Министарство просвете Републике Србије
Заједницa машинских школа Републике Србије
XXI oбласно такмичење ученика машинских школа
Maшински техничар за компјутерско конструисање
ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД
Моделирање стеге за центрирање
Задатак обухвата:
• Моделирање свих компоненти према приложеној документацији
• Формирање склопа од моделираних компоненти
• Израду цртежа склопа са стандардним заглављем, саставницом, извученим
позицијама, унетим називом и размером
• Израду цртежа свих компоненти са стандардним заглављем и унетим називом
и размером
Напомена:
• Урађена техничка документација треба да одговара приложеној документацији
• Уколико користите CAD програм који не ради козметички навој у моделу
урадите отвор (рупу), а у документацији доцртајте навој
Савет:
• Снимајте рад после сваке успешно изведене операције
ВРЕМЕ ИЗРАДЕ ПРАКТИЧНОГ РАДА ЈЕ 3 САТА.
РАД ПАМТИТИ У ФОЛДЕРУ ТАКМИЧЕЊЕ НА ДЕСКТОПУ
СРЕЋНО !
26. aприл 2013.
B
3
2
4
179,7
DETALJ E
2:1
7
E
DETALJ F
1:1
5
6
B
12
F
11
10
380
200
1
8
A
A
9
12
1
RASCEPKA
11
2
VIJAK
10
1
OSIGURAČ
9
1
RUČICA
8
1
TOČAK
7
1
NAVOJNO VRETENO
6
1
NAVRTKA LEVA
5
1
NAVRTKA
4
2
OSOVINA
3
1
PRIZMA
2
2
ČELJUST
1
1
TELO
Poz. Kol.
Jm.
Naziv
Standard
Format
Datum
А3
Primedba
Masa
Razmera
1:2
Naziv
Obradio
STEGA ZA CENTRIRANJE
Standar.
Odobrio
List
Oznaka
L
St.i
Izmene
Datum
Ime
Izv.pod.
Zamena za
156
102
54
120
70
B
20
5
50
42
28
R3
0
R1
117
12
43
46
22
6
12
22
20
B
D
80
62
100
40
A
M5
DETALJ D
1:1
200
164
0,4x45
16
18
3
R6
A
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
А3
Masa
Razmera
1:2
Naziv
Obradio
20
TELO
Standar.
112
Odobrio
List
Oznaka
L
St.i
Izmene
Datum
Ime
Izv.pod.
Zamena za
0.021
Φ20H7
N9
N7
0
0.025
Φ32H7
0
24
64
6
R1
10
0,03 A
82
4 5°
24
40
R1
5
50
137
20H7
N7
N7
52
32H7
30
75
16
A
24
52
104
70
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
1:2
Naziv
ČELJUST
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
30
90°
10
1x45
6
20
42
20
8
1x45
90°
40
120
54
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
1:1
Naziv
PRIZMA
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
1x45
120
1x45
20
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
1:1
Naziv
OSOVINA
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
26
52
Tr 20x4
1x45
32
2x45
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
1:1
Naziv
NAVRTKA
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
26
52
Tr 20x4 levi
1x45
32
2x45
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Materijal
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
1:1
Naziv
NAVRTKA LEVA
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
26
18
151
2x45
4
0,5x45
16
156
Tr 20x4 levi
5
276
5
25
90
2x45
85
Tr 20x4
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
1:2
Naziv
NAVOJNO VRETENO
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
0,6x45
46
20
15
12
10
80
4
8
16
B
DETALJ B
2:1
16
R
1,
5
R
1,
5
28
48
M
8
40
A
16
A
12
Tolerancije slobodnih mera
0
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
1:1
Naziv
TOČAK
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
0,8x45
24
4
R10
M8
15
R50
8
SR
92
Толеранције слободних мера
Површинска храпавост
Материјал:
Површинска заштита:
Термичка обрада:
Формат
Датум
А4
Маса
Размера
1:1
Назив
Обрад.
RUČICA
Станд.
Одобр.
Лист:
Ознака:
Л
Ст. и Измене
Датум
Име
Изв. под.
Замена за:
40,5
R
55
10
,5
0,5x45
41
6
2,5x45
18
R
20
5
100
120
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
1:1
Naziv
OSIGURAČ
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
10
20
0,5x45
15
1
2,5
0,8
M5
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
2:1
Naziv
VIJAK
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
0,2x45
28
0,2x45
4
0,
5
0,5
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Format
Datum
Obrad.
Stand.
Odobr.
А4
Masa
Razmera
2:1
Naziv
RASCEPKA
Oznaka
List
L
St.i Izmene
Datum Ime
Izv.pod.
Zamena za
Download

МТКК практичан рад обласно такмичење