š t i t i m o m e ta l i p r i ro d u
Toplo cinkovanje
Metal-cinkara d.o.o.
Tel.: +381 35 471 947, 477 416
Faks: +381 35 473 080
E-mail: [email protected]
www.metalcinkara.co.rs
Najbolje oružje protiv korozije!
Pojava korozije zbog uticaja okoline važi
za jednog od najčešćih uzroka propadanja
čeličnih konstrukcija, što značajno utiče na
životnu sredinu. Studije u zemljama Evropske unije, SAD i u Japanu ukazuju da šteta
koju prouzrokuje korozija dostiže približno
od 4,2 do 4,5 % nacionalnog dohotka. Još
viši procenat korodiranih objekata je karakterističan i za zemlje jugoistočne Evrope. Toplo cinkovanje je adekvatno kako za zaštitu
većih čeličnih konstrukcija, objekata, opreme
na putevima, kao što su najrazličitije ograde,
prikolice, podne rešetke, oprema u stajama,
tako i za zaštitu manjih proizvoda u bašti,
domaćinstvu ili privrednom objektu.
Usluga toplog cinkovanja, zaštite gvožđa i
čelika cinkom, važi za ekološki najprihvatljiviji, dugotrajan i ekonomski pristupačan postupak antikorozivne zaštite. U poređenju sa drugim postupcima antikorozivne
zaštite, toplo cinkovanje ima više prednosti,
a najznačajnije su:
−− izuzetno dug period uspešne antikorozivne zaštite, i više od 100 godina;
−− veoma dobra korozivna otpornost u različitim sredinama;
−− reč je o veoma ekonomičnom procesu što
se troškova tiče.
Najsavremenija cinkara u
jugoistočnoj Evropi
Avgusta 2010. godine počeće sa radom
cinkara sa najvećim tehnološkim linijama
u jugoistočnoj Evropi, a ujedno i najveća
cinkara na Balkanu. Metal-Cinkara u Inđiji biće nova, najsavremenija cinkara na
srpskom tržištu, jedina u Vojvodini. Reč je o
izgradnji drugog pogona Metal-Cinkare u
Srbiji (prvi se nalazi u Ćupriji). Inače MetalCinkara je 100 % u svojini preduzeća Maksim
BG d. o. o. Akcenat u delovanju Metal-Cinkare Inđija jeste pre svega prenos znanja i
najnovije tehnologije, koja će omogućiti
visok kvalitet vršenja usluge.
METAL-CINKARA d. o. o. vrši usluge toplog
cinkovanja u skladu sa standardom EN ISO
1461:2009. U skladu sa tim, možemo cinkova-
Dimenzionisanje
Moguće dimenzije za cinkovanje:
Ćuprija
Inđija
8750 × 1150 × 2500 mm
13800 × 1700 × 3100 mm
Maksimalna težina:
Ćuprija
Inđija
5t
10 t
ti sve čelične konstrukcije, koje dimenziono
odgovaraju našim kadama i tehnološki su
pripremljene za toplo cinkovanje.
Društveno odgovorno
poslovanje – briga
o životnoj sredini
01
ISO 9 0 0 01
ISO 14 18 0 01
OHSeAauS
bur itas
v er
METAL-CINKARA d. o. o. društveno odgovorno posluje i ima posebno odgovoran odnos prema životnoj sredini, budući da se, u
skladu sa najsloženijim ekološkim zahtevima,
celokupan proces toplog cinkovanja odvija
u zatvorenom ciklusu.
Finansijski najpovoljniji postupak
Upoređivanjem troškova antikorozivne zaštite toplim cinkovanjem čelične konstrukcije
(npr. materijala debljine 12 mm) na kvadratni
metar proizilazi, da je početni trošak antikorozivne zaštite toplim cinkovanjem približno
za jednu trećinu niži od antikorozivne zaštite
premazima. Ti odnosi se još više menjaju u
korist toplog cinkovanja pri daljoj eksploataciji konstrukcije (npr. period eksploatacije
100 god.). Tada troškovi toplog cinkovanja
postaju duplo niži u odnosu na antikorozivnu zaštitu premazima (računajući i periodične sanacije premaza).
Tehnologija toplog cinkovanja
Tehnologija zahteva tri osnovna uslova u smislu pripreme konstrukcije za cinkovanje i to:
1. Izradu otvora za ventilaciju i drenažu zatvorenih delova i džepova
2. Površinu očišćenu od ostataka boja osnovnih zaštita i ostataka drugih površinskih zaštita
3. Očišćene i neporozne varove
Kompletan proces se obavlja u skladu
sa standardima ISO 9001:2000,
ISO 14001:2004, OHSAS 18001: 2007,
EN ISO 1461:2009 i EN ISO 14713:1999.
Tehnološki postupak se odvija u četiri glavne faze:
1. Kačenje
2. Hemijsko čišćenje i priprema
površina
3. Cinkovanje u rastopljenom
cinku
4. Razlaganje, čišćenje i
pakovanje
Download

pdf3 - Metal Cinkara