Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo
www.utvsi.com
Osnovano 1960.
Forum voda 2014- Beograd
4 – 5. novembar 2014.
Hotel HOLIDAY INN Beograd, BELEXPOCENTAR
Program
10:00 – 11:00
11:00 – 11:10
11:10 – 11:30
11:30 – 11:50
11:50 – 12:10
12:10 – 12:30
12:30 – 12:50
12:50 – 13:10
13:10 – 13:30
13:30 – 13:50
13:50 – 14:10
14:10 – 15:40
16:00 – 17:30
Utorak, 4. novembar
SVEČANO OTVARANJE, OBILAZAK SAJMA
konferencijske sale: Studenica, Ravanica i Gračanica
Jezici konferencije: srpski i engleski
Upravljanje vodama-Analiza poplava u Srbiji u maju 2014 i iskustva drugih zemalja
- Uvodna reč – Prof. dr Marko Ivetić, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
predsedavajući
- Hidrometeorološki aspekti poplava u maju 2014. na slivu reke Save – doc. dr. Jasna Plavšić,
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, mr Dejan Vladiković, Republički
hidrometeorološki zavod Srbije
- Katastrofalne poplave u Srbiji, maj 2014. – Prof. dr Slobodan Petković, UTVSI, Prof. dr Stevan
Prohaska, dr Marina Babić-Mladenović, Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi”
- Neka iskustva iz kartiranja plavnih zona i rizika od plavljenja – Prof. dr Miodrag Jovanović,
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Pauza za kafu
- Ekonomska analiza direktnih šteta, dugoročnih gubitaka i kvantifikacija ekonomske efikasnosti
mera zaštite od poplava u SAD, mr Ranko Pudar, dipl.ing, PMC, SAD
- Integralno i interaktivno upravljanje rizikom od plavljenja urbanih sredina, Dr Zoran Vojinović,
UNESCO IHE
- Procena šteta i potreba u sektoru vodovoda i kanalizacije posle poplava u Srbiji 2014, Miroslav
Cvjetković, MISP- Srbija
- Sistem civilne zaštite EU i zaštita od poplava– primer Italije, Salvatore Arkuri, Italia
- Portugalsko iskustvo u pristupanju fondovima za razvoj EU, LNEC
- Diskusija
Zajednička sednica Odbora Udruženja za komunalnu delatnost Privredne komore Srbije i
Udruženja vodovoda i kanalizacije Srbije*
*samo za članove
Drugi dan
Sreda, 5. novembar
konferencijske sale: Ravanica i Gračanica
Jezici konferencije: srpski i engleski
10:00 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 - 10:45
Upravljanje preduzećima vodovoda I benčmarking
- Uvod
Tomas Cenc, dipl.ing, DVGW, predsedavajući
- Bezbedno snabdevanje vodom u redovnom radu prema tehničkom praviliu
UTVSI DVGW W 1001, UTVSI
- Bezbedno snabdevanje vodom u kriznim situacijama prema tehničkom praviliu
UTVSI DVGW W 1002, UTVSI
Sinđelićeva 21, 11000 Beograd, Srbija
tel. +381 11 244 22 28; faks +381 11 244 11 93; e-mail [email protected]
Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo
www.utvsi.com
Osnovano 1960.
10:45 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:15
- Benčmarking usluga vodovoda prema tehničkom pravilu W 1100,
Tomas Cenc, dipl.ing, DVGW, predsedavajući
- Diskusija
Pauza za kafu
12:15 – 12:30
Održavanje distributivnih vodovodnih sistema
- Uvod
Tomas Cenc, DVGW, predsedavajući
12:30 – 12:45
12:45 – 13:00
13:00 - 13:15
- Održavanje distributivnih vodovodnih sistema prema tehničkom pravilu W 400-3, UTVSI
- Kontrola mreže i gubici vode prema tehničkom pravilu UTVSI DVGW W 392, UTVSI
- Diskusija
13:15 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30– 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
Pauza za kafu i sendviče
Održavanje distributivnih vodovodnih sistema
- Uvod
Tomas Cenc, DVGW, predsedavajući
- Statistika mreže i kvarova prema tehničkom pravilu UTVSI DVGW W 402, UTVSI
- Rehabilitacija distributivnih vodovodnih sistema prema tehničkom pravilu UTVSI DVGW W
403, UTVSI
- Diskusija
konferencijska sala: Studenica
Poslovni forum
10:15 – 10:45
Grundfos Srbija d.o.o.,Srbija
Grundfos optimalna rešenja i proizvodi za kompletan ciklus tretmana voda i otpadnih voda
10:55 – 11:25
Energoprojekt - Hidroinženjering, a.d. Beograd, Srbija
Smanjenje količine zaprljanih otpadnih voda pre prečišćavanja na TENT B
11:35 – 12:05
Energoprojekt - Hidroinženjering, a.d. Beograd, Srbija
Degradacioni procesi u akumulacijama hidroelektrana Đerdap 1 i Đerdap 2 i bilansiranje
zagađenja - neophodnost programa dodatnih ispitivanja
12:15 – 12:45
Energoprojekt - Hidroinženjering, a.d. Beograd, Srbija
Uloga pilot modela u projektovanju i izgradnji uređaja za tretman vode za piće
12:55 – 13:25
AC.MO S.p.A., Roncade, Italija
AC.MO ventili za brane i hidroelektrane
13:35 – 14:05
Hach Lange d.o.o., Slovenija
Novi trendovi u kontroli kvaliteta pitke vode, otpadne vode i vode u procesu
Sinđelićeva 21, 11000 Beograd, Srbija
tel. +381 11 244 22 28; faks +381 11 244 11 93; e-mail [email protected]
Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo
www.utvsi.com
Osnovano 1960.
14:15 – 14:45
Tehnobiro d.o.o., Slovenija:
„Prezentacija iskustva primene tehnologije ultrafiltracije pijaće vode u kombinaciji sa
oksidacijskim procesima odstranjivanja gvožda, mangana, arsena, amonijaka, vodonikovog
sulfita
14:55 – 15:55
Mitsubishi Electric Europe B.V., Poljska
Sistem za kontrolu vodovoda ili prečistača otpadnih voda sa Mitsubishi Electric –
Projektovanje; puštanje u pogon i faze održavanja - stvari koje trebate razmotriti
Mesto održavanja:
Hotel HOLIDAY INN Beograd
BELEXPOCENTAR D.O.O. BEOGRAD
Španskih Boraca Str. 74, Novi Beograd, e-mail: [email protected]
Rezervacija soba: +381 11 31 00 070 ili preko Internet adrese
Kontakt:
Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo
Adresa: Sinđelićeva 21, 11000 Beograd, Srbija
tel: +381 11 244-222-8; +381 11 344-89-04; faks: +381 11 244-11-93
e-mail: [email protected], www.utvsi.com
Bojana Vranješević +381 64 283 07 48
Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije
Dragan Ivanovic +381 64 813 10 09; +381 11 360 66 80
e-mail: [email protected]
JKP Beogradski vodovod i kanalizacija
Zorana Petrovic +381 64 813 13 12; +381 11 360 67 45
e-mail: [email protected]
Sinđelićeva 21, 11000 Beograd, Srbija
tel. +381 11 244 22 28; faks +381 11 244 11 93; e-mail [email protected]
Download

Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo