DERMATOLOJİDE VAKA ANALİZLERİ
28.05.2014
Bursa
TOPİKAL KORTİKOSTEROİD
ve ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Doç. Dr. Kenan Aydoğan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıkları AD
Tıbbi Mikrobiyoloji Ph.D.
[email protected]
1
Sunum akışı









1. Bölüm: Topikal kortikosteroidler (20 dk.)
Topikal kortikosteroid yapısı
Topikal steroidlerin etki mekanizması
Kortikosteroidlerin kullanıldığı dermatozlar
Doz ve uygulama şekilleri, yan etkiler
Bazı özel durumlarda topikal kortikosteroid kullanımı
2. Bölüm: Topikal antibiyotikler (15 dk.)
Topikal antibiyotiklerin yapısı, mikrobiyal etki spektrumları
Dermatolojide kullanıldığı hastalıklar
Enfekte ekzema kavramı ve tedavi seçenekleri
3. Bölüm: Olgu örnekleri (10 dk.)
Olgu Örnekleri ile topikal tedavi
2
Dermatolojik hastalıklar
1.Bölüm
Topikal
kortikosteroidler
4
Steroidlerin temel yapısı
siklopentanoperhidrofenantren halkası
5
Halojenli & halojensiz KS
Halojensiz KS


butirat(Locoid® )

 Metilprednisolon aseponat 
(Advantan®)

 Hidrokortison asetat

(Hipokort® )
 Prednikarbat (Dermatop® )
 Beklametazon dipropionat
 Prednisolon (Prednol® )
 Hidrokortison 17-
Halojenli KS
Mometazon furoat (Elocon ®)
Diflokortolon valerat (Temetex ® )
Klobetazol propionat (Dermovate ® )
Flutikazon propionat (Cutivate ®)
Triamsinolon asetonid (Kenacort®)
Betametazon dipropionat
(Diprolene® )
(Beklazon ® )
6
İlaçların deriden emilimi
BASİT DİFFÜZYON
YOLU
 Transepidermal
(intra veya
interselüler)
 Transfolliküler
 Transekrin
7
PERKUTAN ABSORBSİYON
 Kortikosteroidler normalde kristalizedir ve




uygun taşıyıcıda çok iyi dağılmış olmalıdır
Str korneuma penetrasyon hızı steroidin lipofilik
olmasıyla daha artar
Canlı keratinositlere penetrasyon lipofilik
steroidlerle en hızlıdır (Potens ↑)
Ultraviyoleye maruziyet, perkutan steroid
absorbsiyonunu arttırır
Glukokortikoidin penetrasyonu bölgeler arasında
fark gösterir
 İnflame, nemli, denude alanlarda da penetrasyon
artar
8
Taşıyıcılar
 Taşıyıcı formlarına göre emilim
 Pomat > jel>krem> losyon
9
Vücut alanına göre topikal
steroid seçimi
Baz
Kılsız, kalın
Kıllı
Palmohiperkeratotik alanlar plantar
lezyon
alan
Pomat
+++
Krem
++
Losyon
Solüsyon
Jel
Köpük
++
Ekzematöz İntertrijinöz
Enflame
, masere
alan
alanlar
+++
+
+
++
++
++
++
+++
+++
++
++
+
+
++
++
+++
++
++
Corticosteroids
Topikal KS etki mekanizması
Corticosteroids
receptor
•Cytokines
•Inducible NOS
•Inducible COX-2
•Phospholipase A2
•NK2-receptors
•Endothelin-1
•Lipocortin
•β-adrenoceptors
•Endonucleases
•Neutral
endopeptidase
Steroid-responsive target gene
GRE: glucocorticosteroidResponse element
J Biol Chem 1996
11
Kortikosteroidlerin etki
mekanizmaları
 Antiinflamatuar
 İmmunosupresif
 Antiproliferatif etkiler
 Vazokonstriksiyon






Epidermal incelme
Melanosit inhibisyonu
Kollagen sentezi inhibisyonu
Epidermal bariyer fonksiyonu bozulması
Epidermal beta reseptör yoğunluğunun artması
Akantolizisin engellenmesi
12
Temel prensipler
Uygun potens seçimi
ABD’de KS ler 7 grupta MIMS (Monthly Index of Medical
Specialization)
Sınıf 1 ( en güçlü)
Sınıf 2 (güçlü)
Sınıf 3-6 (orta)
Sınıf 7 ( en zayıf)
Avrupa’da 4 grup (Niedner sınıflaması)
Grup 1 (zayıf)
Grup 2 (orta güçlü)
Grup 3 (Güçlü)
Grup 4 (Çok güçlü)
13
Topikal kortikosteroidlerin
etki gücü
14
Topikal kortikosteroidler
Kombine preparatlar
 Steroid – antimikrobiyal/
antifungal kombinasyonu
 Antibakteriyel (neomisin,
basitrasin, clioquinol) /
antifungaller
 Antimikrobiyaller aynı
zamanda topikal
duyarlandırıcıdırlar!
 Kortikosteroid-Üre: son
zamanlarda geliştirilmiş,
nemlenmeyi, penetrasyonu arttırıcı
 Kortikosteroid- Salisilik asit
 Kortikosteroid-Hidrokinon
15
Topikal steroid seçiminde
ve uygulamada kurallar
Amaç: Yan etki olmaksızın yüksek terapotik etkinin
(antiinflamatuvar/ antimitotik etki) olması
1. Tedavi edilecek hastalığın özellikleri (Dermatozun
2.
3.
4.
5.
türü, akut- kronik olması)
Hastanın yaşı
Tedavi edilecek bölge ve yüzey alanı
Lezyonların yaygınlığı
Uygulama metodu
16
Endikasyonlar
17
PSORİASİS
Atopik dermatit
Seboreik ekzema
İrritan kontakt dermatit
Allerjik kontakt
dermatit
Allerjik Kontakt dermatit
Hasta yaşı ve özel durumlar
 Bebek ve çocuklarda
 Deri yüzey alanı/ vücut ağırlığı oranı fazla
 Steroid metabolizması yavaş
 Deri ince
 Kıvrımlı alanlar doğal oklüzyon sağlar
 Yaşlılarda
 Deri incelmiş
 Kıvrımlı alanlar doğal oklüzyon sağlar
 Gebelik
24
Çocuklarda topikal steroid
1. Seçilecek steroidin gücü ve dozu
anatomik lokalizasyona göre olmalı
 Çok küçük çocuklarda % 1 hidrokortizon
genellikle yeterlidir
 Diaper bölgesi, aksillar ve inguinal alanlara
düşük etki güçlü steroidler
 Gövde ve ekstremitelerde gereğinde orta etkili
steroidler
25
Çocuklarda topikal steroid
2. Bebekler ve çocuklarda günde iki kere 7-14
gün uygulama yeterlidir
3.Nemlendiricilerle kombine kullanmak steroid
miktarını azaltabilir
4.Çok güçlü grubun kullanılmasından
kaçınmalı, uzun süreli kullanım gerektiğinde
zayıf steroidler
5. Şiddetli enflamatuıvar dermatozun akut
döneminde orta potensli steroid
26
Çocuklarda topikal steroid
6. Oklüzyonlu kullanımdan kaçınmalı
7. Halojenli steroidlerden kaçınılmalı
8. Topikal steroidlerin aşırı emilmesi riski ↑
 Cushing sendromu, glokom, benign sefalik HT,
gelişme geriliği
 Endojen kortizol üretimini baskılayabilir ve
Addison benzeri kriz gelişim riski nedeni ile
steroid tedavisi yavaşça kesilmeli
27
Çocuklarda topikal
kortikosteroid seçimi
Hengge UR, Ruzicka T, Schwartz RA, Cork MJ. J Am Acad Dermatol 2006;54:1-15
28
Yaşlılarda kortikosteroidler
 Deri incelmiş
 Genellikle % 1 hidrokortizon yeterlidir
 Seçilecek steroidin gücü ve dozu anatomik
lokalizasyona göre olmalıdır
 Kıvrımlı alanlar doğal oklüzyon sağlar
 Gövde ve ekstremitelerde gereğinde orta etki
güçlü steroidler
 Günde 2 kez, 7-14 gün, parmak ucu ünitesine
uygun
29
Gebelerde kortikosteroidler
 Kategori C
 Genel görüş, sistemik etkilerin minimal olduğu
şeklindedir
 Geniş alanlarda, okluziv uygulamalarda adrenal
supresyon için takip gerekebilir
Hengge UR, Ruzicka T, Schwartz RA, Cork MJ. J Am Acad Dermatol 2006;54:1-15
30
Tedavi edilecek bölge
özellikleri
 Özel bölgeler
 Bölgesel emilim farklılıkları






Yüz
Göz kapakları
Göğüs ve uyluklar
El ve ayaklar
Kıvrım bölgeleri
Saçlı deri
 Mukozal membranlar ( en
fazla)
 Skrotum
 Göz kapakları
 Yüz
 Göğüs ve sırt
 Kol ve bacakların üst kısmı
 Kol ve bacakların alt kısmı
 El ve ayak sırtı
 Palmoplantar alan
 Tırnaklar ( en az)
31
Lezyon yüzey alanı ve
aktivite
 Emilim miktarı ekzemanın aktivitesi ve yaygınlığına
bağlıdır
 Akut ekzemalarda güçlü bir steroid, kısa süreli
krem, solüsyon formda
 Kronik ve yaygın ekzemalarda zayıf steroidler,
pomad, yağlı krem formunda
 Dermatozu kontrol altına almak için başlangıçta
yüksek potensli KS kullanılır, eğer idame gerekirse
en düşük etkili ilaç kullanılmalıdır
32
Lezyon yüzey alanı ve aktivite
 Çok güçlü olan steroidlerin haftada max 50 g
Çocuklarda haftada max 15 g
Güçlü steroidler haftada max 100-120
 Vücut alanı >%20 olmamalı, fleksural
alanlarda max %10
Hengge UR, Ruzicka T, Schwartz RA, Cork MJ. J Am Acad Dermatol 2006;54:1-15
33
OPTİMAL MİKTAR NE OLMALI ?
Hengge UR, Ruzicka T, Schwartz RA, Cork MJ. J Am Acad Dermatol 2006;54:1-15
34
Uygulama sıklığı
 Epidermal proliferasyon kinetiğine uygun
olarak;
 Antienflamatuvar etki için uygulama gündüz
 Antiproliferatif etki için akşamları uygulama
 Güçlü etkili uzun süreli topikal steroid lokal
yan etkilerin yanısıra taşifilaksiye neden olur
35
TOPİKAL KORTİKOSTEROİDLER
Uygulama miktarı- süre
 İşaret parmağı distal falanksının boyunu kaplayacak
krem veya pomad miktarı, 1 parmak ucu ünitesi (0.5 gr)
 Genellikle tercih edilen prensip,
 2 hafta→ ara (nemlendirici) → dönüşümlü olarak daha
düşük etkili steroid kullanmaktır.
36
TOPİKAL KORTİKOSTEROİDLER
Okluziv uygulamalar
 Likenifiye ve veya hiperkeratozik plaklarda
kapalı (Okluziv) uygulama





Bölge önce nemlendirilir sonra steroid
6-8 saat plastik örtü ile kapatılır
Geniş alanlara uygulanmaz
3-5 günü geçmemelidir
Yan etki riski yüksek
 Okluzyon durumunda derinin permeabilitesinin
10 kat arttığı gösterilmiştir
37
Taşifilaksi
 Uzun süre tekrarlayan steroid uygulamaları ile
vazokonstruktif ve antiproliferatif etkilere karşı
tolerans gelişimidir
 Tedavi aralarında ilaçsız birkaç gün vazokonstruktif
etkilerin yeniden oluşmasına izin verir
38
Topikal kortikosteroid
kullanımında kontrendikasyonlar
 Kesin
 Relatif
 Bilinen topikal KS hassasiyeti
 Bilinen topikal KS baz
hassasiyeti
 Primer bakteryal
enfeksiyonlar
• İmpetigo
• Furonkül
• Karbonkül
• Paronişi
• Ektima
• Erizipel
• Sellülit
• Lenfanjit
• Eritrazma
 Oküler Herpes enfeksiyonu
 Kandida
 Angüler keilitis
 Tinea
39
Yan etkiler
40
41
42
43
44
45
Topikal KS kullanımıyla ilişkili
iatrojenik sendromlar
 Perioral dermatit, periokuler dermatit
 Steroid-induced rozase
 Tüm kutanöz enfeksiyonlar topikal
kullanımıyla alevlenebilir.
steroid
 Tinea incognito
 İmpetigo incognito
 İnfantil gluteal granulom:
 Candidaya konağın cevabında bir değişiklik
 Püstüler psoriasis
 Perianal deriye florlu KS uygulanınca; ayrıca okluzyon
altında uygulamalarda komedonlar
 Anogenital pruritus
46
47
48
Topikal
kortikosteroidlere allerji
 Steroid allerjisi % 0.2-5.98
 Halojensizlere daha fazla
hassasiyet
 Halojenlilere
daha
az
hassasiyet gelişimi
 Sıklıkla kronik ekzeması
olanlarda
 Duyarlandırıcılar
 Parabenler
 Propilen glikol
 Klorosekrol
 Benzil alkol
 Etilendiamin hidroklorid
 Isopromil palmitat
 Polysorbate 60
 Stearil alkol
Merhem formların çoğunda
koruyucu bulunmaz
49
Kimyasal yapılarına göre
steroidler ve allerjenler
Grup C:
Duyarlanma
yapma olasılıkları
daha düşük
50
Ekzematöz inflamatuar deri
hastalığı topikal steroide cevapsız ise:
 Eşlik eden enfeksiyon
 Yanlış tanı
 Yetersiz potenste steroid
 Derinin bakımı ve uygulamada hatalar
 Kontakt dermatit
51
2. Bölüm:
Topikal antibiyotikler
53
Topikal antibiyotikler
Primer olarak yüzeyel
bakteryal enfeksiyon ve yara
bakımında kullanılanlar










Basitrasin (Thiocilline pomad)
Neomisin (Thiocilline pomad)
Mupirosin (Bactroban krem, pom, Bacoderm
pomad, Mupiderm pom)
Gentamisin (Gentaderm krem, Garamycin krem)
Gümüş süfadiyazin (Silverdin krem, Silvadiazin
krem, Silvaden krem)
Fusidik asit (Fusicort krem, pom.,Fucitec plus
krem)
Sodyum fusidat (Stafin krem, pom)
Retapamulin (Altargo pom)
Oksitetrasiklin + Polimiksin (Terramisin pom,
Heksa pomad, Polimisin pom, Geotril pom,
Sekamisin toz)
Nitrofurazon (Furasin pom., Furaderm
pom.,Dermikolin pom.)
Akne vulgaris ve Rozasede
kullanılanlar








Tetrasiklin (İmex merhem,Vitasilin-T/A pom)
Klindamisin
 Cleocin-T, Clamine T losyon, Biocline sol)
 Klindamisin+ Benzoil peroksit
(Clindoxyl jel, Benzalin jel)
Eritromisin
 Aknilox jel, Eryacne jel
 İsotretinoin+ eritromisin (İsotrexin jel)
 Eritromisin + Benzoil peroksit
(Benzamisin jel)
Metronidazol (Roza jel)
Nadifloksasin (Nadixa jel)
Sodyum sülfasetamid (Sivex losyon)
Azelaik asit (Skinoren krem, Azelderm krem)
Benzoil peroksit (Aksil krem, Aknefug losyon,
Benzac AC jel)
54
Dermatolojide antibiyotik
kullanımı
 Yüzeyel kutanöz bakteryal enfeksiyonlar
 Nazal stafilokokal taşıyıcılık
 Nonenfenfeksiyöz dermatozlar(Akne vulgaris
vb.)
 Postoperatif cerrahi yarada profilakside
 Kronik ülseratif yara
 Sekonder enfeksiyonlu ekzematöz
dermatozlar
55
Yüzeyel bakteryal enfeksiyon ve
yara bakımında kullanılanlar
DNA gyrase
Cell wall synthesis
DNA-directed RNA polymerase
DNA
THFA
mRNA
Ribosomes
Folic acid metabolism
DHFA
30S
30S
30S
50S
50S
50S
Protein synthesis
(30S inhibitors)
Protein synthesis
(50S inhibitors)
Periplasmic space
PABA
Cell membrane
56
Sık görülen cilt ve yumuşak
doku enfeksiyonları
57
Enfeksiyon-Antibiyotik tercihi
Pangilinan R, Tice A, Tillotson G Expert Rev Anti Infect Ther. 2009;7(8):957 965.
58
Nazal Stafilokok taşıyıcılığı
 Tekrarlayan fronkülozda burun taşıyıcılığı saptanmışsa,
MRSA tedavisi verilmelidir
 Bu amaçla, ön burun kültürleri negatifleşinceye kadar her ay
beş gün, ön burun yüzeyine günde iki kez mupirosin
(Bactroban® pomad) uygulanmalıdır
 Klindamisin, nazal sekresyona geçebilen nadir
antibiyotiklerdendir
 Özellikle dirençli olgularda üç ay, günde tek doz, 150 mg klindamisin
tablet önerilmektedir
59
Postoperatif cerrahi yara profilaksisi
Kronik ülseratif yara
 Temiz ve temiz kontamine yaralarda
 Laserasyon, yüzeyel kesi temiz travmatik yaralarda infeksiyon riskini ↓
 Minör kontaminasyon olan temiz yaralarda enfeksiyon önlenir
 Epidermal yara iyileşmesini arttırır ve streptokokal deri kolonizasyonunu ↓
 Kontamine ve kirli yaralar
 Temiz ya da minor kontamine yaralarda topikal tedavi etkindir
 Sistemik antibiyotik gerektiren major kontamine yaralarda topikal
antibiyotikler ek fayda sağlar
 Kronik yaralar
 Bacak ve ayak ülserleri, bası yaraları ve metabolik hastalıklara bağlı yaralar
 Bakteriyel çoğalmayı azaltır, daha hızlı iyileşme sağlar
 Topikal antibiyotiklerin kronik kullanımı bakteriyel direnci hızlandırabilir
Cooper R: www.worldwidewounds.com(2004)february/ Cooper/Topical-Antimicrobial-Agents.html
Diehr S, Hamp A, Jamieson B, Mendoza M J FamPract 2007;56(2):140-4.
Pangilinan R, Tice A, Tillotson G Expert Rev Anti Infect Ther. 2009;7(8):957 965.
60
Ekzema ve pyodermizasyon
Ekzematöz lezyonlarda kolaylıkla infeksiyon gelişir ve ekzema şiddetlenir
Stafilokoklar olmak üzere bakteriyel enfeksiyonlar
Ekzematöz lezyonlardan en sık (% 79-90) izole edilen patojen, S.aureus 1.
Deride normalde az miktarda bulunsa da, inflamatuvar dermatozlarda
deride kolonize olurlar 1-4
 Enfeksiyonun belirgin olmadığı durumlarda da ortamda bol
miktarda S.aureus kolonize olarak inflamasyonu ↑ ve iyileşmeyi ↓
Strange P et al. Arch Dermatol 1996. 132:27-33
Chu AC. Acta Derma Venereol 2008; Suppl 216: 28-34
Leung DYM. Acta Derma Venereol 2008; Suppl 216: 21-27.
Menday AP, Noble WC. J Dermatol Treat 2000; 11: 143-149.
61
S.aureus, atopik dermatitli hastaların %90’ından fazlasında saptanır.
Sağlıklı bireylerde ise bu oran sadece % 5’tir.
S. aureus kolonizasyonu ekzematöz lezyonlarda yüksek olup,
etkilenmeyen alanlarda da kolonizasyon saptanır
CHU AC. Acta Derma Venereol 2008; Suppl 216: 28-34
Leung DYM. Acta Derma Venereol 2008; Suppl 216: 21-27.
62
Ekzemalarda S. aureus’a bağlı
kısır döngü
İnflamasyon arttıkça S.aureus miktarı da
artar (kolonizasyon)
Artan S.aureus
süperantijen
üretir ve
salgılar
Süperantijenler
inflamasyonu
şiddetlendirerek
ekzemayı alevlendirir
Süperantijenler şiddetli immün yanıt uyarısına neden olur
1.Leung DYM. Acta Derma Venereol 2008; Suppl 216: 21-27.
2.Chu AC. Acta Derma Venereol 2008; Suppl 216: 28-34
63
Süperantijenlerin Tedaviye
Olumsuz Etkileri
 Glukokortikoid reseptörlerinde down-regülasyona
neden olarak, steroid tedavisine yanıtı azaltır
 Steroide bağlı taşiflaksiyi uyarır
 İyileşmeyi geciktirir
 Klinik tablonun alevlenmesine yol açabilir
CHU AC. Acta Derma Venereol 2008; Suppl 216: 28-34.
Leung DYM. Br J Dermatol 1998; 139: 17-29
64
Enfekte ekzema tedavisi







Deri bariyerini yeniden oluşturma
S.aureus miktarını azaltma
Nemlendiriciler: ana tedaviye ek olarak
Topikal veya sistemik kortikosteroidler
Topikal immunomodülatörler (Takrolimus ve pimekrolimus)
Fototerapi (UV tedavisi): alternatif tedavi
Antiseptikler (infeksiyon profilaksi veya tedavisi)
Lokal veya sistemik antibiyotikler (mupirosin, fusidik asit)
Kombinasyonlar
- topikal antiseptik/kortikosteroid
Kozmetik sorun ve sistemik emilim riski
- topikal antibiyotik/kortikosteroid
Aminoglikozid+KS (direnç gelişimi, kontakt alerji riski)
Fusidik asit+KS
65
Antiseptik mi?
Antibiyotik mi?
 Sadece profilakside etkinlik
gösterebilir
 Sistemik emilme riski var,
nörotoksik,ototoksik etki
oluşturabilirler
 Kontakt alerji oluşturma riski
yüksektir












Rivanol %1
Borik asit %2-3
İyot
Heksaklorofen
%5 alüminyum asetat
Metilen Mavisi %1-5
Gentiane violet % 1-2
Eozine %1-2
Gümüş nitrat sol 1/5000
Tenture d’iode
Alkol iode % 1-5
Biborate d’ sOude % 0.7
1. Fusidik asit krem
2. Mupirosin krem
3. Kombinasyonlar
o Antibiyotik + kortikosteroid
Aminoglikozid +KS
Belogent pom
Sodyum fusidat +KS
Staficort krem
Fusidik asit + KS
Fusicort krem, Fucitec plus krem
66
Mupirosin % 2
 Mupirosin, Pseudomonas fluorescens’in
fermentasyonu ile üretilir
Mikrobiyal Etkinlik spektrumu
 Gram-pozitif bakterilere karşı invivo etkili
 Staphylococcus aureus (MRSA dahil),
Staphylococcus epidermidis (MRSE
dahil) , Streptococcus pyogenes, βhemolytic streptococci
 Belirli aerobik gram negatif bakterilere
karşı da invitro etkilidir


Koagulaz negatif staphylococci, Haemophilus
influenzae, Neisseria spp., Moraxella catarrhalis,
Pasteurella multocida, Proteus mirabilis,
Bordetella pertusis
Etkisiz olduğu bakteriler
 Anaerobic bacteria, P. aeruginosa,
Enterococcus faecalis, Enterococcus
faecium, Streptococcus bovis, fungi, or
Corynebacterium, Micrococcus, ve
Propionibacterium spp
 Etki mekanizması: reversibl
olarak ve bakteriyel isolösil
transfer-RNA sentetaz enzimine
spesifik olarak bağlanarak
bakteriyel protein sentezini inhibe
eder
 Diğer sınıf antibakteriyel ajanlarla
in vitro çapraz direnç göstermez
 Mupirosin direnci oluşumu

( MRSA ile % 3.1-23)
 Gebelik B kategorisi
67
Fusidik asit
 Fusidik asit, fusidan sınıfının bir üyesi olup, Fusidium




coccineum mantarından elde edilmiştir
Kimyasal olarak helvolik asit ve sefalosporin P1 ile yakınlık
gösterir
Protein sentezini inhibe ederek etkisini gösterir
 Translasyon inhibisyonu( 50S subünit inhibisyonu)
 Elongation factor G (EF-G) ve ribozomlar üzerinden
Genellikle bakteriostatik olmasına karşın, invitro olarak
yüksek konsantrasyonlarda baktesidal etki gösterir
Gebelik C kategorisi
68
Fusidik asit
Mikrobiyal Etkinlik spektrumu
Duyarlı







Gram pozitif koklar
Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis
MRSA;MRSE; MSSA;MSSE
Gram pozitif anaeroblar
Clostridium tetani, C.difficile, C.perfringens
Gram negatif anaeroblar
Bacteriodes fragilis
Bazı gram negatif koklar
N. meningitidis, N. gonorrhoeae
Nocardia asteroides ve Corynebacterium
M. tuberculosis ve M. leprae
 β-laktamlarla çapraz direnç
göstermedikleri için metisilin
dirençli kökenlerde (MRSA, MRSE)
güvenle kullanılabilirler
 MRSA, MRSE kökenlerine duyarlılık
oranları




MRSA suşlarında %92-100
MSSA suşlarında %98-100
MRSE suşlarında %90-100
MSSE suşlarında %83-100
Sınırlı etki
S. saprophyticus
Streptokoklar
Enterokoklar
Dirençli
Tüm gram negatif basiller
Mantarlar
69
Fusidik asit+
betametazon valerat
Fusidik asit %2
 S. aureus’a karşı yüksek etkinliğe
sahiptir 1
 Deriye çok iyi penetrasyon2
 Kontakt duyarlılık riski en düşüktür3
 40 yılı aşkın süredir direnç geliştirme
riski en düşük olandır 1
 Çapraz direnç ve çapraz alerji riski
yoktur 1
Betametazon valerat %0.1
 Güçlü anti-enflamatuvar etki4,5
 Yüksek etkinlik 4,5
 Hızlı etkili4
1.Speller DCE et al.Lancet 1997;350:323-5, 2. Stüttgen G et al. Arzzneim Forsch 1988;38;730-5, 3.Morris SD et al.
Br J Dermatol 2002;146:1047-51, 4. Kökçam İ, Türkiye Klinikleri 1988;8;402-7, 5. Turkiye Klinikleri J Dermatol
2002;12(2 Suppl 1):S 66-9
70
Fusidik asit + Betametazon
Hem enflamasyon hem de enfeksiyon eş zamanlı olarak baskılanır1,3
1.Leung DYM. Acta Derma Venereol 2008; Suppl 216: 21-27.
2.Chu AC. Acta Derma Venereol 2008; Suppl 216: 28-34
3. Hjorth N. et al. Pharmacotherapeutica 1985; 4: 126
71
Topikal Antibiyotik+
Kortikosteroid
o Antibiyotik + kortikosteroid kombinasyonları
o Aminoglikozid +KS
o Gentamisin+ betometazon valerat (Belogent pom)
o Sodyum fusidat + betametazon valerat (Staficort krem)
o Fusidik asit + betametazon valerat (Fusicort krem, Fucitec
plus krem)
72
Topikal Antibiyotik+ Kortikosteroid
Enfekte olan veya Enfeksiyon riski bulunan inflamatuvar dermatozlarda










Atopik Ekzema
Kontakt Ekzema
Seboreik Ekzema
Staz Ekzeması
Dizhidrotik ekzema
Numuler Ekzema
Böcek Isırıkları
Numuler ekzema
Tüm diğer inflamatuar dermatozlar (psoriasis, DLE vb.)
…………
maksimum 2-4 hafta süre ile
ETKİN VE GÜVENLE KULLANILABİLİR
73
Yan etkiler ve gebelik
Topikal antibiyotiklere
kontakt sensitivite
74
7 madde başarılı topikal
antibiyotik kullanımı
 Uygulamadan önce lezyon yüzeyi krut, skuam, ilaç artığı gibi
her türlü atıktan temizlenmeli
 İlaç teması artar
 Bakteri kaynağı uzaklaşır
 Uygulama, lezyon periferine 1-2 cm taşılarak yapılmalı,
özellikle kıllı alanlarda biraz daha genişletilmeli
 Folikül ağızları bakterilerin daha uzun kalabildikleri yerlerdir
 Genellikle günde 2-3 kez uygulanır ve 7-10 günden önce
kesilmemeli, foliküler enfeksiyonlarda iki haftaya uzatılmalı
75
Başarılı topikal antibiyotik
kullanımı
 Etkenin stafilokok olduğu durumlarda stafilokok
kolonizasyon alanlarına da (burun mukozası, perianal ve
perineal bölge) uygulama yapılmalı
 S. aureus, eriskinlerin %20 ile %40’ında ön burun deliklerinde +
 Uzun süre kullanımda direnç gelişmesi söz konusu olabilir
 10 günü aşmamalı
 Zaman zaman başka antibiyotiklerle veya antiseptiklerle değiştirilerek
uygulanmalıdır
 Enfekte ekzemalarda önce enfeksiyon sonra ekzema tedavi
edilmeli
 Profilakside travmadan sonraki 4 saat içinde kullanılmalı
76
3. Bölüm
Olgu Örnekleri ile
topikal tedavi
78
Olgu 1.
26 y, kadın hasta
6 aydır ellerinde kuruluk, kaşıntı, soyulma, çatlama,
ve acıma şikayeti ile başvuruyor
Soru : Hastadaki tedavi planınız nedir?
Tanınız nedir?
A.Seboreik dermatit
B.Psoriazis
C.Tinea manum
D.Kontakt dermatit
Olgu 2.
 18 yaşında genç kız
 Boyunda sulantı, göbek
çevresinde kuruluk ve kaşıntı
Soru : Hastadaki tedavi planınız nedir?
Dermatolojik muayenede
Boyunda grup veziküllerle
karekterli ekzematize
lezyon
Göbek bölgesinde hafif
likenifiye ekzematize lezyon
Tanınız nedir?
A.Seboreik dermatit
B.Psoriazis
C.Tinea manum
D.Kontakt dermatit
Olgu 3.
9 ay, K
15-20 gündür şiddetli kaşıntı, yüzünde kızarıklık , diyaper bölgesinde ekzema tablosu
3 aylıktan bu yana tekrarlayan ataklar halinde
Babada astım bronşit, ağabeyde allerjik rinit mevcut
Aile gergin ve tepkisel
Soru : Hastadaki tedavi planınız nedir?
Tanınız nedir?
A.Seboreik dermatit
B.Atopik dermatit/Diyaper dermatiti
C.Kontakt dermatit
D.Skabies
Olgu 4.
22 y, E
6 yıldır saçlı deri, yüz, sırt ve göğüste sarımsı renkli
kepekli, kızarıklık, kaşıntı
Soru : Hastadaki tedavi planınız nedir?
Tanınız nedir?
A.Kontakt dematit
B.Seboreik dermatit
C.Atopik dermatit
D.Psoriazis
Olgu 5.
25 y, K
1 haftadır ellerde kaşıntı, içi su dolu kabarıklıklar
6 yıldır yılda 5-6 kez yineliyormuş
Soru : Hastadaki tedavi planınız nedir?
Tanınız nedir?
A.Kontakt dermatit
B.Dizhidrotik ekzema
C.Tinea manum
D.Atopik dermatit
Olgu 6
 8 y, E
 2 haftadan yüzde yanaklarda bilateral kaşıntılı akut ekzema
şeklinde başlayan, sonrasında kırmızılıkta artması olan
püstüllü, kabuklu, kepekli görünümde plak mevcut
 Topikal KS ile kısmen baskılanan, sonrasında şiddetlenen bir
ekzema tablosu
Soru : Hastadaki tedavi planınız nedir?
Tanınız nedir?
A.Kontakt dermatit
B.Dizhidrotik ekzema
C.Atopik dermatit
D.Enfekte ekzema
84
Olgu 7.
 11 yaşında, E
 1o gün önce yüzde perioral alanda başlayan,
sonra yüzün diğer bölgelerine yayılan eritmeli
kaşıntılı püstül ve bal sarısı renkte
kabuklanmalar
Soru : Hastadaki tedavi planınız nedir?
Tanınız nedir?
A.Kontakt dermatit
B.Büllöz impetigo
C.Atopik dermatit
D.İmpetigo kontagiosa
85
Olgu 8.
 15 y, K
 2 aydan tekrarlayan, beri ağız köşelerinde
eritemli hafif kaşıntılı püstülle başlayıp zaman
içinde sarı renkte kuru görünümde
kabuklanma tanımlıyor
Tanınız nedir?
A.Kontakt dermatit
B.İmpetigo
C.Atopik dermatit
D.Angular keilitis
Soru : Hastadaki tedavi planınız nedir?
86
Olgu 9.
 36 y, E
 2 yıldan beri sakal, bıyık bölgesinde
tekrarlayan folliküler papülopüstüller, traş
travması ile yayılıyor
Tanınız nedir?
A.Tinea barba
B.Sycosis simpleks
C.Psödofollikülit
D.Akne vugaris
Soru : Hastadaki tedavi planınız nedir?
87
Olgu 10.
39 y, K
5 yıldır DM hastası, hiperhidroz hikayesi var
İntertrijinöz bölgede eritemli zeminde, birleşmeye
eğilimli ve plak yapan papül ve püstüller var, topikal
steroid tedavisine cevap alınmıyor
Tanınız nedir?
A.Tinea corporis
B.İntertrijinöz psoriasis
C.Psödofollikülit
D.İntertrigo
Soru : Hastadaki tedavi planınız nedir?
88
……………
Download

9. Sınıf Okul Başarı Sınavı-1