ZVEZDANE STAZE
12. internacionalno takmičenje mladih harmonikaša
Novi Sad (Srbija), 8. – 10. 05. 2015.
P R I J A V A
Prezime:________________________________ Ime: ____________________________________
Datum rodjenja:_________________________
Kategorija: ________
Adresa : ________________________________________________________________________
Tel: _____________________
Fax: ___________________ E-mail: ______________________
Ime nastavnika : __________________________________________________________________
e-mail adresa nastavnika ____________________________________________________________
Ime škole: ______________________________________________________________________
Adresa škole: ____________________________________________________________________
Kontakt telefon: _________________________________________________________________
PROGRAM:
Kompozitor
Naziv kompozicije
Trajanje
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
Ova prijava, uz kopiju izvoda iz matične knjige rodjenih i kopiju uplatnice za kotizaciju, mora se poslati
najkasnije do 28. marta 2015.g.

poštom, na adresu: EUFONIJA (za ZVEZDANE STAZE)
Bulevar oslobodjenja 50/5
21000 Novi Sad ili

elektronskom poštom ([email protected]).
U __________________
_________________
datum ______________
/Potpis/
Download

ZVEZDANE STAZE 12. internacionalno takmičenje mladih