Министарство просвете Републике Србије
Заједницa машинских школа Републике Србије
XX обласно такмичење ученика машинских школа
Maшински техничар за компјутерско конструисање
ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД
Моделирање сигурносног вентила
Задатак обухвата:
• Моделирање свих компоненти према приложеној документацији
• Формирање склопа од моделираних компоненти
• Израду цртежа склопа са стандардним заглављем, саставницом, извученим
позицијама, унетим називом и размером
• Израду цртежа свих компоненти са стандардним заглављем и унетим називом
и размером
Напомена:
• Урађена техничка документација треба да одговара приложеној документацији
• Уколико користите CAD програм који не ради козметички навој у моделу
урадите отвор (рупу), а у документацији доцртајте навој
Савет:
• Снимајте рад после сваке успешно изведене операције
ВРЕМЕ ИЗРАДЕ ПРАКТИЧНОГ РАДА ЈЕ 3 САТА.
РАД ПАМТИТИ У ФОЛДЕРУ ТАКМИЧЕЊЕ НА ДЕСКТОПУ
СРЕЋНО !
27. aприл 2012.
539
8
9
A
9
B
6
5
12
12
10
11
7
474
6
9
2
3
4
DETALJ B
1:2
1
A
240
12
2
SPOJNA POLUGA
11
1
OPRUGA
10
1
POLUGA
9
3
RASCEPKA
8
1
OSLONAC
7
2
ZATVARAČ
6
3
OSOVINICA
5
2
SEDIŠTE
4
1
NAVRTKA M20
3
1
NAVRTKA M20 NISKA
2
1
VIJAK
1
1
KUĆIŠTE
Poz. Kol.
Jm.
Naziv
Standard
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Primedba
Masa
Razmera
1:5
Naziv
SIGURNOSNI VENTIL
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
105
52
48
4x45
B
M80
60
D
60
R3
6
C
C
R1
24
70
°
12
192
R9
72
6
24
408
20
2
B
96
230
192
240
24
20
DETALJ D
1:2
A
A
R24
R1
2
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
1:5
Naziv
KUĆIŠTE
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
47
32
12
SR
12
12
58
16,5
40
1,5x45
20
3
115
12
R3
40
M20
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
1:2
Naziv
VIJAK
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
30
1,5x45
M20
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
OK30
1,5x45
9
30°
°
A
A
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
1:1
Naziv
NAVRTKA M20 NISKA
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
A
A
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
OK30
1,5x45
3 0°
16
3 0°
1,5x45
M20
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
1:1
Naziv
NAVRTKA M20
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
brušeno
N9
N7
0.030
0
br
uš
e
no
n54H7
N6
87
N
6
71
72
48
4
4x45
N7
56
R5
4x45
3
6
0.06
54H7
M80
6
15
10
11
8
B
B
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
1:2
Naziv
SEDIŠTE
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
6
3
0,5x45
12
4
36
0,5x45
20
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
2:1
Naziv
OSOVINICA
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
9 0°
12
6
3x45
60
66
5
66
A
A
10
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
1:1
Naziv
ZATVARAČ
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
24
24
12
°
17
30
25
32
46
5x45
12
20
10
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
1:1
Naziv
OSLONAC
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
R1
,5
20
22
R6
3
A
A
PRESEK A-A
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
2:1
Naziv
RASCEPKA
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
96
96
27
11,5°
12
A
18
R
15
41
12
12
18
R
R
12
32
34
12
11,5°
R
3
480
6
12
R3
12
2
R1
12
34
°
30
12
DETALJ A
1:2
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
1:5
Naziv
POLUGA
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
65
175
10
8
8
A
A
4 5°
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
1:2
Naziv
OPRUGA
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
24
107
12
6
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
1:2
Naziv
SPOJNA POLUGA
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
Download

Сигурносни вентил