Nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje
socijalnih radnika i drugih profesionalaca
u oblasti socijalnih djelatnosti
Bojan Arula, dipl. socijalni radnik - predsjednik Udruženja
Rođen je 11.05.1978. u Banjaluci. Do 2000. godine aktivno se bavio političkim
aktivizmom, da bi od iste godine politiku zamijenio volonterskim radom u NVO
sektoru u organizacijama kao što su Save the children UK, Omladinski
komunikativni centar, Humanitarna organizacija «Partner», Međunarodni forum
Bosna, Udruženje psihologa RS, Udruženje za pomoć nedovoljno mentalno
razvijenim licima i dr, čiji saradnik u raznim projektima ostaje i do danas.
Gotovo dvije godine bio je i volonter na različitim projektima u Centru za socijalni
rad Banjaluka, a naročito u odjeljenju za maloljetničku delinkvenciju. Aktivan je i
kao učesnik reforme socijalnog sektora u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini kroz
razne komisije, projekte, tribine i okrugle stolove. Tokom 2010. i 2011. godine edukovao je preko 200 stručnih
radnika iz 100 centara za socijalni rad za direktnu asistenciju žrtvama trgovine ljudima. Saradnik je brojnih domaćih i
stranih organizacijacija kao što su Ministarstvo sigurnosti BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Dječiji
dom „Rada Vranješević“, MFS EMMAUS, Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Catholic Relief Service
(CRS), Međunarodni forum Bosnae, Udružene žene Banja Luka, Save the Children Norway, Fair Fund, Global Fund
for Children i mnoge druge.
Osnivač je i prvi predsjednik Unije studenata socijalnog rada Banjalučkog univerziteta kao nevladine organizacije
od 2002. do 2004. godine. U veoma kratkom roku uspijeva da od male studentske organizacije, zajedno sa nekoliko
saradnika, napravi jednu od vodećih NVO u Banjaluci i najpoželjnijeg partnera drugim nevladinim organizacijama,
ali i vladinim institucijama i organizacijama.
Osnivač je I predsjednik udruženja «Nova generacija» koje je udruženje socijalnih radnika i drugih radnika u oblasti
socijalnih djelatnosti. Menadžer je i saradnik na više različitih projekata aktivnosti u zajednici, a iza sebe ima preko
25 realizovanih programa i projekata. Neki od njih su: istraživanja: „Porodično nasilje u gradu
Banja Luka“ (2003.), „Seksualno i psihološko nasilje na Univerzitetu u Banjaluci“ (2003.), „Djeca žrtve rata“ (2004),
„Zapošljavanje mladih“ (2004.), „Potrebe djece u institucionalnom smještaju“ (2006.), „Nove politike kulture i
obrazovanja – strateška saradnja i umrežavanje za platforme promjene“ (2005.,2006.), „Rodni stereotipi kod
srednjoškolaca“ (2009.); projekti: „Parlament studenata socijalnog rada Jugoistočne Evrope“ (2003), „Druga šansa
za školovanje“ (2003.), „Stariji brat, starija sestra“ (2003. do danas), „Prihvatna stanica za djecu u skitnji (2004. do
danas), „Zaštita mentalnog zdravlja djece u osnovnim i srednjim školama“ (2004.), „Promocija volonterizma u
lokalnoj zajednici“ (2004.), „Promocija hraniteljstva“ (2004.), „Servis za osobe sa invaliditetom“ (2004.),
„Promocija socijalnog rada u srednjim školama“ (2004.), „Iskustva društva u tranziciji“ (2004., 2005.),
„Volonterizam – aktivnost koja širi optimizam“ (2004.,2005.,2006.), „Projekat Za Život!“ (2005.,2006.,2007.),
“Alkoholizam i rehabilitacija – klub liječenih alkoholičara“ (2005.), „Centar za dijete i porodicu“ (2007.), „Dnevni
centar za djecu u riziku“ (2011.), „Drop in centar“ (2011.), „Prihvatna stanica za djecu žrtve nasilja i svjedoke nasilja
u porodici“ (2011).
Autor je i koautor mnogih stručnih knjiga, kao što su: Priručnik za edukaciju djece bez roditeljskog staranja za život u
lokalnoj zajednici (2005), Obrazovanje i kultura u Bosni i Hercegovini (2006), Problemi djece i omladine u kontekstu
ljudskih prava u Bosni i Hercegovini (2007), Priručnik za direktnu asistenciju žrtvama trgovine ljudima (2008), Rodni
stereotipi kao uzrok nasilja nad ženama i djevojčicama (2009), Smjernice o postupanju centara za socijalni rad sa
žrtvama trgovine ljudima (2010) i mnogi drugi.
www.novageneracija.org
Download

Bojan Arula,dipl. socijalni radnik - predsjednik