БИЛТЕН
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
бр. 3
Тражили смо од менаџмента ЈКП ГСП „Београд“ да,
у циљу објективног информисања запослених,
одговоре на следећа питања
Питања за в.д. генералног директора:
1. Да ли је у плану повећање зарада, с обзиром да су исте већ дуже време непромењене, а да су зараде
осталих запослених у комуналном систему веће од зарада у ГСП, тј. да се налазимо између шеснаестог и
осамнаестог места на листи зарада комуналних предузећа – шта је то што нас је приковало за дно?
2. Да ли имате визију пословања и развоја Предузећа у наредном средњорочном периоду од пет година?
3. С обзиром да Предузеће набавља нове аутобусе, да ли имате јасан план за одржавање постојећег возног
парка, односно повећање броја возних јединица?
4. Jубиларне награде – уколико до издања Билтена не будемо имали динамику исплате, почев од марта
2013. године, Самостални синдикат неће више моћи да амортизује растуће незадовољство запослених и
сматраће менаџмент директно одговорним за тужбе против Предузећа које ће евентуално уследити, с обзиром да на тај проблем указујемо већ пуних годину дана.
Питања за директора за финансије и инвестиције:
1. Зашто није испоштован План пословања при исплати зарада запослених, тј. зашто је формирана мања
маса у односу на масу предвиђену Планом пословања?
2. Због чега касне отпремнине и јубиларне награде – да ли је проблем у томе што Оснивач није исплаћивао
субвенције у потребном износу? Уколико то није био проблем, молимо Вас за образложење.
3. Да ли имате план или решење за запослене који раде у ОЈ „Финансије“, с обзиром да је већи део послова
измештен из Предузећа јер су тада биле процене да ће нови систем донети већи приход и бољитак свим запосленима, а сведоци смо једне сурове реалности?
4. Какав је став Предузећа по питању запослених који станују ван територије града Београда, с обзиром
да имамо запослене које живе у Младеновцу, удаљеном педесет километара од Београда, којима је плаћен
превоз, и запослене који живе у Панчеву, удаљеном петнаест километара, а којима није плаћен превоз? Да
ли се планира нешто по том питању пошто је својевремено велики број запослених приман у Предузеће без
обзира на место становања и да им је тада плаћан превоз?
5. Да ли Предузеће има јасан и дефинисан план отплате кредита ЕБРД путем којег ће бити купљена нова
возила?
Питања за директорa ОЈ „ПИУС“:
1. Када ће бити потписан уговор са Дирекцијом око управљања саобраћајем, и какав ће то значај имати за
Предузеће и запослене?
2. Какав је став фирме и саобраћајних стручњака о потребном и тренутном броју терминуса?
3. Какав је план са набавком службених аутомобила и комби возила за диспечерски центар?
4. Када ће отправници добити умрежене телефоне?
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА НИСМО
ДОБИЛИ ДО ЗАКЉУЧЕЊА ОВОГ БРОЈА БИЛТЕНА!
www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
март-април, 2013.
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
Подружница СП „Дорћол“
Саобраћајни погон „Дорћол“
у инвентару има 131 возило, 515
стално запослених и 11 запослених на одређено време. Излазност
возила у саобраћај је 102%, a да
би то тако функционисало улажу
се максимални напори свих запослених у Погону. Сарадња између
саобраћаја и одржавања је одлична – функционишемо као једна целина и зато имамо такве резултате. Возачи у СП „Дорћол“ имају 2
слободна дана у 90% случајева.
Самостални синдикат се залаже за боље услове рада саобраћаја
и одржавања, повећања личног
дохотка, јубиларних награда.
Најодговорнији људи у Самосталном синдикату СП „Дорћол“ су:
Данило Ковачевић – председник,
Марјан Мирковић – ВК аутоелектричар, Микан Васић – контролор радова, Божидар Симеуновић
– гумар, Раде Ђошић – КВ бравар, Добривој Маринковић –
пословођа, Драган Максимовић
(возач 2310) – члан Одбора синдиката, Драган Јовановић – инструктор рада возача, Драган Марковић
– возач 2231, Милан Живковић
– референт саобраћаја, Симо
Поповић – возач 2138, Јова Илић
– шеф распореда, Славко Тасић –
возач 2107, Слободан Јованчевић
– диспечер погона.
Са овим људима се срећете сваки дан и њима можете да укажете
на сва добра и лоша дешавања у
Погону, да изнесете проблем и да
дате неко своје решење. Сваки савет је добродошао да би што боље
радили и функционисали. Позивам све запослене да се учлане у
Самостални синдикат и да заједно
дођемо до што бољих резултата,
јер ми немамо резервно Предузеће
и резервни посао. Замолио бих колеге из других синдиката да због
својих личних интереса и ситних
политичких поена не урушавају
рад Погона својим несмотреним
изјавама.
Самостални синдикат већ 20
месеци покушава да нађе решење
са Послодавцем и Скупштином
града за раднике који станују ван
територије града Београда, да им
се омогући несметан долазак и одлазак на радно место, без личних
2
трошкова. Самостални синдикат
има умрежене картице које можете узети у Синдикату без обавезе
уговора; мрежа је 064 (Телеком
Србија). Самостални синдикат
СП „Дорћол“ и убудуће ће радити првенствено на проблемима
својих чланова.
Проблеми на
тролејбуским линијама
Сваког викенда у раним
јутарњим часовима скоро је
немогуће протерати тролејбусе
кроз Добрачину улицу због
огромног броја паркираних возила на сред улице. Пошто су то
први јутарњи тролејбуски изласци (уједно и најбитнији) имамо
проблеме са најмање 20 паркираних такси возила који чекају своје
муштерије да изађу из оближњих
ресторана. Следећи проблем је
отправничка кућица на терминусу Медаковић, у којој се налази и
тоалет а која је закључана од престанка рада отправника на том
терминусу, тако да тоалет немају
ни возачи тролејбуса ни возачи
аутобуса који окрећу на том терминусу. Проблематичне су и улице којима се крећу наша возила,
које су постале као коњски путеви, имамо осећај као да возимо
по макадаму, па долази до разних
оштећења на нашим возилима,
што изискује додатне трошкове за
Предузеће.
Критичне тачке на којима је
огроман број непрописно паркираних путничких аутомобила јесу
Добрачина улица, Бањица пијаца
(камиони који врше истовар робе),
Светогорска улица (паркирање
путничких аутомобила). Други проблеми који се дешавају на
линији јесу огромне рупе у асфалту и утонуле шахте, којих је сваким
даном све више. Наши возачи се
максимално труде да избегну шахтове и рупе и сачувају возила која
су релативно нова. У последње
време појављују се проблеми на
окретницама Студентски трг (таксисти), Крушевачка (путнички
аутомобили), Учитељско насеље
(где су сваки дан паркирани путнички аутомобили у самој ста-
ници, па тролејбуси не могу лепо
стати у станицу и омогућити безбедан улазак и излазак путника).
У Македонској улици таксисти
праве велики проблем непрописним паркирањем. Поред свих ових
проблема, возачи СП „Дорћол“
успевају да уз максималне напоре
одрже ред вожње и остваре поласке.
Одржавање возила
Проблеми
код
одржавања
тролејбуса су многобројни, а нарочито су изражени од када су се
смањила средства која Град улаже
у ГСП. Знамо сви за кризу, али нешто најосновније мора да се уложи
како би превоз нормално функционисао. У СП „Дорћол“, који је био
и остао најбољи погон, изгледа да
постоји само ентузијазам радника.
Делови за нове тролејбусе споро
стижу из Белорусије, а за оне који
могу да се набаве у Србији чекају
се тендери. Оно што се достави
радницима су јако неквалитетни
делови, пошто није установљен
оптимални минимум квалитета истих. Магацин је полупразан
и у њему има само оно што није
неопходно. Недостаје чак и шрафовска роба. Поред недостатка
резервних делова, проблем је и у
минималној набавци ХТЗ опреме,
што је проблем и у осталим погонима. Алат је један од проблема који успорава и отежава бржу
и квалитетнију оправку возила.
Оно што нас највише кочи је недостатак стручне упућености и
оспособљености за рад. Наши
радници нису имали обуку за
рад на белоруским тролејбусима,
а стручна документација није
била доступна од самог почетка. Само захваљујући нашим
инжењерима из Погона, који су
тумачили и допуњавали штуру
документацију, њиховим саветима и раду на возилима, радници
успевају да одржавају возила, а
самим тим и Погон може да функционише.
Данило Ковачевић,
председник подружнице
СП „Дорћол“
www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
Обилазак СП „Карабурма“
Први у низу погона био је СП
„Карабурма“, 20. фебруара 2013.
године, а од 25. фебруара на реду
су и остали погони. О свему ћемо
благовремено обавештавати наше
чланове и све запослене.
Састанку
су
присуствовали
председник
подружнице,
Саво
Милојевић,
комплетан
секретаријат подружнице, Горан
Брадић, председник Самосталног
синдиката, Мирослав Јовановић,
потпредседник Самосталног синдиката, Зоран Антић и Милош
Чолаковић, чланови Председништва Самосталног синдиката
и Видоје Димић, члан Одбора.
Затим, Ненад Миловановић, извршни директор ЈКП ГСП „Београд“, Радиша Момчиловић, извршни директор СП „Карабурма“,
шеф одржавања, шеф саобраћаја,
главни пословођа и референт делова.
После отварања састанка од
стране Председника подружнице,
реч је добио председник Самосталног синдиката, Горан Брадић.
Брадић је присутне упознао о
стању у Предузећу, циљевима за
које се Самостални синдикат залаже и од којих у наредном периоду
неће нимало одустати. Информисао је све присутне о састанку од
19. 2. са Оснивачем, којем су поред представника репрезентативних синдиката присуствовали и
градоначелник Београда, Драган
Ђилас и председник Скупштине
Београда, Александар Антић, као
и в.д. генералног директора ГСП,
Небојша Ћеран.
Свим присутнима обратио се
извршни директор Предузећа, Ненад Миловановић, који је присутне упознао о стању у Предузећу,
уговору за набавку и роковима
испоруке нових аутобуса „Соларис“ и „Икарбус“, уговору потписаном са Дирекциом за саобраћај
Београда, кадровским плановима
у Предузећу, распоређивању запослених који имају „Д“ категорију
(а не раде као возачи) на радна
места возача аутобуса, као и о
интерном конкурсу за возаче. Извршни директор очекује да ће нам
ова година бити лакша и боља од
претходне.
Мирослав Јовановић је присутне упознао са чињеницама у вези
израде Појединачног колективног уговора и нагласио да ће бити
добар и да запослени нису изгубили никаква права у односу на
претходни осим мање корекције
годишњих одмора, а добили су
добровољно пензијско осигурање
за све запослене, да деца до 10
година за Нову годину добијају
новогодишње пакетиће, а да и
даље остане минули рад 0,5% по
години стажа итд.
Било је доста питања присутних која се односе на проходност траса линија (пример линија
26), добијање два слободна дана
за возаче, недостатак возача (а
посебно сада када се у марту не
продужи уговор за 12 возача који
много значе у недостатку и овако
дефицитарног возачког кадра),
однос са фирмом АПЕКС (када
возач продајом карте у аутобусу
из штампача добије чист папир
који не може продати као карту, а
не зна се када ће добити свој новац
од фирме АПЕКС). Такође, причало се и о недостатку резервних
делова, дизалица за гумаре, алата,
као и недостатку одређеног дела
профила запослених у Сектору
одржавање.
Присутнима се обратио и извршни директор Погона, који је
присутне упознао са стањем у
Погону, недостатком резервних
делова, плановима запослених у
Погону да се испоштује зацртани
ред вожње који је планиран за погон „Карабурма“. СП „Карабурма“
је дала погону „Космај“ 8 аутобуса, 4 су расходована, и сада је на
стању 12 аутобуса за исти план
саобраћаја.
На крају састанка, извршни
директор Погона је све присутне упознао са радом и радним
простором у Сектору саобраћај
(распоред), као и са свим деловима радног простора у Сектору
одржавање, условима рада и др, а
представници Самосталног синдиката разговарали су у секторима погона са запосленима који су
били присутни на послу.
Комисија за информисање
Редовна годишња Скупштина СП „Космај“
Редовном годишњем заседању
3. марта, поред чланова Скупштине, присуствовали су Бранислав
Бањац, извршни директор СП
„Космај“, и Милан Софронић,
помоћник генералног директора.
На састанку су били и чланови
Одбора Самосталног синдиката,
на челу са председником Гораном
Брадићем.
1. Актуелна ситуација у ГСП и
СП „Космај“ –
а) Лош возни парк, паљење аутобуса, вишемесечно писање кварова и понављање истих, недостатак
делова (што проузрокује већи број
искључења);
б) Господин Софронић обећао је
да ће посебну пажњу обратити на
СП „Космај“ због изузетно лоше
и специфичне ситуације. Нова
возила су у плану набавке за СП
„Космај“, али то није могуће до
2014. године, а како и у ком обиму
још није дефинисано;
2. Годишњи финансијски извештај за 2012. годину –
Председник подружнице Самосталног Синдиката СП „Космај“
прочитао је финансијски извештај
за 2012. годину, који је без примедби усвојен;
www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
3. Попуњавање чланова Одбора и Секретаријата због одласка у
пензију –
Замена члана Скупштине Зорана Родића (бравар) са Владом
Павловићем (бригадир бравара).
У Скупштину, а и у Секретаријат
уместо Ратка Анђелковића (возач)
изабран је Слободан Јеленковић
(возач).
Састанак је био веома
конструктиван, а запослени су
имали прилику да постављају
питања директорима и
председнику Синдиката.
3
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
Обилазак СП „Нови Београд“
На састанку одржаном 27. фебруара дискутовало се о актуелним проблемима у Погону „Нови
Београд“ и о темама од значаја за
све запослене у Предузећу. Испред менаџмента састанку су присуствовали Мирјана Јовановић,
директор за саобраћај и Милан
Пејчић, извршни директор СП
„Нови Београд“ са сарадницима.
Са стране Самосталног синдиката, присутнима се обратио председник Горан Брадић, а састанак
је водио Милош Чолаковић, председник Подружнице „Нови Београд“.
Први је говорио Милан Пејчић
и истакао проблеме у погону и
Предузећу уопште – крађе, набавке резервних делова и недостатак возача. Такође, представио
је добре резултате које Погон постиже од када су он и његов тим
сарадника одговорни за СП „Нови
Београд“. Синдикат је потврдио
евидентно боље резултате него у
другим погонима и подржао напоре да се додатно поправе.
- Са набавком нових возила,
имаћемо и бољи возни парк али
и више обавеза да испунимо све
захтеве који се пред нас стављају.
Мислим да нико неће толерисати испуњеност прописаног реда
вожње испод 98 посто, па ће самим тим шефови саобраћаја и
возачи имати већу одговорност.
Што се крађа тиче, једино решење
је прављење капија и постављање
камера. Такође, менталитет мора
да се мења и запослени морају да
раде са руководством на сузбијању
овог проблема, истако је Пејчић.
Мирјана Јовановић је истакла добре резултате у 2012. години што се тиче безбедности у
саобраћају и да су тиме надмашена
сва очекивања и предвиђања. да је
потписан уговор са Дирекцијом
за јавни превоз, по којем ће ГСП
добити 200 милиона динара за
управљање саобраћајем (поред
субвенција које даје Град), јер се
дошло до закључка да се тај посао не може радити без ПИУС и
искусних људи на терену. Директорка је упознала присутне и са
процесом прекфалификације који
је у току.
- Дирекција је преузела наш ред
вожње, наши инжењери су отишли тамо, ред вожње за њих ради
„Апекс“ и узели су око 7 људи из
нашег обрачуна, али они не могу
да успешно раде тај посао. Представили смо и градоначелнику
Ђиласу ове чињенице и добићемо
200 милиона динара у овој години
за Саобраћајну оперативу. Морам
да укажем и на потребу да возачи
правилно користе своје картице и отварају вожњу. Такође, добили смо 74 милиона динара од
Дирекције за путеве, тако да сада
њима фактуришемо одржавање
наших окретница и трамвајских
траса којима иду и остала возила,
рекла је Мирјана Јовановић.
Председник Горан Брадић, инсистирао је у име Самосталног
синдиката ЈКП ГСП „Београд“
да возачи имају два слободна
дана као и сви остали запослени.
Такође, истакао је значај набавке
нових возила, те да ће њиховим
доласком бити много лакше
испуњавати саобраћајне захтеве према корисницима услуга. Да
би новца било у ГСП за нормално функционисање, корисници
морају да плаћају услугу, а крађе
морају да се сузбију.
- Желим да нагласим Синдикат инсистира да се одговорни за крађе пронађу и да добију
отказ. То Послодавац мора да
реши и систематски реши овај
проблем.
Синдикат
прихва-
та процес прекфалификације и
доквалификације да би се коначно прекинула прича о технолошком вишку, на који Синдикат никад неће пристати. Такође,
хоћу да апелујем на Београђане да
плаћају карте, јер само тако можемо да одржимо потребан ниво
саобраћајне услуге, истакао је Горан Брадић.
По другој тачки дневног
реда разговарало се о процесу усаглашавања Колективног
уговора. Горан Брадић је рекао
да је Уговор усаглашен у 90 посто одредби, а да су спорни рекреативни опоравци и њихово
финансирање. Ново у КУ су
добровољни пензијски фондови,
и ако би Послодавац уплаћивао та
средства, која се не опорезују, запослени би већ са 58 година старости имали лепу своту новца коју
могу да подижу. Тај принцип већ
функционише у другим комуналним фирмама. Такође, обезбеђени
су пакетићи за децу до 10 година,
а по новом Колективном уговору
годишњи одмори биће умањени за
дава дана. Након тога, запослени
су добили прилику да постављају
питања, на која су им Мирјана
Јовановић, Милан Пејчић и Горан
Брадић радо одговарали.
Када је састанак приведен крају,
председник Подружнице, Милош
Чолаковић, повео је присутне
у обилазак Погона. У гаражама
се разговарало са радницима о
њиховим проблемима. Највећи
проблем односи се на кров у гаражи новобеоградског погона који
прокишњава и изузетно отежава
рад на поправкама јако скупих
мотора. Синдикат и представници менаџмента сложили су се да
је неопходно тај проблем што пре
решити.
Комисија за информисање
Реч Комисије за информисање
Врло је битно да нагласимо да
су састанци у Саобраћајним погонима били врло конструктивни и афирмативни. Менаџмент
Предузећа се потрудио да одговори на сва питања запослених,
као и челни људи Самосталног
4
синдиката.
Међутим, не дозвољавамо
испаде и надобудно понашање
ниједном директору и сматрамо
да је боље некад негде не доћи,
него бити као на иглама, а такође
поручујемо једном директору
(због дискреције нећемо рећи
којем, сам ће се препознати) да
наши састанци са запосленима
у СП нису квиз, и да питања не
припремамо унапред, већ пружамо прилику запосленима да
питају шта желе.
www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
Обилазак СП „Нови Београд“
Горан Брадић, председник Самосталног синдиката ЈКП ГСП „Београд“ у разговору са запосленима у СП „Нови Београд“
Играрије стручњака из Дирекције
Састанак отправника, наших
директора, шефова и представника Дирекције за јавни превоз
Милинка Јелисавчића (званим
Бега) одржан је 28. фебруара. Отправници су поставили питања
из реалног саобраћајног живота и
изнели проблеме који ће настати
са тим новим начином рада. Представник Дирекције није имао одговоре на већину тешких питања
отправника. После састанка који
је трајао безмало два сата отправници нису сазнали која је конкретно њихова улога.
Дирекција за јавни превоз преузела је управљање линијама СП
„Земун“ од 1. марта, и наравно проблема је било безброј, ситуација
конфузна, возачима је нејасно
ко шта ради, ко управља, коме
се јављају... Због целе те играрије
трпели су путници, грађани Београда. Синдикат је реаговао, и на
састанку са господином Ђиласом
5. марта упознао га са проблемом
око управљања саобраћајем.
Од тада, Самостални синдикат ЈКП ГСП „Београд“ се
укључује у решавање пробле-
ма око управљања саобраћајем.
Представници
Синдиката,
Жељко Нешковић – возач, Драган
Максимовић – возач, Драгутин
Бојић – возач, на челу са Ненадом
Нешићем – распоређивачем, отишли су 12. марта на састанак у
Дирекцију са предлогом две тачке дневног реда (1. Управљање
саобраћајем; 2. Проблем око карата код возача), који је Дирекција
на челу са директором Драганом
Шарцем прихватила. Састанку је
присуствовао и један од директора из приватне фирме „Апекс“.
Синдикат је указао на проблеме
који су настали од кад се Дирекција
умешала
око
управљања
саобраћајем. Све отправничке
извештаје Синдикат је пре састанка анализирао и проблеме усмено
предочио Дирекцији и „Апексу“.
Систем је пун аномалија, и просто речено, без отправника на
терминусу саобраћај није могуће
квалитетно организовати. Аргументовано им је указано да је
реална ситуација на терену та да
док је све у реду са саобраћајем
управља Дирекција, а када настане
www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
проблем управљање се пребацује
нашем центру и отправницима.
Заједнички закључак Синдиката,
Дирекције и фирме „Апекс“ је да
су отправници потребни и да се
неће укидати. Самостални синдикат ЈКП ГСП „Београд“ има свој
став на коме ће инсистирати – да
ГСП ради управљање, а Дирекција
буде контролни орган.
Што се тиче друге тачке око карата, Синдикат је инсистирао да
се реши проблем који настаје у систему кад апарат избацује празан
папир уместо карте. Предочено
им је да возачи неће да буду спонзори фирме „Апекс“ тј. да празне
папире неће да плаћају из свог
џепа. Директор из фирме „Апекс“
је пробао да кривицу пребаци на
ГСП и споре рекламације око тих
неисправних карата. Синдикат ће
жестоко и аргументовано стајати
на страни возача, и у наредном периоду настојати да реши тај проблем, и о свему томе ће обавестити наше колеге возаче. Подсећамо
да се Самостални синдикат изборио да возачи имају 25 посто од
продате карте.
Ненад Нешић
5
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
Обавештења
6
www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
Тражимо решења
Самостални синдикат инсистира на отварању терминусних
објеката због потребе саобраћаја,
као и потребе путника у вези информисаности о времену полазака возила и др.
Синдикат сматра да је апсурд
и велики пропуст менаџмента
Предузећа то што отправници
још увек немају службене мобил-
не телефоне, који су им преко потребни ради комуникације са возачима.
Такође,
неколико
месеци
указујемо на проблем у вези диспечерског центра (људство, возила...). Имамо обећања руководства
да ће то по хитном поступку бити
решено.
Да закључим: обећања менаџ-
мента Синдикату да ће се ови проблеми решити су свакодневна, али
те речи и даље не прате дела. Ми,
као најутицајнији и највећи синдикат у Предузећу, ћемо захтевати
да се оправдани захтеви испуне и
нећемо се смирити док отправници-терминуси не добију службене
умрежене телефоне.
Горан Брадић
Рекреативни опоравак
Бизнис лига 2012/2013
Такмичење се одвијало у
Малој Визури у Земуну на основу правила игре које утврђује
Међународна
одбојкашка
федерација – ФИВБ. Одвија се
по лига систему: једнокружно,
свако са сваким. Пласман екипа
на табели одређује се на основу
правила игре (за победу од 2:0
добија се 3 бода, за пораз 0 бодова; за победу од 2:1 се добија
2 бода, а за пораз 1 бод).
Одбојкашка бизнис лига
броји 10 екипа и то су: Орион телеком, Нови синдикат
Клиничко болничког центра,
Скупштина града Београда,
Delhaize Serbia, ЈКП “Градска
чистоћа”, Дунав осигурање,
ProCredit Bank, ОК Штрумфови, ЈКП „Београдски водовод
и канализација” и наша екипа
(екипа ГСП „Београд“).
Одбојкаши ГСП (мушка
екипа) је успешно заврши-
www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
ла такмичење. Упркос јакој
конкуренцији, екипа је заузела
друго место у Б групи. Ако узмемо у обзир да је у овој лиги
свака екипа имала могућност да
узме 3 играча са стране уз услов
да нису регистровани, утолико
је резултат ове екипе значајнији;
и поред својих радних обавеза
(ноћних смена итд.) и без играча са стране (са играчима само
из редова радника ГСП) наша
екипа је постигла заиста завидан резултат.
Одбојкаши и даље тренирају
и спремају се за долазећу сезону
и РИСК у сали ГСП школе сваке
недеље од 10:30 до 12:30 часова.
Драгутин Бојић
7
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
Изле т и
8
www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
Омнитурс
Грчк а
У понуди имамо:
Тасос, Скиатос, Крф,
Ханиоти,Пефкохори,
Полихроно, Неос Мармарас,
Паралиа и Олимпик бич.
Сви аранжмани су на бази
10 ноћења са укљученим
превозом и осигурањем.
Све остале редовне понуде за
Грчку погледајте на сајту
www.omniturs.rs.
Промотивне понуде за Грчку:
Крф:
26.05.-05.06. - 10.500,00 дин.
25.06.-05.07. - 21.900,00 дин.
Тасос:
07.07.-17.07. - 23.900,00 дин.
Паралиа:
03.07.-13.07. - 21.000,00 дин.
Полихроно:
19.06.-29.06. - 17.000,00 дин.
29.06.-09.07. - 20.000,00 дин.
У наведене цене је укључено 10
ноћења, превоз и осигурање.
Плаћање је у ратама до јануара
2014. године.
Сви заинтересовани могу
се јавити на телефоне:
064/8618686
(умрежени бр. Самосталног
синдиката) и
066/8852727
(умрежени Службени ГСП)
Црна Го р а
- Рафаиловићи,
пансион Обала:
- Бечићи,
хотел Нафтагас**:
9 полупансиона на бази
шведског стола по цени
од 26.600,00 дин.
9 полупансиона на бази
шведског стола по цени
од 31.200,00 дин.
9 ноћења са доручком по цени
од 21.900,00дин.
Све слике и описе наведених
објеката у Црној Гори , као и
попусте за децу, погледајте на
www.omniturs.rs
- Будва,
хотел Сузана***:
www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
За све дестинације цене важе
током целе сезоне,
за термине позовите
телефоном или
погледајте на сајту.
Превоз се плаћа у износу од
3500 дин. (повратна карта),
боравишна такса се плаћа на
рецепцији.
9
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
САНИОПТИК
Д.О.О. БЕОГРАД
ОРГАНИЗУЈЕ
ПРОДАЈУ РОБЕ
8-10 месечних рата
ПРЕКО ПЛАТНОГ СПИСКА
- диоптријске наочаре
- контактна сочива
- наочаре за сунце
- слушни апарати
БЕСПЛАТНУ
ПРОВЕРУ ДИОПТРИЈЕ
- Београд, Макензијева 18,
011/2433-403
- Београд, Балканска 32,
011/2646-129
- Земун, Главна 18, 011/2613-287
- Београд, Косовска 9,
011/3340-107
- Београд, Пожешка 85б,
011/3572-314
- Н. Београд,
Ул. Ђорђа Станојевића 9г,
011/630-2106
- Н. Београд, Блок 70,
Јурија Гагарина 81, 011/2284-153
- Н. Београд, Блок 45,
Јурија Гагарина 221, 011/628-1428
ЦЕНТАР ЗА КОРЕКЦИЈУ СЛУХА
- Београд, Коце Капетана 12,
011/2454-168
ДДОР Гарант а.д. Београд
Поштовани чланови, овом приликом желимо да се захвалимо на
поверењу које сте указали ДДОР
ГАРАНТ друштву за управљање
добровољним пензијским фондом и да Вас информишемо да у
Србији управљамо са три фонда
чија је укупна вредност нето имовине од 13.03.2013. год. прешла 3.
милијарде динара.
Циљ ДДОР ГАРАНТ а.д. Београд је да добрим пословањем
обезбедимо члановима што већи
принос, сигурност и што бољу
позицију на тржишту приватних
пензијских фондова. Вредност
инвестиционе јединице (ИЈ) је од
почетних 1.000,00 динара достигла вредност од 1.541,85342 динара на дан 12.3.2013 године. Наши
акционари представљају одличну
комбинацију познавања домаћег
тржишта и великог искуства у области управаљња добровoљним
пензијксим фондовима.
ДДОР ГАРАНТ а.д. Београд је
једино друштво који управља са
три фонда на територији Србије:
1. ДДОР ГАРАНТ је везан за ДИНАР И ЕУРО;
2. ДДОР ГАРАНТ ДИНАР је везан за домаћу валуту ДИНАР;
3. ТРИГЛАВ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД
је везан за ДИНАР и ЕУРО.
Све већи број грађана у Србији
поклања поверење ДДОР ГАРАНТ пензијском фонду и бележимо највећи раст у индустрији
пензијских фондова по броју чла-
10
нова у 2012 години.
1. Зашто уплаћивати приватне
пензије поред ПИО фонда?
Штедња за старост може
бити једна од најзначајнијих
инвестиција у Вашем животу.
Управо зато је покренута акција
„Допунско пензијско осигурање“.
Пратећи светске трендове у које
се уклапа и штедња у допунским
пензијским фондовима, велики
број правних лица је одлучио да
запосленима обезбеди додатно
пензијско осигурање код ДДОР
Гарант пензијског фонда.
ЦИЉ је да се примају две пензије
- једна „ДРЖАВНА“ и једна „ПРИВАТНА“ - што подразумева да се
доприноси уплаћују у ПИО фонд
и у Добровољне пензијске фондове, независно један од другог.
Висина приватне пензије зависи од: висине уплате, дужине периода уплате и приноса који фонд
оствари од инвестирања.
2. Шта запослени добија уплатом
у добровољни пензијски фонд ?
Ево једног примера: ако узмемо
да је просечна старост члана фонда 40 година, ако запослени оде у
пензију са 65 година старости, ако
је месечна уплата 2000,00 динара,
ако ће након одласка у пензију из
фонда повлачити средства наредних 20 година тј. до своје 85 године, месечно би запосленима двадесет година пројектована пензија
износила око 19.000,00 динара додатно на државну пензију.
Можете склопити Уговоре и за
треће лице ако желите нпр: децу,
брачног друга и итд.
Дата Вам је могућност уласком
на наш сајт: www.garant-penzije.eu
да себи израчунате пројектовану
акумулирану суму и програмирану исплату приликом чега стопу
добити можете мењати. Такође
путем ПИН шифре и Корисничког имена у свако доба можете
проверити стање на рачуну.
НАПОМИЊЕМО:
Годишње
извештаје о стању на индивидуалном рачуну достављамо Вам на
кућне адресе до 31.03.2013. године.
Предност приватне пензије је у
томе што се може примати већ са
навршене 53 године живота (или
58 година у случају да сте приступили фонду после 17.05.2011.
год.) без обзира на радни однос;
наследна је, увек знате сходно
уплати колика је пројектована
пензија, можете поред тога што
вам компанија уплаћује доприносе у приватни пензијски фонд и
сами за себе уплаћивати приватну
пензију.
За све додатне информације можете се обратити представницима
ДДОР ГАРАНТ пензијског фонда.
Тел : 011 30 36 142
www.garant-penzije.eu
ОБЕЗБЕДИТЕ СЕБИ
СИГУРНУ СТАРОСТ
www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
ZNAK travel
www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
11
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
Kondor TIS
Понуду агенције KONDOR TIS за чланове Самосталног синдиката за Грчку и Црну Гору
погледајте на www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
12
www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
Beograd, Cara Dušana br. 48
TEL/FAX: ++381 11/ 30 37 832
E-mail: recreatours.poslovnica.@yahoo.com
www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
PIB: 100183244; MAT.BR. 06515037
ŽIRO RAČUN: 160-59294-92
LICENCA OTP 306/2010
13
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
ЕПС турс
Понуду за Грчку погледајте на www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
14
www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
Војвођанска банка
www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
15
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП ГСП „БЕОГРАД“
GP Group
Самостални синдикат ће своју синдикалну понуду омогућити свим запосленима, с тим
што ће цена бити увећана за 10 посто.
Као пример, наводимо GP Group (гуме и ауто опрема) где наши чланови могу куповати на
5 рата без камате, а за остале камата ја 10 посто.
Уређивачки одбор: Комисија за информисање С.С. ЈКП ГСП „Београд“ - Зоран Антић, Драгутин Бојић, Ненад Нешић
Сарадник: Иван Смиљковић, Издаје: Самостални синдикат ЈКП ГСП „Београд“
[email protected], тел. 011/2629-071
16
www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
Download

бр. 3 - Info | Samostalni sindikat GSP "Beograd"