Kanatlıların Protozoon
Hastalıkları
Protozoa ?
Metazoa ?
Protophyta ?
Protozoonlarda Biyoloji
Protozoonlarda çoğalma
1.Eşeysiz çoğalma
a.İkiye bölünme
b.Çoğa bölünme
2.Eşeyli çoğalma
amitoz, mitoz, mayoz
şizogoni, tomurcuklanma,
plazmatomi, sporogoni
gametogoni(syngami),
konjugasyon,
paedogamie(endogamie),
cytogamie
Şizogoni (merogoni)
Çok çekirdek oluşur, her biri ayrı protozoon olur
Şizont (agamont) bölünen protozoon
Merozoit oluşan her bir protozoon
Eimeria barsak epitel, Plasmodium eritrosit-KC epitel,
Theileria lenfosit
Gametogoni
Merozoitler mikrogamet ve makrogamet’leri oluştururlar
Mikrogamet makrogamet’i döller ve zigot oluşur
Zigot dışarıda ise oocyst, hücre içinde ise ookinet
Sporogoni
Zigotun çoğalmasıdır
Sporant, sporoblast ve sporozoit
Metagenesis = şizogoni + gametogoni + sporogoni
Kanatlıların Protozoon
Hastalıkları
Trypanosomosis
Trichomonosis
Histomonosis
Hexamitosis
Coccidiosis
Cryptosporidiosis
Toxoplasmosis
Sarcosistosis
Leucocytozoonosis
Plasmodiosis
Haemoproteosis
Trypanosomosis
Trypanosoma avium, T. calmetti, T. numidae, T. gallinarum,
T.paddae, T. hannai
Türkiye’de güvercin, kemik iliği perifer kan (trypomastigot)
Vektör sokucu sinekler (promastigot, amastigot)
Apatojen
Froti, giemsa
Trichomonosis
Trichomonas gallinae
Türkiye’de güvercin, ağız, farenks, özefagus, kursak,
proventrikülüs
Anneden beslenirken bulaşma olur, yavrularda ölüm
Sarı nekrotik lezyonlar. Tüyler karışık, ağız-kursakta yeşil
sıvı, peynirimsi eksudat
Histomonosis
Histomonas melagritis
Hindilerde sekum ve karaciğer
Hindilerde enfeksiyöz entero-hepatitis etkeni
Bulaşmada Heterakis gallinarum yumurtaları
Çok patojen, yavru-genç ölüm
Halsizlik, bitkilik, tüylerde kabarma, kanatlarda düşme,
yem alımında azalma, zayıflama
Dışkı sarı renkte ve kükürt görünümünde
İbik ve sakal siyahlaşmış
Karaciğerde nekrotik lezyonlarda, sekum mukozasında
etken görülür
Hexamitosis
Hexamita meleagridis, H. columbae
İncebağırsak, enfeksiyöz kataral enteritis etkeni
Patojen, yavrularda ölüm
Köpüklü sulu ishal, halsizlik, kilo kaybı, tüyler kabarık
Otopside duodenum içeriği, giemsa
Coccidiosis
Eimeridae ailesinde bulunan türlerin hayvanların sindirim
kanalında gelişerek meydana getirdiği bulaşıcı bir
enfeksiyondur.
Eski adı Coccidium yeni adı Eimeria
Biyoloji
Histolojik kesit
Patogenez
Bağırsak mukozasında kalınlaşma
İçerik kanlı, ishal kanlı
Hemorajik enterit ve ölüm
Kanatlı
Çok patojen
Patojen
Az patojen
Tavuk
E. tenella
E. necatrix
E. brunetti
E. maxima
E. acervulina
E. mitis
E. mivati,
E. praecox
Hindi
E. adenoides
E. meleagrimitis
E. gallopavonis
Kaz
E. truncata
E. dispersa
E. innocua
E. subrotunda
E. anseris
E. cotlani
E. nocens
E. anatis
E.danailova
Ördek
Güvercin E. labbeana
Cryptosporidiosis
Cryptosporidiosis meleagridis, C. bailei, C. galli
Bursa fabricius, bağırsak, sinus, konjuktiva, sol. yolu
Mikrovilluslar arasında yerleşir
Oosyst oral, mikrovillusta merogoni ve gametogoni, organ boşluğunda
sporogoni
Solunum güçlüğü, pneumoni, öksürük, hava kesisi yangı
Tanı oosystler görülür
Toxoplasmosis
Toxoplasma gondii
Tüm hücrelerde, beyin, kas, akciğer
Kanibalismus, enf. kedi dışkısı, endodiogoni (tachizoit,
bradizoit)
Apatojen, ataksi ve inkoordinasyon
Sarcocystiosis
Sarcocystis horvathi, S. rileyi, s. falculata
Kanatlılar arakonak
Sprocyst oral, damar endotel merogoni, çizgili kas
endodiogeni
Az patojen, topallık, zayıflama, felç
Leucocytozoonosis
Leucocytozoon simondi, L. simithi, L. caullary
İç organ doku hücreleri, eritrosit, lenfosit ve monosit
Son konak kanatlıda merogoni ve gametogoni doku ve kan
hücrelerinde, arakonak Simulium spp.
Genç patojen, iştahsızlık, anemi, solunum güçlüğü, zayıflama
Lökositosis, splenomegali, kc dejeneresyon
Kan frotisinde gametosit, doku kesitlerinde meront
Plasmodiosis
Plasmodium gallinaceum, P. juxtacleare, P. cathemerium
Kanatlılar arakonak
Deri fibroblasları ve makrofajları, endotel ve ve hemopoitik sistem
hücreleri
KC merogoni, dolaşımda meront ve gamont, sivrisinekte gametogoni ve
sporogoni
Yavrularda patojen, zayıflama, sol güç, oküler homoraji
Dalak ve KC, perifer kan forti
Haemoproteosis
Haemoproteus columbae, H. scharovi, H. meleagridis
İç organ damar endotel, kanda eritrosit
Son konak kanatlıda merogoni, sineklerde gametogoni ve
sporogoni
Patojenite az, iştahsızlık, anemi, zayıflama
Kan fortisi, giemsa
Download

Kanatlıların Protozoon Hastalıkları Protozoa