9
6
A
1
3
5
2
530,46
A
11
DETALJ A
RAZMERA 0,700
7
4
8
10
DETALJ
A
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
5
4
5
5
4
1
1
4
10
5
1
Poz. Kol.
PRSTENOVI_
POVEZUJUCI_PIN
OSOVINICA
LEZAJ_SREDNJI
LEZAJ_MANJI
LEZAJ_GLAVNI
KOLENASTO_VRATILO_ZM
KLIPNJACA1
KLIPNI_PIN
KLIP_ZVEZDASTOG_MOTORA
GLAVNA_KLIPNJACA
Naziv
Datum
Standard
PRESEK A-A
28.04.2011
Obrad.
AM
AN
Stand. SNEZ
Odobrio
V
ILO
IC
OV
AN
Crtao
TEHNICKA SKOLA
NOVI BEOGRAD
542,88
St.i. Izmena
Datum Ime
Materijal
ZVEZDASTI MOTOR
A3
TS.NB.14.01.
Razmera:1:4
L 1/1
8
10
1
2
9
4
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
5
4
5
5
4
1
4
10
5
1
Poz. Kol.
PRSTENOVI_
POVEZUJUCI_PIN
OSOVINICA
LEZAJ_SREDNJI
LEZAJ_MANJI
LEZAJ_GLAVNI
KLIPNJACA1
KLIPNI_PIN
KLIP_ZVEZDASTOG_MOTORA
GLAVNA_KLIPNJACA
Naziv
Datum
Standard
28.04.2011
Obrad.
AM
AN
Stand. SNEZ
Odobrio
V
ILO
IC
OV
AN
Crtao
TEHNICKA SKOLA
NOVI BEOGRAD
St.i. Izmena
Datum Ime
Materijal
ZVEZDASTI MOTOR
A3
TS.NB.14.01.
Razmera:1:4
L 1/1
12
5°
3
84
4
92
Tolerancije oblika i polozaja:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Dimenzije:
Termicka obrada:
Kom.:
Masa:
Datum
Obrad.
VIC
Crtao
NO
ANA
VA
ILO
M
Stand. SNEZ
Odobrio
TEHNICKA SKOLA
NOVI BEOGRAD
St.i. Izmena
Datum Ime
PRSTENOVI_
TS.NB.14.07
Razmera:1:1
A4
L 1/1
44
7
15
10
Tolerancije oblika i polozaja:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Dimenzije:
Termicka obrada:
Kom.:
Masa:
Datum
Obrad.
IO
AM
C
OVI
VAN
Crtao
ZAN
Stand. SNE
POVEZUJUCI_PIN
Odobrio
TEHNICKA SKOLA
NOVI BEOGRAD
St.i. Izmena
Datum Ime
TS.NB.14.06
Razmera:2:1
A4
L 1/1
80
11
22
A-A
Tolerancije oblika i polozaja:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Dimenzije:
Termicka obrada:
Kom.:
Masa:
Datum
Obrad.
VIC
Crtao
NO
ANA
VA
ILO
M
Stand. SNEZ
Odobrio
TEHNICKA SKOLA
NOVI BEOGRAD
St.i. Izmena
Datum Ime
OSOVINICA
TS.NB.14.04
Razmera:1:1
A4
L 1/1
42
22
24
Tolerancije oblika i polozaja:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Dimenzije:
Termicka obrada:
Kom.:
Masa:
Datum
prof
Bjelakovic,
Crtao
Milan
Obrad.
Stand.
LEZAJ_SREDNJI
Odobrio
TS.NB.14.11
St.i. Izmena
Datum Ime
Razmera:1:1
A4
L 1/1
A
A
24
15
12
A-A
Tolerancije oblika i polozaja:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Dimenzije:
Termicka obrada:
Kom.:
Masa:
Datum
Obrad.
VIC
Crtao
NO
ANA
VA
ILO
M
Stand. SNEZ
Odobrio
TEHNICKA SKOLA
NOVI BEOGRAD
St.i. Izmena
Datum Ime
LEZAJ_MANJI
TS.NB.14.10
Razmera:2:1
A4
L 1/1
70
46
A-A
52
A
A
Tolerancije oblika i polozaja:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Dimenzije:
Datum
Kom.:
VIC
NO
Crtao
ANA
VA
ILO
M
Stand. SNEZ
Odobrio
TEHNICKA SKOLA
NOVI BEOGRAD
Datum Ime
Masa:
30-Apr-11
Obrad.
St.i. Izmena
Termicka obrada:
LEZAJ_GLAVNI
TS.NB.14.09
Razmera:1:1
A4
L 1/1
70
35
R35
R5
0
2/45°
155
20
20
5
R5
8
24
40
50
R4
70
46
2,5
5
60
20
325
55
44
50
36
2
20
60
22
55
43
17,5
3/45°
47
45
8,8
39
Tolerancije oblika i polozaja:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Dimenzije:
Termicka obrada:
Kom.:
Masa:
Datum
Obrad.
VIC
Crtao
NO
ANA
VA
ILO
M
Stand. SNEZ
Odobrio
TEHNICKA SKOLA
NOVI BEOGRAD
St.i. Izmena
Datum Ime
KOLENASTO_VRATILO_ZM
TS.NB.14.12
Razmera:1:3.5
A4
L 1/1
R24
R24
A
A
R5
R5
28
130
178
35
24
18
24
28
42
8
15
A-A
Tolerancije oblika i polozaja:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Dimenzije:
Termicka obrada:
Kom.:
Masa:
Datum
Obrad.
C
Crtao
OVI
MI
ANA
Z
Stand. SNE
AN
LOV
KLIPNJACA1_
Odobrio
TEHNICKA SKOLA
NOVI BEOGRAD
St.i. Izmena
Datum Ime
TS.NB.14.03
Razmera:1:2
A4
L 1/1
22
12
1
R2
11
Tolerancije oblika i polozaja:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Dimenzije:
Termicka obrada:
Kom.:
Masa:
Datum
Obrad.
VIC
Crtao
NO
ANA
VA
ILO
M
Stand. SNEZ
Odobrio
TEHNICKA SKOLA
NOVI BEOGRAD
St.i. Izmena
Datum Ime
KLIPNI_PIN
TS.NB.14.08
Razmera:2:1
A4
L 1/1
PRESEK A-A
92
A
R189
A
3
4
B
27
62
70
B
17,5
7
2
4
74
A
36
22
3
2
49
4
DETALJ A
razmera 1,200
PRESEK B-B
Tolerancije oblika i polozaja:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Dimenzije:
Termicka obrada:
Kom.:
Masa:
Datum
Obrad.
VIC
Crtao
NO
ANA
VA
ILO
M
Stand. SNEZ
Odobrio
TEHNICKA SKOLA
NOVI BEOGRAD
St.i. Izmena
Datum Ime
KLIP_ZVEZDASTOG_MOTORA
TS.NB.14.02
Razmera:1:2
A4
L 1/1
40
15
R6
19
26
52
R90
A
150
42
A
R35
R7
2
R90
3
R1
R5
3
R1
70
250
35
24
42
18
42
28
70
5
2°
R78
7
86
PRESEK A-A
52
63
320
Tolerancije oblika i polozaja:
Materijal:
Povrsinska zastita:
Dimenzije:
Termicka obrada:
Kom.:
Masa:
Datum
Obrad.
VIC
Crtao
NO
ANA
VA
ILO
M
Stand. SNEZ
Odobrio
TEHNICKA SKOLA
NOVI BEOGRAD
St.i. Izmena
Datum Ime
GLAVNA_KLIPNJACA
TS.NB.14.04
Razmera:1:2
A4
L 1/1
Download

ZVEZDASTI MOTOR