МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗАЈЕДНИЦA МАШИНСКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
XXI РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА МАШИНСКИХ ШКОЛА
MAШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
16. - 17. мај 2014.
ЗАДАТАК ЗА ПРАКТИЧАН РАД
МОДЕЛИРАЊЕ КУБУРЕ
ШИФРА ТАКМИЧАРА
МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА 150
БРОЈ ОСВОЈЕНИХ БОДОВА
РАНГ НА ТЕСТИРАЊУ
ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА:
1.__________________________________
2.__________________________________
3.__________________________________
Задатак обухвата:
 Моделирање свих компоненти према приложеној документацији
 Формирање склопа од моделираних компоненти
 Израду цртежа склопа са стандардним заглављем, саставницом, извученим
позицијама, унетим називом и размером
 Израду цртежа свих компоненти са стандардним заглављем и унетим називом и
размером
Напомена:
 Урађена техничка документација треба да одговара приложеној документацији
 Уколико користите CAD програм који не ради козметички навој у моделу
урадите отвор (рупу), а у документацији доцртајте навој
Савет:
 Снимајте рад после сваке успешно изведене операције
ВРЕМЕ ИЗРАДЕ ПРАКТИЧНОГ РАДА ЈЕ 3 САТА.
РАД ПАМТИТИ У ФОЛДЕРУ ТАКМИЧЕЊЕ НА ДЕСКТОПУ
СРЕЋНО !
13
11
70
10
Detalj B
R2 : 1
65
5
6
92.4
B
6
2
8
1
18
9
7
179
A
A
2
12
13
12
11
10
9
8
7
1
1
6
5
4
3
2
1
Poz.
2
1
1
1
1
1
Kol.
VIJAK M5
ELJUST
KREMEN
1
1
1
EKI
TITNIK OROZA
OROZ
1
1
Jm.
IVIJA 2x18
IVIJA 3x18
FRIZEN
IZLAZNA CEV
POKLOPAC
RUKOHVAT
TELO
Naziv
Standard - Izabrane karakteristike
Masa
Format
4
Primedba
Razmera
A3
Datum
Obrad.
Naziv
KUBURA
Stand.
Odobr.
Oznaka
List
MAŠINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U NIŠU
St. i. Izmene
Datum Ime
1:1
L
Izv. pod.
Zamena za
52
42
36.5
16
R3
M3
11
19
9
2
1.5
16
4
30
R8
R4
40
18
56
6
36
3
2
Presek A-A
R2 : 1
3
42
8
20
3
1x45
6
7
25
23
M3
R1
5
8
R50
3
25
12.5
22.5
8
4
A
M12
18
A
6
14
13
4
6
Tolerancije slobodnih mera
Materijal
Povr inska hrapavost
Povr inska za tita
Termi ka obrada
E 295
Format
Datum
Obrad.
7
A2
Razmera
Masa
Naziv
TELO
Stand.
Odobr.
Oznaka
St. i. Izmene
Datum Ime
MAŠINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U NIŠU
2:1
List
L
Izv. pod.
Zamena za
N6
N8
8
18
N6
N6
48
14
20
4
N6
R1
5
18
R1
5
R5
0
5
3
20
R37
R8
8
Presek A-A
40
10
30
A
Tolerancije slobodnih mera
Materijal
A
3
Povr inska hrapavost
Povr inska za tita
Termi ka obrada
DRVO
Format
Datum
Obrad.
A4
Razmera
Masa
1:1
Naziv
RUKOHVAT
Stand.
Odobr.
Oznaka
List
MAŠINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U NIŠU
St. i. Izmene
Datum Ime
L
Izv. pod.
Zamena za
76
36
4
7
R15
2
R84
10
5
2.
6
13
18
3
7
30
Tolerancije slobodnih mera
Materijal
21
15
Povr inska hrapavost
Povr inska za tita
Termi ka obrada
E 295
Format
Datum
Obrad.
A4
Razmera
Masa
1:1
Naziv
POKLOPAC
Stand.
Odobr.
Oznaka
List
MAŠINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U NIŠU
St. i. Izmene
Datum Ime
L
Izv. pod.
Zamena za
0.015
A
B
M12
8 H7
14
Presek A-A
18
8 H7
2
8
A
0.01
60
.5
R0
R2
R1
R0
.5
2
8
Tolerancije slobodnih mera
Detalj B
R5:1
10
Materijal
Povr inska hrapavost
Povr inska za tita
Termi ka obrada
C40E
Format
Datum
Obrad.
A4
Razmera
Masa
2:1
Naziv
IZLAZNA CEV
Stand.
Odobr.
Oznaka
List
MAŠINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U NIŠU
St. i. Izmene
Datum Ime
L
Izv. pod.
Zamena za
Pogled A
2.5
15
R30
R30
95
27
60
A
R2.5
3
21.5
4.5
2
6
17
15
7
Tolerancije slobodnih mera
Materijal
Povr inska hrapavost
Povr inska za tita
Termi ka obrada
C40E
Format
Datum
Obrad.
A4
Masa
Razmera
2:1
Naziv
FRIZEN
Stand.
Odobr.
MAŠINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U NIŠU
St. i. Izmene
Datum Ime
Oznaka
List
L
Izv. pod.
Zamena za
0.5x45
18
0.5x45
3
Tolerancije slobodnih mera
Materijal
Povr inska hrapavost
Povr inska za tita
Termi ka obrada
E 295
Format
Datum
Obrad.
A4
Masa
Razmera
Naziv
IVIJA
Stand.
Odobr.
3x18
Oznaka
List
MAŠINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U NIŠU
St. i. Izmene
Datum Ime
5:1
L
Izv. pod.
Zamena za
0.5x45
18
0.5x45
2
Tolerancije slobodnih mera
Materijal
Povr inska hrapavost
Povr inska za tita
Termi ka obrada
E 295
Format
Datum
Obrad.
A4
Masa
Razmera
Naziv
IVIJA
Stand.
Odobr.
2x18
Oznaka
List
MAŠINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U NIŠU
St. i. Izmene
Datum Ime
5:1
L
Izv. pod.
Zamena za
6
A
10
9
R1
18
19
R20
R20
.25
R1
4
.5
0
R
R5
5
Detalj A
R5 : 1
R2.5
R2.5
2
R2
Tolerancije slobodnih mera
Materijal
Povr inska hrapavost
Povr inska za tita
Termi ka obrada
CuZn37
Format
Datum
Obrad.
A4
Masa
Razmera
2:1
Naziv
OROZ
Stand.
Odobr.
MAŠINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U NIŠU
St. i. Izmene
Datum Ime
Oznaka
List
L
Izv. pod.
Zamena za
15
14
7
11
11
14
1.5
5
30
9
8
6
4
4
10
M3
34
Tolerancije slobodnih mera
Materijal
Povr inska hrapavost
Povr inska za tita
Termi ka obrada
CuZn37
Format
Datum
Obrad.
St. i. Izmene
Datum Ime
Masa
Razmera
1:1
Naziv
TITNIK OROZA
Stand.
Odobr.
MAŠINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U NIŠU
A4
Oznaka
List
L
Izv. pod.
Zamena za
9
R2
3
4
R2
R3
30
R3
10
44
12
R2
R1
0
2
R1
3
R8
R6
.5
60
6
4
10
M5
40
R4
R5
R1
11
15
21
Tolerancije slobodnih mera
Materijal
Povr inska hrapavost
Povr inska za tita
Termi ka obrada
EN-GJL-150
Format
Datum
Obrad.
A4
Masa
Razmera
Naziv
EKI
Stand.
Odobr.
Oznaka
List
MAŠINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U NIŠU
St. i. Izmene
Datum Ime
2:1
L
Izv. pod.
Zamena za
15
5
7x30
5x30
10
2x45
Tolerancije slobodnih mera
Materijal
Povr inska hrapavost
Povr inska za tita
Termi ka obrada
KREMEN
Format
Datum
Obrad.
A4
Masa
Razmera
5:1
Naziv
KREMEN
Stand.
Odobr.
Oznaka
List
MAŠINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U NIŠU
St. i. Izmene
Datum Ime
L
Izv. pod.
Zamena za
2
10
3
R3
R4
4
5
10
R4
5
9
20
Tolerancije slobodnih mera
Materijal
Povr inska hrapavost
Povr inska za tita
Termi ka obrada
E 295
Format
Datum
Obrad.
A4
Masa
Razmera
Naziv
ELJUST
Stand.
Odobr.
Oznaka
List
MAŠINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U NIŠU
St. i. Izmene
Datum Ime
5:1
L
Izv. pod.
Zamena za
1
2
SR
4
6
1
R1
1x45
11
20
26
8
M5
Tolerancije slobodnih mera
Materijal
Povr inska hrapavost
Povr inska za tita
Termi ka obrada
E 295
Format
Datum
Obrad.
A4
Razmera
Masa
5:1
Naziv
VIJAK M5
Stand.
Odobr.
Oznaka
List
MAŠINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U NIŠU
St. i. Izmene
Datum Ime
L
Izv. pod.
Zamena za
Download

овог линка