RASPORED POLAGANJA ISPITA – junski rok školska 2013/2014
I godina
Datum i vreme polaganja
Predmet
Profesor
16.06.2014. u 09:30h
Francuski jezik
Aleksandra Marjanović
16.06.2014. u 11:00h
Engleski jezik osnovni II
Bojana Stanojević
17.06.2014. u 11:00h
Menadžment
Prof. dr Dragan Nedeljković
18.06.2014. u 11:00h
Principi ekonomije
Dr Milena Ilić
25.06.2014. u 10:30h
Informacione tehnologije
Prof. dr Boris Stanojević
26.06.2014. u 09:30h
Kulturno okruženje
Prof. dr Olgica Zečević
Stanojević
II godina
Datum i vreme polaganja
Predmet
Profesor
18.06.2014. u 10:30h
Francuski jezik
Aleksandra Marjanović
19.06.2014. u 10:30h
Engleski jezik srednji II
Bojana Stanojević
Ivana Simonović Nikolić
20.06.2014. u 12:30h
Osnove turizma
Dr Neda Samardžija
24.06.2014. u 10:30h
Poslovno planiranje
Prof. dr Katarina Simićević
25.06.2014. u 12:30h
Menadžment
informacionih sistema
Prof. dr Boris Stanojević
III godina
Datum i vreme polaganja
Predmet
Profesor
16.06.2014. u 12:30h
Novac i bankarstvo
Prof. dr Miodrag Nikolić
17.06.2014. u 14:00h
Prof. dr Ana Milenković
19.06.2014. u 14:00h
Marketing u turizmu
projekata
Poslovna ekonomija
25.06.2014. u 14:00h
Biznis engleski viši II
Dr Milena Ilić
Bojana Stanojević
Ivana Simonović Nikolić
Download

RASPORED POLAGANJA ISPITA – junski rok školska 2013/2014