Cenovnik usluga na računaru
Štampa u boji tehničkih crteža i postera
Dajemo popuste za postere sa manjom pokrivenošću bojom
Usluge se napla ć uju po radnom satu.
Radni sat za manuelni rad - 1200,00 din
Rad na ra č unaru - 1800,00 din/sat
8,00
Skeniranje crno-belo automatski A4
Skeniranje crno-belo aut. A4 50-100 kom. 6,00
Skeniranje crno-belo autom. A4>100 kom. 4,00
Skeniranje crno-belo pojedinačno A4
10,00
Skeniranje crno-belo poj. A4 50-100 kom. 8,00
Skeniranje crno-belo poj. A4 >100 kom. 6,00
Skeniranje kolor automatski A4
18,00
Skeniranje kolor autom. A4 50-100 kom. 13,00
Skeniranje kolor autom. A4 >100 kom.
8,00
Skeniranje kolor pojedinačno A4
20,00
Skeniranje kolor pojed. A4 50-100 kom. 15,00
Skeniranje kolor pojed. A4 >100 kom.
10,00
Skeniranje A4 (kolor do 1600 dpi)
40,00
Skeniranje negativa
250,00
Skeniranje slajdova (din/kom)
50,00
Skeniranje rendgen filma A4
100,00
2
Skeniranje većih formata C/B (din/m ) 180,00
Cena skeniranja A3 = 2 x cena skeniranja A4
U cenu skeniranja nije uključena obrada slike
Fotokopiranje - crno belo
VRSTA MATERIJALA
1
PAPIR
2
80 g/m
2
PAPIR 90 g/m2 i 67 g/m2
3
PAUS
4
5
6
90 g/m2
MAT PAPIR 120 g/m2
Coated
Cena
Širina
rolne (din/metar dužni)
Poster
Crtež
(mm)
A3
PAPIR
PAUS
30 cm
30 cm
85,00
145,00
A2
PAPIR
PAUS
42 cm
42 cm
100,00
180,00
FOTOKOPIRANJE
KOPIRANJE PLANOVA
LASERSKO KOPIRANJE U BOJI
PLOTOVANJE U BOJI - ŠIRINA 1,06m
SKENIRANJE
KORIČENJE, PLASTIFIKACIJA
A1
PAPIR
61 cm
PAUS
61 cm
125,00
250,00
POREZ NA DODATU VREDNOST
URAČUNAT U CENU
380
410
510
30” PAPIR
75 cm
140,00
560
680
A0 PAPIR
PAUS
84 cm
84 cm
165,00
300,00
PAPIR
36” PAPIR
PAUS
91 cm
91 cm u boji
91 cm
185,00
240,00
340,00
450
610
750
914
1067
850
1200
1400
1700
2000
220
310
350
400
450
610
914
1067
1400
2100
2500
390
460
600
450
610
914
960
1300
2000
610
914
1600
2400
610
914
1067
610
GLOSSY
Poseban papir za Ink-Jet štampače 914
1067
1760 650
2600 800
3060 1000
2000 650
3100 1350
3600 1600
FOLIJA
914
4000
914
1067
3000
3700
MAT PAPIR 140-200
Coated
g/m2
PODLOGA
CENA din/str.
A5 PAPIR
REDUKCIJA
A4 PAPIR
REDUKCIJA
2
PAPIR U BOJI i 100 gr/m
2
RED. na pap. u boji i 100 gr/m
KARTON
PAUS
FOLIJA (za grafoskop)
A3
6,00
8,00
8,00
12,00
12,00
15,00
18,00
18,00
50,00
(CENAA3 FORMATA = 2 x CENAA4 FORMATA)
Napomena:
Montaže i fotokopiranje sa fotografija
i tamnih originala naplaćuju se duplo!
Odobravamo popust u zavisnosti od vrste
originala i broja kopija.
SNIMANJE NA NAŠEM DVD
SNIMANJE NA DONETOM DVD
SNIMANJE NA NAŠEM CD
SNIMANJE NA DONETOM CD
150,00
75,00
100,00
50,00
PODLOGA
FORMAT
din/m
RADNO VREME
800 - 1900
SUBOTOM
800 - 1400
7.10.2013.god.
Napomena za umanjenja:
1500
– do 20% računa se prema dužini kopije x 1,25
– između 20% i 50% prema dužini kopije x 1,50
– između 50% i 75% prema dužini kopije x 3
Sečenje i savijanje crteža obračunava se +30%
Tamni originali naplaćuju se x 3
Fotokopiranje i kopiranje planova
Saša Jovanović - Ohridska 7 i 9
Tel. 2450-952, 244-3006, Fax. 2439-185
email: [email protected]
www.fotokopiranje.rs
Digitalna štampa i fotokopiranje u boji
Štampanje na crno-belim štampačima
Spiralno koričenje
7
8
Fotorealistična prezentacija
PLATNO (CANVAS)
2
FORMAT
CENOVNIK
Fotokopiranje i štampanje velikih formata
iz rolne na crno-belom laserskom štampaču
Format A4 papir 100gr/m
Broj kopija
1 - 30
31 - 80
81 - 200
201 - 500
501 - 4000
preko 4000
din/str.
45,00
40,00
37,00
32,00
27,00
24,00
Doplata za papir deblji od 100gr:
od 130 do 200 gr +4,00 din po listu A4
preko 200 gr + 8,00 din po listu A4
2
Format A3 papir 100gr/m
Broj kopija
din/str.
90,00
1 - 30
31 - 80
80,00
74,00
81 - 200
64,00
201 - 500
501 - 4000
54,00
preko 4000
48,00
Doplata za papir deblji od 100gr:
od 130 do 200 gr +8,00 din po listu A3
preko 200 gr + 16,00 din po listu A3
7.10.2013.god.
FORMAT
PODLOGA
A5 PAPIR 80 g/m
2
A4 PAPIR 80 g/m
2
Tekst Teh.crt.
2
PAPIR 100 g/m
2
KARTON 160 g/m
PAPIR U BOJI 80 g/m
2
PAPIR 100 g/m
2
KARTON 160 g/m
PAUS
FOLIJA
A3
Slike
6,00 8,00 12,00
8,00 12,00 15,00
14,00 15,00 18,00
2
10,00
12,00
12,00
15,00
15,00
50,00
16,00
18,00
18,00
20,00
20,00
60,00
22,00
24,00
24,00
30,00
30,00
70,00
(CENAA3 FORMATA = 2 x CENAA4 FORMATA)
Plastične tube za postere
Pakovanje u usku tubu
Pakovanje u široku tubu
Plastifikacija
Vizit karta
Format A4
Format A3
Vizitkarte
Do 300 komada
Od 300 do 800 komada
Preko 800 komada
-
620,00
750,00
-
30,00
70,00
140,00
-
6,00/str.
5,50/str.
5,00/str.
CENA (din.)
PREČNIK BROJ
SPIRALE LISTOVA SPIRALA KARTON FOLIJA UKUPNO
(kom)
(mm)
A4-A3
A4
A4
A4
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
FOLIJA
35,00 90,00
35,00 95,00
35,00 100,00
35,00 105,00
35,00 110,00
35,00 115,00
35,00 120,00
35,00 125,00
35,00 130,00
35,00 140,00
35,00 150,00
35,00 160,00
35,00 170,00
35,00 180,00
35,00 190,00
A3 - 70,00 din
Koričenje u kartonsku fasciklu
Koričenje u plastičnu fasciklu
Koričenje u registrator uski
Koričenje u registrator široki
Koričenje u registrator uski plastični
Koričenje u registrator široki plastični
Koričenje u registrator podesivi
50,00
60,00
220,00
250,00
280,00
300,00
600,00
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
38
45
50
KARTON
20,00
do 15
25,00
do 30
30,00
do 50
35,00
do 70
40,00
do 90
45,00
do 120
50,00
do 140
55,00
do 160
60,00
do 180
70,00
do 200
80,00
do 220
90,00
do 300
do 350 100,00
do 400 110,00
do 450 120,00
A3 - 70,00 din
Download

CENOVNIK - Fotokopiranje