XXXIV TIMOČKI MEDICINSKI DANI
Prvo obaveštenje
ORGANIZATOR
Zaječar, 16-17. maj 2015.
Tematske oblasti:
• Javno zdravlje
• Dijagnostika
• Konzervativna medicina
• Hirurgija i srodne grane
• Stomatologija
• Kazuistika
• Istorija medicine
• Medicina i umetnost
DOMAĆI SIMPOZIJUM
PRVE KATEGORIJE
KO N TA K T
Predsednik
organizacionog odbora
Prim. dr Bratimirka Jelenković
A-1-2823/2014 (red 31)
Ciljna grupa: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari
062/80-39-570
U okviru XXXIII TMD biće održani i:
Domaći kurs I kategorije „Interventna kardiologijadijagnostika i terapija koronarne bolesti” petak, 15. maj 2015.
opširnije informacije na
sajtu podružnice
www.sldzajecar.org.rs
Domaći kurs „AKUTNE KOMLIKACIJE DIJABETES MELITUSA
KOD DECE, MLADIH I ODRASLIH“ nedelja, 17. maj 2015.
- Konkurs za najbolju fotografiju lekara fotoamatera AD MANUM
MEDICI
- Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad
iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare, članove SLD-a
Način prijavljivanja radova:
Prijave radova slati do 30. marta 2015. god.
Adresa za prijavu: [email protected]
Autori radova biće obavešteni najkasnije do 15. aprila 2015.
Prijavljivanje za učešće do 20.04.2015. godine.
El. putem na: [email protected]
Prijavni formular je na sajtu: www.sldzajecar.org.rs
www.tmg.org.rs
DOBRODOŠLI!
Download

XXXIV TIMOČKI MEDICINSKI DANI DOBRODOŠLI!