Stezaljka za oluk SO-1
A
Služi za spajanje voda sa olukom.
Izrađuje se u dva oblika: oblik P za traku i oblik O za okruglu žicu.
Oznaka : 908 P
60
Kutija mernog spoja
B
Služi za smeštanje mernog spoja.
Spoljna zaštita : plastifikacija i galvanizacija.
Oznaka : 912 A
40
230
180
KMS
Mehanička zaštita
C
Služi za zaštitu mernog spoja i zemnog uvodnika od dodira.
Spoljna zaštita : plastifikacija.
Oznaka : 913 B
L
L (mm)
1600
2
2000
POTPORE ZA KROVNI VOD
Potpore za krovni vod služe za pričvršćivanje vodova pre ili posle pokrivanja krovova.
Zaštićeni su galvanskim cinkovanjem. Izrađeni su prema propisima i standardima.
4
Potpora za krovni vod PKV - 3 (veća)
A
120
Služi za pričvršćivanje voda po sredini slemenjaka.
Sastavljena je od 2 potpore, 2 vijka M8, 2 matice M8 i pločice 60 mm x 25 mm.
Oznaka : 920 A
280
Potpora za krovni vod PKV - 3 (manja)
B
100
Služi za pričvršćivanje voda po sredini slemenjaka.
Sastavljena je od 2 potpore, 2 vijka M8, 2 matice M8 i pločice 60 mm x 25 mm.
Oznaka : 920 A
220
Potpora za krovni vod PKV - 2
C
430
45
106
Služi za pričvršćivanje voda pre pokrivanja.
Sastavljena je od potpore, 2 vijka M8, 2 matice M8 i pločice 60 mm x 25 mm.
Oznaka : 922 A
5
Potpora za krovni vod PKV - 5
A
106
Služi za pričvršćivanje voda posle pokrivanja.
Sastavljena je od potpore, 3 vijka M8, 3 matice M8 i pločice 60 mm x 25 mm.
Oznaka : 922 B
45
462
Potpora za krovni vod PKV - 1 (ravna)
B
106
Služi za pričvršćivanje voda na krovove sa ravnim pokrivačima.
Sastavljena je od potpore, 2 vijka M8, 2 matice M8 i pločice 60 mm x 25 mm.
Oznaka : 922 C
106
Potpora za krovni vod PKV - 1 (uvrnuta)
106
Služi za pričvršćivanje voda na krovove sa ravnim pokrivačima.
Sastavljena je od potpore, 2 vijka M8, 2 matice M8 i pločice 60 mm x 25 mm.
Oznaka : 922 D
106
6
C
POTPORA ZA VOD
Potpore za vod služe za pričvršćivanje vodova na zidove zgrada i drugih objekata.
Zaštićeni su galvanskim cinkovanjem. Izrađeni su prema propisima i standardima.
8
Potpora za vod PV - 1
A
Služi za pričvršćivanje vodova na zidovima zgrada i drugih objekata.
Oblik A sa navojem za drvo.
Oznaka : 925 A
L
ø8
L (mm)
80 100 120 150 200
Potpora za vod PV - 2
B
Služi za pričvršćivanje vodova na zidovima zgrada i drugih objekata.
Oblik B za zid od opeke, betona i kamena.
Oznaka : 925 B
L
ø10
L (mm)
80 100 120 150 200
Potpora za vod PV - 1 (sa odstojnikom)
C
Služi za pričvršćivanje vodova na zidovima zgrada i drugih objekata.
Oblik A sa navojem za drvo.
Oznaka : 925 C
L
ø8
L (mm)
80 100 120 150 200
9
Potpora za vod PV - 3
A
110
80
Služi za pričvršćivanje vodova na zidovima zgrada i drugih objekata.
Oblik E sa navojem M12 za pričvršćivanje za metalnu konstrukciju.
Oznaka : 925 E
Potpora za metalne konstrukcije
B
L
Služi za pričvršćivanje vodova na zidovima zgrada i drugih objekata.
Oblik F sa pločicom za pričvršćivanje vijcima za metalne konstrukcije.
Oznaka : 925 F
L (mm)
60
80
100
Potpora za horizontalni vod trake
110
Služi za horizontalni vod trake po falcovanim limenim krovovima
i konstrukcijama.
Oznaka : 925 H
10
C
Potpora za vertikalni vod trake
A
110
Služi za vertikalni vod trake po falcovanim limenim krovovima
i konstrukcijama.
Oznaka : 925 I
Potpora za vod sa betonskom kockom
B
100
140
Služi za pričvršćivanje vodova na ravnim betonskim krovovima
zgrada i drugih objekata.
Oznaka : 925 BK
Razvodnik
C
Upotrebljava se za vezivanje vodova ili kao merni spoj.
Oblik D, razvodnik “traka - traka”.
Oznaka : 932 D
100
11
UKRSNI KOMAD
Ukrsni komadi su izrađeni od čeličnog lima debljine 3 mm, i služe za povezivanjenastavljanje uzemljivačkih traka. Zaštićeni su galvanskim cinkovanjem.Sastavljeni su od
metalnih pločica dimenzija 60 mm x 60 mm, 4 vijka M8 i 4 matice M8. Izrađeni su prema
propisima i standardima.
12
A
Ukrsni komad za prolazne trake
Služi za spajanje prolaznih traka na mestu njihovog ukrštanja.
Sastavljeni su od 3 pločice dimenzija 60 mm x 60 mm, 4 vijka M8 i 4 matice M8.
Oznaka : 936/III
60
60
B
Ukrsni komad za prolaznu traku i okruglu žicu
Služi za spajanje prolazne trake i prolazne okruge žice na mestu njihovog ukrštanja.
Sastavljeni su od 3 pločice dimenzija 60 mm x 60 mm, 4 vijka M8 i 4 matice M8.
Oznaka : 935/III
60
60
C
Ukrsni komad za prolazne okrugle žice
Služi za spajanje dveju prolaznih okruglih žica na mestu njihovog ukrštanja.
Sastavljeni su od 3 pločice dimenzija 60 mm x 60 mm, 4 vijka M8 i 4 matice M8.
Oznaka : 934/III
60
60
13
Ukrsni komad za prolazne trake sa torban vijkom
A
Služi za spajanje prolaznih traka na mestu njihovog ukrštanja.
Sastavljeni su od 3 pločice dimenzija 60 mm x 60 mm, 4 vijka M8 sa torban glavom i 4 matice M8.
Oznaka : 936/III
60
60
Ukrsni komad za prolazne trake 90x90
B
Služi za spajanje prolaznih traka na mestu njihovog ukrštanja.
Sastavljeni su od 3 pločice dimenzija 90 mm x 90 mm, 4 vijka M8 i 4 matice M8.
Oznaka : 936/III
90
90
Ukrsni komad za prolazne trake
Služi za spajanje prolaznih traka na mestu njihovog ukrštanja.
Sastavljeni su od 2 pločice dimenzija 60 mm x 60 mm, 4 vijka M8 i 4 matice M8.
Oznaka : 936/II
60
60
14
C
A
Ukrsni komad za prolaznu traku i okruglu žicu
Služi za spajanje prolazne trake i prolazne okruge žice na mestu njihovog ukrštanja.
Sastavljeni su od 2 pločice dimenzija 60 mm x 60 mm, 4 vijka M8 i 4 matice M8.
Oznaka : 935/II
60
60
B
Ukrsni komad za prolazne okrugle žice
Služi za spajanje dveju prolaznih okruglih žica na mestu njihovog ukrštanja.
Sastavljeni su od 2 pločice dimenzija 60 mm x 60 mm, 4 vijka M8 i 4 matice M8.
Oznaka : 934/II
60
60
15
PROFILNE SONDE
Profilne sonde služe za uzemljenje gromobranske instalacije. Poprečnog su preseka
50x50 mm i zaštićene su toplim cinkovanjem. Izrađene su prema propisima i
standardima.
16
A
Stezaljka za uzemljenje stubova sa okruglim provodnicima
Služi za pričvršćenje okruglih Cu provodnika na šinu za uzemljenje ili za
međusobno spajanje dva provodnika kao i za povezivanje
uzemljenja stubova.
48
47
M12
19
Download

Gromobranska oprema katalog 1