144 Južni Bulevar, Beograd 11000, Srbija
M: 063/258-675, 062/255-222
T: 011/28-33-885 F: 011/28-33-080
www.svetix.rs [email protected]
Nalog: ___________________
Datum poručivanja: ___________________
Datum isporuke:
___________________
kupac:
adresa:
telefon:
email:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
(popunjava kupac)
Svetli otvor prema kome se vrata prave:
visina: ____________
spoljna mera (širina) vrata: ____________
(kupac popunjava samo ukoliko želi da se rade vrata na tačnu širinu sa četkicama)
širina: ____________
broj vrata: ____________
dužina gornje šine: ____________
(kupac popunjava samo ukoliko dužina šine nije ista kao dužina svetlog otvora)
dužina donje šine: ____________
(kupac popunjava samo ukoliko dužina šine nije ista kao dužina svetlog otvora)
ispune: 1. _______________ 2. _______________ 3. _______________ 4. _______________
(kupac treba da napiše vrstu i debljinu materijala)
ispune koje kupac donosi: 1. ______________ 2. ______________ 3. ______________ 4. ______________
(kupac popunjava smo ukoliko donosi svoje ispune)
sistem:
1. PK70 sa AL ramovima
2. PK7O ukopavajući
3. UPK45
rukohvat:
1.1. Standardni 1557
1.2. Ravni 1742
1.3. List 1705
2.1. Obični 4701
2.2. List 1705
3.1. Srce 1696
3.2. Polukružni 1695
3. bronza
5. plastifikacija po ralu _______
boja:
1. srebro natur
2. šampanj
4. zlato
(transparentno označiti sistem,rukohvat i boju)
redni broj
1.
2.
3.
4.
5.
vrsta ispune i debljina materijala
visina
širina
broj komada
napomena
(popunjava prodavac)
SKICA
Kupac je u obavezi da saopšti sve detalje.
Ukoliko se ugovori transport vrata, vrata će biti isporučena do objekta kupca,
a kupac je dužan da ih preuzme, kao i dalji prenos do objekta (stana, lokala).
________________
saglasan
Download

pdf - Svetix doo Beograd