Pederol sprey
K L O R T E T R A S İ K L İ N
H İ P O K L O R A T
Yaralandıysa, iyileştiririz!
Travmatik lezyonların hızlı,
topikal tedavisi
Abseler
Ayak yaralarında
Çatal çürüğü
Operasyon yaraları
Pederol sprey
K L O R T E T R A S İ K L İ N
H İ P O K L O R A T
Deriye uygulanan aerosol süspansiyonu
Ürünün adı:
Pederol spray
Bileşimi ;
Klortetrasiklin hidroklorit ….2.0g.
Taşıt madde s.q.f. ….............100g.
Farmakolojik özellikler ve farmokinetik data:
Klortetrasiklin tetrasiklin grubuna ait bir antibiyotiktir.30S ribozomal
altünitesine bağlanarak bakteryal protein sentezini engeller.
RNA aminoasil transfer bağlantısını bloke eder.
Gram (+) ve Gram (-) bakterilere karşı etkilidir:
Streptococcus spp., Haemophilus spp.,
Klebsiella spp., Clostridium spp., Fusobacterium spp.
Rickettsia
Klamidya: Protozoa, Theileria, Eperythozoom, Anaplasma.
Klortetrasiklin transkütanoz olarak emilmez.Topikal olarak etkilidir.
Hedef türler:
Büyükbaş hayvanlar,küçükbaşlar,keçi,at,kanatlılar,kedi ve köpekler
Hedef türler:
Terapötik endikasyonlar, tüm türlerde operasyon lezyonları, yüzeysel lezyonlar,
hassas bakterilerin oluşturduğu ayak enfeksiyonlarının ve çatal çürüklerinin lokal
tedavisini destekleyici olarak kullanılır.
SG 06-09
Kontraendikasyonlar: Tetrasikline duyarlılığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Yan etkiler: Lokal deri reaksiyonları gözlenebilir. Alınacak önlemler: Kullanmadan önce iyice çalkalanır.Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye
edilmediği takdirde,önce, tedavi edilecek bölge temizlenir, nekrozlu dokular alınır.
Etkilenen alan kapatılıncaya kadar sprey 15-20 cm uzaktan püskürtülür.Lokal
tahriş olabileceğinden gözlere uygulanmaz.Uygulama yapılan bölgeye 5
dk.boyunca temastan kaçınılması gerekir.Ve bu süre içinde hayvanın yalamasına
izin verilmemelidir. Gebelikte ya da laktasyonda kullanımı: Hiçbir kontraendikasyon belirtilmemiştir. Diğer ilaçlarla etkileşimi ya da diğer etkileşim formları:
Penisilinler, sefalosporinler ve kinolonlarla birlikte kullanılmamalıdır. Doz
aşımı(belirtiler,acil durum kriterleri,antidotlar): Ürünün kullanım şekli nedeniyle aşırı dozdan zehirlenme gibi bir durum sözkonusu değildir.Uzun süren tedavi
hipersensiviteden dolayı dermopatiye neden olabilir.Tedavi durdurulunca ortadan
kalkar. İKAS: Acil durumda,uygulama yapılan bölgeyi ayırınız. Uygulayıcının
alması gereken önlemler: Ürünle
temastan
özellikle
solumaktan
kaçınılmalıdır.Ürün yanıcı ve parlayıcı madde içerdiğinden ürünü ateşe veya
korlaşmış malzemelerin yanında kullanılmamalıdır.Kutu basınçlı olduğundan
boşaldıktan sonra bile delinmemeli ve ateşe atılmamalıdır. Geçimsizlik:
Belirtilmemiştir. Raf ömrü: 2 yıl Özel saklama koşulları: Serin ve kuru
yerde,ışıktan uzakta muhafaza edilir. Güneş ışığına veya 45 derecenin üzerinde
sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır..
Manufacturer:
Tel : +90 212 412 12 02
Faks: +90 212 412 14 99
Namık Kemal Mah. 177. Sk. No:2
Esenyurt-İSTANBUL / TÜRKİYE
Download

Pederol Sprey