Rang lista Ime
Prezime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Pingovic
Radovic
Raspor
Sadovski
Milenković
Ljujić- Radivojević
Stoisavljević
Stijak
Vucenovic
Pjević
Durać
Milenkovic
Evtimova
Simić
Kontic
Vidicki
Celinšek Kaličanin
Čubrilo
Zagrađanin
Mitrović
Todorović
Mijajlovic
Lojić
Jelenković
Bućić
Stoisavljević
Malek
Radovic
Tešić
Golubović
Petrović
Miljanic
Petrović
Tešić
Gašparević
Lipij
Tamara
Mina
Ada
Milica
Ana
Ivana
Jelena
Mila
Marija
Tamara
Teodora
Jana
Saša
Andrea
Mina
Sava
Tiha
Vladimir
Lazar
Branko
Jovana
Vanja
Aleksandra
Đurđija
Katarina
Jelena
Tijana
Mina
Danica
Maja
Katarina
Masa
Inja
Danica
Andrea
Ana
6.435
5.1975
6.1875
6
5.25
5.6925
4.75
5.25
5.25
6.6825
2.75
4.455
5.445
6.93
4.95
5.445
3.2175
6.435
6.435
6.6825
3.96
3.465
4.2075
5.94
4.455
4.7025
4.95
5.25
5.1975
5.1975
6.435
5.445
6.435
5.1975
5.6925
6.435
Prijemni T.O.K.
Inter/k.b/s.p/kor
ukupno-prijemni
sr.škola
ukupno Ukupno
19.5
15.75
18.75
18
15.75
17.25
14.25
15.75
15.75
20.25
8.25
13.5
16.5
21
15
16.5
9.75
19.5
19.5
20.25
12
10.5
12.75
18
13.5
14.25
15
15.75
15.75
15.75
19.5
16.5
19.5
15.75
17.25
19.5
30
30
29
86
87
49
80
74
74
28
76
26
40
23
17.5
17.6
30
28
18.2
19
30
30
15
15
16
15
15
72
15
25
15
20
45
5
5
5
49.8
49.8
48.14
47.77777778
48.33333333
49
44.44444444
41.11111111
41.11111111
37.33333333
42.22222222
34.66666667
40
30.66666667
30
30
49.8
37.33333333
24.26666667
31
25
25
20
15
15
12
10
10
15
41.5
15
15
10
6.666666667
6.666666667
5
40
39.26
39.34
39.4
39.02
33.18
38.56
38.04
37.06
38.98
36.34
37.86
30
36.34
37.84
36.94
15
24
35.94
28.8
37.24
35.06
37.24
34.98
36.22
38.56
40
39.26
31.8
96.235
94.258
93.668
93.178
92.603
87.873
87.754
84.401
83.421
82.996
81.312
76.982
75.445
73.937
66.123
65.852
53.018
43.768
66.642
32.016
91
88.325
74.648
55.92
62.008
58.263
59.95
84.51
51.998
46.698
21.435
74.425
79.495
43.664
12.359
11.435
Napomena kandidati pod rednim brojevima 1, 18 i 20 se neće uzeti razmatranje ako ne potpune dokumentaciju do 10.7.2014
24
24.16
28.06
31.8
96.235
94.258
93.668
93.178
92.603
87.873
87.754
84.401
83.421
82.996
81.312
76.982
75.445
73.937
72.790
72.385
68.018
67.768
66.642
66.483
66.200
63.525
61.448
55.920
55.675
55.263
54.950
54.510
51.998
46.698
45.435
44.605
44.495
43.664
12.359
11.435
Primljeni
Nisu primljeni
Download

Konacna lista za IUI