DRUŠTVO MEDICINSKIH BIOHEMIČARA SRBIJE
FARMACEUTSKI FAKULTET Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, P. Fah 146
Tel/Fax: (011) 361 56 31, E-mail: [email protected], www.dmbj.org.rs
P I B broj: 100019969
Poštovane koleginice-kolege,
Obaveštavamo vas da je Programski savet Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Društva medicinskih
biohemičara Srbije doneo odluku o održavanju Šesnaestog edukativnog seminara sa temom
ANALIZA URINA – PRAKTIČNO IZVOĐENJE I KLINIČKI ZNAČAJ
Kurs će se održati u:
• Kraljevu, subota 31. mart 2012. godine od 11,00 do 17,00 časova u prostorijama Zdravstvenog centra
Studenica, Jug Bogdanova 112, Kraljevo.
• Nišu, subota 07. april 2012. godine od 11,00 do 17,00 časova u prostorjama Doma zdravlja Niš, Vojvode
Tankosića 15, Niš.
Kordinatori kursa: Prim. dr sci. Nataša Lalić i Prim. dr sci. Mirka Ilić
Profil slušalaca: biohemičari, lekari, farmaceuti, zdravstveni tehničari
Predviđeni broj učesnika je 100-120. Prijave se primaju do 26. marta (Kraljevo) i 02. april 2012. godine
(Niš).
Cilj kursa: Upoznavanje sa primenom standardnih procedura i kontrolom kvaliteta u preanalitičkom i
analitičkom postupku u kvalitativnoj analizi urina (European Urinanalysis guidelines-2000 i Urunanalisis;
Approved Guideline-third edition USA-2009). Prepoznavanje osnovnih i retkih elemenata sedimenta urina.
Upoznavanje sa primenom različitih mikroskopskih tehnika u analizi sedimenta urina. Upoznavanje sa
primenom automatizacije u analizi urina. Upoznavanje sa dijagnostičkim značajem analize urina.
Metode rada: 6 predavanja i 1 radionica
Materijal: štampana predavanja
Provera stečenih znanja: ulazni i završni test znanja
Kotizaciju za učešće u iznosu od 3.000,00 dinara, treba uplatiti na tekući račun Društva medicinskih
biohemičara Srbije broj: 255-0006390101000-02, sa pozivom na broj: 31-03-2012 (za kurs u Kraljevu) ili
07-04-2012 (za kurs u Nišu).
Na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Srbije broj: 153-02-1025/2011-01, od 15.11.2011. godine seminar je
akreditovan pod brojem Г-59/2011, kao kurs I kategorije koji za učesnike nosi 5 (pet) i za predavače 10 (deset)
bodova.
Organizator je Društvo medicinskih biohemičara Srbije koji vodi evidenciju i izdaje sertifikat o učešću.
Kotizacija uključuje učešće na seminaru, štampani materijal sa seminara i sertifikat o učešću na seminaru. U toku
održavanja seminara učesnicima će biti obezbeđen obrok.
Prijavljivanje se može izvršiti isključivo popunjavanjem prijave i slanjem iste faksom na tel/faks broj 011/361 56
31, 011/366 36 56 ili mailom na adresu: [email protected] .
Uz srdačne pozdrave,
ORGANIZATORI KURSA
DRUŠTVO MEDICINSKIH BIOHEMIČARA SRBIJE
FARMACEUTSKI FAKULTET Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, P. Fah 146
Tel/Fax: (011) 361 56 31, E-mail: [email protected], www.dmbj.org.rs
P I B broj: 100019969
PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE
ANALIZA URINA – PRAKTIČNO IZVOĐENJE I KLINIČKI ZNAČAJ
Zdravstveni centar Studenica, Jug Bogdanova 112, Kraljevo
subota, 31. mart 2012. godine
Satnica
Tema
10,00–11,00
Registracija učesnika i podela materijala
11,00–11,30
Ulazni test znanja
11,30–12,00
Priprema pacijenata i uzoraka za analizu
Metod
obuke
predavanje Prim. dr sci Mirka Ilić,
Značaj fizičko-hemijske analize urina
12,00–12,30
12,30–13,00
Predavač
Centar za medicinsku biohemiju, KCS, Beograd
Identifikacija osnovnih i retkih
elemenata sedimenta urina
predavanje Prim. dr sci Nataša Lalić,
Primena automatskog postupka u analizi
urina
predavanje Biljana Glišić, spec. med. biohemije
Centar za medicinsku biohemiju, KCS, Beograd
Centar za medicinsku biohemiju, KCS, Beograd
13,00–13,30
Pauza
13,30–14,00
Klinički značaj analize sedimenta urina u
raznim stanjima i bolestima
urogenitalnog trakta
predavanje Prim. dr sci Nataša Lalić,
Kontrola kvaliteta hemijske i
mikroskopske analize urina
predavanje Prim. dr sci Mirka Ilić,
Kontrola kvaliteta analize urina na
automatskim sistemima
predavanje Biljana Glišić, spec. med. biohemije
14,00–14,30
14,30–15,00
15,00–16,30
Radionica
Centar za medicinsku biohemiju, KCS, Beograd
Centar za medicinsku biohemiju, KCS, Beograd
Centar za medicinsku biohemiju, KCS, Beograd
vežbe
Prim. dr sci Nataša Lalić
Prim. dr sci Mirka Ilić
Biljana Glišić, spec. med. biohemije
16,30–17,00
Završni test znanja
DRUŠTVO MEDICINSKIH BIOHEMIČARA SRBIJE
FARMACEUTSKI FAKULTET Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, P. Fah 146
Tel/Fax: (011) 361 56 31, E-mail: [email protected], www.dmbj.org.rs
P I B broj: 100019969
PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE
ANALIZA URINA – PRAKTIČNO IZVOĐENJE I KLINIČKI ZNAČAJ
Dom zdravlja Niš, Vojvode Tankosića 15, Niš
subota 07. april 2012. godine
Satnica
Tema
10,00–11,00
Registracija učesnika i podela materijala
11,00–11,30
Ulazni test znanja
11,30–12,00
Priprema pacijenata i uzoraka za analizu
Metod
obuke
predavanje Prim. dr sci Mirka Ilić,
Značaj fizičko-hemijske analize urina
12,00–12,30
12,30–13,00
Predavač
Centar za medicinsku biohemiju, KCS, Beograd
Identifikacija osnovnih i retkih
elemenata sedimenta urina
predavanje Prim. dr sci Nataša Lalić,
Primena automatskog postupka u analizi
urina
predavanje Biljana Glišić, spec. med. biohemije
Centar za medicinsku biohemiju, KCS, Beograd
Centar za medicinsku biohemiju, KCS, Beograd
13,00–13,30
Pauza
13,30–14,00
Klinički značaj analize sedimenta urina u
raznim stanjima i bolestima
urogenitalnog trakta
predavanje Prim. dr sci Nataša Lalić,
Kontrola kvaliteta hemijske i
mikroskopske analize urina
predavanje Prim. dr sci Mirka Ilić,
Kontrola kvaliteta analize urina na
automatskim sistemima
predavanje Biljana Glišić, spec. med. biohemije
14,00–14,30
14,30–15,00
15,00–16,30
Radionica
Centar za medicinsku biohemiju, KCS, Beograd
Centar za medicinsku biohemiju, KCS, Beograd
Centar za medicinsku biohemiju, KCS, Beograd
vežbe
Prim. dr sci Nataša Lalić
Prim. dr sci Mirka Ilić
Biljana Glišić, spec. med. biohemije
16,30–17,00
Završni test znanja
DRUŠTVO MEDICINSKIH BIOHEMIČARA SRBIJE
FARMACEUTSKI FAKULTET Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, P. Fah 146
Tel/Fax: (011) 361 56 31, E-mail: [email protected], www.dmbj.org.rs
P I B broj: 100019969
PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA KURSU KONTINUIRANE EDUKACIJE ANALIZA URINA – PRAKTIČNO IZVOĐENJE I KLINIČKI ZNAČAJ Prijavljujem svoje učešće na 16 kursu kontinuirane edukacije koju organizuje Društvo medicinskih bihemičara Srbije, a koji se održava u Kraljevu, subota 31. mart 2012. godine od 11,00 do 17,00 časova u prostorijama Zdravstvenog centra Studenica, Jug Bogdanova 112, Kraljevo. Nišu, subota 07. april 2012. godine od 11,00 do 17,00 časova u prostorjama Doma zdravlja Niš, Vojvode Tankosića 15, Niš. Ime i prezime: mob/tel: br. licence __
USTANOVA (naziv i adresa): ______________________________________________________________________ TEL. _________________________ FAX. ________________________ PIB br. ___________________________ FIRMA ‐ SPONZOR (naziv i adresa): _________________________________________________________________ TEL. _________________________ FAX. ________________________ PIB br. ___________________________ Kotizaciju za učešće na seminaru, u iznosu od 3.000,00 dinara, treba uplatiti na žiro račun Društva medicinskih biohemičara Srbije broj: 255‐0006390101000‐02, sa pozivom na broj: 31‐03‐2012 (za kurs u Kraljevu) ili 07‐04‐2012 (za kurs u Nišu) ________________________________ ______________________________ Mesto i datum Potpis učesnika
MOLIMO DA OBAVEZNO OVU POPUNJENU PRIJAVU SA DOKAZOM O UPLATI KOTIZACIJE DOSTAVITE: Fax‐om: 011/361 56 31, 011 366 36 56 ili Elektronski na adresu: [email protected] Po prijemu prijave i dokaza o uplati dostavićemo Vam fakturu ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVE I UPLATU KOTIZACIJE: 26. mart (Kraljevo) i 02. april 2012. godine (Niš) 
Download

Preuzmi