Nespecijalizovana trgovina na veliko N OFFICE
Dragana Rakića 23; 11 080 - Beograd - Zemun, Srbija
tel: + (381 11) 63 055 79
■
Katalog 1
Katalog 2
Katalog 3
Katalog 4
Katalog 5
Katalog 6
Katalog 7
mob: + (381 11) 69 / 19 999 19
■
PIB:
107976148
Matični broj:
63125083
Šifra delatnosti:
4690
Tekući račun:
265104031000247796
Web sajt:
www.noffice.co.rs
e-mail: [email protected]
KANCELARIJSKI MATERIJAL
KANCELARIJSKI PRIBOR
KOMPJUTERSKA OPREMA
ELEKTRONIKA
PREZENTACIONA SREDSTVA
BIRO OPREMA
SREDSTVA ZA HIGIJENU
Cene su bez PDV
Napomena: Navedeni artikli su izdvojeni iz ponude.
Naglašavamo da u ponudi imamo preko 5.000 artikala.
Tonere
za sve vrste štampača: originalne i kompatibilne
Sredstva za čišćenje, održavanje i higijenu poslovnog prostora
Sredstva za ličnu higijenu
Piće, sokovi, kafa
CENOVNIK
Izdvojeno iz ponude
SADRŽAJ
strana
BIRO OPREMA
PLASTIFIKACIJA DOKUMENATA
4
Mašine za plastifikaciju dokumenata
4
Folije za plastifikaciju dokumenata
5
KORIČENJE DOKUMENATA
6
Mašine za koričenje dokumenata plastičnom spiralom
PVC spirale za koričenje dokumenata
Mašine za koričenje dokumenata žičanom spiralom
Žičane spirale za koričenje dokumenata
Bušač kalendar otvora
6
7
8
8
8
PVC korice za koričenje prednje strane dokumenata
9
Kartoni za koričenje zadnje strane dokumenata
10
Lajsne (šine) za ručno koričenje dokumenata
10
Mašine za termo koričenje dokumenata
11
Korice za termo koričenje dokumenata
UNIŠTAVANJE DOKUMENATA
11
12
Mašine za uništavanje dokumenata
12
Potrošni materijal za mašine za uništavanje dokumenata
14
Preuzeto iz Kataloga 7
SREDSTVA ZA HIGIJENU
SADRŽAJ
strana
SREDSTVA ZA HIGIJENU
HIGIJENA POSLOVNOG PROSTORA
Kese za smeće
16
16
2
CENOVNIK
Izdvojeno iz ponude
3
CENOVNIK
Izdvojeno iz ponude
BIRO OPREMA
PLASTIFIKACIJA DOKUMENATA
Mašine za plastifikaciju dokumenata
Jed.
Naziv artikla
Koli
Cena po
mere čina
komadu
Mašine za plastifikaciju dokumenata - Plastifikatori
Plastifikator
A4
Cosmic2
Fellowes
kom
9.700,00
Plastifikator
A3
Cosmic2
Fellowes
kom
13.000,00
Plastifikator
A3
Jupiter
Fellowes
kom
30.500,00
Plastifikator
A4
Mars
Fellowes
kom
5.500,00
Plastifikator
A3
Mars
Fellowes
kom
8.700,00
Plastifikator
A4
Saturn2
Fellowes
kom
13.000,00
Plastifikator
A3
Saturn2
Fellowes
kom
16.500,00
Plastifikator
A3
Venus
Fellowes
kom
43.000,00
Plastifikator
A4
UniLam
Opus
kom
5.500,00
Plastifikator
A4
PopLam
Opus
kom
6.200,00
Plastifikator
A3
PopLam
Opus
kom
9.800,00
Plastifikator
A3
EverLam
Opus
kom
18.200,00
Plastifikator
A3
OfficeLam
Opus
kom
23.800,00
Plastifikator
A3
ProfiLam
Opus
kom
73.800,00
4
CENOVNIK
Izdvojeno iz ponude
Folije za plastifikaciju dokumenata
Jed.
Naziv artikla
Koli
Cena po
mere čina
komadu
Folija za plastifikaciju
%
Napomena:
Folija za plast.
A6
125 µ
Fellowes
kom
Folija za plast.
A5
80 µ
Fellowes
kom
750,00
Folija za plast.
A5
125 µ
Fellowes
kom
1.200,00
Folija za plast.
A4
80 µ
Fellowes
kom
1.000,00
Folija za plast.
A4
100 µ
Fellowes
kom
1.500,00
Folija za plast.
A4
125 µ
Fellowes
kom
1.690,00
Folija za plast.
A4
175 µ
Fellowes
kom
3.400,00
Folija za plast.
A3
80 µ
Fellowes
kom
2.000,00
Folija za plast.
A3
100 µ
Fellowes
kom
2.800,00
Folija za plast.
A3
125 µ
Fellowes
kom
3.400,00
Folija za plast.
A3
175 µ
Fellowes
kom
6.000,00
Folija za plast.
A6
125 µ
GBC
kom
1.180,00
Folija za plast.
A5
80 µ
GBC
kom
850,00
Folija za plast.
A5
125 µ
GBC
kom
1.350,00
Folija za plast.
A4
80 µ
kom
1.200,00
Folija za plast.
A4
125 µ
kom
1.900,00
Folija za plast.
A3
80 µ
kom
3.200,00
Folija za plast.
A4
80 µ
kom
920,00
Folija za plast.
A4
100 µ
kom
1.100,00
Folija za plast.
A4
125 µ
kom
1.300,00
Folija za plast.
A3
80 µ
kom
1.800,00
Folija za plast.
A3
100 µ
kom
2.400,00
Folija za plast.
A3
125 µ
kom
3.100,00
GBC
700,00
Folije za plastifikaciju se koriste za zaštitu dokumenata od vode, UV zraka, prljanja ...
Format
Dimenzije (mm)
A6
111 x 154
A5
154 x 216
A4
216 x 303
A3
303 x 426
5
CENOVNIK
Izdvojeno iz ponude
KORIČENJE DOKUMENATA
Mašine za koričenje dokumenata
plastičnom spiralom
Jed.
Naziv artikla
Koli
Cena po
mere čina
komadu
Mehaničke mašine za koričenje pvc spiralom
Mašina za koričenje
B2950
Comix
kom
5.750,00
Mašina za koričenje
B2988
Comix
kom
8.500,00
Mašina za koričenje
CB-60
DSB
kom
3.450,00
Mašina za koričenje
CB-122
DSB
kom
8.950,00
Mašina za koričenje
Starlet 90
Fellowes
kom
8.000,00
Mašina za koričenje
Starlet-2 120
Fellowes
kom
8.200,00
Mašina za koričenje
Star 150
Fellowes
kom
9.600,00
Mašina za koričenje
BindMate
GBC
kom
5.350,00
Mašina za koričenje
CombBind C75
GBC
kom
12.000,00
Mašina za koričenje
Bingo
Opus
kom
4.800,00
Mašina za koričenje
Bono
Opus
kom
11.800,00
Mašina za koričenje
Super Bono
Opus
kom
18.900,00
Električne mašine za koričenje pvc spiralom
%
Mašina za koričenje
Pulsar 300
Fellowes
kom
35.000,00
Mašina za koričenje
CombBind C110E
GBC
kom
30.000,00
Napomena:
Artikal
Proizvođač
Buši do ... listova
Koriči do ... listova
Max veličina spirale (mm)
B2950
Comix
8
150
19
B2988
Comix
12
450
51
CB-60
DSB
8
95
12
CB-122
DSB
12
500
51
Starlet 90
Fellowes
7
90
12
Starlet-2 120
Fellowes
10
120
16
Star 150
Fellowes
10
150
18
BindMate
GBC
8
125
14
CombBind C75
GBC
10
125
14
Bingo
Opus
8
150
Bono
Opus
15
510
51
Super Bono
Opus
22
500
51
Pulsar 300
Fellowes
15
300
38
CombBind C110E
GBC
15
330
38
6
CENOVNIK
Izdvojeno iz ponude
PVC spirale za koričenje dokumenata
Jed.
Naziv artikla
Spirale pvc
ø mm
pakovanje
Koli
Cena po
mere čina
komadu
br. listova
Spirala pvc
6
1/100
30
kom
350,00
Spirala pvc
8
1/100
50
kom
390,00
Spirala pvc
10
1/100
70
kom
430,00
Spirala pvc
12
1/100
90
kom
520,00
Spirala pvc
14
1/100
110
kom
670,00
Spirala pvc
16
1/100
130
kom
890,00
Spirala pvc
18
1/100
150
kom
1.100,00
Spirala pvc
19
1/100
160
kom
1.100,00
Spirala pvc
20
1/100
170
kom
1.300,00
Spirala pvc
22
1/ 50
190
kom
700,00
Spirala pvc
25
1/ 50
220
kom
890,00
Spirala pvc
28
1/ 50
250
kom
1.000,00
Spirala pvc
32
1/ 50
280
kom
1.150,00
Spirala pvc
38
1/ 50
340
kom
1.300,00
Spirala pvc
45
1/ 50
410
kom
1.500,00
Spirala pvc
51
1/ 50
500
kom
1.600,00
kom
220,00
Traka za odlaganje ukoričenih dokumnata
Traka za odlaganje ukoričenih dok.
%
10/1
GBC
Napomena:
Boje spirala: bela, crna, crvena, plava, žuta, zelena, siva, providna
Dužina spirala je 30 cm
A4 - 21 prsten
A4 - 34 prstena, za korak 3:1
Traka za spajanje spiralno koričenih papira i odlaganje u registrator ili fasciklu sa ringovima.
Napravljena je od jake PVC. Pakovanje ima 10 komada traka.
Traka funkcioniše tako što se ista ukoriči sa ostalim papirima, stavlja se ispred prve stranice
i njenim otvaranjem dobijamo opciju za ubacivanje u registrator, nešto kao "U" fascikla sa rupicama
7
CENOVNIK
Izdvojeno iz ponude
Mašine za koričenje dokumenata
žičanom spiralom
Jed.
Naziv artikla
Koli
Cena po
mere čina
komadu
Mehaničke mašine za koričenje žičanom spiralom
%
Mašina za koričenje
WR-60
DSB
kom
4.200,00
Mašina za koričenje
Quasar Wire
Fellowes
kom
29.000,00
Mašina za koričenje
Galaxy Wire
Fellowes
kom
48.200,00
Napomena:
Artikal
Proizvođač
Buši do ... listova
Koriči do ... listova
6
95
Max veličina spirale (mm)
WR-60
DSB
Quasar Wire
Fellowes
15
135
16
Galaxy Wire
Fellowes
20
130
14
Žičane spirale za koričenje dokumenata
Jed.
Naziv artikla
Spirale žičane
ø mm
Koli
Cena po
mere čina
komadu
pakovanje
Spirala žičana
6
1/100
Fellowes
kom
1.450,00
Spirala žičana
8
1/100
Fellowes
kom
1.650,00
Spirala žičana
10
1/100
Fellowes
kom
1.950,00
Spirala žičana
12
1/100
Fellowes
kom
2.700,00
Spirala žičana
14
1/100
Fellowes
kom
3.100,00
Bušač kalendar otvora
Jed.
Naziv artikla
Koli
Cena po
mere čina
komadu
Bušač kalendar otvora
%
Napomena:
Bušač kalendar otvora
CP-20
Cyklos
kom
8.600,00
Bušač kalendar otvora
CPW-20
Warrior
kom
1.900,00
Radijus otvora za oba modela je 20 mm
8
CENOVNIK
Izdvojeno iz ponude
PVC korice za koričenje
prednje strane dokumenata
Jed.
Naziv artikla
Koli
Cena po
mere čina
komadu
PVC korice A4 providne
Korica pvc
A4/providna
150 µ
kom
690,00
Korica pvc
A4/providna
180 µ
kom
850,00
Korica pvc
A4/providna
200 µ
kom
1.000,00
Korica pvc
A4/providna
350 µ
kom
3.200,00
kom
1.100,00
kom
1.100,00
850,00
PVC korice A4 providne u boji
Korica pvc
A4/color
Korica pvc
A4/colour covers
Fellowes
PVC korice A4 super providne (Binding Covers)
Korica pvc
A4/super clear 150 µ
Fellowes
kom
Korica pvc
A4/super clear 180 µ
Fellowes
kom
980,00
Korica pvc
A4/super clear 200 µ
Fellowes
kom
1.100,00
Korica pvc
A3/super clear 200 µ
Fellowes
kom
2.200,00
Korica pvc
A3/color
200 µ
kom
2.400,00
300 µ
kom
1.200,00
PVC korice A3
PP korice (polipropilenska)
Korica PP
%
A4/mat
Napomena:
PVC korice za koričenje, koriste se kao prednje zaštitne korice dokumenata. Pakovanje 100 komada.
Boje: dim siva, dim braon, dim maslinasta, plava, žuta, limun žuta, crvena, zelena, pink, ljubičasta
PP korice za koričenje, (polipropilenske) koriste se i kao prednja i kao zadnja strana ukoričenog dokumenta.
Veoma su otporne i protiv vlage. Boje: bezbojna poluprovidna - mat, plava mat, crna mat.
9
CENOVNIK
Izdvojeno iz ponude
Kartoni za koričenje
zadnje strane dokumenata
Jed.
Naziv artikla
Koli
Cena po
mere čina
komadu
Karton za koričenje
Papir za korič.
A4
200 gr
kom
850,00
Karton za korič.
A4
230 gr
kom
850,00
Karton za korič.
A4
250 gr
kom
1.100,00
Karton za korič.
A3
250 gr
kom
2.500,00
Fabriano
Reljefni karton za koričenje
%
Karton reljefni
A4
230 gr
kom
950,00
Karton reljefni
A4
270 gr
Fellowes
kom
1.200,00
Karton reljefni
A3
270 gr
Fellowes
kom
2.400,00
Napomena:
Papir u boji, Fabriano. Mogućnost štampe na laserskim i inkjet štampačima. Može da bude zadnja strana kod koričenja
Karton za korič. (kartonske korice za koričenje): koriste se kao zadnja strana ukoričenog dokumenta
Karton reljefni (Reljefne (delta ) kartonske korice): spoljna strana je imitacija kože (reljefna), unutrašnja je glatka.
Boje:
bela, siva, tamno siva, crna, žuta, zelena, plava, svetlo plava, kraljevsko plava, crvena, tamno crvena,
braon, žuta, duvan žuta, limun žuta, rezedo, oker, slonovača, roze, narandžasta, ljubičasta.
Lajsne (šine)
za ručno koričenje dokumenata
Jed.
Naziv artikla
%
Koli
Cena po
mere čina
komadu
Spirale pvc
mm
Lajsna pvc
3
pakovanje
1/ 50
kom
580,00
Lajsna pvc
4
1/ 50
kom
660,00
Lajsna pvc
6
1/ 50
kom
740,00
Lajsna pvc
8
1/ 50
kom
800,00
Lajsna pvc
11
1/ 30
kom
650,00
Lajsna pvc
16
1/ 25
kom
690,00
Napomena:
Najbrži sistem koričenja dokumenata je ručno koričenje plastičnim lajsnama (šinama).
Dimenzije lajsni (šina) su od 3 mm do 16 mm. Pakovanja su od 50, 30, 25 komada.
Boje: bela, crna, crvena, plava, providna, zelena.
10
CENOVNIK
Izdvojeno iz ponude
Mašine za termo koričenje dokumenata
Jed.
Naziv artikla
Koli
Cena po
mere čina
komadu
Mašine za termo koričenje
Mašina za termo korič.
HELIOS 30
Fellowes
kom
11.700,00
Mašina za termo korič.
HELIOS 60
Fellowes
kom
18.500,00
Mašina za termo korič.
TB-250
Opus
kom
4.600,00
Korice za termo koričenje dokumenata
Jed.
Naziv artikla
%
Koli
Cena po
mere čina
komadu
Korice za termo
mm
pakovanje
Korica za termo korič.
1,5
1/100
Fellowes
pak
4.250,00
Korica za termo korič.
3
1/100
Fellowes
pak
4.250,00
Korica za termo korič.
4
1/100
Fellowes
pak
4.250,00
Korica za termo korič.
6
1/100
Fellowes
pak
4.250,00
Korica za termo korič.
8
1/100
Fellowes
pak
4.500,00
Korica za termo korič.
10
1/100
Fellowes
pak
4.500,00
Korica za termo korič.
12
1/100
Fellowes
pak
4.500,00
Korica za termo korič.
30
1/ 50
Fellowes
pak
3.700,00
Korica za termo korič.
1,5 do 15
1/1
Opus
kom
850,00
Napomena:
Koričenje termo koricama (termo koričenje) je jedan od načina spajanja dokumenata.
Dimenzija A4. Debljinu termo korice odredićete u skladu sa brojem listova tj. strana koje želite ukoričiti:
Debljina korica (mm) / Kapacitet koričenja (list)
Debljina korica (mm) / Kapacitet koričenja (list)
mm
listova
mm
listova
1,5
15
10
100
3
30
12
110
4
40
15
120-140
6
50
20
140-180
8
70
24
200-250
30
250-300
Bezbojna varijanta korica THERMOLUX: prednja strana je od PVC, bezbojna - providna, poleđina je od sjajnog hromoluks kartona.
Biraju se prema kapacitetu koričenja: od 15 do 120 listova.
Mat varijanta korica THERMOLUX: prednja strana je providna, a zadnja je od matiranog kartona otpornog na prljanje.
Koriste se za koričenje dokumenata debljine 150 - 250 listova
11
CENOVNIK
Izdvojeno iz ponude
UNIŠTAVANJE DOKUMENATA
Mašine za uništavanje dokumenata
Šreder (shredder ) - Uništivač dokumenata
Jed.
Naziv artikla
%
Koli
Cena po
mere čina
komadu
Mašine za uništavanje dokumenata
Comix
Uništivač dokumenata
S202
Comix
kom
3.990,00
Uništivač dokumenata
S220
Comix
kom
6.850,00
Uništivač dokumenata
S273
Comix
kom
10.150,00
Mašine za uništavanje dokumenata
Fellowes
Uništivač dokumenata
P-33
Fellowes
kom
5.500,00
Uništivač dokumenata
P-35C
Fellowes
kom
5.950,00
Uništivač dokumenata
P-38
Fellowes
kom
6.100,00
Uništivač dokumenata
P-48C
Fellowes
kom
8.700,00
Uništivač dokumenata
P-58Cs
Fellowes
kom
13.400,00
Mašine za uništavanje dokumenata
Kobra
Uništivač dokumenata
+1 SS4
Kobra
kom
18.500,00
Uništivač dokumenata
+1 SS6
Kobra
kom
19.900,00
Uništivač dokumenata
+1 CC4
Kobra
kom
21.150,00
Uništivač dokumenata
+2 CC2
Kobra
kom
32.500,00
Uništivač dokumenata
+3
Kobra
kom
33.000,00
Mašine za uništavanje dokumenata
Opus
Uništivač dokumenata
VS 501 SB
Opus
kom
4.800,00
Uništivač dokumenata
VS 505 C
Opus
kom
6.950,00
Uništivač dokumenata
VS 711 CD
Opus
kom
7.150,00
Uništivač dokumenata
kom
11.990,00
VS 1202 CD
Opus
Mašine za uništavanje dokumenata
Rexel
Uništivač dokumenata
ALPHA
Rexel
kom
6.200,00
Uništivač dokumenata
DUO
Rexel
kom
11.600,00
Uništivač dokumenata
MERCURY REM 723 Rexel
kom
40.000,00
Napomena:
Ukoliko u ovom katalogu, nema u ponudi neki od aparata, a za koji ste Vi zainteresovani, pozovite da se dogovorimo.
Takođe, ako Vas interesuju detaljniji podaci u vezi nekog aparata, stojimo Vam na raspolaganju za dodatne informacije.
Telefon:
■
069 / 19 999 19
■
12
CENOVNIK
Izdvojeno iz ponude
%
Napomena:
Izvod iz deklaracija o ponuđenim aparatima
Personalni uništivači nisu dizajnirani za kontinuirani rad. Preporučljivo je da se pravi pauza!
Svaki Šreder ima posebnu deklaraciju, između ostalog i za:
Neprekidan rad od ... min, nakon čega MORA da se napravi pauza od ... minuta
Ovo su neki od najosnovnijih podataka, koji bi Vam pomogli da se odlučite šta Vam najviše odgovara u skladu sa Vašim potrebama.
Artikal
Proizvođač
Uništava
Zapremina
Dimenzije
do ...
rezervoara
reza
(listova)
(litara)
(mm)
DIN
Širina
Brzina
ulaza
uništavanja
(mm)
(m/min)
S202
Comix
5
9,00
7 DIN-2
220
3,00
S220
Comix
5
11,80
4 x 40 DIN-3
220
2,30
S273
Comix
10
17,00
4 x 45 DIN-3
220
2,50
P-33
Fellowes
8
15,00
221
2,26
P-35C
Fellowes
5
12,00
220
1,80
P-38
Fellowes
8
19,00
225
3,60
P-48C
Fellowes
8
18,00
3,9 x 50 DIN-3 Cross Cut
225
3,60
P-58Cs
Fellowes
9
22,00
3,9 x 50 DIN-3 Cross Cut
225
3,60
38,50
3,8 Strip/Cross Cut
230
6 ft
6 DIN-2 Strip Cut
3,9 x 40 DIN-3 Cross Cut
6 DIN-2 Strip Cut
+1 SS4
Kobra
19
+1 SS6
Kobra
25
38,50
5,8 Strip/Cross Cut
230
+1 CC4
Kobra
14
38,50
3,5 x 40 Strip/Cross Cut
230
+2 CC2
Kobra
8
38,50
1,9 x 13 Strip/Cross Cut
230
+3
Kobra
14
38,50
3,5 x 40 Strip/Cross Cut
230
VS 501 SB
Opus
5
15,00
6,5
220
VS 505 C
Opus
6
20,00
4 x 40
222
VS 711 CD
Opus
7
20,00
4 x 40
225
VS 1202 CD
Opus
12
30,00
4 x 35
235
ALPHA
Rexel
5
14,00
4 x 38 DIN-3 Cross Cut
224
3,00
DUO
Rexel
10
17,00
4 x 45 DIN-3 Cross Cut
220
2,50
MERCURY REM 723 Rexel
7
23,00
1,9 x 15 DIN-4 Micro Cut
230
2,00
13
CENOVNIK
Izdvojeno iz ponude
Potrošni materijal za
mašine za uništavanje dokumenata
Jed.
Naziv artikla
Koli
Cena po
mere čina
komadu
Potrošni materijal za mašine za uništavanje dokumenata
%
Papir za podmazivanje
Art. 64129
Ulje za podmazivanje
125 ml
Ulje za podmazivanje
250 ml
Ulje za podmazivanje
1 litar
Kese za šredere
36052
Kese za šredere
Kese za šredere
Kese za šredere
ednet
kom
810,00
kom
410,00
kom
1.200,00
kom
2.100,00
Fellowes
kom
2.700,00
36054
Fellowes
kom
2.850,00
36055
Fellowes
kom
3.900,00
36056
Fellowes
kom
3.900,00
Fellowes
Napomena:
Podmazani papir (lubrikovani - lubricate ) za podmazivanje uništivača, preporčuje se za duži i lakši radni vek noževa.
Potrebno je samo pustiti da ga mašina iseče i noževi su podmazani i odmah spremni za rad.
Specijalno ulje za podmazivanje uništivača dokumenata, potrebno je povremeno koristiti zbog zaštite noževa.
Ne nanositi direktno na noževe, već na papir, koji se propusti kroz uništivač.
Kese za šredere (uništivače) - Powershred Waste Bags
Artikal
Compatibility
Zapremina
36052
Za personalne uništivače
38 litara
Pakovanje
1/100
98 litara
1/50
227 litara
1/50
148 litara
1/50
(P-35C/ 48C/ 58Cs, PS-63t/ 68Ct,
PS-73i/ 83i, PS-79Ci, SB-89Ci/ 99Ci)
36054
Za komercijalne uništivače
(C-120i/ 120Ci, C-220i/ 220Ci)
36055
Za komercijalne uništivače
(C-380/ 380C, C-480/ 480Cx)
36056
Za komercijalne uništivače
(C-320/ 320C, C-420/ 420Cx)
14
CENOVNIK
Izdvojeno iz ponude
15
CENOVNIK
Izdvojeno iz ponude
SREDSTVA ZA HIGIJENU
HIGIJENA POSLOVNOG PROSTORA
Kese za smeće
Jed.
Naziv artikla
Koli
Cena po
mere čina
komadu
Kese za smeće - FINO
Kesa za smeće
20 l
44 x 50 30/ HD Economy
pak
60,00
Kesa za smeće
20 l
45 x 50 30/ HDPE
pak
69,00
Kesa za smeće
35 l
50 x 60 15/ HD Power
pak
99,00
Kesa za smeće
35 l
49 x 60 30/ HD Easy pack
pak
170,00
Kesa za smeće
35 l
49 x 60 30/ HDPE
pak
120,00
Kesa za smeće
35 l
50 x 60 15/ LD Power
pak
230,00
Kesa za smeće
35 l
49 x 60 15/ LDPE Tytan pack
pak
250,00
Kesa za smeće
35 l
49 x 60 15/ LD Tytan pack
pak
250,00
Kesa za smeće
60 l
59 x 72 20/ HDPE
pak
150,00
Kesa za smeće
60 l
59 x 72 10/ HD Easy pack
pak
200,00
Kesa za smeće
60 l
60 x 72 10/ LD Power
pak
220,00
Kesa za smeće
60 l
60 x 72 10/ LDPE Tytan pack
pak
230,00
Kesa za smeće
90 l
65 x 90 10/ LD Power
pak
180,00
Kesa za smeće
90 l
65 x 90 10/ LDPE Exports
pak
190,00
Kesa za smeće
120 l
70 x 110 10/ LD Power
pak
230,00
Kesa za smeće
120 l
pak
300,00
Kesa za smeće
120 l
70 x 110 10/ LDPE
pak
280,00
Kesa za smeće
160 l
91 x 110 10/ LD Power
pak
310,00
Kesa za smeće
160 l
91 x 110 10/ LDPE Exports
pak
400,00
Kesa za smeće
240 l
pak
540,00
70 x 102,5 15/ LD Easy pack
120 x 150 8/ LD Power
Kese za smeće - top*star
%
Kesa za smeće
35 l
20/ HDPE
pak
95,00
Kesa za smeće
40 l
55 x 65 12/ HDPE
pak
120,00
Kesa za smeće
40 l
55 x 65 14/ LDPE
pak
160,00
Kesa za smeće
70 l
8/ HDPE
pak
110,00
Kesa za smeće
70 l
8/ LDPE
pak
160,00
Kesa za smeće
120 l
8/ LDPE
pak
230,00
Kesa za smeće
150 l
8/ HDPE
pak
250,00
Napomena:
Kese za smeće top*star se proizvode u dva tipa kesa (HDPE i LDPE), 5 različitih veličina (35/ 40/ 70/ 120/ 150 litara)
oznaka HDPE
"šuškave" kese
oznaka LDPE
"glatke" kese
16
CENOVNIK
Izdvojeno iz ponude
%
Napomena:
Artkal
FINO asortiman kesa za smeće uključuje četiri različita tipa kesa sa 14 različitih veličina.
Proizvođač
(kod)
993100
993100
Fino Sarantis
FINO
Kapacitet
dimenzije
(litara)
(cm)
(kom)
pakovanje
20
44 x 50
30
HD
Easy pack-Economy
20
45 x 50
30
HDPE
Easy pack
opis
931102
Fino Sarantis
35
50 x 60
15
HD
Power
931104
Fino Sarantis
35
49 x 60
30
HD
Easy pack-Economy
35
49 x 60
30
HDPE
Easy pack
35
50 x 60
15
LD
Power
35
49 x 60
15
LDPE
Tytan pack sa učkurom
35
49 x 60
15
LD
Tytan pack
993101
993302
993302
932000
FINO
Fino Sarantis
FINO
Fino Sarantis
60
59 x 72
20
HDPE
sa učkurom
931126
Fino Sarantis
60
59 x 72
10
HD
Easy pack
932109
Fino Sarantis
60
60 x 72
10
LD
Power
60
60 x 72
10
LDPE
Tytan pack sa učkurom
90
65 x 90
10
LD
Power
90
65 x 90
10
LDPE
Exports
993102
993303
932031
993205
FINO
FINO
Fino Sarantis
FINO
932024
Fino Sarantis
120
70 x 110
10
LD
Power
931133
Fino Sarantis
120
70 x 102,5
15
LD
Easy pack+15 cm perforacije
120
70 x 110
10
LDPE
sa perforacijom
160
91 x 110
10
LD
Power
160
91 x 110
10
LDPE
Exports
240
120 x 150
8
LD
Power
993207
932048
993206
FINO
Fino Sarantis
FINO
Fino Sarantis
Jed.
Naziv artikla
Koli
Cena po
mere čina
komadu
Kese za smeće - razno
%
Kesa za smeće
35 l
43 x 65
LDPE
kom
3,90
Kesa za smeće
35 l
45 x 55
HDPE
kom
3,90
Kesa za smeće
40 l
50 x 70
HDPE
kom
4,00
Kesa za smeće
40 l
50 x 70
LDPE
kom
8,00
Kesa za smeće
60 l
50 x 100
HDPE
kom
4,80
Kesa za smeće
60 l
50 x 100
LDPE
kom
7,50
Kesa za smeće
60 l
55 x 90
HDPE
kom
4,80
Kesa za smeće
60 l
55 x 100
HDPE
kom
5,00
Kesa za smeće
60 l
60 x 80
HDPE
kom
5,20
Kesa za smeće
60 l
60 x 80
LDPE
kom
11,30
Kesa za smeće
120 l
70 x 110
LDPE
kom
11,30
Kesa za smeće
120 l
80 x 110
HDPE
kom
16,60
Kesa za smeće
120 l
80 x 110
LDPE
kom
18,00
Kesa za smeće
120 l
82 x 110
HDPE
kom
16,60
Kesa za smeće
150 l
95 x 120
HDPE
kom
18,80
Napomena:
color: Kese LDPE od 40, 60 i 120 litara, se proizvode u plavoj, crvenoj i zelenoj boji,
prema zahtevima za pakovanje različitih vrsta otpada (staklo, aluminijum, plastika, papir)
17
Download

Katalog 6 – Biro oprema i Higijena