SPISAK STUDENATA
JAVNA USTANOVA
Studentski dom
STUDENTSKI CENTAR
PAL E
Redni
broj
Ime i prezime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
LAKIĆ SARA
NIKITOVIĆ BILJANA
KRČO SNEŽANA
BALORDA SARA
BOJANIĆ DANIJELA
DRAKULA SUZANA
PETROVIĆ RASTKO
MAKSIMOVIĆ MIROSLAV
JANJIĆ MARIJA
STANIŠIĆ DEJAN
KOPRIVICA TAMARA
ŠEVKUŠIĆ RADISLAV
KOVAČEVIĆ LJILJANA
PEKIĆ SUZANA
PAVLOVIĆ ANJA
MITROVIĆ JELICA
PUKETA ŽELJKO
ŠIPOVAC ANĐELA
JOVANOVIĆ NIKOLINA
TIJANIĆ SLAVICA
KAŠIKOVIĆ MILICA
SAVIĆ MILICA
GVOZDEN JELENA
ŠARENAC SANJA
ŠARENAC ZORANA
ĆEVRIZ BOBANA
LEKIĆ ANĐELA
DRAGIČEVIĆ MILKA
PANIĆ GROZDANA
ZEČEVIĆ DRAGANA
VASIĆ NEVENA
TEPAVČEVIĆ KOVILJKA
MARINKOVIĆ RADOSAVA
JOVANOVIĆ DEJAN
SAVIĆ RADOJA
BOGDANOVIĆ MARIJA
POPOVIĆ DANILO
PECIKOZA MILENKA
KAŠERIĆ JELENA
ŠUĆUR VLADIMIR
MARIĆ BOJAN
STAROVIĆ MILICA
MIHAJLOVIĆ MLADEN
SAVIĆ ŽELJKA
26-Sep-14
KORAN
ID
Broj
104
213
76
27
218
47
60
1
62
185
90
59
28
140
26
224
118
106
206
25
200
160
50
114
183
46
48
105
202
45
144
107
126
19
63
112
2
33
228
54
7
115
51
216
Godina
studija
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
Fakultet
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
EKONOMSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
PRAVNI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
EKONOMSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
EKONOMSKI FAKULTET
EKONOMSKI FAKULTET
PRAVNI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
EKONOMSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
EKONOMSKI FAKULTET
PRAVNI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
EKONOMSKI FAKULTET
Broj bodova
76.00
69.20
68.40
68.13
67.33
67.00
66.85
65.10
63.95
63.88
63.75
62.20
61.85
60.93
60.58
60.00
59.96
59.83
59.83
59.05
58.79
58.09
57.81
56.45
56.38
56.13
56.10
55.88
55.85
55.73
55.20
54.83
54.58
54.44
53.98
53.85
53.75
53.23
53.08
52.89
52.79
52.48
52.13
51.92
Strana 1 od 2
Redni
broj
Ime i prezime
45
PERIŠIĆ SLAĐANA
46
BOŽIĆ MILUTIN
47
KNEŽEVIĆ SLAVICA
48
FUŠTAR LUKA
49
MASTILO NIKOLINA
50
BATAK LANA
51
DROBNJAK MILOŠ
52
VUČKOVIĆ ALEKSANDR
53
AĆIMOVIĆ NEBOJŠA
54
RADOVIĆ NENAD
55
KANDIĆ SVJETLANA
56
ZORANOVIĆ SRĐAN
57
SAVIĆ SLAVIŠA
58
STEVANOVIĆ ZDRAVKA
59
SPASOJEVIĆ ILIJA MARIJ
60
PAŠAJLIĆ ĐORĐE
61
RATKOVIĆ SRĐAN
62
STEVANOVIĆ MILENA
63
BOŠKOVIĆ MILICA
64
ŠIMŠIĆ DIMITRIJE
65
SARIĆ JELENA
66
DROBNJAKOVIĆ VLADA
67
KOSORIĆ MILIJA
68
PAPOVIĆ MARINA
69
SIMIĆ MOMČILO
70
JOKANOVIĆ JELENA
71
BATINIĆ ILINKA
72
PAVLOVIĆ TIMO
73
KOSTIĆ NEMANJA
74
BOŽIĆ ĐORĐE
75
MIRKOVIĆ DRAGANA
76
KUJUNDŽIĆ MIRKO
77
GLOGOVAC LAZAR
78
RADOVIĆ MILOŠ
79
MILANOVIĆ PETAR
80
VULIĆ SAŠA
81
TRIVUN MILAN
82
MASTILOVIĆ JOVANA
Ukupan broj studenata: 82
26-Sep-14
ID
Broj
3
152
100
43
94
217
234
195
174
70
88
80
128
210
196
61
190
226
211
209
194
182
29
42
82
225
162
83
173
222
77
22
227
20
65
188
21
180
Godina
studija
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
PRVA
Fakultet
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
EKONOMSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
EKONOMSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
PRAVNI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
PRAVNI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
PRAVNI FAKULTET
EKONOMSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
PRAVNI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
EKONOMSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
EKONOMSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
EKONOMSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
Broj bodova
51.63
51.50
51.38
51.23
50.26
49.48
49.30
48.75
48.62
48.60
48.40
47.13
47.13
46.31
46.13
45.20
45.15
45.08
44.45
44.36
44.22
44.18
44.01
43.50
42.78
42.68
42.50
42.23
41.70
41.40
41.38
41.19
40.80
40.75
40.70
40.02
39.75
39.60
Strana 2 od 2
Download

Srudentski dom Koran - Studentski centar Pale