strana 32
Zglobni ležaji i zglobne glave
Jun 2014.
ZGLOBNI LEŽAJI istočne proizvodnje
Oznaka
GE 10
GE 12
GE 15 2RS
GE 17 2RS
GE 20 2RS
GE 25 2RS
GE 30 2RS
GE 35 2RS
GE 40 2RS
GE 42 2RS
GE 45 2RS
GE 50 2RS
GE 60 2RS
GE 70 2RS
GE 80 2RS
GE 90 2RS
GE 100 2RS
GE 110 2RS
GE 120 2RS
d
(mm)
10
12
15
17
20
25
30
35
40
42
45
50
60
70
80
90
100
110
120
D
(mm)
19
22
26
30
35
42
47
55
62
62
68
75
90
105
120
130
150
160
180
B
(mm)
9
10
12
14
16
20
22
25
28
25
32
35
44
49
55
60
70
70
85
C
(mm)
6
7
9
10
12
16
18
20
22
20
25
28
36
40
45
50
55
55
70
Cena
€/kom
0.74
1.08
1.23
1.32
1.39
1.42
2.11
2.49
3.59
3.67
3.79
5.50
8.60
11.24
20.79
28.00
37.67
48.67
65.00
ZGLOBNI LEŽAJI zapadne (IKO-Japan) proizvodnje
GE serija
Oznaka
GE 15 2RS
GE 17 2RS
GE 20 2RS
GE 25 2RS
GE 30 2RS
GE 35 2RS
GE 40 2RS
GE 45 2RS
GE 50 2RS
GE 60 2RS
GE 70 2RS
GE 80 2RS
GE 90 2RS
GE 100 2RS
Proizvodjač
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
d
(mm)
15
17
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
D
(mm)
26
30
35
42
47
55
62
68
75
90
105
120
130
150
B
(mm)
12
14
16
20
22
25
28
32
35
44
49
55
60
70
C
(mm)
9
10
12
16
18
20
22
25
28
36
40
45
50
55
Cena
€/kom
7.98
8.77
10.31
12.38
13.83
17.46
20.75
25.05
27.79
37.50
50.70
78.93
101.31
160.71
GEH serija (veći spoljni prečnik i širina u odnosu na GE seriju)
Oznaka
GEH 8
GEH 17 2RS
GEH 20 2RS
GEH 25 2RS
GEH 30 2RS
GEH 35 2RS
GEH 40 2RS
GEH 45 2RS
GEH 50 2RS
GEH 60 2RS
GEH 70 2RS
GEH 80 2RS
Proizvodjač
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
IKO-Japan
d
(mm)
8
17
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
D
(mm)
19
35
42
47
55
62
68
75
90
105
120
130
B
(mm)
11
20
25
28
32
35
40
43
56
63
70
75
C
(mm)
6
12
16
18
20
22
25
28
36
40
45
50
Cena
€/kom
6.05
10.61
12.67
15.21
18.71
21.87
26.89
30.02
41.07
59.24
87.32
111.05
*** ZGLOBNI LEŽAJI i ZGLOBNE GLAVE ***
strana 33
Zglobni ležaji i zglobne glave
Jun 2014.
ZGLOBNE GLAVE istočne proizvodnje
UNUTRAŠNJI
DESNI
navoj
SIKAC 5
SIKAC 6
SIKAC 8
SIKAC 10
SIKAC 12
SIKAC 14
SIKAC 16
SIKAC 18
SIKAC 20
SIKAC 22
SIKAC 25
SIKAC 30
LEVI
navoj
SILKAC 5
SILKAC 6
SILKAC 8
SILKAC 10
SILKAC 12
SILKAC 14
SILKAC 16
SILKAC 18
SILKAC 20
SILKAC 22
SILKAC 25
SILKAC 30
SPOLJNI
DESNI
navoj
SAKAC 5
SAKAC 6
SAKAC 8
SAKAC 10
SAKAC 12
SAKAC 14
SAKAC 16
SAKAC 18
SAKAC 20
SAKAC 22
SAKAC 25
SAKAC 30
LEVI
navoj
SALKAC 5
SALKAC 6
SALKAC 8
SALKAC 10
SALKAC 12
SALKAC 14
SALKAC 16
SALKAC 18
SALKAC 20
SALKAC 22
SALKAC 25
SALKAC 30
Prečnik
rupe
(mm)
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
30
Navoj
(mm)
M5x0.8
M6x1
M8x1.25
M10x1.5
M12x1.75
M14x2
M16x2
M18x1.5
M20x1.5
M22x1.5
M24x2
M30x2
Cena
€/kom
1.89
1.94
2.10
2.53
3.10
3.69
4.64
6.52
7.93
11.11
12.89
18.74
ZGLOBNE GLAVE zapadne (IKO-Japan) proizvodnje
UNUTRAŠNJI
DESNI
navoj
SIKAC 5
SIKAC 6
SIKAC 8
SIKAC 10
SIKAC 12
SIKAC 14
SIKAC 16
SIKAC 18
SIKAC 20
SIKAC 25
SIKAC 30
Cena
€/kom
7.26
7.79
8.90
10.36
12.00
14.26
17.71
21.75
25.73
62.30
87.15
LEVI
navoj
SILKAC 5
SILKAC 6
SILKAC 8
SILKAC 10
SILKAC 12
SILKAC 14
SILKAC 16
SILKAC 18
SILKAC 20
SILKAC 25
SILKAC 30
SPOLJNI
Cena
€/kom
7.26
7.79
8.90
10.36
12.00
14.26
17.71
21.75
25.73
62.30
87.15
DESNI
navoj
SAKAC 5
SAKAC 6
SAKAC 8
SAKAC 10
SAKAC 12
SAKAC 14
SAKAC 16
SAKAC 18
SAKAC 20
SAKAC 25
SAKAC 30
Cena
€/kom
7.16
7.72
8.90
9.70
10.99
13.26
16.37
20.66
24.16
58.40
82.79
LEVI
navoj
SALKAC 5
SALKAC 6
SALKAC 8
SALKAC 10
SALKAC 12
SALKAC 14
SALKAC 16
SALKAC 18
SALKAC 20
SALKAC 25
SALKAC 30
Cena
€/kom
7.16
7.72
8.90
9.70
10.99
13.26
16.37
20.66
24.16
58.40
82.79
*******************************************************************************************************
JEDNOSMERNI LEŽAJI
STIEBER Germany
Jednosmerni kuglični ležaji odgovaraju dimenzionom nizu
kugličnih ležaja serije 62
Mogu biti izvedeni sa kanalom za klin na unutrašnjem prstenu ležaja.
Sve informacije NA UPIT
*** ZGLOBNI LEŽAJI i ZGLOBNE GLAVE ***
Download

ZGLOBNI LEŽAJI zapadne (IKO-Japan)