Spisak učesnika
SEMINAR „UNAPREĐIVANJE ORGANIZACIONOG ZDRAVLJA
– kako povećati zadovoljstvo poslom i radnu efikasnost na ličnom, timskom i organizacionom
nivou”
(Andrevlje, 4. i 5. septembar 2014. godine)
r.b.
Ime i prezime
1
Ljiljana Sredojev Radomirović
2
Milica Zarić
3
Filip Jovanović
4
Tijana Filipović
5
Nikoleta Špirić
6
Olivera Krčo
7
Jovan Tabakov
8
Slađana Tatalović Ivanov
9
Milan Bekvalac
10
Dragica Plećaš
11
Ljiljana Zeljković
12
Ana Pećkovski
13
Velibor Simićević
Naziv organa
Pokrajinski sekretarijat za finansije
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne
zajednice
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i
ravnopravnost polova
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu
životne sredine
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i
demografiju
Služba Skupštine AP Vojvodine
Download

Spisak učesnika SEMINAR „UNAPREĐIVANJE ORGANIZACIONOG