ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ
ЗА 2010. ГОДИНУ
1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ
- Назив,седиште
Дом омладине Београда, Македонска 22/IV, 11000 Београд
- лице одговорно за заступање
Милан Лучић, директор
-шифра делатности: 92320; матични број: 07023855
- ПИБ: 100049621
- бр. Рачуна: 840-526664-72; 840-526668-60
- Управни одбор (председник) Урош Лазић, продуцент
______________________________________________________________________________
- Надзорни одбор (председник) Мирослав Митровић, дипл. економиста
______________________________________________________________________________
2. Подаци о објекту и улагања у објекат
а) Подаци о простору који установа користи
- укупна квадратура (са податком да ли је током 2009. године дошло до
повећања или смањења простора)
Укупна квадратура: 6381,91 м2
Дом омладине Београда у Македонској 22: 4856,91 м2
Магацин у Краљевића Марка 4: 1397,00 м2
Магацин у Краљевића Марка 8: 128,00 м2
У 2010. години није дошло ни до повећања ни до смањења простора.
-
основ коришћења (уговор или решење)
Трајно право коришћења, без надокнаде
- стање простора и опреме (кратак опис)
- начин грејања
Објекат Дом омладине Београда у Македонској 22/ IV – даљински системцентрално грејање
Објекти у Краљевића Марка 4 и Краљевића Марка 8 – грејање на електричну
енергију
1
б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и
одржавање објекта и опреме у 2010. години
-средства одобрена установи за набавке из буџета града Београда по
Закључцима градоначелника: навести број закључка,
број и датум
уговора, укупан уговорени износ, износ који је преостао за уплату по
уговору у 2010. години)
- полагање нн електро кабла
Закључком Градоначелника бр 6-2016/10-Г-28 јун 2010. године
укупан уговорени износ: 2.038.657,68 динара са ПДВ
Остало за исплату(пренето у 2011.): 1.223.194,61 са ПДВ
- столице за велику салу ДОБ-а
Закључком Градоначелника бр 6-3646/10-Г-19 новембар 2010. године
укупан уговорени износ: 2.475.598,70 динара са ПДВ (све пренето остало за исплату у
2011.)
- уређење улаза из Македонске 22
Закључком Градоначелника бр 6-3187/10-Г-11 октобар 2010. године
Укупан уговорени износ: 658.497,23 дин са ПДВ-ом
Остало за исплату (пренето у 2011.): 433.658,79 дин. са ПДВ-ом
-
подаци о набавкама на које се Закон о јавним набавкама не примењује а
за које су средства обезбеђена из буџета града Београда (врста набавке,
реализовани износ)
- Текуће поправке
1. уређење улаза
197.549,16
2. Калбл за појачање електричне мреже
815.463,07
3. Поправка аудио појачивача
51.922,36
4. Сервих аудио светлосног система
277.300,00
5. Копија плана
2.578,00
Свега:
1.344.812,59
Основна средства
1. Лаптоп рачунар
46.742,40
- подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода (врста
набавке, реализовани износ)
1. Компјутер
45.926,16
2
3. Подаци о запосленима – стање на дан 31.12.2010. године
- укупан број запослених - 29
-структура запослених
радни однос на неодређено време - 24 запослених
радни однос на одређено време –
5 запослених
-
број буџетски финансираних радних места - 23 запослених
укупна број ангажованих радника по уговорима у току 2010. године:
- о привременим и повременим пословима /
- о делу 20
- ауторски 306
5. Програмски део
- укупан број реализованих програма из Плана рада за 2010. годину
Укупно је реализовано 1080 programa
(881 програм + 147 programa u Američkom kutku)
MUZIČKI PROGRAMI
Ukupno reaizovano : 44 koncerta i 6 muzičko plesnih večeri
Sala Amerikana - Utorak, 12. januar i 26. januar
Tango u Domu omladine Beograda
NOVA MILONGA ! Plesne večeri argentinskog tanga!
Sala Amerikana – subota, 30. januar
Koncert: FREEMASONS , Velika Britanija
Sala Amerikana – subota, 06. februar i 16. februar
BELGRADE TANGO SESSIONS 2
Milonga "ЕSO" - plesno tango veče sa nastupom gostiju iz Argentine- Rodriga Palaciosa i
Agustine Berenstein
¡ESO! Estudio de tango - Belgrado i Centar za razvoj kulture argentinsko tanga predstavljaju
vam BELGRADE TANGO SESSION 2.
Sala Amerikana – petak, 12. februar
Koncert : DJ FELIX DA HOUSECAT
Sala Amerikana – nedelja, 14. februar
Koncert povodom Dana zaljubljenih
AJS NIGRUTIN ZA ZALJUBLJENE
Sala Amerikana – nedelja, 21. februar
Koncert
MIŠKO PLAVI
"Music around the World"
Gosti: Wonder String Kvartet, Marko Milivojević-Nafta i Cane
3
Sala Amerikana - Utorak, 02. februar
Tango u Domu omladine Beograda
NOVA MILONGA ! Plesne večeri argentinskog tanga!
Sala Amerikana – ponedeljak, 08. mart
Koncert: SRĐAN MARJANOVIĆ
PROMOCIJA CD-a "POSLEDNJI ALBUM"
Specijalni gost: Tomaž Domicelj (Slovenija)
Sala Amerikana - subota, 13. mart
Koncert / DJ VEČE
TIEFSCHWARZ; DJ GRAMOPHONEDZIE; DJ JAN NEMEČEK
Sala Amerikana - nedelja, 14. mart
Koncert: ANA POPOVIĆ
Sala Amerikana - Utorak, 16. februar
Tango u Domu omladine Beograda
NOVA MILONGA ! Plesne večeri argentinskog tanga!
Sala Amerikana - sreda, 17. mart
Koncert
ST. PATRICK'S DAY
ORTHODOX CELTS
Organizacija: Beogradska kulturna mreža i Dom omladine Beograda
Sala Amerikana – nedelja, 21. mart
Dom omladine Beograda i Francuski kulturni centar
Koncert: Les Doigts de l'Homme
Žanr: Džez manuš
Koncert u okviru programa „Mesec frankofonije„
Sala Amerikana - sreda, 24. mart
Koncert: VELIKI PREZIR
Promocija novog albuma "Nikadjekraj"
Gosti: Autopark i Lula Mae
Sala Amerikana - četvrtak, 25. mart, 21:00
Koncert: Los ninos de los ojos rojos, Španija
Sala Amerikana - petak, 26. mart
Koncert: ALEKSANDRA KOVAČ
Promocija albuma « U Mojoj Sobi »
Sala Amerikana - Utorak, 30. mart
Tango u Domu omladine Beograda
NOVA MILONGA ! Plesne večeri argentinskog tanga!
Sala Amerikana – četvrtak, 01. april
VELIKI KONCERT POVODOM 40 GODINA STUDIJA B
STUDIO B – 40. GODINA SIMBOL BEOGRADA
Grupe:
DISCIPLIN A KITCHME
VAN GOGH
DARKWOOD DUB
E-PLAY
4
Marčelo & FILTER CREW
SVI NA POD
ŽENE KESE
Sala Amerikana – petak, 02. april
Koncert / DJ VEČE
Easy Tiger Special:
Boris Werner, Aneuria, Marko Nastić, Marko Milosavljević
Sala Amerikana – subota, 03. april
Koncert:
HORKESTAR
10 GODINA HORKESTRA
Sala Amerikana – utorak, 06. april
Koncert:
SVI NA POD!
Sala Amerikana – sreda, 07. april
Koncert:
PIPS, CHIPS & VIDEOCLIPS (Hrvatska)
Sala Amerikana – četvrtak, 08. april
Koncert:
KANDA, KODŽA I NEBOJŠA & HORNSMAN COYOTE
+ DJ PODRŠKA MARTINEES SELECTA
Sala Amerikana – petak, 09. april
Koncert:
DJ ADAM FREELAND
Podrška DJ Flip i The Good Guys uživo!
Sala Amerikana – subota, 10. april
Koncert:
COVENANT, Švedska
Predgrupa Lola Angst, Nemačka
Dom omladine Beograda i Night Promotions
Dvorana Zadužbine Ilije M. Kolarca – subota, 08. maj
Dom omladine Beograda i Francuski kulturni centar
Koncert: YANN TIERSEN
Dom omladine Beograda - sreda, 08. septembar
Promocija novog albuma grupe ELEKTRIČNI ORGAZAM
26. BEOGRADSKI JAZZ FESTIVAL / 28 - 31. oktobar 2010/
Četvrtak, 28.10.2010.
Sava Centar - Giants
19:30h Rigmor Gustafsson & radio.string.quartet.vienna (Švedska/Austrija)
21:30h Wayne Shorter Quartet (SAD)
Dom omladine Beograda – Hot & Tasty
23:00h Pannonia Project (Srbija)
Kraak & Smaak LIVE (Holandija)
5
Petak, 29.10.2010.
Dom sindikata – Legends Revisited
19:30h Kornelije Kovač: „Fusnota 7 +“ (Srbija)
21:30h Charlie Haden Quartet West (SAD)
SKC – Funky Smiles
23:00 Zerkman Big Bang (Srbija)
Azymuth (Brazil)
Subota, 30.10.2010.
Kolarac – Lessons In Style
19:30h Enrico Rava New Quintet (Italija)
21:30h Orchestre National De Jazz: „Around Robert Wyatt“ (Francuska)
Kolarac– Ladies Night
23:00h Sinne Eeg (Danska)
Alice Russell (Velika Britanija)
Nedelja, 31.10.2010.
SKC - Evolution
19:30h Reut Regev, Izrael
Jason Moran & The Bandwagon (SAD)
Magnus Lindgren: „Batucada Jazz“ (Švedska)
Dom kulture “Vuk Karadžić”
Koncert Darko Rundek, 22, 23, 26. i 27. decembar 2010.
FILMSKI PROGRAM
Ukupno realizovano: 7 filmskih festivala, 21 filmski ciklus, prikazana 162 filma kroz 208
projekcija, 44 filmske projekcije u saradnji sa TkH, Magacin, Ilegalni bioskop
Sala Amerikana - 14. januar – 21. januar, 23, 25, 26. 27. i 28. januar u 18:00 i 20:00
Film: Fank-I-Lastiš Crnog Zuba
(Funk-Y-Stretch by Black Tooth)
trajanje: 88 min
produkcija, scenario, montaža, animacije i režija: Koja
Srbija, 2009
savetnik i prijatelj/advisor & friend: Dinko Tucaković
Glumci / Cast: Đuka, Miki Ristić, Vasil Hadžimanov, Cane, Banana, Nemanja Aćimović, Bata
Božanić, Željko Nikolić, Zerkman, Manja Đorđević, Kojot, Alek Petrović, Branko Marković,
Sonja Lončar, Dule Petrović, Vuča, Rade Vulić, Vladislav Rac, Vlaca Đorđevic, Ljuba Paunić,
Utvar, Zoja, Anton, Kele, Buca, Švaba, Miloš Petrović, Bo, Koja
Sala na I spratu – Subota, 30. i nedelja, 31. januar, 19:00
Filmski vikend „Film noir, netipični svetovi“
Dva niskobudžetna filma koji su primenili zakonitosti film noira na neobičan i sasvim originalan
način...
PROGRAM:
Sala na I spratu – subota, 30. januar
Film: D.O.A. (USA, 1950, 83min)
Režija: Rudolph Mate
Uloge: Edmond O’Brien, Pamela Britton, Luther Adler
6
Sala na I spratu – nedelja, 30. januar
Film: Crvena kuća (The Red House, USA, 1947, 96 min)
Režija: Delmer Deves
Uloge: Edward G. Robinson, Lon McCallister, Allene Roberts
Sala Amerikana – petak, 05, subota, 06. i nedelja, 07. februar
Vikend francuskog filma u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom
„Dokumentarni film“
Petak, 05. februar
19 h
Film: Barselona ili smrt (Barcelone ou la mort)
Režija: Idrissa Guiro 49’, 2007
- Prix Louis Marcorelles 2008
20h
Film: (U ruševinama) Dans les décombres
Režija : Olivier Meys 72’, 2008
- Prix SCAM
Subota, 06. februar
18h
Film: Od jednog zida do drugog Berlin – Keuta (D’un mur l’autre – Berlin – Ceuta)
Režija : Patric Jean 90’, 2008
- LUSSAS « Séance spéciale »
20h
Film: Majka (La Mère)
Režija : Antoine Cattin et Pavel Kostomarov 80’, 2007
Nedelja, 07. februar
18h
Film: Naša zabranjena mesta (Nos lieux interdits)
Režija : Leila Kilani 102’, 2008
20h
Film: Sonderkommando Auschwitz – Birkenau
Režija : Emil Weiss 52’, 2007
- FIPA, Documentaires de création
Sala na I spratu – Subota 13. i Nedelja 14. februar
„Žilnik - brzo premotavanje“
Retrospektiva kratkih i dokumentarnih filmova Želimira Žilnika
Izbor: Ivan Ikić, reditelj
Sala Amerikana – sreda, 17. februar – subota, 20. februar
Film: Stara škola kapitalizma
Režija: Želimir Žilnik
Sala Amerikana
„Dani Frankofonije“
Filmski festival frankofonije / Festival du cinéma francophone
(18-21. mart 2010)
U saradnji sa Francuskim kulturnim centrom, Ministarstvom kulture republike Srbije i ambasadama
Tunisa, Švajcarske, Belgije i Kanade.
7
PROGRAM:
Četvrtak, 18 mart, 17:00
Film: Mali Jerusalim (La Petite Jérusalem)
Režija: Karin Albou, Francuska, 1h36, 2005
Četvrtak, 18 mart, 19:00
Film: Dete terasa (L’enfant des terrasses)
Režija: Ferid Boughedir, Tunis, 1h38 min, 1990
Četvrtak, 18 mart, 21:00
Film: Bled number one
Režija: Rabah Ameur-Zaimeche, Alžir, Francuska, 1h37 min, 2005
Petak, 19. mart, 17:00
Film:Ubio sam majku (J’ai tué ma mère)
Režija: Xavier Dolan, Kanada, 1h40 min, 2009
Petak, 19. mart, 19:00
Film:Povratak u Goreju (Retour à Gorée)
Režija: Pierre-Yves Borgeaud, Švajcarska, 1h42, 2007
Petak, 19. mart, 21 :00
Film:Čovek pepela (L’homme des cendres)
Režija: Nouri Bouzid, Tunis, 1h49, 1986
Subota, 20 mart, 17 :00
Film: Ribe čekići (Les poissons marteaux)
Režija: André Chandelle, Belgija, 1h30, 2008
Subota, 20 mart, 19 :00
Film:Susedi, susedke (Voisins, voisines)
Režija: Malik Chibane, Francuska, 1h30, 2005
Subota, 20 mart, 21 :00
Film: Ordinary people
Režija: Vladimir Perišić, Francuska, Srbija, 1h20 min, 2009
Nedelja, 21 mart, 18 :00
Film: Ljubavne pesme (Les Chansons d’amour)
Režija: Christophe Honoré, Francuska, 1h40 min, 2007
Dom omladine Beograda
Animamanga vikend - Festival japanseke popularne kulture, (26-28. mart 2010)
Organizacija: Dom omladine Beograda u saradnji sa Društvom ljubitelja japanske popularne
kulture „Sakurabana“ i ambasadom Japana
Program:
26. mart – Sala na I spratu - AMV8 projekcija filmova
27. mart - Sala na I spratu - Film GOEMON
28. mart – Sala Amerikana - Projekcija filma FMA i žurka
Sala Amerikana
57. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma
HAPPY END
Specijalni program dokumentarnih filmova u Domu omladine Beograda: VRELO!
31. mart – 02. april 2010.
8
Program
Sreda, 31. mart
Film: City of Borders/ Grad granica
SAD, 2009, 66’, dokumentarni
Režija: Yun Suh
+
Nakon projekcije filma održana tribina i Q/ A sesija u prisustvu rediteljke.
Program je realizovan u saradnji sa Centrom za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti
QUEERIA
Četvrtak, 01. april 2010.
Film: The Forgiveness/ El Perdón/ Oproštaj
Španija, 2009, 52’, dokumentarni
Režija: Ventura Durall
Između projekcija dva filma održana tribina o nasilju u porodici i nasilju nad ženama.
Program je realizovan u saradnji sa Incest trauma centrom – Beograd.
Film: Weapon of War/ Oružje rata
Holandija, 2009, 52’ dokumentarni
Režija: Ilse & Femke van Velzen
Nakon projekcije filma organizovana kratka Questions and Answers sesija u prisustvu
rediteljki.
Petak, 02. april 2010.
Film: Killing Girls
Norveška/ Rusija, 2009, 80’
Režija: David Kinsella
Nakon projekcije filma održana tribina i Q/ A sesija u prisustvu reditelja.
Program je realizovan u saradnji sa Udruženjem za reproduktivno zdravlje.
Sala Amerikana – subota, 03. april
Festival Udruženja za Ujedinjene Nacije – Najbolji filmovi sa UNAFF-a
Film: FLOW: FOR LOVE OF WATER
(94 minutes) Bolivia/Canada/France/India/USA
Režija: Irena Salina
Producent: Steven Starr
Film: TWO ANGRY MOMS
(86 minutes) USA
Režija: Amy Kalafa
Producent: Amy Kalafa, Cari Delahanty
Sala na I spratu
Sreda, 07. april & ponedeljak, 12. april – utorak, 20. april
Konferencije za štampu, tribine i razgovori sa rediteljima u okviru Filmskog festivala
dokumentarnog filma „BELDOCS“
9
Sala na I spratu – subota. 17. i nedelja, 18. april
Filmski vikend: „Veliki Erich Von Stroheim“
U 19:00
Film: Veliki Gabo - The Great Gabbo (USA, 1929,90 min)
Režija: James Cruze
Uloge: Erich Von Stroheim, Betty Compson, Donald Douglas
U 21:00
Film: Veliki Flamarion - The Great Flamarion (USA, 1945, 78 min)
Režija: Anthony Mann
Uloge: Erich Von Stroheim, Marz Beth Hughes, Dan Duryen
Sala na I spratu – subota. 24. i nedelja, 25. april
Filmski vikend: „Majstori trilera“
U 19:00
Film: Čudesni Gospodin Iks - The Amazing Mr.X (USA, 1948, 78 min)
Režija: Bernard Vorhaus
Uloge: Turhan Bay, Richard Carlson, Donald Curtis, Virginia Gregg
U 21:00
Film: Slučaj Kenel - The Kennel Murder Case (USA,1933, 73min)
Režija: Michael Curtiz
Uloge: William Powell, Mary Astor, Robert Barrat, Etienne Girardot
Sala na I spratu – subota, 08. maj i nedelja, 09. maj
Filmski vikend „Nepoznati film noir“
Dva odlična, manje poznata film noir-a koji svoju poetiku zasnivaju na polu-dokumentarnom
pristupu i snimanju van studija, na autentičnim lokacijama.
Sala na I spratu – subota, 08. maj
Film:Uhvaćen - Trapped (USA, 1949, 78 min)
Režija: Richard Fleischer
Uloge: Lloyd Bridges, Barbara Payton, James Todd, John Hoyt
Sala na I spratu – nedelja, 09. maj
Film: Luka Nju Jorka - Port of New York (USA,1949, 82 min)
Režija: Laszlo Benedek
Uloge: Scott Bradz, Arthur Blake, Richard Rober, Yul Brynner
Sala na I spratu – subota, 15. maj i nedelja, 16. maj
Filmski vikend „Zaboravljeni klasici“
Dva manje poznata filma legendi sedme umetnosti – Kirka Daglasa i Džejmsa Dina
Sala na I spratu – subota, 15. maj
Film: Lista - In list of Adrian Messenger (USA, 1963, 98min)
Režija: John Huston
Uloge: Kirk Douglas, George C. Scott, Robert Mitchum, Frank Sinatra
Sala na I spratu – nedelja, 16. maj, 19:00
Film: Smrtna presuda - Sentence of Death (USA, 1953, 50 min)
Režija: Matt Harlib
Uloge: James Dean, Gene Lyons, Betsy Palmer
10
Sala na I spratu – subota, 22. maj i nedelja, 23. maj
Filmski program „Džon Vejn, legenda“
Dva manje poznata vesterna koji na najbolji mogući način pokazuju kako se formirala legenda
jednog od najznačajnijih imena sedme umetnosti.
Sala na I spratu – subota, 22. maj
Film:Jahač sudbine - Riders of Desteny (USA, 1933, 53 min)
Režija: Robert N. Bradbury
Uloge: John Wayne, Cecilia Parker, Forest Taylor
Sala na I spratu – nedelja, 23. maj
Film: Anđeo i zlikovac - Angel & the Badman
(USA, 1947, 99 min)
Režija: James Edward Grant
Uloge: John Wayne, Gail Russell
Sala na I spratu – subota, 29. maj i nedelja, 30. maj
Filmski vikend „Horor, varijacije na temu“
Dva filma koja na neobičan način variraju dva velika mita klasičnog horora: Džeka Trboseka i
Fantoma iz opere
Sala na I spratu – subota, 29. maj
Film: Man in the Attic (USA, 1953, 82min)
Režija: Hugo Fregonese
Uloge: Jack Palance, Constance Smith, Frances Bavier
Varijacija na slučaj Džeka Trboseka... Jeziva ubistva se dešavaju u
Sala na I spratu – nedelja, 30. maj
Film: Užasni Doktor Orlof
Režija: Jess Franco
Uloge: Howard Veron, Mary Silvers, Conrad Sanmartin
Kulturni centar „Grad“
ZBOG REKONSTRUKCIJE PROSTORA DOMA OMLADINE PROGRAM ODRŽAN U
KULTURNOM CENTRU ”GRAD”
Festival „Japanizam!“
(1 – 4. jun 2010)
Program Japanizam 2010. održava se van programskog prostora Doma omladine Beograda zbog
rekonstukcije zgrade koja je u toku
Dom omladine Beograda u saradnji sa Društvom ljubitelja Japanske popularne kulture
„Sakurabana“, Sekretatijatom za omladinu za sport i omladinu grada Beograda i
Ambasadom Japana organizuje treći Festival „Japanizam!“ u centru kulture „Grad“. Festival
ima za cilj da kroz filmove, predavanja, izložbe i radionice prikaže svu raznolikost Japanske
popularne kulture i njen sve veći uticaj na savremeni svet, posebno mlade.
Program:
Utorak, 01. jun
18h - Svečano otvaranje
20h - Projekcija – 20th Century Boys II
Sreda, 02. jun
Sprat
14-18h - Artist Alley
19:30h - Predavanje – Estetika straha
11
21:00h - Projekcija – Requiem for the Darkness
Prizemlje
14h - Radionica – Karate
16h - Radionica – Manga škola i Art Jam
18h - Prezentacija sponzora – Škola kompjuterske animacije Chiron
Četvrtak, 03. jun
Sprat
14-18h - Artist Alley
19:30h - Tribina – Moe
21:00h - Projekcija – Summer Wars
Prizemlje
14h - Radionica – Go
16h - Radionica – Harajuku u Beogradu
18h - Prezentacija sponzora – Izdavačka kuća Algoritam Media
Petak, 04. jun
16h - Prijave i pripreme za Cosplay Party
18h - Defile i skitovi (prezentacija učesnika)
20h - Brojanje glasova za najbolji kostim
20:30h - Dodela nagrada
21h – Druženje
Sala na I spratu – subota, 05. jun i nedelja, 06. jun
Filmski vikend: „Horor, varijacije na temu “
Sala na I spratu – subota, 05. jun
Film:The Ghost of Frankenstein (USA, 1942, 67 min)
Režija: Erle C. Kenton
Uloge: Lon Chaney Jr, Bela Lugosi, Ralph Bellamy
Sala na I spratu – nedelja, 06. jun
Film: Tarantula! ( Usa, 1955, 80 min)
Režija: Jack Arnold
Uloge: John Agar, Edwin Rand, Bert Holland, Nestor Paiva
Sala na I spratu – subota, 12. jun i nedelja, 13. jun
Filmski vikend: „Čarobnjaci i spiritisti “
Sala na I spratu – subota, 12. jun
Film: Čudotvorni mač - The Magic Sword (USA, 1962, 80min)
Režija: Bert I. Gordon
Uloge: Basil Rathbone, Estelle Winwood, Gary Lockwood, Anne Helm
Sala na I spratu – nedelja, 13. jun
Film: Svengali
Režija: Archie Mayo (USA, 1931, 80 min)
Uloge: John Barrymore, Marian Marsh, Donald Crisp, Carmel Myers
Sala na I spratu – subota, 19. jun i nedelja, 20. jun
Filmski vikend: Filmski Vikend „Nepoznati klasici“
Sala na I spratu – subota, 19. jun
Film: Regeneration (USA, 1915, 72min)
Režija: Raoul Walsh
Uloge: Owen Conway, Jim Conway, Maggie Conway
12
Sala na I spratu – nedelja, 20. jun
Film: Becky Sharp (USA, 1935, 84 min)
Režija: Rouben Mamoulian
Uloge: Miriam Hopkins, Nigel Bruce, Frances Dee
Dom omladine Beograda – utorak, 15. jun – petak, 25. jun
Superoperater II deo
Umetnički direktor: Dušan Kojić Koja
Program:
Film: Born to loose
Grupa: Pasta zz
Film: Winetou
Marko Brecelj
Film:Crna braća pevaju
Grupa: Zerkman Big Band
Film: Carwash
Grupa: Lihen
Film: Getaway
Grupa: Fitness
Film: Snežna kraljica
Grupa: Kod tri balona
Film: Saturday night fever
Steva Glušac
Film: U zmajevom gnezdu
Grupa: Bo
Film: Tarzan u New Yorku
Kosta Bunuševac
Film: Gloria
Grupa: Rock express
Sala na I spratu – četvrtak, 01. jul
Filmska arheologija: serijal film
Film: Flaš Gordon osvaja svemir (Flash Gordon Conquers the univers ), (USA, 1940, 240 min)
Uloge: Buster Crabbe, Carol Hughes, Charles Middleton, Frank Shannon
Sala na I spratu – subota, 24. jul i nedelja, 25. jul
Filmski vikend: „Klasične melodrame, originali“
Sala na I spratu – subota, 24. jul
Film: Zbogom oružje (A farwell to arms) (USA, 1932, 78 min)
Režija: Frank Borzage
Uloge: Gary Cooper, Helen Hayes, Adolphe Menjou
Sala na I spratu – nedelja, 25. jul
Film: Ljubavna afera (Love affair) (USA, 1939, 87min)
Režija: Leo McCary
Uloge: Irene Dunne, Charles Boyer, Maria Ouspenskaia
13
Sala na I spratu – četvrtak, 29. jul i petak, 30. jul
Filmski vikend: James Cagney Americana
Sala na I spratu – četvrtak, 29. jul
Film: Najbolje godine tvog života (Time of your life)
(USA, 1948, 100min)
Režija: H.C.Potter
Uloge: James Cagney, Wiliam Bendix, Wazne Moriss
Sala na I spratu –petak, 30. jul
Film: Sjajan momak (Great Guy) (USA, 1936, 73min)
Režija: John G. Blystone
Uloge: James Cagney, Mae Clarke, James Burke
Sala na I spratu - subota 7. avgust
Sezona Hammer horror
Hammer produkcija nastala krajem šezdesetihu Velikoj Britaniji ostavila je neizbrisiv trag u
istoriji filma, posebno u domenu horora. Jarke boje, barokni štimung, izrazita seksualnost i
senzualnost samo su neke od odlika filmova koji su izašli iz ove producentske kuće.
Film: Drakula – princ tame (Dracula – prince of darkness)
(GB, 1966, 90min)
Režija: Terence Fisher
Uloge: Christopher Lee, Barbara Shelley, Andrew Keir
Sala na I spratu - subota, 14. avgust
Sezona Hammer
Film: Dadilja (The Nanny) (GB, 1965, 91min)
Režija: Seth Holt
Uloge: Bette Davis, Wendz Craig, Jill Bennett
Sala na I spratu – subota, 21. avgust
Sezona Hammer
Film: Kvatermas i jama (Quatermass and the pitt )
(GB, 1967, 97 min)
Režija: Roy Ward Baker
Uloge: Andrew Keir, James Donald, Barbara Shelley
Sala na I spratu - subota, 28 avgust
Sezona Hammer
Film: Frankeštajn stvori ženu (Frankenstein created women)
(GB, 1967, 86min)
Režija: Terence Fisher
Uloge: Peter Cushing, Susan Danberg, Thorley Walters
Sala na I spratu – subota, 04. septembar
Sezona Hammer horror
(07. avgust – 04. septembar 2010)
1. Film: Uzjaši Đavola (The Devil rides out)
(GB, 1968, 86min)
Režija: Terence Fisher
Uloge: Christopher Lee, Charles Gray, Nike Arrighi
14
Sala na I spratu - subota, 11. septembar
Filmski dan: „Holivud pred rat, varijante eskapizma“
1. Film: Swing romance (USA, 1940, 83min)
Režija: H.C. Poter
Uloge: Fred Astaire, Paulette Goddard, Burges Meredith
2. Film: Mala princeza (The little princess )
(USA, 1939, 93min)
Režija: Walter Lang
Uloge: Shirley Temple, Richard Greene, Anita Lose
Sala na I spratu – subota, 18. septembar
„Vincent Price dan“
1. Film: Strašne priče (The Tales of Terror, USA, 85min); Režija: Roger Corman
Uloge: Vincent Price, Peter Lore, Basil Rathbone
2. Film: Slepi miš (The Bat) (USA, 1959, 80 min)
Režija: Crane Wilbur
Uloge: Vincent Price, Agnes Moorehead, Gavin Gordon
Sala na I spratu - subota, 25 septembar
Filmski dan: „Sovjetski kratki film“
1.
2.
3.
4.
Film: Dnevnik Glumova (1923), 5 min. Režija: Sergei Eisenstein
Film: Mali plod ljubavi (1926) 25 min. Režija: Aleksandr Dovženko
Film: Gospođica i probisvet (1918) 45 min, Režija: Vladimir Majakovski
Film: Šahovska groznica (1925) 20 min Režija: Vsevolod Pudovkin
Sala na I spratu - subota, 02. oktobar
Projkecija filma Recite svojoj deci
(Reefer madnes,USA, 1936, 66 min)
Režija: Louis Gasnier
Uloge: Dorothy Short, enneth Craig, Dave O’Brien
Sala na I spratu - petak, 15. oktobar – subota, 16. oktobar
CHIBI Japanizam!
U saradnji sa Društvom ljubitelja Japanske popularne kulture “Sakurabana” i ambasadom Japana,
održaće se još jedan Chibi Japanizam, mini festival koji se koncentriše na određenu temu iz ove
oblasti.
Petak, 15. oktobar
AMV 8 II
Nastavak uspešnog projekta domaćih autora koji se sastoji od stvaranja video klipova od pesama
domaćih muzičara usklađenih uz isečke anime serija .
Subota, 16. oktobar
Projekcija anime ostvarenja "Dogs: Bullets and carnage"
Biće prikazane sve četiri epizode, tj. kompletno ostvarenje u obliku mini maratona.
Nedelja, 17. oktobar, Klub “Ciklon”, 21:00
Koncert japanske rock grupe "Guild"
U saradnji sa "Kohaku Music" imamo zadovoljstvo da u okviru Chibi Japanizma predstavimo
koncert japanskog rock benda Guild koji će se održati 17.10.2010. u Klubu "Ciklon" sa početkom u
21h.
15
Kultuirni centar REX, Jevrejska br. 16 - subota, 09. oktobar
Maraton kratkometražnog filma
Klermon-Feran – Selekcija 2010.
Organizacija: Francuski kulturni centar, Dom omladine Beograda i Kulturni centar
PRVI SET:
Next floor 12'
The blindness of the wood 11'
Plot point 15'
Muto 7'
Annie de francia 32'
Plastic and glass 9'
DRUGI SET:
Lila 13 '
Mompelaar 22'
Pigeon impossible 6'
Love you more 15'
Madagascar 12 '
I love Luci 12 '
Photograph of jesus 7'
Une vie 2'
TREĆI SET:
Logorama 13'
Raymond 22'
Reise zum wald 7'
Donde esta Kim Basinger 20'
A film from my parish: six farms 7'
Glenn owen dodds 16'
A family portrait 5'
Jenny and the worms15'
Tyger 5'
Sala na I spratu - nedelja, 14. novembar
Filmski dan: Plavi anđeo u Americi / Marlena Ditrih
16:00
Film: Maroko (Morocco, USA, 1930, 88 min)
Režija: Josef von Sternberg
Uloge: Marlene Dietrich, Gary Cooper, Adolphe Menjou
18:00
Film: Plava Venera (Blonde venus,USA, 1932, 90min)
Režija: Josef von Sternberg
Uloge: Marlene Dietrich, Cary Grant, Herbert Marshall
20:00
Film: Grimizna kraljica (The Scarlet Empress,USA, 1934, 100min)
Režija: Josef von Sternberg
Uloge: Marlene Dietrich, John Lodge, Sam Jaffe
16
Sala na I spratu - subota, 20. novembar od 19:00
Filmski dan: Klasična melodrama
19:00
Film: A farewell to arms (USA, 1932, 78min)
Režija.: Frank Borzage
Uloge: Gary Cooper, Helen Hayes, Adolphe Menjou
20:30
Film: Love affair
Režija: Leo McCarey
Uloge: Irene Dune, Charles Boyer, Maria Ouspenskaya
Sala na I spratu – subota, 04. decembar
Mjuzikl, šezdesete
Film: Pajama party (USA, 1964, 84min)
Režija: Don Weis
Uloge:
Tommy Kirk, Annette Funicello, Elsa Lanchester
Film: The pajama game (USA, 1957, 102min)
Režija: George Abbot i Stanlez Donen
Uloge: Doris Daz, John Raitt, Carol Haney
Sala na I spratu
subota, 18. decembar i nedelja, 19. decembar
Preston Sturges – mogućnosti komedije
Subota 18. decembar, 19:00
Film: Salivenova putovanja/Sullivan’s travels (USA. 1941, 87 min)
Režija: Preston Stuges
Uloge: Joel McCrea, Veronica Lake, Robert Warwick
Nedelja 19. decembar, 19:00
Film: Božić u Julu/Christmis in July (USA, 1940, 65min)
Režija: Preston Sturges
Uloge: Dick Powel, Ellen Drew, Razmond Walburn
Film: Eva/The Lady Eve (USA, 1941, 90min)
Režija: Preston Sturges
Uloge: Barbara Stanwyc, Henry Fonda, Charles Cobur
Kulturni centar PAROBROD, Kapetan Mišina br. 6a, 23 – 24. decembar
Revija francuskih filmova “Hronike urbanog nasilja”
Organizacija: Dom omladine Beograda i Francuski kulturni centar,
u saradnji sa Ustanovom kulture gradske opštine Stari Grad “PAROBROD”
Četvrtak, 23. decembar:
18:00 Film: “Mržnja” (La Haine)
Režija: Mathieu Kassovitz
Uloge : Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui, Karim Belkhadra
Francuska, 1995, 95 min
17
20:00 Film: “Ludilo u kraju“ (Ma 6T va cracker) – Jean-François Richet – Režija: JeanFrançois Richet
Uloge : Arco Descat C, Jean-Marie Robert, Malik Zeggou, Mustapha Ziad, Virginie
Ledoyen, Laurent Labasse, Rachid Djaïdani
Francuska, 1997, 105 min
Petak, 24. decembar:
16:00 Film: “Loši dečaci” (Mauvais garçons)
Režija : David Carr-Brown, Pierre Bourgeois, Patricia Bodet
Dokumentarni, Francuska, 2005, 103 min
18:00 Film “Rai“ (Raï)
Režija: Thomas Gilou
Uloge: Tabatha Cash, Mustapha Benstiti, Samy Naceri, Micky El Mazoui
Francuska, 1995, 89 min
20:00 Diskusija: “Živeti u getu - Nasilje u urbanim sredinima“
Moderator: Petar Ilić-Ćirilo, sa gostima
Dom omlkadine Beograda
International queer film festival „Merlinka“ I deo 44 filmova+ 44 projekcije
(19 – 24. decembar 2010)
Drugo izdanje međunarodnog queer filmskog festivala ove godine obuhvatiće pored najznačajnijih
filmova ove tematike nastalih u poslednjih godinu dana i posebnu selekciju kratkog metra. Festival
će predstaviti preko 60 autora iz dvadeset zemalja.
U saradnji sa: Gay –Lezbejskim info centrom, Goethe institutom, Francuskim kulturnim
centrom, Institutom Servantes, Ambasadom USA i Trut fondacijom (Holandija)
Program
Prvi dan:
16.00 The Big Gay Musical
Režija: Casper Andreas, Fred M. Caruso
Uloge: Daniel Robinson, Joey Dudding
USA, 2009
18.00 A Single Man
Režija: Tom Ford
Uloge: Colin Firth, Julianne Moore
USA, 2009
20.00 Tu Eliges
Režija: Antonia San Juan
Uloge: Antonia San Juan, Helena Castañeda
Španija, 2009
22.00 Alles an mir (kratki 42 min)
Režija: Barbara S. Müller
DE, 2010
Drugi dan:
16.00 Kratki filmovi:
MV
Režija: Jasmin Cvišić
SR, 2007
18
Čakarovi doci
Režija: Ivan Lovrić, Josip Kežić
CRO, 2009
Isti k...
Režija: Luka Bursać
SR, 2010
Broken
Režija: Kent Thomas
USA, 2009
My name is Love
David Fardia
Švedska, 2008
Inflatable Swamp
Režija: William Feroldi, UK, 2010
Heiko
Režija: David Bonneville
Portugal, 2008
Toto Forever
Režija: Roberto F. Canuto
Španija/USA, 2009
Lorimer
Režija: Michael Lannan
USA, 2009
18.00 Kratki filmovi:
Tetrapak
Režija: Filip Peruzović
CRO, 2010
3 minutes
Režija: Jenn Garrison
USA, 2009
Les Nanas
Režija: Danielle Morgan
USA, 2010
Hens and Chicks
Režija: Becky Lare
USA, 2010
Public Relations
Režija: Gianna Sobol
USA, 2009
19
Tools4Fools
Režija: Kate A. Brandt
USA, 2009
Back to Life
Režija: Desi del Valle, Hollie Lemarr
USA, 2009
The Girl Bunnies
Režija: Francoise Doherty
Canada, 2009
The Best is yet to come
Režija: Eunice Wu
Tajvan, 2009
Feliza para Sempre
Režija: Ricky Mastro
Brazil, 2009
Lilly's Image
Režija: Sussanne Stich
Irska, 2008
20.00 Kratki filmovi:
You can't curry Love
Režija: Reid Waterer
USA, India, 2009
Faggette
Režija: Ali Cotterill
USA, 2008
Playing with Gender
Režija: Playing with Gender
USA, 2007
Masala Mama
Režija: Michael Kam
Singapur, 2010
Being Lisa
Režija: Amara Stefani, Becca Louisell, Steven Bourasa, Gene Hoisington
USA, 2009
Stay
Režija: Aaron Chan
Kanada, 2010
Last Call
Režija: Nick Corporon
USA, 2009
20
Dish
Režija: Brian Harris Krinsky
USA, 2009
Treći dan:
16.00 Bloomington
Režija: Fernanda Cardoso
Uloge: Allison McAtee, Sarah Stouffer
USA, 2010
18.00 Romeo i Julio
Režija: Ivan Perić
Uloge: Toni Rinkovec, Toni Dorotić, CRO, 2009
20.00 Open
Režija: Jake Yuzna
Uloge: Jendeen Forberg, Daniel Luedtke
USA, 2010 (Teddy Award Winner 2010)
22.00 Tierra Madre (kratki 67 min)
Režija: Dylan Verrechia
Uloge: Aidee Gonzalez, Rosalba Valenzuela
Meksiko, 2010.
Dokumentarci
Četvrti dan:
16.00 Tribina
18.00 Carmen's Place
Režija: Anna Wilking
USA, 2009
Holding Hands
Režija: Tonnette Stanford, Katherine Wilkinson
Australija, 2009
20.00 Assume nothing
Režija: Kirsty MacDonald
Novi Zeland, 2009
Peti dan
16.00 Put this on the Map
Režija: Megan Kennedy, Sid Jordan Peterson
USA, 2010
Thy will be done
Režija: Alice Dungan Bouvrie
USA. 2010
18.00 Die Schwestern
Režija: Manfred Hoschek, Sigrid Smejkal
Austrija, 2009
21
20.00 The Heretics
Režija: Joan Braderman
USA, 2009
Šesti dan
18.00 Familiensache
Režija: Sarah Horst (CH, 2009)
+ To je naše dijete
Režija: Elma Islamović (BIH, 2010)
20.00 William S. Burroughs
Režija: Yony Leyser
USA, 2009
MAGACIN - TkH – ILEGALNI BIOSKOP / Program:
Januar
Nedelja, 10. januar
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Un chant d'amour (Ljubavna pesma)
Režija: Jean Genet, FR, 1950.
Predstavlja: Dorijan Fuk
Nedelja, 17. januar
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Vladimir et Rosa
Režija: grupa Dziga Vertov, FR/BRD, 1970.
Predstavlja: Ana Vujanović
Nedelja, 24. januar
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Be like Others (Transexual in Iran)
Režija: Tanaz Eshaghian, UK/Canada/Iran, 2008.
Predstavlja: Bojana Lazić
Nedelja, 31. januar
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Reconstruction
Režija: Christoffer Boe, DK, 2003
Predstavlja: Nikola Ljuca
Februar
Nedelja 7. februar
Film: It’s a Free World
Režija: Ken Loach, UK, 2007.
Predstavlja: Nebojša Vukelić
Nedelja 14. februar
Film: Tetsuo: The Iron Man
Režija: Shinya Tsukamoto, Japan, 1989.
Predstavlja: Vladimir Novosel
22
Nedelja 21. februar
Film: Flandres
Režija: Bruno Dumont, FR, 2006.
Predstavlja: Marta Popivoda
Nedelja 28. februar
Film:Dani
Režija: Aleksandar Petrović, SFRJ, 1963.
Predstavlja: Bojan Đorđev
Mart
Nedelja 7. mart
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Dvanaest gnevnih ljudi
Režija: Sidney Lumet, USA, 1957.
Predstavlja: Filip Krantić
Nedelja 14. mart
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Beautiful Loosers
Režija: Aaron Rose, Joshua Leonard, USA, 2008.
Predstavlja: Nemanja Knežević
Nedelja 21. mart
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Pesme sa drugog sprata
Režija: Roy Andersson, Švedska, 2000.
Predstavlja: Siniša Ilić
Nedelja 28. mart
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: U ogledalu Maje Deren
Režija: Martina Kudlácek, Austrija, 2002.
Predstavlja: Bojan Đorđev
April
Nedelja 04. april
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Watch the K Foundation Burn a Million Quid
Režija: Gimpo, UK, 1995.
Predstavlja: Miloš Lolić
Nedelja 11. april
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Dogma
Režija: Kevin Smith, USA, 1999.
Predstavlja: Nebojša Milikić
Nedelja 18. april
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Blue
Režija: Derek Jarman, UK, 1993.
Predstavlja: Nikola Skočajić
23
Nedelja 25. april
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Sedam nevidljivih ljudi
Režija: Sharunas Bartas, Litvanija, 2005.
Predstavlja: Mane Žuđelović
Maj
Nedelja 02. maj
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Jonny Mnemonic
Režija: Robert Long, USA, 1995..
Predstavlja: Katarina Đorđević Urošević
Nedelja, 09. maj
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Letter to Jane: An Investigation About a Still
Režija: Jean-Luc Godard i Jean-Pierre Gorin, FR, 1972.
Predstavlja: Dragana Alfirević
Nedelja, 16. maj
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Nashville
Režija: Robert Altman, USA, 1975.
Predstavlja: Tanja Brešan
Nedelja 23. maj
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Slammin': The Sport of Spoken Word
Režija: Paul Delvin, USA, 1995.
Predstavlja: Milena Bogavac
Nedelja, 30. maj
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Manda Bala
Režija: Jason Kohn, Brazil-USA, 2007.
Predstavlja: Maja Mirković
Jun
Nedelja 6. jun
Film: Carts of Darkness
Režija: Murray Siple, Kanada, 2008.
Predstavlja: Vladimir Vojnović
Nedelja 13. jun
Film: Wiggstock
Režija: Barry Shils, USA, 1995.
Predstavlja: Boban Stojanović
Nedelja 20. jun
Film: In Bruges
Režija: Martin McDonagh, UK/USA, 2008.
Predstavlja: Milan Nasković
24
Nedelja 27. jun
Film: Malina
Režija: Werner Schroeter, Nemačka, 1991.
Predstavlja: Andrija Filipović
Septembar
Nedelja 5. septembar
Film: Irreversible
Režija: Gaspar Noé, FR, 2002.
Predstavlja: Vladimir Vojnović
Nedelja 12. septembar
Film: Posession
Režija: Andrzej Zulawski, FR/BRD, 1981.
Predstavlja: Vojislav Mićić
Nedelja 19. septembar
Film: Sans soleil
Rrežija: Chris Marker, FR, 1983.
Predstavlja: Ej Dragana Dragana
Nedelja 26. septembar
Dadaistički kratki filmovi:
Rhytmus 21 (1921) i Vormittagsspuk (1928) Hansa Richtera
Anémic cinéma (1926) Marcela Duchampa
Predstavlja: Aleksandar Stojanović
Oktobar
Nedelja, 03. oktobar, od 16:00
Queer matine maraton se realizuje u okviru Pride Weeka 2010.
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Projekcija sa diskusijom o filmovima u okviru programa Queer matine maraton:
16:00 h
Film: Hedwig and the Angry Inch, 2001, USA, 95 min
režija: John Cameroon Mitchell
predstavlja: Boban Stojanović
18:00 h
Film: Querelle, 1982, BRD, FR, 108 min
režija: Reiner Werner Fassbinder
predstavlja: Boban Stojanović
20:00 h
Film: Aimée & Jaguar, 1999, DE, 125 min
režija: Max Färberböck
predstavlja: Boban Stojanović
Nedelja, 10. oktobar, 18:00
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Les plages d'Agnès
Režija: Agnès Varda, 2008, FR
Predstavljaju: Dragana Zarevska i Bojan Đorđev
25
Nedelja, 17. oktobar, 18:00
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Exit Through the Giftshop
Režija: Banksy, 2010, USA
Predstavlja: Nenad Bursać
Nedelja, 24. oktobar, 18:00
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: The Fly
Režija: Kurt Neumann, 1958, USA.
Predstavlja: Lidija Miletić
Nedelja, 31. oktobar, 18:00
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Enjoy Poverty
Režija: Renzo Martens, 2009, NL
Predstavlja: Hadrian Bnin-Bninski
Novembar
Nedelja 7. novembar, 18.00h
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Les plages d'Agnès
Režija: Agnès Varda, 2008, FR
predstavljaju: Dragana Zarevska i Bojan Đorđev
Nedelja 14. novembar, 18.00h
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: 17 fois Cécile Cassard
Rrežija: Christophe Honoré, FR, 2002.
predstavlja: Pavle Milikić
Nedelja 21. novembar, 18.00h
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: In Cold Blood
Režija: Richard Brooks, USA, 1967.
predstavlja: Radmila Veljović
Nedelja 28. novembar, 18.00h
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Bandit Queen
Režija: Shekhar Kapoor, Indija/UK, 1994.
predstavlja: Staša Zajević
* u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“
Decembar
Nedelja, 05. decembar
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Exit Through the Giftshop
Režija: Banksy, 2010, USA
* Repriza, predstavljao Nenad B.
26
Nedelja, 12. decembar
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Aguirre, gnev bogova
Rrežija: Werner Herzog, BRD, 1972.
Predstavlja: Miljan Mimić
Nedelja, 19. decembar
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Taxidermia
Režija: György Pálfi, HU, 2006.
Predstavlja: Nikola Pavlović
Nedelja, 26. decembar
TkH-centar: [Ilegalni_bioskop]
Film: Bébé(s)
Režija: Thomas Balmès, FR, 2010.
Predstavlja: Milan Stanković
POSEBNI PROGRAMI
1) Sala Amerikana - Utorak, 23. februar u 19 :00
DODELA « KRISTALNE NAGRADE »
Dom omladine Beograda i ProConcept dodeljuju KRISTALNU NAGRADU
za Najbolji projekat mladih i za mlade u 2009. godini.
Dodeljuju se i dve prateće nagrade za: Najbolju projektnu ideju i Najbolji komunikacioni pristup
projektu.
2) KONKURS DOMA OMLADINE BEOGRADA ZA NOVE PROJEKTE U UMETNOSTI I
KULTURI
Septembar 2010.
U želji da animira kreativne i talentovane mlade ljude, koji imaju poteškoća da realizuju
svoje ideje, Dom omladine Beograda odlučio je da pokrene još jednu inicijativu koja će im
omogućiti da javnosti predstave svoje stvaralaštvo. I do sada, Dom omladine bio je institucija
otvorena za sve kvalitetne umetničke projekte i ideje, a naročito one eksperimentalne i
inovativne. U novoj sezoni saradnju sa mladim umetnicima želimo i da formalizujemo kroz
raspisivanje Konkursa za nove projekte, a tri najbolje ideje biće realizovane tokom 2011.
godine.
Na ovaj način, pored saradnje sa nevladinim sektorom započete 2006. godine u okviru Magacina u
Kraljevića Marka, Dom omladine Beograda pruža priliku i ostalim formalnim i neformalnim
grupama i pojedincima, da uz podršku Doma omladine realizuju svoje kvalitetne ideje.
REZULTATI KONKURSA DOMA OMLADINE ZA NOVE PROJEKTE
objavljeno 18. 10. 2010.
Žiri u sastavu Nevenka Savović, direktor marketinga Narodne Banke Srbije, Milan Konjević,
reditelj i Nebojša Marić, muzički kritičar odabrao sledeće projekte da budu uvršteni u
godišnji plan i program Doma omladine Beograda:
Naziv projketa: Sezona tišine // Podnosilac projketa: Marko Salapura i Dane Komljen
Naziv projketa: A3.Format “Građanski priručnik: Kultura prigovora” // Podnosilac projekta:
Asocijacija Kulturanova – A3 Format
Naziv projketa: Festival samoorganizovanih horova // Podnosilac projekta: Neformalni
muzički kolektiv "Horkestar“
27
Žiri je zaključio da ovi projekti na najbolji način demonstriraju modernu prezentaciju kulturnih
vrednosti i afirmišu nove vrednosti u umetnosti te da su po svom konceptu i sadržaju najbliži
interesovanjima mlađe publike.
PROGRAMI IZ OBLASTI MEĐUNARODNE SARADNJE
Ukupno: 5 programa
1) "Arte Moderno Europeo"
Apstraktni umetnici: Španija – Srbija
(10 - 13. maj 2010)
Kuća Legata, Knez Mihailova 46
Želeći da obeleže Dan Pobede - Dan Evrope, kao i završetak šestomesečnog predsedavanja
Španije Evropskom Unijom, Ambasada kraljevine Španije i umetnička fondacija "Chabrera
Worldwide International" u saradnji sa Domom omladine Beograda i Kućom Legata,
predstavili su zajedničku izložbu španskih i srpskih umetnika pod nazivom "Arte Moderno
Europeo".
Izložba ima za cilj da predstavi umetnike koji rade u domenu apstrakcije, u najširem smislu te reči, i
da nam približi raznolikost pristupa i poetika umetnika iz različitih sredina, ali da pronađe i neke
univerzalne zajedničke imenioce njihovih radova.
Izbor umetnika i njihovih radova sačinili su fondacija "Chabrera Worldwide International" i
Dom omladine Beograda.
Umetnici: Francisco - Paco Bella (Francisko - Pako Belja); Polisse (Polis); Manuel Chabrera
(Manuel Ćabrera); Branislav Nikolić ; Aleksandar Dimitrijević; Predrag Terzić; Milenko
Aćimović Aćim; Gordana Nikolić; Kristina Pantelić
2) Sala na I spratu – subota, 05. jun i nedelja, 06. jun
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA WIKIPEDIJE
Program:
Subota, 5. jun
14:00-14:45
Uvodno predavanje (srpski i engleski)
14:50-16:20
Predavanje: Izrada vektorskih topografskih mapa (engleski)
Predavač: Ivan d'Osteng
16:25-18:00
Više predavača Vikipedije (engleski)
18:00-18:45
Više predavača: Tehničke izmene na Vikipediji (srpski i engleski)
Nedelja, 6. jun
14:00-15:30
Predavanje: Kremansko neproročanstvo (srpski)
Predavač: Voja Antonić
15:35-16:20
Predavanje: Cenzura na Vikimedijinim projektima (srpski i engleski)
Predavač: Miloš Rančić
28
16:25-17:05
Predavanje: Ko brine o Vikipedijama o kojima niko ne ne brine: Stjuardi na Vikimedijinim
projektima (srpski)
Predavač: Filip Maljković
17:10-18:45
Završno predavanje (srpski i engleski)
Debata: Retrospektiva Vikipedije i drugih Vikimedijinih projekata i
predviđanja kako će izgledati u budućnosti.
3) Grad Gost / Cirih u Beogradu
(9 - 12. novembar 2010)
U periodu od 09. do 12. novembra 2010. godine Dom omladine Beograda bio je domaćin
delegaciji kulturnih poslenika iz Ciriha. Delegaciju iz Ciriha činili su menadžeri u kulturi i
umetnici koji su se tokom boravka u Beogradu upoznali sa kulturnim centrom kakav je Dom
omladine, ali i sa širom kulturnom i umetničkom scenom i umetnicima u Beogradu i Srbiji. Cilj
posete je da zajednički formiramo predloge za realizaciju većeg izdanja projekta Grad gost Cirih
2011. godine u Beogradu, i Grad gost Beograd 2012. godine u Cirihu.
Delegacija iz Ciriha: Res Bosshart (HGKZ - Zurich University of the Arts, šef odseka
izvođačkih umetnosti /pozorište/muzika); Gunda Zeeb (Theaterhaus Gessnerallee, dramaturg);
Michel Schröder (Kulturni centar Rote Fabrik, direktor pozorišta); Nic Tillein (Rote Fabrik,
kostimograf/ pozorište) Michael Rüegg (Rote Fabrik, direktor plesa/pozorište) Roland Schmidt
(Rote Fabrik, multimedijalni umetnik/pozorište); Kyros Kikos (Rote Fabrik, uprava); Gabi
Bernetta (producent projekta ZH-BG); Carmen Weisskopf (“Bitnik”, medijska grupa);
Domagoj Smoljo (“Bitnik, medijska grupa)
4) Projekat LOVE WEEK – program NU SOUND OF BELGRADE
25 – 27. novembar 2010.
Grupe:
Svi na Pod!
(specijalni gost Vlada Divljan)
Zemlja Gruva
SevdahBaby
Najaktuelnija imena srpske plesne muzike – SevdahBaby, Zemlja Gruva i Svi na pod! – nastupili
su krajem novembra u okviru programa Nu Sound of Belgrade koji organizuje beogradski Dom
omladine u saradnji sa MTV-jem, u Ljubljani (Kino Šiška, 25.11.), Zagrebu (Močvara, 26.11.) i
Sarajevu (Dom mladih, 27.11.)
5) Grad Gost / Santa Kruz u Beogradu
Kustoska izložba slika "More kojim svi plovimo"
(15. decembar 2010 – 12. januar 2011)
Kustos izložbe: Miriam Durango, kustoskinja umetničke organizacije Circulo de Bellas Artes de
Tenerife
Umetnici iz Španije: Abel Herrera, duo Oscar Hernandez i Beatriz Lecuona, Alby Alamo,
Claudio Marrero i German Paez
Umetnici iz Srbije koje je odabrao Dom omladine Beograda: Aleksandar Dimitrijević, Svetlana
Knežević i Sanja Latinović
Organizacija: ambasada Španije u Beogradu, Institut Servantes i Dom omladine Beograda
29
SCENSKI PROGRAM
Ukupno realizovana 7 scenska programa
Sala Amerikana - četvrtak, 04. febrar
Plesna predstava: MEĐUPROSTOR /Savremeni ples/
Autor: Bojana Denić
Izvođači: Igor Koruga, Sanja Anđelković, Anita Popović, Ana Ilić,
Bojana Denić
Scenograf i dizajner svetla: Aleksandar Denić
Autor plakata i programa: Goran Dimić
Projekat podržali: SEKRETARIJAT ZA KULTURU GRADA
BEOGRADA, STANICA - SERVIS ZA SAVREMENI PLES, UK VUK
KARADŽIĆ, BEOGRADSKI PLESNI CENTAR, GINGER, DOM
OMLADINE BEOGRADA
Sala Amerikana - nedelja, 07. mart
Plesna predstava: MEĐUPROSTOR /Savremeni ples/
Autor: Bojana Denić
Izvođači: Igor Koruga, Sanja Anđelković, Anita Popović, Ana Ilić,Bojana Denić
Scenograf i dizajner svetla: Aleksandar Denić
Autor plakata i programa: Goran Dimić
Projekat podržali: SEKRETARIJAT ZA KULTURU GRADA
BEOGRADA, STANICA - SERVIS ZA SAVREMENI PLES, UK VUK
KARADŽIĆ, BEOGRADSKI PLESNI CENTAR, GINGER, DOM
OMLADINE BEOGRADA
Magacin u Kraljevića Marka 4 - ponedeljak, 28. jun
Pozorište MIMART
Premijera predstave STROBOSKOP
Koncept: Nela Antonović
Učesnici projekta: Nela Antonović, Ana Bastać, Predrag Radovančević, Milica Pisić, Ksenija
Đorđević, Dubravka Subotić, Lidija Antonović, Anđelija Marković i Ksenija Đurović.
Projekat podržan od strane Ministarstva kulture.
Teatar MIMART je član STANICA- servisa za savremeni ples, član nezavisne Druge scene.
Dom omladine Beograda
Edukativni plesni festival Dancing City
Autor: Milica Cerović
( 20 – 23. decembra 2010)
Tema festivala : Kultura savremenih igračkih formi, baleta, pokreta i scenskog izražavanja u
svetu i kod nas.
Učestvuju koreografi Marty Kudelku, Davide Moore, Camillo.
30
LIKOVNI PROGRAM
Ukupno : 41 izložba (19 izložbi iz redovnog programa Galerije, 19 izložbi u koprodukciji sa
organizacijama u Magacinu, 3 izložbe u saradnji sa Američkim kutkom)
Galerija – izložbe iz redobnog programa Galerije DOB-a, a na osnovu Konkursa za izlaganje
u 2010. godini
1. Grupna izložba fotografija
Autori: Marko Stamatović, Predrag Delijević,
Snežana Mirotić, Zoran Pantelić
(05 - 17. januara 2010)
2. Izložba “Želja je da se želi” Marije Skoko
(19. januar – 01. februar 2010)
Zbog rekonstrukcije izložba će biti održana u Magacinu
3. Izložba crteža tri umetnika:
Bojane Lukić, Bojane Knežević, Predraga Damjanovića
(02 14. februar 2010)
4. Izložba “ŠUM” ( ili da li je medij poruka?) Jelene Radović
(16 – 28. mart 2010)
5. XXXIX izložbа crteža i skulptura malog formata studenata
Fakulteta likovnih umetnosti u beogradu
(21 – 31. мај 2010)
Crtež u izboru prof. Dragane Stančev
Skulpture u izboru prof. Gabrijela Glida
6. Izložba IGRA SVETA U SVETU IGRE Mirjane Blagojev
(03 -13. jun 2010)
7. Izložbe Ivane Živić Jerković, Gordane Žikić i Gabriele Vasić
(18 - 29. jun 2010)
U izdvojenom delu Magacina, u Kraljevića Marka br. 8 - takozvanoj Galeriji Osmica - Dom
omladine Beograda pripremio je samostalne izložbe ove tri mlade umetnice. One će
podjednako podeliti tri spojena prostora u galeriji, koje će opremiti svojim radovima.
Ivana Živić Jerković: ,,Toys’’
Gordana Žikić: Blow up glow
Gabrijela Vasić: „Nemoguća ikona“
8. Izložba tri umetnice: / 3 samostalne izložbe /
Ljubice Stevanović, Tamare Jeremić i Vesne Lukić
(14 – 31. jul 2010)
9. Izložba "Čempres Mesec Đulići" VESNE LUKIĆ
(20 -30. avgust 2010)
Magacin br. 4
10. Izložba Danijele Mladenović i Aleksandra Dimitrijevića
(17 - 28. septembar 2010)
31
Magacin br. 8
11. Izložba Ljubice Stevanović
(23. septembar - 04. oktobar 2010)
Magacin br. 4
12. lzožba digitalnih printova, plakata i fotografija Aleksandra Dimitrijevića
(19 – 30. oktobar 2010)
Magacin br. 8
13. Izložba skulptura i slika Miloša Tomića
(18 – 30. oktobar 2010)
Izložbe u Magacinu br. 8
14. Kustoska izložba Rorcharch, Rosharsh, Rorchah or…
Autor, kustos Galerije FLU Jelena Spaić
Koautori: Milorad Mladenović, Sofija Popović, Darko Stojkov,
Maja Medić, Damjan Kovačević, Jelena Ilić
(02-13. novembar 2010)
15. Izložba “+PDV” MIĆE STAJČIĆA
(16 – 30. novembar 2010)
Kuća Legata
16 . Izložba FINALNI DODIR TAMARE JEREMIĆ
(01-15. novembar 2010)
Galerija Vojnog Muzeja na Kalemegdanu
17 . Izložba WIM JANSSEN
(25. novembar – 07. decembar 2010)
18. Izložba Darka Stojkova
(21 – 30. decembar 2010)
19. Izložba Gorana Micevskog
(06 – 19. decembar 2010)
Napomena: Gore navedene izložbesu iz redovnog programa Galerije koja se zbog
rekonstrukcije Doma omladine održavaju u Magacinu br. 4 i 8 , Vojnom muzeju i Kući
legata
b) Izložbe u Magacinu
1. Izložba fotografija „Iz serije Balkan Hotel” Leone Dodig
(15 – 25. januar 2010)
2. Izložba “Invitacija za Juliju Stošek” Ariona Aslanija
(26 – 30. januar 2010)
3. Izložba fotografija MITOLOGIJA Mihaila Vasiljevića
Organizacija: nKA i Dom omladine Beograda
(16 - 23. februar 2010)
4. Izložba savremene ženske umetnosti
FRAGILNO / RUKUJ PAŽLJIVO
(02 – 12. mart 2010)
32
Autorka projekta: Irena Šimić, diplomirana istoričarka umetnosti
Koordinatorka projekta: Kristina Stefanović, diplomirana istoričarka umetnosti
Učesnice: Vesna Šaula, Sofija Popović, Biljana Jaćimović, Bojana Lukić, Smilja Ivetić,
Ljubica Denković, Jelena Dimitrijević, Iva Nedeljkov, Ana Šimić
Organizacija: nKA i Dom omladine Beograda
5. Samostalna izložba fotografija
ARS LONGA prof. dr Zorana Milutinovića
Selektor fotografija: Tomislav Peternek
(02 – 14. april 2010)
6. Multimedijalna izložba “Galerija predaka”
Autor izložbe : Novica Babović
(19 – 30. april 2010)
7. 20. april 2010.
Jednodnevna prezentacija – performans - izložba
Organizacija: MKM-TkH i Dom omladine Beograda
NAME Readymade
Janez Janša (Slovenija)
8. Izložba slika Poštujmo različitost Ivane Savić
(14 - 24. maj 2010)
Organizacija: TkH i Dom omladine Beograda
9. Izložba SerbiArt
Umetničko-dokumentarna izložba o “IZLAZ projektu” i SerbiArt knjizi
Selektor izložbe: Milan Bosnić
(07 – 18.maj 2010)
Umetnici/ Izlagači su: Mileta Prodanović, Biljana Đurđević, diSTRUKTURA, Dorijan
Kolundžija, Milica Tomić, Slavica Lazić, Ivan Petrović, Čedomir Vasić
10. Izložba “Zimnica za intelektualce” Vladimira Dodiga Trokuta
(15 – 25. jun 2010)
Organizator izložbe: Podroom iz Zagreba i Happy Gallery, Bgd.
Domaćin: ProArtOrg i Dom omladine Beograda
11. Progresivne nade 4
Izložba studenata Fakulteta likovnih umetnosti,
Fakulteta primenjenih umetnosti „Progresivne nade 4“
Izložba radova sa godišnje izložbe studenata.
Izlažu: Isidora Krstić, Lidija Delić, Bojana Stamenković, Marija Šević, Ana Pavlović, Nina
Ivanović, Smilja Ignjatović, Bojan Jovanović, Tamara Cvetić; Biljana Veselinović; Katarina
Rašić; Bojana Atlija; Ksnija Kostić, Bojana mašković, Bojana Volaš, Nina Galoć, Vladimir
Galić, Ana Marđetko, Bojana Đurić, Ana Cveijć, Tanja Bogdanović...(02 – 14. jul 2010)
12. Tanja Ristovski, video/instalacija
Autorska prezentacija video radova Tanje Ristovski
(26 – 31. jul 2010)
13. REAL PRESENCE10
WORKSHOP · SIMPOZIJUM · IZLOŽBA
(25. avgust – 08. septembar 2010)
Obeležavanje 10 godina međunarodnog workshopa novih generacija umetnika i finalizacija
33
projekta.
 Medjunarodna umetnička radionica 2010.
 Izložba 2001-2010.
 Simpozijum
Organizator izložbe: nKa i Dom omladine Beograda
Subota, 16. oktobr
14. Jednodnevna izložba savremenog, ručno rađenog nakita
Autor: Tatjana Stojanović
15. Izložba/projekta Kluba mladih arhitekata LEGATIO
(04 - 15. oktobar 2010)
16 . Izložba Urbani gobleni Gabriele Vasić
(12 - 22. novembar 2010)
17. Izložba fotografija „Susreti s Amerikancima“ Fadila Šarkija
(29. novembar – 08. decembar 2010)
18. Jednodnevna izložba “Dizajn časopisa Frakcija – TkH”
(18. decembar 2010)
Izložba i razgovor
Prezentacija časopisa, razgovor o neizvesnoj budućnosti časopisa i projektu “How to Do
Things by Theory”
Učesnici i saradnici na događaju: Ana Vujanović, Miško Šuvaković Marta Popivoda, Siniša
Ilić, Bojana Cvejić, Dragana Jovović, Bojan Đorđev, Jelena Knežević i Ivana Ivković
19. Kustoska izložba Crtež(i)
Kustos: Miroslav Karić
Organizacija domaćin: ProArtOrg i Dom omladine Beograda
(21 – 30. decembar 2010)
Izložbe u Američkom kutku
1. Američki kutak, sala na I spratu – četvrtak, 15. april – 22. april
Izložba dečijih fotografija "EKO-FOTO 2010 - JUNIOR"
Izložba dečijih fotografija "EKO-FOTO 2010 - Junior" otvorena 15. aprila 2010. godine u 18
časova u Američkom kutku, ogranku Biblioteke grada Beograda u Domu omladine.
Izlagači na izložbi dečijih fotografija "EKO-FOTO 2010 Junior"
1. Tijana Ćopić - Peta beogradska gimnazija
2. Sara Dragićević - Škola za dizajn
3. Nikola Lukić – Gimnazija „Vladislav Petković – Dis“
4. Nikola Bogdanović - OŠ Jovan Miodragović
5. Ljuba Mihajlović - OŠ NH Siniša Mihajlović
6. Slobodan Kovačević - OŠ Kralj Petar II
7. Katarina Petković - OŠ Svetozar Marković
8. Lidija Lukić - OŠ Svetozar Marković
9. Sara Pašić - OŠ Vladislav Ribnikar
10. Marija Gazimirović - OŠ Vladislav Ribnikar
34
2. Sreda, 21. april – 30. april
Dom omladine Beograda i Američki kutak
Izložba jazz fotografija Edvarda Molnara
Edvard Molnar je pobednik ”Džez u Ex Yu” foto konkursa
Specijalni gost: Voja Pantić, umetnički direktor Beogradskog džez festivala
Izložba traje do 30. aprila 2010.
3. Izložba fotografija “Serbia-Balkan Beauty: One American’s Perspective”
Autor: Wesley Channell-om
(24 – 30. septembar 2010)
TRIBINSKI PROGRAM
Ukupno : 179 tribina, 87 književnih radionica, 303 psiholoških radionica, savetovanja
Ciklus tribina: Šok uživo//Koridori DOB
1) Dom omladine Beograda - nedelja, 10. januar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: EVROPSKI ŠOK
2) Dom omladine Beograda - nedelja, 24. januar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: EMIGRANTSKI/TUĐINSKI ŠOK
3)Dom omladine Beograda - ponedeljak, 08. februar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: CRIPPLE/FREAK ŠOK
4) Dom omladine Beograda - ponedeljak, 22. februar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: FEST VS. ŠOK KORIDOR
5)Dom omladine Beograda - ponedeljak, 15. mart
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: ZATVORSKI/ZATOČENIČKI ŠOK
6) Dom omladine Beograda - ponedeljak, 29. mart
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: MONDO MACABRO ŠOK
7) Sala na I spratu- nedelja, 11. april, 20:00
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: ZATVORSKI/ZATOČENIČKI ŠOK
8) Sala na I spratu-sreda,28. april, 20:00
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: RITUALNI ŠOK
35
9) Sala na I spratu- utorak, 11. maj
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: TREJLER ŠOK
10) Sala na I spratu - utorak, 25. maj
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: SEKS ŠOK
11) Sala na I spratu- ponedeljak, 07. jun
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: DOCUMENTARY ŠOK
12) Sala na I spratu - ponedeljak, 28. jun
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: KRATKI ŠOK 4
13) Sala na I spartu- ponedeljak, 19. jul
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: OD EROTIKE DO PORNOGRAFIJE U JAPANSKOJ ANIMACIJI
Specijalne gošće, potpredsednice Društva “Sakurabana“, Isidora Vlasak i Jelena Jokanović
14) Sala na I spartu- ponedeljak, 23. avgust
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: TORTURE ŠOK
15) Sala na I spartu- ponedeljak, 13. septembar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: BODYPART ŠOK
16) Sala na I spartu- ponedeljak, 27. septembar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: RELIGIJSKI ŠOK
17) Sala na I spartu- ponedeljak, 11. oktobar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: SPORTSKI ŠOK
18) Sala na I spartu- ponedeljak, 25. oktobar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: GURMANSKI ŠOK
19) Sala na I spartu- ponedeljak, 08. novembar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: LATINO ŠOK
36
20) Sala na I spartu- ponedeljak, 22. novembar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: 70' ŠOK - Usijano nasilje sedamdesetih
21) Sala na I spartu- ponedeljak, 13. decembar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: ROMANTIČNI ŠOK
22) Sala na I spartu- ponedeljak, 27. decembar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: DEPRESIVNI ŠOK
Ciklus tribina /radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
1) Sala na I spratu-utorak, 05. januar
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: Dah vs Stres
2) Sala na I spratu-utorak, 12. januar
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: Um, najveći prijatelj i neprijatelj
3) Sala na I spratu-utorak, 19. januar
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: Tri ključa za uspeh
4) Sala na I spratu-utorak, 26. januar
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: Okean energije i kako ga koristiti
5) Sala na I spratu-utorak, 02. februar
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: “Četiri izvora energije“
6) Sala na I spratu-utorak, 09. februar
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: “Vrste ljubavi – za Dan zaljubljenih“
7) Sala na I spratu-utorak, 16. februar
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: „Sedam nivoa postojanja“
8) Sala na I spratu-utorak, 23. februar, 18:00 - 19:00
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: “Sadašnji trenutak“
9)Sala na I spratu-utorak, 02. mart
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: ŽENAMA S LJUBAVLJU
10) Sala na I spratu-utorak, 09. mart
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: RECITE ZBOGOM STRESU!
37
11) Sala na I spratu-utorak, 16. mart
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: PUTOVENJE OD GLAVE KA SRCU
12) Sala na I spratu-utorak, 23. mart, 18:00 - 19:00
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: ENTUZIJAZAM
13) Sala na I spratu-utorak, 23. mart, 18:00 - 19:00
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: DAHOM PROTIV STRESA
14) Sala na I spratu-utorak, 06. april
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: Okean energije i kako ga koristiti
15) Sala na I spratu-utorak, 13. april
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: Sadašnji trenutak
16) Sala na I spratu-utorak, 20. april
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: RECITE ZBOGOM STRESU!
17) Sala na I spratu-utorak, 27. april, 18:00 - 19:00
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: Ljubav
18) Sala na I spratu - utorak, 18. maj
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA
19) Sala na I spratu-utorak, 11. maj
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: SEDAM NIVOA POSTOJANJA
20) Sala na I spratu - utorak, 18. maj
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA
21) Sala na I spratu - utorak, 25. maj
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: PRIRODA SUMNJE
22) Sala na I spratu - utorak, 01. jun
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: DAHOM PROTIV STRESA
23) Sala na I spratu - utorak, 08. jun
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: SEDAM NIVOA POSTOJANJA
24) Sala na I spratu - utorak, 15. jun
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA
38
25) Sala na I spratu - utorak, 22. jun, 18:00 - 19:00
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: PRIRODA SUMNJE
26) Sala na I spratu - utorak, 29. jun, 18:00 - 19:00
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: OKEAN ENERGIJE I KAKO GA KORISTITI
27) Sala na I spratu - utorak, 06. jul
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: DAHOM PROTIV STRESA II deo
28) Sala na I spratu - utorak, 13. jul
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: SEDAM NIVOA POSTOJANJA II deo
29) Sala na I spratu - utorak, 20. jul
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: MOĆ SADAŠNJEG TRENUTKA II deo
30) Sala na I spratu - utorak, 27. jul, 18:00 - 19:00
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Tema: PRIRODA SUMNJE II deo
Filozofska tribina
Ciklus tribina O BUDUĆNOSTI
1) Sala na I spratu- četvrtak, 14. januar
Ciklus: O BUDUĆNOSTI
Tema: NEOBIČNA NAUKA
Govore: Nikola Tucić, mikrobiolog i genetičar, Dragan Popović,
direktor Instituta za fiziku, Divna Vuksanović, filozof medija, Andrej Jandrić, filozof nauke i
Nenad Daković
2) Sala na I spratu- četvrtak, 27. januar
Ciklus: O BUDUĆNOSTI
Tema: KLIMATSKE PROMENE
Govore: Jelena Cvetković, Danijela Božanić, Ministarstvo za zaštitu čovekove sredine, učesnice
skupa u Kopenhagenu, dr Borivoj Rajković, mr Vladimir Đurdjević, Institut za meterologiju
PMF-a I Nenad Daković
3) Sala na I spratu- četvrtak, 04. februar
Ciklus: O BUDUĆNOSTI
Tema: „Energetska kriza o budućnosti“
Govore: Dr Mandal Šahin, Ekonomski fakultet u Beogradu, Dr Zorana Mihajlović-Milanović,
stručni konsultant EPS-a, Dr Vladimir Vuletić, sociolog i Nenad Daković
4) Sala na I spratu- četvrtak, 11. februar
Ciklus: O BUDUĆNOSTI
Tema: „Budućnost radne snage“
Govore: Silvano Bolčić, Filozofski fakultet, prof. dr Vladimir Vuletić, Filozofski fakultet, Mihail
Arandrenko, Ekonomski fakultet i Nenad Daković
39
5) Sala na I spratu- četvrtak, 18. februar
Ciklus: O BUDUĆNOSTI
Tema: „Globalizacija i sukob kultura“
U razgovoru učestvuju: prof. dr Darko Tanasković, šef katedre za arapski jezik i književnost na
Filoškom fakultetu u Begradu, bivši ambasador u Vatikanu, prof. dr Milan Vukomanović,
sociolog religije, Filozofski fakultet u Beogradu, doktorirao na Harvardu, prof. dr Vladimir
Vuletić, redovni profesor na katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, prof. dr
Jovan Teokarević, politikolog, Institut za evropske studije i Fakultet političkih nauka u Beogradu
6) Sala na I spratu- četvrtak, 25. februar
Ciklus: O BUDUĆNOSTI
Tema: „Budućnost pojedinca“
U razgovoru učestvuju: prof. dr Nikola Tucić, mikrobiolog i genetičar, Danijela Božanić,
rukovodilac grupe za klimatske promene pri Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja,
prof. dr Marija Babović, docent na sociologiji rada
Ciklus tribina O PRAXIS FILOZOFIJI
1)Sala na I spratu- četvrtak, 21. januar
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Nadežda Čačinović, estetičar iz Zagreba
2) Sala na I spratu - utorak, 23. februar
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Slobodan Divjak
2) Sala na I spratu- četvrtak, 04. mart
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Branimir Stojanović, filozof i psihoanalitičar
3) Sala na I spratu- sreda, 10. mart
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Miško Šuvaković, estetičar i umetnik
4) Sala na I spratu- četvrtak, 18. mart
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Dušan Pajin, filozof i estetičar
6) Sala na I spratu- četvrtak, 25. mart, 19:00
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Mile Savić, filozof
7) Sala na I spratu - utorak, 27. april
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: LEV KREFT, filozof iz Ljubljane
8) Sala na I spratu - četvrtak, 13. maj
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Mislav Kukoč, filozof iz Splita
9) Sala na I spratu – četvrtak, 02. septembar
Ciklus: "O praxis filozofiji"
Govori: Vladimir Marković, sociolog
10) Sala na I spratu – četvrtak, 09. septembar
Ciklus: "O praxis filozofiji"
Govori: Dragomir Olujić, politikolog
40
11) Sala na I spratu – četvrtak, 16. septembar, 19:00
Ciklus: "O praxis filozofiji"
Govori: Neven Cvjetićanin, filozof
Predavanje „Praksis filozofija kao zora i zabluda“
12) Sala na I spratu – četvrtak, 23. septembar
Ciklus: "O praxis filozofiji"
Govori: dr Veselin Golubović, filozof, Zagreb
13) Sala na I spratu – četvrtak, 07. oktobar, 19:00
Ciklus: "O praxis filozofiji"
Govori: Žarko Korać, psiholog
14) Sala na I spratu – četvrtak, 14. oktobar
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Bogdana Koljević, filozof
15) Sala na I spratu – četvrtak, 21. oktobar
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Alpar Lošonc, filozof iz Subotice
16) Sala na I spratu – četvrtak, 28. oktobar
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Gajo Sekulic, filozof iz Sarajeva
17) Sala na I spartu- ponedeljak, 08. novembar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: LATINO ŠOK
18) Sala na I spartu- ponedeljak, 22. novembar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: 70' ŠOK - Usijano nasilje sedamdesetih
19) Sala na I spratu – četvrtak, 03. jun
Ciklus: ISTORIJA EVROPSKOG MENTALITETA
Tema: O shvatanju porodočnog života
Govore: Jelena Đorđević, politikolog, Smiljka Tomašević, sociolog porodice, Dragan
Stanojević, sociolog porodice, Nada Sekulić, sociolog porodice, Nenad Daković, urednik
programa
20) Sala na I spratu – četvrtak, 10. jun
Ciklus: ISTORIJA EVROPSKOG MENTALITETA
Tema: Da li je hrišćanstvo evropska religija?
Govore: Milan Vukomanović, sociolog religije; Radovan Bigović, teolog, prodekan
Bogoslovskog fakulteta; Darko Tanasković, islamist; Nenad Daković, urednik programa
21) Sala na I spratu – četvrtak, 17. jun
Ciklus: ISTORIJA EVROPSKOG MENTALITETA
Tema: O evropskom shvatanju stranog i različitog
Govore: Bogdanka Koljević, Ministarstvo spoljnih poslova, i Nenad Daković, urednik programa
22) Sala na I spratu – četvrtak, 24. jun
Ciklus: ISTORIJA EVROPSKOG MENTALITETA
Tema: Postoji li evropska politika?
41
Govore: Tanja Miščević, politikolog, Vesna Pešić, sociolog, Ivan Milenković, filozof, i Nenad
Daković, urednik programa
FILMSKE TRIBINE:
1) Sala na I spratu - petak, 22. januar
Tribina u okviru filmskog programa, Promocija filmskog časopisa „Filaž“
Učesnici: Glavni i odgovorni urednik Srđan Savić, zamenik glavnog i odgovornog urednika Dejan
Ognjanović, član redakcije Dejan Dabić
2) Sala na I spratu- subota, 27. februar
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: Ridli Skot /Trkač po oštrici
Predavač: MILAN TODOROVIĆ, reditelj
3) Sala na I spratu- subota, 06. mart
Ciklus predavanja „Skrajnute teme srpske kinematografije“
Predavanje prvo: „ĐORĐE KADIJEVIĆ I SRPSKI HOROR“
Gost: Đorđe KADIJEVIĆ
Predavač: Dejan Ognjanović
4) Sala na I spratu-subota, 13.mart
Predavanje: Ridli Skot /Trkač po oštrici (2. deo)
Predavač: Milan Todorović, reditelj
5) Sala na I spratu - subota , 10. april
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje:
Femme fatale Vol. I: Formiranje lika femme fatale & film noir
Predavač: Đorđe Bojić, filmski kritičar
6) Sala na I spratu – petak, 14. maj
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: John Hughes - Ovo nije glupi tinejdžerski film
Predavač: Zoran Janković, filmski kritičar
6) Sala na I spratu – sreda, 19. maj
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: Naučna fantastika u američkim TV serijama
Od Star Track do Flash Forward
Predavač: Milan Konjević, reditelj
7) Sala na I spratu – sreda, 02. jun
Razgovor o filmu „Zona mrtvih, pogled unazad“
Režija: Milan Konjević i Milan Todorović
Učestvuju: Milan Konjević i Milan Todorović, reditelji filma „Zona sumraka“
8) Sala na I spratu – subota, 26. jun
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: Seks na filmu
Predavač: Vladislava Vojinović, scenaristkinja
9) Sala na I spratu – četvrtak, 8. jul
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: „Bond, James Bond“ Dekonstrukcija jednog filmskog mita
Predavač: Milan Todorović, reditelj
42
10) Sala na I spratu - petak, 16 jul
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: Giallo – triler na italijanski način
Predavač: Đorđe Bajić, filmski kritičar
11) Sala na I spratu – subota, 23. oktobar
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: „Gey momenti u domaćem filmu“
Predavač: Olga Dimitrijević, drmaturg
12) Sala na I spratu - subota, 06. novembar
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: Osmi putnik, iza mita
Predavač: Milan Todorović, reditelj
13) Sala na I spratu - subota, 27. novembar
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: Film zamalo – najavljivani a nikad snimljeni filmovi srpske kinematografije
Predavač: Zoran Janković, filmski kritičar
14) Sala na I spratu - subota, 11. decembar
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: Film noir: osveta femme fatale
Predavač: Đorđe Bajić, filmski kritičar i teoretičar
15) Sala na I spartu- petak, 17. decembar
Ciklus predavanja: Partizanski film
Predavač: Dimitrije Vojnov
Prvo predavanje – „Snimanje posle rata“
16) Sala na I spartu-subota, 18. decembar
Ciklus predavanja: Zašto tako retko?
Predavač: Zoran Janković
Predavanje: Filmovi žena-reditelja u Srbiji
17) Sala na I spartu- nedelja, 19. decembar
Ciklus predavanja: Vampirice na filmu: evolucija jednog mita
Predavač: Olga Dimitrijević
Predavanje: Od fatalne do slobodne žene
18) Sala na I spartu- četvrtak, 23. decembar
CIKLUS PREDAVANJA : Podžanrovi horora
Predavač: Milan Todorović
Prvo predavanje: Koljači, serijske ubice, monstrumi prirode
19) Sala na I spartu- petak, 24. decembar
Ciklus predavanja : Kreativna televizija
Predavač: Milan Konjević, reditelj
Predavanje:
Najnovije tendencije u američkoj TV seriji – producenti Vs: Kreativci, ko dobija rat?
Ciklus PROMOCIJE
1) Sala Amerikana –petak, 29. januar
Ciklus: PROMOCIJE
Promocija knjige Dejana Stojiljkovića "Konstantinovo raskršće''
Dodela nagrada najboljem klipu za knjigu "Konstantinovo raskršće"
43
Govornici: Dejan Zečević (reditelj), Dejan Papić (Laguna) i Dejan Stojiljković (autor knjige)
2) Sala Amerikana – nedelja, 31. januar
Promocija knjige Jeffa Changa
“Ne može da stane, neće da stane – jedna istorija hip-hop generacije”
17:00-18:30 Projekcija filma
18:30-19:00 DJ set
19:00–20:00 Razgovor o knjizi Jeffa Changa sa osvrtom na recepciju
hip-hop Kulture kod nas
Govore: Dragan Ambrozić, Goran Musić, prevodioci – Zoran Lojanica I Predrag Vukčević
20:15-21:45 Projekcija filma
3) Sala na I spratu - sreda, 10. februar
Ciklus: PROMOCIJE
Promocija pesničkih knjiga Simonide Banjeglav: ’’Pesničenje u tri runde’’, ’’Stihopatija za
odrasle’’ i ’’Knjiga perspektivne poezije’’
Pored ove slepe pesnikinje govore: prof. Veselinka Životić, mr Ranko Burić
4) Sala na I spratu - sreda, 17. februar
Ciklus: PROMOCIJE
Mirjana Marinšek Nikolić: „Panonski triptih“
Izdanje: “Čigoja“, 2009.
O knjizi govore: pisac, Mirjana Marinšek Nikolić, Irina Subotić, istoričarka umetnosti, Mladen
Vesković, književni kritičar, Vladimir Arsenić, književni kritičar
i Nenad Daković
5) Sala na I spratu - utorak, 09. mart
Ciklus: PROMOCIJE
Vlado Milisavljević: „Kao med u ustima“
Zbirka pesama
Gosti večeri: pesnici Lara Janjušević i Petar Šumski i recenzent književnik Božidar Mladenović
6) Sala na I spratu-utorak, 16. mart,20:00
Ciklus: ’’NARACIJA NACIJE – PISCI I RAZGOVORI’’
TRANZICIJA SMISLA – knjige Miomira Petrovića
Govore: Miomir Petrović, pisac, Ivan Bevc, publicista, Dejan Mihajlović, urednik izdavačke kuće
’’Laguna’’, Uroš Petrović, pisac za mlade u ’’Laguni’’
7) Sala na I spratu- utorak, 06. april
Ciklus: PROMOCIJE
Dragan Ćalović: „Uvod u teoriju medija“
( „Megatrend univerzitet“, Beograd, 2009)
Govore: Divna Vuksanović, Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu, Zoran
Jeftović, Fakultet za kulturu i medije Megatrend Univerziteta u Beogradu, Nenad Daković i autor
8) Sala na I spratu- četvrtak, 08. april
Ciklus: PROMOCIJE
Milo Lompar: „Negde na granici filozofije i filozofije i literature“
(„Službeni Glasnik“, 2009; nagrada „Nikola Milošević za 2009. godinu)
O knjizi govore: GojkoTešić, urednik izdanja, Jovan Popov, Univerzitet u Novom Sadu, Nenad
Daković i autor
44
9) Sala na I spratu - sreda, 14. april
Ciklus: PROMOCIJE
Slobodan Vladušić: „Forward“
(„Stubovi kulture“, 2010.Beograd, Vitalova nagrada za 2010. godinu)
O romanu govore: Ivan Radosavljević, urednik izdanja, Jovan Zivlak, predsednik žirija, Nenad
Daković i autor
10) Sala na I spratu - Četvrtak, 06. maj
Ciklus: PROMOCIJE
Promocija časopisa "Kultura, broj 126: I, II
Tema broja: "Kulture ritmova i spektakla"
Na promociji će učestvovati: dr Divna Vuksanović i dr Dragan Ćalović (kao priređivači), te mr
Marko Đorđević, Ana Tasić i Vlatko Ilić (kao autori/ke tekstova).
Plesni performans pod nazivom: "Baćata u lancima", izvešće profesionalni koreograf i plesač:
Nemanja Dragojlović Sonero.
11) Sala na I spratu - Utorak, 18. maj
Ciklus: Promocije
Divna Vuksanović: "Okultno krvarenje", (Izdanje: "Čigoja", 2010)
Na tribini će govoriti teoretičari umetnosti i medija: mr Biljana Đorović (novinarka-urednica
Radio Beograda 2), dr Dragan Ćalović (doc. Fakulteta za kulturu i medije univerziteta Megatrend
u Beogradu), dr Vladislav Šćepanović (doc. Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu) i dr
Divna Vuksanović (vanr. prof Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, autorka knjige).
12) Sala na I spratu - utorak, 20. april
Ciklus: PROMOCIJE
Dragan Radovančević: "Glagol intimnosti", (Izdanje: KOV, 2009, Vršac)
O knjizi govore Divna Vuksanović, Petre Krdu, Nenad Daković i autor
13) Sala na I spratu – četvrtak, 27. maj
Ciklus: PROMOCIJE
Promocija novog broja časopisa GRADAC
posvećenog H.E. LAVKRAFTU
U razgovoru učestvuju: Branko Kukić, glavni urednik časopisa GRADAC, Dejan Ognjanović,
priređivač ovog temata, ujedno i priređivač antologije najboljih Lavkraftovih priča
NEKRONOMIKON (Everest Media, 2008), i autor knjiga “FAUSTOVSKI EKRAN”, “U
BRDIMA”, “HORORI, STUDIJA STRAVE”, i horor romana “NAŽIVO”
14) Sala na I spratu – utorak, 12. oktobar
Ciklus: PROMOCIJE
Ljubomir Erić: "O crteržu" /eseji, izdavač: Arhipelag/
Govore: Jovan Despotović, likovni teoretičar; Aleksandar Dimitrijević, psiholog; Gojko
Božović, urednik izdanja; Ljubomir Erić, autor i Nenad Daković
15) Sala na I spratu – četvrtak, 28. oktobar
Ciklus: PROMOCIJE
Žarko Đurović: "Vrijednosti i mjere"(pesme)
Izdavač: Crnogorska Akademija nauka i umjetnosti
Govore: Vuk Krnjević, Mihailo Pantić, Nenad Daković i autor Žarko Đurović
16) Sala na I spratu – utorak, 09. novembar
Ciklus: PROMOCIJE
Žarko Đurović: "Ivicom nesna" (pesme)
45
Izdavač: "Knjizevna umetnička zajednica “Zenit"
Govore:Velizar Bošković, Jakov Striković, Svetislav Brković, Nenad Daković i autor
17) Sala na I spratu – četvrtak, 18. novembar
Ciklus: PROMOCIJE
"Misliti zajedno: prepiska izmedju Elizabete i Dekarta"
Priredila: Jasna Šakota-Mimica
Izdanje: "Službeni glasnik",
Govore: Radmila Sajković, Predrag Milidrag, Jasna Šakota - Mimica, Nenad Daković
18) Sala na I spratu – sreda, 24. novembar
Ciklus: PROMOCIJE
Dubrovka Đurić: " Politika poezije"
Izdavač: "Azin"
Govore: Lada Stevanović, Damir Arsenijević, Nenad Daković i autorka
19) Sala na I spratu – četvrtak, 25. novembar, 19:00
Ciklus: PROMOCIJE
"Istorija umetnosti u Srbiji XX vek: radikalne umetničke prakse"
(I tom)
Izdavač "Orion Art" iz Beograda
Na promociji govore: Miško Šuvaković, Nevena Daković, Ana Vujanović, Jelena Novak, Jerko
Denegri, Nikola Dedić i Nenad Daković
20) Sala na I spratu – četvrtak, 09. decembar
Ciklus: PROMOCIJE
Časopis Gradac - Wiliam Barouz: Totalni otpadnik
Govore: Dejan Ognjanović, Nenad Daković
21) Sala na I spratu – četvrtak, 16. decembar
KUDA.ORG, ŠKART, ZAVOD ZA KULTURU VOJVODINE, VBZ BEOGRAD i DOM
OMLADINE BEOGRADA
Promocija knjige
Bora Ćosić: Mixed Media,
povodom četrdeset godina od originalnog izdanja
Govore: Zoran Pantelić (KUDA.ORG), Dragan Protić (ŠKART), Vladimir Arsenijević (VBZ),
Nenad Daković (DOB) i autor Bora Ćosić putem video linka.
Ciklus tribina Književnog društva “Lazar Komarčić”
1)Sala na I spratu-ponedeljak, 11. januar
AVATAR
Kada je 1994. počeo rad na AVATAR-u, sasvim sigurno ni sam Džejms Kameron (Terminator,
Terminator 2, Ambis, Osmi putnik 2) nije sanjao da će to ovoliko da potraje. Najavljivan kao epsko
3D naučnofantastično delo koje pomera granice, AVATAR je pred nama i mora da ispuni velika
očekivanja.
2) Sala na I spratu-ponedeljak, 18. januar
Savremena fantastika: Svemirska opera
Na drugoj tribini o savremenoj fantastici dohvatićemo se „svemirske opere“, jednog od najstarijih i
najrabljenijih podžanrova Sfa. Danas, svemirska opera nije ono što biste očekivali: doživela je
preporod, reinvenciju i reintepretaciju kroz dela M. Džona Harisona, Ijana Benksa, Alistera
Rejnoldsa i mnogih drugih pisaca, ali i — ostala ista: energična, istraživačka, ona koja širi horizonte
i donosi nove avanture.
46
3) Sala na I spratu-ponedeljak, 25. januar
Književna radionica
Pričamo o pisanju, jeziku, temama, inspiraciji. Slobodno i otvoreno za sve pisce koji žele da
napreduju. Ponesite svoj tekst, pa ćemo da pričamo...)
4) Sala na I spratu-ponedeljak, 01.februar
“Mrve pod kožom”
Promocija knjige
5) Sala na I spratu-ponedeljak, 08.februar
“Kosingas: Bezdanj”
Promocija knjige
6) Sala na I spratu-ponedeljak, 15.februar
“Savremena fantastika: Vukodlaci — od zveri do seks-simbola”
7) Sala na I spratu-ponedeljak, 22.februar
Književna radionica: od priče do alegorije
Moderatori: Miodrag Milovanović i Bojan Butković
8) Sala na I spratu-ponedeljak, 01.mart
Promocija zbirke priča:
Hauard Filips Lavkraft: Reanimator
9) Sala na I spratu-ponedeljak, 08.mart
Savremena fantastika: Epoha žena
KejDžej Parker, Fiona Mekintoš, Margaret Roland, Ketrin Valente, Nora Džemisin, Lisa
Mančev...
10) Sala na I spratu-ponedeljak, 15.mart
EkoBoti, u akciju!
11) Sala na I spratu-ponedeljak, 22.mart
Književna radionica
12) Sala na I spratu-ponedeljak, 29.mart, 19:00
Promocija knjige:
Milenko Bodirogić i Miloš Vujanović: Vile i zmajevi u srpskoj mitologiji
13) Sala na I spratu-ponedeljak, 05.april
Dodela nagrade "Ljubomir Damnjanović"
Nagrada se dodeljuje za najbolju priču u Emitoru, glasilu Društva ljubitelja fantastike "Lazar
Komarčić", u sezoni 2008/2009. Pogledajte nominovane na www.lazarkomarcic.org.
Moderator: Žarko Milićević
14) Sala na I spratu-ponedeljak, 12.april
Prva velika avantura Pavla Zelića
Promocija knjige Pavla Zelića: , "Poslednja velika avantura"
Učestvuju: autor i gosti.
15) Sala na I spratu-ponedeljak, 19.april
Promocija knjige Radmila Anđelkovića Oko za drugi svet
Moderator: Aleksandar Manić
47
16) Sala na I spratu-ponedeljak, 26.april
Književna radionica
Zgužvati i baciti ili peglati i prepravljati? Večna dilema — makar dok ne naučite da pišete kako
valja!
17) Sala na I spratu - ponedeljak, 03.maj
SF Čitaonica: "Tihana iz Erga" Predraga Uroševića
18) Sala na I spratu - ponedeljak, 10.maj
Ni svi stripovi nisu isti
Manga: Goran Marković; BD: Pavle Zelić; Comics: Uroš Smiljanić;
Moderator: Dušan Mladenović
19) Sala na I spratu - ponedeljak, 17.maj
Sajentologija: SF religija
O dijenetici govori: Emir Salihović
20) Sala na I spratu - ponedeljak, 24. maj
Književna radionica
21) Sala na I spratu - ponedeljak, 31. maj
Kičma noći
Predstavljanje romana Kičma noći Otoa Oltvanjija (Samizdat B92, 2010)
22) Sala na I spartu- ponedeljak, 07. jun
Predstavljanje novog broja fanzina TERRA #9
23) Sala na I spartu- ponedeljak, 14. jun
Predstavljanje zbirke priča „Otisak zveri u pepelu“
24) Sala na I spartu- ponedeljak, 21. jun
KNJIŽEVNA RADIONICA
25) Sala na I spartu- ponedeljak, 28. jun
SF kviz
26) Sala na I spartu- ponedeljak, 06. septembar
Skupština Društva
Plan rada za sezonu 2010/2011 i planiranje obeležavanje predstojećeg jubileja – 30 godina
neprekidnog rada Društva.
27) Sala na I spartu- ponedeljak, 13. septembar
Promocija
Goran Skrobonja: Čovek koji je ubio Teslu /roman/
28) Sala na I spartu- ponedeljak, 20. septembar
Srpska svemirska opera
Predstavljanje dve nove knjige srpske naučne fantastike iz ponude izdavačke kuće TARDIS,
a iz pera Radmila Anđelkovića
29) Sala na I spartu- ponedeljak, 27. septembar
Književna radionica
30) Sala na I spartu- ponedeljak, 04. oktobar
Rezultati konkursa za SF priču
48
Sala na I spartu- ponedeljak, 11. oktobar
Ivan Vukadinović:
Agarta – kraljevstvo podzemlja i zemlje /roman/
31) Sala na I spartu- ponedeljak, 18. oktobar
Adrijan Sarajlija: Manufaktura G /zbirka priča/
32) Sala na I spartu- ponedeljak, 25. oktobar
Književna radionica
33) Sala na I spartu- ponedeljak, 01. novembar
„Pamet u glavu“
34) Sala na I spartu- ponedeljak, 15. novembar
Ivana Milaković: Mačji snovi (zbirka priča)
35) Sala na I spartu- ponedeljak, 22. novembar
Književna radionica
36) Sala na I spartu- ponedeljak, 29. novembar
Predstavljanje fanzina TERRA #10
37) Sala na I spartu- ponedeljak, 06. decembar
Ispod „Čekića“ –promocija književnog društva “Čekić”
Učestvuju pisci: Ivan Cvetković, Aleksandar Petrović, Ranko Trifković, Marija Krkač,
Dragan Dimitrijević, Violeta Ivković.
38) Sala na I spartu- ponedeljak, 13. decembar
Oliver Jovanović: GROTLO (zbirka priča)
Književno veče - Iz „Grotla“- predstavljanje zbirke priča Olivera Jovanovića
Gost: Oliver Jovanović, autor knjige “Grotlo”
39 ) Sala na I spartu- ponedeljak, 20. decembar
Đorđe Bajić: Ostrvo prokletih
Učestvuju: Đorđe Bajić, Goran Skrobonja
40) Sala na I spartu- ponedeljak, 27. decembar
Novogodišnja književna radionica
Posebne tribune
1) MAGACIN U KRALJEVICA MARKA 4 - SUBOTA, 20. MART
Dom omladine Beograda, TkH-platforma i Kontrapunkt
Predavanje:
“Logika” opšteg ekvivalenta:
Postmarksisticke teorije ideologije i Marksov Kapital
Predavač: Dušan Grlja
2) Sala na I spratu – nedelja, 14. mart
Obeležavanje Pi dana
Organizacija: Vikimedija Srbije i Dom omladine Beograda
49
3) Sreda, 17. mart - Sala na I spratu
Nova generacija Amerike: Odgovori na tri pitanja
Program u organizaciji Američkog kutka Beograd
Izlaganje profesora Endrjua Konicera i studenata sa Samford univerziteta iz Birmingema,
Alabama
1. Šta Vi mislite i osećate da je najveći globalni izazov sa kojim se danas susrećemo?
2. Šta Sjedinjene Američke Države mogu i/ili treba treba da urade da bi odgovorile ovom
izazovu?
3. Kakva je Vaša uloga u suočavanju sa tim izazovima?
Profesor Endrju Konicer i njegovi studenti su gosti Internacionalne konferencije "BIMUNBelgrade International Model UN“.
4) Sala Amerikana - Nedelja, 28. mart
VOKALNA RADIONICA: TELO GLASA / BODY OF VOICE
Radionicu vodi: Ana Sofrenović
Teme radionice:
1.upoznavanje sopstvenog vokalnog aparata i njegovog autentičnog zvuka
2.pronalaženje veze između tela i glasa
3.telo kao rezonator
4.pokret tela kao impuls glasu
5.nega i očuvanje glasa
6.otkrivanje mogućnosti glasa u raznim zvučnim prostorima
7.istraživanje novih vokalnih mogućnosti
8.balans između slobode izraza i forme ili tehnike
9.fokus energije glasa
10.osluškivanje sopstvenog glasa i glasa grupe/ interakcija
11.oslobađanje glasa u performansu
5) Sreda, 21. april
TkH Platforma – Promocija publikacije RASTER 2009 - Godišnjaka nezavisne izvođačke scene u
Srbiji
Izdanje TkH Foruma za kritiku izvođačkih umetnosti
& Prostorna instalacija / akcija TIRAŽ #5 / Raster 2009.
Degustacija Rastera
Autor: Katarina Popović feat. nezavisna izvođačka scena
RASTER 2009 – Godišnjak nezavisne izvođačke scene u Srbiji u izdanju TkH (Teorija koja
Hoda) platforme je doprinos sistematizaciji informacija i predstavljanju nezavisne izvođačke
scene kao bitnog i nezaobilaznog činioca kulturnog života u Srbiji danas.
6) Magacin u Kraljevića Marka 4 - subota, 24. april
TkH-platforma i Kontrapunkt
U okviru projekta Raskolovano znanje(o^o)*
Predavanje - KAPITAL KAO ERSATZ:
AUTOMATIZAM UMESTO AUTONOMIJE
Predavač: DARKO DRAŠKOVIĆ
7) Sala na I spratu - sreda, 05. maj
Panel: O BUDUĆNOSTI PSIHIJATRIJE
Učestvuju: dr Tomislav Sedmak, psihijatar, dr Branko Ćorić, psihijatar, Petar Jevremović,
psiholog, Nikola Tucić, genetičar, Novica Milić, filozof, Dragana Molnar, muzikolog i urednik
programa Nenad Daković
50
8) Sala na I spratu - petak, 07. maj i subota, 08. maj / 2 TRIBINE
Trbina: Religija, mediji i kultura: Medijizacija religije i/ili religizacija medija
Organizatori: CEIR (Centar za empirijska istraživanja religije) i Dom omladine Beograda
Učesnici:
Vladeta Jerotić, Zorica Kuburić, Danijela Gavrilović, Vladislav Šćepanović, Violeta
Cvetkovska Ocokoljić, Tatjana Cvetkovski, Nataša Simeunović, Dubravka Valić Nedeljković,
Saša Karalić, Srđan Sremac, Irina Radosavljević, Miroslav Keveždi, Davorin Peterlin, Zoran
Grozdanov, Tatjana Radić, Nikola Knežević, Snežana Ilić, Milica Dimitrijević, Ratko
Kuburić, Antonije Aras
Moderator: Sergej Beuk
9) Sala na I spratu - sreda, 05. maj, 19:00
Panel: O BUDUĆNOSTI PSIHIJATRIJE
O ovoj kontroverzi koja se odnosi na samu budućnost psihijatrije u ovoj diskuciji govore: psihijatri
dr Tomislav Sedmak i dr Branko Ćorić; klinički psiholog dr Petar Jevremović; genetičar dr
Nikola Tucić; filozof dr Novica Milić; estetičar dr Miško Šuvaković; muzikolog, dr Dragana
Molnar; likovni umetnik Raša Todosijević; književnik Svetislav Basara i urednik programa
Nenad Daković
10) Sala na I spratu - sreda, 12. maj
Tribina: Kome treba privatizacija Telekoma?
Organizacija: Diskusiona grupa Solidarnost i Dom omladine Beograda
11) Magacin u Kraljevića Marka 4 - subota, 29. maj
TKH-PLATFORMA i KONTRAPUNKT
U okviru projekta Raskolovano znanje(o^o)*
Predavanje: Materijalistički koncept kritike
Predavač: JANJA STJEPANOVIĆ/
12) Sala na I spratu – subota, 26. jun
Pokret za slobodu: Konferencija ''Poljoprivredna reforma u Srbiji''
UČESNICI: Prof. dr Milаdin Ševаrlić, Prof. dr Milovаn M. Mitrović, Dr Miroslаv Tubić ,
Sunčаnа Pešek iz Zаgrebа , Drаgomir Olujić , Jon Popov i Brаnislаv Gulаn
13) Sala na I spratu - Ponedeljak, 20. septembar 2010.
PREDAVANJE: “Zaštita životne sredine - inicijative National Geographic društva”
Predavač: Ejmi Šnajdau (Amy Schneidau, SAD)
Amy Schneidau - biografija
Producent digitalnih medija, National Geographic (NG) društvo, Vašington, SAD
14) Magacin u Kraljevića Marka 4 – petak, 15. oktobar, od 18:00 do 21:00
Christopher Engdahl: SWEDANCE
Predavanje i radionica
15) Sala na I spartu- utorak, 05. oktobar
Tribina: PETI OKTOBAR – DESET GODINA KASNIJE
Govore: Zagorka Golubović, Mladen Lazić, Matija Medenica i
Nenad Daković, urednik programa
16) Sala na I spratu - Utorak, 19. oktobar
Tribina : „Položaj mladih u Beogradu i njihovo slobodno vreme“
Tribina se koja se realizuje u okviru projekta „Putevima inspiracije- Slobodno vreme i kako ga
51
iskoristiti“.
Na tribini učestvuju predstavnici Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda i druge javne
ličnosti.
17) Sala na I spratu - Petak, 01. oktobar 2010.
Američki kutak I Dom omladine Beograda
Predavanje: "Šta multinacionalne kompanije traže prilikom zapošljavanja"
Predavač: Dwight F. Holloway
18) PREZENTACIJA:
Američki kutak I Dom omladine Beograda
21. oktobar
“FORECAST Exchange Program 2011“
Predstavnici USAID-a i World Learning programa predstaviće ovogodišnji program razmene za
studente dodiplomskih studija.
19) Magacin u Kraljevića Marka br. 4 – sreda, 15. decembar
Okrugli sto – razgovor o radovima umetnika iz Španije i Srbije
Razgovor povodom kustoske izložbe slika
"More kojim svi plovimo"
Kustos izložbe: Miriam Durango, kustoskinja umetničke organizacije Circulo de Bellas Artes de
Tenerife
Umetnici iz Španije: Abel Herrera, duo Oscar Hernandez i Beatriz Lecuona, Alby Alamo, Claudio
Marrero i German Paez
Umetnici iz Srbije koje je odabrao Dom omladine Beograda: Aleksandar Dimitrijević, Svetlana
Knežević i Sanja Latinović
Radionice
Januar
1) Književne radionice :
1. “SAKURABANA” japanski strip i priča, animacije i pop kultura
- 4 radionice u januaru/ 08, 15, 22. i 29. januar 2010.
2. Radionice VIKIPEDIJE
(srpskog ogranka najveće, besplatne internet enciklopedije)
- 2 radionice u januaru/ 17. i 31. januar 2010.
3) Program podrške mladima –
/u januaru planirano 11 termina savetovališta/
04, 05, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26 i 28. januar 2010.
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE / individualni rad
Dežurni psiholozi : Radmila Stojadinović Kostić,
Nevenka Drašković Ivanović i Jadranka Radovanović
PSIHOLOŠKA RADIONICA / rad u grupi
Dežurni psiholozi: Danijela Kodžić, specijalni pedagog i psihoterapeut i Kristina Brajović
Car, psiholog, psihološki savetnik i psihoterapeut
/u januaru planirano 11 radionica/
08, 09, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 27, 29 i 30. januar 2010.
52
Februar
1) Književne radionice :
1. “SAKURABANA” japanski strip i priča, animacije i pop kultura
- 4 radionice u februaru/ 05, 12, 19. i 26. februar 2010.
2. Radionice VIKIPEDIJE
(srpskog ogranka najveće, besplatne internet enciklopedije)
- 2 radionice u februaru/ 07. i 21. februar 2010.
3) Program podrške mladima –
/u februaru planirano 12 termina savetovališta/
01,02,04,08,09,11,15,16,18,22,23. i 25. februar 2010.
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE / individualni rad
Dežurni psiholozi : Radmila Stojadinović Kostić,
Nevenka Drašković Ivanović i Jadranka Radovanović
PSIHOLOŠKA RADIONICA / rad u grupi
Dežurni psiholozi: Danijela Kodžić, specijalni pedagog i psihoterapeut i Kristina Brajović
Car, psiholog, psihološki savetnik i psihoterapeut
/u februaru planirano 12 radionica/
03,05,06,10,12,13,17,19,20,24,26. i 27. februar 2010.
Mart
1) Književne radionice :
1. “SAKURABANA” japanski strip i priča, animacije i pop kultura
- 4 radionice u martu/ 05, 12, 19. i 26. mart 2010.
2. Radionice VIKIPEDIJE
(srpskog ogranka najveće, besplatne internet enciklopedije)
- 2 radionice u martu/ 07. i 21. mart 2010.
3) Program podrške mladima –
/u martu planirano 14 termina savetovališta/
01,02,04,08,09,11,15,16,18,22,23, 25, 29. i 30. mart 2010.
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE / individualni rad
Dežurni psiholozi : Radmila Stojadinović Kostić,
Nevenka Drašković Ivanović i Jadranka Radovanović
PSIHOLOŠKA RADIONICA / rad u grupi
Dežurni psiholozi: Danijela Kodžić, specijalni pedagog i psihoterapeut i Kristina Brajović
Car, psiholog, psihološki savetnik i psihoterapeut
/u martu planirano 13 radionica/
03,05,06,10,12,13,17,19,20,24,26, 27. i 31. mart 2010.
April
1) Književne radionice :
1. “SAKURABANA” japanski strip i priča, animacije i pop kultura
- Svakog petka – 02,09,16,23. i 30. april – 4 radionice ukupno.
53
2. Radionice VIKIPEDIJE
(srpskog ogranka najveće, besplatne internet enciklopedije)
- Svake druge nedelje – ukupno 2 radionice tokom aprila: 04. i 18. aprila
3) Program podrške mladima –
Svakog ponedeljka, utorka i četvrtka – ukupno 12 radionica tokom aprila:
01,05,06,08,12,13,15,19,20,22,26,27. i 29. aprila.
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE / individualni rad
Dežurni psiholozi : Radmila Stojadinović Kostić,
Nevenka Drašković Ivanović i Jadranka Radovanović
PSIHOLOŠKA RADIONICA / rad u grupi
Dežurni psiholozi: Danijela Kodžić, specijalni pedagog i psihoterapeut i Kristina Brajović
Car, psiholog, psihološki savetnik i psihoterapeut
Svake srede, petka i subote – ukupno 13 radionica tokom aprila:
02,03,07,09,10,14,16,17,21,23,24,28. i 30. april.
Maj
1) Književne radionice :
1. “SAKURABANA” japanski strip i priča, animacije i pop kultura
- Svakog petka – 07, 14, 21. i 28. maj – 4 radionice ukupno.
2. Radionice VIKIPEDIJE
(srpskog ogranka najveće, besplatne internet enciklopedije)
Svake druge nedelje-ukupno 2 radionice tokom maja: 02. i 16. maj
3) Program podrške mladima –
Svakog ponedeljka, utorka i četvrtka – ukupno 13 radionica tokom aprila: 03, 04, 06, 10, 11,
13, 17, 18, 20, 24, 25, 27. i 31. maj
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE / individualni rad
Dežurni psiholozi : Radmila Stojadinović Kostić,
Nevenka Drašković Ivanović i Jadranka Radovanović
PSIHOLOŠKA RADIONICA / rad u grupi
Dežurni psiholozi: Danijela Kodžić, specijalni pedagog i psihoterapeut i Kristina Brajović
Car, psiholog, psihološki savetnik i psihoterapeut
Svake srede, petka i subote – ukupno 12 radionica tokom aprila:
05, 08, 09, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29. i 30. maj
Jun
1) Književne radionice :
1. “SAKURABANA” japanski strip i priča, animacije i pop kultura
- Svakog petka – 04, 11, 18. i 25. jun – 4 radionice ukupno.
2. Radionice VIKIPEDIJE
(srpskog ogranka najveće, besplatne internet enciklopedije)
Svake druge nedelje-ukupno 2 radionice tokom juna: 06. i 20. jun
3) Program podrške mladima –
Svakog ponedeljka, utorka i četvrtka – ukupno 13 radionica tokom juna: 01, 03, 07, 08, 10, 14,
15, 17, 21, 22, 24, 28. i 29. jun
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE / individualni rad
54
Dežurni psiholozi : Radmila Stojadinović Kostić,
Nevenka Drašković Ivanović i Jadranka Radovanović
PSIHOLOŠKA RADIONICA / rad u grupi
Dežurni psiholozi: Danijela Kodžić, specijalni pedagog i psihoterapeut i Kristina Brajović
Car, psiholog, psihološki savetnik i psihoterapeut
Svake srede, petka i subote – ukupno 13 radionica tokom juna:
02, 04, 05, 09, 11, 12, 16, 18, 19, 23, 25, 26. i 30. jun
Jul
1) Književne radionice :
1. “SAKURABANA” japanski strip i priča, animacije i pop kultura
- Svakog petka – 02, 09, 16, 23. i 30. jul – 5 radionica ukupno.
2. Radionice VIKIPEDIJE
(srpskog ogranka najveće, besplatne internet enciklopedije)
Svake nedelje-ukupno 4 radionice tokom jula: 04, 11, 18. i 25. jul
3. Program podrške mladima –PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE – individualni rad
Svakog ponedeljka, utorka i četvrtka – ukupno 13 radionica tokom jula: 01, 05, 06, 08, 12, 13,
15, 19, 20, 22, 26, 27. i 29. jul
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE / individualni rad
Dežurni psiholozi : Radmila Stojadinović Kostić,
Nevenka Drašković Ivanović i Jadranka Radovanović
PSIHOLOŠKA RADIONICA / rad u grupi
Dežurni psiholozi: Danijela Kodžić, specijalni pedagog i psihoterapeut i Kristina Brajović
Car, psiholog, psihološki savetnik i psihoterapeut
Svake srede, petka i subote – ukupno 12 radionica tokom jula:
07, 09, 10, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 28, 30. i 31. jul
Avgust
1) Književne radionice :
1. Radionice VIKIPEDIJE
(srpskog ogranka najveće, besplatne internet enciklopedije)
Svake nedelje-ukupno 5 radionica tokom avgusta: 01, 08, 15, 22. i 29. avgust
2) Program podrške mladima –
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE / individualni rad
Dežurni psiholozi : Radmila Stojadinović Kostić,
Nevenka Drašković Ivanović i Jadranka Radovanović
Svakog ponedeljka, utorka i četvrtka – ukupno 14 radionica tokom avgusta: 02, 03, 05, 09, 10,
12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30. i 31. avgusta
PSIHOLOŠKA RADIONICA / rad u grupi
Dežurni psiholozi: Danijela Kodžić, specijalni pedagog i psihoterapeut i Kristina Brajović
Car, psiholog, psihološki savetnik i psihoterapeut
Svake srede, petka i subote – ukupno 12 radionica tokom avgusta:
04, 06, 07, 09, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 27. i 28. avgust
55
Septembar
Književne radionice :
1. Radionice VIKIPEDIJE
(srpskog ogranka najveće, besplatne internet enciklopedije)
Svake nedelje-ukupno 4 radionice tokom septembra: 05, 12, 19. i 26. septembar
2. “SAKURABANA” japanski strip i priča, animacije i pop kultura
- 4 radionice u septembru/ 03, 10, 17. i 24. septembar
II) Program podrške mladima –
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE / individualni rad
Dežurni psiholozi : Radmila Stojadinović Kostić,
Nevenka Drašković Ivanović i Jadranka Radovanović
Svakog ponedeljka, utorka i četvrtka – ukupno 13 radionica tokom septembra: 02, 06, 07, 09,
13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28. i 30. septembar
PSIHOLOŠKA RADIONICA / rad u grupi
Dežurni psiholozi: Danijela Kodžić, specijalni pedagog i psihoterapeut i Kristina Brajović
Car, psiholog, psihološki savetnik i psihoterapeut
Svake srede, petka i subote – ukupno 12 radionica tokom septembra:
01, 03, 04, 08, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25. i 29. septembar
Oktobar
I) Književne radionice :
1. Radionice VIKIPEDIJE
(srpskog ogranka najveće, besplatne internet enciklopedije)
Svake nedelje-ukupno 5 radionica tokom oktobra: 03, 10, 17, 24. i 31. oktobar
2. “SAKURABANA” japanski strip i priča, animacije i pop kultura
- 5 radionica u oktobru/ 01, 08, 15, 22, 29. i 30. oktobar
II) Program podrške mladima –
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE / individualni rad
Dežurni psiholozi : Radmila Stojadinović Kostić,
Nevenka Drašković Ivanović i Jadranka Radovanović
Svakog ponedeljka, utorka i četvrtka – ukupno 12 radionica tokom oktobra: 04, 05, 07, 11, 12,
13, 18, 19, 20, 25, 26. i 28. oktobar
PSIHOLOŠKA RADIONICA / rad u grupi
Dežurni psiholozi: Danijela Kodžić, specijalni pedagog i psihoterapeut i Kristina Brajović
Car, psiholog, psihološki savetnik i psihoterapeut
Svake srede, petka i subote – ukupno 14 radionica tokom oktobra:
01, 02, 06, 08, 09, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29. i 30. o
56
Novembar
I) Književne radionice :
1. Radionice VIKIPEDIJE
(srpskog ogranka najveće, besplatne internet enciklopedije)
Svake nedelje-ukupno 4 radionice tokom novembra: 07, 14, 21. i 28. novembar
2. “SAKURABANA” japanski strip i priča, animacije i pop kultura
- 4 radionice u novembru/ 05, 12, 19. i 26. novembar
II) Program podrške mladima –
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE / individualni rad
Dežurni psiholozi : Radmila Stojadinović Kostić,
Nevenka Drašković Ivanović i Jadranka Radovanović
Svakog ponedeljka, utorka i četvrtka – ukupno 14 radionica tokom novembra:
01,02,04,08,09,11,15,16,18,22,23,25,29. i 30. novembar
PSIHOLOŠKA RADIONICA / rad u grupi
Dežurni psiholozi: Danijela Kodžić, specijalni pedagog i psihoterapeut i Kristina Brajović
Car, psiholog, psihološki savetnik i psihoterapeut
Svake srede, petka i subote – ukupno 12 radionica tokom novembra:
03,05,06,10,12,13,17,19,20,24,26. i 27. novembar
Decembar
I) Književne radionice :
1. Radionice VIKIPEDIJE
(srpskog ogranka najveće, besplatne internet enciklopedije)
Svake nedelje-ukupno 4 radionice tokom decembra: 05, 12, 19. i 26. decembar
2. “SAKURABANA” japanski strip i priča, animacije i pop kultura
Svakog petka – ukupno 5 radionica u decembru / 03, 10, 17. 24. i 31. decembar
II) Program podrške mladima –
PSIHOLOŠKO SAVETOVALIŠTE / individualni rad
Dežurni psiholozi : Radmila Stojadinović Kostić,
Nevenka Drašković Ivanović i Jadranka Radovanović
Svakog ponedeljka, utorka i četvrtka – ukupno 13 radionica tokom decembra: 02, 06, 07, 09,
13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28. i 30. decembar
PSIHOLOŠKA RADIONICA / rad u grupi
Dežurni psiholozi: Danijela Kodžić, specijalni pedagog i psihoterapeut i Kristina Brajović
Car, psiholog, psihološki savetnik i psihoterapeut
Svake srede, petka i subote – ukupno 13 radionica tokom decembra: 01, 03, 04, 08, 10, 11, 15,
17, 18, 22, 24, 29. i 31. decembar
57
AMERIČKI KUTAK
Januar
 Časovi konverzacije
Vežbajte engleski jezik sa Amerikancima!
Petkom u 17:00 časova.
15, 22, 29. januar
Vode Pat Andjelković & Vladimir Jovanovic
 “TOEFL Tips”
Četvrtak, 28. januar u 17:15 časova.
Vodi Timothy Johnston.
 Literary Circle / Književni krug
19. januar u 17:00 časova.
Upoznajte neverovatni svet američke književnosti!
Vodi Uroš Tomić
 Debatni klub
26. januar u 17:30 časova.
Vodi Jason Ryan.
 STORY TIME FOR KIDS
11. i 25. januar u 17:00 časova.
Vode: Ana Torma, Maja Davidović i Vladimir Ilić
Februar
DOKUMENTARNI FILMOVI
Filmovi počinju u 16:00 časova
03.02.2010. “Unchained Melodies: Readings from the Slave Narratives”
04.02.2010. “Biografija: Frederik Daglas”
10.02.2010. “Životi američkih crnaca – Slušajući prošlost”
11.02.2010. “Životi američkih crnaca – Obećanje slobode”
17.02.2010. “Životi američkih crnaca – Tražeći naša imena”
23.02.2010. “Životi američkih crnaca – Izvan prolaza”
TRIBINE
 Časovi konverzacije
Vežbajte engleski jezik sa Amerikancima!
5, 12, 19, 26. februar
Vode Pat Andjelković, Tommie Ann Višić & Vladimir Jovanović.
58
 “I Saying I Speak on Good English”
Poboljšajte vaš govorni engleski jezik -- naučite da ne pravite uobičajene greške.
Četvrtak, 25. februar u 17:15 časova.
Vodi Timothy Johnston.
 Literary Circle / Književni krug
2, 16. februar u 17:00 časova.
Upoznajte neverovatni svet američke književnosti!
Vodi Uroš Tomić
 Debatni klub
24.februar u 17:30 časova.
Vodi Jason Ryan.
Program za decu
STORY TIME FOR KIDS
Ponedeljkom u 17:00 časova
8, 22. februar
Ukoliko volite čitanje priča, različite igre ili crtanje – sigurno ćete se zabaviti u dečijem Američkom
kutku! Vode: Ana Torma, Maja Davidović i Vladimir Ilić.
Mart
TRIBINE
 Časovi konverzacije
Vežbajte engleski jezik sa Amerikancima!
5, 12, 19, 26. mart
Vode Pat Andjelković, Tommie Ann Višić & Vladimir Jovanović.
 “I Saying I Speak on Good English”
Poboljšajte vaš govorni engleski jezik -- naučite da ne pravite uobičajene greške.
Četvrtak, 25. mart u 17:15 časova.
Vodi Timothy Johnston.
 Literary Circle / Književni krug
2, 16. mart u 17:00 časova.
Upoznajte neverovatni svet američke književnosti!
Vodi Uroš Tomić
 Debatni klub
31. mart u 17:30 časova.
Vodi Jason Ryan.
Program za decu
STORY TIME FOR KIDS
Četvrtkom u 17:00 časova
4, 18. mart
Ukoliko volite čitanje priča, različite igre ili crtanje – sigurno ćete se zabaviti u dečijem Američkom
kutku!
Vode: Jaime Weiler, Ana Torma i Vladimir Ilić
59
April
 Časovi konverzacije
Vežbajte engleski jezik sa Amerikancima!
Petkom u 17:00 časova.
9, 16, 23, 30. april
Vode Pat Andjelković & Vladimir Jovanovic
 Literary Circle / Književni krug
Utorkom u 17:00 časova
6, 20. april
Upoznajte neverovatni svet američke književnosti!
Vodi Uroš Tomić
 Debatni klub
Sreda, 28. april u 17:30 časova.
Vodi Jason Ryan.
 “I Saying I Speak on Good English”
Poboljšajte vaš govorni engleski jezik -- naučite da ne pravite uobičajene greške.
Četvrtak, 22. april u 17:15 časova.
Vodi Timothy Johnston.
 Časovi konverzacije za mlade
Petak, 9. april u 16:00 časova
Petak, 16. april u 11:00 časova
Petak, 23. april u 16:00 časova
Petak, 30. april u 11:00 časova
Srednjoškolci, vežbajte engleski jezik sa vašim vršnjacima, Tijanom i Filipom
 STORY TIME FOR KIDS
Četvrtkom u 17:00 časova
15, 29. april
Ukoliko volite čitanje priča, različite igre ili crtanje – sigurno ćete se zabaviti u dečijem Američkom
kutku!
Vode: Jaime Weiler, Ana Torma i Vladimir Ilić
Maj
TRIBINE
 Časovi konverzacije
Vežbajte engleski jezik sa Amerikancima!
Petkom u u 17:00 časova.
14, 21, 28. maj
Vodi Pat Andjelković & Vladimir Jovanovic
 “I Saying I Speak on Good English”
Poboljšajte vaš govorni engleski jezik -- naučite da ne pravite uobičajene greške.
Četvrtak, 27. maj u 17:15 časova.
Vodi Timothy Johnston.
60
 Literary Circle / Književni krug
4, 18. maj u 17:00 časova.
Upoznajte neverovatni svet američke književnosti!
Vodi Uroš Tomić
 Debatni klub
Sreda, 26.maj u 17:30 časova.
Vodi Jason Ryan.
STORY TIME FOR KIDS
Četvrtkom u 17:00 časova
6, 13, 20. maj
Ukoliko volite čitanje priča, različite igre ili crtanje – sigurno ćete se zabaviti u dečijem Američkom
kutku!
Vode: Jaime Weiler, Ana Torma, Vladimir Ilić
JUN
Ponedeljak 31.05.2010. 18:00
Cillus filmova iz kolekcije "Američke kratke priče"
F. Scott Fitzgerald's "Bernice Bobs Her Hair"
Trajanje 50 minuta.
Ulaz slobodan
Sreda 02.06.2010. 18:00
Ciklus filmova iz kolekcije "Američke kratke priče"
Mark Twain's " The man That Corrupted Hadleyburg"
Trajanje 40 minuta.
Ulaz slobodan
Petak 04.06.2010. 11:00
Konverzacija za tinejdžere
Vežbajte engleski sa vršnjacima, Tijanom i Filipom.
Petak 04.06.2010. 17:00
Čas konverzacije
Proverite svoje znanje i družite se na engleskom
Vode Vlada i Patriša
Utorak 15.06.2010. 17:00
Film u čast rođendana Meryl Streep "The Hours"
Ulaz slobodan
Sreda 16.06.2010. 16:00
Documentary The Living Edens
„Yellowstone-America’s Sacred Wilderness“
Ulaz slobodan
Trajanje 55 min
Četvrtak 17. 06. 2010. 17:15
Predavanje
“Uobičajene greške srpskih govornika engleskog jezika”
Vodi Timoti Džonston
61
Petak 18.06.2010. 16:00
Konverzacija za tinejdžere
Vežbajte engleski sa vršnjacima, Tijanom i Filipom.
Petak 18.06.2010. 17:00
Čas konverzacije
Proverite svoje znanje i družite se na engleskom
Vode Vlada i Patriša
Ponedeljak 21.06.2010. u 17.00
Ciklus filmova iz kolekcije "Američke kratke priče: The American short story collection – “The
Jilting og granny weatherall”
Ulaz slobodan!
Utorak 22.06.2010. u 17.00
Literary circle – književno veče sa Urošem Tomićem
Sreda 23.06.2010 u 16.00
Dokumentarni film – biografije:
“The Google boys: Biography of Larry Page and Sergey Brin”
Petak 25.06.2010. u 11.00
Teen Conversation Hour – casovi konverzacije za tinejdzere.
Vežbajte engleski sa vršnjacima, Tijanom i Filipom.
Petak 25.06.2010. u 17.00
Conversation hour – Proverite svoje znanje i družite se na engleskom - časovi konverzacije sa
Vladom Jovanovićem i Pat Andjelković
JUL
Ponedeljak 5. 07. 2010. u 17.00
Movies for kids – Ciklus filmova za decu – “Osmosis Jones”
Sreda 6. 07. 2010. u 18.00
Radionica za tinejdžere sa Filipom Alimpićem – Summer book creation
Četvrtak 8. 07. 2010. u 17.30
Igrani film - Ciklus filmova Elvisa Prislija – “Viva Las Vegas”. Svratite i pogledajte kako se
snašao Kralj Roka na velikom platu.
Petak 09.07.2010. u 17.00
Conversation hour – Proverite svoje znanje i družite se na engleskom - časovi konverzacije sa
Vladom Jovanovićem i Pat Andjelković
Petak 09.07.2010. u 18.00
Teen Conversation Hour – časovi konverzacije za tinejdžere.Vežbajte engleski sa vršnjacima,
Tijanom i Filipom.
Ponedeljak 12.07. 2010. u 17.00
Movies for kids – Ciklus filmova za decu – “Wall E”
Utorak 13.07.2010. u 17.00
Literary circle – književno veče sa Urošem Tomićem, upoznajte se bolje sa američkom
književnošću.
62
Sreda 14. 07. 2010. u 18.00
Radionica za tinejdžere sa Filipom Alimpićem – Summer book creation
Četvrtak, 15. 07. 2010. u 17.30
Igrani film - Ciklus filmova Elvisa Prislija – “Jailhouse Rock”. Svratite i pogledajte kako se
snašao Kralj Roka na velikom platu.
Petak 16.07.2010. u 17.00
Conversation hour – Proverite svoje znanje i družite se na engleskom - časovi konverzacije sa
Vladom Jovanovićem i Pat Andjelković
Petak 16.07.2010. u 18.00
Teen Conversation Hour – časovi konverzacije za tinejdžere.Vežbajte engleski sa vršnjacima,
Tijanom i Filipom.
Ponedeljak 19. 07. 2010. u 17.00
Movies for kids – Ciklus filmova za decu – “Monsrets, inc”
Sreda 21. 07. 2010. u 18.00
Radionica za tinejdžere sa Filipom Alimpićem – Summer book creation
Četvrtak, 22. 07. 2010. u 17.30
Igrani film - Ciklus filmova Elvisa Prislija – “It happened at the World’s Fair”. Svratite i
pogledajte kako se snašao Kralj Roka na velikom platu.
Petak 23.07.2010. u 17.00
Conversation hour – Proverite svoje znanje i družite se na engleskom - časovi konverzacije sa
Vladom Jovanovićem i Pat Andjelković
Petak 23.07.2010. u 18.00
Teen Conversation Hour – časovi konverzacije za tinejdžere.Vežbajte engleski sa vršnjacima,
Tijanom i Filipom.
Ponedeljak 26. 07. 2010. u 17.00
Movies for kids – Ciklus filmova za decu – “The Magic School Bus: Human body”
Sreda 28. 07. 2010 u 17.30
Debate club with Jason Ryan – analizairajte , razgovarajte, diskutujte o zanimljivim, intrigantnim
i nesvakidašnjim temama, provežbajte vaš engleski na malo drugačiji način.
Sreda 28. 07. 2010. u 18.00
Radionica za tinejdžere sa Filipom Alimpicem – Summer book creation
Četvrtak 29. 07. 2010. u 17.30
Igrani film - Ciklus filmova Elvisa Prislija – “Harum Scarum”. Svratite i pogledajte kako se
snašao Kralj Roka na velikom platu.
Petak 30.07.2010. u 17.00
Conversation hour – Proverite svoje znanje i družite se na engleskom - časovi konverzacije sa
Vladom Jovanovićem i Pat Andjelković
63
Petak 30.07.2010. u 18.00
Teen Conversation Hour – časovi konverzacije za tinejdžere.Vežbajte engleski sa vršnjacima,
Tijanom i Filipom.
Avgust
RADIONICE
 Časovi konverzacije
Vežbajte engleski jezik sa Amerikancima!
Petkom u 17:00 časova.
6, 13, 20, 27. avgust
Vodi Pat Andjelković & Vladimir Jovanovic
 Debatni klub
Sreda, 25. avgust u 17:30 časova.
Vodi Jason Ryan.
 Časovi konverzacije za tinejdžere
Vežbajte engleski jezik sa vršnjacima.
Petkom u 18:00 časova
6, 13, 20, 27. avgust
Vodi Filip Alimpić
 Letnji kreativni klub za mlade
Kreativna radionica za tinejdžere
Sredom u 18:00 časova
4, 11, 18, 25. avgust
Vodi Filip Alimpić
Filmski program:
PONEDELJAK, 23. AVGUST 2010. GODINE U 18:00
Filmski ciklus: Hičkok u Holivudu
Projekcija i razgovor o filmu "Čamac za spasavanje"
Vodi: Greg De Cuir
ČETVRTAK , 26. AVGUST 2010. GODINE U 18:00
Filmski ciklus: Hičkok u Holivudu
Projekcija i razgovor o filmu "Ozloglašena"
Vodi: Greg De Cuir
Septembar
FILMSKI PROGRAM
Filmski ciklus: HIČKOK U HOLIVUDU
Četvrtak, 2. septembar, u 18:00
Projekcija filma: Dial M for Murder, 105. min, 1954.
O filmu govori: Greg De Kuir
Ponedeljak, 6. septembar, u 18:00
Projekcija filma: Rear Window, 112 min, 1954.
O filmu govori: Greg De Kuir
64
Četvrtak, 9. septembar, u 18:00
Projekcija filma: The Trouble with Harry, 99 min, 1955.
O filmu govori: Greg De Kuir
Ponedeljak, 13. septembar, u 18:00
Projekcija filma: The Man who Knew Too much, 120 min, 1956.
O filmu govori: Greg De Kuir
Četvrtak, 16. septembar, u 18:00
Projekcija filma: Wrong Man, 105 min, 1956.
O filmu govori: Greg De Kuir
Ponedeljak, 20. septembar, u 18:00
Projekcija filma: Vertigo, 129 min, 1958.
O filmu govori: Greg De Kuir
Četvrtak, 23. septembar, u 18:00
Projekcija filma: North by Northwest, 131 min, 1959.
O filmu govori: Greg De Kuir
Ponedeljak, 27. septembar, u 18:00
Projekcija filma: Psycho, 109 min, 1960.
O filmu govori: Greg De Kuir
Četvrtak, 30. septembar, u 18:00
Projekcija filma: The Birds, 119 min, 1963.
O filmu govori: Greg De Kuir
TRIBINE
 Časovi konverzacije
Vežbajte engleski jezik sa Amerikancima!
Petkom u 17:00 časova.
3, 10, 17. septembar
Vodi Pat Andjelković
Literary Circle / Književni krug
Utorkom u 17:00
7. i 21. septembar u 17:00 časova.
Upoznajte neverovatni svet američke književnosti!
Vodi Uroš Tomić
 Debatni klub
Sreda, 29. septembar u 17:30 časova.
Vodi Jason Ryan.
RADIONICA ZA MLADE
 Časovi konverzacije za mlade
Petkom u 18.00 časova
3, 10, 17, septembar
Srednjoškolci, vežbajte engleski jezik sa vašim vršnjacima.
Vode: Tijana Lazić i Filip Alimpić
65
Oktobar
Ponedeljkom i četvrtkom od 18.00 časova
Filmski ciklus: HIČKOK U HOLIVUDU
Ponedeljak, 04. oktobar, u 18:00
Projekcija filma: Psycho, 109 min, 1960.
O filmu govori: Greg De Kuir
Četvrtak, 07. oktobar, u 18:00
Projekcija filma: The Birds, 119 min, 1963.
O filmu govori: Greg De Kuir
Ponedeljak, 11. oktobar, u 18:00
Projekcija filma: Frenzy, 116 min, 1972.
O filmu govori: Greg De Kuir
TRIBINE
 Časovi konverzacije
Vežbajte engleski jezik sa Amerikancima!
Petkom u 17:00 časova.
15, 22, 29. oktobar
Vode: Pat Andjelković i Vladimir Jovanović
 Literary Circle / Književni krug
5. i 19. oktobar u 17:00 časova.
Upoznajte neverovatni svet američke književnosti!
Vodi Uroš Tomić
RADIONICA ZA MLADE
 Časovi konverzacije za mlade
Petkom u 18.00 časova
8, 22. oktobar
Srednjoškolci, vežbajte engleski jezik sa vašim vršnjacima.
Vodi: Tijana Lazović
RADIONICA ZA DECU
 Story Time For Kids
Sredom od 18.00 časova
20, 27. oktobar
Ukoliko volite čitanje priča, različite igre ili crtanje – sigurno ćete se zabaviti u dečijem Američkom
kutku!
Vodi: Ana Torma
TRIBINE
 Časovi konverzacije
Vežbajte engleski jezik sa Amerikancima!
Petkom u 17:00 časova.
66
17, 24. decembar
Vodi Pat Andjelković, Vladimir Jovanović
 Literary Circle / Književni krug
7. i 21. decembar u 18:00 časova.
Upoznajte neverovatni svet američke književnosti!
Vodi Uroš Tomić
 The TOEFL side of English
Ponedeljkom u 17:00 časova
6, 20, 27. decembar
Korisni saveti o pripremi TOEFL testa.
Vodi: Nora Levy – Forsythe
RADIONICA ZA MLADE
 Časovi konverzacije za mlade
3, 10, 17, 24. decembar u 18.00 časova
Srednjoškolci, vežbajte engleski jezik sa vašim vršnjacima.
Vodi: Tijana Lazović, Jovana Veljović, Alexandra Maksimović
 Žvrlj, brlj tajne
Svakog drugog ponedeljka u 17.00 časova
13, 27. novembar u 17.00 časova
Vodi: Tijana Lazović
RADIONICA ZA DECU
 Fun Time For Kids
Sredom u 18.00 časova
1, 8, 15, 22. decembar u 18h
Ukoliko volite čitanje priča, različite igre ili crtanje – sigurno ćete se zabaviti u dečijem Američkom
kutku!
Vodi: Ana Torma
Напомена: За позоришта – репертоар позоришта за 2009. годину са бројем извођења по
представама
Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2010. годину (са
кратким образложењем зашто нису реализовани)
назив програма
Grad gost – Berlin u Beogradu
образложење
Radial System iz Berlina, partner Doma omladine Beograda na ovom projektu, obavestio je
Dom omladine kako planiranu razmenu na relaciji Berlin – Beograd nije moguće realizovati
u 2010. godini zbog značajnog umanjenja budžeta od strane grada Berlina prema ovoj
instituciji.
U tom smislu Dom omladine je umesto ovog projekta realizovao deo projekta grad gost Cirih
koji je planiran za narednu godinu, kao i projekat Grad gost Santa Kruz – projekat razmene
koji je dogovoren tokom posete gospodina Moratinosa Beogradu sa ambasadom kraljevine
Španije.
Upravni odbor Doma omladine Beograda je upoznat sa situacijom koja je nastala usled
67
nemogućnosti partnera iz Berlina da se do kraja 2010. godine realizuje projekat Berlin u
Beogradu, i na svojoj sednici održanoj 22. septembra 2010. godine dao saglasnost da se
umesto ovog projekta, do kraja 2010. godine realizuju druga dva programa iz projekta Grad
gost: Grad gost Cirih i Grad gost Santa Kruz.
Програми који су реализовани током 2010. године, а нису били предвиђени Планом (са
кратким образложењем)
назив програма
Grad gost – Santa Kruz u Beogradu
Kustoska izložbe Miriam Durango: "More kojim svi plovimo"
16 - 31. decembar 2010.
u Galeriji PROGRES, Knez Mihailova 27
Kustos izložbe: Miriam Durango, kustoskinja umetničke organizacije Circulo de Bellas Artes
de Tenerife
Umetnici iz Španije: Abel Herrera, duo Oscar Hernandez i Beatriz Lecuona, Alby Alamo,
Claudio Marrero i German Paez. Umetnici iz Srbije koje je odabrao Dom omladine
Beograda: Aleksandar Dimitrijević, Svetlana Knežević i Sanja Latinović
Izložbu su podržali organizacija Septenio i Vlada Kanarskih Ostrva.
образложење
Ovaj projekat je osmišljen kao Grad-gost(Upravni odbor Doma omladine Beograda je
upoznat sa situacijom koja je nastala usled nemogućnosti partnera iz Berlina da se do kraja
2010. godine realizuje projekat Berlin u Beogradu, i na svojoj sednici održanoj 22. septembra
2010. godine dao saglasnost da se umesto ovog projekta, do kraja 2010. godine realizuju
druga dva programa iz projekta Grad gost: Grad gost Cirih i Grad gost Santa Kruz),
i DOB je pozvan da učestvuje na izložbi na Kanarskim ostrvima koja će trajati od 9.
septembra do 8. oktobra 2011.
назив програма
Grad Gost / Cirih u Beogradu
(9 - 12. novembar 2010)
образложење
U periodu od 09. do 12. novembra 2010. godine Dom omladine Beograda bio je domaćin
delegaciji kulturnih poslenika iz Ciriha. Delegaciju iz Ciriha čine menadžeri u kulturi i
umetnici koji su se tokom boravka u Beogradu upoznali sa kulturnim centrom kakav je
Dom omladine Beograda, ali i sa širom kulturnom i umetničkom scenom i umetnicima u
Beogradu i Srbiji. Cilj posete je da se zajednički formiraju predlozi za realizaciju većeg
izdanja projekta Grad gost Cirih 2011. godine u Beogradu, i Grad gost Beograd 2012.
godine u Cirihu.
-
да ли су током 2010. године реализовани програми који представљају
квалитативну новину у односу на устаљену програмску шему установе
назив програма
26. BEOGRADSKI JAZZ FESTIVAL / 28 - 31. oktobar 2010/
образложење
26. Beogradski Jazz Festival održan je od 28. do 31. oktobra 2008. godine pod sloganom Jazz
Seduction (Jazz zavodjenje).
68
Rad na programu započeo je odmah po završetku prethodnog, jubilarnog izdanja festivala. Iz
ponude svetskih agencija i ličnim kontaktima sa menadžmentima i umetnicima iz sveta i zemlje
sastavljen je program koji je predstavljen na glavnom i ponoćnom programu. Osim gradskog
budžeta, festival je ove godine imao komercijalnog sponzora Erste banku, te pomoć brojnih
ambasada i diplomatskih predstavništava, kao i raznovrsnu podršku preko 30 renomiranih domaćih
medija.
Neprikosnovena zvezda 26. izdanja bio je Wayne Shorter, sa svojim akustičnim kvartetom (Danilo
Perez – klavir, John Patitucci – kontrabas, Brian Blade – bubnjevi). Najuticajniji jazz muzičar
današnjice i najveći živi kompozitor po New York Timesu, vratio se u Beograd tačno 30 godina
posle nezaboravnog nastupa sa sastavom Weather Report, 31. oktobra 1980. godine. Festival je prvi
put od 2005. godine ugostio jednog umetnika takvog renomea, zbog čega je medju programske
prostore opravdano uvrštena Velika dvorana Sava centra. Okolnost da se u njegovom sastavu nalaze
još trojica izuzetno značajnih savremenih jazz muzičara (sa uspešnim solo karijerama) dala je ovom
dogadjaju izuzetnu umetničku težinu.
Ovogodišnji glavni program su obeležili i: Charlie Haden, legendarni jazz kontrabasista, koji je
predstavio svoj popularni sastav Quartet West; Orchestre National de Jazz (Francuska), prvi
inostrani veliki orkestar u programu festivala od njegovog obnavljanja; kao i Jason Moran, jedan od
najintrigantnijih mladjih stvaralaca iz SAD.
Ponoćni program održan je u salama Studentskog kulturnog centra i Kolarca. Planirano je da se, po
tradiciji, program održi u Domu omladine (sala Americana) odakle je neposredno pred festival iz
tehničkih razloga (radovi u DOB) izmešten na odgovarajuće lokacije. Izmeštanje programa nije
uticalo na posetu niti izvođenje koncerata u odabranim alternativnim prostorima. U okviru 3
programske celine – Hot & Tasty, Funky Smiles i Ladies Night - nastupilo je 6 sastava iz Brazila,
Evrope i Srbije.
Ponoćna horizontala pojačana je do nivoa glavnog programa (umetnički i komercijalno) 2008.
godine, a posebno godinu dana kasnije, kada se u svakoj programskoj celini našlo po 2-3 sastava.
Namera je bila da se odaberu izvodjači koji ni po značaju ni po potencijalu prodaje karata neće
zaostajati za imenima koja nastupaju u ranijem večernjem terminu a da razlog za njihovo
postavljanje u ponoć bude samo stil muzike kojom se bave, tj. sadržaji koji su primereniji
opuštenijoj atmosferi.
U celini, 26 Beogradski Jazz Festival je odgovorio na visoko postavljene umetničke i produkcijske
standarde, koji sledimo i koji važe za međunarodne događaje ovog tipa, ali je potrebno naglasiti i da
ih je ove godine i pomerio. Programima festivala prisustvovalo je preko 8000 posetilaca, većinom
mladih, što je rekordan broj od obnavljanja manifestacije 2005. godine.
назив програма
Projekat LOVE WEEK – program NU SOUND OF BELGRADE
NU SOUND OF BELGRADE
25 – 27. novembar 2010.
Grupe:
Svi na Pod!
(specijalni gost Vlada Divljan)
Zemlja Gruva
SevdahBaby
69
образложење
Najaktuelnija imena srpske plesne scene, Zemlja Gruva, Svi na pod!i SevdahBaby, izuzetno
uspešno okončali su turneju NU SOUND OF BELGRADE u regionu. U organizaciji Doma
omladine Beograda posetili su Ljubljanu, Zagreb i Sarajevo, a specijalni gost turneje bio je
Vlada Divljan.
Svi koncerti bili su odlično posećeni, publika je do kasno u noć plesala i pevala uz pesme koje
su, kako se ispostavilo, hitovi ne samo na domaćoj klupskoj sceni, već i u susednim zemljama.
Dobra energija i fantastičan uspeh ove turneje bio je i formalna potvrda da je beogradska
scena jedna od najživljih i najproduktivnijih u regionu.
Turneja NU SOUND OF BELGRADE još jedan je u nizu projekata Doma omladine
Beograda u oblasti međunarodne saradnje. Pored organizovanja gostovanja mnogobrojnih
inostranih umetnika u svom prostoru, Dom omladine Beograda ima razgranatu i plodnu
saradnju sa nizom institucija kulture, formalnim i neformalnim umetničkim grupama u
regionu, Evropi i svetu. U saradnji sa međunarodnim partnerima, DOB organizuje brojne
programe predstavljanja domaće kulturne i umetničke scene u inostranstvu.
- структура реализованих програма:
ауторски пројекти Установе
MUZIČKI PROGRAM
Sala Amerikana – subota, 30. januar
Koncert: FREEMASONS , Velika Britanija
Sala Amerikana – petak, 12. februar
Koncert : DJ FELIX DA HOUSECAT
Sala Amerikana – nedelja, 14. februar
Koncert povodom Dana zaljubljenih
AJS NIGRUTIN ZA ZALJUBLJENE
Sala Amerikana – nedelja, 21. februar
Koncert
MIŠKO PLAVI
"Music around the World"
Gosti: Wonder String Kvartet, Marko Milivojević-Nafta i Cane
Sala Amerikana – ponedeljak, 08. mart
Koncert: SRĐAN MARJANOVIĆ
PROMOCIJA CD-a "POSLEDNJI ALBUM"
Specijalni gost: Tomaž Domicelj (Slovenija)
Sala Amerikana - subota, 13. mart
Koncert / DJ VEČE
TIEFSCHWARZ; DJ GRAMOPHONEDZIE; DJ JAN NEMEČEK
Sala Amerikana - nedelja, 14. mart
Koncert: ANA POPOVIĆ
Sala Amerikana - sreda, 24. mart
Koncert: VELIKI PREZIR
Promocija novog albuma "Nikadjekraj"
Gosti: Autopark i Lula Mae
70
Sala Amerikana - petak, 26. mart
Koncert: ALEKSANDRA KOVAČ
Promocija albuma « U Mojoj Sobi »
Sala Amerikana - Utorak, 30. mart
Tango u Domu omladine Beograda
NOVA MILONGA ! Plesne večeri argentinskog tanga!
Sala Amerikana – petak, 02. april
Koncert / DJ VEČE
Easy Tiger Special:
Boris Werner, Aneuria, Marko Nastić, Marko Milosavljević
Sala Amerikana – subota, 03. april
Koncert:
HORKESTAR
10 GODINA HORKESTRA
Sala Amerikana – utorak, 06. april
Koncert:
SVI NA POD!
Sala Amerikana – sreda, 07. april
Koncert:
PIPS, CHIPS & VIDEOCLIPS (Hrvatska)
Sala Amerikana – četvrtak, 08. april
Koncert:
KANDA, KODŽA I NEBOJŠA & HORNSMAN COYOTE
+ DJ PODRŠKA MARTINEES SELECTA
Sala Amerikana – petak, 09. april
Koncert:
DJ ADAM FREELAND
Podrška DJ Flip i The Good Guys uživo!
Dom omladine Beograda - sreda, 08. septembar
Promocija novog albuma grupe ELEKTRIČNI ORGAZAM
26. BEOGRADSKI JAZZ FESTIVAL / 28 - 31. oktobar 2010/
Četvrtak, 28.10.2010.
Sava Centar - Giants
19:30h Rigmor Gustafsson & radio.string.quartet.vienna (Švedska/Austrija)
21:30h Wayne Shorter Quartet (SAD)
Dom omladine Beograda – Hot & Tasty
23:00h Pannonia Project (Srbija)
Kraak & Smaak LIVE (Holandija)
71
Petak, 29.10.2010.
Dom sindikata – Legends Revisited
19:30h Kornelije Kovač: „Fusnota 7 +“ (Srbija)
21:30h Charlie Haden Quartet West (SAD)
SKC – Funky Smiles
23:00 Zerkman Big Bang (Srbija)
Azymuth (Brazil)
Subota, 30.10.2010.
Kolarac – Lessons In Style
19:30h Enrico Rava New Quintet (Italija)
21:30h Orchestre National De Jazz: „Around Robert Wyatt“ (Francuska)
Kolarac– Ladies Night
23:00h Sinne Eeg (Danska)
Alice Russell (Velika Britanija)
Nedelja, 31.10.2010.
SKC - Evolution
19:30h Reut Regev, Izrael
Jason Moran & The Bandwagon (SAD)
Magnus Lindgren: „Batucada Jazz“ (Švedska)
Filmski program
Sala Amerikana - 14. januar – 21. januar, 23, 25, 26. 27. i 28. januar u 18:00 i 20:00
Film: Fank-I-Lastiš Crnog Zuba
(Funk-Y-Stretch by Black Tooth)
trajanje: 88 min
produkcija, scenario, montaža, animacije i režija: Koja
Srbija, 2009
savetnik i prijatelj/advisor & friend: Dinko Tucaković
Glumci / Cast: Đuka, Miki Ristić, Vasil Hadžimanov, Cane, Banana, Nemanja Aćimović, Bata
Božanić, Željko Nikolić, Zerkman, Manja Đorđević, Kojot, Alek Petrović, Branko Marković,
Sonja Lončar, Dule Petrović, Vuča, Rade Vulić, Vladislav Rac, Vlaca Đorđevic, Ljuba Paunić,
Utvar, Zoja, Anton, Kele, Buca, Švaba, Miloš Petrović, Bo, Koja
Sala na I spratu – Subota, 30. i nedelja, 31. januar, 19:00
Filmski vikend „Film noir, netipični svetovi“
Dva niskobudžetna filma koji su primenili zakonitosti film noira na neobičan i sasvim originalan
način...
PROGRAM:
Sala na I spratu – subota, 30. januar
Film: D.O.A. (USA, 1950, 83min)
Režija: Rudolph Mate
Uloge: Edmond O’Brien, Pamela Britton, Luther Adler
72
Sala na I spratu – nedelja, 30. januar
Film: Crvena kuća (The Red House, USA, 1947, 96 min)
Režija: Delmer Deves
Uloge: Edward G. Robinson, Lon McCallister, Allene Roberts
Sala na I spratu – Subota 13. i Nedelja 14. februar
„Žilnik - brzo premotavanje“
Retrospektiva kratkih i dokumentarnih filmova Želimira Žilnika
Izbor: Ivan Ikić, reditelj
Sala Amerikana – sreda, 17. februar – subota, 20. februar
Film: Stara škola kapitalizma
Režija: Želimir Žilnik
Sala na I spratu – subota. 17. i nedelja, 18. april
Filmski vikend: „Veliki Erich Von Stroheim“
U 19:00
Film: Veliki Gabo - The Great Gabbo (USA, 1929,90 min)
Režija: James Cruze
Uloge: Erich Von Stroheim, Betty Compson, Donald Douglas
U 21:00
Film: Veliki Flamarion - The Great Flamarion (USA, 1945, 78 min)
Režija: Anthony Mann
Uloge: Erich Von Stroheim, Marz Beth Hughes, Dan Duryen
Sala na I spratu – subota. 24. i nedelja, 25. april
Filmski vikend: „Majstori trilera“
U 19:00
Film: Čudesni Gospodin Iks - The Amazing Mr.X (USA, 1948, 78 min)
Režija: Bernard Vorhaus
Uloge: Turhan Bay, Richard Carlson, Donald Curtis, Virginia Gregg
U 21:00
Film: Slučaj Kenel - The Kennel Murder Case (USA,1933, 73min)
Režija: Michael Curtiz
Uloge: William Powell, Mary Astor, Robert Barrat, Etienne Girardot
Sala na I spratu – subota, 08. maj i nedelja, 09. maj
Filmski vikend „Nepoznati film noir“
Dva odlična, manje poznata film noir-a koji svoju poetiku zasnivaju na polu-dokumentarnom
pristupu i snimanju van studija, na autentičnim lokacijama.
Sala na I spratu – subota, 08. maj
Film:Uhvaćen - Trapped (USA, 1949, 78 min)
Režija: Richard Fleischer
Uloge: Lloyd Bridges, Barbara Payton, James Todd, John Hoyt
Sala na I spratu – nedelja, 09. maj
Film: Luka Nju Jorka - Port of New York (USA,1949, 82 min)
Režija: Laszlo Benedek
Uloge: Scott Bradz, Arthur Blake, Richard Rober, Yul Brynner
73
Sala na I spratu – subota, 15. maj i nedelja, 16. maj
Filmski vikend „Zaboravljeni klasici“
Dva manje poznata filma legendi sedme umetnosti – Kirka Daglasa i Džejmsa Dina
Sala na I spratu – subota, 15. maj
Film: Lista - In list of Adrian Messenger (USA, 1963, 98min)
Režija: John Huston
Uloge: Kirk Douglas, George C. Scott, Robert Mitchum, Frank Sinatra
Sala na I spratu – nedelja, 16. maj, 19:00
Film: Smrtna presuda - Sentence of Death (USA, 1953, 50 min)
Režija: Matt Harlib
Uloge: James Dean, Gene Lyons, Betsy Palmer
Sala na I spratu – subota, 22. maj i nedelja, 23. maj
Filmski program „Džon Vejn, legenda“
Dva manje poznata vesterna koji na najbolji mogući način pokazuju kako se formirala legenda
jednog od najznačajnijih imena sedme umetnosti.
Sala na I spratu – subota, 22. maj
Film:Jahač sudbine - Riders of Desteny (USA, 1933, 53 min)
Režija: Robert N. Bradbury
Uloge: John Wayne, Cecilia Parker, Forest Taylor
Sala na I spratu – nedelja, 23. maj
Film: Anđeo i zlikovac - Angel & the Badman
(USA, 1947, 99 min)
Režija: James Edward Grant
Uloge: John Wayne, Gail Russell
Sala na I spratu – subota, 29. maj i nedelja, 30. maj
Filmski vikend „Horor, varijacije na temu“
Dva filma koja na neobičan način variraju dva velika mita klasičnog horora: Džeka Trboseka i
Fantoma iz opere
Sala na I spratu – subota, 29. maj
Film: Man in the Attic (USA, 1953, 82min)
Režija: Hugo Fregonese
Uloge: Jack Palance, Constance Smith, Frances Bavier
Varijacija na slučaj Džeka Trboseka... Jeziva ubistva se dešavaju u
Sala na I spratu – nedelja, 30. maj
Film: Užasni Doktor Orlof
Režija: Jess Franco
Uloge: Howard Veron, Mary Silvers, Conrad Sanmartin
Sala na I spratu – subota, 05. jun i nedelja, 06. jun
Filmski vikend: „Horor, varijacije na temu “
Sala na I spratu – subota, 05. jun
Film:The Ghost of Frankenstein (USA, 1942, 67 min)
Režija: Erle C. Kenton
Uloge: Lon Chaney Jr, Bela Lugosi, Ralph Bellamy
74
Sala na I spratu – nedelja, 06. jun
Film: Tarantula! ( Usa, 1955, 80 min)
Režija: Jack Arnold
Uloge: John Agar, Edwin Rand, Bert Holland, Nestor Paiva
Sala na I spratu – subota, 12. jun i nedelja, 13. jun
Filmski vikend: „Čarobnjaci i spiritisti “
Sala na I spratu – subota, 12. jun
Film: Čudotvorni mač - The Magic Sword (USA, 1962, 80min)
Režija: Bert I. Gordon
Uloge: Basil Rathbone, Estelle Winwood, Gary Lockwood, Anne Helm
Sala na I spratu – nedelja, 13. jun
Film: Svengali
Režija: Archie Mayo (USA, 1931, 80 min)
Uloge: John Barrymore, Marian Marsh, Donald Crisp, Carmel Myers
Sala na I spratu – subota, 19. jun i nedelja, 20. jun
Filmski vikend: Filmski Vikend „Nepoznati klasici“
Sala na I spratu – subota, 19. jun
Film: Regeneration (USA, 1915, 72min)
Režija: Raoul Walsh
Uloge: Owen Conway, Jim Conway, Maggie Conway
Sala na I spratu – nedelja, 20. jun
Film: Becky Sharp (USA, 1935, 84 min)
Režija: Rouben Mamoulian
Uloge: Miriam Hopkins, Nigel Bruce, Frances Dee
Dom omladine Beograda – utorak, 15. jun – petak, 25. jun
Superoperater II deo
Umetnički direktor: Dušan Kojić Koja
Program:
Film: Born to loose
Grupa: Pasta zz
Film: Winetou
Marko Brecelj
Film:Crna braća pevaju
Grupa: Zerkman Big Band
Film: Carwash
Grupa: Lihen
Film: Getaway
Grupa: Fitness
Film: Snežna kraljica
Grupa: Kod tri balona
75
Film: Saturday night fever
Steva Glušac
Film: U zmajevom gnezdu
Grupa: Bo
Film: Tarzan u New Yorku
Kosta Bunuševac
Film: Gloria
Grupa: Rock express
Sala na I spratu – četvrtak, 01. jul
Filmska arheologija: serijal film
Film: Flaš Gordon osvaja svemir (Flash Gordon Conquers the univers ), (USA, 1940, 240 min)
Uloge: Buster Crabbe, Carol Hughes, Charles Middleton, Frank Shannon
Sala na I spratu – subota, 24. jul i nedelja, 25. jul
Filmski vikend: „Klasične melodrame, originali“
Sala na I spratu – subota, 24. jul
Film: Zbogom oružje (A farwell to arms) (USA, 1932, 78 min)
Režija: Frank Borzage
Uloge: Gary Cooper, Helen Hayes, Adolphe Menjou
Sala na I spratu – nedelja, 25. jul
Film: Ljubavna afera (Love affair) (USA, 1939, 87min)
Režija: Leo McCary
Uloge: Irene Dunne, Charles Boyer, Maria Ouspenskaia
Sala na I spratu – četvrtak, 29. jul i petak, 30. jul
Filmski vikend: James Cagney Americana
Sala na I spratu – četvrtak, 29. jul
Film: Najbolje godine tvog života (Time of your life)
(USA, 1948, 100min)
Režija: H.C.Potter
Uloge: James Cagney, Wiliam Bendix, Wazne Moriss
Sala na I spratu –petak, 30. jul
Film: Sjajan momak (Great Guy) (USA, 1936, 73min)
Režija: John G. Blystone
Uloge: James Cagney, Mae Clarke, James Burke
Sala na I spratu - subota 7. avgust
Sezona Hammer horror
Hammer produkcija nastala krajem šezdesetihu Velikoj Britaniji ostavila je neizbrisiv trag u
istoriji filma, posebno u domenu horora. Jarke boje, barokni štimung, izrazita seksualnost i
senzualnost samo su neke od odlika filmova koji su izašli iz ove producentske kuće.
Film: Drakula – princ tame (Dracula – prince of darkness)
(GB, 1966, 90min)
Režija: Terence Fisher
Uloge: Christopher Lee, Barbara Shelley, Andrew Keir
76
Sala na I spratu - subota, 14. avgust
Sezona Hammer
Film: Dadilja (The Nanny) (GB, 1965, 91min)
Režija: Seth Holt
Uloge: Bette Davis, Wendz Craig, Jill Bennett
Sala na I spratu – subota, 21. avgust
Sezona Hammer
Film: Kvatermas i jama (Quatermass and the pitt )
(GB, 1967, 97 min)
Režija: Roy Ward Baker
Uloge: Andrew Keir, James Donald, Barbara Shelley
Sala na I spratu - subota, 28 avgust
Sezona Hammer
Film: Frankeštajn stvori ženu (Frankenstein created women)
(GB, 1967, 86min)
Režija: Terence Fisher
Uloge: Peter Cushing, Susan Danberg, Thorley Walters
Sala na I spratu – subota, 04. septembar
Sezona Hammer horror
(07. avgust – 04. septembar 2010)
1. Film: Uzjaši Đavola (The Devil rides out)
(GB, 1968, 86min)
Režija: Terence Fisher
Uloge: Christopher Lee, Charles Gray, Nike Arrighi
Sala na I spratu - subota, 11. septembar
Filmski dan: „Holivud pred rat, varijante eskapizma“
1. Film: Swing romance (USA, 1940, 83min)
Režija: H.C. Poter
Uloge: Fred Astaire, Paulette Goddard, Burges Meredith
2. Film: Mala princeza (The little princess )
(USA, 1939, 93min)
Režija: Walter Lang
Uloge: Shirley Temple, Richard Greene, Anita Lose
Sala na I spratu – subota, 18. septembar
„Vincent Price dan“
1. Film: Strašne priče (The Tales of Terror, USA, 85min); Režija: Roger Corman
Uloge: Vincent Price, Peter Lore, Basil Rathbone
2. Film: Slepi miš (The Bat) (USA, 1959, 80 min)
Režija: Crane Wilbur
Uloge: Vincent Price, Agnes Moorehead, Gavin Gordon
77
Sala na I spratu - subota, 25 septembar
Filmski dan: „Sovjetski kratki film“




Film: Dnevnik Glumova (1923), 5 min. Režija: Sergei Eisenstein
Film: Mali plod ljubavi (1926) 25 min. Režija: Aleksandr Dovženko
Film: Gospođica i probisvet (1918) 45 min, Režija: Vladimir Majakovski
Film: Šahovska groznica (1925) 20 min Režija: Vsevolod Pudovkin
Sala na I spratu - subota, 02. oktobar
Projkecija filma Recite svojoj deci
(Reefer madnes,USA, 1936, 66 min)
Režija: Louis Gasnier
Uloge: Dorothy Short, enneth Craig, Dave O’Brien
Sala na I spratu - nedelja, 14. novembar
Filmski dan: Plavi anđeo u Americi / Marlena Ditrih
16:00
Film: Maroko (Morocco, USA, 1930, 88 min)
Režija: Josef von Sternberg
Uloge: Marlene Dietrich, Gary Cooper, Adolphe Menjou
18:00
Film: Plava Venera (Blonde venus,USA, 1932, 90min)
Režija: Josef von Sternberg
Uloge: Marlene Dietrich, Cary Grant, Herbert Marshall
20:00
Film: Grimizna kraljica (The Scarlet Empress,USA, 1934, 100min)
Režija: Josef von Sternberg
Uloge: Marlene Dietrich, John Lodge, Sam Jaffe
Sala na I spratu - subota, 20. novembar od 19:00
Filmski dan: Klasična melodrama
19:00
Film: A farewell to arms (USA, 1932, 78min)
Režija.: Frank Borzage
Uloge: Gary Cooper, Helen Hayes, Adolphe Menjou
20:30
Film: Love affair
Režija: Leo McCarey
Uloge: Irene Dune, Charles Boyer, Maria Ouspenskaya
Sala na I spratu – subota, 04. decembar
Mjuzikl, šezdesete
Film: Pajama party (USA, 1964, 84min)
Režija: Don Weis
Uloge:
Tommy Kirk, Annette Funicello, Elsa Lanchester
78
Film: The pajama game (USA, 1957, 102min)
Režija: George Abbot i Stanlez Donen
Uloge: Doris Daz, John Raitt, Carol Haney
Sala na I spratu
subota, 18. decembar i nedelja, 19. decembar
Preston Sturges – mogućnosti komedije
Subota 18. decembar, 19:00
Film: Salivenova putovanja/Sullivan’s travels (USA. 1941, 87 min)
Režija: Preston Stuges
Uloge: Joel McCrea, Veronica Lake, Robert Warwick
Nedelja 19. decembar, 19:00
Film: Božić u Julu/Christmis in July (USA, 1940, 65min)
Režija: Preston Sturges
Uloge: Dick Powel, Ellen Drew, Razmond Walburn
Film: Eva/The Lady Eve (USA, 1941, 90min)
Režija: Preston Sturges
Uloge: Barbara Stanwyc, Henry Fonda, Charles Cobur
Kulturni centar PAROBROD, Kapetan Mišina br. 6a, 23 – 24. decembar
Revija francuskih filmova “Hronike urbanog nasilja”
Organizacija: Dom omladine Beograda i Francuski kulturni centar,
u saradnji sa Ustanovom kulture gradske opštine Stari Grad “PAROBROD”
Četvrtak, 23. decembar:
18:00 Film: “Mržnja” (La Haine)
Režija: Mathieu Kassovitz
Uloge : Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui, Karim Belkhadra
Francuska, 1995, 95 min
20:00 Film: “Ludilo u kraju“ (Ma 6T va cracker) – Jean-François Richet – Režija: JeanFrançois Richet
Uloge : Arco Descat C, Jean-Marie Robert, Malik Zeggou, Mustapha Ziad, Virginie
Ledoyen, Laurent Labasse, Rachid Djaïdani
Francuska, 1997, 105 min
Petak, 24. decembar:
16:00 Film: “Loši dečaci” (Mauvais garçons)
Režija : David Carr-Brown, Pierre Bourgeois, Patricia Bodet
Dokumentarni, Francuska, 2005, 103 min
18:00 Film “Rai“ (Raï)
Režija: Thomas Gilou
Uloge: Tabatha Cash, Mustapha Benstiti, Samy Naceri, Micky El Mazoui
Francuska, 1995, 89 min
20:00 Diskusija: “Živeti u getu - Nasilje u urbanim sredinima“
Moderator: Petar Ilić-Ćirilo, sa gostima
79
Dom omladine Beograda
International queer film festival „Merlinka“ I deo 44 filmova+ 44 projekcije
(19 – 24. decembar 2010)
Drugo izdanje međunarodnog queer filmskog festivala ove godine obuhvatiće pored najznačajnijih
filmova ove tematike nastalih u poslednjih godinu dana i posebnu selekciju kratkog metra. Festival
će predstaviti preko 60 autora iz dvadeset zemalja.
U saradnji sa: Gay –Lezbejskim info centrom, Goethe institutom, Francuskim kulturnim
centrom, Institutom Servantes, Ambasadom USA i Trut fondacijom (Holandija)
Program
Prvi dan:
16.00 The Big Gay Musical
Režija: Casper Andreas, Fred M. Caruso
Uloge: Daniel Robinson, Joey Dudding
USA, 2009
18.00 A Single Man
Režija: Tom Ford
Uloge: Colin Firth, Julianne Moore
USA, 2009
20.00 Tu Eliges
Režija: Antonia San Juan
Uloge: Antonia San Juan, Helena Castañeda
Španija, 2009
22.00 Alles an mir (kratki 42 min)
Režija: Barbara S. Müller
DE, 2010
Drugi dan:
16.00 Kratki filmovi:
MV
Režija: Jasmin Cvišić
SR, 2007
Čakarovi doci
Režija: Ivan Lovrić, Josip Kežić
CRO, 2009
Isti k...
Režija: Luka Bursać
SR, 2010
Broken
Režija: Kent Thomas
USA, 2009
My name is Love
David Fardia
Švedska, 2008
80
Inflatable Swamp
Režija: William Feroldi, UK, 2010
Heiko
Režija: David Bonneville
Portugal, 2008
Toto Forever
Režija: Roberto F. Canuto
Španija/USA, 2009
Lorimer
Režija: Michael Lannan
USA, 2009
18.00 Kratki filmovi:
Tetrapak
Režija: Filip Peruzović
CRO, 2010
3 minutes
Režija: Jenn Garrison
USA, 2009
Les Nanas
Režija: Danielle Morgan
USA, 2010
Hens and Chicks
Režija: Becky Lare
USA, 2010
Public Relations
Režija: Gianna Sobol
USA, 2009
Tools4Fools
Režija: Kate A. Brandt
USA, 2009
Back to Life
Režija: Desi del Valle, Hollie Lemarr
USA, 2009
The Girl Bunnies
Režija: Francoise Doherty
Canada, 2009
The Best is yet to come
Režija: Eunice Wu
Tajvan, 2009
81
Feliza para Sempre
Režija: Ricky Mastro
Brazil, 2009
Lilly's Image
Režija: Sussanne Stich
Irska, 2008
20.00 Kratki filmovi:
You can't curry Love
Režija: Reid Waterer
USA, India, 2009
Faggette
Režija: Ali Cotterill
USA, 2008
Playing with Gender
Režija: Playing with Gender
USA, 2007
Masala Mama
Režija: Michael Kam
Singapur, 2010
Being Lisa
Režija: Amara Stefani, Becca Louisell, Steven Bourasa, Gene Hoisington
USA, 2009
Stay
Režija: Aaron Chan
Kanada, 2010
Last Call
Režija: Nick Corporon
USA, 2009
Dish
Režija: Brian Harris Krinsky
USA, 2009
Treći dan:
16.00 Bloomington
Režija: Fernanda Cardoso
Uloge: Allison McAtee, Sarah Stouffer
USA, 2010
18.00 Romeo i Julio
Režija: Ivan Perić
Uloge: Toni Rinkovec, Toni Dorotić, CRO, 2009
82
20.00 Open
Režija: Jake Yuzna
Uloge: Jendeen Forberg, Daniel Luedtke
USA, 2010 (Teddy Award Winner 2010)
22.00 Tierra Madre (kratki 67 min)
Režija: Dylan Verrechia
Uloge: Aidee Gonzalez, Rosalba Valenzuela
Meksiko, 2010.
Dokumentarci
Četvrti dan:
16.00 Tribina
18.00 Carmen's Place
Režija: Anna Wilking
USA, 2009
Holding Hands
Režija: Tonnette Stanford, Katherine Wilkinson
Australija, 2009
20.00 Assume nothing
Režija: Kirsty MacDonald
Novi Zeland, 2009
Peti dan
16.00 Put this on the Map
Režija: Megan Kennedy, Sid Jordan Peterson
USA, 2010
Thy will be done
Režija: Alice Dungan Bouvrie
USA. 2010
18.00 Die Schwestern
Režija: Manfred Hoschek, Sigrid Smejkal
Austrija, 2009
20.00 The Heretics
Režija: Joan Braderman
USA, 2009
Šesti dan
18.00 Familiensache
Režija: Sarah Horst (CH, 2009)
+ To je naše dijete
Režija: Elma Islamović (BIH, 2010)
20.00 William S. Burroughs
Režija: Yony Leyser
USA, 2009
83
Likovni program
Galerija – izložbe iz redobnog programa Galerije DOB-a, a na osnovu Konkursa za izlaganje
u 2010. godini
1. Grupna izložba fotografija
Autori: Marko Stamatović, Predrag Delijević,
Snežana Mirotić, Zoran Pantelić
(05 - 17. januara 2010)
2. Izložba “Želja je da se želi” Marije Skoko
(19. januar – 01. februar 2010)
Zbog rekonstrukcije izložba će biti održana u Magacinu
3. Izložba crteža tri umetnika:
Bojane Lukić, Bojane Knežević, Predraga Damjanovića
(02 14. februar 2010)
4. Izložba “ŠUM” ( ili da li je medij poruka?) Jelene Radović
(16 – 28. mart 2010)
5. XXXIX izložbа crteža i skulptura malog formata studenata
Fakulteta likovnih umetnosti u beogradu
(21 – 31. мај 2010)
Crtež u izboru prof. Dragane Stančev
Skulpture u izboru prof. Gabrijela Glida
6. Izložba IGRA SVETA U SVETU IGRE Mirjane Blagojev
(03 -13. jun 2010)
7. Izložbe Ivane Živić Jerković, Gordane Žikić i Gabriele Vasić
(18 - 29. jun 2010)
U izdvojenom delu Magacina, u Kraljevića Marka br. 8 - takozvanoj Galeriji Osmica - Dom
omladine Beograda pripremio je samostalne izložbe ove tri mlade umetnice. One će
podjednako podeliti tri spojena prostora u galeriji, koje će opremiti svojim radovima.
Ivana Živić Jerković: ,,Toys’’
Gordana Žikić: Blow up glow
Gabrijela Vasić: „Nemoguća ikona“
8. Izložba tri umetnice: / 3 samostalne izložbe /
Ljubice Stevanović, Tamare Jeremić i Vesne Lukić
(14 – 31. jul 2010)
9. Izložba "Čempres Mesec Đulići" VESNE LUKIĆ
(20 -30. avgust 2010)
Magacin br. 4
10. Izložba Danijele Mladenović i Aleksandra Dimitrijevića
(17 - 28. septembar 2010)
Magacin br. 8
11. Izložba Ljubice Stevanović
(23. septembar - 04. oktobar 2010)
84
Magacin br. 4
12. ložba digitalnih printova, plakata i fotografija Aleksandra Dimitrijevića
(19 – 30. oktobar 2010)
Magacin br. 8
13. Izložba skulptura i slika Miloša Tomića
(18 – 30. oktobar 2010)
Izložbe u Magacinu br. 8
14. Kustoska izložba Rorcharch, Rosharsh, Rorchah or…
Autor, kustos Galerije FLU Jelena Spaić
Koautori: Milorad Mladenović, Sofija Popović, Darko Stojkov,
Maja Medić, Damjan Kovačević, Jelena Ilić
(02-13. novembar 2010)
15. Izložba “+PDV” MIĆE STAJČIĆA
(16 – 30. novembar 2010)
Kuća Legata
16 . Izložba FINALNI DODIR TAMARE JEREMIĆ
(01-15. novembar 2010)
Galerija Vojnog Muzeja na Kalemegdanu
17 . Izložba WIM JANSSEN
(25. novembar – 07. decembar 2010)
18. Izložba Darka Stojkova
(21 – 30. decembar 2010)
19. Izložba Gorana Micevskog
(06 – 19. decembar 2010)
Napomena:
Izložbe iz redovnog programa Galerije koja se zbog rekonstrukcije Doma omladine održavaju
u Magacinu br. 4 i 8 , Vojnom muzeju i Kući legata
Programi iz oblasti međunarodne saradnje
NU SOUND OF BELGRADE
25 – 27. novembar 2010.
Grupe:
Svi na Pod!
(specijalni gost Vlada Divljan)
Zemlja Gruva
SevdahBaby
Najaktuelnija imena srpske plesne muzike – SevdahBaby, Zemlja Gruva i Svi na pod! – nastupili
su krajem novembra u okviru programa Nu Sound of Belgrade koji organizuje beogradski Dom
omladine u saradnji sa MTV-jem, u Ljubljani (Kino Šiška, 25.11.), Zagrebu (Močvara, 26.11.) i
Sarajevu (Dom mladih, 27.11.)
85
Najaktuelnija imena srpske plesne scene, Zemlja Gruva, Svi na pod!i SevdahBaby, izuzetno
uspešno okončali su turneju NU SOUND OF BELGRADE u regionu. U organizaciji Doma
omladine Beograda posetili su Ljubljanu, Zagreb i Sarajevo, a
Grad Gost / Santa Kruz u Beogradu
Kustoska izložba slika "More kojim svi plovimo"
(16. decembar – 30. decembar 2010 )
Kustos izložbe: Miriam Durango, kustoskinja umetničke organizacije Circulo de Bellas Artes de
Tenerife
Umetnici iz Španije: Abel Herrera, duo Oscar Hernandez i Beatriz Lecuona, Alby Alamo,
Claudio Marrero i German Paez
Umetnici iz Srbije koje je odabrao Dom omladine Beograda: Aleksandar Dimitrijević, Svetlana
Knežević i Sanja Latinović
Organizacija: ambasada Španije u Beogradu, Institut Servantes i Dom omladine Beograda
"Arte Moderno Europeo"
Apstraktni umetnici: Španija – Srbija
(10 - 13. maj 2010)
Kuća Legata, Knez Mihailova 46
Izbor umetnika i njihovih radova sačinili su fondacija "Chabrera Worldwide International" i
Dom omladine Beograda.
Umetnici: Francisco - Paco Bella (Francisko - Pako Belja); Polisse (Polis); Manuel Chabrera
(Manuel Ćabrera); Branislav Nikolić ; Aleksandar Dimitrijević; Predrag Terzić; Milenko
Aćimović Aćim; Gordana Nikolić; Kristina Pantelić
Grad Gost / Cirih u Beogradu
(9 - 12. novembar 2010)
Učešće u radu Mreže evropskih centara kulture
Učešće Doma omladine Beograda u radu Prolećne plenarne konferencije IETM u Berlinu Spring Plenary Meeting of European Associations of Performing Arts in Berlin - u vremenu
od 15. do 18. aprila 2010. godine.
Učešće Doma omladine Beograda u radu Konferencije IETM u Istanbulu, Turska - Balkan
Express Satellite Meeting in Istanbul - u vremenu od 16. do 19. septembra 2010. godine.
Učešće Doma omladine Beograda u radu Jesenje plenarne konferencije IETM u Glazgovu IETM Autumn Plenary Meeting in Glasgow- u vremenu od 04. do 07. novembra 2010.
godine.
Cirih, Klub Moods, 20. decembar 2010.
PROJEKAT: “GRAD GOST: CIRIH”
Koncert legendarnog jazz muzičara DUŠKA GOJKOVIĆA
+ razgovor sa i književnicom Melindom Nađ Abonji, poreklom iz Srbije, koja živi i radi u
Švajcarskoj.
Posle izuzetno uspešnog predstavljanja beogradskih umetnika u Ljubljani krajem novembra
2010, Dom omladine Beograda već u decembru 2010. godine nastavlja svoj projekat
međunarodne kulturne saradnje “Grad gost”.
Ovoga puta grad domaćin je bio Cirih (Švajcarska), a publici u klubu Moods (www.moods.ch)
predstavili su se legendarni jazz muzičar srpskog porekla Duško Gojković i književnica Melinda
Nađ Abonji, poreklom iz Srbije, koja živi i radi u Švajcarskoj.
86
TRIBINSKI PROGRAM
Ciklus tribina: Šok uživo//Koridori DOB
1) Dom omladine Beograda - nedelja, 10. januar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: EVROPSKI ŠOK
2) Dom omladine Beograda - nedelja, 24. januar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: EMIGRANTSKI/TUĐINSKI ŠOK
3)Dom omladine Beograda - ponedeljak, 08. februar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: CRIPPLE/FREAK ŠOK
4) Dom omladine Beograda - ponedeljak, 22. februar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: FEST VS. ŠOK KORIDOR
5)Dom omladine Beograda - ponedeljak, 15. mart
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: ZATVORSKI/ZATOČENIČKI ŠOK
6) Dom omladine Beograda - ponedeljak, 29. mart
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: MONDO MACABRO ŠOK
7) Sala na I spratu- nedelja, 11. april, 20:00
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: ZATVORSKI/ZATOČENIČKI ŠOK
8) Sala na I spratu-sreda,28. april, 20:00
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: RITUALNI ŠOK
9) Sala na I spratu- utorak, 11. maj
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: TREJLER ŠOK
10) Sala na I spratu - utorak, 25. maj
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: SEKS ŠOK
87
11) Sala na I spratu- ponedeljak, 07. jun
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: DOCUMENTARY ŠOK
12) Sala na I spratu - ponedeljak, 28. jun
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: KRATKI ŠOK 4
13) Sala na I spartu- ponedeljak, 19. jul
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: OD EROTIKE DO PORNOGRAFIJE U JAPANSKOJ ANIMACIJI
Specijalne gošće, potpredsednice Društva “Sakurabana“,
Isidora Vlasak i Jelena Jokanović
14) Sala na I spartu- ponedeljak, 23. avgust
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: TORTURE ŠOK
15) Sala na I spartu- ponedeljak, 13. septembar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: BODYPART ŠOK
16) Sala na I spartu- ponedeljak, 27. septembar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: RELIGIJSKI ŠOK
17) Sala na I spartu- ponedeljak, 11. oktobar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: SPORTSKI ŠOK
18) Sala na I spartu- ponedeljak, 25. oktobar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: GURMANSKI ŠOK
19) Sala na I spartu- ponedeljak, 08. novembar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: LATINO ŠOK
20) Sala na I spartu- ponedeljak, 22. novembar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: 70' ŠOK - Usijano nasilje sedamdesetih
88
21) Sala na I spartu- ponedeljak, 13. decembar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: ROMANTIČNI ŠOK
22) Sala na I spartu- ponedeljak, 27. decembar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: DEPRESIVNI ŠOK
Ciklus tribina O BUDUĆNOSTI
1) Sala na I spratu- četvrtak, 14. januar
Ciklus: O BUDUĆNOSTI
Tema: NEOBIČNA NAUKA
Govore: Nikola Tucić, mikrobiolog i genetičar, Dragan Popović,
direktor Instituta za fiziku, Divna Vuksanović, filozof medija, Andrej Jandrić, filozof nauke i
Nenad Daković
2) Sala na I spratu- četvrtak, 27. januar
Ciklus: O BUDUĆNOSTI
Tema: KLIMATSKE PROMENE
Govore: Jelena Cvetković, Danijela Božanić, Ministarstvo za zaštitu čovekove sredine, učesnice
skupa u Kopenhagenu, dr Borivoj Rajković, mr Vladimir Đurdjević, Institut za meterologiju
PMF-a I Nenad Daković
3) Sala na I spratu- četvrtak, 04. februar
Ciklus: O BUDUĆNOSTI
Tema: „Energetska kriza o budućnosti“
Govore: Dr Mandal Šahin, Ekonomski fakultet u Beogradu, Dr Zorana Mihajlović-Milanović,
stručni konsultant EPS-a, Dr Vladimir Vuletić, sociolog i Nenad Daković
4) Sala na I spratu- četvrtak, 11. februar
Ciklus: O BUDUĆNOSTI
Tema: „Budućnost radne snage“
Govore: Silvano Bolčić, Filozofski fakultet, prof. dr Vladimir Vuletić, Filozofski fakultet, Mihail
Arandrenko, Ekonomski fakultet i Nenad Daković
5) Sala na I spratu- četvrtak, 18. februar
Ciklus: O BUDUĆNOSTI
Tema: „Globalizacija i sukob kultura“
U razgovoru učestvuju: prof. dr Darko Tanasković, šef katedre za arapski jezik i književnost na
Filoškom fakultetu u Begradu, bivši ambasador u Vatikanu, prof. dr Milan Vukomanović,
sociolog religije, Filozofski fakultet u Beogradu, doktorirao na Harvardu, prof. dr Vladimir
Vuletić, redovni profesor na katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, prof. dr
Jovan Teokarević, politikolog, Institut za evropske studije i Fakultet političkih nauka u Beogradu
6) Sala na I spratu- četvrtak, 25. februar
Ciklus: O BUDUĆNOSTI
Tema: „Budućnost pojedinca“
U razgovoru učestvuju: prof. dr Nikola Tucić, mikrobiolog i genetičar, Danijela Božanić,
rukovodilac grupe za klimatske promene pri Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja,
prof. dr Marija Babović, docent na sociologiji rada
89
Ciklus tribina O PRAXIS FILOZOFIJI
1)Sala na I spratu- četvrtak, 21. januar
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Nadežda Čačinović, estetičar iz Zagreba
2) Sala na I spratu - utorak, 23. februar
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Slobodan Divjak
2) Sala na I spratu- četvrtak, 04. mart
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Branimir Stojanović, filozof i psihoanalitičar
3) Sala na I spratu- sreda, 10. mart
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Miško Šuvaković, estetičar i umetnik
4) Sala na I spratu- četvrtak, 18. mart
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Dušan Pajin, filozof i estetičar
6) Sala na I spratu- četvrtak, 25. mart, 19:00
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Mile Savić, filozof
7) Sala na I spratu - utorak, 27. april
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: LEV KREFT, filozof iz Ljubljane
8) Sala na I spratu - četvrtak, 13. maj
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Mislav Kukoč, filozof iz Splita
9) Sala na I spratu – četvrtak, 02. septembar
Ciklus: "O praxis filozofiji"
Govori: Vladimir Marković, sociolog
10) Sala na I spratu – četvrtak, 09. septembar
Ciklus: "O praxis filozofiji"
Govori: Dragomir Olujić, politikolog
11) Sala na I spratu – četvrtak, 16. septembar, 19:00
Ciklus: "O praxis filozofiji"
Govori: Neven Cvjetićanin, filozof
Predavanje „Praksis filozofija kao zora i zabluda“
12) Sala na I spratu – četvrtak, 23. septembar
Ciklus: "O praxis filozofiji"
Govori: dr Veselin Golubović, filozof, Zagreb
13) Sala na I spratu – četvrtak, 07. oktobar, 19:00
Ciklus: "O praxis filozofiji"
Govori: Žarko Korać, psiholog
90
14) Sala na I spratu – četvrtak, 14. oktobar
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Bogdana Koljević, filozof
15) Sala na I spratu – četvrtak, 21. oktobar
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Alpar Lošonc, filozof iz Subotice
16) Sala na I spratu – četvrtak, 28. oktobar
Ciklus: O PRAXIS FILOZOFIJI
Govori: Gajo Sekulic, filozof iz Sarajeva
17) Sala na I spartu- ponedeljak, 08. novembar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: LATINO ŠOK
18) Sala na I spartu- ponedeljak, 22. novembar
Ciklus: Šok uživo/Koridori DOB-a
Govore: Nenad Bekvalac i Aleksandar Radivojević
Tema: 70' ŠOK - Usijano nasilje sedamdesetih
19) Sala na I spratu – četvrtak, 03. jun
Ciklus: ISTORIJA EVROPSKOG MENTALITETA
Tema: O shvatanju porodočnog života
Govore: Jelena Đorđević, politikolog, Smiljka Tomašević, sociolog porodice, Dragan
Stanojević, sociolog porodice, Nada Sekulić, sociolog porodice, Nenad Daković, urednik
programa
20) Sala na I spratu – četvrtak, 10. jun
Ciklus: ISTORIJA EVROPSKOG MENTALITETA
Tema: Da li je hrišćanstvo evropska religija?
Govore: Milan Vukomanović, sociolog religije; Radovan Bigović, teolog, prodekan
Bogoslovskog fakulteta; Darko Tanasković, islamist; Nenad Daković, urednik programa
21) Sala na I spratu – četvrtak, 17. jun
Ciklus: ISTORIJA EVROPSKOG MENTALITETA
Tema: O evropskom shvatanju stranog i različitog
Govore: Bogdanka Koljević, Ministarstvo spoljnih poslova, i Nenad Daković, urednik programa
22) Sala na I spratu – četvrtak, 24. jun
Ciklus: ISTORIJA EVROPSKOG MENTALITETA
Tema: Postoji li evropska politika?
Govore: Tanja Miščević, politikolog, Vesna Pešić, sociolog, Ivan Milenković, filozof, i Nenad
Daković, urednik programa
FILMSKE TRIBINE:
1) Sala na I spratu - petak, 22. januar
Tribina u okviru filmskog programa
Promocija filmskog časopisa „Filaž“
Učesnici: Glavni i odgovorni urednik Srđan Savić, zamenik glavnog i odgovornog urednika Dejan
Ognjanović, član redakcije Dejan Dabić
91
2) Sala na I spratu- subota, 27. februar
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: Ridli Skot /Trkač po oštrici
Predavač: MILAN TODOROVIĆ, reditelj
3) Sala na I spratu- subota, 06. mart
Ciklus predavanja „Skrajnute teme srpske kinematografije“
Predavanje prvo: „ĐORĐE KADIJEVIĆ I SRPSKI HOROR“
Gost: Đorđe KADIJEVIĆ
Predavač: Dejan Ognjanović
4) Sala na I spratu-subota, 13.mart
Predavanje: Ridli Skot /Trkač po oštrici (2. deo)
Predavač: Milan Todorović, reditelj
5) Sala na I spratu - subota , 10. april
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje:
Femme fatale Vol. I: Formiranje lika femme fatale & film noir
Predavač: Đorđe Bojić, filmski kritičar
6) Sala na I spratu – petak, 14. maj
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: John Hughes - Ovo nije glupi tinejdžerski film
Predavač: Zoran Janković, filmski kritičar
6) Sala na I spratu – sreda, 19. maj
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: Naučna fantastika u američkim TV serijama
Od Star Track do Flash Forward
Predavač: Milan Konjević, reditelj
7) Sala na I spratu – sreda, 02. jun
Razgovor o filmu „Zona mrtvih, pogled unazad“
Režija: Milan Konjević i Milan Todorović
Učestvuju: Milan Konjević i Milan Todorović, reditelji filma „Zona sumraka“
8) Sala na I spratu – subota, 26. jun
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: Seks na filmu
Predavač: Vladislava Vojinović, scenaristkinja
9) Sala na I spratu – četvrtak, 8. jul
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: „Bond, James Bond“ Dekonstrukcija jednog filmskog mita
Predavač: Milan Todorović, reditelj
10) Sala na I spratu - petak, 16 jul
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: Giallo – triler na italijanski način
Predavač: Đorđe Bajić, filmski kritičar
92
11) Sala na I spratu – subota, 23. oktobar
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: „Gey momenti u domaćem filmu“
Predavač: Olga Dimitrijević, drmaturg
12) Sala na I spratu - subota, 06. novembar
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: Osmi putnik, iza mita
Predavač: Milan Todorović, reditelj
13) Sala na I spratu - subota, 27. novembar
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: Film zamalo – najavljivani a nikad snimljeni filmovi srpske kinematografije
Predavač: Zoran Janković, filmski kritičar
14) Sala na I spratu - subota, 11. decembar
Tribina u okviru filmskog programa
Predavanje: Film noir: osveta femme fatale
Predavač: Đorđe Bajić, filmski kritičar i teoretičar
15) Sala na I spartu- petak, 17. decembar
Ciklus predavanja: Partizanski film
Predavač: Dimitrije Vojnov
Prvo predavanje – „Snimanje posle rata“
16) Sala na I spartu-subota, 18. decembar
Ciklus predavanja: Zašto tako retko?
Predavač: Zoran Janković
Predavanje: Filmovi žena-reditelja u Srbiji
17) Sala na I spartu- nedelja, 19. decembar
Ciklus predavanja: Vampirice na filmu: evolucija jednog mita
Predavač: Olga Dimitrijević
Predavanje: Od fatalne do slobodne žene
18) Sala na I spartu- četvrtak, 23. decembar
CIKLUS PREDAVANJA : Podžanrovi horora
Predavač: Milan Todorović
Prvo predavanje: Koljači, serijske ubice, monstrumi prirode
19) Sala na I spartu- petak, 24. decembar
Ciklus predavanja : Kreativna televizija
Predavač: Milan Konjević, reditelj
Predavanje: Najnovije tendencije u američkoj TV seriji – producenti Vs: Kreativci, ko dobija
rat?
Ciklus PROMOCIJE
1) Sala Amerikana –petak, 29. januar
Ciklus: PROMOCIJE
Promocija knjige Dejana Stojiljkovića "Konstantinovo raskršće''
Dodela nagrada najboljem klipu za knjigu "Konstantinovo raskršće"
Govornici: Dejan Zečević (reditelj), Dejan Papić (vlasnik Lagune) i Dejan Stojiljković (autor
knjige)
93
2) Sala Amerikana – nedelja, 31. januar
Promocija knjige Jeffa Changa
“Ne može da stane, neće da stane – jedna istorija hip-hop generacije”
17:00-18:30 Projekcija filma
18:30-19:00 DJ set
19:00–20:00 Razgovor o knjizi Jeffa Changa sa osvrtom na recepciju
hip-hop Kulture kod nas
Govore: Dragan Ambrozić, Goran Musić, prevodioci – Zoran Lojanica I Predrag Vukčević
20:15-21:45 Projekcija filma
3) Sala na I spratu - sreda, 10. februar
Ciklus: PROMOCIJE
Promocija pesničkih knjiga Simonide Banjeglav: ’’Pesničenje u tri runde’’, ’’Stihopatija za
odrasle’’ i ’’Knjiga perspektivne poezije’’
Pored ove slepe pesnikinje govore: prof. Veselinka Životić, mr Ranko Burić
4) Sala na I spratu - sreda, 17. februar
Ciklus: PROMOCIJE
Mirjana Marinšek Nikolić: „Panonski triptih“
Izdanje: “Čigoja“, 2009.
O knjizi govore: pisac, Mirjana Marinšek Nikolić, Irina Subotić, istoričarka umetnosti, Mladen
Vesković, književni kritičar, Vladimir Arsenić, književni kritičar
i Nenad Daković
5) Sala na I spratu - utorak, 09. mart
Ciklus: PROMOCIJE
Vlado Milisavljević: „Kao med u ustima“
Zbirka pesama
Gosti večeri: pesnici Lara Janjušević i Petar Šumski i recenzent književnik Božidar Mladenović
6) Sala na I spratu-utorak, 16. mart,20:00
Ciklus: ’’NARACIJA NACIJE – PISCI I RAZGOVORI’’
TRANZICIJA SMISLA – knjige Miomira Petrovića
Govore: Miomir Petrović, pisac, Ivan Bevc, publicista, Dejan Mihajlović, urednik izdavačke kuće
’’Laguna’’, Uroš Petrović, pisac za mlade u ’’Laguni’’
7) Sala na I spratu- utorak, 06. april
Ciklus: PROMOCIJE
Dragan Ćalović: „Uvod u teoriju medija“
( „Megatrend univerzitet“, Beograd, 2009)
Govore: Divna Vuksanović, Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu, Zoran
Jeftović, Fakultet za kulturu i medije Megatrend Univerziteta u Beogradu, Nenad Daković i autor
8) Sala na I spratu- četvrtak, 08. april
Ciklus: PROMOCIJE
Milo Lompar: „Negde na granici filozofije i filozofije i literature“
(„Službeni Glasnik“, 2009; nagrada „Nikola Milošević za 2009. godinu)
O knjizi govore: GojkoTešić, urednik izdanja, Jovan Popov, Univerzitet u Novom Sadu, Nenad
Daković i autor
9) Sala na I spratu - sreda, 14. april
Ciklus: PROMOCIJE
Slobodan Vladušić: „Forward“
(„Stubovi kulture“, 2010.Beograd, Vitalova nagrada za 2010. godinu)
94
O romanu govore: Ivan Radosavljević, urednik izdanja, Jovan Zivlak, predsednik žirija, Nenad
Daković i autor
10) Sala na I spratu - Četvrtak, 06. maj
Ciklus: PROMOCIJE
Promocija časopisa "Kultura, broj 126: I, II
Tema broja: "Kulture ritmova i spektakla"
Na promociji će učestvovati: dr Divna Vuksanović i dr Dragan Ćalović (kao priređivači), te mr
Marko Đorđević, Ana Tasić i Vlatko Ilić (kao autori/ke tekstova).
Plesni performans pod nazivom: "Baćata u lancima", izvešće profesionalni koreograf i plesač:
Nemanja Dragojlović Sonero.
11) Sala na I spratu - Utorak, 18. maj
Ciklus: Promocije
Divna Vuksanović: "Okultno krvarenje", (Izdanje: "Čigoja", 2010)
Na tribini će govoriti teoretičari umetnosti i medija: mr Biljana Đorović (novinarka-urednica
Radio Beograda 2), dr Dragan Ćalović (doc. Fakulteta za kulturu i medije univerziteta Megatrend
u Beogradu), dr Vladislav Šćepanović (doc. Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu) i dr
Divna Vuksanović (vanr. prof Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, autorka knjige).
12) Sala na I spratu - utorak, 20. april
Ciklus: PROMOCIJE
Dragan Radovančević: "Glagol intimnosti", (Izdanje: KOV, 2009, Vršac)
O knjizi govore Divna Vuksanović, Petre Krdu, Nenad Daković i autor
13) Sala na I spratu – četvrtak, 27. maj
Ciklus: PROMOCIJE
Promocija novog broja časopisa GRADAC
posvećenog H.E. LAVKRAFTU
U razgovoru učestvuju: Branko Kukić, glavni urednik časopisa GRADAC, Dejan Ognjanović,
priređivač ovog temata, ujedno i priređivač antologije najboljih Lavkraftovih priča
NEKRONOMIKON (Everest Media, 2008), i autor knjiga “FAUSTOVSKI EKRAN”, “U
BRDIMA”, “HORORI, STUDIJA STRAVE”, i horor romana “NAŽIVO”
14) Sala na I spratu – utorak, 12. oktobar
Ciklus: PROMOCIJE
Ljubomir Erić: "O crteržu" /eseji, izdavač: Arhipelag/
Govore: Jovan Despotović, likovni teoretičar; Aleksandar Dimitrijević, psiholog; Gojko
Božović, urednik izdanja; Ljubomir Erić, autor i Nenad Daković
15) Sala na I spratu – četvrtak, 28. oktobar
Ciklus: PROMOCIJE
Žarko Đurović: "Vrijednosti i mjere"(pesme)
Izdavač: Crnogorska Akademija nauka i umjetnosti
Govore: Vuk Krnjević, Mihailo Pantić, Nenad Daković i autor Žarko Đurović
16) Sala na I spratu – utorak, 09. novembar
Ciklus: PROMOCIJE
Žarko Đurović: "Ivicom nesna" (pesme)
Izdavač: "Knjizevna umetnička zajednica “Zenit"
Govore:Velizar Bošković, Jakov Striković, Svetislav Brković, Nenad Daković i autor
95
17) Sala na I spratu – četvrtak, 18. novembar
Ciklus: PROMOCIJE
"Misliti zajedno: prepiska izmedju Elizabete i Dekarta"
Priredila: Jasna Šakota-Mimica
Izdanje: "Službeni glasnik",
Govore: Radmila Sajković, Predrag Milidrag, Jasna Šakota - Mimica, Nenad Daković
18) Sala na I spratu – sreda, 24. novembar
Ciklus: PROMOCIJE
Dubrovka Đurić: " Politika poezije"
Izdavač: "Azin"
Govore: Lada Stevanović, Damir Arsenijević, Nenad Daković i autorka
19) Sala na I spratu – četvrtak, 25. novembar, 19:00
Ciklus: PROMOCIJE
"Istorija umetnosti u Srbiji XX vek: radikalne umetničke prakse"
(I tom)
Izdavač "Orion Art" iz Beograda
Na promociji govore: Miško Šuvaković, Nevena Daković, Ana Vujanović, Jelena Novak, Jerko
Denegri, Nikola Dedić i Nenad Daković
20) Sala na I spratu – četvrtak, 09. decembar
Ciklus: PROMOCIJE
Časopis Gradac - Wiliam Barouz: Totalni otpadnik
Govore: Dejan Ognjanović, Nenad Daković
21) Sala na I spratu – četvrtak, 16. decembar
KUDA.ORG, ŠKART, ZAVOD ZA KULTURU VOJVODINE, VBZ BEOGRAD i DOM
OMLADINE BEOGRADA
Promocija knjige
Bora Ćosić: Mixed Media,
povodom četrdeset godina od originalnog izdanja
Govore: Zoran Pantelić (KUDA.ORG), Dragan Protić (ŠKART), Vladimir Arsenijević (VBZ),
Nenad Daković (DOB) i autor Bora Ćosić putem video linka.
копродукције
Književne tribine Društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“
Realizovano je ukupno 40 tribina koje su prikazane u segmentu „Ukupno realizovani
programi“
MAGACIN U KRALJEVICA MARKA 4 - SUBOTA, 20. MART
Dom omladine Beograda, TkH-platforma i Kontrapunkt
Predavanje:
“Logika” opšteg ekvivalenta:
Postmarksisticke teorije ideologije i Marksov Kapital
Predavač: Dušan Grlja
Sala na I spratu – nedelja, 14. mart
Obeležavanje Pi dana
Organizacija: Vikimedija Srbije i Dom omladine Beograda
96
Sreda, 17. mart - Sala na I spratu
Nova generacija Amerike: Odgovori na tri pitanja
Program u organizaciji Američkog kutka Beograd
Izlaganje profesora Endrjua Konicera i studenata sa Samford univerziteta iz Birmingema,
Alabama
1. Šta Vi mislite i osećate da je najveći globalni izazov sa kojim se danas susrećemo?
2. Šta Sjedinjene Američke Države mogu i/ili treba treba da urade da bi odgovorile ovom
izazovu?
3. Kakva je Vaša uloga u suočavanju sa tim izazovima?
Profesor Endrju Konicer i njegovi studenti su gosti Internacionalne konferencije "BIMUNBelgrade International Model UN“.
Sreda, 21. april
TkH Platforma – Promocija publikacije RASTER 2009 - Godišnjaka nezavisne izvođačke scene u
Srbiji
Izdanje TkH Foruma za kritiku izvođačkih umetnosti
&
Prostorna instalacija / akcija TIRAŽ #5 / Raster 2009.
Degustacija Rastera
Autor: Katarina Popović feat. nezavisna izvođačka scena
RASTER 2009 – Godišnjak nezavisne izvođačke scene u Srbiji u izdanju TkH (Teorija koja
Hoda) platforme je doprinos sistematizaciji informacija i predstavljanju nezavisne izvođačke
scene kao bitnog i nezaobilaznog činioca kulturnog života u Srbiji danas.
Magacin u Kraljevića Marka 4 - subota, 24. april
TkH-platforma i Kontrapunkt
U okviru projekta Raskolovano znanje(o^o)*
Predavanje - KAPITAL KAO ERSATZ:
AUTOMATIZAM UMESTO AUTONOMIJE
Predavač: DARKO DRAŠKOVIĆ
Sala na I spratu - petak, 07. maj i subota, 08. maj / 2 TRIBINE
Trbina: Religija, mediji i kultura: Medijizacija religije i/ili religizacija medija
Organizatori: CEIR (Centar za empirijska istraživanja religije) i Dom omladine Beograda
Učesnici:
Vladeta Jerotić, Zorica Kuburić, Danijela Gavrilović, Vladislav Šćepanović, Violeta
Cvetkovska Ocokoljić, Tatjana Cvetkovski, Nataša Simeunović, Dubravka Valić Nedeljković,
Saša Karalić, Srđan Sremac, Irina Radosavljević, Miroslav Keveždi, Davorin Peterlin, Zoran
Grozdanov, Tatjana Radić, Nikola Knežević, Snežana Ilić, Milica Dimitrijević, Ratko
Kuburić, Antonije Aras
Moderator: Sergej Beuk
Sala na I spratu - sreda, 12. maj
Tribina: Kome treba privatizacija Telekoma?
Organizacija: Diskusiona grupa Solidarnost i Dom omladine Beograda
Magacin u Kraljevića Marka 4 - subota, 29. maj
TKH-PLATFORMA i KONTRAPUNKT
U okviru projekta Raskolovano znanje(o^o)*
97
Predavanje: Materijalistički koncept kritike
Predavač: JANJA STJEPANOVIĆ/
Sala na I spratu – subota, 26. jun
Pokret za slobodu: Konferencija ''Poljoprivredna reforma u Srbiji''
UČESNICI: Prof. dr Milаdin Ševаrlić, Prof. dr Milovаn M. Mitrović, Dr Miroslаv Tubić ,
Sunčаnа Pešek iz Zаgrebа , Drаgomir Olujić , Jon Popov i Brаnislаv Gulаn
13) Sala na I spratu - Ponedeljak, 20. septembar 2010.
Američki kutak i Dom omladine Beograda
PREDAVANJE: “Zaštita životne sredine - inicijative National Geographic društva”
Predavač: Ejmi Šnajdau (Amy Schneidau, SAD)
Amy Schneidau - biografija
Producent digitalnih medija, National Geographic (NG) društvo, Vašington, SAD
Magacin u Kraljevića Marka 4 – petak, 15. oktobar, od 18:00 do 21:00
Christopher Engdahl: SWEDANCE
Predavanje i radionica
Sala na I spratu - Utorak, 19. oktobar
Tribina : „Položaj mladih u Beogradu i njihovo slobodno vreme“
Tribina se koja se realizuje u okviru projekta „Putevima inspiracije- Slobodno vreme i kako ga
iskoristiti“.
Na tribini učestvuju predstavnici Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda i druge javne
ličnosti.
Sala na I spratu - Petak, 01. oktobar 2010.
Američki kutak I Dom omladine Beograda
Predavanje: "Šta multinacionalne kompanije traže prilikom zapošljavanja"
Predavač: Dwight F. Holloway
PREZENTACIJA:
Američki kutak i Dom omladine Beograda
21. oktobar
“FORECAST Exchange Program 2011“
Predstavnici USAID-a i World Learning programa predstaviće ovogodišnji program razmene za
studente dodiplomskih studija.
Sala Amerikana – petak, 05, subota, 06. i nedelja, 07. februar
Vikend francuskog filma u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom
„Dokumentarni film“
Petak, 05. februar
19 h
Film: Barselona ili smrt (Barcelone ou la mort)
Režija: Idrissa Guiro 49’, 2007
- Prix Louis Marcorelles 2008
20h
Film: (U ruševinama) Dans les décombres
Režija : Olivier Meys 72’, 2008
- Prix SCAM
98
Subota, 06. februar
18h
Film: Od jednog zida do drugog Berlin – Keuta (D’un mur l’autre – Berlin – Ceuta)
Režija : Patric Jean 90’, 2008
- LUSSAS « Séance spéciale »
20h
Film: Majka (La Mère)
Režija : Antoine Cattin et Pavel Kostomarov 80’, 2007
Nedelja, 07. februar
18h
Film: Naša zabranjena mesta (Nos lieux interdits)
Režija : Leila Kilani 102’, 2008
20h
Film: Sonderkommando Auschwitz – Birkenau
Režija : Emil Weiss 52’, 2007
- FIPA, Documentaires de création
Sala Amerikana
„Dani Frankofonije“
Filmski festival frankofonije / Festival du cinéma francophone
(18-21. mart 2010)
U saradnji sa Francuskim kulturnim centrom, Ministarstvom kulture republike Srbije i ambasadama
Tunisa, Švajcarske, Belgije i Kanade.
PROGRAM:
Četvrtak, 18 mart, 17:00
Film: Mali Jerusalim (La Petite Jérusalem)
Režija: Karin Albou, Francuska, 1h36, 2005
Četvrtak, 18 mart, 19:00
Film: Dete terasa (L’enfant des terrasses)
Režija: Ferid Boughedir, Tunis, 1h38 min, 1990
Četvrtak, 18 mart, 21:00
Film: Bled number one
Režija: Rabah Ameur-Zaimeche, Alžir, Francuska, 1h37 min, 2005
Petak, 19. mart, 17:00
Film:Ubio sam majku (J’ai tué ma mère)
Režija: Xavier Dolan, Kanada, 1h40 min, 2009
Petak, 19. mart, 19:00
Film:Povratak u Goreju (Retour à Gorée)
Režija: Pierre-Yves Borgeaud, Švajcarska, 1h42, 2007
Petak, 19. mart, 21 :00
Film:Čovek pepela (L’homme des cendres)
Režija: Nouri Bouzid, Tunis, 1h49, 1986
99
Subota, 20 mart, 17 :00
Film: Ribe čekići (Les poissons marteaux)
Režija: André Chandelle, Belgija, 1h30, 2008
Subota, 20 mart, 19 :00
Film:Susedi, susedke (Voisins, voisines)
Režija: Malik Chibane, Francuska, 1h30, 2005
Subota, 20 mart, 21 :00
Film: Ordinary people
Režija: Vladimir Perišić, Francuska, Srbija, 1h20 min, 2009
Nedelja, 21 mart, 18 :00
Film: Ljubavne pesme (Les Chansons d’amour)
Režija: Christophe Honoré, Francuska, 1h40 min, 2007
Dom omladine Beograda
Animamanga vikend - Festival japanseke popularne kulture
(26-28. mart 2010)
Organizacija: Dom omladine Beograda u saradnji sa Društvom ljubitelja japanske popularne
kulture „Sakurabana“ i ambasadom Japana
Program:
26. mart – Sala na I spratu - AMV8 projekcija filmova
27. mart - Sala na I spratu - Film GOEMON
28. mart – Sala Amerikana - Projekcija filma FMA i žurka
Sala Amerikana
57. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma
HAPPY END
Specijalni program dokumentarnih filmova u Domu omladine Beograda: VRELO!
31. mart – 02. april 2010.
Program
Sreda, 31. mart
Film: City of Borders/ Grad granica
SAD, 2009, 66’, dokumentarni
Režija: Yun Suh
Film: City of Borders/ Grad granica
SAD, 2009, 66’, dokumentarni
Režija: Yun Suh
+
Nakon projekcije filma održana tribina i Q/ A sesija u prisustvu rediteljke.
Program je realizovan u saradnji sa Centrom za promociju kulture nenasilja i ravnopravnosti
QUEERIA
Četvrtak, 01. april 2010.
Film: The Forgiveness/ El Perdón/ Oproštaj
Španija, 2009, 52’, dokumentarni
Režija: Ventura Durall
Između projekcija dva filma održana tribina o nasilju u porodici i nasilju nad ženama.
Program je realizovan u saradnji sa Incest trauma centrom – Beograd.
100
Film: Weapon of War/ Oružje rata
Holandija, 2009, 52’ dokumentarni
Režija: Ilse & Femke van Velzen
Nakon projekcije filma organizovana kratka Questions and Answers sesija u prisustvu
rediteljki.
Petak, 02. april 2010.
Film: Killing Girls
Norveška/ Rusija, 2009, 80’
Režija: David Kinsella
Nakon projekcije filma održana tribina i Q/ A sesija u prisustvu reditelja.
Program je realizovan u saradnji sa Udruženjem za reproduktivno zdravlje.
ZBOG REKONSTRUKCIJE PROSTORA DOMA OMLADINE PROGRAM ODRŽAN U
KULTURNOM CENTRU ”GRAD”
Festival „Japanizam!“
(1 – 4. jun 2010)
Program Japanizam 2010. održava se van programskog prostora Doma omladine Beograda zbog
rekonstukcije zgrade koja je u toku
Dom omladine Beograda u saradnji sa Društvom ljubitelja Japanske popularne kulture
„Sakurabana“, Sekretatijatom za omladinu za sport i omladinu grada Beograda i
Ambasadom Japana organizuje treći Festival „Japanizam!“ u centru kulture „Grad“. Festival
ima za cilj da kroz filmove, predavanja, izložbe i radionice prikaže svu raznolikost Japanske
popularne kulture i njen sve veći uticaj na savremeni svet, posebno mlade.
Program:
Utorak, 01. jun
18h - Svečano otvaranje
20h - Projekcija – 20th Century Boys II
Sreda, 02. jun
Sprat
14-18h - Artist Alley
19:30h - Predavanje – Estetika straha
21:00h - Projekcija – Requiem for the Darkness
Prizemlje
14h - Radionica – Karate
16h - Radionica – Manga škola i Art Jam
18h - Prezentacija sponzora – Škola kompjuterske animacije Chiron
Četvrtak, 03. jun
Sprat
14-18h - Artist Alley
19:30h - Tribina – Moe
21:00h - Projekcija – Summer Wars
Prizemlje
14h - Radionica – Go
16h - Radionica – Harajuku u Beogradu
18h - Prezentacija sponzora – Izdavačka kuća Algoritam Media
Petak, 04. jun
101
16h - Prijave i pripreme za Cosplay Party
18h - Defile i skitovi (prezentacija učesnika)
20h - Brojanje glasova za najbolji kostim
20:30h - Dodela nagrada
21h – Druženje
Kultuirni centar REX, Jevrejska br. 16 - subota, 09. oktobar
Maraton kratkometražnog filma
Klermon-Feran – Selekcija 2010.
Organizacija: Francuski kulturni centar, Dom omladine Beograda i Kulturni centar
PRVI SET:
Next floor 12'
The blindness of the wood 11'
Plot point 15'
Muto 7'
Annie de francia 32'
Plastic and glass 9'
DRUGI SET:
Lila 13 '
Mompelaar 22'
Pigeon impossible 6'
Love you more 15'
Madagascar 12 '
I love Luci 12 '
Photograph of jesus 7'
Une vie 2'
TREĆI SET:
Logorama 13'
Raymond 22'
Reise zum wald 7'
Donde esta Kim Basinger 20'
A film from my parish: six farms 7'
Glenn owen dodds 16'
A family portrait 5'
Jenny and the worms15'
Tyger 5'
Sala Amerikana - sreda, 17. mart
Koncert
ST. PATRICK'S DAY
ORTHODOX CELTS
Organizacija: Beogradska kulturna mreža i Dom omladine Beograda
Sala Amerikana – nedelja, 21. mart
Dom omladine Beograda i Francuski kulturni centar
Koncert: Les Doigts de l'Homme
Žanr: Džez manuš
Koncert u okviru programa „Mesec frankofonije„
102
Sala Amerikana – četvrtak, 01. april
VELIKI KONCERT POVODOM 40 GODINA STUDIJA B
STUDIO B – 40. GODINA SIMBOL BEOGRADA
Grupe:
DISCIPLIN A KITCHME
VAN GOGH
DARKWOOD DUB
E-PLAY
Marčelo & FILTER CREW
SVI NA POD
ŽENE KESE
Sala Amerikana – subota, 10. april
Koncert:
COVENANT, Švedska
Predgrupa Lola Angst, Nemačka
Dom omladine Beograda i Night Promotions
Dvorana Zadužbine Ilije M. Kolarca – subota, 08. maj
Dom omladine Beograda i Francuski kulturni centar
Koncert: YANN TIERSEN
Dom kulture “Vuk Karadžić”
Koncert Darko Rundek, 22, 23, 26. i 27. decembar 2010.
Izložba fotografija „Iz serije Balkan Hotel” Leone Dodig
(15 – 25. januar 2010)
Izložba “Invitacija za Juliju Stošek” Ariona Aslanija
(26 – 30. januar 2010)
Izložba fotografija MITOLOGIJA Mihaila Vasiljevića
Organizacija: nKA i Dom omladine Beograda
(16 - 23. februar 2010)
Izložba savremene ženske umetnosti
FRAGILNO / RUKUJ PAŽLJIVO
(02 – 12. mart 2010)
Autorka projekta: Irena Šimić, diplomirana istoričarka umetnosti
Koordinatorka projekta: Kristina Stefanović, diplomirana istoričarka umetnosti
Učesnice: Vesna Šaula, Sofija Popović, Biljana Jaćimović, Bojana Lukić, Smilja Ivetić,
Ljubica Denković, Jelena Dimitrijević, Iva Nedeljkov, Ana Šimić
Organizacija: nKA i Dom omladine Beograda
Samostalna izložba fotografija
ARS LONGA prof. dr Zorana Milutinovića
Selektor fotografija: Tomislav Peternek
(02 – 14. april 2010)
Multimedijalna izložba “Galerija predaka”
Autor izložbe : Novica Babović
(19 – 30. april 2010)
103
20. april 2010.
Jednodnevna prezentacija – performans - izložba
Organizacija: MKM-TkH i Dom omladine Beograda
NAME Readymade
Janez Janša (Slovenija)
Izložba slika Poštujmo različitost Ivane Savić
(14 - 24. maj 2010)
Organizacija: TkH i Dom omladine Beograda
Izložba SerbiArt
Umetničko-dokumentarna izložba o “IZLAZ projektu” i SerbiArt knjizi
Selektor izložbe: Milan Bosnić
(07 – 18.maj 2010)
Umetnici/ Izlagači su: Mileta Prodanović, Biljana Đurđević, diSTRUKTURA, Dorijan
Kolundžija, Milica Tomić, Slavica Lazić, Ivan Petrović, Čedomir Vasić
Izložba “Zimnica za intelektualce” Vladimira Dodiga Trokuta
(15 – 25. jun 2010)
Organizator izložbe: Podroom iz Zagreba i Happy Gallery, Bgd.
Domaćin: ProArtOrg i Dom omladine Beograda
Progresivne nade 4
Izložba studenata Fakulteta likovnih umetnosti,
Fakulteta primenjenih umetnosti „Progresivne nade 4“
Izložba radova sa godišnje izložbe studenata.
Izlažu: Isidora Krstić, Lidija Delić, Bojana Stamenković, Marija Šević, Ana Pavlović, Nina
Ivanović, Smilja Ignjatović, Bojan Jovanović, Tamara Cvetić; Biljana Veselinović; Katarina
Rašić; Bojana Atlija; Ksnija Kostić, Bojana mašković, Bojana Volaš, Nina Galoć, Vladimir
Galić, Ana Marđetko, Bojana Đurić, Ana Cveijć, Tanja Bogdanović...(02 – 14. jul 2010)
Tanja Ristovski, video/instalacija
Autorska prezentacija video radova Tanje Ristovski
(26 – 31. jul 2010)
REAL PRESENCE10
WORKSHOP · SIMPOZIJUM · IZLOŽBA
(25. avgust – 08. septembar 2010)
Obeležavanje 10 godina međunarodnog workshopa novih generacija umetnika i finalizacija
projekta.
 Medjunarodna umetnička radionica 2010.
 Izložba 2001-2010.
 Simpozijum
Organizator izložbe: nKa i Dom omladine Beograda
Subota, 16. oktobr
Jednodnevna izložba savremenog, ručno rađenog nakita
Autor: Tatjana Stojanović
Izložba/projekta Kluba mladih arhitekata LEGATIO
(04 - 15. oktobar 2010)
104
Izložba Urbani gobleni Gabriele Vasić
(12 - 22. novembar 2010)
Izložba fotografija „Susreti s Amerikancima“ Fadila Šarkija
(29. novembar – 08. decembar 2010)
Jednodnevna izložba “Dizajn časopisa Frakcija – TkH”
(18. decembar 2010)
Izložba i razgovor
Prezentacija časopisa, razgovor o neizvesnoj budućnosti časopisa i projektu “How to Do
Things by Theory”
Učesnici i saradnici na događaju: Ana Vujanović, Miško Šuvaković Marta Popivoda, Siniša
Ilić, Bojana Cvejić, Dragana Jovović, Bojan Đorđev, Jelena Knežević i Ivana Ivković
Kustoska izložba Crtež(i)
Kustos: Miroslav Karić
Organizacija domaćin: ProArtOrg i Dom omladine Beograda
(21 – 30. decembar 2010)
Izložbe u Američkom kutku
Američki kutak, sala na I spratu – četvrtak, 15. april – 22. april
Izložba dečijih fotografija "EKO-FOTO 2010 - JUNIOR"
Izložba dečijih fotografija "EKO-FOTO 2010 - Junior" otvorena 15. aprila 2010. godine u 18
časova u Američkom kutku, ogranku Biblioteke grada Beograda u Domu omladine.
Izlagači na izložbi dečijih fotografija "EKO-FOTO 2010 Junior"
1. Tijana Ćopić - Peta beogradska gimnazija
2. Sara Dragićević - Škola za dizajn
3. Nikola Lukić – Gimnazija „Vladislav Petković – Dis“
4. Nikola Bogdanović - OŠ Jovan Miodragović
5. Ljuba Mihajlović - OŠ NH Siniša Mihajlović
6. Slobodan Kovačević - OŠ Kralj Petar II
7. Katarina Petković - OŠ Svetozar Marković
8. Lidija Lukić - OŠ Svetozar Marković
9. Sara Pašić - OŠ Vladislav Ribnikar
10. Marija Gazimirović - OŠ Vladislav Ribnikar
Sreda, 21. april – 30. april
Dom omladine Beograda i Američki kutak
Izložba jazz fotografija Edvarda Molnara
Edvard Molnar je pobednik ”Džez u Ex Yu” foto konkursa
Specijalni gost: Voja Pantić, umetnički direktor Beogradskog džez festivala
Izložba traje do 30. aprila 2010.
U aprilu mesecu u kom su rođeni čuveni Herbie Hancock, Ella Fitzgerald, Steve Khan, Duke
Ellington, Charles Mingus ... Iz ovog i još mnogo drugih razloga, Američki kutak obeležava mesec
april mesecom Džeza!!!
Izložba fotografija “Serbia-Balkan Beauty: One American’s Perspective”
Autor: Wesley Channell-om
(24 – 30. septembar 2010)
105
пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у установи
у уступљеним терминима
назив програма
Tango u Domu omladine Beograda
NOVA MILONGA ! Plesne večeri argentinskog tanga!
Realizovano je 6 programa plesnih večeri.
назив програма
Radionica Udruženja UMETNOST ŽIVLJENJA
Realizovano je ukupno 30 radionica
назив програма
Sala Amerikana - Nedelja, 28. mart
VOKALNA RADIONICA: TELO GLASA / BODY OF VOICE
Radionicu vodi: Ana Sofrenović
назив програма
Sala Amerikana – subota, 03. april
Festival Udruženja za Ujedinjene Nacije – Najbolji filmovi sa UNAFF-a
Film: FLOW: FOR LOVE OF WATER
(94 minutes) Bolivia/Canada/France/India/USA
Režija: Irena Salina
Producent: Steven Starr
Film: TWO ANGRY MOMS
(86 minutes) USA
Režija: Amy Kalafa
Producent: Amy Kalafa, Cari Delahanty
Sala na I spratu
Sreda, 07. april & ponedeljak, 12. april – utorak, 20. april
Konferencije za štampu, tribine i razgovori sa rediteljima u okviru Filmskog festivala
dokumentarnog filma „BELDOCS“
- програми установе који су реализовани ван матичног простора
назив програма и место реализације
26. BEOGRADSKI JAZZ FESTIVAL / 28 - 31. oktobar 2010/
Četvrtak, 28.10.2010.
Sava Centar - Giants
19:30h Rigmor Gustafsson & radio.string.quartet.vienna (Švedska/Austrija)
21:30h Wayne Shorter Quartet (SAD)
Dom omladine Beograda – Hot & Tasty
23:00h Pannonia Project (Srbija)
Kraak & Smaak LIVE (Holandija)
106
Petak, 29.10.2010.
Dom sindikata – Legends Revisited
19:30h Kornelije Kovač: „Fusnota 7 +“ (Srbija)
21:30h Charlie Haden Quartet West (SAD)
SKC – Funky Smiles
23:00 Zerkman Big Bang (Srbija)
Azymuth (Brazil)
Subota, 30.10.2010.
Kolarac – Lessons In Style
19:30h Enrico Rava New Quintet (Italija)
21:30h Orchestre National De Jazz: „Around Robert Wyatt“ (Francuska)
Kolarac– Ladies Night
23:00h Sinne Eeg (Danska)
Alice Russell (Velika Britanija)
Nedelja, 31.10.2010.
SKC - Evolution
19:30h Reut Regev, Izrael
Jason Moran & The Bandwagon (SAD)
Magnus Lindgren: „Batucada Jazz“ (Švedska)
Dom kulture “Vuk Karadžić”
Koncert Darko Rundek, 22, 23, 26. i 27. decembar 2010.
- програми остварени на основу међународне сарадње и размене
назив програма
1) "Arte Moderno Europeo"
Apstraktni umetnici: Španija – Srbija
(10 - 13. maj 2010)
Kuća Legata, Knez Mihailova 46
Želeći da obeleže Dan Pobede - Dan Evrope, kao i završetak šestomesečnog predsedavanja
Španije Evropskom Unijom, Ambasada kraljevine Španije i umetnička fondacija "Chabrera
Worldwide International" u saradnji sa Domom omladine Beograda i Kućom Legata,
predstavili su zajedničku izložbu španskih i srpskih umetnika pod nazivom "Arte Moderno
Europeo".
Izložba ima za cilj da predstavi umetnike koji rade u domenu apstrakcije, u najširem smislu te reči, i
da nam približi raznolikost pristupa i poetika umetnika iz različitih sredina, ali da pronađe i neke
univerzalne zajedničke imenioce njihovih radova.
Izbor umetnika i njihovih radova sačinili su fondacija "Chabrera Worldwide International" i
Dom omladine Beograda.
Umetnici: Francisco - Paco Bella (Francisko - Pako Belja); Polisse (Polis); Manuel Chabrera
(Manuel Ćabrera); Branislav Nikolić ; Aleksandar Dimitrijević; Predrag Terzić; Milenko
Aćimović Aćim; Gordana Nikolić; Kristina Pantelić
107
назив програма
1) Sala na I spratu – subota, 05. jun i nedelja, 06. jun
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA WIKIPEDIJE
Program:
Subota, 5. jun
14:00-14:45
Uvodno predavanje (srpski i engleski)
14:50-16:20
Predavanje: Izrada vektorskih topografskih mapa (engleski)
Predavač: Ivan d'Osteng
16:25-18:00
Više predavača Vikipedije (engleski)
18:00-18:45
Više predavača: Tehničke izmene na Vikipediji (srpski i engleski)
Nedelja, 6. jun
14:00-15:30
Predavanje: Kremansko neproročanstvo (srpski)
Predavač: Voja Antonić
15:35-16:20
Predavanje: Cenzura na Vikimedijinim projektima (srpski i engleski)
Predavač: Miloš Rančić
16:25-17:05
Predavanje: Ko brine o Vikipedijama o kojima niko ne ne brine: Stjuardi na Vikimedijinim
projektima (srpski)
Predavač: Filip Maljković
17:10-18:45
Završno predavanje (srpski i engleski)
Debata: Retrospektiva Vikipedije i drugih Vikimedijinih projekata i
predviđanja kako će izgledati u budućnosti.
назив програма
2) Grad Gost / Cirih u Beogradu
(9 - 12. novembar 2010)
U periodu od 09. do 12. novembra 2010. godine Dom omladine Beograda bio je domaćin
delegaciji kulturnih poslenika iz Ciriha. Delegaciju iz Ciriha činili su menadžeri u kulturi i
umetnici koji su se tokom boravka u Beogradu upoznali sa kulturnim centrom kakav je Dom
omladine, ali i sa širom kulturnom i umetničkom scenom i umetnicima u Beogradu i Srbiji. Cilj
posete je da zajednički formiramo predloge za realizaciju većeg izdanja projekta Grad gost Cirih
2011. godine u Beogradu, i Grad gost Beograd 2012. godine u Cirihu.
108
Delegacija iz Ciriha: Res Bosshart (HGKZ - Zurich University of the Arts, šef odseka
izvođačkih umetnosti /pozorište/muzika); Gunda Zeeb (Theaterhaus Gessnerallee, dramaturg);
Michel Schröder (Kulturni centar Rote Fabrik, direktor pozorišta); Nic Tillein (Rote Fabrik,
kostimograf/ pozorište) Michael Rüegg (Rote Fabrik, direktor plesa/pozorište) Roland Schmidt
(Rote Fabrik, multimedijalni umetnik/pozorište); Kyros Kikos (Rote Fabrik, uprava); Gabi
Bernetta (producent projekta ZH-BG); Carmen Weisskopf (“Bitnik”, medijska grupa);
Domagoj Smoljo (“Bitnik, medijska grupa)
назив програма
3) Projekat LOVE WEEK – program NU SOUND OF BELGRADE
NU SOUND OF BELGRADE
25 – 27. novembar 2010.
Grupe:
Svi na Pod!
(specijalni gost Vlada Divljan)
Zemlja Gruva
SevdahBaby
Najaktuelnija imena srpske plesne muzike – SevdahBaby, Zemlja Gruva i Svi na pod! – nastupili
su krajem novembra u okviru programa Nu Sound of Belgrade koji organizuje beogradski Dom
omladine u saradnji sa MTV-jem, u Ljubljani (Kino Šiška, 25.11.), Zagrebu (Močvara, 26.11.) i
Sarajevu (Dom mladih, 27.11.)
назив програма
4) Grad Gost / Santa Kruz u Beogradu
Kustoska izložba slika "More kojim svi plovimo"
(15. decembar 2010 – 12. januar 2011)
Kustos izložbe: Miriam Durango, kustoskinja umetničke organizacije Circulo de Bellas Artes de
Tenerife
Umetnici iz Španije: Abel Herrera, duo Oscar Hernandez i Beatriz Lecuona, Alby Alamo,
Claudio Marrero i German Paez
Umetnici iz Srbije koje je odabrao Dom omladine Beograda: Aleksandar Dimitrijević, Svetlana
Knežević i Sanja Latinović
Organizacija: ambasada Španije u Beogradu, Institut Servantes i Dom omladine Beograda
назив програма
5) Cirih, Klub Moods, 20. decembar 2010.
PROJEKAT: “GRAD GOST: CIRIH”
Koncert legendarnog jazz muzičara DUŠKA GOJKOVIĆA
+ razgovor sa i književnicom Melindom Nađ Abonji, poreklom iz Srbije, koja živi i radi u
Švajcarskoj.
Posle izuzetno uspešnog predstavljanja beogradskih umetnika u Ljubljani krajem novembra
2010, Dom omladine Beograda već u decembru 2010. godine nastavlja svoj projekat
međunarodne kulturne saradnje “Grad gost”.
Ovoga puta grad domaćin je bio Cirih (Švajcarska), a publici u klubu Moods (www.moods.ch)
predstavili su se legendarni jazz muzičar srpskog porekla Duško Gojković i književnica Melinda
Nađ Abonji, poreklom iz Srbije, koja živi i radi u Švajcarskoj.
109
Učešće u radu Mreže evropskih centara kulture
6) Učešće Doma omladine Beograda u radu Prolećne plenarne konferencije IETM u Berlinu Spring Plenary Meeting of European Associations of Performing Arts in Berlin - u vremenu
od 15. do 18. aprila 2010. godine.
7) Učešće Doma omladine Beograda u radu Konferencije IETM u Istanbulu, Turska - Balkan
Express Satellite Meeting in Istanbul - u vremenu od 16. do 19. septembra 2010. godine.
8) Učešće Doma omladine Beograda u radu Jesenje plenarne konferencije IETM u Glazgovu IETM Autumn Plenary Meeting in Glasgow- u vremenu od 04. do 07. novembra 2010.
godine.
5. Посећеност програма
- укупан број посетилаца (гледалаца) са
упоредним податком у односу на 2008.
годину
2009
120. 000
2010.
120.000
Структура посећености програма у односу
на врсту програма изражена у процентима
%
програми установе
30
Копродукције
25
програми установе ван матичног простора
25
пројекти других установа или појединаца
који су се одвијали у установи у уступљеним
терминима
20
гостовања из иностранства
Оцена програма од стране стручне јавности (критике, прикази у јавним
гласилима и стручним часописима са посебном напоменом о оцени програма
који су гостовали у иностранству). Напомена: приложити копије
PRILOŽEN KOMPLETAN PRESS KLIPING IZ 2010. godine!
110
6. Финансирање
Инвестиције и
Програмски
трошкови
Зараде
Материјални
инвестиционо
трошкови
одржавање
УКУПНО
опреме
Структура прихода
1. Буџетска средства
- Града
47.823.034,00
17.707.918,00
11.312.714,00
1.344.812,00
78.188.479,00
- Републике
- општине
442.200,00
442.200,00
- донације*
2.318.829,00
2.318.829,00
- спонзори
2.289.296,00
2.289.296,00
- приход од реализације програма (улазнице,
3.083.691,00
2. Остали извори
3.027.598,00
6.111.289,00
чланарине и др. Програми)
- приход од услуга
2.687.402,00
- остали сопствени приходи
УКУПНО
10.209.152,00
46.200,00
12.942.754,00
344.986,00
55.957.051,00
23.422.918,00
21.866.852,00
344.986,00
1.391.012,00
102.637.833,00
*) уколико су у питању иностране донације доставити копије преведених уговора и искоришћеност средстава у
2009.г.
У прилогу доставите Одлуку Управног одбора о утврђеном ценовнику програмских услуга за 2009. и 2010.
годину
(цене улазнице, чланарине и др. програма)
111
7. Извештај усвојен од стране Управног одбора, дана 09. februara 2011.
(одлуку доставити у прилогу)
Оцена реализованих програма од стране Управног одбора
Управни одбор Дома омладине Београда у целости је усвојио и позитивно
оценио Годишњи извештај о раду Дома омладине Београда у 2010. дини.
8. Оцена програма и посебне напомене директора
MUZIČKI PROGRAM
Urednik: Dragan Ambrozić
Muzički program se tokom 2010 izvodio u izmenjenim okolnostima, zahvaljujući činjenici da je
najveći deo godine Dom omladine bio zatvoren zbog rekonstrukcije.
Tokom ovih vanrednih okolnosti, muzički program se odvijao samo u Sali Americana, odnosno
onoliko koliko je ona bila dostupna (januar, februar, mart, početak aprila). Za to vreme smo široj
publici predstavili nekolicinu najkvalitetnijih novijih domaćih sastava, na koncertima koji su u
produkcijskom smislu predstavljali skok napred, kako za kuću, tako i za pomenute grupe. Tako je,
primera radi, uvedeno prepoznatljivo dizajniranje svog pratećeg likovnog materijala - kojim se Dom
omladine jasno izdvaja od drugih kuća, obavezna saradnja umetnika sa našim PR menadžerom, a u
kooperaciji sa radio stanicom Beograd 202 - određen broj koncerata je i direktno prenošen za
teritoriju cele Srbije.
Poseban događaj predstavljala je proslava 40 godina Studja B, koja je u skladu sa dobrom
saradnjom dve kuće, upriličena u našem prostoru, uz učešće najpoznatijih savremenih rock grupa
Ovi kvalitativni skokovi u načinu produkcije muzičkih događaja, predstavljali su početnu fazu
funkcionisanja novog modela i novih principa rada, i novitet kad je u pitanju opšti odnos prema
domaćoj muzičkoj sceni. Iz ovog iskustva, analizirajući ga, došli smo do velikog broja novih
sistemskih rešenja koja - sama po sebi - predstavljaju dobitak za sledeći period našeg rada.
FILMSKI PTROGRAM
Urednik: Boban Jevtić
Redakcija filmskog programa je tokom 2010. godine organizovala 7 filmskih festivala, 21 filmski
ciklus, prikazano je 162 filma kroz 208 projekcija, ( uz 44 filmske projekcije u Magacinu) i
organizovano je 19 filmskih tribina. Zbog renoviranja bioskopske dvorane neke od naših programa
održali smo u alternativnim prostorima u saradnji sa drugim ustanovama kulture (Kulturni centar
Grad, Kulturni centar REX, Kulturni centar Parobrod) Programski gledano orjentisali smo se na
ekskluzivne i premijerne programe - pre svega na domaće filmove a zaim i na filmove iz manje
poznatih kinematografija koji nemaju bioskopsku ili TV distribuciju. Drugi segment programa činio
je prikazivanje klasičnih uglavnom američkih filmskih ostvarenja koje domaća publika nije videla i
nema prilike da vidi. Treća programska celina su predavanja i tribine koje su organizovane s idejom
da uglavnom mlađu publiku uputi u manje poznate aspekte pre svega nacionalne kinematografije,ali
112
i sa savremenim tendencijama svetske kinematografije. Angažovani predavači pripadaju najmlađoj
generaciji filmskih autora i teoretičara te su predavanja istovremeno javnosti predstavila novu
generaciju filmskih kritičara. Od nacionalnih kinematografija posebno je stavljen akcenat na
Francuski, Nemački, Turski, Tuniski, Ruski kao i filmove iz zemalja regiona. Uz to treba dodati i
projkecije studentskih, nezavisnih i amatreskih filmova nastalih u Srbiji. Uz redovne filmske
programe organizovali smo i nekoliko festivala kao koprodukcijske projekte (Internacionalni queer
festival Merlinka, Japanizam!, Festival autorskog filma, Klasični francuski film, Predgrađa). Interes
medija i poseta publike bila je više nego zadovoljavajući što predstavlja dobru osnovu da se po
otvaranju Dom omladine pozicionira kao jedan od centara promocije autorskog i dokumentarnog
filma u gradu.
PROGRAM VIZUELNIH UMETNOSTI
DOM OMLADINE BEOGRADA
Urednik: Anja Obradović
Ukupno je realizovana 21 izložba u okviru programa vizuelnih umetnosti Doma omladine.
Program od 19 izložbi u Galeriji Doma omladine u 2010. godini osmislili su, profilisali i odabrali
Savet Galerije Doma omladine (Maja Ćirić, Mića Karić, Una Popović, Dragana Palavestra) i
urednik programa vizuelnih umetnosti Doma omladine Anja Obradović, po osnovi konkursa. 2
izložbe su odrađene u okviru međunarodne saradnje.
Program vizulenih umetnosti Doma omladine je realizovan u punom obimu, po organizacionom i
finansijskom planu predatom Sekretarijatu za kulturu grada Beograda septembra 2009. godine.
Izložbe iz programa vizuelnih umetnosti Doma omladine Beograda su, kao i prethodnih godina,
obuhvatile radove koje pokrivaju sve forme vizuelnog izražavanja, sa naglaskom na stvaralaštvo
umetnika mlađe generacije. Posetioci su mogli videti multimedijalne izložbe, instalacije, izložbe
skulptura, slika i crteža, izložbe fotografija i radove inostranih umetnika kroz samostalne, grupne i
kustoske izložbe. Likovni program Doma omladine Beograda u 2010. godini je bio izuzetno
raznovrstan po temama, stilu, idejama i senzibilitetu zahvaljujući velikom broju prijava na konkrus
Galerije DOB juna 2009. godine.
Dodatni program koji je realizovan u produkciji Doma omladine Beograda su izložbe “Arte
Moderno Europeo” i “More kojim svi plovimo”, obe navedene u segmentu Grad Gost. Obe izložbe
su odrađene u saradnji sa španskim institucijama. “Arte Moderno Europeo” je saradnja sa
fondacijom Chabrera Worldwide iz Sevilje dok je za “More kojim svi plovimo” zaslužna saradnja
sa “Circulo de Bellas Artes” sa Kanarskih Ostrva (Santa Cruz de Tenerife). Obe izložbe su
promovisale mlade umetnike iz Srbije i Španije i takođe nastojale na tome da prave dijalog između
umetnika Srbije i Španije. Pomenute izložbe predstavljaju primer odlične i uspešne međunarodne
saradnje u kojoj je učestvovao veliki broj partnera.
Pored galerijskog prostora značaj broj izložbi je realizovan i u drugim programskim prostorima
Doma omladine kao što su Magacin i Osmica, ali i u prostorima van Doma omladine Beograda kao
što su Vojni muzej, Kuća Legata i galerija Progres. Veliki odjek u javnosti i enormnu posetu
zabeležile su izložbe u Osmici za koju je bilo zainteresovano veliki broj umetnika kao i kustosa.
Bitno je istaći da je ovaj mnogima nepoznat prostor doživeo veliku posećenost i interes mnogih
ljudi iz umetnosti i kulture.
TRIBINSKI PROGRAM
Urednik Nenad Daković
U 2010 godini realizovano je 179 tribina, 87 književnih radionica, 303 psiholoških radionica u
psihološkom savetovalištu. To je ukupno oko pet stotina tribinskih programa u najširem smislu reči.
113
Imajući u vidu da je ovaj broj programa realizovan u vreme opsežne rekonstrukcije zgrade Doma
omladione i samih programskih prostora kuće u pitanju je, bez sumnje, uspešna programska
realizacija. Pored filozofske tribine koja se izdvaja svojom aktuelnošću i autorskim pristupom, na
primer, ciklusi: „O budućnosti“, „Istorija evropskog mentaliteta“ i pre svega ciklus: „O praxsis
filozofiji“ koji će uz podršku „Fonda za otvoreno društvo“ biti objavljen kao prva knjiga o ovoj
nekada međunarodno priznatoj filozofskoj orijentaciji u nekadašnjoj Jugoslaviji što je nesumnjiv
izdavački uspeh Doma omladine – u usponu su bili i drugi segmenti ovog programa. Pored toga,
filozofska tribina se izdvaja i visokim stručnim nivoom, pošto na ovoj tribini decenijama govore
naši najznačajniji filozofi, i drugi autori iz srodnih teorijskih disciplina. To važi i za tradicionalni
ciklus „Promocije“ u kome su promovisana najznačajnija teorijska dela iz društvenih nauka i
filozofije.
Pravi kuriozitet ovog programa je i dalje ciklus: „Šok uživo/Koridori DOB-a koji je postao
atraktivan i prepoznatljiv programski projekt Doma omladine, a ove godine se profilisala i filmska
tribina kao značajni segment tribinskog programa.
Osnovna vrednost ovog programa je, dakle, njegova autorska osobenost, aktuelnost i problemska
otvorenost prema lokalnoj zajednici.
Broj posetilaca u 2010. godini je zadržao prošlogodišnji nivo, što znači da ako je prosečna poseta na
tribini bila 30 posetilaca, ove programe je pratilo između 5000 i 6000 posetilaca.
Tako je ovaj program, po mom mišljenju, i pored otežanih uslova realizacije, zadržao kvalitet,
prisutnost u medijima i uticaj u kulturnoj i društvenoj javnosti.
PROGRAM ``MAGACINA`` 2010.
Urednik: Sergej Beuk
Program ’’Magacina’’ realizovan tokom 2010. godine sastojao se od 19 koprodukcijskih likovno –
multimedijalnih izložbi, 44 filmske projekcije, 1. scenskog i 5 programa posebnih tribina i
radionica.
Likovni program ``Magacina`` izveden je u koprodukciji sa nezavisnim organizacijama,od kojih se
po frekventnosti programa izdvajaju nKA (Nezavisna kulturna asocijacija) i ProArtOrg. Visok
kvalitet programa i iznenađujuće dobra poseta govore u prilog činjenici da nezavisne kulturne grupe
i nezavisni umetnički projekti zauzimaju sve ozbiljniji prostor kod publike i medija. I ove godine
likovni program se sastojao, između ostalog, i od velikog broja radova tek stasalih umetnika, ali i
njihovih profesora, čime smo nastavili tradicionalnu saradnju sa umetničkim fakultetima i drugim
institucijama kulture. Zastupljene su bile sve forme vizuelnog umetničkog izražavanja i različitih
umetničkih tehnika.
Program ``Ilegalnog bioskopa`` je svih ovih godina, a pogotovu tokom 2010, ostao mesto
okupljanja zaljubljenika niskobudžetnog i nezavisnog filmskog stvaralaštva. Popunjenost kapaciteta
i česte diskusije koje se vode nakon projekcija, govore da je program ’’Ilegalnog bioskopa’’
prepoznat kao važan segment rada ’’Magacina’’, ali i upotpunjavanja imidža filmskog programa
Doma omladine u celini.
U scenskom programu, grupa ’’Mimart’’ je imala premijeru predstave ’’Stroboskop’’, sa Nelom
Antonović i Anom Bastać u glavnim ulogama, koja je bila izuzetno propraćena, kako od publike,
tako i od medija. Mišljenja smo da naš grad nema dovoljno alternativnih teatarskih prostora i da se
’’Magacin’’ može još aktivnije uključiti u takvu vrstu produkcije.
Posebne tribine i radionice odnosile su se, mahom, na postmarksisticke teorije ideologije i različita
čitanja savremenih socijalno – estetičkih platformi. Takođe, sve tribine imale su jasnu edukativnu
funkciju, uz praktični radionički rad i okrugle stolove.
Analizom internih izveštaja o posećenosti, prostor ‘’Magacina’’ Doma omladine je posetilo preko
10 000 ljudi, bez i jednog tehničkog problema.
U okviru Tribinskog programa, održane su dve tribine koje su, zajedno, činile stručnu konferenciju
‘’Religija, mediji i kultura: Medijizacija religije i/ili religizacija medija’’ sa 22 učesnika i uz
114
podršku Ministarstva vera Republike Srbije. Nakon navedenog programa, publikovan je i zbornik
stručnih i naučnih radova pod naslovom ‘’Mediji i religija’’ u izdanju ‘’Centra za empirijsko
istraživanje religije’’ iz Novog Sada.
НАПОМЕНЕ ДИРЕКТОРА
2010 godina je protekla u rekonstrukciji Doma omladine, što je naravno, uticalo na kvantitet
programa – s obzirom da je programski deo zgrade praktično bio zatvoren od početka godine, osim
sale Amerikana koja je funcionisala do aprila.
Ipak, Dom omladine je s uspehom realizovao planirane programe. Na prvom mestu, s obzirom da je
sala u potpunosti renovirana i opremljena, događaji u Amerikani izazvali su veliku pažnju kod
publike i stručne javnosti. Koncerti održani u toj sali su imali senzacionalan odjek a, na primer,
koncert grupe Svi na pod! proglašen domaćim koncertom godine.
Sada već tradicionalno, poseban uspeh ostvaren je u oblasti međunarodne saradnje. Turneja NU
SOUND OF BELGRADE je jedan od najzapaženijih programa Doma omladine godinama u nazad.
Takođe, etablirana je stalna saradnja sa umetnicima i institucijama kulture Ciriha i planiran je veliki
broj događaja za 2011 i 2012.
U tom smislu, 2010 se može oceniti kao izuzetno uspešna godina.
Датум подношења извештаја
Директор
21. фебруар 2011 године
___________________
115
Download

OVDE - Dom Omladine Beograda