Spisak akreditovanih programa KME u KCS za period 12-18. mart 2012.
Ponedeljak, 12. mart
Klinika za gastroenterologiju KCS organizuje stručni sastanak u trajanju od 1h na
temu "Gastrointestinalni stromalni tumor (GIST) retroperitoneuma - prikaz slučaja
i pregled literature".
Održaće se 12. marta 2012. u 12h u Poliklinici KCS, slušaonica 02-135.
Ciljna grupa su lekari.
Predavač je ass. dr Nenad Mijalković.
Akreditovan je odlukom ZSS br. 153-02-1025/2011-01 od 15.11.2011. pod red. br. 265/A-13403/11 sa 1 bodom za slušaoce.
Edukacija je besplatna.
Kontakt osobe je dr Aleksandra Sokić Milutinović, Klinika za gastroenterologiju (tel. 066/8300-811).
Utorak, 13. mart
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KCS organizuje kurs I kategorije u trajanju
od 6h na temu "Algoritmi u rehabilitaciji".
Održaće se 13. marta 2012. u 9h u prostorijama Centra za NIR, obrazovno-nastavnu
delatnost i ljudske resurse.
Ciljna grupa su lekari.
Predavači su dr Nela Ilić, prim. dr Rada Krunić, dr Anđela Milovanović, dr Tatjana Medić, dr
Sanja Tomanović, ass. dr Nataša Mujović, dr Slavica Varagić Marković i prim. dr Milena
Pavićević Stojanović.
Akreditovan je odlukom ZSS br. 153-02-321/2012-01 od 1. marta 2012. pod red. br. 23/A-1138/2012 sa 5 bodova za slušaoce.
Kotizacija je 1500 dinara.
Kontakt osobe su Jelena Bauder i Milica Pešterac (Centar za NIR, obrazovno-nastavnu
delatnost i ljudske resurse KCS, tel. 366-31-49, lok. KCS 31-49).
Klinika za infektivne i tropske bolesti KCS organizuje stručni sastanak u trajanju od
1.5h na temu "Metabolički sindrom kod HIV-om inficiranih koji su lečeni s HAART".
Održaće se 13. marta 2012. u 12:30h u slušaonici Klinike.
Ciljna grupa su lekari, farmaceuti, biohemičari, diplomirani veterinari-zdravstveni saradnici.
Predavač je prof. dr Đorđe Jevtović.
Akreditovan je odlukom ZSS br. 153-02-321/2012-01 od 1. marta 2012. pod red. br. 205/A-1266/2012 sa 1 bodom za slušaoce.
Edukacija je besplatna.
Kontakt osoba je doc. dr Miloš Korać, Klinika za infektivne i tropske bolesti (tel. 066/83-00696, 26-83-366, lok. KCS 55).
Sreda, 14. mart
-nema akreditovanih programaČetvrtak, 15. mart
Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCS organizuje stručni sastanak u trajanju od 1.5h
na temu "Hiperbilirubinemija novoroĎenčeta".
Održaće se 15. marta 2012. u 12:30h u slušaonici Klinike.
Ciljna grupa su lekari.
Predavač je dr Biljana Prokić.
Akreditovan je odlukom ZSS br. 153-02-1025/2011-01 od 15.11.2011 pod red. br. 244/A-13503/11 sa 1 bodom za slušaoce.
Edukacija je besplatna.
Kontakt osoba je prof. dr Darko Plećaš, Klinika za ginekologiju i akušerstvo (tel. 066/83-01277, 361-55-92).
Klinika za psihijatriju KCS organizuje stručni sastanak u trajanju od 1h na temu
"Zdravstvena nega mentalno obolelih".
Održaće se 15. marta 2012. u 12h u prostorijama Klinike.
Ciljna grupa su medicinske sestre i zdravstveni tehničari.
Predavač je Olga Radojičić, strukovna medicinska sestra.
Akreditovan je odlukom ZSS br. 153-02-278/2011-01 od 16.08.2011. pod red. br. 302/D-12087/11 sa 1 bodom za slušaoce.
Edukacija je besplatna.
Kontakt osoba je Olga Radojičić, Klinika za psihijatriju (tel. 064/28-34-145).
Petak, 16. mart
Klinika za ORL i MFH KCS organizuje stručni sastanak u trajanju od 1h na temu
"Grinje kao biološki agens".
Održaće se 16. marta 2012. u 13h u vežbaonici Klinike.
Ciljna grupa su medicinske sestre, zdravstveni tehničari, rendgen i laboratorijski tehničari,
dijetetičari i fizioterapeuti.
Predavač je Cmiljana Dimić.
Akreditovan je odlukom ZSS br. 153-02-1685/2011-02 od 17.05.2011. pod red. br. 370/D-11481/11 sa 1 bodom za slušaoce.
Edukacija je besplatna.
Kontakt osoba je Gordana Kovačević, Klinika za ORL i MFH (tel. 066/83-00-652, lok. KCS 2606).
Download

Spisak akreditovanih.. - Dom zdravlja Obrenovac