Шифра
Назив радног места
РУКОВОДИОЦИ (ДИРЕКТОРИ), ФУНКЦИОНЕРИ И ЗАКОНОДАВЦИ
Генерални директори, виши функционери и чланови извршних и законодавних тела
Носиоци извршних и законодавних функција
Носиоци извршних и законодавних функција
111101
Градоначелник
111102
Државни секретар
111103
Заменик министра у влади
111104
Министар у влади
111105
Народни посланик
111106
Одборник градског/општинског већа
111107
Председник владе (Премијер)
111108
Председник градског већа
111109
Председник државе
111110
Члан владе
111111
Члан парламента
Високи државни службеници (функционери)
111201
Амбасадор
111202
Виши чиновник у влади
111203
Генерални директор института
111204
Генерални директор у државној служби
111205
Генерални конзул
111206
Генерални секретар/заменик генералног секретара у владиној администрацији
111207
Гувернер Народне банке
111208
Дипломатски представник
111209
Директор државне агенције
111210
Директор завода
111211
Директор полиције
111212
Директор управе
111213
Директор/заменик директора владине организације (дирекције/агенције)
111214
Директор/заменик директора владине организације (завода/архива/института)
111215
Директор/заменик директора владине организације (инспектората/комитета/управе)
111216
Директор/заменик директора владине организације (секретаријата/комесаријата/комисије)
111217
Заменик гувернера Народне банке (Вицегувернер)
111218
Начелник Генералштаба
111219
Начелник градске управе
111220
Начелник округа
111221
Подсекретар у влади
111222
Помоћник министра
111223
Председник скупштине општине
111224
Председник суда (уставног/специјалног/апелационог)
111225
Секретар у влади
111226
Шеф сталне дипломатске мисије
Високи функционери организација од посебног интереса
111401
Генерални секретар политичке партије
111402
Генерални секретар синдиката
111403
Генерални секретар спортског савеза
111404
Директор уније послодаваца
111405
Лидер политичке партије
111406
Председник гранског синдиката
111407
Председник коморе
111408
Председник политичке партије
111409
Председник синдиката
111410
Председник удружења
111411
Председник уније послодаваца
111412
Функционер хуманитарне организације
Директори пословних субјеката и извршни директори
112001
Генерални директор агенције/банке/предузећа/организације
112002
Директор агенције/банке/предузећа/организације
112003
Заменик директора агенције/банке/предузећа/организације
112004
Извршни руководилац организације/предузећа
112005
Организатор пословног система
112006
Председник привредног друштва
112007
Председник управног/извршног одбора
112008
Регионални директор
112009
Ректор универзитета
Шифра
Назив радног места
Административни и комерцијални руководиоци/директори
Руководиоци/директори пословних услуга и администрације
Финансијски директори (руководиоци/директори финансија)
121101
Руководилац сектора буџета
121102
Руководилац сектора рачуноводства
121103
Руководилац сектора финансија
121104
Секретар института
121105
Секретар предузећа
121106
Секретар предшколске установе/школе
121107
Секретар привредног друштва
121108
Секретар суда
121109
Финансијски директор организације
Руководиоци/директори за људске ресурсе (кадровске послове)
121201
Руководилац за запошљавање
121202
Руководилац сектора кадровских послова
121203
Руководилац сектора општих и правних послова
Руководиоци/директори програмске политике и планирања
121301
Руководилац сектора плана и анализе
121302
Руководилац сектора стратешког планирања
Руководиоци/директори пословних услуга и администрације, неразврстани на другом месту
121901
Руководилац предузећа у области водопривреде
121902
Руководилац предузећа у области личне неге
121903
Руководилац предузећа у области одржавања чистоће
121904
Руководилац предузећа у области пословних услуга
121905
Руководилац предузећа у области стамбено-комуналних делатности
121906
Руководилац сектора администрације
121907
Руководилац сектора за инспекцијске послове
121908
Руководилац службе обезбеђења
Руководиоци/директори продаје, маркетинга и развоја
Руководиоци/директори продаје и маркетинга
122101
Регионални директор продаје
122102
Руководилац комерцијалног сектора
122103
Руководилац сектора маркетинга, пласмана и унапређења продаје
Руководиоци/директори рекламно-пропагандних активности и односа са јавношћу
122201
Руководилац сектора економске пропаганде и односа са јавношћу
Руководиоци/директори истраживачко-развојних активности
122301
Директор за развој производа
122302
Руководилац лабораторије у научноистраживачком центру
122303
Руководилац научноистраживачког центра
122304
Руководилац сектора научног истраживања и развоја
122305
Руководилац центра за инжењеринг
Руководиоци/директори производње и специјализованих услуга
Руководиоци/директори производње у пољопривреди, шумарству и рибарству
Руководиоци/директори производње у пољопривреди и шумарству
131101
Директор плантаже
131102
Руководилац предузећа за пројектовање, подизање и одржавање зеленила
131103
Руководилац предузећа у области лова
131104
Руководилац предузећа у области пољопривреде
131105
Руководилац предузећа у области шумарства
Руководиоци/директори производње у рибарству (узгоју и излову рибе)
131201
Руководилац предузећа у области риболова
131202
Руководилац производње у рибарству
Руководиоци/директори прерађивачке индустрије, рударства, грађевинарства и дистрибуције
Руководиоци/директори у прерађивачкој индустрији
132101
Директор предузећа у области прерађивачке индустрије
132102
Руководилац предузећа у области индустријске производње
132103
Руководилац сектора обезбеђења квалитета производње у прерађивачкој индустрији
Руководиоци/директори у области рударства
132201
Директор рудника
132202
Руководилац производње и пословања у области рударства
132203
Управник рудника
Руководиоци/директори у области грађевинарства
132301
Грађевински предузимач
132302
Директор грађевинског предузећа
132303
Руководилац градње
132304
Руководилац грађевинског пројекта
132305
Руководилац предузећа у области грађевинарства
Шифра
Назив радног места
Руководиоци/директори набавке и дистрибуције
132401
Аутопревозник-власник
132402
Директор шпедиције
132403
Руководилац предузећа у области поштанских услуга
132404
Руководилац предузећа у области складиштења
132405
Руководилац предузећа у области транспорта
132406
Руководилац предузећа у области цевоводног транспорта
132407
Руководилац сектора дистрибуције
132408
Руководилац сектора залиха и стоваришта
132409
Руководилац сектора набавке/снабдевања
132410
Управник железничке станице
132411
Управник поште
Руководиоци/директори у области информационо-комуникационих технологија
133001
Директор предузећа за информациони инжењеринг
133002
Руководилац предузећа у области веза
133003
Руководилац предузећа у области телекомуникационих услуга
133004
Руководилац сектора аутоматске обраде података (АОП)
Руководиоци/директори стручних служби у здравству, социјалној заштити, образовању, финансијама, осигурању,
научноистраживачкој делатности и култури
Руководиоци/директори стручних служби у установама за бригу о деци и младима
134101
Директор дома/интерната/установе за бригу о деци/младима
134102
Руководилац дома/интерната/установе за бригу о деци/младима
134103
Управник дома/интерната/установе за бригу о деци/младима
Руководиоци/директори стручних служби у здравственим установама
134201
Директор здравственог центра/клинике
134202
Руководилац здравственог центра/клинике
Руководиоци/директори стручних служби у установама за бригу о одраслим и старим лицима
134301
Директор геронтолошког центра/дома за стара лица
134302
Руководилац геронтолошког центра/дома за стара лица
Руководиоци/директори стручних служби у установама социјалне заштите
134401
Директор установе за социјалну заштиту/социјални смештај/центра за социјални рад
134402
Руководилац установе за социјалну заштиту/социјални смештај/центра за социјални рад
Руководиоци/директори стручних служби у образовним установама
134501
Декан факултета
134502
Директор предшколске установе/школе
134503
Заменик директора предшколске установе/школе
134504
Продекан факултета
134505
Руководилац предшколске установе/школе
134506
Руководилац сектора у области образовања
134507
Шеф катедре
Руководиоци/директори стручних служби у области финансијских и осигуравајућих установа
134601
Директор експозитуре банке/филијале осигуравајућег друштва
134602
Руководилац експозитуре банке/филијале осигуравајућег друштва
Руководиоци/директори стручних служби у здравству, социјалној заштити, образовању, финансијама,
осигурању, научноистраживачкој делатности и култури, неразврстани на другом месту
134901
Директор васпитно-поправне установе
134902
Директор казнено-поправног завода
134903
Директор музеја
134904
Директор организације у области културе
134905
Директор уметничке галерије
134906
Руководилац васпитно-поправне установе
134907
Руководилац огранка архива
134908
Руководилац огранка библиотеке
134909
Руководилац организације у области културе
134910
Управник затвора
Руководиоци/директори у угоститељству, малопродаји и сродним услугама
Руководиоци/директори хотела и ресторана
Руководиоци/директори хотела
141101
Власник хотела/мотела/пансиона/хостела
141102
Директор хотела/мотела/пансиона/хостела
141103
Руководилац хотела/мотела/пансиона/хостела/одмаралишта/кампа
141104
Угоститељ власник
Руководиоци/директори ресторана
141201
Власник кафеа/бифеа/бара/ресторана/кафане/ресторана брзе хране
141202
Руководилац кафеа/бифеа/бара/ресторана/кафане/ресторана брзе хране
141203
Управник кафеа/бифеа/бара/ресторана/кафане/ресторана брзе хране
Шифра
Назив радног места
Руководиоци/директори велепродаје и малопродаје
142001
Руководилац предузећа у области велетрговине
142002
Руководилац предузећа у области спољне трговине
142003
Руководилац предузећа у области трговине на мало
142004
Руководилац супермаркета
Руководиоци/директори у осталим услужним делатностима
Руководиоци/директори спортских, рекреативних и забавних центара
143101
Директор биоскопа
143102
Директор забавног/тематског парка
143103
Директор казина
143104
Директор позоришта
143105
Директор спортског центра/стадиона/спортске хале
143106
Импресарио
143107
Руководилац организације у области спорта и рекреације
143108
Руководилац предузећа у области спорта и рекреације
143109
Руководилац спортско-рекреативног центра
Руководиоци/директори услужних делатности, неразврстани на другом месту
143901
Власник путничке агенције
143902
Руководилац кампа
143903
Руководилац путничке агенције
143904
Руководилац тржног центра
СТРУЧЊАЦИ И УМЕТНИЦИ
Стручњаци основних и примењених наука
Стручњаци физичких и гео наука
Физичари и астрономи
211101
Аеродинамичар
211102
Астроном
211103
Астрофизичар
211104
Атомски физичар (Нуклеарни физичар)
211105
Балистичар
211106
Медицински физичар
211107
Метролог
211108
Молекуларни физичар
211109
Физичар
211110
Физичар за електрицитет и магнетизам
211111
Физичар за електронику
211112
Физичар за звук (Физичар акустичар)
211113
Физичар за механику
211114
Физичар за оптичку/светлосну физику
211115
Физичар за реологију (Реолог)
211116
Физичар за топлотну физику (Термодинамичар)
211117
Физичар хидродинамичар
211218
Метеоролози
211219
Агрометеоролог
211220
Климатолог
211221
Метеоролог
211222
Прогностичар времена метеоролог
211223
Синоптичар
211224
Хидрометеоролог
Хемичари и физикохемичари
211301
Хемичар
211302
Хемичар аналитичар
211303
Хемичар за кристалографију (Кристалографиста)
211304
Хемичар за металургију
211305
Хемичар неорганске хемије
211306
Хемичар нуклеарне хемије (Нуклеарни хемичар)
211307
Хемичар органске хемије
211308
Хемичар фармацеут
211309
Хемичар физичке хемије (Физикохемичар)
Шифра
Назив радног места
Геолози и геофизичари
211401
Геолог
211402
Геолог (палеонтолог/микропалеонтолог)
211403
Геолог за нафту (Петролог)
211404
Геолог рударства
211405
Геолог седиментолог
211406
Геомагнетичар
211407
Геоморфолог
211408
Геофизичар
211409
Геофизичар вулканолог
211410
Геофизичар сеизмолог
211411
Геофизичар хидролог
211412
Спелеолог
Математичари, актуари (стручњаци осигурања) и статистичари
212001
Актуар
212002
Аналитичар за операциона истраживања
212003
Демограф
212004
Математичар
212005
Математичар у области чисте/примењене математике
212006
Статистичар
212007
Статистичар биометричар
212008
Статистичар демограф
212009
Статистичар економиста
212010
Статистичар математичар
212011
Статистичар осигуравајућег завода
212012
Статистичар у области здравства
212013
Статистичар у области истраживања јавног мнења
212014
Статистичар у области образовања
Стручњаци биолошких наука
Биолози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци
213101
Анатом
213102
Бактериолог
213103
Биокибернетичар
213104
Биолог
213105
Биометричар
213106
Биотехнолог
213107
Биофизичар
213108
Биохемичар
213109
Ботаничар (хистолог/миколог/таксоном)
213110
Генетичар за животиње/биљке
213111
Ембриолог
213112
Ентомолог
213113
Зоо бактериолог
213114
Зоолог
213115
Ихтиолог
213116
Кинолог
213117
Микробиолог
213118
Молекуларни биолог
213119
Орнитолог (стручњак за птице)
213120
Патолог за биљке
213121
Таксоном за животиње/биљке
213122
Токсиколог
213123
Фармаколог
213124
Физиолог за животиње/биљке
213125
Хидробиолог
213126
Хистолог за животиње/биљке
213127
Цитолог за животиње/биљке
Стручњаци и саветодавци у области пољопривреде, шумарства и рибарства
213201
Агроном
213202
Инжењер ратарства
213203
Инжењер сточарства
213204
Инжењер шумарства
213205
Научник за проучавање продуктивности земљишта
213206
Научник у области шумарства
213207
Пољопривредни инжењер
213208
Пољопривредни инжењер повртарства/воћарства/виноградарства/цвећарства/ хортикултуре
213209
Пољопривредни инжењер пољопривредне механизације/пољопривредних мелиорација
213210
Пољопривредни саветник
Шифра
Назив радног места
213211
Саветник у области пољопривреде/рибарства/шумарства
213212
Стручњак за узгој рибе
213313
Еколози
213314
Аналитичар загађености ваздуха
213315
Аналитичар квалитета воде
213316
Ботанички еколог
213317
Еколог за животиње/биљке
213318
Научник у области заштите животне средине
213319
Саветник у области заштите животне средине
Стручњаци техничких наука (осим електротехничких)
Индустријски и процесни инжењери
214101
Индустријски инжењер
214102
Инжењер за индустријско пројектовање и ефикасност
214103
Инжењер организације рада
214104
Инжењер студије рада-планер
214105
Процесни инжењер
Грађевински инжењери
214201
Грађевински инжењер
214202
Грађевински инжењер за високоградњу
214203
Грађевински инжењер за водовод и канализацију
214204
Грађевински инжењер за мостоградњу/хидроградњу
214205
Грађевински инжењер за наводњавање
214206
Грађевински инжењер за нискоградњу (инфраструктуру/саобраћајнице)
214207
Грађевински инжењер конструктор
214208
Грађевински инжењер статичар
Инжењери за заштиту животне средине
214301
Аналитичар заштите животне средине
214302
Еколошки инжењер
214303
Инжењер за заштиту животне средине
Машински инжењери
214401
Машински (поморски/морнарички) инжењер
214402
Машински инжењер
214403
Машински инжењер (за индустријске машине и алате/пољопривредну механизацију)
214404
Машински инжењер (за климатизацију/расхладне уређаје)
214405
Машински инжењер аеронаутичар
214406
Машински инжењер аутомеханике
214407
Машински инжењер бродоградње
214408
Машински инжењер за гасне турбине
214409
Машински инжењер за дизел горива
214410
Машински инжењер за инструменте
214411
Машински инжењер за моторе
214412
Машински инжењер за нуклеарну енергију
214413
Машински инжењер конструктор
Хемијски инжењери и технолози
214501
Графички технолог (Технолог за штампу)
214502
Инжењер хемије за петролеј и природни гас
214503
Инжењер технолог за хемијску технологију
214504
Технолог за горива
214505
Технолог за грађевински материјал
214506
Технолог за гуму/пластичне масе/полимере
214507
Технолог за дрво/производњу папира/целулозна влакна
214508
Технолог за прераду воде
214509
Технолог за прехрамбене производе и пића
214510
Технолог за производњу боја и лакова
214511
Технолог за стакло и керамику
214512
Технолог за текстил/кожу/крзно
Инжењери рударства, металургије и сродни стручњаци
214601
Инжењер металургије
214602
Рударски инжењер
214603
Рударски инжењер за метале/нафту/природни гас/угаљ
214604
Рударски инжењер технолог за ископавања
Стручњаци техничких наука (осим електротехничких), неразврстани на другом месту
214901
Инжењер безбедности
214902
Инжењер за безбедност и заштиту на раду
214903
Инжењер заштите на раду и заштите од пожара
Шифра
Назив радног места
Стручњаци електротехничких наука
Инжењери електротехнике и електроенергетике
215101
Електроинжењер
215102
Електроинжењер за високи/ниски напон
215103
Електроинжењер за електричну вучу
215104
Електроинжењер за електромеханичку опрему
215105
Електроинжењер за пренос и дистрибуцију електричне енергије
215106
Електроинжењер за производњу електричне енергије (Инжењер електроенергетичар)
Инжењери електронике
215201
Инжењер електроничар
215202
Инжењер електроничар за инструменте
215203
Инжењер електроничар за информациони инжењеринг
215204
Инжењер електроничар за полупроводнике
215205
Инжењер електроничар за рачунарски хардвер
215206
Инжењер мехатронике
Инжењери телекомуникација
215301
Инжењер телекомуникација (за радаре/радио-везе/телефонију/телеграфе/ТВ/сигналне системе)
215302
Инспектор за телекомуникације
Архитекте, урбанисти, геодети и дизајнери
Архитекте
216101
Архитекта
216102
Архитекта ентеријера
216103
Архитекта пројектант
Инжењери за пејзажну архитектуру
216201
Инжењер за просторно планирање
216202
Инжењер пејзажне архитектуре
216203
Инспектор за просторно планирање
216204
Пејзажни архитекта
Индустријски дизајнери и креатори
216301
Дизајнер
216302
Дизајнер амбалаже
216303
Дизајнер индустријских производа
216304
Костимограф
216305
Модни дизајнер
216306
Модни креатор
216307
Уметник дизајнер
Урбанисти и саобраћајни пројектанти
216401
Инспектор за друмски и јавни саобраћај
216402
Инспектор за железнички саобраћај
216403
Инспектор за јавне путеве
216404
Инспектор за унутрашњу пловидбу
216405
Инспектор саобраћаја и веза (Саобраћајни инспектор)
216406
Саобраћајни инжењер
216407
Саобраћајни планер
216408
Урбаниста
216409
Урбанистички инспектор
216410
Урбанистички планер
Картографи и геодети
216501
Геодета
216502
Геодета фотограметар
216503
Картограф
216504
Картограф (поморски)
Графички и мултимедијски дизајнери
216601
Графички дизајнер
216602
Дизајнер звука
216603
Дизајнер мултимедија
216604
Илустратор
216605
Илустратор књига
216606
Илустратор постера/паноа
216607
Технички уредник часописа
Шифра
Назив радног места
Здравствени стручњаци
Доктори медицине
Доктори опште медицине
221101
Доктор медицине
221102
Лекар
Доктори медицине - специјалисти
221201
Акушер
221202
Алерголог
221203
Анестезиолог
221204
Вариколог
221205
Вирусолог
221206
Гастроентеролог
221207
Геронтолог
221208
Гинеколог
221209
Дерматовенеролог
221210
Дерматолог
221211
Дијабетолог
221212
Ендокринолог
221213
Епидемиолог
221214
Имунолог
221215
Интерниста
221216
Инфектолог
221217
Кардиоваскуларни хирург
221218
Кардиолог
221219
Клинички патолог
221220
Медицински бактериолог
221221
Медицински патолог
221222
Миколог
221223
Неонатолог
221224
Неуролог
221225
Неуропатолог
221226
Неуропедијатар
221227
Неуропсихијатар
221228
Неурохирург
221229
Нефролог
221230
Онколог
221231
Ортопед
221232
Оториноларинголог
221233
Офталмолог
221234
Паразитолог
221235
Патолог
221236
Патолог судске медицине/хистопатологије/неуропатологије/у хирургији
221237
Педијатар
221238
Перинатолог
221239
Пнеумолог
221240
Психијатар
221241
Пулмолог
221242
Радиолог
221243
Реуматолог
221244
Специјалиста медицине рада
221245
Специјалиста нуклеарне медицине
221246
Специјалиста спортске медицине
221247
Специјалиста ургентне медицине
221248
Трансфузиолог
221249
Трауматолог
221250
Уролог
221251
Физијатар
221252
Физиолог
221253
Физиолог ендокринолог
221254
Физиолог епидемиолог
221255
Физиолог неуролог
221256
Фонијатар
221257
Хематолог
221258
Хирург
221259
Хистопатолог
Шифра
Назив радног места
Стручњаци здравствене неге и породиљства
Стручњаци здравствене неге - медицинске сестре
222101
Виша анестезиолошка медицинска сестра
222102
Виша болничка медицинска сестра
222103
Виша одељењска медицинска сестра
222104
Виша педијатријска медицинска сестра
222105
Виша психијатријска медицинска сестра
Струковне гинеколошко-акушерске сестре и струковне бабице
222201
Виша акушерска медицинска сестра
222202
Виша бабица
222203
Струковна бабица
222204
Струковна гинеколошко-акушерска сестра
Доктори стручњаци традиционалне и алтернативне медицине
223001
Акупунктурист
223002
Хомеопат
Доктори ветеринарске медицине
225001
Ветеринар
225002
Ветеринар епидемиолог
225003
Ветеринар репродукције и вештачког осемењавања
225004
Ветеринар хирург
225005
Ветеринарски инспектор
225006
Патолог за животиње
Остали здравствени стручњаци
Стоматолози
226101
Дентиста
226102
Зубни лекар
226103
Максилофацијални хирург
226104
Орални хирург
226105
Ортодонт
226106
Пародонтолог
226107
Педонтолог
226108
Специјалиста ендодонције
226109
Стоматолог
226110
Стоматолог протетичар
Фармацеути
226201
Апотекар
226202
Индустријски фармацеут
226203
Клинички биохемичар
226204
Клинички фармацеут
226205
Козметолог
226206
Медицински биохемичар
226207
Радиофармацеут
226208
Фармацеут
Санитарно-еколошки инжењери-специјалисти
226301
Стручњак за заштиту од зрачења
226302
Стручњак за здравље на раду
Физиотерапеути
226401
Електротерапеут
226402
Педијатријски физиотерапеут
226403
Физиотерапеут
226404
Физиотерапеут за терапију ласером
Дијететичари и нутриционисти
226501
Дијететичар
226502
Нутриционист
Аудиолози и логопеди
226601
Аудиолог
226602
Логопед
226603
Ортофоничар
226604
Фонопед
Оптометричари
226701
Ортоптичар
226702
Оптичар-оптометричар
Здравствени стручњаци, неразврстани на другом месту
226901
Консултант у здравственом осигурању
226902
Мртвозорник
226903
Рекреативни терапеут
Шифра
Назив радног места
Стручњаци за образовање и васпитање
Наставници академских студија
231001
Асистент у настави академских студија
231002
Ванредни професор у настави академских студија
231003
Доцент у настави академских студија
231004
Наставник на универзитету
231005
Наставник у настави академских студија
231006
Предавач у настави академских студија
231007
Редовни професор у настави академских студија
231008
Стручни сарадник у настави академских студија
Наставници струковних студија и средњег стручног образовања
232001
Асистент у настави струковних студија
232002
Наставник практичне наставе у средњем стручном образовању
232003
Наставник у настави струковних студија
232004
Наставник у средњем стручном образовању
Наставници средњег општег и уметничког образовања
233001
Наставник у гимназији
233002
Наставник у средњем уметничком образовању
Наставници у основном и предшколском образовању
Наставници у основном образовању
234101
Наставник предметне наставе у основном образовању
234102
Наставник разредне наставе
234103
Учитељ
Васпитачи у предшколском образовању
234201
Васпитач у вртићу
234202
Васпитач у јаслицама
234203
Васпитач у предшколској установи
234204
Васпитач у припремном предшколском програму
Остали стручњаци за образовање
Андрагози, педагози и стручњаци за системска питања образовања и васпитања
235101
Андрагог
235102
Педагог
235103
Просветни инспектор
235104
Саветник за методе образовања
235105
Саветник за наставне методе
235106
Саветник за образовање
235107
Стручњак за вредновање у образовању и васпитању
235108
Стручњак за наставна средства
235109
Стручњак за наставне планове
235110
Стручњак за образовне политике
Наставници и васпитачи за децу са посебним потребама
235201
Дефектолог
235202
Логопедагог
235203
Наставник за образовање ментално хендикепираних
235204
Наставник за образовање физички хендикепираних (глувих/немих/слепих)
235205
Наставник за талентовану децу
235206
Наставник специјалног образовања
235207
Сурдопедагог
235208
Тифлопедагог
Наставници језика ван формалног образовања
235301
Наставник језика у институту/центру за стране језике
Наставници музике ван формалног образовања
235401
Наставник гитаре (приватни)
235402
Наставник клавира (приватни)
235403
Наставник певања (приватни)
Наставници уметности ван формалног образовања
235501
Инструктор балета (приватни)
235502
Наставник плеса (приватни)
235503
Наставник сликања (приватни)
Инструктори информационих технологија
235601
Наставник у школи рачунара
Стручњаци за образовање и васпитање, неразврстани на другом месту
235901
Домски васпитач
235902
Наставник за образовање омладине са поремећајем понашања
235903
Наставник математике (приватни)
235904
Просветни саветник
Шифра
Назив радног места
Стручњаци пословних услуга и администрације
Финансијски стручњаци
Рачуноводствени стручњаци
241101
Банкарски инспектор
241102
Буџетски инспектор
241103
Девизни инспектор
241104
Рачуновођа
241105
Рачуновођа (високостручни)
241106
Рачуновођа (овлашћени)
241107
Рачунополагач
241108
Ревизор финансијског пословања
241109
Финансијски инспектор
Финансијски и инвестициони саветници
241201
Саветник за инвестиције
241202
Стручњак за инвестиције и развој
241203
Стручњак кастоди послова
241204
Финансијски саветник
Финансијски аналитичари
241301
Аналитичар финансијског пословања
241302
Аналитичар хартија од вредности
241303
Финансијски аналитичар
Стручњаци административног пословања
Аналитичари организације и управљања
242101
Аналитичар организације и метода управљања
242102
Пословни саветник
242103
Стручњак за ефикасност пословања
242104
Стручњак за управљање квалитетом
242105
Стручњак организације рада
Стручњаци стратешког планирања
242201
Аналитичар пословне политике
242202
Стручњак стратешког планирања
Стручњаци за каријерно вођење и саветовање
242301
Аналитичар занимања
242302
Саветник за запошљавање
242303
Саветник за професионалну оријентацију (избор занимања)
Стручњаци за обуку и професионални развој
242401
Организатор обуке кадрова
242402
Стручњак за кадрове
242403
Стручњак за образовање кадрова
242404
Стручњак за обуку и професионални развој кадрова
Стручњаци за продају, маркетинг и односе са јавношћу
Стручњаци за пропагандне активности и маркетинг
243101
Пропагандиста
243102
Рекламни агент
243103
Стручњак за економску пропаганду
243104
Стручњак за маркетинг
Стручњаци за односе са јавношћу
243201
Агент за јавно информисање и односе са јавношћу
243202
Менаџер за односе са јавношћу
243203
Стручњак за односе са јавношћу (PR менаџер)
Стручњаци за продају техничке и медицинске опреме (осим ИКТ)
243301
Трговински представник за медицинску опрему
243302
Трговински представник за техничку опрему
243303
Трговински представник за фармацеутске производе
Стручњаци за продају информационо-комуникационе технологије (ИКТ)
243401
Стручњак за продају информационо-комуникационе технологије (ИКТ)
243402
Трговински представник за информационо-комуникационе технологије (ИКТ)
Стручњаци за информационо-комуникационе технологије (ИКТ)
Стручњаци за развој и анализу софтвера и апликација
Систем-аналитичари
251101
Аналитичар-организатор система аутоматске обраде података (АОП)
251102
Научник у области информационо-комуникационих технологија (ИКТ)
251103
Пројектант аутоматске обраде података (АОП)
251104
Пројектант информационог система
251105
Систем-аналитичар
251106
Систем-дизајнер
Шифра
Назив радног места
Стручњаци за развој софтвера (пројектанти софтвера и аналитичари)
251201
Инжењер за развој софтвера
251202
Инжењер за софтвер
251203
Програмер аналитичар софтвера
251204
Пројектант софтвера
251205
Стручњак за е-banking
Стручњаци за развој интернетских апликација и мултимедијалних садржаја
251301
Програмер веб апликација
251302
Програмер графике
251303
Програмер компјутерских игрица
251304
Програмер мултимедија
251305
Пројектант веб апликација
Програмери апликација
251401
Програмер апликација
251402
Програмер базе података
Пројектанти софтвера и апликација и аналитичари, неразврстани на другом месту
251901
Стручњак за анализирање софтвера
251902
Стручњак за тестирање система
251903
Стручњак за тестирање софтвера
Стручњаци за базе података и мреже
Дизајнери и администратори база података
252101
Администратор базе података
252102
Аналитичар базе података
252103
Пројектант базе података
Систем-администратори
252201
Администратор рачунарске мреже
252202
Систем-администратор
Стручњаци за рачунарске мреже
252301
Аналитичар рачунарске мреже
252302
Пројектант рачунарске мреже
Стручњаци за базе података и мреже, неразврстани на другом месту
252901
Информатичар
252902
Кибернетичар
252903
Стручњак за безбедност информационих система
Стручњаци за право, друштвене науке и културу
Правници
Адвокати
261101
Адвокат
261102
Адвокат за грађанско право
261103
Адвокат за имовинско-правне односе
261104
Адвокат за кривично право
261105
Адвокат за међународно право
261106
Адвокат за парничне поступке
261107
Заштитник права грађана
261108
Јавни/државни правобранилац
261109
Јавни/државни тужилац
Судије
261201
Истражни судија
261202
Судија
261203
Судија апелационог суда
261204
Судија арбитражног суда
261205
Судија вишег суда
261206
Судија врховног суда
261207
Судија за прекршаје
261208
Судија основног суда
261209
Судија привредног суда
261210
Судија специјалног суда
261211
Судија уставног суда
Правници, неразврстани на другом месту
261901
Нотар (Јавни бележник)
261902
Правни заступник
261903
Правни референт
261904
Правни саветник
261905
Правник
261906
Правник за жалбе у социјалном осигурању
Шифра
Назив радног места
Библиотекари, архивисти и кустоси
Архивисти и кустоси
262101
Архивиста
262102
Архивиста конзерватор
262103
Архивиста рестауратор
262104
Историчар уметности
262105
Кустос музеја (Кустос)
262106
Кустос уметничке галерије
262107
Нумизматичар
262108
Филателист
Библиотекари, документалисти и сродни
262201
Библиограф
262202
Библиотекар
262203
Библиотекар каталогизатор
262204
Библиотекар класификатор
262205
Библиотекар конзерватор
262206
Библиотекар рестауратор
262207
Документалиста
Стручњаци економије
263101
Агроекономиста
263102
Аналитичар истраживач тржишта
263103
Економетричар (Економиста за економетрију)
263104
Економиста
263105
Економиста за рад и радне односе
263106
Економиста за унутрашњу/спољну трговину
263107
Економиста комерцијалиста
263108
Економски аналитичар
263109
Економски саветник
263110
Референт платног промета
Социолози, археолози, антрополози и сродни стручњаци
263201
Антрополог
263202
Археолог
263203
Географ
263204
Етногеограф
263205
Етнограф
263206
Етнолог
263207
Криминолог
263208
Пенолог
263209
Социјални патолог
263210
Социолог
263211
Туризмолог
Филозофи, историчари и политиколози
263301
Генеалог (Стручњак за родослов)
263302
Историчар
263303
Политиколог
263304
Филозоф
263305
Филозоф логичар
Психолози
263401
Индустријски психолог
263402
Клинички психолог
263403
Психолог
263404
Психолог за професионалну оријентацију
263405
Психометричар
263406
Психотерапеут
263407
Социјални психолог
263408
Школски психолог
Стручњаци за социјални рад и саветовање
263501
Брачни саветник
263502
Надзорник дома за децу (високостручни)
263503
Породични саветник
263504
Саветник за болести зависности
263505
Саветник за децу и омладину
263506
Социјални радник (високостручни)
263507
Социјални радник за надзор бивших затвореника (високостручни)
263508
Социјални радник-водитељ случаја
263509
Социјални старатељ (високостручни)
263510
Стручњак за рад са младима
Шифра
Назив радног места
Верски стручњаци, великодостојници и теолози
263601
Бискуп
263602
Владика
263603
Ђакон
263604
Епископ
263605
Жупник
263606
Игуман
263607
Имам
263608
Митрополит
263609
Надбискуп
263610
Пастор
263611
Патријарх
263612
Рабин
263613
Свештеник
263614
Теолог
263615
Хоџа
Књижевници, новинари и лингвисти
Књижевници и сродни
264101
Биограф
264102
Драматург
264103
Драмски писац
264104
Есејиста
264105
Књижевни уредник
264106
Књижевник
264107
Критичар (драмски/филмски/књижевни/музички)
264108
Песник
264109
Писац
264110
Публициста
264111
Сатиричар
264112
Сценарист
264113
Хроничар
Новинари и уредници
264201
Главни и одговорни уредник новина/часописа/радио/ТВ
264202
Енигмата
264203
Журналист
264204
Заменик главног уредника новина/часописа/радио/ТВ
264205
Извештач новински/ТВ/радио
264206
Издавач
264207
Коментатор
264208
Музички уредник
264209
Новинар
264210
Редактор
264211
Репортер
264212
Спортски коментатор
264213
Уредник медија
Преводиоци, тумачи и остали лингвисти
264301
Графолог
264302
Етимолог
264303
Инокореспондент
264304
Криптолог
264305
Лексикограф (Лексиколог)
264306
Лектор
264307
Лингвиста
264308
Морфолог
264309
Преводилац
264310
Семантичар (Семасиолог)
264311
Симултани преводилац
264312
Слависта
264313
Судски тумач
264314
Терминолог
264315
Тумач за језике
264316
Филолог
264317
Фонолог
Шифра
Назив радног места
Уметници - ствараоци и извођачи
Ликовни уметници (сликари и вајари)
265101
Вајар
265102
Карикатуриста
265103
Ликовни уметник
265104
Рестауратор слика
265105
Сликар
265106
Цртач анимираних филмова
Музичари - инструменталисти, певачи и композитори
265201
Бубњар
265202
Вибрафониста
265203
Виолиниста
265204
Виолиста
265205
Виолончелиста
265206
Гитариста
265207
Диригент оркестра
265208
Диригент хора (Хоровођа)
265209
Кларинетиста
265210
Композитор музике
265211
Контрабасиста
265212
Корепетитор (музички)
265213
Музиколог
265214
Музичар инструменталиста
265215
Музичар у ноћном клубу
265216
Музички аранжер
265217
Обоиста
265218
Оперски певач
265219
Органиста
265220
Оргуљаш
265221
Певач (Вокални солиста)
265222
Певач у ноћном клубу
265223
Пијаниста
265224
Позауниста
265225
Саксофониста
265226
Тимпаниста
265227
Тромбониста
265228
Тромпетиста
265229
Трубач
265230
Тубиста
265231
Фаготиста
265232
Флаутиста
265233
Харфиста
265234
Хорниста
265235
Хорски певач
265236
Челиста
265237
Чембалиста
Плесачи и кореографи
265301
Балетски аранжер
265302
Балетски играч
265303
Балетски корепетитор
265304
Играч модерних игара
265305
Кореограф
265306
Плесни асистент
Филмски и позоришни режисери, продуценти и сродни
265401
Организатор програма/емисије
265402
Продуцент играног филма/позоришта
265403
Продуцент радија/ТВ
265404
Редитељ (филмски/позоришни/радио/ТВ)
265405
Режисер (филмски/позоришни/радио/ТВ)
265406
Сценограф
Глумци
265501
Глумац
265502
Глумац (драмски/филмски)
265503
Глумац имитатор
265504
Глумац комичар
265505
Глумац наратор (Глумац приповедач)
Шифра
Назив радног места
Спикери на радију, телевизији и другим медијима
265601
Водитељ јавних манифестација
265602
Водитељ радио и ТВ емисија
265603
Конферансије
265604
Најављивач програма
265605
Спикер радио и ТВ програма
Уметници, неразврстани на другом месту
265901
Акробата
265902
Артиста на трапезу/жици
265903
Вођа/члан музичке групе (бенда)
265904
Диск џокеј
265905
Естрадни музичар (Естрадни певач)
265906
Жонглер
265907
Играч у ноћном клубу
265908
Илузиониста (Опсенар)
265909
Имитатор (естрадни)
265910
Капелник
265911
Кловн
265912
Комичар у циркусу
265913
Луткар
265914
Мађионичар
265915
Пантомимичар
265916
Пародичар
265917
Степ играч
265918
Трбухозборац
265919
Улични певач
265920
Улични свирач
265921
Хипнотизер
265922
Циркуски гимнастичар
265923
Циркуски дресер дивљих животиња
265924
Члан ансамбла игара
ИНЖЕЊЕРИ, СТРУЧНИ САРАДНИЦИ И ТЕХНИЧАРИ
Стручни сарадници и техничари у области природних и техничких наука
Стручни сарадници и техничари у области физике, хемије и техничких наука
Стручни сарадници и техничари у области физике и хемије
311101
Астрономски техничар
311102
Геолошки техничар
311103
Геофизички техничар
311104
Метеоролошки техничар
311105
Физички техничар
311106
Хемијски лаборант
311107
Хемијски техничар
Стручни сарадници и техничари у грађевинарству
311201
Архитектонски техничар
311202
Ватрогасни инспектор (Инспектор противпожарне заштите)
311203
Геодетски техничар
311204
Геометар (катастарски/земљишни)
311205
Геометар (рударски)
311206
Геометар (фотограф/хидрограф/топограф)
311207
Геометар за снимање из авиона
311208
Грађевински инспектор
311209
Грађевински техничар
311210
Грађевински техничар за механику тла
311211
Грађевински техничар за прорачуне и планове
311212
Специјалиста за превенцију од пожара
311213
Техничар геометар
311214
Урбанистички техничар
311215
Фотограметријски техничар
311216
Хидрограђевински техничар
Стручни сарадници и техничари у електротехници
311301
Електротехничар
311302
Електротехничар за високи/ниски напон
311303
Електротехничар за електричну вучу
311304
Електротехничар за електричну расвету
311305
Електротехничар за електросистеме
311306
Електротехничар за пренос и дистрибуцију електричне енергије
311307
Електротехничар за производњу електричне енергије
Шифра
Назив радног места
Стручни сарадници и техничари у електроници
311401
Електроничар за прорачуне
311402
Техничар електроничар
311403
Техничар електроничар за инструменте
311404
Техничар електроничар за полупроводнике
311405
Техничар електроничар за рачунарски хардвер
311406
Техничар мехатронике
Стручни сарадници и техничари у машинству
311501
Машински (поморски/морнарички) техничар
311502
Машински техничар
311503
Машински техничар аеронаутичар
311504
Машински техничар бродоградње
311505
Машински техничар за аутомеханику
311506
Машински техничар за гасне турбине
311507
Машински техничар за дизел горива
311508
Машински техничар за индустријске машине и алате
311509
Машински техничар за инструменте
311510
Машински техничар за климатизацију и фриго уређаје
311511
Машински техничар за мазива
311512
Машински техничар за моторе (млазни мотори/мотори локомотива/мотори са унутрашњим
сагоревањем)
311513
Машински техничар за нуклеарну енергију
311514
Оператер конструисања алата
311515
Техничар аеронаутичар
311516
Техничар машиноградње
311517
Техничар пољопривредне/грађевинске/шумске механизације
311518
Шеф пристаништа/сувог дока
Стручни сарадници и техничари хемијских технологија
311601
Графичарски техничар (Графички техничар)
311602
Графички лаборант
311603
Дрвноиндустријски техничар
311604
Кожарски техничар (Кожарско-крзнарски техничар)
311605
Лаборант за испитивање грађевинског материјала
311606
Петрохемијски техничар
311607
Прехрамбени лаборант
311608
Прехрамбени техничар
311609
Текстилски техничар
311610
Техничар за производњу и дистрибуцију природног гаса (Плинар)
311611
Техничар прераде воде
311612
Техничар хемијске технологије
311613
Техничар хемијских процеса
Стручни сарадници и техничари у рударству и металургији
311701
Металуршки техничар
311702
Металуршки техничар аналитичар
311703
Металуршки техничар експлоатације
311704
Металуршки техничар за одливке
311705
Металуршки техничар за радиоактивне минерале
311706
Рударски инспектор
311707
Рударски техничар
311708
Рударски техничар за експлоатацију нафте и плина
Технички цртачи
311801
Машински технички цртач
311802
Технички цртач
311803
Технички цртач (архитектонски/геолошки/грађевински)
311804
Технички цртач (картографски/литографски/топографски)
311805
Технички цртач у електроници
Стручни сарадници и техничари у физици и техничким наукама, неразврстани на другом месту
311901
Ватрогасни истражитељ
311902
Техничар за индустријске пројекте
311903
Техничар заштите на раду
311904
Техничар организације рада
311905
Техничар планер рада
311906
Техничар роботике
311907
Техничар утрошка материјала
311908
Техничар форензичар
Шифра
Назив радног места
Надзорници у рударству, прерађивачкој индустрији (производњи) и грађевинарству
Надзорници рудника
312101
Јамски надзорник
312102
Надзорник на површинском копу
312103
Надзорник у каменолому
312104
Надзорник у руднику
312105
Рударски надзорник
Надзорници производње у прерађивачкој индустрији
312201
Надзорник завршне обраде у прерађивачкој индустрији
312202
Надзорник производне линије у прерађивачкој индустрији
312203
Оператер-контролор у производњи папира
Грађевински надзорници
312301
Грађевински надзорник
312302
Надзорник високоградње
312303
Надзорник изградње објекта
312304
Шеф градилишта
Контролори и оператери технолошких процеса
Оператери постројења за производњу енергије
313101
Диспечер електроенергетске станице (Електродиспечер)
313102
Машиниста парне/хидро турбине
313103
Машиниста термо/хидро централе
313104
Оператер агрегата (Агрегатиста)
313105
Оператер генераторске станице (Електроуклопничар)
313106
Оператер производње електричне енергије из природног гаса
313107
Оператер производње хидроелектричне енергије
313108
Оператер реактора нуклеарне електране
313109
Оператер турбине за производњу електричне енергије
313110
Оператер у производњи соларне енергије
313111
Оператер у термоцентрали
313112
Оператер уређаја за производњу и пренос електроенергије
313113
Погонски енергетичар
313114
Руковалац руковаоца трафо станицама
313115
Турбомашиниста
Оператери пећи за спаљивање отпада и оператери прераде воде
313201
Машиниста рени бунара
313202
Машиниста хидрауличних постројења
313203
Оператер пећи за спаљивање отпада
313204
Оператер прераде отпадних вода
313205
Оператер пречишћавања воде
313206
Руковалац базенима за пречишћавање воде
313207
Руковалац канализационим постројењем
313208
Руковалац пећи за спаљивање отпада
313209
Руковалац пумпном станицом
313210
Руковалац резервоаром за воду
313211
Руковалац уређајем за пречишћавање воде
313212
Руковалац уређајем за филтрирање воде
313213
Руковалац хидростаницом
313214
Руковалац хидрофорима
313215
Руковалац црпном станицом
Контролори хемијских постројења и процеса
313301
Оператер обраде радиоактивног отпада
313302
Оператер у комори за добијање дрвеног угља
313303
Оператер у преради гуме
313304
Оператер у производњи ђубрива
313305
Оператер у производњи кокса
313306
Оператер у цементари
313407
Оператери постројења за рафинисање нафте и природног гаса
313408
Дестилатер нафте и природног гаса
313409
Оператер-дестилатер на пумпи (рафинисање нафте и природног гаса)
313410
Оператер-мешач у рафинерији нафте и природног гаса (етил)
313411
Рафинер нафте и природног гаса
313412
Руковалац постројења за рафинисање нафте и природног гаса
313413
Руковалац уређајем за десумпоризацију (рафинисање нафте и природног гаса)
Контролори металуршких процеса
313501
Контролор високе пећи
313502
Контролор ливења метала
313503
Контролор металуршких процеса
Шифра
Назив радног места
Контролори и оператери технолошких процеса, неразврстани на другом месту
313901
Контролор робота/аутоматске машине
313902
Оператер аутоматизоване линије за састављање делова
313903
Оператер робота
Стручни сарадници и техничари у биолошким наукама и сродна занимања (осим медицинских)
Стручни сарадници и техничари у биолошким наукама (осим медицинских)
314101
Анатомски техничар
314102
Бактериолошки техничар
314103
Биолошки техничар
314104
Биофизички техничар
314105
Ботанички техничар
314106
Генетички техничар
314107
Еколошки техничар
314108
Зоолошки техничар
314109
Фармаколошки техничар
Стручни сарадници и техничари у пољопривреди
314201
Агрономски техничар
314202
Воћарски техничар
314203
Пољопривредни техничар
314204
Техничар за проучавање усева и тла
314205
Техничар мелиоризације
314206
Техничар олерикултуре
314207
Техничар сточарства
314208
Техничар хортикултуре
314209
Техничар цвећарства
Стручни сарадници и техничари у шумарству
314301
Техничар арборикултуре (гајења дрвећа)
314302
Шумарски техничар
Инжењери, техничари и контролори саобраћаја
Бродски инжењери и техничари
315101
Бродски инжењер
315102
Бродски машиниста (Бродски стројовођа)
315103
Бродски моториста
315104
Бродски стројар
315105
Главни бродски инжењер
315106
Други бродски инжењер
315107
Први бродски инжењер
315108
Трећи бродски инжењер
315109
Четврти бродски инжењер
Бродски официри палубе и навигатори
315201
Бродовођа
315202
Бродски лоц
315203
Бродски официр палубе
315204
Бродски официр-навигатор
315205
Бродски пилот
315206
Заповедник брода
315207
Заповедник брода поморске пловидбе
315208
Заповедник брода унутрашње (речне/језерске) пловидбе
315209
Заповедник палубе
315210
Кадет (поморски)
315211
Капетан брода поморске/унутрашње пловидбе
315212
Капетан бродске преводнице
315213
Лучки капетан
315214
Лучки техничар
315215
Наутичар
315216
Наутички техничар
315217
Официр бродске машине (строја)
315218
Пилот глисера
Пилоти авиона и сродна занимања
315301
Инжењер ваздухоплова
315302
Инструктор летења
315303
Капетан авиона
315304
Копилот
315305
Навигатор у ваздухопловству
315306
Пилот авиона/хеликоптера/хидроавиона
315307
Пробни пилот
Шифра
Назив радног места
Контролори летења
315401
Контролор ваздушног саобраћаја
315402
Контролор летења
315403
Оператер опреме у контроли ваздушног саобраћаја
Инжењери и техничари електронике за безбедност авио-саобраћаја
315501
Оператер опреме за скенирање пртљага
315502
Техничар безбедности авио-саобраћаја
315503
Техничар друмског саобраћаја
315504
Техничар железничког саобраћаја
Медицинске сестре и здравствени техничари
Медицински и фармацеутски техничари
Инжењери медицинске радиологије и радиолошки техничари
321101
Оператер медицинске радиографске опреме
321102
Оператер медицинске рендген опреме
321103
Оператер медицинског скенера
Струковни инжењери и техничари медицинске лабораторије
321201
Биохемијски лаборант
321202
Медицински лаборант
321203
Микробиолошки лаборант
321204
Техничар за банку крви
321205
Техничар патолог
321206
Техничар серологије
321207
Физиолошки техничар
321208
Хематолошки техничар
321209
Хистолошки техничар
321210
Цитолошки техничар
Фармацеутски техничари
321301
Фармацеутски лаборант
321302
Фармацеутски помоћник
321303
Фармацеутски техничар
321304
Фармацеутски хигијеничар
Медицински и зубни техничари-протетичари
321401
Зубни техничар-протетичар
321402
Ортопедски техничар протетичар (Ортотичар)
Медицинске сестре и бабице
Медицинске сестре-техничари
322101
Медицинска сестра
322102
Медицинска сестра за школску медицину
322103
Медицинска сестра инструментарка
322104
Одељењска медицинска сестра
322105
Педијатријска медицинска сестра
322106
Психијатријска медицинска сестра
Бабице
322201
Акушерска сестра
322202
Бабица
322203
Медицински помоћник за планирање породице
Техничари традиционалне и алтернативне медицине
323001
Биоенергетичар
323002
Натуропат
323003
Травар исцелитељ
Ветеринарски техничари и помоћници
324001
Ветеринарски асистент
324002
Ветеринарски помоћник за вештачку оплодњу
324003
Ветеринарски техничар
Остали здравствени техничари
Стоматолошке сестре-техничари
325101
Зубарски асистент
325102
Зубарски помоћник
325103
Зубарски техничар профилактичар
325104
Зубни техничар (Зуботехничар)
325105
Орални/зубни хигијеничар
Медицински техничари за здравствене информације и картотеку
325201
Медицински картотекар
325202
Медицински техничар за здравствене информације
325203
Техничар медицинских досијеа
Шифра
Назив радног места
Струковне патронажне сестре и патронажне сестре-техничари
325301
Патронажна бабица
325302
Патронажна медицинска сестра
325303
Струковна патронажна сестра
Оптичари
325401
Оптичар
Физиотерапеутски техничари
325501
Масер
325502
Медицински блатар
325503
Спортски масер
325504
Терапеут
325505
Терапеут акупресуром
325506
Терапеут струјом
325507
Техничар физикалне рехабилитације
325508
Физиотерапеутски техничар
325509
Хидротерапеут
Медицински помоћници
325601
Клинички помоћник
325602
Медицински помоћник
325603
Офталмолошки помоћник
325704
Инспектори заштите животне средине и санитарни инспектори
325705
Здравствени инспектор
325706
Инспектор за безбедност, здравствену заштиту и услове рада
325707
Инспектор заштите на раду
325708
Санитарни инспектор
325709
Санитарни техничар
Здравствени техничари у возилу хитне помоћи
325801
Пратилац амбулантних кола
325802
Техничар хитне медицинске помоћи
Здравствени техничари, неразврстани на другом месту
325901
Здравствени техничар
325902
Киропрактичар
325903
Медицински гипсар
325904
Оператер аудиометријске опреме
325905
Оператер електроенцефалографске опреме
325906
Оператер електрокардиографске опреме
Стручни сарадници пословних услуга и администрације
Стручни сарадници у области финансија и математике
Финансијски дилери, дилери хартијима од вредности и брокери
331101
Брокер (за акције/деонице/хартије од вредности/инвестиције)
331102
Девизни референт
331103
Дилер хартијима од вредности
331104
Посредник за акције/деонице/хартије од вредности/инвестиције/за страну валуту
331105
Референт кастоди послова
331106
Финансијски дилер
331107
Финансијски референт
Стручни сарадници за кредитне послове и зајмове
331201
Референт штедње и кредитирања
331202
Стручни сарадник за зајмове
331203
Стручни сарадник за кредитне послове
331204
Стручни сарадник за хипотеке
Стручни сарадници рачуноводства и књиговодства
331301
Књиговођа
331302
Књиговодствени референт
331303
Књиговођа аналитичар
331304
Књиговођа билансиста
331305
Књиговођа главне књиге
331306
Књиговођа контиста
331307
Књиговођа ликвидатор
331308
Контиста
331309
Обрачунски референт
331310
Рачуноводствени референт
331311
Референт картичарства
331312
Стручни сарадник књиговодства
331313
Стручни сарадник рачуноводства
Шифра
Назив радног места
Стручни сарадници у статистици, математици и актуарству
331401
Стручни сарадник у актуарству
331402
Стручни сарадник у математици
331403
Стручни сарадник у статистици
Проценитељи вредности и проценитељи штете
331501
Контролор потраживања
331502
Ликвидатор штете
331503
Проценитељ вредности
331504
Проценитељ штете/осигурања/потраживања
331505
Референт потраживања
Посредници у трговини и осигурању
Заступници осигурања
332101
Агент осигурања
332102
Заступник осигурања
332103
Посредник осигурања
Комерцијални и трговински заступници
332201
Агент комерцијалне продаје
332202
Заступник продаје
332203
Комерцијалиста
332204
Комерцијални заступник
332205
Референт продаје
332206
Техничко-комерцијални заступник
332207
Трговински представник
Набављачи
332301
Економ
332302
Набављач на велико/мало
332303
Снабдевач робом на велико/мало
Трговински посредници
332401
Агент клиринга
332402
Трговински брокер
332403
Трговински посредник
Агенти пословних услуга
333101
Шпедитери и сарадници на пословима царињења
333102
Агент отпреме/шпедиције
333103
Посредник отпреме/шпедиције
Организатори конференција и других догађаја
333201
Организатор венчања
333202
Организатор конференција/скупова
333203
Организатор културних активности (музичких/литерарних/позоришних/спортских)
333204
Пропагандни представник за пословне услуге/пропагандни простор
Посредници у запошљавању
333301
Посредник у запошљавању
333302
Референт за запошљавање
Агенти за некретнине
333401
Агент за некретнине
333402
Трговац некретнинама
Агенти пословних услуга, неразврстани на другом месту
333901
Агент инжењеринга
333902
Агент културних активности (музичких/литерарних/позоришних/спортских)
333903
Агент продаје пословних услуга/пропагандног простора
333904
Водитељ аукције (Аукционар/Лицитатор)
Административни и специјализовани пословни секретари
Шефови административних послова
334101
Шеф месне канцеларије
334102
Шеф општих административних послова
334103
Шеф писарнице
334104
Шеф уноса података
Секретари за правне послове
334201
Правни техничар
334202
Секретар за правне послове
Административни и пословни секретари
334301
Административни секретар
334302
Пословни секретар
Секретари за медицинске послове
334401
Медицински секретар
334402
Секретар за медицинске послове
Шифра
Назив радног места
Царински, порески и сродни државни службеници
Царински и погранични инспектори
335101
Гранични инспектор
335102
Референт за преглед пасоша
335103
Службеник за преглед пасоша
335104
Цариник
335105
Царински инспектор
335106
Царински референт
335107
Царински службеник
Порески државни службеници
335201
Порески извршитељ
335202
Порески инспектор
335203
Порески контролор
335204
Порески референт (Порезник)
335205
Службеник наплате акциза
Државни службеници социјалног осигурања
335301
Контролор за пензијска питања
335302
Референт за пензијска питања
335303
Референт социјалног осигурања
335304
Службеник социјалног осигурања
Државни службеници за издавање дозвола и исправа
335401
Катастарски референт (Референт земљишних књига)
335402
Матичар
335403
Референт за издавање дозвола и исправа
335404
Референт за издавање путних исправа (пасоша)
335405
Референт за миграције
335406
Референт за патенте и стандарде
335407
Референт за регистрацију возила
335408
Референт издавања личних исправа
Полицијски инспектори
335501
Иследник у полицији
335502
Криминалистички инспектор
335503
Полицијски детектив
335504
Полицијски инспектор
335505
Полицијски истражитељ
Царински, порески и сродни државни службеници, неразврстани на другом месту
335901
Аташе
335902
Вицеконзул
335903
Дипломатски курир
335904
Други секретар у амбасади
335905
Комунални инспектор
335906
Конзул
335907
Конзуларни чиновник
335908
Контролор за тежине и мере
335909
Контролор прихода
335910
Контролор у владиној администрацији
335911
Контролор у државној служби
335912
Контролор цена
335913
Ловни инспектор
335914
Отправник послова амбасаде
335915
Пољопривредни инспектор
335916
Први секретар у амбасади
335917
Референт за таксе
335918
Референт за управне послове
335919
Референт у државној комисији
335920
Тржишни инспектор
335921
Туристички инспектор
335922
Шумарски инспектор
Шифра
Назив радног места
Стручни сарадници у области права, социјалног рада, спорта, културе и вере
Стручни сарадници у области права, социјалног рада и вере
Стручни сарадници у области права и сродни
341101
Измиритељ за радне спорове (Медијатор у споровима)
341102
Правни помоћник
341103
Правник (вишестручни)
341104
Приватни детектив
341105
Референт за имовинско-правне послове
341106
Референт за нормативно-правне послове
341107
Референт за условно ослобађање
341108
Судски извршитељ
Стручни сарадници у области социјалног рада
341201
Медицински социјални радник (вишестручни)
341202
Надзорник дома (вишестручни)
341203
Психијатријски социјални радник (вишестручни)
341204
Референт за надзор бивших затвореника (вишестручни)
341205
Социјални радник (вишестручни)
341206
Социјални старатељ (вишестручни)
341207
Социјални старатељ затворски (вишестручни)
341208
Стручни сарадник за рад са младима
341209
Стручни сарадник у области социјалног рада водитељ случаја
Богослови и помоћници верских службеника
341301
Богослов
341302
Калуђер
341303
Монах
341304
Редовник
341305
Фратар
341306
Часна сестра
Спортисти и спортско-рекреативни радници
Спортисти
342101
Атлетичар
342102
Аутомобилски тркач (Спортски возач)
342103
Боксер
342104
Ватерполиста
342105
Веслач
342106
Кошаркаш
342107
Мотоциклиста тркач
342108
Одбојкаш
342109
Професионални спортиста
342110
Рвач
342111
Рукометаш
342112
Спортски бициклиста
342113
Спортски падобранац
342114
Тенисер
342115
Фудбалер
342116
Хокејаш
342117
Џокеј (Јахач)
Спортски тренери, инструктори, судије и службеници
342201
Спортски инструктор
342202
Спортски менаџер
342203
Спортски судија
342204
Спортски тренер
Инструктори фитнеса и рекреације и водитељи спортских активности
342301
Алпинистички водич
342302
Водич за лов/риболов
342303
Инструктор јахања
342304
Инструктор једрења
342305
Инструктор фитнеса
342306
Планинарски водич
Стручни сарадници у области уметности, културе и кулинарства
Фотографи
343101
Аерофотограф
343102
Микрофотограф
343103
Репрофотограф
343104
Фотограф
343105
Фотограф (новински/модни/научни/медицински/индустријски/полицијски)
343106
Фотограф илустратор
343107
Фоторепортер
Шифра
Назив радног места
Дизајнери ентеријера и декоратери
343201
Аранжер излога
343202
Декоратер-аранжер
343203
Дизајнер позоришне сцене
343204
Дизајнер унутрашње декорације
343205
Сценски дизајнер
343206
Филмски декоратер
Галеријски, библиотечки, архивски и музејски сарадници и сарадници других установа заштите културног
343301
Библиотекарски/библиотечки техничар
343302
Књижничар
343303
Музејски техничар
343304
Препаратор животиња
343305
Препаратор културних добара
Главни кувари, кулинари и кулинарски техничари
343401
Главни кувар
343402
Кулинар
343403
Кулинарски техничар
343404
Шеф кухиње
Сценски сарадници и сродни
343501
Гардеробер позоришни/филмски
343502
Електричар сценске/студијске расвете
343503
Инспицијент позорнице
343504
Каскадер (Дублер)
343505
Реквизитер
343506
Руковалац уређајима покретне позорнице
343507
Статиста
343508
Студијски маскер
343509
Суфлер (Шаптач)
343510
Техничар расвете
343511
Техничар специјалних ефеката
343512
Шминкер позоришни/сценски
Стручни сарадници и техничари информационо-комуникационих технологија (ИКТ)
Стручни сарадници и техничари за информационо-комуникационе технологије (ИКТ) и корисничку подршку
Оператери информационо-комуникационе технологије (ИКТ)
351101
Конзол оператер
351102
Оператер ИКТ
351103
Оператер периферне рачунарске опреме
351104
Оператер принтера
Стручни сарадници и техничари информационо-комуникационе технологије за корисничку подршку
351201
Стручни сарадник за анализу рачунарских система
351202
Стручни сарадник за ИКТ корисничку подршку
351203
Стручни сарадник за рачунарске базе података
351204
Техничар за одржавање софтвера
351205
Техничар за програмирање
Стручни сарадници и техничари за компјутерске мреже и системе
351301
Стручни сарадник за рачунарске комуникације
351302
Техничар за рачунарске мреже
Веб-техничари
351401
Веб-администратор
351402
Веб-техничар
Стручни сарадници и техничари телекомуникација и емитовања
Стручни сарадници и техничари емитовања и аудио-визуелне технике
352101
Камерман
352102
Кинооператер
352103
Микроман
352104
Монтажер (радио/ТВ/филм)
352105
Музички тонски сниматељ
352106
Оператер аудио опреме (радио/ТВ/филм)
352107
Оператер микрофона
352108
Оператер опреме за видео снимање
352109
Оператер опреме за радио/ТВ пренос
352110
Оператер опреме за снимање дискова и трака
352111
Оператер радио/ТВ емисионе опреме
352112
Оператер разгласне опреме
352113
Оператер студијске опреме (радио/ТВ)
352114
Оператер теренске радио-емисионе опреме
352115
Реализатор радио/ТВ програма
352116
Сниматељ (радио/ТВ/филм)
Шифра
Назив радног места
352117
Техничар за звучне ефекте
352118
Тонмиксер
352119
Тонски техничар у студију (радио/ТВ)
352120
Уметнички тонски сниматељ
Стручни сарадници и техничари за телекомуникациону технику
352201
Оператер радарске опреме
352202
Оператер радио опреме за везе (у ваздуху/на мору/на земљи)
352203
Оператер радиогониометриста
352204
Оператер телекомуникационе опреме
352205
Официр за бродске радио-везе
352206
Стручни сарадник за телекомуникациону технику
352207
Техничар за информациони инжењеринг
352208
Техничар телекомуникација (за радаре/радио-везе/телефонију/телеграфе/ТВ/сигналне системе)
АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
Службеници за опште административне послове и оператери на тастатури
Службеници за опште административне послове
411001
Административно-пословни референт
411002
Администратор писарнице
411003
Биротехничар
411004
Деловодничар
411005
Службеник регистра
411006
Уписничар
Административно-технички секретари
412001
Административно-технички секретар
Оператери на тастатури
Дактилографи и оператери за обраду текста
413101
Аудиодактилограф
413102
Дактилограф
413103
Дактилограф перфоратер
413104
Дебатни стенограф
413105
Инодактилограф
413106
Оператер на биротехничким машинама
413107
Стенограф
413108
Стенодактилограф
413109
Судски записничар
413110
Телеграфиста
413111
Титлер
Оператери уноса података
413201
Оператер машином за фактурисање/обрачунавање
413202
Оператер на оптичком читачу
413203
Оператер уноса података
413204
Оператер уноса текста
413205
Руковалац рачунском машином
Службеници за рад са странкама
Благајници, службеници новчане наплате и сродни
Банкарски и сродни шалтерски службеници
421101
Банкарски шалтерски службеник
421102
Благајник у банци/пошти/мењачници/предузећу
421103
Службеник за мењачко-валутне послове
421104
Службеник за платне картице
Кладионичари, крупијеи и сродни
421201
Букмејкер
421202
Кладионичар
421203
Крупије
Залагаоничари
421301
Залагаоничар
Наплаћивачи дугова и сродни
421401
Инкасант
421402
Наплаћивач дугова
Службеници на информисању странака и сродни
Службеници туристичких агенција и сродни
422101
Организатор путовања
422102
Представник туристичке/путничке агенције
422103
Референт за продају туристичких аранжмана
422104
Референт за путовања
422105
Референт за туристичке резервације (букинг)
422106
Службеник за издавање путних карата у туристичкој агенцији
422107
Службеник за резервације
Шифра
Назив радног места
422108
Службеник у путничкој агенцији
422109
Туристички оператер
422110
Туристички представник
422111
Туристички техничар
Службеници у информативним центрима
422201
Службеник у корисничком инфо-центру
Телефонисти
422301
Оператер телефонске централе
422302
Телефониста
Хотелски рецепционери
422401
Рецепционер у хотелу
422402
Хотелски рецепционер
422403
Шеф рецепције у хотелу
Службеници за захтеве и рекламације
422501
Службеник на шалтеру за пријем захтева
422502
Службеник на шалтеру за рекламације
Рецепционери на пријавницама
422601
Медицински рецепционер
422602
Рецепционер на пријавници (Пријемни радник)
422603
Шеф пријавнице
Анкетари
422701
Анкетар
422702
Анкетар пописивач
422703
Пописивач
Службеници на информисању странака и сродни, неразврстани на другом месту
422901
Службеник на пријему у болницу
Службеници за евидентирање и обраду нумеричких података
Књиговодствени, финансијски, статистички и обрачунски службеници
Рачуноводствени и књиговодствени службеници
431101
Књиговодствени службеник
431102
Оператер контиста
431103
Рачуноводствени оператер
431104
Рачуноводствени службеник
431105
Фактуриста
Статистички, финансијски и службеници осигурања
431201
Калкулант
431202
Референт осигурања
431203
Статистички оператер
431204
Статистички службеник
431205
Тарифер осигурања
431206
Финансијски оператер
431207
Финансијски службеник
Службеници за обрачун зарада
431301
Обрачунски оператер
431302
Обрачунски службеник
431303
Службеник за обрачун зарада
Службеници за евидентирање производње, складиштења и транспорта
Складиштари
432101
Издавалац алата
432102
Инвентариста
432103
Складишни евидентичар
432104
Складиштар (Магационер)
Службеници за планирање и евидентирање у производњи и сродни
432201
Дистрибутер материјала
432202
Евидентичар набавке
432203
Евидентичар пријема и отпреме робе
432204
Евидентичар производње
432205
Мерилац времена (Нормирац)
Службеници координирања и евидентирања транспорта
432301
Диспечер саобраћаја
432302
Контролор саобраћаја
432303
Надзорник дока (Лучки диспонент)
432304
Надзорник у саобраћају
432305
Отправник возова
432306
Управник саобраћајног терминала
432307
Шеф железничке станице
Шифра
Назив радног места
Остали административни службеници
Остали административни службеници
Библиотечки службеници
441101
Библиотекарски оператер
441102
Библиотечки службеник-картотекар
441103
Датотекар
441104
Кинотекар
441105
Магнотекар
441106
Микротекар
441107
Филмотекар (Видеотекар)
441108
Фонотекар
441109
Фототекар
Поштари – службеници на обављању поштанских услуга
441201
Картиста ПТТ-а
441202
Контролор поштанских услуга
441203
Оператер за отпрему поште
441204
Оператер за сортирање/разврставање поште
441205
Поштански службеник
441206
Поштар (Писмоноша/Поштоноша)
Шифранти, коректори и сродни
441301
Коректор (Сравњивач)
441302
Статистички шифрант
441303
Шифрант
Писари и сродни
441401
Писар (Бележник)
441402
Службеник за помоћ код попуњавања формулара
441403
Судски писар
Службеници за разврставање, архивирање и копирање докумената
441501
Архивар
441502
Оператер за архивирање/индексирање
441503
Оператер машином за фотокопирање (Фотокопист)
441504
Службеник за архивирање докумената
441505
Службеник за копирање докумената
441506
Службеник за разврставање докумената
Службеници за кадровске послове
441601
Службеник за кадровска питања
441602
Референт за рад и радне односе
Административни службеници, неразврстани на другом месту
441901
Кореспондент
441902
Оператер за адресаре/спискове
441903
Оператер машином за адресирање
441904
Оператер на франкир машини
УСЛУЖНА И ТРГОВАЧКА ЗАНИМАЊА
Занимања личних услуга
Туристички пратиоци и водичи, стјуарди и кондуктери
511101
Земаљски, авио и бродски стјуарди
511102
Авио-стјуард
511103
Бродски стјуард
511104
Земаљски стјуард
511105
Послужитељ у бродској кабини
511106
Стјуард у возу
Кондуктери и контролори возних исправа
511201
Кондуктер
511202
Кондуктер у друмском саобраћају
511203
Кондуктер у железничком саобраћају
511204
Контролор карата у јавном саобраћају
Туристички водичи и пратиоци на путовањима
511301
Водич у музеју/уметничкој галерији
511302
Туристички водич (Пратилац путничких група)
Шифра
Назив радног места
Кувари
512001
Бродски кувар
512002
Дијететски кувар
512003
Кувар
512004
Кувар посластица
512005
Кувар сосова и зачина за конзервирање
512006
Кувар специјалних јела
512007
Печењар
512008
Ћевабџија
512009
Хотелски посластичар
Конобари и бармени
Конобари
513101
Главни конобар
513102
Конобар (Келнер)
513103
Послужитељ у кантини
513104
Сервир
513105
Шеф сале
Бармени
513201
Бармен
513202
Точилац пића
513203
Шанкер
Занимања за негу лепоте
Фризери и сродни
514101
Берберин
514102
Фризер
514103
Фризер специјалиста за негу косе
Козметичари и сродни
514201
Козметичар
514202
Корективни козметичар
514203
Маникир
514204
Педикир
514205
Шминкер
Кућепазитељи и надзорници
Надзорници одржавања чистоће у пословним просторима
515101
Домаћин зграде
515102
Домаћин хотела
515103
Надзорник одржавања чистоће у кампу
515104
Надзорник одржавања чистоће у пословном простору
515105
Надзорник одржавања чистоће у хотелу
Кућепазитељи у домаћинствима
515201
Власник/домаћин пансиона
515202
Шеф послуге у домаћинству
Кућепазитељи у стамбеним и пословним зградама
515301
Домар
515302
Кућепазитељ
515303
Манастирски настојник
515304
Настојник у згради
515305
Црквени вратар
515306
Црквењак
Остала занимања личних услуга
Астролози, пророци и сродни
516101
Астролог
516102
Нумеролог
516103
Читач са длана (Хиромант)
Лични пратиоци и лични собари
516201
Дружбеник
516202
Лични пратилац
516203
Лични слуга
516204
Лични собар
Погребници и сродни
516301
Балсамер
516302
Погребни аранжер
516303
Погребник
516304
Радник на кремирању
Шифра
Назив радног места
Занимања за негу и чување кућних љубимаца
516401
Ветеринарски неговатељ
516402
Дресер коња
516403
Дресер паса
516404
Тренер тркачких коња
516405
Чувар животиња (зоо-врт/азил)
516406
Чувар кућних љубимаца
Инструктори вожње друмских моторних возила
516501
Инструктор вожње
Занимања личних услуга, неразврстана на другом месту
516901
Домаћин клуба
516902
Домаћин ресторана
Трговачка и сродна занимања
Улични и пијачни продавци
Продавци на тезгама и пијацама
521101
Продавац на закупљеној тезги/штанду/у киоску
521102
Продавац на пијаци (Пиљар)
Продавци хране на улици и другим јавним местима
521201
Продавац освежавајућих пића у биоскопу/позоришту/на плажи
521202
Улични продавац хране/пића
Продавци и трговци у продавницама
Трговци – власници трговина
522101
Бакалин
522102
Трговац власник радње
Пословође продавница
522201
Пословођа продавнице/супермаркета
Продавци у продавницама
522301
Књижар (Продавац у књижари)
522302
Комисионар
522303
Продавац консигнатер
522304
Продавац у објекту великопродаје
522305
Продавац у објекту малопродаје
522306
Продавац у продавници
Касири и билетари
523001
Благајник у биоскопској/позоришној благајни (Билетар)
523002
Касир
523003
Касир у трговинском/угоститељском објекту
523004
Наплаћивач путарине
Остала трговачка и сродна занимања
Манекени и модели
524101
Манекен
524102
Модел (уметнички)
524103
Приказивач робе
524104
Рекламни модел
524105
Фото-модел
Демонстратори производа
524201
Демонстратор производа
524202
Продавац демонстратор
Трговачки путници
524301
Аквизитер од врата до врата
524302
Трговачки путник
Продавци каталошке продаје
524401
Аквизитер телефоном
524402
Продавац каталошке продаје
Точиоци горива
524501
Продавац на бензинској пумпи
524502
Точилац горива
Продавци брзе хране
524601
Послужитељ брзе хране
524602
Продавац брзе хране
524603
Продавац у кафетерији
Трговачка и сродна занимања, неразврстана на другом месту
524901
Радник за изнајмљивање аутомобила
524902
Радник за изнајмљивање лежаљки и сунцобрана на плажи
524903
Радник за изнајмљивање скија и клизаљки
524904
Трговачки помоћник
Шифра
Назив радног места
Занимања за личну негу и помоћ
Занимања за негу и чување деце и педагошки асистенти
Занимања за негу и чување деце
531101
Бебиситерка
531102
Дадиља
531103
Дечија гувернанта
Педагошки асистенти
531201
Педагошки асистент
531202
Помоћник у предшколској институцији
531203
Помоћник учитеља
Занимања за личну здравствену негу и помоћ
Занимања за личну здравствену негу и помоћ у здравственим и сродним установама
532101
Болничар
532102
Болнички послужитељ
532103
Купељар
532104
Неговатељ болесника
532105
Помоћник у клиничкој/болничкој нези болесника
Занимања за личну здравствену негу и помоћ у кући
532201
Геронтодомаћица
532202
Кућни послужитељ
532203
Лични неговатељ
532204
Помоћник код порођаја у кући
Занимања за личну здравствену негу и помоћ, неразврстана на другом месту
532901
Верски исцелитељ
532902
Помоћник биохемијско-здравственог лаборанта
532903
Помоћник у стерилизацији
Занимања обезбеђења и заштите
Занимања обезбеђења и заштите
Ватрогасци
541101
Ватрогасац
541102
Ватрогасац за авионске несреће
541103
Ватрогасац за шумске пожаре
541104
Радник противпожарне заштите
Полицајци
541201
Полицајац
Чувари затвора
541301
Затворски стражар
541302
Затворски чувар
Радници физичко-техничког обезбеђења
541401
Ноћни чувар
541402
Обалски стражар
541403
Радник обезбеђења
541404
Чувар
541405
Чувар ловишта
541406
Чувар музеја
541407
Чувар плаже
541408
Чувар реда (Редар)
541409
Чувар уметничке галерије
Занимања обезбеђења и заштите, неразврстана на другом месту
541901
Спасилац (планинарски/из пожара)
541902
Телохранитељ
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ, ШУМАРИ, РИБАРИ И СРОДНИ
Тржишно оријентисани пољопривредници
Тржишно оријентисани земљорадници
Узгајивачи ратарских култура и поврћа
611101
Квалификовани повртар (Узгајивач поврћа)
611102
Квалификовани радник на наводњавању
611103
Плантажер дувана
611104
Плантажер памука
611105
Ратар
611106
Узгајивач дувана
611107
Узгајивач житарица
611108
Узгајивач конопље/лана/памука
611109
Узгајивач кукуруза
611110
Узгајивач пшенице
611111
Узгајивач соје
611112
Узгајивач шећерне репе
Шифра
Назив радног места
Воћари, виноградари и сродни
611201
Калемар воћа
611202
Квалификовани пољопривредник у виноградарству (Виноградар)
611203
Квалификовани пољопривредник у воћарству (Воћар)
611204
Квалификовани радник на плантажи чаја/жбунастих култура/дрвећа
611205
Поткресивач воћака/жбунастих култура
611206
Узгајивач дрвећа
611207
Узгајивач жбунастих култура
611208
Узгајивач ораха
611209
Узгајивач хмеља
611210
Узгајивач чаја
Баштовани, расадничари и занимања хортикултуре
611301
Баштован
611302
Баштован одржавалац спортских терена
611303
Вртлар
611304
Квалификовани радник у стакленику
611305
Квалификовани узгајивач цвећа (Цвећар)
611306
Квалификовани хортикултурни радник
611307
Расадничар
611308
Узгајивач зачина у расаднику
611309
Узгајивач печурака
Узгајивачи мешовитих биљних култура
611401
Узгајивач мешовитих биљних култура
611402
Узгајивач укрштених биљних сорти (хибрида)
Тржишно оријентисани узгајивачи животиња и сродни
Узгајивачи стоке и произвођачи млека
612101
Квалификовани пољопривредник произвођач млека
612102
Одгајивач паса/мачака
612103
Одгајивач стоке (говеда/оваца/свиња/коња/коза)
612104
Сточар
612105
Сточар одгајивач укрштених раса
612106
Стригач оваца
612107
Товилац стоке
612108
Чобанин (Пастир)
612109
Штенар
612210
Узгајивачи живине
612211
Живинар одгајивач укрштених раса
612212
Живинар-руковалац инкубаторима
612213
Перадар
612214
Произвођач јаја
612215
Узгајивач живине (Живинар)
612216
Узгајивач кокошака/ћурака/гусака/патака
612217
Узгајивач пилића
Узгајивачи пчела и свилених буба
612301
Узгајивач пчела (Пчелар)
612302
Узгајивач свилених буба (Свилар)
Тржишно оријентисани узгајивачи животиња, неразврстани на другом месту
612901
Одгајивач крзнаша
612902
Одгајивач лабораторијских животиња
612903
Одгајивач малих егзотичних животиња
612904
Одгајивач птица
612905
Одгајивач пужева/рептила
Тржишно оријентисани ратарско-сточарски произвођачи
613001
Квалификовани пољопривредник на мешовитој фарми
Тржишно оријентисана шумарска и рибарска занимања, ловци и риболовци
Шумари и сродни
621001
Дрвосеча
621002
Извлачилац стабала/грађе
621003
Катранџија
621004
Квалификовани шумарски радник
621005
Кречар
621006
Мерач трупаца (Проценитељ стабала)
621007
Обарач/рушач стабала
621008
Обележавач стабала/дрвене грађе
621009
Пошумљивач
621010
Произвођач дрвеног угља (Угљар/Ћумураш)
621011
Секач дрвета у шумарству (Шумски секач)
621012
Смолар
Шифра
Назив радног места
621013
Тесач стабала
621014
Шумар (Лугар)
621015
Шумарски сплавар
621016
Шумски поткресивач
Узгајивачи риба, риболовци, ловци и замкари
Узгајивачи риба и водених култура
622101
Квалификовани радник за рибогојство
622102
Квалификовани радник у мрестилишту риба
622103
Узгајивач риба (Рибничар)
622104
Узгајивач шкољки
Рибари на рекама и језерима
622201
Алас
622202
Рибар на приобалним водама
622203
Рибар на речним/језерским водама
Рибари на мору
622301
Рибар кочар
622302
Рибар на отвореном мору
622303
Члан посаде рибарског чамца
Ловци и замкари
622401
Ловац
622402
Ловац змија
622403
Ловац пушком/замком
622404
Хајкач
Пољопривредна и рибарска занимања за сопствене потребе
Земљорадници за сопствене потребе
631001
Земљорадник за сопствене потребе
Узгајивачи стоке за сопствене потребе
632001
Узгајивач стоке за сопствене потребе
Ратарско-сточарски произвођачи за сопствене потребе
633001
Ратарско-сточарски произвођач за сопствене потребе
Рибари, ловци, замкари и сакупљачи шумских плодова за сопствене потребе
634001
Ловац за сопствене потребе
634002
Рибар за сопствене потребе
634003
Сакупљач плодова за сопствене потребе
ЗАНАТЛИЈЕ И СРОДНИ
Грађевинска и сродна занатска занимања (осим електричара)
Извођачи основних грађевинских радова
Градитељи мањих и монтажних објеката
711101
Градитељ кућа
711102
Градитељ монтажних објеката
711103
Монтер префабрикованих елемената
Зидари
711201
Зидар ватросталним (шамотним) материјалом
711202
Зидар димњака/пећи
711203
Зидар ингот плочама
711204
Зидар каменом
711205
Зидар циглом/опеком
Обрађивачи камена и каменоресци
711301
Брусач камена
711302
Бушач камена
711303
Гатериста камена
711304
Глачалац камена
711305
Каменописац
711306
Каменорезац
711307
Каменоцртач
711308
Клесар камена
711309
Монтер споменика
711310
Полирер камена/шкриљаца/гранита/мермера
711311
Резач камена
Армирачи, бетонирци и финишери бетона
711401
Армирач
711402
Бетонирац
711403
Обрађивач бетонских калупа
711404
Радник на изливању бетонских производа
711405
Терацер
711406
Уграђивач бетона
Шифра
Назив радног места
Тесари и грађевински столари
711501
Бродостолар
711502
Бродски тесар
711503
Грађевински столар
711504
Грађевински тесар
711505
Дрводеља
711506
Изграђивач дрвених чамаца/дереглија/јарбола/греда
711507
Позоришни тесар
711508
Тесар
711509
Тесар калупар
Извођачи основних грађевинских радова, неразврстани на другом месту
711901
Грађевински радник на одржавању торњева
711902
Квалификовани радник на рушењу објеката
711903
Монтер грађевинских скела
Извођачи завршних грађевинских радова
Кровопокривачи
712101
Кровопокривач
712102
Кровопокривач црепом/теголом/шкриљцем/асфалтом/сламом/лимом
Подополагачи и керамичари
712201
Керамичар
712202
Облагач плочицама/мермером/дрвеним блоковима
712203
Паркетар (Постављач паркета)
712204
Подополагач
712205
Постављач подних/зидних облога
Гипсари и фасадери
712301
Гипсар
712302
Гипсар израђивач орнамената
712303
Фасадер
Изолатери
712401
Бродоизолатер
712402
Изолатер (Грађевински изолатер)
712403
Изолатер звука (Акустички изолатер)
712404
Изолатер расхладних и клима уређаја
712405
Изолатер цеви и котлова
712406
Термички изолатер (Термоизолатер)
712407
Хидроизолатер
Стаклоресци и застакљивачи
712501
Грађевински стаклорезац (Застакљивач)
712502
Стаклорезац
712503
Урамљивач слика стаклорезац
Водоинсталатери и монтери цевовода
712601
Водоинсталатер
712602
Инсталатер грејања
712603
Инсталатер цевовода
712604
Постављач водоводних/канализационих/вентилационих цеви
Инсталатери и механичари система за климатизацију
712701
Механичар расхладне и клима опреме (Механичар климатизер)
Извођачи завршних занатских радова у грађевинарству и сродни
Молери и сродни
713101
Молер
713102
Постављач тапета
Фарбари и лакирери
713201
Ауто-лакирер
713202
Бродофарбар
713203
Грађевински фарбар
713204
Лакирер дрвета
713205
Лакирер индустријских производа
713206
Лакирер метала
713207
Металофарбар
713208
Руковалац уређајем за фарбање трака на путевима
713209
Фарбар
713210
Фарбар индустријских производа
713211
Фарбар челичних конструкција
Чистачи фасада и димовода
713301
Димничар (Оџачар)
713302
Чистач индустријских димњака
713303
Чистач фасада пескирањем
Шифра
Назив радног места
Металска, машинска и сродна занатска занимања
Калупари, ливци, заваривачи, лимари, монтери металних конструкција и сродни
Калупари, језграри и ливци
721101
Израђивач металних језгара (Језграр)
721102
Калупар металних одливака (у јамама/на поду/на тезги)
721103
Ливац калупар (занатлија)
721104
Ливац метала (занатлија)
Заваривачи и резачи пламеном
721201
Заваривач гасом/електролучни/тачкасти/алминотермијски (Електрозаваривач)
721202
Заваривач метала
721203
Лемилац
721204
Лемилац пламеном
721205
Металорезач (занатлија)
721206
Резач метала пламеном (занатлија)
Лимари
721301
Авио-лимар
721302
Ауто-лимар
721303
Бродолимар
721304
Индустријски лимар
721305
Казанџија
721306
Калајџија
721307
Котлар
721308
Лимар
721309
Савијач лима
Монтери металних конструкција
721401
Бродобравар
721402
Закивач металних конструкција
721403
Закивач пнеуматиком
721404
Израђивач металних конструкција
721405
Израђивач металних конструкција бродова/авиона/мостова
721406
Конструкциони бравар
721407
Монтер металних/челичних конструкција
721408
Монтер рекламних паноа
721409
Савијач металних плоча
721510
Монтери челичне ужади и каблова
721511
Бродомонтер
721512
Монтер железничких каблова
721513
Монтер жичара
721514
Монтер каблова на бушотинама нафте и плина
721515
Монтер каблова на дизалицама
721516
Монтер каблова на мостовима
721517
Састављач металних каблова и ужади
Ковачи, алатничари и сродни
Ковачи и пресери метала
722101
Ковач
722102
Ковач извлачилац жице
722103
Ковач поткивач
722104
Пресер метала (занатлија)
722105
Радник на преси за обликовање метала
Алатничари и сродни
722201
Алатничар (Израђивач алата)
722202
Алатничар дијамантског алата
722203
Алатничар за израду шаблона
722204
Бравар
722205
Бравар алатничар
722206
Израђивач мерних алата
722207
Машинбравар
722208
Обележавач метала
722209
Оружар (Пушкар)
Подешавачи и управљачи алатним машинама
722301
Машински пресер-бушач/урезивач метала
722302
Металобушач (занатлија)
722303
Металоглодач (занатлија)
722304
Металоплетач (занатлија)
722305
Металостругар (занатлија)
722306
Металоткач (занатлија)
722307
Подешавач машина алатљика
722308
Подешавач машина за обраду метала (бушилица/глодалица/екструдера/хонера и сл.)
Шифра
Назив радног места
722309
Подешавач машинског алата у металопреради
722310
Руковалац блањалицом за метал
722311
Руковалац електричним маказама за метал
722312
Руковалац машином за бушење метала
722313
Руковалац машином за гравирање метала
722314
Руковалац машином за ецовање метала
722315
Руковалац машином за заваривање метала
722316
Руковалац машином за закивање
722317
Руковалац машином за израду арматура
722318
Руковалац машином за израду металних производа
722319
Руковалац машином за израду спортске опреме од метала
722320
Руковалац машином за ковање метала
722321
Руковалац машином за млевење метала
722322
Руковалац машином за моделирање метала
722323
Руковалац машином за предење метала
722324
Руковалац машином за савијање метала
722325
Руковалац машином за сечење метала
722326
Руковалац машином за штанцовање метала
722327
Руковалац стругом за метал
Брусачи, полирери и оштрачи алата
722401
Брусач алата (занатлија)
722402
Брусач машинског алата (занатлија)
722403
Глачалац метала (занатлија)
722404
Дорађивач метала (занатлија)
722405
Металобрусач (занатлија)
722406
Металооштрач (занатлија)
722407
Оштрач алата (занатлија)
722408
Оштрач резног алата (занатлија)
722409
Полирер метала (занатлија)
Механичари машина
Ауто-механичари
723101
Ауто-механичар
723102
Механичар за моторе шинских возила
723103
Механичар за моторна возила
723104
Механичар за мотоцикле
723105
Механичар за хидраулику на возилима
723106
Механичар за штеловање мотора
723107
Мехатроничар моторних возила
723108
Уграђивач ауто-мотора
Авио-механичари
723201
Авио-механичар
723202
Механичар за мотор авиона
723203
Подешавач авио-мотора
723204
Сервисер мотора авиона
Механичари пољопривредних и индустријских машина
723301
Механичар за грађевинско-рударску механизацију
723302
Механичар за дрвопрерађивачке машине
723303
Механичар за парне моторе
723304
Механичар за текстилне машине
723305
Механичар за турбине
723306
Механичар за штампарске машине
723307
Механичар индустријских машина
723308
Механичар пољопривредне механизације
723309
Монтер индустријских машина
723310
Монтер пољопривредне механизације
723311
Подешавач грађевинско-рударске механизације
723312
Подешавач индустријских машина
723313
Подешавач пољопривредних машина
723314
Подешавач текстилних машина
723315
Подешавач турбина
723316
Подешавач штампарских машина
Механичари за поправку бицикала и сродни
723401
Механичар за бицикле
723402
Механичар за инвалидска колица
Шифра
Назив радног места
Уметничке занатлије ручним алатима и штампари
Уметничкe занатлије ручним алатима
Прецизни механичари
731101
Балансер вага
731102
Калибратор прецизних инструмената
731103
Прецизни механичар
731104
Прецизни механичар за индустријску опрему
731105
Прецизни механичар за медицинске инструменте и апарате
731106
Прецизни механичар за метеоролошке и лабораторијске инструменте
731107
Прецизни механичар за оптичке инструменте
731108
Прецизни механичар за ортопедска помагала
731109
Прецизни механичар за стоматолошке инструменте и опрему
731110
Прецизни механичар за фото-опрему
731111
Прецизни механичар за хируршке инструменте и апарате
731112
Часовничар (Сајџија)
Израђивачи и штимери музичких инструмената
731201
Израђивач музичких гудачких/жичаних инструмената
731202
Израђивач музичких дувачких инструмената
731203
Израђивач музичких инструмената удараљки
731204
Израђивач музичких клавирских инструмената
731205
Мајстор за поправку музичких гудачких/жичаних инструмената
731206
Мајстор за поправку музичких дувачких инструмената
731207
Мајстор за поправку музичких инструмената удараљки
731208
Мајстор за поправку музичких клавирских инструмената
731209
Штимер музичких инструмената (Подешавач музичких инструмената)
Јувелири и израђивачи накита
731301
Бижутер
731302
Брусач драгог камена
731303
Брусач племенитих метала
731304
Глачалац накита
731305
Гравер драгуљар
731306
Драгуљар
731307
Златар
731308
Израђивач накита
731309
Јувелир
731310
Кујунџија
731311
Ливац калупа за накит
731312
Плетач племенитих метала
731313
Поправљач накита
731314
Резач драгог камења и накита
731315
Сребрнар
731316
Срмар
731317
Филиграниста
Грнчари и сродни
731401
Брусач грнчарије
731402
Глачалац керамике
731403
Грнчар
731404
Израђивач калупа за грнчарију и порцелан
731405
Израђивач санитарне керамике
731406
Ливац грнчарије и порцелана
731407
Моделар грнчарије и порцелана
731408
Моделар керамике
731409
Пресер глине/грнчарије/порцелана
731410
Руковалац вретеном за грнчарију и порцелан
Израђивачи и обрађивачи стакла
731501
Брусач стакла (Стаклобрусач)
731502
Бушач стакла
731503
Дорађивач стакла
731504
Ливац стакла (занатлија)
731505
Мешач стаклене масе
731506
Полирер стакла
731507
Припремач-млинар стаклене масе
731508
Резач стакла
731509
Савијач стакла
731510
Секач стакла
731511
Стаклар за оптичка стакла
731512
Стаклодувач (занатлија)
731513
Стаклоливац (занатлија)
Шифра
Назив радног места
Фирмописци, декоратери и гравери
731601
Бакројеткач
731602
Бакрорезац
731603
Бојадисер декоративног стакла (Стаклосликар)
731604
Бојадисер керамике/грнчарије
731605
Гравер клишеа (линолеум/гума/метал/дрво)
731606
Гравер стакла (Стаклогравер)
731607
Декоратер керамике/грнчарије
731608
Јеткач стакла (Ецер)
731609
Копирер (Сликар керамике)
731610
Коректор фото-гравире
731611
Литогравер (Литограф)
731612
Матирер-пескирер стакла
731613
Металограф
731614
Монтер у фото-гравири
731615
Печаторезац
731616
Посребривач стакла/огледала
731617
Ретушер керамике
731618
Словописац
731619
Фирмописац
731620
Фото-гравер (Гравер фото-гравире)
731621
Фотолитографски цртач
731622
Хемиграф (Гравер јеткач)
731623
Цизелер
731624
Цинкограф
731625
Цинкојеткач
Обрађивачи дрвета и других природних материјала ручним алатом
731701
Занатлија за израду предмета од дрвета
731702
Занатлија за израду предмета од камена
731703
Занатлија за израду предмета од папира
731704
Занатлија за израду предмета од плуте
731705
Израђивач дрвене обуће
731706
Израђивач дрвених играчака
731707
Израђивач намештаја од прућа/трске (Израђивач плетеног намештаја)
731708
Израђивач предмета од сламе (Плетач сламе)
731709
Корпар
731710
Метлар
731711
Ролетнар
731712
Четкар
Израђивачи и обрађивачи текстила, коже и сродних материјала ручним алатом
731801
Апретер
731802
Белилац текстилних влакана
731803
Бојадисер текстила занатлија (Бојаџија)
731804
Влакнар
731805
Вуновлачар
731806
Гребенар текстилних влакана
731807
Дорађивач влакана
731808
Занатлија за израду предмета од текстилних нити
731809
Извлачилац текстилних влакана
731810
Израђивач реса на теписима
731811
Импрегнатор текстила (занатлија)
731812
Мешач текстилних влакана
731813
Мотач нити (Премотач нити)
731814
Перач памука/вуне
731815
Плетач текстила (ручно)
731816
Плетач текстилних влакана од вуне/памука и сл. (занатлија)
731817
Поправљач грешака на тканинама
731818
Прелац нити и пређе
731819
Припремач текстилних влакана
731820
Руковалац механичким разбојем за ткање тепиха
731821
Руковалац механичким разбојем за ткање тканина
731822
Ткач тепиха (ручно)
731823
Ћилимар
731824
Увођач нити на разбоју
731825
Удвајач нити (Дублирер)
731826
Ужар (занатлија)
731827
Упредач нити
731828
Учвршћивач на ткачком разбоју
Шифра
Назив радног места
731829
Чешљач текстилних влакана
731830
Чистач памука/вуне
731831
Штрикер (ручно)
Уметничке занатлије ручним алатом, неразврстане на другом месту
731901
Израђивач играчака од метала
731902
Израђивач кишобрана
731903
Свећар (Воскар)
Штампари и сродни
Занимања припреме за штампу
732101
Дорађивач фотограверских штампарских плоча
732102
Ецер штампарских плоча
732103
Интертиписта (занатлија)
732104
Линотиписта (занатлија)
732105
Монотиписта (занатлија)
732106
Радник на електронској припреми за штампу
732107
Ретушер штампарских плоча/фото-гравире
732108
Руковалац машином за ливење у штампарству
732109
Словоливац
732110
Словоливац галванопластичар
732111
Словоливац стереотиписта
732112
Словослагач (машински)
732113
Словослагач (ручно)
732114
Типографиста (занатлија)
732115
Фототиписта (занатлија)
Штампари
732201
Израђивач гравура на текстилу/папиру
732202
Радник на ручној штампарској преси
732203
Руковалац машином за сито-штампу
732204
Руковалац машином равне штампе
732205
Руковалац штампарском машином
732206
Руковалац штампарском опремом (занатлија)
732207
Сито-штампар
732208
Сито-штампар шаблонер
732209
Штампар
732210
Штампар текстила
732211
Штампарски машиниста
732212
Штампарски машиниста (офсет/лито/рото)
732213
Штампарски машиниста (ротогравура/цилиндрична штампа )
Дорађивачи штампе и књиговесци
732301
Бигер
732302
Књиговезац (машински)
732303
Књиговезац (ручно)
732304
Књиговезац декоратер корица
732305
Књиговезац прошивач
732306
Оператер књиговезачко-штампарском машином – утискивач цртежа и натписа
732307
Оператер-машински књиговезац
732308
Перфорирер (Бушач у књиговезници)
732309
Радник на коричењу књига
Електричари и електроничари
Инсталатери и сервисери електричне опреме
Електричари и електроинсталатери у објектима
741101
Грађевински електричар
741102
Грађевински електроинсталатер
741103
Електричар за кућне електричне инсталације
741104
Електричар на одржавању зграда
741105
Електроинсталатер
Електромеханичари и подешавачи
741201
Ауто-електричар
741202
Бродоелектричар
741203
Електричар за шинска/моторна возила
741204
Електричар у производном погону
741205
Електромеханичар
741206
Електромеханичар за разводне уређаје
741207
Електромеханичар за хлађење и климатизацију
741208
Електромеханичар-оружар
741209
Електроподешавач
741210
Механичар електромотора/генератора
741211
Механичар за ремонт енергетских постројења
Шифра
Назив радног места
741212
Механичар електричне сигналне опреме/електричних трансформатора/ електроинструмената
741213
Подешавач електричне сигналне опреме/електричних трансформатора/ електроинструмената
741214
Сервисер електричних лифтова и сродне опреме
741215
Сервисер електроопреме
Инсталатери и сервисери електричних инсталација и мрежа
741301
Електричар-монтер ваздушне мреже
741302
Електричар-монтер подземних каблова
741303
Монтер водова електричне мреже (Електромонтер)
741304
Радник на далеководима
Инсталатери и сервисери електронских и телекомуникационих инсталација и уређаја
Механичари и сервисери електронских машина, инструмената и опреме
742101
Авио-електроничар
742102
Електроничар-механичар
742103
Механичар електронске индустријске опреме
742104
Механичар електронске медицинске опреме
742105
Механичар електронске метеоролошке опреме
742106
Механичар електронских инструмената
742107
Механичар електронских сигналних система (радија и радара)
742108
Механичар за биротехничке машине (Биромеханичар-електроничар)
742109
Мехатроничар електронске опреме
Инсталатери и сервисери информационо-комуникационих уређаја
742201
Инсталатер за телефоне/телеграфе
742202
Механичар електронске рачунарске опреме
742203
Механичар електронске телекомуникационе опреме
742204
Механичар за телефоне/телеграфе
742205
Монтер ТТ каблова
742206
Одржавалац радио/ТВ уређаја и опреме
742207
Радио и ТВ механичар (РТВ механичар)
742208
Сервисер електронске аудио-визуелне опреме (радио/ТВ)
742209
Сервисер за компјутере (рачунаре)
742210
Сервисер монтер радио/ТВ антена
742211
Сервисер телеграфа
742212
Сервисер телефона
Прерађивачи прехрамбених производа, дрвета, текстила и друга занатска занимања
Прерађивачи прехрамбених производа и сродни
Месари и сродни
751101
Дерач коже ручним алатима
751102
Димилац меса/рибе
751103
Клаоничар (Касапин)
751104
Класер меса
751105
Кобасичар
751106
Месар
751107
Отварач трупа закланих животиња
751108
Ошамућивач стоке
751109
Радник на маринирању меса/рибе
751110
Радник на преради изнутрица
751111
Саламурер меса/рибе
751112
Секач меса/рибе
751113
Сољач меса/рибе
751114
Сушилац меса/рибе
751115
Чистач рибе
Пекари, посластичари и сродни
751201
Бомбонџија
751202
Бурегџија
751203
Израђивач бисквита/колача
751204
Израђивач кондиторских производа
751205
Израђивач сладоледа
751206
Израђивач слаткиша
751207
Израђивач тестенина
751208
Израђивач чоколаде
751209
Месилац теста
751210
Пекар
751211
Посластичар
751212
Пресер тестенина
751213
Пресер-уплочивач чоколаде
Шифра
Назив радног места
Произвођачи млечних производа
751301
Млекар-прерађивач млека
751302
Произвођач млечних производа
751303
Произвођач путера
751304
Произвођач сира
Прерађивачи воћа и поврћа и сродни
751401
Љуштилац воћа/поврћа
751402
Пасирер воћа/поврћа
751403
Припремач воћа/поврћа за конзервирање
751404
Произвођач алкохолних пића традиционалним методама
751405
Произвођач воћних сокова традиционалним методама
751406
Резач воћа/поврћа
751407
Сортирер воћа/поврћа
Дегустатори и оцењивачи хране и пића
751501
Дегустатор пића
751502
Дегустатор хране
751503
Оцењивач пића
751504
Оцењивач хране
Прерађивачи дувана и произвођачи дуванских производа
751601
Ароматизер дувана
751602
Ваљач цигара
751603
Влажилац-парилац дувана
751604
Израђивач цигара/цигарета
751605
Мешач дувана
751606
Пресер цигара
751607
Резач дувана
751608
Састављач мешавине дувана
751609
Сортирер дувана/цигара
751610
Сушилац дувана
Обрађивачи дрвета, столари и сродни
Занимања примарне обраде дрвета
752101
Импрегнатор дрвета
752102
Оплемењивач дрвета
752103
Параличар дрвета (Љуштилац коре дрвета)
752104
Парилац дрвета
752105
Потапалац дрвета
752106
Радник на физичко-хемијској обради дрвета
752107
Сортирер дрвета
752108
Сушилац дрвета
752109
Хидротермичар дрвета
Столари и сродни
752201
Градитељ дрвених вагона
752202
Градитељ дрвених шасија/рамова возила
752203
Израђивач буради
752204
Израђивач дрвених музичких инструмената
752205
Израђивач намештаја
752206
Израђивач спортске опреме од дрвета
752207
Интарзиста
752208
Качар (Пинтер/Бачвар)
752209
Колар
752210
Резбар дрвета (Дуборезац)
752211
Савијач дрвета
752212
Столар занатлија
752213
Столар занатлија-моделар/макетар
752214
Столарски галантериста
752215
Финализер дрвеног намештаја
752216
Фурнирач
Руковаоци и подешавачи машина за обраду дрвета
752301
Бушач рупа (дрвопрерађивачки радник)
752302
Гатеристa дрвета
752303
Дрвобрусач
752304
Машински столар
752305
Окретач дрвета
752306
Пескирер (дрвопрерађивачки радник)
752307
Подешавач машина за обраду дрвета
752308
Руковалац блањалицом за дрво
752309
Руковалац машином за бојење дрвета
752310
Руковалац машином за глачање дрвета
Шифра
Назив радног места
752311
Руковалац машином за ецовање дрвета
752312
Руковалац машином за завршне радове на дрвету
752313
Руковалац машином за маркирање дрвета
752314
Руковалац машином за обраду дрвета
752315
Руковалац машином за производњу дрвених предмета
752316
Руковалац машином за производњу намештаја
752317
Руковалац машином за производњу предмета од плуте
752318
Руковалац машином за производњу спортске опреме од дрвета
752319
Руковалац машином за резбарење дрвета
752320
Руковалац машином за савијање дрвета
752321
Руковалац машином за фину обраду дрвета
752322
Руковалац пилом за дрво
752323
Руковалац тестером у дрводељству
752324
Спајач (дрвопрерађивачки радник)
752325
Циркуларистa дрвета
Произвођачи одеће и сродни
Кројачи, крзнари и шеширџије
753101
Власуљар
753102
Израђивач одеће
753103
Израђивач позоришних костима (Позоришни кројач)
753104
Израђивач рубља/корсета
753105
Израђивач шешира
753106
Крзнар
753107
Крзнарски помоћник
753108
Кројач конфекцијске одеће (Конфекционер)
753109
Кројач крзна
753110
Кројач по мери
753111
Кројач поправљач
753112
Модисткиња
753113
Резач крзна
753114
Ћурчија
Моделари, шаблонери и резачи одеће и сродни
753201
Копистa жакард картица
753202
Моделар текстила/коже
753203
Резач текстила
753204
Тапетарски шаблонер
753205
Текстилски цртач
753206
Шаблонер текстила/коже
Шивачи, везиоци и сродни
753301
Везиља
753302
Израђивач меких (пуњених) играчака
753303
Израђивач шатора/тенди/церада/једара
753304
Тапетарски шивач
753305
Церадар
753306
Шивач
753307
Шивач коже/крзна
753308
Шивач одеће
753309
Шивач текстила
753310
Шивач шатора/једара/постељине
753311
Шивач шешира
753312
Шнајдер
Тапетари и сродни
753401
Израђивач душека/јоргана
753402
Тапетар возила (аутомобила/авиона/железничких вагона)
753403
Тапетар намештаја
753404
Тапетар ортопедских помагала
Штављачи и обрађивачи коже и крзна
753501
Белилац коже (Бланшер коже)
753502
Бојилац коже/крзна
753503
Глачалац коже (Полирер коже)
753504
Дорађивач коже/крзна
753505
Импрегнатор коже
753506
Кожар
753507
Прерађивач коже/крзна
753508
Припремач штаве
753509
Равнач крзна
753510
Растезач коже
753511
Скидач длаке (Дерач/Бријач длаке)
Шифра
Назив радног места
753512
Цепач коже
753513
Чешљач крзна
753514
Шишач крзна
753515
Штављач коже
Обућари, кожни галантеристи и сродни
753601
Бојилац обуће
753602
Глачалац обуће
753603
Дорађивач обуће
753604
Израђивач амова/бичева/коњских оглава
753605
Израђивач кожне галантерије
753606
Израђивач обуће (занатлија)
753607
Израђивач ортопедске обуће (занатлија)
753608
Израђивач спортске опреме и обуће (занатлија)
753609
Калупар обуће
753610
Кројач делова обуће
753611
Кројач коже
753612
Лепилац делова обуће
753613
Обућар
753614
Обућар специјалиста
753615
Обућар-израђивач ципела по мери
753616
Опанчар
753617
Пресер/заобљивач ђонова
753618
Причвршћивач/прошивач делова обуће
753619
Ременар
753620
Сарач
753621
Седлар
753622
Ташнер
753623
Шаблонер обуће
753624
Шивач делова обуће
Занимања сродна занатским
Рониоци
754101
Кесонац
754102
Ронилац
754103
Ронилац спасилац
Минери
754201
Грађевински минер
754202
Јамски минер
754203
Минер
754204
Палилац мина
Испитивачи квалитета и оцењивачи производа, осим хране и пића
754301
Класер коже/крзна
754302
Класер обуће
754303
Класер текстилних влакана
754304
Контролор квалитета непрехрамбених производа
754305
Оцењивач крзна
754306
Прегледач обуће
754307
Прегледач текстилних влакана
754308
Сортирер обуће
Запрашивачи и сузбијачи штеточина и корова
754401
Дезинсектор
754402
Дезинфектор
754403
Дератизер
Занимања сродна занатским, неразврстана на другом месту
754901
Израђивач мрежа (рибарских/заштитних и сл.)
754902
Израђивач трака
754903
Калупар оптичких сочива
754904
Кукичар
754905
Чипкар
Шифра
Назив радног места
РУКОВАОЦИ МАШИНАМА И ПОСТРОЈЕЊИМА, МОНТЕРИ И ВОЗАЧИ
Руковаоци стабилним машинама и постројењима
Руковаоци рударским и постројењима за прераду неметала
Рудари и руковаоци постројењима у рудницима и каменоломима
811101
Бушач на површинском копу
811102
Јамски бушач
811103
Јамски копач
811104
Јамски подграђивач
811105
Јамски рудар
811106
Копач на површинском копу
811107
Подграђивач у каменолому
811108
Подупирач у руднику/каменолому (Трасант)
811109
Радник у каменолому
811110
Рудар
811111
Рудар на површинском копу
811112
Руковалац конвејером (бескрајном траком) у рударству
811113
Руковалац машином за бушење у руднику/каменолому
811114
Руковалац машином за копање канала у рударству
811115
Руковалац рударском механизацијом
811116
Узоркивач руде/камена
Руковаоци постројењима за прераду неметала
811201
Оператер прераде камена/минерала
811202
Послужилац тријажера руде
811203
Пржилац руде (Пржионичар руде)
811204
Радник на флотацији руде (Флотер)
811205
Руковалац дробилицом за камен/руду/угаљ
811206
Руковалац машином за уситњавање камена/руде
811207
Руковалац млином за млевење/мрвљење камена/руде
811208
Руковалац опремом за сепарацију/центрифугом
811209
Руковалац уређајем за испирање минерала
811210
Сепаратер руде/сребра/злата
811211
Сушилац руде (сушионичар руде)
Руковаоци опремом за дубинско бушење и сродни
811301
Дубински бушач
811302
Руковалац гарнитуром за бушење (експлоатација нафте и гаса)
811303
Руковалац опремом за бушење бунара
811304
Руковалац ротационом бушилицом за нафту и гас
811305
Руковалац црпном опремом (експлоатација нафте и гаса)
Руковаоци машинама у производњи цемента, камена и других неметала
811401
Пекач клинкера
811402
Руковалац машином за азбест-цементне производе
811403
Руковалац машином за глачање бетонских/камених површина
811404
Руковалац машином за гравирање производа од камена
811405
Руковалац машином за каменорезачке производе
811406
Руковалац машином за полирање индустријских дијаманата
811407
Руковалац машином за полирање камена
811408
Руковалац машином за префабриковане производе од бетона
811409
Руковалац машином за резање индустријских дијаманата
811410
Руковалац машином за сечење производа од камена/вештачког камена
Руковаоци металуршким пећима и машинама и уређајима за дораду метала
Руковаоци металуршким пећима и сродни
812101
Ваљач метала/лима
812102
Жарилац метала
812103
Индустријски-машински ливац метала
812104
Истискивач метала
812105
Калилац метала
812106
Калионичар
812107
Машински калупар
812108
Оператер термичке обраде метала
812109
Оператер-ваљаоничар челичних трака/бешавних цеви/хладно и топло ваљаног челика/ обојених метала
812110
Пресер метала на екструдеру
812111
Рафинер метала
812112
Руковалац екструдером за метал
812113
Руковалац електролучном/куполном/лоначном/пламеном/ватросталном и сл. металуршком пећи
812114
Руковалац кашиком за сипање растопљеног метала
812115
Руковалац конвертором за челик/обојени метал
812116
Руковалац машином за загревање метала до плавог усијања
812117
Руковалац машином за извлачење жице/бешавних цеви/туба
Шифра
Назив радног места
812118
Руковалац машином за извлачење метала (Извлачилац метала)
812119
Руковалац машином за непрекидно ливење шипки од обојених метала
812120
Руковалац машином за спајање (мешање/легирање) метала
812121
Руковалац машином за центрифугално ливење (цилиндрични производи)
812122
Руковалац металуршком пећи (Пудлер)
812123
Руковалац опремом за карбонизацију метала
812124
Руковалац пећи за рафинисање челика/обојених метала
812125
Талилац метала
812126
Топионичар метала
Руковаоци машинама и уређајима за дораду метала
812201
Електролизер-анодаш
812202
Емајлирер
812203
Израђивач акумулатора
812204
Израђивач батерија
812205
Метализер
812206
Оператер-чистилац металне опреме пешчаним млазом
812207
Поцинковач-шерардирер
812208
Руковалац машином за галванизирање метала (Галванизер)
812209
Руковалац машином за електроплатинирање метала
812210
Руковалац машином за облагање метала/жице
812211
Руковалац машином за одмашћивање метала
812212
Руковалац машином за полирање метализираних одливака
812213
Руковалац машином за распрскивање метала
Руковаоци машинама и уређајима за производњу хемијских производа и фото-материјала
Руковаоци машинама и уређајима за производњу хемијских производа
813101
Оператер гранулације фармацеутских тоалетних производа
813102
Оператер дестилације парфема
813103
Оператер електролитским ћелијама у производњи хемикалија
813104
Оператер за термичку обраду у хемијској производњи
813105
Оператер моделирања тоалетних производа
813106
Оператер на просејавању хемикалија
813107
Оператер уређаја за дестилацију
813108
Оператер хемијских процеса
813109
Руковалац аутоклавом у хемијској производњи
813110
Руковалац вакуум лонцима у хемијској производњи (осим нафте и природног гаса)
813111
Руковалац дехидратором у хемијској производњи
813112
Руковалац екстрактором у хемијској производњи
813113
Руковалац калцинатором у хемијској производњи
813114
Руковалац конвертором у хемијској производњи (осим нафте и природног гаса)
813115
Руковалац котловима/казанима у хемијској производњи
813116
Руковалац машином за мешање хемикалија
813117
Руковалац машином за производњу линолеума
813118
Руковалац машином за производњу оловака
813119
Руковалац машином за производњу свећа
813120
Руковалац машином за производњу синтетичких влакана
813121
Руковалац машином за спајање (синтезу) хемикалија
813122
Руковалац машином за уситњавање/дробљење/млевење/пулверзацију хемикалија
813123
Руковалац машином у производњи ћумура
813124
Руковалац отпаривачем у хемијској производњи (осим нафте и природног гаса)
813125
Руковалац пећи у производњи кокса
813126
Руковалац реактором у хемијској производњи (осим нафте и природног гаса)
813127
Руковалац ретортама за добијање угљеног гаса
813128
Руковалац ретортом у хемијској производњи
813129
Руковалац сепаратором у хемијској производњи
813130
Руковалац уређајем за израду експлозива
813131
Руковалац уређајем за израду муниције
813132
Руковалац уређајем за израду пиротехничких производа (Пиротехничар)
813133
Руковалац уређајем за производњу детерџената
813134
Руковалац уређајем за производњу тоалетних/козметичких производа
813135
Руковалац уређајем за производњу фармацеутских производа
813136
Руковалац уређајем за производњу халоген/хидроген/хлорног гаса
813137
Руковалац уређајем за производњу хемикалија за хигијену
813138
Руковалац уређајем за производњу шибица
813139
Руковалац филтер пресом у хемијској производњи (Филтрирер у хемијској производњи)
Шифра
Назив радног места
Руковаоци машинама и уређајима за производњу фото-материјала и израду фотографија
813201
Руковалац машином за израду фотографија
813202
Руковалац машином за производњу фотографских плоча
813203
Руковалац машином за производњу фотографског папира
813204
Руковалац машином за производњу фото-филмова
813205
Руковалац машином за развијање филмова
813206
Руковалац машином за развијање фотографија
813207
Руковалац машином за увеличавање фотографија
813208
Фото-лаборант
Руковаоци машинама за производњу и прераду гуме, пластике и папира
Руковаоци машинама за производњу и прераду гуме
814101
Вулканизер
814102
Оператер-гумар каландриста
814103
Руковалац млином за гуму
814104
Руковалац уређајем за вулканизирање производа од гуме
814105
Руковалац уређајем за ливење пнеуматика (Ливац пнеуматике)
814106
Руковалац уређајем за облагање гумом
814107
Руковалац уређајем за пресовање гуме
814108
Руковалац уређајем за производњу гуме
814109
Руковалац уређајем за производњу печата од гуме
814110
Руковалац уређајем за рељефирање гуме
Руковаоци машинама за производњу и прераду пластике
814201
Руковалац машином за бушење пластике
814202
Руковалац машином за ваљање пластике
814203
Руковалац машином за ецовање пластике
814204
Руковалац машином за калупљење пластике
814205
Руковалац машином за ливење пластичних маса бризгањем
814206
Руковалац машином за млевење пластике
814207
Руковалац машином за облагање пластиком
814208
Руковалац машином за производњу предмета од пластике (Пластичар)
814209
Руковалац машином за сабијање/пресовање пластичних маса
814210
Руковалац машином за сечење пластике
814211
Руковалац машином за финално обликовање пластике
Руковаоци машинама за производњу предмета од папира
814301
Оператер машином за лепљење у производњи папира
814302
Оператер машином за производе од картона
814303
Оператер машином за производе од папира
814304
Оператер машином за производњу коверата и папирних кеса
814305
Оператер машином за рељефно украшавање папира
814306
Оператер машином за савијање папирних производа
814307
Оператер машином за сечење папирних производа
Руковаоци машинама за производњу текстила, обраду коже и крзна и сродни
Руковаоци машинама за припрему влакана, предење и намотавање
815101
Оператер машином за извлачење текстилних влакана
815102
Оператер машином за мешање текстилних влакана
815103
Оператер машином за мотање предива и конца
815104
Оператер машином за обраду синтетичких влакана
815105
Оператер машином за одвајање (сортирање) текстилних влакана
815106
Оператер машином за предење предива и конца
815107
Оператер машином за претпредење текстилних влакана
815108
Оператер машином за припрему влакана
815109
Оператер машином за удвајање текстилних предива
815110
Оператер машином за упредање предива и конца
815111
Оператер машином за чешљање текстилних влакана
815112
Скидач ткачког калема
Руковаоци машинама за ткање и плетење
815201
Бушач жакард картица
815202
Послужилац разбоја
815203
Руковалац жакард разбојем
815204
Руковалац машином за везење
815205
Руковалац машином за кукичање
815206
Руковалац машином за мотање предива са калема
815207
Руковалац машином за плетење чарапа/одеће
815208
Руковалац машином за производњу мрежа
815209
Руковалац машином за ткање чипке
815210
Сновач нити
815211
Текстилски плетач одеће/трака
815212
Ткач на жакард и осталим разбојима
Шифра
Назив радног места
Руковаоци машинама за шивење у индустрији
815301
Индустријски шивач (машински/конфекцијски)
815302
Руковалац машином за шивење коже/крзна
815303
Руковалац машином за шивење мебла
815304
Руковалац машином за шивење одеће
815305
Руковалац машином за шивење текстилних производа
815306
Руковалац машином за шивење шешира (Машински шеширџија)
Руковаоци машинама за дораду предива и текстила
815401
Бојадисер текстила (машински)
815402
Руковалац ваљком за текстил
815403
Руковалац машином за бељење текстилних производа
815404
Руковалац машином за бојење текстилних влакана/предива
815405
Руковалац машином за бојење тканине
815406
Руковалац машином за ваљање текстила
815407
Руковалац машином за дегумирање свиле
815408
Руковалац машином за декатирање тканина
815409
Руковалац машином за импрегнирање текстила
815410
Руковалац машином за оплемењивање свиле
Руковаоци машинама за припрему и обраду коже и крзна
815501
Руковалац машином за бојење коже/крзна
815502
Руковалац машином за дораду коже/крзна
815503
Руковалац машином за извлачење крзна
815504
Руковалац машином за прераду коже/крзна
815505
Руковалац машином за производњу филца
815506
Руковалац машином за сечење коже
815507
Руковалац машином за штављење
Руковаоци машинама за производњу обуће и кожне галантеријe
815601
Руковалац машином за производњу обуће
815602
Руковалац машином за производњу ортопедске обуће
815603
Руковалац машином за производњу спортске обуће
815604
Руковалац машином за прошивање кожне галантерије
Руковаоци машинама за услужно прање и пеглање веша
815701
Руковалац машином за пеглање одеће
815702
Руковалац машином за прање и хемијско чишћење
815703
Руковалац машином за хемијско чишћење
815704
Руковалац машином за чишћење одеће
Руковаоци машинама за производњу текстила, обраду коже и крзна и сродна занимања, неразврстана на
другом месту
815901
Руковалац машином за израду цртежа и шаблона за текстил/кожу/крзно
815902
Руковалац машином за позамантерију
815903
Руковалац машином за резање текстила
Руковаоци машинама за производњу прехрамбених и сродних производа
816001
Индустријски месар
816002
Конзервирач меса/рибе
816003
Млинар жита и зрневља
816004
Млинар зачина
816005
Оператер машином за прераду меса/рибе
816006
Руковалац аутоклавом за воће и поврће
816007
Руковалац аутоклавом за месо и рибу
816008
Руковалац аутоклавом за уље и масноће
816009
Руковалац вакуум кондиционером у преради дувана
816010
Руковалац машином за мешање дувана
816011
Руковалац машином за мешање кафе
816012
Руковалац машином за мешање чаја
816013
Руковалац машином за одстрањивање ребара и петељки са листова дувана
816014
Руковалац машином за прераду дувана
816015
Руковалац машином за прераду какаоа
816016
Руковалац машином за производњу квасца
816017
Руковалац машином за производњу цереалија
816018
Руковалац машином за производњу цигарета
816019
Руковалац машином за резање дувана
816020
Руковалац млином за чоколаду
816021
Руковалац постројењем за производњу вина (Винар)
816022
Руковалац пресом за воће
816023
Руковалац пресом за уљарице
816024
Руковалац уређајем за дестилацију алкохолних пића
816025
Руковалац уређајем за дехидрирање прехрамбених производа
816026
Руковалац уређајем за дифузију у преради шећерне репе
Шифра
Назив радног места
816027
Руковалац уређајем за екстракцију намирница
816028
Руковалац уређајем за замрзавање воћа/поврћа
816029
Руковалац уређајем за замрзавање меса/рибе
816030
Руковалац уређајем за замрзавање млечних производа
816031
Руковалац уређајем за конзервирање воћа/поврћа
816032
Руковалац уређајем за конзервирање меса/рибе
816033
Руковалац уређајем за кристализацију шећера
816034
Руковалац уређајем за кување слада за производњу алкохолних пића
816035
Руковалац уређајем за мешање вина
816036
Руковалац уређајем за натапање/клијање слада
816037
Руковалац уређајем за обраду меса
816038
Руковалац уређајем за пастеризовање млечних производа
816039
Руковалац уређајем за пекарске производе (Индустријски пекар)
816040
Руковалац уређајем за прање воћа/поврћа
816041
Руковалац уређајем за прање изнутрица
816042
Руковалац уређајем за прераду воћа/поврћа
816043
Руковалац уређајем за пржење кафе/какаоа
816044
Руковалац уређајем за припрему меса/рибе
816045
Руковалац уређајем за производњу алкохолних пића
816046
Руковалац уређајем за производњу безалкохолних пића
816047
Руковалац уређајем за производњу јестивог уља и масноћа
816048
Руковалац уређајем за производњу маргарина
816049
Руковалац уређајем за производњу млечних производа
816050
Руковалац уређајем за производњу пива (Пивар)
816051
Руковалац уређајем за производњу сирћета
816052
Руковалац уређајем за производњу слаткиша
816053
Руковалац уређајем за производњу соде
816054
Руковалац уређајем за производњу сокова од воћа/поврћа
816055
Руковалац уређајем за производњу тестенина
816056
Руковалац уређајем за производњу хлеба
816057
Руковалац уређајем за производњу чоколаде
816058
Руковалац уређајем за производњу шећера
816059
Руковалац уређајем за рафинисање уља и масноћа
816060
Руковалац уређајем за рафинисање шећера
816061
Руковалац уређајем за стерилисање воћа/поврћа
816062
Руковалац уређајем за стерилисање меса/рибе
816063
Руковалац уређајем за сушење прехрамбених производа
816064
Руковалац уређајем за требљење/љушћење жита (Љуштилац жита)
816065
Руковалац уређајем за усољавање меса/рибе
816066
Руковалац уређајем за ферментацију алкохолних пића
816067
Руковалац уређајем за хидрогенизацију уља и масноћа
Руковаоци машинама и уређајима у процесу обраде и прераде дрвета и производње папирне масе и папира
Руковаоци машинама и уређајима у процесу производње папирне масе и папира
817101
Оператер бељења папира
817102
Оператер израде папира
817103
Оператер кувања папирне масе
817104
Оператер мешања папирне каше
817105
Оператер млевења папирне масе
817106
Оператер на суперваљку у производњи папира
817107
Оператер пресовања папира
817108
Оператер рафинисања папирне каше
817109
Оператер спајања папира
817110
Оператер уређаја за припрему папирне масе-пулпе
817111
Оператер уситњавања дрвета за папирну кашу
817112
Руковалац машином за апретирање хартије
817113
Руковалац машином за дрвену кашу
817114
Руковалац машином у производњи картона
817115
Руковалац решетом за папирну кашу
Руковаоци машинама и уређајима у процесу обраде и прераде дрвета
817201
Дрвостругар (машински)
817202
Оператер у преради дрвета
817203
Оператер у стругари (пилани)
817204
Руковалац машином за бушење дрвета
817205
Руковалац машином за грубу обраду дрвета
817206
Руковалац машином за млевење дрвета
817207
Руковалац машином за обликовање дрвета
817208
Руковалац машином за постављање језгра иверица
817209
Руковалац машином за резање дрвета/фурнира
Шифра
Назив радног места
817210
Руковалац машином за рендисање дрвета
817211
Руковалац машином за сушење дрвета
817212
Руковалац машином за хидротермичку обраду дрвета
817213
Руковалац машином у преради дрвета
817214
Руковалац машинском тестером за дрво (гатер/циркулар/трачна пила/струг)
817215
Руковалац пресом за шперплоче/фурнир (Пресер дрвета)
Руковаоци осталим стабилним машинама и постројењима
Руковаоци машинама и уређајима у процесу производње стакла и керамике
818101
Жарилац стакла
818102
Калилац стакла
818103
Ливац стакла (машински)
818104
Оператер глазирања у циглани
818105
Оператер сушења/печења цигле и црепа
818106
Оператер-потапач стакла
818107
Подешавач-руковалац стакларским машинама
818108
Руковалац екструдер-пресом за глину
818109
Руковалац калупом за опеку и порцелан
818110
Руковалац машином за бојење стакла/керамике
818111
Руковалац машином за брушење стакла/опеке
818112
Руковалац машином за бушење стакла/опеке
818113
Руковалац машином за глачање равног стакла
818114
Руковалац машином за гравирање стакла/опеке
818115
Руковалац машином за дораду стакла
818116
Руковалац машином за дување стакла
818117
Руковалац машином за извлачење стакла (Истањивач стакла)
818118
Руковалац машином за израду боца
818119
Руковалац машином за израду глазуре за керамику
818120
Руковалац машином за израду производа од опеке/порцелана/стакла
818121
Руковалац машином за израду стаклених цеви/шипки
818122
Руковалац машином за калупљење у производњи стакла
818123
Руковалац машином за каљење стакла
818124
Руковалац машином за ливење опеке и порцелана
818125
Руковалац машином за мешање стаклене масе/абразива/глине/масе за глазуру
818126
Руковалац машином за полирање стакла/стаклених сочива
818127
Руковалац машином за пресовање стакла (Пресер стакла)
818128
Руковалац машином за резање стакла
818129
Руковалац машином за савијање стакла
818130
Руковалац машином у ваљаоници равног стакла
818131
Руковалац млином у производњи стакла/опеке
818132
Руковалац опремом за пескарење стакла
818133
Руковалац пећи за сушење/печење грнчарије и порцелана
818134
Руковалац пресом за опеку и порцелан
818135
Руковалац ретортном пећи за циглу и цреп (Циглар/Црепар)
818136
Темперирер стакла/керамике
818137
Топилац стакла
Руковаоци парним машинама и котловима
818201
Бродски ложач
818202
Ложач парне локомотиве
818203
Ложач парне машине
818204
Ложач парног котла
818205
Оператер генераторске подстанице
818206
Оператер парног котла
818207
Руковалац гасним станицама
818208
Руковалац компресором (ваздушним/гасним)
818209
Руковалац мазутном станицом
818210
Руковалац терморегулационим уређајем
818211
Руковалац уређајем за загревање (Оператер топлане)
Руковаоци машинама за паковање, флаширање и етикетирање
818301
Руковалац машином за етикетирање/маркирање производа
818302
Руковалац машином за палетизацију
818303
Руковалац машином за печаћење
818304
Руковалац машином за пуњење и паковање
818305
Руковалац машином за флаширање
818306
Руковалац уређајем за пуњење боца под притиском (плинских боца)
Руковаоци осталим стабилним машинама и постројењима, неразврстани на другом месту
818901
Руковалац машином за производњу компоненти за интегрисана електронска кола
818902
Руковалац машином за спајање каблова и ужади
Шифра
Назив радног места
Монтери производа
Монтери производа
Монтери механичких машина
821101
Монтер авионских мотора
821102
Монтер бродских мотора
821103
Монтер индустријских машина (текстилних/штампарских и сл.)
821104
Монтер машина
821105
Монтер машина алатљика
821106
Монтер машина за обраду дрвета
821107
Монтер мотора моторних возила
821108
Монтер опреме за земљане радове
821109
Монтер парних мотора
821110
Монтер рударских/пољопривредних машина
821111
Монтер трупа авиона
821112
Монтер турбина
821113
Монтер шасија возила
Монтери електричне и електронске опреме
821201
Виклер
821202
Електровиклер
821203
Монтер електричне опреме/делова у серијској производњи
821204
Монтер електронских делова/опреме у серијској производњи
821205
Монтер прецизних инструмената у серијској производњи
821206
Монтер рачунарских делова/телевизијских пријемника у серијској производњи
821207
Руковалац машином за намотавање калема (трансформатор/ротор/статор)
821208
Састављач електричне опреме/делова у серијској производњи
821209
Састављач електронских делова/опреме у серијској производњи
821210
Састављач прецизних инструмената у серијској производњи
821211
Састављач рачунарских делова/телевизијских пријемника у серијској производњи
Монтери производа, неразврстани на другом месту
821901
Монтер металних производа (осим механичких)
821902
Монтер предмета од гуме/пластике у серијској производњи
821903
Монтер у индустрији намештаја
821904
Састављач металних производа у серијској производњи
821905
Састављач предмета од гуме/пластике у серијској производњи
821906
Састављач у индустрији намештаја
Возачи и руковаоци покретном механизацијом
Машиновође и сродни
Машиновође
831101
Возач железничке локомотиве
831102
Возач локомотиве у руднику/каменолому
831103
Возовођа
831104
Машиновођа
831105
Машиновођа у руднику/каменолому
Железнички кочничари, сигналисти и скретничари
831201
Кочничар (Железнички кочничар)
831202
Кочничар воза у руднику/каменолому
831203
Маневристa (железнички)
831204
Пратилац воза
831205
Сигналиста
831206
Скретничар (железнички)
831207
Спајач у маневарским станицама (Ранжер вагона)
Возачи аутомобила, доставних возила и мотоцикала
Возачи мотоцикала
832101
Возач моторног трицикла
832102
Возач мотоцикла
832103
Возач мотоцикла-достављач
83220
Возачи аутомобила, таксија и доставних возила
832201
Возач амбулантних кола
832202
Возач камионета/комбија
832203
Возач кола за доставу
832204
Возач моторног возила (Шофер)
832205
Возач поштанских кола
832206
Таксиста
Возачи тешких теретних возила и аутобуса
Возачи аутобуса, тролејбуса и трамваја
833101
Возач аутобуса
833102
Возач трамваја
833103
Возач тролејбуса
Шифра
Назив радног места
Возачи тешких теретних возила и камиона
833201
Возач аутомешалице за бетон
833202
Возач ватрогасних кола
833203
Возач камиона
833204
Возач камиона са приколицом
833205
Возач камиона шлепера/хладњаче
833206
Возач кипера/дампера
833207
Возач комуналног возила за одвожење смећа
833208
Возач комуналног возила за чишћење улица
833209
Возач мешалице за бетон
833210
Возач теретног возила
833211
Возач тешких камиона
833212
Возач финишера
833213
Возач цистерне
833214
Руковалац тешким камионом у руднику/каменолому
Руковаоци покретном механизацијом
Руковаоци пољопривредном и шумском механизацијом
834101
Возач возила за превоз балвана/тесане грађе
834102
Возач трактора (Тракториста)
834103
Руковалац вршилицом
834104
Руковалац жетелицом
834105
Руковалац пољопривредним комбајном
834106
Руковалац пољопривредном механизацијом
834107
Руковалац шумском механизацијом
Руковаоци механизацијом за земљане радове и сродни
834201
Грталичар
834202
Руковалац багером (Багериста)
834203
Руковалац булдожером (Булдожериста)
834204
Руковалац грађевинском механизацијом
834205
Руковалац друмским ваљком за сабијање/виброваљком
834206
Руковалац машином за асфалтирање (Финишериста)
834207
Руковалац машином за бетонирање
834208
Руковалац машином за земљане радове
834209
Руковалац машином за катранисање
834210
Руковалац машином за копање тунела
834211
Руковалац машином за побијање шипова (Шипериста/Макариста)
834212
Руковалац машином за расипање ризле/соли
834213
Руковалац механичком копалицом/лопатом
834214
Руковалац ровокопачем
834215
Руковалац скрепером и равналицом (Скрепериста)
834216
Руковалац цевополагачем
Руковаоци дизалицама, крановима и сродни
834301
Помоћни радник на сувом доку
834302
Руковалац бранама/преводницама/уставама (Преводничар/Запорничар)
834303
Руковалац бродском покретном дизалицом
834304
Руковалац грађевинском дизалицом
834305
Руковалац дизалицом (Дизаличар)
834306
Руковалац елеватором
834307
Руковалац железничком кранском дизалицом
834308
Руковалац жичаром (успињачом)
834309
Руковалац кранском дизалицом (Краниста)
834310
Руковалац мостном дизалицом
834311
Руковалац покретним мостом
834312
Руковалац порталном кранском дизалицом
834313
Руковалац рударском дизалицом
834314
Руковалац стабилном кранском дизалицом
834315
Руковалац транспортером
834316
Руковалац чекрком/витлом (Витлар)
Руковаоци претоварном механизацијом
834401
Руковалац виљушкаром
834402
Руковалац дрезином
834403
Руковалац индустријским електроколицима
834404
Руковалац каретом
834405
Руковалац колицима за дизање терета
834406
Руковалац моторним пружним колицима
Шифра
Назив радног места
Бродска посада и сродни
835001
Бродски сигналист
835002
Бродски ужар
835003
Дереглијаш
835004
Квалификовани морнар
835005
Кормилар (Крмар)
835006
Лађар
835007
Морнар
835008
Руковалац шлепом
835009
Светионичар (Лантернистa)
835010
Скелеџија
835011
Сплавар
835012
Чамџија
ЈЕДНОСТАВНА ЗАНИМАЊА
Чистачи и помоћно особље
Чистачи и помоћно особље у домаћинствима и пословним просторима
Кућне помоћнице и чистачи у домаћинствима
911101
Кућна помоћница
911102
Кућна помоћница у домаћинству/кухињи
911103
Чистач у домаћинству (Кућни чистач)
Чистачи и помоћно особље у хотелима, предузећима и другим затвореним просторима
911201
Кафе-кувар
911202
Собар
911203
Собарица у дому за старе/младе
911204
Собарица у хотелу
911205
Спремачица
911206
Хигијеничар
911207
Чистач у канцеларији/хотелу/ресторану
Занимања за ручно прање и чишћење возила, прозора, веша и сродна занимања
Перачи и пеглери рубља, ручно
912101
Пеглер на преси (ручно)
912102
Перач веша (ручно)
Чистачи и перачи возила
912201
Перач возила/кола
912202
Перач шофершајбни
912203
Чистач возила/кола
Перачи прозора
912301
Перач прозора
Остали чистачи и помоћно особље
912901
Чистач базена
912902
Чистач графита са зидова
912903
Чистач тепиха
Једноставна занимања у пољопривреди, рибарству и шумарству
Једноставна занимања у пољопривреди, рибарству и шумарству
Једноставна занимања у ратарству
921101
Берач/сакупљач плодова помоћни пољопривредни радник
921102
Надничар
921103
Помоћни пољопривредни радник копач
921104
Помоћни пољопривредни радник сезонац-жетелац
Једноставна занимања у сточарству
921201
Гонич стоке
921202
Коњушар
921203
Помоћни пољопривредни радник на сточарској фарми
Једноставна занимања у ратарско-сточарској производњи
921301
Неквалификовани радник у ратарско-сточарској производњи
92140
Једноставна занимања у вртларству и хортикултури
921401
Помоћни радник на одржавању зелених површина
921402
Помоћни радник у расаднику
Једноставна занимања у шумарству
921501
Крчилац стабала
921502
Неквалификовани радник у шумарству
Једноставна занимања у рибарству
921601
Неквалификовани радник замкар
921602
Неквалификовани радник у лову/риболову
921603
Неквалификовани радник у рибарству
Шифра
Назив радног места
Једноставна занимања у рударству, грађевинарству, прерађивачкој индустрији и транспорту
Једноставна занимања у рударству и грађевинарству
Једноставна занимања у рудницима и каменоломима
931101
Копач неквалификовани радник у каменолому
931102
Неквалификовани радник у рударству
Једноставна занимања на градилиштима нискоградње
931201
Копач рака неквалификовани радник (Гробар)
931202
Неквалификовани радник за артерске бунаре
931203
Неквалификовани радник за изградњу путева и саобраћајница (Путар)
931204
Неквалификовани радник на чувању брана/пруга/саобраћајница
931205
Фигурант
Једноставна занимања на градилиштима високоградње
931301
Копач неквалификовани грађевински радник
931302
Мешач бетона
931303
Мешач малтера неквалификовани грађевински радник
931304
Неквалификовани радник за ситне послове у грађевинарству
931305
Неквалификовани радник на градилиштима високоградње
931306
Носач грађевинског материјала
931307
Носач малтера неквалификовани грађевински радник
931308
Рушилац неквалификовани грађевински радник
Једноставна занимања у прерађивачкој индустрији
Пакери, ручно
932101
Амбалажер (ручно)
932102
Пакер (ручно)
932103
Радник на етикетирању (ручно)
932104
Распакивач
Остала једноставна занимања у прерађивачкој индустрији
932901
Мерач-вагар у производном погону
932902
Намотач влакана (ручно)
932903
Намотач калема (ручно)
932904
Неквалификовани радник на разврставању робе и амбалаже
932905
Неквалификовани радник на сортирању производа
932906
Неквалификовани радник састављач делова производа
932907
Неквалификовани радник у производњи-перач сировина/производа/амбалаже
Једноставна занимања у транспорту и складиштењу
Руковаоци возилима на механички погон
933101
Возач бицикла-достављач
933102
Возач возила на ножни погон
933103
Возач ручних колица
Управљачи запрежним возилима
933201
Возач запрежног возила (Гонич запреге)
933202
Кочијаш
933203
Руковалац пољопривредном машином без моторног погона
933204
Фијакериста
Манипуланти теретом
933301
Истоварач огревног дрвета
933302
Лучки радник
933303
Манипулант архивском грађом
933304
Носач
933305
Претоварни радник
933306
Радник на утовару/истовару
933307
Руковалац товаром
933308
Утоварач руде
Манипуланти робом у трговини
933401
Манипулант залихама у трговини
933402
Манипулант робом у трговини
Једноставна занимања у припреми хране
Једноставна занимања у припреми хране
Припремачи брзе хране
941101
Припремач брзе хране
941102
Припремач салата
941103
Роштиљџија (Грил-мајстор)
Кухињски помоћници
941201
Перач судова (ручно)
941202
Помоћник у кухињи хотела/установе
Шифра
Назив радног места
Једноставна трговачка и услужна занимања која се обављају на улици
Једноставна услужна занимања која се обављају на улици
951001
Дистрибутер летака
951002
Лепилац плаката и реклама
951003
Чистач обуће
Улични продавци непрехрамбених производа
952001
Продавац новина (Колпортер)
952002
Улични продавац непрехрамбених производа
Занимања на уклањању отпада и остала једноставна занимања
Занимања на уклањању отпада и чишћењу јавних површина
Занимања на сакупљању и одвожењу отпада
961101
Асанатор
961102
Помоћни радник на дератизацији
961103
Радник у кафилерији (Шинтер/Кафилер)
961104
Сакупљач отпадака/смећа
961105
Сакупљач шљаке/пепела
961106
Стрводер
961107
Чистач септичке јаме (Фекалист)
Сакупљачи секундарних сировина
961201
Радник на сортирању отпада
961202
Сакупљач секундарних сирoвина
Чистачи улица и сродни
961301
Чистач дворишта
961302
Чистач плаже
961303
Чистач улица/паркова
961304
Чистач фабричких просторија
Остала једноставна занимања
Курири, достављачи и багажисти
962101
Багажиста
962102
Достављач робе
962103
Курир
962104
Лифтбој
962105
Позивар
962106
Поруконоша
962107
Преносилац порука-спољни момак
962108
Разносач штампаног пропагандног материјала
962109
Судски достављач
962110
Хотелски вратар
Једноставна занимања за споредне послове
962201
Звонар
962202
Помоћни радник у хотелу
Читачи бројила и опслуживачи аутомата
962301
Очитавач сатова/бројила (Читач сатова/бројила)
962302
Сакупљач жетона из аутомата
962303
Сакупљач новца из аутомата
962304
Сакупљач новца из паркинг сатова
Водоноше и сакупљачи огревног дрвета
962401
Водоноша
962402
Сакупљач дрва за огрев
Једноставна занимања, неразврстана на другом месту
962901
Гардеробер
962902
Прегледач улазница
962903
Радник на паркингу/гаражи (Гаражиста)
962904
Радник у тоалету
962905
Разводник у биоскопу/ресторану
962906
Услужни радник у забавним парковима и објектима
Download

Preuzmite Klasifikaciju zanimanja