МИНИСТАРСВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦА МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
XX РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА
МАШИНСКИХ ШКОЛА
Пирот, 24. - 25. мај 2013.
ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД
ПОДРУЧЈЕ РАДА: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА
КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
ШИФРА ТАКМИЧАРА
МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 150
ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА:
БРОЈ ОСВОЈЕНИХ БОДОВА
1.
РАНГ НА ТЕСТИРАЊУ
2.
3.
ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД
Вадичеп
Задатак обухвата:
- Моделирање свих компонената према приложеној документацији
- Моделирање склопа
- Израда цртежа склопа са стандардном саставницом у коју се
уносе позиција, количина и назив.
- Израда цртежа свих компонената
НАПОМЕНА:
Урађена техничка документација треба да одговара приложеној!
РАД ПАМТИТИ У ФОЛДЕРУ: ТАКМИЧЕЊЕ, на десктопу
САВЕТ: Снимајте рад после сваке успешно изведене операције!
Напомена у вези практичног рада:
Време израде : 3 h
СРЕЋНО!
PRESEK B-B
8
DETALJ A
RAZMERA 2:1
B
DETALJ B
DETALJ A
DETALJ B
RAZMERA 2:1
3
165
5
6
1
B
2
7
35
62
4
8
7
6
5
4
3
2
1
1
1
2
2
1
1
2
1
Poz. Kol.
OKRETAC
GUMA_
CEP
OSOVINICA
ZABUSIVAC
VRETENO
RUCICA_
TELO_OTVARACA
Naziv
Tolerancije
Hrapavost
Standard
Povrsinska zastita
Termicka obrada
Materijal
Format :
Datum 24. - 25. maj 2013.
Crtao
Stand.
Odobr. Miloje Djuric,dipl.maš.inž
Izmene
Materijal
Datum Ime
ZAJEDNICA
MAŠINSKIH ŠKOLA
REPUBLIKE SRBIJE
A3
Masa:
Razmera:
1:1
Naziv:
VADICEP
Oznaka:
Izv.pod:
List:
Zamena za:
L
PRESEK A-A
PRESEK B-B
35
12
15
R1
4
B
29
15
8
R4
16
7
R4
°
75
88
R3
8
46
29
24
24
13
1,5
R24
R1
5
B
33
35
C
R
PRESEK C-C
3
,5
8
4
R1
A
5
C
A
48,4
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita:
Termicka obrada:
Format :
Datum
Obrad.
24.-25. maj 2013.
A4
Masa
Razmera
1:1
Naziv:
TELO_OTVARACA
Stand.
Odob. Miloje Djuric , dipl.maš.inž.
St. i Izmene
Datum
Ime
ZAJEDNICA MAŠINSKIH
ŠKOLA REPUBLIKE
SRBIJE
List:
Oznaka:
L
Izv. Pod.
Zamena za:
R
R1 0 ,5
0
R
13
,5
,5
R0
3
2,2
20°
R1
0
9
R8
,5
11
5
35°
10°
1
13
43
41
11
R
4,
5
86
99.5
6
R5
R10
12
36
35
3
1,5
R9
R4,5
,5
9
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita:
Termicka obrada:
Format :
Datum
Obrad.
24.-25. maj 2013.
A4
Masa
Razmera
2:1
Naziv:
RUCICA_
Stand.
Odob. Miloje Djuric , dipl.maš.inž.
St. i Izmene
Datum
Ime
ZAJEDNICA MAŠINSKIH
ŠKOLA REPUBLIKE
SRBIJE
List:
Oznaka:
L
Izv. Pod.
Zamena za:
+0.028
7.2 r6
N9
+0.019
A
N7
A
2,5
2,5
61
4
0,02
N7
10,5
7,2 r6
10
11,75
R2
N7
R2
12
Tolerancije slobodnih mera
M5x0.8
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita:
Termicka obrada:
Format :
Datum
Obrad.
24.-25. maj 2013.
A4
Masa
Razmera
2:1
Naziv:
VRETENO
Stand.
Odob. Miloje Djuric , dipl.maš.inž.
St. i Izmene
Datum
Ime
ZAJEDNICA MAŠINSKIH
ŠKOLA REPUBLIKE
SRBIJE
List:
Oznaka:
L
Izv. Pod.
Zamena za:
PRESEK A-A
3
R3
M5x0.8
29,5
0,5x45°
10,5
A
75
R33
16°
49
45
0,2
9
3,9°
1
2
12,6
A
R4
5
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita:
Termicka obrada:
Format :
Datum
Obrad.
24.-25. maj 2013.
A4
Masa
Razmera
2:1
Naziv:
ZABUSIVAC
Stand.
Odob. Miloje Djuric , dipl.maš.inž.
St. i Izmene
Datum
Ime
ZAJEDNICA MAŠINSKIH
ŠKOLA REPUBLIKE
SRBIJE
List:
Oznaka:
L
Izv. Pod.
Zamena za:
5
8
13
5
SR
1
Tolerancije slobodnih mera
10
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita:
Termicka obrada:
Format :
Datum
Obrad.
24.-25. maj 2013.
A4
Masa
Razmera
5:1
Naziv:
OSOVINICA
Stand.
Odob. Miloje Djuric , dipl.maš.inž.
St. i Izmene
Datum
Ime
ZAJEDNICA MAŠINSKIH
ŠKOLA REPUBLIKE
SRBIJE
List:
Oznaka:
L
Izv. Pod.
Zamena za:
8
5
3
5
SR
1
1,5
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita:
Termicka obrada:
Format :
Datum
Obrad.
24.-25. maj 2013.
A4
Masa
Razmera
10:1
Naziv:
CEP
Stand.
Odob. Miloje Djuric , dipl.maš.inž.
St. i Izmene
Datum
Ime
ZAJEDNICA MAŠINSKIH
ŠKOLA REPUBLIKE
SRBIJE
List:
Oznaka:
L
Izv. Pod.
Zamena za:
24
0,75
1,9
0,5
13,5
1,5
23,4
5
4,
1
R R15
1,5
35
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita:
Termicka obrada:
Format :
Datum
Obrad.
24.-25. maj 2013.
A4
Masa
Razmera
2:1
Naziv:
GUMA_
Stand.
Odob. Miloje Djuric , dipl.maš.inž.
St. i Izmene
Datum
Ime
ZAJEDNICA MAŠINSKIH
ŠKOLA REPUBLIKE
SRBIJE
List:
Oznaka:
L
Izv. Pod.
Zamena za:
+0.015
0
7.2 H7
PRESEK A-A
3
A
2,3
B
DETALJ A
2,8
38
14
13
R2
6
12
R7
6,5
30
2,8
B
7,2 H7
A
DETALJ A
RAZMERA 5:1
PRESEK B-B
45
0,5
12
0,1
2,8
41°
2
6,5
Tolerancije slobodnih mera
Povrsinska hrapavost
Materijal
Povrsinska zastita:
Termicka obrada:
Format :
Datum
Obrad.
24.-25. maj 2013.
A4
Masa
Razmera
2:1
Naziv:
OKRETAC
Stand.
Odob. Miloje Djuric , dipl.maš.inž.
St. i Izmene
Datum
Ime
ZAJEDNICA MAŠINSKIH
ŠKOLA REPUBLIKE
SRBIJE
List:
Oznaka:
L
Izv. Pod.
Zamena za:
Download

ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД