Licenca OTP 19/2010
INFORMACIJA O STRUČNOM STUDIJSKOM PUTOVANJU U
BEČ
NA
EPA 2015
The 23rd European Congress of Psychiatry
28/31.03.2015. – Austria Center Vienna - www.epa-congress.org
POLAZAK: 28.03.2015.
POVRATAK:31.03.2015.
4 DANA / AVIONOM
CENA: 69.900.-Din. (hotel****)
ROK ZA PRIJAVU: poželjno do 13.01.2015.
DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 14.700.-Dinara
PROGRAM PUTOVANJA:
1.DAN
SASTANAK NA AERODROMU BEOGRAD I LET SA JU 600 ZA BEČ U 07,00 h. SLETANJE U 08,35 h. TRANSFER
DO HOTELA I SMEŠTAJ. ODLAZAK NA KONGRES. CELODNEVNI STRUČNI PROGRAM. PREDVEČE
POVRATAK U HOTEL. UVEČE SLOBODNO VREME. NOĆENJE.
2.-3.DAN DORUČAK I ODLAZAK NA KONGRES. CELODNEVNI STRUČNI PROGRAM. PREDVEČE POVRATAK U HOTEL.
UVEČE SLOBODNO VREME. NOĆENJE.
4.DAN DORUČAK. ODLAZAK NA KONGRES. POPODNE POVRATAK U HOTEL I TRANSFER DO AERODROMA. LET
SA JU 605 ZA BEOGRAD U 20,45 h. SLETANJE U 22,10 h I ZAVRŠETAK PUTOVANJA.
U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO: prevoz avionom ekonomskom klasom na relaciji Beograd-Beč-Beograd sa uključenim
svim taksama u zemlji i inostranstvu, transferi na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom u Beču posebnim turističkim autobusom, smeštaj u
Beču u neposrednoj blizini kongresnog centra (udaljenost cca 300m) u hotelu “Arcotel Kaiserwasser“**** u dvokrevetnim sobama
(tuš-WC) na bazi noćenja sa kontinentalnim doručkom, zdravstveno osiguranje za vreme puta, organizacija i vođstvo putovanja.
U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENA kotizacija za učešće na kngresu koja iznosi € 295 ili € 695, a u zavisnosti od datuma
uplate kotizacije i članstva u EPA udruženju. Više informacija na www.epa-congress.org
Kotizaciju možete uplatiti i preko nas – interesujte se!
PRIJAVLJIVANJE za putovanje se vrši pismom/faksom preduzeća/lica koje snosi troškove sa naznačenim PIB brojem preduzeća (ili
JMBG brojem lica koje vrši plaćanje), imenima putnika i brojem telefona za dalje kontakte. Preduzeće/lice ovim preuzima obavezu
plaćanja za prijavljene putnike. Po prijavi dostavićemo Vam predračun za troškove aranžmana po kome je potrebno da uplatite u datom
roku. U cilju kvalitetne realizacije programa, molimo za blagovremene prijave.
MINIMUM od 15 putnika u grupi je potreban za realizaciju ovog programa prema navedenoj ceni i uslovima. U slučaju manjeg broja
prijavljenih putnika (minimum 1 osoba), uz konsultaciju sa Vama, program ćemo realizovati uz neophodne-nužne korekcije uslova
putovanja (raspoloživost individualnih avio tarifa i sl.). Bez obzira na broj putnika, uz blagovremenu prijavu i saglasnost sa
ev.korekcijom uslova, realizacija programa je izvesna. U slučaju otkazivanja putovanja, agencija je dužna da o tome blagovremeno
obavesti putnika, a najkasnije 7 dana pred put.
OSTALE UZANSE: Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja preduzeća “TTI”-Beograd (licenca OTP 19/2010), usklađeni sa Yuta
standardima, što je posebno odštampano i na raspolaganju putnicima. Skrećemo pažnju da u cilju kvalitetne realizacije programa,
dajemo garancije našim ino-partnerima čime smo sprečeni da prihvatimo eventualno otkazivanje sa Vaše strane bez materijalnih
posledica. Napominjemo da sve informacije u vezi realizacije putovanja koje smo dali u pisanoj formi predstavljaju našu obavezu.
Cena programa je formirana na bazi pariteta Euro/Dinar prema kursu NLB banke od 31.10.2014. i u slučaju znatnijeg odstupanja istog,
doći će i do promene cene aranžmana! Interesujte se da se osigurate - detalje dostavljamo po prijavi !
Ostale aktuelne srodne međunarodne manifestacije januar - april 2015. - U daljem tekstu dostavljamo Vam izbor specijalizovanih
međunarodnih manifestacija (osim navedenih postoji još značajnih manifestacija –interesujte se ili dajte sugestiju !). Ukoliko Vas
zainteresuje neka od tema, na Vaš upit dostavićemo detaljan program puta sa svim neophodnim uslovima i klauzulama. Za sada Vam
dajemo za orijentaciju kraći spisak manifestacija sa ostalim najnužnijim podacima.
London (UK)
Seoul (South Korea)
Tokyo (Japan)
Barcelona (Spain)
18/20.03.
21/25.03.
22/25.03.
17/20.04.
International Eating Disorders Conference 2015 - 12th London International Eating Disorders Conference 2015..
WASM 2015 - 6th World Congress on Sleep Medicine 2015 ...
World Congress on Women`s Mental Health - 6th World Congress on Women`s Mental Health ...
ICDD 2015 - 4th International Congress on Dual Disorders ...
Prijave i informacije u preduzeću "TTI"- Beograd, Terazije 16
TEL: 011 / 3618 488
FAX: 011 / 3610 900
MOB: 061 / 1399 407
www.tti.rs
e-mail: [email protected]
ili
064 / 1800 218 (08,30 - 16,30 h)
Ukoliko želite, možemo Vas redovno besplatno informisati o manifestacijama iz Vaše struke!
Pošaljite Vašu poštansku ili e-mail adresu - javite se ! (08,30 – 16,30 h)
ŽELIMO VAM SREĆAN PUT I PUNO KORISNIH POSLOVNIH KONTAKATA!
Download

Psihijatrija i ostale srodne oblasti