Terboinox d.o.o.
EXPORT-IMPORT
Veliki izbor vijčane robe, manloha, sajli i nautičke opreme
Ponuda vijčane robe i ostalog materijala
DIN
ISO
VIJCI
INOX
DIN 1
(ISO 2339)
Konusna čivija
JUS MC 2. 205
A1-A5
DIN 7
(ISO 2338)
Cilindrična čivija
JUS MC2.201
A1-A5
DIN 84
(ISO 1207)
Mašinski vijak, šlic prihvat, cilindrična glava
JUS MB1.103
A2-A4
(ISO 7380)
Mašinski vijak, imbus prihvat, sočivasta glava
"ULS"
A2-A4
DIN 94
(ISO 1234)
Rascepka
JUS MB2.300
A2-A4
DIN 125
(ISO 7089)
(ISO 7090)
Ravna podloška
JUS MB2.011
A2-A4
!
"#$
%#&
&"'
%#&
&&
)!
"#$
%#&
&$
w**+
1
DIN 127
Elastična podloška
JUS MB2.110
A2-A4
DIN 128
Elastična podloška za rupu
JUS M.B2.111
A2-A4
DIN 315
Leptir navrtka
JUS MB1 680
A2-A4
DIN 316
Leptir vijak
JUS MB1.230
A2-A4
DIN 434
Podloška za "I" profile
JUS MB2.032
A2-A4
DIN 439
(ISO 4035)
Navrtka, niska, šestougaona
JUS MB1.604
A2-A4
DIN 464
Vijak sa nazubljenom glavom i visokim prstenom
A1
DIN 466
Navrtka sa nazubljenom glavom i visokim prstenom
A1
DIN 471
Seger osigurač za osovinu
JUS MC2.401
1.4034
1.4122
1.4568
DIN 472
Seger osigurač za rupu
JUS MC2.400
1.4034
1.4122
1.4568
DIN 571
Vijak za drvo, OK glava
JUS MB1.500
A2-A4
DIN 580
Prsten vijak
JUS MB1.210
A2-A4
!
"#$
%#&
&"'
%#&
&&
)!
"#$
%#&
&$
w**+
2
DIN 582
Prsten navrtka
JUS MB1.690
A2-A4
DIN 603
Torban vijak
JUS MB1.171
A2-A4
DIN 660
(ISO 1051)
Zakovica (sočivasta glava)
JUS MB3.011
A2
DIN 661
(ISO 1051)
Zakovica (upuštena glava)
JUS MB3.012
A2
DIN 7337
Pop nitna
A2
DIN 912
(ISO 4762)
Mašinski vijak, cilindrična glava, imbus prihvat
JUS MB1.120
A2-A4
DIN 913
(ISO 4026)
Uvrtni vijak
JUS MB1.270
A2-A4
DIN 914
(ISO 4027)
Uvrtni vijak (kirner)
JUS MB1.271
A2-A4
DIN 915
(ISO 4028)
Uvrtni vijak (cilindrični kraj)
JUS MB1.272
A2-A4
DIN 916
(ISO 4029)
Uvrtni vijak (sa rupom za centriranje)
JUS MB1.273
A2-A4
DIN 917
Šestougaona slepa navrtka (niska)
JUS MB1.650
A2-A4
DIN 921
Vijak sa širokom ravnom glavom, šlic prihvat
A1
!
"#$
%#&
&"'
%#&
&&
)!
"#$
%#&
&$
w**+
3
DIN 931
(ISO 4014)
Mašinski vijak, OK glava, delimični navoj
JUS MB1.051
A2-A4
DIN 933
(ISO 4017)
Mašinski vijak, OK glava,
ceo navoj
JUS MB1.053
A2-A4
DIN 934
(ISO 4032)
Šestougaona navrtka
JUS MB1.601
A2-A4
DIN 963
(ISO 2009)
Mašinski vijak, upušteno ravna glava, šlic prihvat
JUS MB1.130
A2-A4
DIN 964
(ISO 2010)
Mašinski vijak, upušteno sočivasta glava, šlic prihvat
JUS MB1.140
A2-A4
DIN 965
(ISO 7046-1)
Mašinski vijak, upušteno ravna glava, krst prihvat
JUS MB1.136
A2-A4
DIN 975
(DIN 976)
Navojna šipka
A2-A4
DIN 985
(ISO 10511)
Navrtka, samoosiguravajuća
JUS MB1.622
A2-A4
DIN 1479
Nastavak za navojnu šipku
(visoka navrtka)
A2-A4
DIN 1480
Španeri za sajlu
A4
DIN 1481
(ISO 8752)
Elastična čivija
JUS MC2.230
1.4310
!
"#$
%#&
&"'
%#&
&&
)!
"#$
%#&
&$
w**+
4
DIN 1587
Ukrasna navrtka
JUS MB1.627
A2-A4
DIN 2093
Tanjirasta podloška
A2
DIN 6798
Nazubljena podloska
JUS MB1.151
A2-A4
DIN 6799
E-seger
JUS MB2.153
1.4034
1.4122
DIN 7504
Vijci za lim sa burgijom
forma K, forma N, forma P
A2
DIN 7981
(ISO 7049)
Vijak za lim, sočivasta glava, PH prihvat
JUS MB1.466
A2-A4
DIN 7982
(ISO 7050)
Vijak za lim, upuštena glava, PH prihvat
JUS MB1.465
A2-A4
DIN 7991
(ISO 10642)
Mašinski vijak, upuštena glava, imbus prihvat
JUS MB1.126
A2-A4
"REISSER"
Vijak za ivericu PZ prihvat
A2-A4
"HANGAR"
Hangar vijak,
drvo/drvo, drvo/metal
A2-A4
Ponudba ostalega materiala
t
t
Manlosi
t
rešetke
Nautična oprema
!
"#$
%#&
&"'
%#&
&&
)!
"#$
%#&
&$
w**+
5
Download

vijci i ostali proizvodi