Доношење одлука важан је
део живота сваког ученика,
зато
Техничка школа
Смедерево
Вука Караџића бр. 13
Телефони:
Директор 026-617-389
Секретар 026-617-388
Помоћник директора 026-617-387
Зашто уписати Техничку школу у
Смедереву?
Зато што је једна од највећих школа у земљи, има
1600 ученика, дакле много прилика за упознавање!
Боравак у школи је пријатан, током одмора слушамо
музику преко школског разгласа, а осим тога имамо велику
библиотеку, кабинете опремљене новим рачунарима
повезане ADSL-ом, спортску салу, а можете се обучити и за
возача Б категорије.
Професори су веома коректни, помажу ученицима да
усвоје нова знања, добри су педагози, што је од значаја за
изградњу наше личности.
Наравно, врсни су стручњаци - веома битно за наше
даље
школовање! Школа пружа изврсну основу за наставак
школовања на високошколским установама.
Сви наши другови су уписали жељене факултете.
Најистакнутији, најбољи ученици заслужено одлазе
сваке године на такмичења враћајући се са постигнутим
одличним резултатима, пехарима, новчаним и другим
наградама.
Посебно занимљиве су матурске екскурзије, одлично
организоване, током којих вас, верујте нам на реч, чека
фантастичан провод.
Дестинације су Грчка и Италија!
Наравно, сви разреди имају могућност одласка на
екскурзије, не само ми, матуранти.
На крају, имајте у виду да се школа налази близу
аутобуске и железничке станице - нећете много пешачити.
Дакле, постоји много разлога да упишете ову школу.
Горан Бокаловић
Бојан Бељић
Марина Николић IV 12
Пред вама је једна од највећих и најзначајнијих
прекретница у животу,избор будућег занимања.
Да би тај избор био најбољи за вас и да бисте израсли у
задовољне људе,морате да спознате своја интересовања и да
реално процените сопствене способности.
Искрено се надамо да ће вам овај информатор
о образовним профилима у оквиру Техничке школе у Смедереву,
олакшати доношење ове важне одлуке.
ПЛАН УПИСА У ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ
ПОДРУЧЈЕ РАДА
(ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ-број потребних поена у
протеклих 5 година)
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ
УЧЕНИКА
Трогодишњи Четворогодиш
образовни
њи образовни
профил
профил
Лична карта школе
Биографија : Техничка школа у Смедереву основана је 1899. год.
као Занатско-трговачка вечерња школа,а од 1993.
носи садашњи назив.
Сврстава се у једну од највећих школа у Србији.
I
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
1.
Администратор рачунарских мрежа (оглед)
20
2.
Електротехничар рачунара-(65,6-80,7)
30
3.
Електротехничар аутоматике-(52,4-68,5)
30
Седиште школе: Улицa Вука Караџића 13
Површина школе: 10800 m 2
Капацитет:
до 1700 ученика
Начин рада :
2 смене
4.
Електротехничар процесног управљања-(43,54)
30
Подручја рада :
5.
Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје(35,28-41,5)
30
6. Електромеханичар за машине и опрему-(26,24-35,5)
15
7.
Електроинсталатер(26,24-35,5)
15
8.
Аутоелектричар-(31,56-33)
24
II
МЕТАЛУРГИЈА
1.
Техничар за рециклажу
III
САОБРАЋАЈ
1.
Техничар друмског саобраћаја-(72-77,5)
2.
Возач моторних возила-(35,36-42)
IV
МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
1.
Машински техничар за компјутерско конструисање(57,42-70.5)
30
2.
Техничар за компј. управљање-(53,08-62,5)
30
3.
Аутомеханичар-(32-38)
15
4.
Бравар-(24-29,5)
10
5.
Заваривач-(22-27)
15
6.
Машинбравар-(26,76-32)
15
7.
Инсталатер-(26,5-30,5)
10
8.
Механичар хидраулике и пнеуматике-(29,64-35,5)
15
9.
10.
Оператер машинске обраде-(27-33,5)
Алатничар
20
10
1. МАШИНСТВО
2. ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
3. САОБРАЋАЈ
4. МЕТАЛУРГИЈА
ОСНОВНО ОПРЕДЕЉЕЊЕ :
Припрема младих за живот и рад, али и припрема талентованих
ученика за наставак школовања у високошколским установама.
24
60
30
Просторно-техничка опремљеност:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
36 учионицa опште намене
20 кабинета и лабораторија, од тога:
6 кабинета за машинство,
6 кабинета за електротехнику,
1 кабинет за саобраћај,
1 кабинет за металургију,
1 специјализована учионица за ликовну уметност,
6 кабинета за рачунарство, моделирање и програмирање,
1 кабинет за хемију,
1 кабинет за биологију,
1 кабинет за децу са посебним потребама
13 радионица за практичну наставу
1 радионица за компјутерску дијагностику моторних возила,
фискултурна сала,
ауто-школа,
добро опремљена библиотека,
школско двориште површине 5.000 m2,
школска амбуланта,
разглас
видео надзор...
МАШИНСТВО - III СТЕПЕН
ИНСТАЛАТЕР
Врши монтирање инсталација за
водовод,
канализацију,грејање и климатизацију.
Врши спајање и обликовање челичних,
пластичних и бакарних цеви.
Поставља грејна тела (радијаторе , вентиле,
пумпе... ) и расхладне уређаје (климе) у пословним и стамбеним просторима.
Може да се запосли у предузећу или да
поседује своју приватну радионицу.
Занимање које је данас веома тражено на
тржишту рада(плинско одржавање,постављање
гасовода).
ЗАВАРИВАЧ
Заваривач врши спајање машинских материјала
заваривањем
и лемљењем, користећи електричну струју и топлоту добијену
сагоревањем гаса. Израђује различите облике носећих
машинских
конструкција, судова под притиском, грађевинских металних
конструкција. Користећи заваривачки прибор врши спајање
лимова,профила, цеви(челичних,бакарних,пластичних ) ...
Ово је једно од најтраженијих занимања на тржишту рада.
Заваривач веома лако долази до посла, јер је у
западноевропским земљама ово занимање најплаћеније.
Наставна средства :
- 200 персоналних рачунара
- 5 преносних рачунара (лап -топова)
- 8 видео пројектора
- 2 дијапројектора
- 1 електронскa таблa
- 4 стоне компјутерски управљане машине
- 8 осцилоскопа
- лиценцирани компјутерски програми
- локална мрежа која има приступ Internet-у
- стругови, глодалице, брусилице, арозимат,
бушилице, апарати за варење...
Треба нагласити да је у протеклих пет година Техничка
школа опремила кабинете савременим наставним
средствима и увела доста нових образовних профила и то:
АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА,
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ,
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ ,
МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ,
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА
И
ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ
Богатство наше школе јесу ђаци , који ,
заједно са професорима , у оквиру секција и редовне наставе,
израђују помоћна наставна средства и предмете који имају
употребну вредност.
Заједно , ученици и професори , остварују ефикасан начин
праћења нових технологија , а самим тим унапређују наставу.
Паралелно са практичном обуком, ученици се кроз теоријску
наставу припремају за школовање у високошколским
установама.
МАШИНСТВО - III СТЕПЕН
АУТОМЕХАНИЧАР
Веома тражено занимање. Аутомеханичар
обавља сервисирање и поправку моторних
возила ( аутомобила,камиона... )
Поправља системе за кочење, паљење,
ослањање и друге механичке системе
Моторног возила. Проверава
функционисање замењеног дела и возила
у целини.
Врши компјутерску дијагностику новијих
типова аутомобила.
Аутомеханичар може да се запосли у
неком од многобројних ауто-сервиса или
да се самостално бави овим послом у
властитој радионици.
БРАВАР
Бави се браварским,челичним и грађевинским
конструкцијама.Израђује металне ограде,браве,
механизме за врата и прозоре,метални
намештај...
Врши монтажне радове на грађевинским
конструкцијама.
Овладава следећим поступцима обраде :
Сечење и обликовање лима, турпијање, резање
материјала, бушење, израда навоја, лемљење,
електролучно заваривање...
Ако желите брзо да дођете до посла,
да живите од свога рада и да будете добар
мајстор, одаберите овај образовни
профил. Уз минимално улагање можете
се самостално бавити овом делатношћу.
МАШИНСТВО - IV СТЕПЕН
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
Управља обрадним процесима савремених,
компјутерски управљаних машина – CNC машина.
Израђује геометријски модел машинског дела
на компјутеру на основу којег прави програм
потребан за обраду на компјутерски управљаним
машинама. Овај профил захтева одређену
креативност коју ученик стиче израдом великог броја програма
компјутерски управљаних машина и израдом бројних цртежа и модела
на компјутеру.
Ово је најатрактивније занимање у оквиру
машинства јер обједињује пројектовање и
производњу применом компјутера.
Веома лако са овим занимањем можете
доћи
до посла, или наставити школовање
на високошколским установама.
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО
КОНСТРУИСАЊЕ
Бави се пројектовањем машинских елемената
и конструкција на компјутеру. За
конструисање користи најпопуларније и
најзаступљеније програме намењене
компјутерском цртању и моделирању, као што
су: Solid Works, AutoCad…
На основу 3D-модела машинске конструкције,
на компјутеру израђује техничке цртеже
склопова, подсклопова и њихове радионичке
цртеже.
Након завршетка школовања оспособљен је
да учествује у процесу развоја и изради нових
производа у било ком CAD програму.
Могућност запошљавања : у аутомобилској
индустрији, процеснoj техници,
компјутеризованој машинској обради и другим
областима где се користе компјутеризоване
технологије.
Може да упише било коју високошколску
установу, осим медицинског, стоматолошког
или ветеринарског факултета.
МАШИНСТВО - III СТЕПЕН
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - IV СТЕПЕН
АДМИНИСТРАТОР
РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА
МЕХАНИЧАР ХИДРАУЛИКЕ И ПНЕУМАТИКЕ
Врши послове поправке неисправних
хидрауличних и пнеуматских уређаја (пумпи,
компресора) и компонената истих уређаја
(вентила, разводника, хидро и пнеуматских
цилиндара...).
Дијагностику неисправности делова и уређаја
врши на пробним столовима мерењем притиска,
температуре, протока и др.
Механичар хидраулике и пнеуматике може лако
да се запосли у свакој производној радионици или
у предузећу које поседује хидрауличне и
пнеуматске уређаје.
МАШИНБРАВАР
Машинбравар обавља текуће одржавање и
поправку алатних машина и машина за обраду
пластичном деформацијом.
Раставља и саставља подсклопове и склопове
механизама алатних машина.
Машинбравар поред поменутих послова
може да ради и послове машинске обраде
резањем и спајањем.
Може да се запосли у било ком машинском
предузећу, јер ово занимање покрива широко
подручје машинства. Машинбравар може да
отвори и приватну радионицу и на тај начин
лако дође до посла у струци.
мрежни хардвер и опрема
администрација корисника
заштита рачунарске мреже
пројектовање, документовање и
одржавање рачунарских мрежа
мрежни оперативни системи
Интернет и израда WEB страница
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
конфигурисање хардвера рачунара
тестирање, отклањање кварова
системски софтвер
кориснички софтвер
програмирање
базе података
рачунарске мреже
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АУТОМАТИКЕ
монтажа, одржавање, ремонт
мерних и регулационих уређаја
системи аутоматског управљања
рачунари у системима
управљања
микропроцесори
PLC контролери
АЛАТНИЧАР
Израђује алате за савијање, пробијање,
просецање, извлачење, ливење, алате за
обликовање гуме и пластике, специјалне
стезне приборе и резне алате,
комбиноване алате за обраду
деформисањем...
Овај образовни профил је веома
исплатив, јер цена једног комбинованог
алата за обраду деформисањем
надмашује цену комплетне машине
намењене обради резањем нпр. струга.
Данас се савремени алати праве на
комјутерски управљаним машинама.
НОВО
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ
УПРАВЉАЊА
управљање погонским и мерним
системима машина и уређаја
електричне машине
PLC контролери
микроконтролери
роботика
За све профиле могућност запошљавања након завршене
средње школе или могућност наставка школовања на
готово свим високошколским установама.
МАШИНСТВО - III СТЕПЕН
ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ
МЕТАЛУРГИЈА - IV СТЕПЕН
ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ – ОГЛЕД
оспособљавање
Оператер машинске обраде израђује машинске делове
(зупчанике, осовине, вратила ..) на струговима,
глодалицама, брусилицима и компјутерски управљаним
машинама тј. CNC машинама.
Компјутерски припремају програм за израду одређеног
машинског дела, симулирају рад на рачунару, са којег га даље
преносе на компјутерски управљане машине и на основу њега
израђују машински део.
Веома савремен образовни профил (оглед у образовању ),
рађен по европским стандардима са већим бројем часова
стручних
предмета и практичне наставе. У трећем разреду има 18 часова
практичне наставе распоређене у 3 дана, а 2 дана теорије.
Настава се одвија по модуларном принципу рада (на крају
сваког модула-теме, ученик ради тест знања ).
Ово занимање омогућава брзо запошљавање у малим и
средњим предузећима.
Са мало улагања оператер може покренути властити посао
израде радних предмета који су потребни тржишту. Ово занимање
је веома тражено( на тржишту рада) јер се CNC машине све више
користе у машинској производњи.
НОВО !!!
ученика за правилно
схватање одрживог развоја (енергетска
ефикасност и чистија производња)
оспособљавање ученика за правилно
схватање
принципа
складиштења
и
транспорт отпадних материја
Ово је мултидисциплинарно занимање у
огледу и образује се само у шест школа у
Србији. Делокруг послова и радних
задатака за наведени образовни профил
је:
оспособљавање ученика за правилно
дефинисање, управљање и рециклажу
материјала
стицање знања да се стара о
безбедности и здрављу запослених на
пословима рециклаже
стицање знања да се стара о заштити
животне средине
САОБРАЋАЈ - IV СТЕПЕН
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
Организује услуге превоза путника или терета
у свим видовима саобраћаја.
Израђује ред вожње, израчунава цене
путничког
и
теретног
превоза,
води
евиденцију и документацију за отпремничкошпедитерске послове.
Води бригу о исправности и економичности
возног парка, врши техничке прегледе,
р ег ис тр ац ију
и
о с иг ур ањ е
в о зил а.
Контролише безбедност возила,сигурност
путника и терета у транспорту.
Прикупља
и
анализира
податке
о
саобраћајним
прекршајима.
У трећем разреду има организовну обуку за ,,Б“
категорију.
Може да се запосли у саобраћајном предузећу,
осигуравајућим и шпедитерским кућама, ауто сервисима
који врше техничке прегледе, у МУП–у, ауто-школама као
инструктор,таксиста или било којем другом предузећу који
има возни парк.
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - III СТЕПЕН
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА - III СТЕПЕН
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА
ТЕРМИЧКЕ
И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И
ОПРЕМУ
испитивање исправности
електричних кућних апарата
(електр. штедњак, фриждер,
замрзивач, веш-машина...)
замена делова и отклањање
кварова
инсталација и одржавање
грејних и расхладних уређаја
(калорифера, клима-уређаја,
расхладних витрина ...)
САОБРАЋАЈ - III СТЕПЕН
ВОЗАЧ
ВОЗИЛА
МОТОРНИХ
Во з ач
мо тор но г
воз ил а
управља
моторним
возилима:путничким
а у том об ил има ,к ам ио ним а ,
камионима са приколицом.
Отклања једноставне кварове
на возилу, води потребну
документацију
о
превозу
терета,
надзире
утовар,
истовар, и води рачуна о
заштити терета током превоза.
За време свог школовања
стич е
доз вол у
Б
и
Ц
категорије.
Може да ради у предузећима
као возач, инструктор у аутошколама, таксиста или да
ради као приватник. Веома
популарно
и
тражено
занимање.
АУТОЕЛЕКТРИЧАР
тестирање, оправка и
одржавање електричних
машина(трансформатора,мотора
и генератора)
поправка и замена електричне
опреме(тастера, прекидача,
контактора, релеја...)
прорачун и намотавања
трансформатора, намотаја
електромотора...
дијагностика кварова на
моторним возилима
уградња и одржавање
елек. уређаја и опреме,
ел. инсталације,
светлосних и сигналних
уређаја на моторним
возилима и радним
машинама
испитивање и замена
електронских компоненти,
климатских уређаја, аудио
опреме
ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР
уградња и одржавање
електричних каблова и
инсталационе опреме у пословним
и стамбеним објектима
уградња и одржавање система
осветљења објеката, улица,
мостова, спортских објеката,
тргова...
испитивање и отклањање кварова
на електричним инсталацијама и
системима осветљења
замена неисправне и застареле
опреме
Download

Доношење одлука важан је део живота сваког ученика, зато