DRUŠTVO MEDICINSKIH BIOHEMIČARA SRBIJE
Vojislava Ilića 94b/7, 11000 Beograd, Srbija
Tel: (011) 3475-183
Tel/Fax: (011) 361 56 31
E-mail: [email protected], [email protected], www.dmbj.org.rs
P I B broj: 100019969
Poštovane koleginice-kolege,
Obaveštavamo vas da je Programski savet Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Društva medicinskih
biohemičara Srbije doneo odluku o održavanju Dvadesetog edukativnog seminara sa temom
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MEDICINSKIM LABORATORIJAMA:
ZAHTEVI I PREPORUKE
Kurs će se održati u petak, 21. marta 2014. godine od 09,00 do 17,00 časova u Hotelu „M“, Bulevar Oslobođenja
56a, Beograd.
Koordinator kursa: Prim. dr sc. med Zorica Šumarac
Profil slušalaca: biohemičari, lekari, farmaceuti, stomatolozi, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, zdravstveni
saradnici
Predviđeni broj učesnika je 250. Prijave se primaju do 15. marta 2014. godine.
Cilj kursa: Upoznavanje sa osnovama međunarodne i nacionalne zakonske regulative o bezbednosti i zdravlju na
radu. Upoznavanje sa preporukama za bezbedan rad u medicinskim i mikrobiološkim laboratorijama. Upoznavanje sa
standardnim merama predostrožnosti za bezbedan rad u medicinskim laboratorijama. Implementacija postupaka
primarne i postekspozicione profilakse. Upoznavanje sa virusološkom dijagnostikom u postupku postekspozicione
profilakse. Upoznavanje sa postupcima upravljanja medicinskim otpadom. Prikaz zahteva standarda 15189 i AZUS
standarda za bezbednost u medicinskim laboratorijama.
Metode rada: 9 predavanja i 1 radionica
Materijal: elektronska forma predavanja (CD)
Provera stečenih znanja: ulazno-izlazni test znanja
Kotizaciju za učešće u iznosu od 6.000,00 dinara, treba uplatiti na tekući račun Društva medicinskih biohemičara
Srbije broj: 160-375792-34, bez poziva na broj.
Kurs je u toku akreditacije kod Zdravstvenog saveta Srbije kao domaći kurs I kategorije.
Organizator je Društvo medicinskih biohemičara Srbije koji vodi evidenciju i izdaje sertifikat o učešću. Kotizacija
uključuje učešće, elektronsku formu predavanja (CD) i sertifikat o učešću na seminaru. U toku održavanja seminara
učesnicima će biti obezbeđen obrok.
Prijavljivanje se može izvršiti isključivo popunjavanjem prijave i slanjem iste faksom na broj 011/361 56 31 ili
011/366 36 56, kao i mejlom na adresu: [email protected] .
Uz srdačne pozdrave,
ORGANIZATORI KURSA
OKRENI
DRUŠTVO MEDICINSKIH BIOHEMIČARA SRBIJE
Vojislava Ilića 94b/7, 11000 Beograd, Srbija
Tel: (011) 3475-183
Tel/Fax: (011) 361 56 31
E-mail: [email protected], [email protected], www.dmbj.org.rs
P I B broj: 100019969
PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MEDICINSKIM LABORATORIJAMA:
ZAHTEVI I PREPORUKE
Hotel „M“ Beograd
petak, 21. mart 2014. godine
Satnica
Tema
Metod
obuke*
Predavač
09,00 – 09,30
Registracija i podela materijala
09,30 – 09,45
Uvodna reč
Ulazni test znanja
ulazni test
znanja
Prim. dr sc. med Zorica Šumarac, sped. med. biohem.
Predsednik DMBS
09,45– 10,15
Zakonska regulativa bezbednosti i zdravlja
na radu
predavanje
Prim. dr sc. med Radmila Obrenović, spec.med.biohem.
Centar za medicinsku biohemiju, KCS
10,15 – 10,45
Preporuke za bezbedan rad u mikrobiološkim predavanje
i medicinskim laboratorijama
Prim. mr. sc. med Snežana Jovanović,
spec. mikrobiologije sa parazitologijom,
Služba za mikrobiologiju, KCS
10,45 – 11,15
Standardne mere predostrožnosti za bezbedan predavanje
rad u medicinskim laboratorijama: I deo
Prim. dr sc. med Zorica Šumarac, sped. med. biohem.
Centar za medicinsku biohemiju, KCS
11,15 – 11,45
Standardne mere predostrožnosti za bezbedan predavanje
rad u medicinskim laboratorijama: II deo
Prim. dr sc. ph Marijana Dajak, sped. med. biohem.
Centar za medicinsku biohemiju, KCS
11,45 – 12,00
Pauza za kafu
predavanje
12,00 – 12,30
Procedura postekspozicione profilakse:
opis procedure
predavanje
Prim. dr sc. med Zorica Šumarac, sped. med. biohem.
Centar za medicinsku biohemiju, KCS
12,30 – 13,10
Procedura postekspozicione profilakse:
primarna i postekspoziciona profilaksa
predavanje
Dr Nataša Mazić, spec. epidemiologije
Služba za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane,
KCS
13,10 – 13,50
Procedura postekspozicione profilakse:
virusološka dijagnostika
predavanje
Dr Ivana Pešić-Pavlović, spec. mikrobiologije sa
parazitologijom,
Služba za mikrobiologiju, KCS
13,50 – 14,50
Pauza za ručak
14,50 – 15,25
Upravljanje medicinskim otpadom
predavanje
Prim. mr sc. med Verica Jovanović,
spec. socijalne medicine,
Institut za javno zdravlje Srbije ’’Dr Milan Jovaović
Batut’’
15,25 – 16,00
Zahtevi standarda 15189 i AZUS standarda
za bezbednost-medicinske laboratorije
predavanje
Dr Svetlana Obradović, spec. kliničke biohemije
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku BioMedica,
Beograd
16,00 – 16,45
Radionica
16,45 – 17,00
Završni test znanja
rad u grupi
Dipl. ing. zaštite na radu Milica Drljević,
(moderator)
Odeljenje za bezbednost i zdravlje na radu, KCS
završni test
znanja
DRUŠTVO MEDICINSKIH BIOHEMIČARA SRBIJE
Vojislava Ilića 94b/7, 11000 Beograd, Srbija
Tel: (011) 3475-183
Tel/Fax: (011) 361 56 31
E-mail: [email protected], [email protected], www.dmbj.org.rs
P I B broj: 100019969
P R I J A V A ZA UČEŠĆE NA KURSU KONTINUIRANE EDUKACIJE BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U MEDICINSKIM LABORATORIJAMA: ZAHTEVI I PREPORUKE Prijavljujem svoje učešće na 20 kursu kontinuirane edukacije koju organizuje Društvo medicinskih bihemičara Srbije, a koji se održava u petak 21. marta 2014. godine u Beogradu: Ime i prezime: mob/tel: br. licence __
USTANOVA (naziv i adresa): _______________________________________________________________ TEL ______________________ FAX _____________________ PIB br. __________________________ FIRMA ‐ SPONZOR (naziv i adresa): __________________________________________________________ TEL ______________________ FAX _____________________ PIB br. __________________________ Kotizaciju za učešće na seminaru, u iznosu od 6.000,00 dinara, treba uplatiti na žiro račun Društva medicinskih biohemičara Srbije broj: 160‐375792‐34, bez poziva na broj. ______________________________ ______________________________ Mesto i datum Potpis učesnika MOLIMO DA OBAVEZNO OVU POPUNJENU PRIJAVU SA DOKAZOM O UPLATI KOTIZACIJE DOSTAVITE: Fax‐om: 011/361 56 31, 011 366 36 56 ili Elektronski na adresu: [email protected] Po prijemu prijave i dokaza o uplati dostavićemo Vam fakturu ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVE I UPLATU KOTIZACIJE: 15. mart 2014. godine 
Download

Poštovane koleginice-kolege,