Grad Požarevac
KD Knez Mihailo
PROPOZICIJE
49. Ljubičevske konjičke igre – Dresura – CDN
Mesto održavanja: Hipodrom Požarevac, Srbija
2. septembar 2012. godine
U Beogradu 16. avgusta 2012. godine
Ljubičevske igre CDN
Propozicije
49. Ljubičevske konjičke igre – CDN
Mesto održavanja
Hipodrom Požarevac, Požarevac
Datum održavanja
nedelja, 2. septembar 2012. godine
Organizator
Konjičko Društvo ” Knez Mihailo”, Ilije Gojkovića bb
Požarevac, email: kdknezmihailogmail.com,
www.kdknezmihailo.org.rs
Odgovorno lice u ime Organizatora
Radiša Jotić – Direktor KD „Knez Mihailo”, 063-377-103
Odgovorno lice u ime domaćina
Slobodan Simonović, 065-555-32-36
Sudijski kolegijum
Milan Đorđević – Predsednik SK, Lucija Kostić – Član SK, Jelena
Petković
Stjuardi
Glavni Stjuard: Anđela Cvetković, Emina Knežević, stjuard:
Darko Jurošević
Zapisničari
Aleksandar Mladenović, Jelena Petrović, Gordana Ilijevska
Konferansije
Iva Vitanović - komentator
Rukovodilac pripreme arene za
takmičenje
Milan Đorđević, predsednik sudijskog kolegijuma
Dežurna medicinska ekipa
Dom zdravlja Požarevac
Dežurni veterinar
DVM Konstantin Momčilović
Dežurni potkivač
Jovica Ostojić
Preliminarni rok za prijavu takmičara
ponedeljak, 20. avgust 2012. godine
Definitivni rok za prijavu takmičara
Utorak, 28. avgust 2012. godine do 24.00 časa
Posle definitivnog roka prijave neće biti prihvaćene
Način prijavljivanja za takmičenje
Formular za prijavu može biti preuzet na www.dresura.rs
Tel:+381-0-12-555-323,
Fax: +381-0-12-555-385
Aleksandar Milenković, sekretar takmičenja, 063-8315-653
E-mail: [email protected] i cc: [email protected]
Lice zaduženo za smeštaj konja
Bojan Josifovski, Aleksandar Avramović
Tehnička konferencija
Nedelja 2. septembra u 10.00 časova
Hipodrom, Požarevac
Ceremonija dodele nagrada
Na Ceremoniju dodele nagrada pozvani su troje (3) najbolje
plasiranih takmičara kao uslov za prijem nagrada.
Protokol i satnica takmičenja
Prijem konja
Subota, 1. septembar od 09.00 časova
Propozicije
Ljubičevske igre CDN
Satnica takmičenja
Početak utakmice u 12.00 časova
Ceremonija dodele nagrada
Održava se nakon završetka utakmice
I – Opšte odredbe
1. Takmičenje se održava u skladu sa „Pravilnikom o organizaciji i izvođenju takmičenja u dresurnom
jahanju“ koji je izdao Savez za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline od 01. marta 2011g.
2. Dresurno takmičenje (u daljem tekstu Takmičenje) održava se kao jednodnevno takmičenje kroz
jednu utakmicu u individualnoj konkurenciji.
3. Da bi utakmica na Takmičenju bila održana, u individualnoj konkurenciji u utakmici mora da startuje
najmanje 3 takmičara, u protivnom Utakmica neće biti održana.
II – Dobrobit konja
II-1. FEI KODEKS PONAŠANJA ZA DOBROBIT KONJA SE PRIMENJUJE NA SVIM TAKMIČENJIMA U REPUBLICI SRBIJI
FEI KODEKS PONAŠANJA ZA DOBROBIT KONJA
FEI zahteva od svih koji učestvuju na internacionalnim konjičkim takmičenjima da se pridržavaju FEI
Kodeksa ponašanja i da priznaju i prihvate da dobrobit konja mora da bude najvažnija i da nikad ne sme
biti podređena takmičarskim ili komercijalnim uticajima.
1.
U svim stadijumima priprema i treninga takmičarskih konja, dobrobit konja mora biti prioritetna u
odnosu na sve ostalo.
a) Dobro upravljanje konjima
Štale, hranjenje i trening moraju biti primereni dobrom upravljanju konjima i ne smeju
ugroziti dobrobit konja. Bilo kakvo ponašanje koje može izazvati fizičku ili mentalnu patnju,
u toku kao i van takmičenja, neće biti tolerisano.
a) Metodi treninga
Konji smeju biti izloženi samo onom treningu koji odgovara njihovom fizičkim
mogućnostima i nivou zrelosti za discipline za koje se spremaju. Konji ne smeju biti izloženi
bilo kakvoj vrsti treninga koja je izopačena ili izaziva strah ili za koju nisu pravilno
pripremljeni.
b) Potkivanje i ekseri za potkivanje
Briga o kopitama i potkivanje mora biti najvišeg standarda. Ekseri za potkivanje moraju biti
dizajnirani i odgovarajući tako da se izbegne rizik bola i povrede.
c) Transport
Za vreme transporta, konji moraju biti potpino zaštićeni od povreda i ostalih zdravstvenih
rizika. Vozila moraju biti sigurna, sa dobrom ventilacijom, održavana po najvišim
standardima, regularno dezinfikovana i vožena od strane kometentnog osoblja.
Kompetentni rukovatelji moraju uvek biti dostupni da pomognu oko konja.
d) Tranzit
Sva putovanja moraju biti pažljivo isplanirana da konjima pružaju regularne periode odmora
sa pristupom hrani i vodi u skladu sa sadašnjim FEI uputstvima.
Propozicije
2.
Ljubičevske igre CDN
Konji i takmičari moraju biti dobro pripremljeni, sposobni i u dobrom zdravstvenom stanju pre
nego što im se dozvoli da se takmiče
a) Osposobljenosti i spremnost
Učestvovanje na takmičenju mora biti tako uslovljeno da odgovara nivou dokazane spremnosti
konja i takmičara.
b) Zdravstveni status
Ni jedan konj koji pokazuje simptome bolesti, hramanja ili drugog značajnog oboljenja, kao i
predznake kliničke slike neke bolesti ne bi trebao da se takmiči ili da nastavi da se takmiči da ne bi
došlo do ugrožavanja njegovog zdravlja. Savet veterinara mora biti zatražen svaki put kada postoji
sumnja.
c) Doping i lekovi
Zloupotreba dopinga i lekova je ozbiljan prestup i neće biti tolerisan. Posle bilo kog veterinarskog
tretmana treba obezbediti dovoljno vremena za potpun oporavak pre sledećeg takmičenja.
d) Operacije
Svaka operacija koja dovodi u opasnost zdravlje takmičarskog konja ili bezbednost ostalih konja i/ili
takmičara ne sme biti dopuštena.
e) Ždrebne kobile/Kobile koje su se tek oždrebile
Kobile ne smeju da se takmiče sa navršenih četiri meseca ždrebnosti kao ni dok ždrebe
sisa.
f) Zloupotreba dejstava
Zlostavljanje konja korišćenjem bilo prirodnih bilo veštačkih (kao što su bič. mamuze i
slično) dejstava jahača neće biti tolerisana.
3.
Takmičenja ne smeju da škode dobrobiti konja
a) Prostor za takmičenje
Konji se moraju trenirati i takmičiti samo na odgovarajućim i sigurnim podlogama. Sve prepone
moraju biti napravljene tako da se sigurnost konja ima u vidu.
b) Podloga
Sva podloga po kojoj konj korača, trenira ili se takmiči mora biti tako napravljena i održavana da
smanji faktore rizika koji bi doveli do povreda. Posebna pažnja mora biti posvećena pripremanju,
sastavu i održavanju takvih površina.
c) Ekstremni vremenski uslovi
Takmičenja ne smeju biti održavana po ekstremnim vremenskim uslovima ako je ugroženo zdravlje
ili dobrobit konja. Mere za hlađenje konja moraju biti preduzete odmah po završetku takmičenja na
vrućem i vlažnom vremenu.
d) Smeštaj na takmičenjima
Štale moraju biti sigurne, higijenske, komforne, sa dobrom ventilacijiom i dovoljno velike za
tip konja koji je u njima smešten. Čista i kvalitetna stelja, hrana, kao i sveža voda za piće,
kao i voda za pranje moraju uvek biti dostupni.
e) Sposobnost za transport
Posle takmičenja, konj mora biti spreman za put u skladu sa FEI uputstvima.
4.
Svaki napor mora biti napravljen kako bi se obezbedilo da konji dobiju adekvatnu negu posle
takmičenja i da se sa njima humano postupa kada su njihove takmičarske karijere završene.
Propozicije
Ljubičevske igre CDN
a) Veterinarski tretman
Veterinarska pomoć mora da postoji na takmičenju. Ako je konj povređen ili iznuren tokom
takmičenja, takmičar je obavezan da sjaše, a veterinar mora da pregleda konja.
b) Uputni centri/klinike
Kad god je to potrebno, konj treba staviti u prikolicu i transportovati do najbliže klinike na dalju
procenu i terapiju. Povređenim konjima mora biti data sva potrebna terapija pre transporta.
c) Takmičarske povrede
Događaj usled koga je nastala povreda na takmičenju treba razmotriti. Uslovi podloge, broj
takmičara i ostali faktori rizika moraju biti pažljivo razmotreni kako bi se našli načini za
smanjenje povreda.
d) Eutanazija
Ako su povrede takve prirode da su isuviše ozbiljne, može se desiti da veterinar mora da uspava
konja što pre moguće, a u cilju ublažavanja patnje konja
e) Penzionisanje konja
Svaki napor mora biti učinjen da bi se konji koji su završili takmičarsku karijeru tretirali
humano i kako zaslužuju.
5.
FEI se zalaže da svi oni koji su uključeni u konjički sport postignu najviše moguće standarde u
edukaciji u svom domenu stručnosti koji je povezan sa brigom o takmičarskim konjima.
II-2. Sudijski kolegijum ima pravo eliminisati bilo kojeg konja tokom takmičenja ako po njihovom
mišljenju nije spreman za nastavak takmičenja. Žalba na ovu sudijsku odluku nije moguća.
II-3. Ovlašćeni predstavnik Antidoping agencije Republike Srbije (ADAS) može za sve vreme takmičenja
obaviti doping kontrolu takmičara i takmičarskih konja.
III – Pravo učešća
1.
Pravo učešća na Takmičenju imaju svi klubovi, takmičari i takmičarski konji koji su registrovani za
takmičenje za 2012. godinu u Savezu za konjički sport Srbije za olimpijske i FEI discipline konjičkog
sporta (SKSS-OFD u daljem tekstu Savez) u svojoj uzrastnoj kategoriji.
2.
Takmičenje je otvorenog tipa. Takmičar i takmičarski konj ne moraju da budu registrovani za isti
klub.
3.
U konkurenciji za Utakmicu boduju se svi takmičari koji nastupaju u toj Utakmici
4.
Broj konja sa kojim takmičar može nastupiti u jednoj utakmici nije ograničen.
5.
Nastup van konkurencije nije dozvoljen.
IV – Obaveze Organizatora
Organizator obezbeđuje i snosi troškove za:
1. Tročlani Sudijski kolegijum (lica sa liste sudija SKSS-OFD)
2. Stjuarde
3. Novčane i počasne nagrade za plasirane na Takmičenju
4. Medicinsku dežurnu ekipu sa ambulantnim kolima za sve vreme takmičenja.
5. Dežurnog veterinara
6. Dežurnog potkivača
7. Zapisničare (za svakog sudiju)
8. Da skup prijavi MUP
9. Minimalno 3 lica koja će da postave i rasklone arenu
10. Lice koje će da otvara i zatvara arenu
11. Ozvučenje i konferansijea
Propozicije
Ljubičevske igre CDN
12. Prostor za prihvat konja pod krovom, bokseve sa prostirkom koja će učesnicima biti na raspolaganju
tokom celog trajanja takmičenja.
13. Komplet za postavljanje arene
14. Ograđen prostor: za izvođenje takmičenja i za zagrevanje
15. Tri tende za sudijski kolegijum za zaštitu od elementarnih nepogoda, četiri stola i osam stolica za
službena lica
16. Da svim sudijama, dežurnom veterinaru, klubovima registrovanim za takmičenje za tekuću godinu
dostavi Propozicije, protokol i satnicu takmičenja
17. Sudijske liste i bodovne liste potražuje od Asocijacije
18. Pravljenje startne liste sa tačnim vremenom nastupa svakog takmičara (koja mora biti objavljenja
najmanje 1 sat pre početka takmičenja). Potražuje od Asoijacije
19. Po završetku Takmičenja obavezno bodovne liste sa konačnim rezultatima (ime takmičara, konja,
klub, kategorija, broj osvojenih poena, procenat i plasman) dostaviti Savezu.
V – Obaveze učesnika
1. Svi učesnici takmičenja (u daljem tekstu učesnici) su u obavezi da se prijave i upišu na takmičenje na
način i u rokovima predviđenim Propozicijama.
2. Učesnici su u obavezi da predaju Sudijskom kolegijumu pre početka takmičenja takmičarske lisanse
takmičara i takmičarske knjižice-pasoše takmičarskih konja.
3. Učesnici su u obavezi da za učešće na takmičenju izvrše uplatu kotizacije za takmičenje pre početka
takmičenja, a najkasnije na Tehničkoj konferenciji.
4. Učesnici su u obavezi da imaju kompletnu veterinarsku dokumentaciju za konja. Svako ne
posedovanje iste ide na rizik i štetu kluba i vlasnika konja.
5. Učesnici su u obavezi da imaju kompletno popunjenu takmičarsku knjižicu – pasoš konja.
6. Učesnici su u obavezi da se pridržavaju Protokola takmičenja pod pretnjom ne isplaćivanja novčane
nagrade.
7. Da je takmičarski konj vakcinisan u skladu sa Veterinarskim propisima R. Srbije i Pravilnikom o
organizaciji i izvođenju takmičenja u preskakanju prepiona pod pretnjom zabarane učestvovanja i
udaljavanja sa mesta takmičenja.
8. Da poseduje laboratorijsku analizu za konja na I.A.K. sa negativnim rezultatom na I.A.K. a u skladu
sa Veterinarskim propisima R. Srbije i Veterinarskim pravilnikom Saveza pod pretnjom zabrane
učestvovanja i udaljavanja sa mesta takmičenja.
9. Da takmičarska knjižica – pasoš konja bude popunjen u potpunosti (upisana vakcinacija, upisan
rezultat laboratorijske analize, popunjen identifikacioni karton i poglavlje sa podacima) pod pretnjom
zabrane učestvovanja.
10. Sva službena lica klubova učesnika, vlasnici konja koji se takmiče, takmičari i tehnička lica klubova
učesnika takmičenja u obavezi su da se ponašaju u sportskom duhu, da svojim ponašanjem
doprinesu boljem odvijanju takmičenja i da se pridržavaju Pravilnika i Propozicija Takmičenja.
11. Prijava za takmičenje: Prijavu takmičara za takmičenje dostaviti u naznačenom roku. Posle
naznačenog roka prijave se neće uzimati u razmatranje.
12. Prijava za takmičenje mora da sadrži za svakog takmičara posebno:
- ime i prezime
- ime konja
- kategoriju (D-J-S)
- klub
- trener
- utakmica
Ljubičevske igre CDN
Propozicije
VI – Individulni plasman
1. Takmičenje se održava u individualnoj konkurenciji za Utakmicu bez obzira na kategoriju jahača
(deca, juniori i seniori).
2. Za individualni plasman u Utakmici boduje se jedna utakmica:
Na osnovu osvojenih poena u testu (utakmici) računa se procenat osvojenih poena.
Pobednik za Utakmicu je takmičar koji je ostvario najveći ukupan procenat u Utakmici, drugoplasirani
je onaj takmičar sa sledećim ukupnim procentom itd. U slučaju da prva tri (3) takmičara imaju isti
ukupan procenat, za bolje plasiranog se proglašava onaj sa većim brojem poena u kolektivnim
ocenama. Ukoliko postoji situacija da takmičari imaju isti broj poena i u kolektivnim, ravnopravno
dele plasman. U slučaju jednakosti procenata za ostala mesta, takmičari će ravnopravno deliti
plasmane.
VII – Rezultati, bodovanja
1. Da bi takmičar bio rangiran u Utakmici mora da završi test.
VIII – Redosled nastupa
1. U konkurenciji za Utakmicu redosled nastupa/startovanja je sledeći: po startnoj listi
IX – Proglašenje pobednika, plasiranih i dodela nagrada
Proglašenje pobednika i plasiranih za utakmicu u individualnoj konkurenciji vrši se tako što se nakon
utakmice proglašavaju pobednik i plasirani u individualnoj konkurenciji u Utakmici.
NAPOMENA – VAŽNO: Na svečanost proglašenja pobednika i plasiranih takmičari moraju izaći u punoj
jahaćoj opremi u pratnji šefa ekipe ili trenera. Ne izlazak na proglašenje na način predviđen ovim
Propozicijama povlači neproglašenje i neisplaćivanje nagrade.
X – Nagrade
Nagrade za individualni plasman u Utakmici:
Plasman
I mesto
II mesto
III mesto
IV
V
XI – Kotizacija
700,00 RSD
Nagrade za utakmicu
Pehar + Rozeta
+ 24.000 RSD
pehar + medalja
+ 16.000 RSD
pehar + medalja
+ 11.000 RSD
Rozeta
+6.000 RSD
Rozeta
+ 3.000 RSD
Ljubičevske igre CDN
Propozicije
XII - Žalbe
1. Na osnovu Pravilnika (Član 439) žalbe na odluke Sudijskog kolegijum podnose se u toku takmičenja
neposredno Sudijskom kolegijumu u pismenoj formi uz polaganje kaucije u dinarskoj protivvrednosti
obračunato po srednjem kursu, u iznosu od 100 evra. Žalba se može uputiti pismeno na tehničkoj
konferenciji, ili najranije 1 sat pre početka takmičenja, ili posle završene utakmice ili najkasnije pola
sata posle završetka takmičenja.
2. Na osnovu Pravilnika (Član 439) žalbu u pismenoj formi može uložiti sam takmičar, šef ekipe ili
trener. Žalbu u pismenoj formi može uložiti i pojedini sudija i/ili rukovodstvo takmičenja.
3. Shodno odredbama Pravilnika, Sudijski kolegijum je dužan da odmah reši podnetu žalbu . Ukoliko se
žalba reši povoljno po žalioca, kaucija se vraća, a ako je rešenje negativno kaucija se zadržava i
pripada Savezu. Ukoliko Sudijski kolegijum nije u mogućnosti da reši žalbu u toku samog takmičenja,
ili žalilac nije zadovoljan odlukom može se žaliti nadležnom Savezu.
4. Za primljenu kauciju za žalbu Sudijski kolegijum ne izdaje priznanicu i ovakav slučaj unosi u zvanični
sudijski zapisnik sa svim potrebnim podacima.
5. Žalbu isključivo u pismenoj formi i kauciju (dinarska protivvrednost obračunat srednji kurs od 100
evra) od žalioca prima predsednik Sudijskog kolegijuma.
XIII – Smeštaj konja
1. Smeštaj konja je u boksevima. Organizator takmičenja obezbeđuje smeštaj za konje koji dolaze van
štalskog kruga gde se održava takmičenje. Naglasiti dolazak pastuva radi blagovremenog
obezbeđenja adekvatnog smeštaja.
Bojan Josifovski, Aleksandar Avramović
XIV – Tehničke odredbe
1. Test:
Test u utakmici
Dressage Test – Elementary
FEI World Dressage Challenge 2011
Link testa se nalazi na imenu testa
2. Koeficijenti po starosnoj kategoriji jahača u utakmici u kojoj se takmiče:
Utakmica
I
deca
1.10
juniori seniori
1.05
1.00
XV – Tehnički uslovi
1. Arena za takmičenje – dimenzija: 20m x 60m
 Arena se postavlja na odgovarajućem ravnom travnatom terenu. Arena mora da bude fizički
odvojena od publike najmanje 10m.
 Označavanje arene:
• kontinuiranim belim ogradicama
• Spoljne oznake moraju biti jasno vidljive sa crnim slovima na beloj podlozi. Moraju biti
postavljene 0.5m od spoljnih ivica arena. Unutrašnja slova (D, I, X, L, G) postavljaju se na
0.5m od spoljne ivice sa iste strane arene. Postavljaju se nešto iza spoljnih oznaka
pomerenih malo u desno radi dobre vidljivosti.
Ljubičevske igre CDN
Propozicije
• Ulaz širine 2 metra (po 1m sa svake strane centralne linije) mora biti ostavljen kod slova A
koje mora biti postavljeno na dovoljnoj razdaljini od ulaza minimum 10m da bi omogućili
konjima da u arenu uđu po pravoj liniji. Kada je arena obeležena samo belom linijom na
zemlji ulaz mora biti označen sa dva bela kočića.
 Prateći elementi uz arenu:
• po 1 sto i dve stolice za svakog sudiju člana sudijskog kolegijuma (stolovi i stolice za sudije
i zapisničare postavljaju se sa spoljne strane arene, razmak 5m od ivice arene, kod slova
kod kojih će da sede sudije
• zaštitu od elementarnih uslova za sudije (npr. suncobrani)
• sto i stolica za stjuarda (postavljaju se u dogovoru sa stjuardom)
• tabla na kojoj će se ispisivati rezultati
 Inspekcija arene je obavezna i isključivo je mogu obaviti sudije i izvršiti korekciju ukoliko je
neophodno.
2. Vrsta podloge: trava
3. Prostor za zagrevanje 20m x 40m – iste podloge kao i takmičarska arena.
XVII - ZAVRŠNE ODREDBE
1. U slučaju više sile Organizator u saradnji sa Sudijskim kolegijumom može da donose odluku o
pomeranju satnice programa ili otkazivanju samog takmičenja.
2. Organizator i domaćin ne snosi odgovornost u slučaju povrede ili nesreće takmičara, konja i ostalih
učesnika, kao i u slučaju materijalne štete nastale po bilo kom osnovu.
Za tumačenje propozicija nadležan je Organizator
Ljubičevske igre CDN
1.
2.
A
X
C
MXK
KA
3.
4.
Konačna
ocena
Ispravka
Koeficijent
Jasna definisanost i tečnost
prelazaka
10
10
Srednji kas
Radni kas
10
Regularnost i produženje
koraka i okvira
(Prelasci na H i F)
10
Jasna definisanost i
tečnost prelazaka.
A
L
Niz centralnu liniju
Jilding u levo, sa povratnkom na
stazu između S i H.
10
Tečnost u izvođenju i
balans, paralelnost sa
stazom, aktivnost
C
Lako jahanje na krugu prečnika 20
m na desno. Na otvorenoj strani
kruga (pri prelasku centralne
linije) lagano produžiti dizgine i
dozvoliti konju da se istegne na
dugom dizginu unapred i na dole.
Na zatvorenoj strani kruga (pri
povratku na početnu tačku kruga)
prihvatati dizgine
10
Srednji hod
10
HXF
FA
C
K
Tečnost u izvođenju i
balans, paralelnost sa
stazom, aktivnost
10
2
Ujednačenost ritma i
održavanje pozicije i
balansa u toku davanja
ruku, dizgini bi trebalo da
su jasno pušteni
Istezanje vrata i nosa
unapred i na dole,
postojanost kontakta,
regularnost i balans kasa
2
Regularnost, opuštenost i
pokrivenost tla
Srednji hod, produžiti dizgine i
dozvorliti konju da se istegne na
dugom dizginu
10
VK
2
Srednji hod i prikupiti dizgine
Ritam i aktivnost koraka,
produženje okvira. Tečnost
u skraćivanju dizgina i
zadržavanje aktivnosti i
kvaliteta hoda.
Prelasci
Nastaviti u radnom levom galopu
Pravost i balans
10
KF
Radni galop
FM
MH
Srednji galop
Radni galop
10
Produženje okvira,
pokrivenost tla.
(Prelascinat F i M)
10
Jasna definisanost i
tečnost prelazaka
14.
15.
Bend na C, regularnost i
produženje koraka i okvira
10
Krug prečnika 20m na levo, dati
ruke i prekinuti kontakt na nekoliko
koraka
11.
13.
10
C
MV
12.
Ulazak. Pravost, aktivnost i
stoj, prelasci
Niz centralnu liniju
Jilding u desno, sa povratnkom na
stazu između R i M
9.
10.
Smernice
A
L
7.
8.
Skrenuti desno
Srednji kas
Radni kas
(Prelasci na M i K)
5.
6.
Ući u radnom kasu
Stoj - Nepokretnost - Pozdrav
Nastaviti u radnom kasu
Ocena
Test
Ocene
Propozicije
HB
PV
VS
Promena ruke
Pola kruga u kontra galopu
Kontra galop
10
2
Kvalitet galopa,
samonosivost, balans i
zadržavanje zadnjih nogu
na liniji prednjih
Komentari
Ljubičevske igre CDN
Konačna
ocena
Koeficijent
Ispravka
Ocene
Test
Ocena
Propozicije
Smernice
Komentari
16.
S
Srednji hod
10
Pravost, balans, prelasci i
kvalitet hoda
17
H
Radni galop
10
Prelazak, pravost, kvalitet
galopa
18
MF
FK
Srednji galop
Radni galop
10
Produženje okvira i koraka
Prelasci na M i F
10
Jasna definisanost i
tečnost prelazaka
10
Kvalitet galopa,
samonosivost, balans i
zadržavanje zadnjih nogu
na liniji prednjih
19.
20.
KB
RS
SV
Promena ruke u radnom galopu
Pola kruga u kontra galopu
Kontra galop
2
21.
V
Radni kas
10
Prelazak i kas između V i A
22.
A
I
Niz centralnu liniju
Stoj - Nepokretnost - Pozdrav
10
Kvalitet kasa, pravost,
prelasci, stoj.
Napustiti arenu na A u hodu na
dugom dizginu
Total
270
Kolektivn ocene:
1.
Kretnje konja (regularnost i sloboda koraka)
10
1
2.
Impuls (volja konja za kretanjem napred,
elastičnost kretnje, relaksiranost leđa i
angažovanost zadnjeg dela trupa)
10
1
3.
Podatnost (pažnja i poverenje, harmonija i
lakoća pokreta, prihvatanje žvale)
10
2
Stav jahača u sedlu i sedište.
10
2
5.
Pravilnost, tačnost, uticaj i nezavisnost
dejstava
10
2
6.
Preciznost, jahanja uglova
10
2
4.
Total
Generalni komentari:
370
Oduzima se / kazneni poeni
1 . greška= - 2 poena
2. greška = - 4 poena
3. greška = Eliminacija
Listu grešaka i propusta - anex “Greške”
TOTAL
Organizator :
(taćna adresa)
TOTAL u %:
Potpis Sudije :
Edition 2011 ©
Fédération Equestre Internationale
Reproduction strictly reserved
Prevod: Asocijacija za dresurni i para-dresurni
konjički sport Srbije
Download

PROPOZICIJE - dresura.rs