Srednja mašinska škola
Novi Sad
KONSTRUISANJE
‐ Navojni prenosnik ‐ I grafički rad ‐
školska 2014/15 godina
9/8/2014
vežba
PRORAČUN RUČNE DIZALICE SA NAVOJNIM VRETENOM
A1
1.0 Polazni podaci
Maksimalno opterećenje
Fa  36000 N
Ručna sila
Fr  150 N
Broj radnika
n  2
Materijal navojnog vretena
E295
Materijal navrtke
Bronza
Visina dizanja
h  300 mm
Vrsta navoja
Trapezni navoj
Koeficijent trenja klizanja
- za suve površine
μs  0.1
- za podmazane površine
μp  0.04
Potrebna sigurnost navojnog vretena
prema ReH
Smin  2.5
2.0 Prethodni proračun navojnog vretena
Navojno vreteno rucne dizalice optereceno je na pritisak i uvijanje, a krajnjem gornjem polozaju kritican je
i napon izvijanja
Pretpostavimo da je u jezgru navojnog vretena složeni napon, te prečnik jezgra navoja možemo odrediti iz uslova
σi = ( 1.25  1.35) σp  σpd ξ 2
pri čemu se površina poprečnog preseka uvećava za 25 ÷ 35% da bi se uzeo u obzir uticaj uvijanja!
2.1 Materijal navojnog vretena
Za navojno vreteno se obicno biraju opšti konstrukcioni celici, kao i poboljšani i legirani celici!
Na osnovu datog materijala navojnog vretena
E295 (Č0545)
iz odgovarajuće tablice određujemo napon na granici tečenja i zateznu čvrstoću...
profesor: Sima Pastor
[email protected]
List 1
Srednja mašinska škola
Novi Sad
KONSTRUISANJE
‐ Navojni prenosnik ‐ I grafički rad ‐
Napon na granici tečenja
N
ReH  290
školska 2014/15 godina
9/8/2014
tab. 2.1 - str. 18 - [1]
2
mm
Zatezna čvrstoća
N
Rm  500
tab. 2.1 - str. 18 - [1]
2
mm
τT  0.8 ReH
Granica tečenja pri opterećenju na uvijanje
τT  232
N
2
mm
2.2. Stepen sigurnosti navojnog vretena
Sp  4
za naizmenično promenljivo opterećenje
2.3. Dozvoljeni normalni napon za opterećenje na pritisak
ReH
σpd 
Sp
σpd  72.5
N
2
mm
2.4. Koeficijent srednje klase izrade navoja
ξ2  0.95
profesor: Sima Pastor
tab. 5.19 - str. 144 - [2]
kao materijal 5.6 i srednja klasa izrade
[email protected]
List 2
Srednja mašinska škola
Novi Sad
KONSTRUISANJE
‐ Navojni prenosnik ‐ I grafički rad ‐
školska 2014/15 godina
9/8/2014
2.5. Površina potrebnog poprečnog preseka jezgra navoja navojnog vretena
1.25Fa
A3p 
ξ 2 σpd
2
A3p  653.4 mm
Na osnovu zadate vrste navoja
trapezni navoj
te prema
SRBS M.B0.062
iz odgovarajuće tablice biramo navoj sa većom vrednošću površine poprečnog preseka jezgra
navoja od proračunate!
Po mogućstvu birati navoje iz prve grupe prioriteta!
skica profila trapeznog navoja
Oznaka navoja
Tr 40x7
Površina poprečnog preseka jezgra navoja
A3  830 mm
Nazivni prečnik navoja
d  40 mm
Korak navoja
P  7 mm
Prečnik jezgra navoja navojnog vretena
d 3  32.5 mm
Srednji prečnik navoja
d 2  36.5 mm
Mali prečnik unutrašnjeg navoja
D1  34 mm ili
Zaobljenje u dnu profila navoja
R2  0.25 mm
Dubina nošenja navoja
H1  3 mm
profesor: Sima Pastor
tab. 5.6 - str. 127 - [2]
2
[email protected]
D1 = d  2 H1
List 3
Srednja mašinska škola
Novi Sad
KONSTRUISANJE
‐ Navojni prenosnik ‐ I grafički rad ‐
školska 2014/15 godina
9/8/2014
2.6. Provera samokočivosti navojnog para
Samokočivost navoja je osobina navojnog para koja garantuje da, pod dejstvom aktivne sile, neće doći
do relativnog kretanja navojnog vretena u odnosu na navrtku, a pri odsustvu ručne sile!
Samokočivost se ostvaruje trenjem u navojnom paru!
Navojni par je poželjno podmazivati zbog habanja materijala navojnog vretena i navrtke. Međutim,
podmazivanje navojnog para smanjuje efekat samokočivosti. Stoga, proveravamo da li je samokočivost
zagarantovana za slučaj podmazivanja. Ako nije, navojni par se ne sme podmazivati!
a. samokočivosti navojnog para za slučaj podmazivanja
Ugao profila navoja
α  30°
za trapezni navoj
Ugao nagiba navoja
φ  atan


 d2 π 
P
φ  3.49 °
Koeficijent trenja na dodiru navojaka za slučaj podmazivanja navojnog para
μp  0.04
Ugao trenja navoja za slučaj podmazivanja navojnog para



 cos α  
 2
ρnp  atan
μp
ρnp  2.37 °
pošto je ρnp  φ navoj nije samokociv, te se navojni par ne sme podmazivati!
b. samokočivosti navojnog para za slučaj bez podmazivanja
Koeficijent trenja na dodiru navojaka za slučaj suvog trenja u navojnom paru
μs  0.1
Ugao trenja navoja za slučaj bez podmazivanja navojnog para



 cos α  
 2
ρns  atan
μs
ρns  5.91 °
pošto je ρns  φ navoj je samokociv za slučaj suvog trenja!
profesor: Sima Pastor
[email protected]
List 4
Download

Mathcad - Rucna Dizalica 2014-15