Kontakt:„FICE SRBIJA“
Sedište regionalne mreže
FICE Jugoistočna Evropa:
2006-2010 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 3448 629
Mob:+381 64 110 29 14
E-mail: [email protected]
FICE JUGOISTOČNA EVROPA
POZIV ZA UČEŠĆE
članicama regionalne mreže „FICE Jugoistočna Evropa“
u Projektu kontinuirane edukacije
NOSILAC PROJEKTA:Regionalna mreža „FICE Jugoistočna Evropa“
GODINA PROJEKTA:treća
UČESNICI:zaposleni iz Domova za decu u regionu -republikama bivše Jugoslavije(Srbija,Crna Gora,Makedonija,Bosna i Hercegovina sa Republikom Srpskom)
VREME ODRŽAVANJA:30 juni-3 juli 2010
MESTO ODRŽAVANJA:BanjaLuka,Republika Srpska,Bosna i Hercegovina
VREME TRAJANJA:trodnevni trening
DONATOR: Protestants Christelijke Vereniging voor Jeugd- en Kinderzorg, Holland
sa temom
„BAZIČNI KONCEPTI ZA RAZUMEVANJE DETETA U
INSTITUCIONALNOJ ZAŠTITI“
uz dodatni modul „Prevencija izgaranja na poslu“
Poštovane kolege i saradnici iz „FICE“ sekcija u
Srbiji,Crnoj Gori,Makedoniji,Bosni i Hercegovini sa Republikom Srpskom
regionalna mreža„FICE Jugoistočna Evropa“ već treću godinu obezbedjuje
realizaciju „ Projekta kontinuirane edukacije“, u kojoj je planirano da učešće uzmu
različiti profili stručnjaka iz domova za decu iz pet regiona Jugoistočne Evrope.
Osnovni cilj projekta je obuka zaposlenih koji rade u institucijama za
decu i mlade, podizanje ličnih i stručnih kompetencija u razumevanju dečijih potreba
i kreiranje bazičnog programa obuke(neophodnog seta veština i alata) za kadar
zaposlenih u institucijama za decu bez roditeljskog staranja i decu i mlade sa rizičnim
i teškim ponašanjima.
Specifičnost projekta je u nalaženju ključnih zajedničkih tačaka za obuku
različitih profila zaposlenih,tj.učesnika u procesu zaštite dece na domskom smeštaju,
sa ciljem povećanja kompetentnosti svih kadrova uključenih u zaštitu dece na
domskom smeštaju , što boljem komplementarnom i balansiranom iskorištavanju
ljudskih resursa u kompetentnoj brizi o deci i unapredjenju istitucionalne zaštite
uopšte.
„FICE Jugoistočna Evropa“je obezbedila mogućnost za realizaciju treninga
u 2008.g. u Beogradu(domaćin „FICE Srbija“ i 2009.g. u Mostaru(domaćin Dječji dom
Mostar-egipatsko selo) sa ukupnim učešćem 9 institucija, 45 učesnika,tj devet
Domova i Zavoda za decu:
• Dom porodica iz Zenice
• Dom „Rada Vranješević“ iz Banjaluke
• Dom „SPOMENAK“ iz Pančeva
• Dom „11 oktomvri“ iz Skopja
• Dom „Mladost“ iz Bijele
• Centar „DUGA“ iz Kulen Vakufa
• Dom „Duško Radović“ iz Niša
• Dom za djecu iz Tuzle
• JU“25 maj“za brigu o deci sa problemima u ponašanju, Skopje
•
Predlog institucije učesnika dostavlja FICE sekcija iz svake republike.
DOM –učesnik treba da se uključi na trening sa pet izabranih uposlenika
iz svoje organizacije.
Poželjno je da budu predstavnici rukovodstva (direktor,koordinator ili član
stručnog tima), predstavnici onih koji neposredno rade sa decom (vaspitači) kao i
predstavnici tehničke podrške u domovima za decu (kuhinja, vešeraj, higijena, vozni
park, spoljni poslovi i sl.).
Troškovi organizacije (materijal za seminar smeštaj,boravak,putni troškovi)
obezbeđeni su od strane donatora Prott.Ver. Jeugden Kinderzorg, Zvolle,Holland, a
pokriva ih organizator - „FICE Jugoistočna Evropa“.
Za domaćina III kruga obuke zaposlenih u projektu kontinuirane edukacije je
predložen i izabran Dom za decu “Rada Vranješević“ iz Banjaluke
Bosna i Hercegovina tradicionalno učestvuje sa 2 predstavnika, iz
Federacije i R.Srpske.
U toku narednog perioda,posle Vaših prijava,dostavićemo informacije o
programu obuke, trajanju,detaljima oko dolaska i ostanka,kao i o ostalim učesnicima
(tj.domovima)
Sve dodatne informacije možete dobiti i u telefonskom kontaktu sa
organizatorom 00381 064/110 2914. ili na fiksni tel:00381 11 3448 629 ili na el.
adresu [email protected]
S poštovanjem,
U Beogradu,
Maj 2010
Predsednik „FICE Jugoistočna Evropa“
Željka Burgund
Download

predstavljanje CEP 2010