V Međunarodni festival harmonike
“HARMONIKA FEST” 2015
/ TIVAT, Crna Gora/
28. - 30. maj 2015. godine
PRIJAVNI LIST
Prezime i ime:
Datum rođenja:
E‐mail:
Muzička škola i razred:
Disciplina :
kamerna muzika
solo harmonika
Kategorija:
Telefon kandidata:
Ime pedagoga:
Tel:
PROGRAM:
Kompozitor
Kompozicija
Trajanje
1.
2.
3.
4.
Datum i potpis:
Download

PRIJAVNI LIST - HARMONIKA FEST 2014