Nacionalni sportski savezi
i udruženja |1
KROVNE NACIONALNE SPORTSKE FEDERACIJE
SPORTSKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Makedonska 28/II
Telefon:
011 322 42 69, 322 93 71
Fax
011 322 00 79
e-mail:
[email protected]
Website:
www.serbiansport.com
Stručna mišljenja
- Stručna komisija SSS
- Programska komisija SSS
Definisane odgovornosti u nacionalnom sportu:
Sport u lokalnim zajednicama, sport dece i omladine, obrazovanje i nauka u sportu,
kategorizacija neolimpijskog sporta, realizacja sportskog staža sportista, statusne potvrde, evidencija
kategorisanih sportista, pravo u sportu, praćenje sistemskog funkcionisanja nacionalnog sporta,
arbitraža u sportu, analitičko praćenje rezultata u nacionalnom sportu, monitoring nad javnim
nabavkama u sportu.Po slovu Zakona o sportu:
Sportski savez Srbije jeste teritorijalni sportski savez za Republiku Srbiju u koji se udružuju
nacionalni granski sportski savezi, nacionalna sportska udruženja, kao i pokrajinski, gradski
i opštinski teritorijalni sportski savezi.
Sportski savez Srbije obavlja poslove kojima se obezbeđuju uslovi za praćenje, razvoj i
unapređenje masovnog sporta, školskog sporta i vrhunskog sporta u neolimpijskim
sportovima, kao i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i Strategijom razvoja sporta u
Republici Srbiji (u daljem tekstu: Strategija), a posebno:
-utvrđuje, kao povereni posao, svojstvo lica koje se samostalno bavi sportom kao jedinim i
osnovnim zanimanjem na osnovu merila za utvrđivanje tog svojstva, koja utvrđuje uz saglasnost
Ministarstva;
-rešava arbitražne sporove za neolimpijske sportove;
-učestvuje u radu Upravnog odbora Republičkog zavoda;
-u svoje ime predlaže Godišnje i Posebne programe kojima se ostvaruje opšti interes u
oblasti sporta i prikuplja od svojih članova (nacionalnih granskih sportskih saveza neolimpijskih
sportova i teritorijalnih sportskih saveza) i u njihovo ime predlaže godišnje i posebne programe kojima
se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta;
-učestvuje u radu stručnih komisija koje vrše evaluaciju programa koji se finansiraju u skladu
sa ovim zakonom;
-daje mišljenje na akt ministra kojim se utvrđuje nacionalni granski sportski savez čiji se programi
finansiraju iz budžeta Republike Srbije, sportske grane i sportski objekti od značaja za Republiku
Srbiju;
-učestvuje u radu komisije za pripremu kategorizacije sportova, sportista i sportskih stručnjaka i
vrše rangiranje;
Nacionalni sportski savezi
i udruženja |2
-daje mišljenje u vezi sa kandidaturom za organizaciju velikih međunarodnih sportskih
takmičenja na teritoriji Republike Srbije.
OLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd,Generala Vasića 5
Telefon:
011 3671 574, 3671 575, 3671 576
Fax
011 3671 887
e-mail:
[email protected], [email protected]
Website:
www.oks.org.rs
Definisane odgovornosti u nacionalnom sportu:
Vrhunski sport, programiranje i priprema nacionalnog olimpijskog tima za
Olimpijske igre, Kategorizacija olimpijskih sportova, arbitraža u sportu,
međunarodna sportska diplomatija, nacionalne razvojne kampanje i inicijative..
Po slovu Zakona o sportu
Olimpijski komitet Srbije obavlja poslove kojima se obezbeđuju uslovi za: praćenje,
razvoj i unapređenje vrhunskog sporta i sistema vrhunskog sporta u olimpijskim sportovima,
organizaciju i održavanje međunarodnih sportskih takmičenja koja su u nadležnosti Međunarodnog
olimpijskog komiteta, ostvarivanje muđudržavne i međunarodne sportske saradnje i realizaciju
programa i projekata iz ove oblasti koji su od opšteg interesa za Republiku Srbiju, kao i druge poslove
u skladu sa ovim zakonom, a posebno:
-
rešava arbitražne sporove za olimpijske i paraolimpijske sportove;
-
učestvuje u radu Upravnog odbora Republičkog zavoda;
u svoje ime predlaže godišnje i posebne programe kojima se ostvaruje opšti interes u
oblasti sporta i prikuplja od svojih stalnih članova (nacionalnih granskih sportskih saveza olimpijskih
sportova) i u njihovo ime predlaže godišnje i posebne programe kojima se ostvaruje opšti interes u
oblasti sporta;
učestvuje u radu stručnih komisija koje vrše evaluaciju programa koji se finansiraju u
skladu s ovim zakonom;
daje mišljenje na akt ministra kojim se utvrđuju nacionalni granski sportski savezi čiji se
programi finansiraju iz budžeta Republike Srbije, sportske grane i sportski objekti od značaja za
Republiku Srbiju;
učestvuju u radu komisije za pripremu kategorizacije sportova, sportista i sportskih
stručnjaka i vrše rangiranje;
daje mišljenje u vezi s kandidaturom za organizaciju velikih međunarodnih sportskih
takmičenja na teritoriji Republike Srbije za olimpijske sportove.
Olimpijski komitet Srbije svoje aktivnosti obavlja u skladu sa načelima olimpijskog pokreta i
Olimpijskom poveljom Međunarodnog olimpijskog komiteta.
Nacionalni sportski savezi
i udruženja |3
Reči „olimpijski” i „olimpijada”, samostalno ili u međusobnoj vezi, kao i odgovarajuće
reči ili grupe reči u stranom jeziku, mogu biti korišćene u nazivu, odnosno poslovnom imenu neke
organizacije ili za označavanje određene sportske priredbe samo uz saglasnost Olimpijskog komiteta
Srbije
NACIONALNE SPORTSKE FEDERACIJE (SAVEZI)
I GRUPA SPORTOVA
Naziv:
ODBOJKAŠKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd,Terazije 35/II
Telefon:
011 3231 357, 30 35 634
Fax:
011 32 32 985
E-mail:
[email protected], [email protected]
Website:
www.ossrb.org
Naziv:
KOŠARKAŠKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Sazonova 83
Telefon:
011 34 00 820
Fax:
011 34 00 834
E-mail:
[email protected]
Website:
www.kss.rs
Naziv:
RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Obilićev venac 4/II
Telefon:
011 2621 450, 2621 454, 2625 139, 3283 191
Fax:
011 3036 775, 3036 776
E-mail:
[email protected]
Website:
www.rss.org.rs
Nacionalni sportski savezi
i udruženja |4
Naziv:
VATERPOLO SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11040 Beograd, Smetanina 2
Telefon:
011 2668 634, 2667 681, 2668 657
Fax:
011 2667 681, 2668 634
E-mail:
[email protected]
Website:
www.waterpoloserbia.org
Naziv:
VESLAČKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11030 Beograd, Ada Ciganlija 10
Telefon:
011 3541 395, 3541 398
Fax:
011 3541 396
E-mail:
[email protected]
Website:
www.serbian-rowing.org.rs
Naziv:
TENISKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11070 Novi Beograd, Impuls hol, Vladimira Popovića 10
Telefon:
011 3121 898
Fax:
011 3121 899
E-mail:
[email protected]
Website:
www.teniskisavez.com
Naziv:
FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Terazije 35
Telefon:
011 3235 354, 3246 208, 3233 447
Fax:
011 3233 433
E-mail:
[email protected]
Website:
www.fss.rs
Nacionalni sportski savezi
Naziv:
ATLETSKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Strahinjića bana 73a
Telefon:
011 2625 088, 2626 876
Fax:
011 2627 371
E-mail:
[email protected]
Website:
www.serbia-athletics.org.rs
Naziv:
PLIVAČKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Blagoja Parovića 150
Telefon:
011 3572 985
Fax:
011 3572 986
E-mail:
[email protected]
Website:
www.serbia-swim.org.rs
Naziv:
STRELJAČKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11030 Beograd, Službeni put Zavoda 5
Telefon:
011 3058 571, 3058 574, 3553 424
Fax:
011 355 65 56
E-mail:
[email protected]
Website:
www.serbianshooting.rs
i udruženja |5
Nacionalni sportski savezi
i udruženja |6
NACIONALNE SPORTSKE FEDERACIJE / II GRUPA SPORTOVA/
Naziv:
KAJAKAŠKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11030 Beograd, Ada Ciganlija 10
Telefon:
011 3541 145, 3059 608
Fax:
011 3540 072
E-mail:
[email protected]
Website:
www.kajakss.org.rs
Naziv:
RVAČKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd,Knez Mihailova 7/II
Telefon:
011 2628 787, 2620 386
Fax:
011 2628 787
E-mail:
[email protected]
Website:
www.wrestling-serbia.org.rs
Naziv:
STONOTENISKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Strahinjića Bana 73a
Telefon:
011 2631 375
Fax:
011 2625 048
E-mail:
[email protected]
Website:
www.stss.rs
Naziv:
KARATE FEDERACIJA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Kneza Mihaila 7/2
Telefon:
011 324 23 23
Fax:
011 323 22 09
E-mail:
[email protected], [email protected]
Website:
www.karateserbia.org
Nacionalni sportski savezi
Naziv:
DŽUDO SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Strahinjića Bana 73a
Telefon:
011 2634 929
Fax:
011 2626 763
E-mail:
[email protected] , [email protected]
Website:
www.judo.rs
Naziv:
PLANINARSKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Dobrinjska 11
Telefon:
011 2642 065
Fax:
011 2642 065
E-mail:
[email protected]
Website:
www.pss.rs
Naziv:
KUGLAŠKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Deligradska 27/III
Telefon:
011 2645 780
Fax:
011 2645 780
E-mail:
[email protected], [email protected]
Website:
www.kuglanje.cilj.org
Naziv:
BICIKLISTIČKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Terazije 35
Telefon:
011 3234 616
Fax:
011 3234 616
E-mail:
[email protected]
Website:
www.bss.rs
i udruženja |7
Nacionalni sportski savezi
i udruženja |8
Naziv:
TEKVONDO ASOCIJACIJA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Kneza Mihaila 7/II
Telefon:
011 3293 158
Fax:
011 3293 159
E-mail:
[email protected]
Website:
www.tas.org.rs
Naziv:
VAZDUHOPLOVNI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Uzun Mirkova 4/1
Telefon:
011 3285 107, 26 26 235, 26 25 825, 26 25 235
Fax:
011 2625 371
E-mail:
[email protected]
Website:
www.vss.rs
Naziv:
KIK BOKS SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Terazije 35
Telefon:
011 3235 143
Fax:
011 3235 143
E-mail:
[email protected], [email protected]
Website:
www.kick.rs
Naziv:
ŠAHOVSKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Nušićeva 25/II
Telefon:
011 3344 172, 3342 730
Fax:
011 3227 826
E-mail:
[email protected] , [email protected]
Website:
www.serbiachess.net
Nacionalni sportski savezi
Naziv:
GIMNASTIČKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Terazije 35/III
Telefon:
011 322 77 62
Fax:
011 322 77 62
E-mail:
[email protected]
Website:
www.gssrb.rs
Naziv:
BOKSERSKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd,Terazije 35/I
Telefon:
011 3234 212
Fax:
011 3233 148
E-mail:
[email protected]
Website:
www.boks.org.rs
i udruženja |9
OSTALE PREPOZNATE SPORTSKE FEDERACIJE OD STRANE
NACIONALNOG SPORTA /III-V GRUPA SPORTOVA/
Naziv:
SRPSKA TRIATLONSKA UNIJA
Adresa:
11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 87/264
Telefon:
011 3180 034
Fax:
011 3180 034
E-mail:
[email protected], [email protected]
Website:
www.triatlon.org.rs
Nacionalni sportski savezi
i u d r u ž e n j a | 10
Naziv:
SAVEZ HOKEJA NA LEDU SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Čarli Čaplina 39
Telefon:
011 2764 479, 3292 449
Fax:
011 2764 976
E-mail:
[email protected]
Website:
www.hockeyserbia.com
Naziv:
SPORTSKI AUTO I KARTING SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Kneginje Zorke 58 (privremena Crnotravska 13)
Telefon:
011 3984 990
Fax:
011 3984 993
E-mail:
[email protected]
Website:
www.sakss.org.rs
Naziv:
SKIJAŠKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Svetozara Markovića 7
Telefon:
011 3232 404, 3232 461
Fax:
011 3241 010
E-mail:
[email protected]
Website:
www.skisavez.com
Naziv:
RAGBI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Terazije 35/III
Telefon:
011 3245 743
Fax:
011 3245 743
E-mail:
[email protected] , [email protected]
Website:
www.rugbyserbia.com
Nacionalni sportski savezi
Naziv:
SAVEZ SRBIJE ZA DIZANJE TEGOVA
Adresa:
11000 Beograd, Knez Mihailova 7/2
Telefon:
011 3035 044, 063 287 263
Fax:
011 3035 044
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dizanje.rs
Naziv:
PLESNI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Ustanička 125/1
Telefon:
011 3837 568
Fax:
011 3837 568
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ples.co.rs
Naziv:
JET SKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Nevesinjska 2
Telefon:
011 2436 108
Fax:
011 2436 110
E-mail:
[email protected]
Website:
www.jetskisavezsrbije.com
Naziv:
MOTO SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Bulevar Despota Stefana 92
Telefon:
011 3294 144, 065 987 29 08
Fax:
011 3294 144
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mss-motosavezsrbije.com
i u d r u ž e n j a | 11
Nacionalni sportski savezi
Naziv:
JEDRILIČARSKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Knez Mihailova 7/2
Telefon:
011 3346 369
Fax:
011 3346 282
E-mail:
[email protected]
Website:
www.sailing.org.rs
Naziv:
JU JUTSU SAVEZ SRBIJE
Adresa:
21 000 N.Sad, Masarikova 25
Telefon:
021 529 670, 6571 782
Fax:
021 6571 782
E-mail:
[email protected], [email protected]
Website:
www.jujutsu.org.rs
Naziv:
KLIZAČKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Deligradska 27
Telefon:
011 264 29 90, 061 230 02 76
Fax:
011 264 29 90
E-mail:
[email protected]
Website:
www.klizackisavezsrbije.rs
Naziv:
MAČEVALAČKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Obilićev venac 4
Telefon:
011 3286 165
Fax:
011 2631 272
E-mail:
[email protected]
Website:
www.mss.org.rs
i u d r u ž e n j a | 12
Nacionalni sportski savezi
i u d r u ž e n j a | 13
Naziv:
SAVEZ ZA SKOKOVE U VODU SRBIJE
Adresa:
11030 Beograd, Blagoja Parovića 150
Telefon:
011 3573 009, 064 297 14 69
Fax:
011 3573 009
E-mail:
[email protected]
Website:
www.serbiandiving.org.rs
Naziv:
ORIJENTIRING SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Zmaja od Noćaja 9/4
Telefon:
060 6628 550, 060 6628 560
Fax:
011 262 85 53
E-mail:
[email protected]
Website:
www.orijentiring.rs
Naziv:
BADMINTON SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11030, Arčibalda Rajsa 3
Telefon:
011 3059 275
Fax:
011 3059 275
E-mail:
[email protected]
Website:
www.badminton.org.rs
Naziv:
SAVEZ SRBIJE ZA BODI BILDING, FITNES, BODI FITNES I
AEROBIK
Adresa:
11000 Beograd, Knez Mihailova 7/2
Telefon:
066 880 80 08, 063 8464 849
Fax:
011 830 1062
E-mail:
[email protected]
Website:
www.bbss.rs
Nacionalni sportski savezi
i u d r u ž e n j a | 14
Naziv:
SAVEZ ZA KONJIČKI SPORT SRBIJE ZA OLIMPIJSKE I F.E.I.
DISCIPLINE KONJIČKOG SPORTA
Adresa:
11000 Beograd, Sremska 6
Telefon:
011 3284 982
Fax:
011 3284 982
E-mail:
[email protected]
Website:
www.skss-ofd.org.rs
Naziv:
SAVEZ ORGANIZACIJA PODVODNIH AKTIVNOSTI SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Beogradska 71
Telefon:
011 3222 232, 063 309 007
Fax:
011 3222 232
E-mail:
[email protected]
Website:
www.sopas.rs
Naziv:
SAMBO SAVEZ SRBIJE
Adresa:
21000 Novi Sad, Bore Prodanovića 6a/IV
Telefon:
021 547 290, 021 654 6088
Fax:
021 547 290, 021 654 6088
E-mail:
[email protected]
Website:
www.sambo.rs
Naziv:
SAVATE SAVEZ SRBIJE
Adresa:
22 400 Ruma, 27 oktobra 7a
Telefon:
022 479 963, 064 132 3228
Fax:
022 479 963
E-mail:
[email protected]
Website:
www.savate-srbija.com
Nacionalni sportski savezi
Naziv:
BOB SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11070 Novi Beograd, Gandijeva 202/18
Telefon:
011 3177 863, 064 1544427
Fax:
011 3177 863
E-mail:
[email protected]
Naziv:
i u d r u ž e n j a | 15
SANKAŠKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11070 Novi Beograd, Gandijeva 202/18
Telefon:
011 3177 863, 064 1544427
Fax:
011 3177 863
E-mail:
[email protected]
Naziv:
SAVEZ ZA SINHRONO I UMETNIČKO PLIVANJE SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Deligradska 27
Telefon:
011 36 50 108
Fax:
011 36 50 108
E-mail:
[email protected]
Website:
www.synchro-serbia.org.rs
Naziv:
SKVOŠ ASOCIJACIJA SRBIJE
Adresa:
11030 Beograd, Kneza Višeslava 27
Telefon:
30 55 808, 064 6400 175
Fax:
30 55 808
E-mail:
[email protected]
Website:
www.squash.rs
Nacionalni sportski savezi
i u d r u ž e n j a | 16
Naziv:
STRELIČARSKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11118 Beograd, Maksima Gorkog 89, Poštanski fah 48/11
Telefon:
064 1860 283
E-mail:
[email protected]
Website:
www.serbianarchery.com
Naziv:
STRELJAČKI SAVEZ ZA LETEĆE METE SRBIJE
Adresa:
11211 Beograd, Zrenjaninski put 170
Telefon:
011 2075 271
Fax:
011 2075 263
E-mail:
[email protected]
Website:
www.claytarget.rs
Naziv:
RAFTING SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11080 Zemun, Cara Dušana 167
Telefon:
011 3076 914, 063 7725 678
Fax:
011 3076 914
E-mail:
[email protected]
Website:
www.raftingsavezsrbije.org
Naziv:
BOĆARSKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Makedonska 28/2
Telefon:
011 3035 044, 063539 065
Fax:
011 3035 044
E-mail:
[email protected]
Website:
www.bocarisrbije.org.rs
Nacionalni sportski savezi
i u d r u ž e n j a | 17
Naziv:
TUG OF WAR SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Borivoja Stevanovića 11a/1
Telefon:
061 27 27 350
E-mail:
[email protected]
Website:
www.tugofwar-srbija.rs
Naziv:
KYOKUSHINKAI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Svetog Save 2
Telefon:
064 117 92 07
Fax:
011 3442 931
E-mail:
[email protected]
Website:
www.kyokushinserbia.com
Naziv:
SRPSKA ASOCIJACIJA AMERIČKOG FUDBALA
Adresa:
26300 Vršac Đerdapska 1,
Telefon:
060 554 33 99
E-mail:
[email protected]
Website:
www.saaf.rs
Naziv:
SAVEZ ZA SKIJANJE NA VODI SRBIJE I WAKEBOARD
SRBIJE
Adresa:
11070 Novi Beograd, Dragiše Brašovana 2
Telefon:
011 3183 338, 063 364 911
Fax:
011 227 1135
E-mail:
[email protected], [email protected]
Nacionalni sportski savezi
Naziv:
SKYBALL SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Ilije Đuričića 81
Telefon:
011 2395 283
Fax:
011 2395 283
E-mail:
[email protected]
Website:
www.skyballsrbija.com
Naziv:
SOFTBALL SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Spasenovićeva 12
Telefon:
011 2395 230
Fax:
011 2395 230
E-mail:
[email protected]
Website:
www.softball.in.rs
Naziv:
KONJIČKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11030 Beograd, Paštrovićeva 2
Telefon:
011 3552 367, 062 209 161
Fax:
011 3552 367
E-mail:
[email protected]
Naziv:
SAVEZ HOKEJA NA TRAVI SRBIJE
Adresa:
11030 Kneza Višeslava 27
Telefon:
064 3056 884
E-mail:
[email protected]
Website:
www.hockey.rs
i u d r u ž e n j a | 18
Nacionalni sportski savezi
i u d r u ž e n j a | 19
Naziv:
SRPSKA PIKADO UNIJA
Adresa:
24000 Subotica, Vase Stajica 7
Telefon:
024 551 781, 063 775 8079
Fax:
024 551 781
E-mail:
[email protected]
Website:
www.dart-psv.org.rs
Naziv:
SAVEZ ZA PRAKTIČNO STRELJAŠTVO SRBIJE
Adresa:
11070 N.Beograd, Dr. Ivana Ribara 170
Telefon:
011 2163 675, 064 1357 367
Fax:
011 2163 675
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ipsc.rs
Naziv:
NACIONALNI SAVEZ ZA KARLING SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Gospodar Jevremova 57
Telefon:
060 0320 169
Fax:
011 2652 557
E-mail:
[email protected]
Website:
www.curling.rs
Naziv:
RAGBI 13 FEDERACIJA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Dobračina 14
Telefon:
011 3284 065, 063 8668 458
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ragbiliga.rs
Nacionalni sportski savezi
i u d r u ž e n j a | 20
Naziv:
BIATLON SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Dobrinjska 11
Telefon:
011 268 2789, 064 150 8403
Fax:
011 268 2789
E-mail:
[email protected]
Website:
www.biathlon-serbia.org.rs
Naziv:
GO SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11070 Beograd, Treći Bulevar 34
Telefon:
063 623 309
E-mail:
[email protected]
Website:
www.goss.rs
Naziv:
BASEBALL SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Bulevar Despota Stefana 39a
Telefon:
011 2757 579, 064 19 66 785
Fax:
011 311 6286
E-mail:
[email protected]
Website:
www.baseballsrbija.com
Naziv:
GOLF SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Ustanička 153/17
Telefon:
065 20 20 600
E-mail:
[email protected]
Nacionalni sportski savezi
i u d r u ž e n j a | 21
Naziv:
SAVEZ SPORTSKIH RIBOLOVACA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Milovana Milovanovića 4/1
Telefon:
011 3613 379, 3613 398, 037 418 330, 064 884 6100
Fax:
037 420 850
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ribolovci.org.rs
Naziv:
KENDO SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11080 Zemun, Nikole Tesle 5
Telefon:
064 1120 469
Fax:
011 219 3693
E-mail:
[email protected]
Website:
www.kendo.rs
Naziv:
BRIDŽ SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Kneginje Zorke 26
Telefon:
011 3035 044, 063 241 922
Fax:
011 3035 044
E-mail:
[email protected]
Website:
www.bridgeserbia.org
Naziv:
PAINTBALL SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Kablarska 27
Telefon:
011 744 8426, 063 779 0001
E-mail:
[email protected]
Website:
www.paintball.org.rs
Nacionalni sportski savezi
i u d r u ž e n j a | 22
Naziv:
SVEBOR SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Mutapova 23
Telefon:
011 2438 673, 064 1715 248
Fax:
011 2438 673
E-mail:
[email protected]
Website:
www.svebor.org.rs
Naziv:
BILIJAR SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Majke Jevrosime 19
Telefon:
065 900 20 10, 065 900 30 10
E-mail:
[email protected], [email protected]
Website:
www.bilijar.rs
Naziv:
UJEDINJENA SPORTSKO PENJAČKA FEDERACIJA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Džona Kenedija 19
Telefon:
064 1211 977
E-mail:
[email protected]
Website:
www.uspfs.rs
Naziv:
AIKIDO SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Vjekoslava Kovača 11
Telefon:
011 3806 081, 063 264 083
Fax:
011 2424 683
E-mail:
[email protected]
Website:
www.aikidounion.com
Nacionalni sportski savezi
Naziv:
KORFBOL SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Krunska 7
Telefon:
011 32 44 771, 063 441 238
Fax:
011 32 44 771
E-mail:
[email protected], [email protected]
Website:
www.korfbol.rs
Naziv:
KRIKET FEDERACIJA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Dositejeva 1a
Telefon:
011 2626 780
Fax:
011 2626 780
E-mail:
[email protected]
Website:
www.serbiacricket.com
Naziv:
BOWLING SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11080 Zemun, Dobanovačka 56
Telefon:
063 243 073
E-mail:
[email protected]
Website:
www.bowlingsavezsrbije.com
Naziv:
SPORTSKI SAVEZ SPELEOLOGA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Zmaja od Noćaja 9
Telefon:
011 2349 857
Fax:
011 2349 857
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ssss.org.rs
i u d r u ž e n j a | 23
Nacionalni sportski savezi
i u d r u ž e n j a | 24
NACIONALNI SPORTSKI SAVEZI OSOBA SA INVALIDITETOM
Naziv:
SPORTSKI SAVEZ INVALIDA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Savski Trg 9/2
Telefon:
011 6657 535
Fax:
011 6658 663
E-mail:
[email protected]
Website:
www.ssisrbije.org
Naziv:
PARAOLIMPIJSKI KOMITET SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Sjenička 1
Telefon:
011 2452 479, 064 18 30 472
Fax:
011 2452 479
E-mail:
[email protected]
Website:
www.paralympic.rs
Naziv:
SPECIJALNA OLIMPIJADA
Adresa:
11000 Beograd, Vojislava Ilića 4a
Telefon:
011 2400 821, 063 311 541
Fax:
011 2400 821
E-mail:
[email protected]
Website:
www.specijalnaolimpijada.com
Naziv:
SPORTSKI SAVEZ GLUVIH SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Svetog Save 16-18
Telefon:
011 2436 539, 063 395 114
Fax:
011 311 74 35
E-mail:
[email protected]
Nacionalni sportski savezi
i u d r u ž e n j a | 25
NACIONALNI REKREATIVNI SPORTSKI SAVEZI
Naziv:
ASOCIJACIJA ”SPORT ZA SVE’’ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Terazije 35/III
Telefon:
011 32 34 809, 32 32 986, 063 254 791
Fax:
011 32 34 809
E-mail:
sportzasvesrbije@yahoo.com, allsport@eunet.rs
Website:
www.sportforallserbia.rs
Naziv:
SAVEZ ZA REKREATIVNI SPORT SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Knez Mihailova 7-M
Telefon:
011 26 21 130, 064 333 8727
E-mail:
savezzarekreativnisport@yahoo.com
Website:
www.rekreativnisport.org.rs
Naziv:
SAVEZ ZA REKREACIJU I FITNES SRBIJE
Adresa:
11070 N.Beograd, Milentija Popovića 18/II/14
Telefon:
011 311 56 48, 064 157 6868
Fax:
011 311 56 48
E-mail:
office.srfs@vektor.net, office@srfs.org.rs
Website:
www.srfs.org.rs
Naziv:
SAVEZ SOKO SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Deligradska 27
Telefon:
011 361 30 36
Fax:
011 643 296
E-mail:
sokosrbije@beotel.rs
Nacionalni sportski savezi
i u d r u ž e n j a | 26
Naziv:
ASOCIJACIJA ’’SPORT ZA SVE’’ BEOGRADA
Adresa:
11000 Beograd, Deligradska 27
Telefon:
011 265 95 34
Fax:
011 264 32 96
E-mail:
allsport@eunet.rs , sportaso@sbb.co.rs
Website:
www.sportforall.org.rs
NACIONALNI ŠKOLSKI I STUDENTSKI SPORTSKI SAVEZI
Naziv:
DRUŠTVO PEDAGOGA FIZIČKE KULTURE SRBIJE
Adresa:
23000 Zrenjanin, Ive Lole Ribara 68
Telefon:
023 534 575, 064 37 19 099
Fax:
023 534 575
E-mail:
djukicverica@gmail.com
Website:
www.drustvopedagogasrbije.net
Naziv:
Adresa:
SAVEZ ZA ŠKOLSKI SPORT I OLIMPIJSKO VASPITANJE
SRBIJE
11070 Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 2 (Palata Srbije)
Telefon:
011 301 44 32, 063 229 057, 064 86 79 731
Fax:
011 301 44 32
E-mail:
office@skolskisportsrbije.org.rs , skolskisport@mos.gov.rs
Website:
www.skolskisportsrbije.org.rs
Nacionalni sportski savezi
i u d r u ž e n j a | 27
Naziv:
UNIVERZITETSKI SPORTSKI SAVEZ SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Strahinjića Bana 73a/1
Telefon:
011 2628 658
Fax:
011 2628 658
E-mail:
usss@eunet.rs
Website:
www.usss.org.rs
Naziv:
UNIVERZITETSKI SPORTSKI SAVEZ BEOGRADA
Adresa:
11000 Beograd, Balkanska 4/1
Telefon:
011 2688 640
Fax:
011 2688 640
E-mail:
ussb@eunet.rs
SPORTSKA STRUKOVNA UDRUŽENJA
Naziv:
UDRUŽENJE DRŽAVNIH REPREZENTATIVACA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Deligradska 27
Telefon:
011 264 3182, 063 4666 33
Naziv:
UDRUŽENJE SPORTSKIH NOVINARA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Resavska 28
Telefon:
011 32 36 337, 32 36 493
Fax:
011 33 41 815
E-mail:
usns@uns.org.rs
Website:
www.usns.rs
Nacionalni sportski savezi
i u d r u ž e n j a | 28
Naziv:
SAVEZ TRENERA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Ada Ciganlija 10
Telefon:
011 357 1095, 064 832 0000
Fax:
011 357 1093
E-mail:
n.manojlovic1@gmail.com
Naziv:
UDRUŽENJE ZA MEDICINU SPORTA SRBIJE
Adresa:
11030 Beograd, Lazarevački drum 14
Telefon:
011 3058 377, 063 335 008
Fax:
011 3058 377
E-mail:
smas.info@gmail.com
Website:
www.smas.org
Naziv:
TRENERSKA ZAJEDNICA ATLETSKIH SAVEZA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Strahinjića Bana 73a
Telefon:
011 328 3188
E-mail:
trenerass@eunet.rs
Website:
www.serbia-athletics.org.rs/sr/treneri
Naziv:
UDRUŽENJE STRUČNJAKA ZA FITNES I AEROBIK SRBIJE
Adresa:
11 000 Beograd, Sokolska 12
Telefon:
064 16 06 730
E-mail:
fass.udrzenje@gmail.com, sanjak13@yahoo.com
Website:
www.fass.rs
Nacionalni sportski savezi
i u d r u ž e n j a | 29
Naziv:
UDRUŽENJE KOŠARKAŠKIH TRENERA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Sazonova 83
Telefon:
011 3400 852
Fax:
011 3400 851
E-mail:
ukts@ukts.rs
Website:
www.ukts.rs
Naziv:
ZAJEDNICA TRENERA RUKOMETNOG SAVEZA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Obilićev Venac 4/II
Telefon:
011 2621 450, 0648827217
Fax:
011 3036 775
E-mail:
treneri@trenerirss.rs , sasarukomet@gmail.com
Website:
www.trenerirss.rs
Naziv:
UDRUŽENJE SRPSKIH KOŠARKAŠKIH SUDIJA
Adresa:
11000 Beograd, Sazonova 83
Telefon:
011 3400 881
Fax:
011 3400 882
E-mail:
gensek@usksudija.com
Website:
www. usksudija.com
Naziv:
UDRUŽENJE ODBOJKAŠKIH TRENERA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Terazije 35/III
Telefon:
011 3235 654
Fax:
011 3235 654
E-mail:
office@uots.org.rs
Website:
www.uots.org.rs
Nacionalni sportski savezi
i u d r u ž e n j a | 30
Naziv:
UDRUŽENJE ODBOJKAŠKIH KLUBOVA PRVIH LIGA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Vlajkovićeva 28/III
Telefon:
011 3244 642, 3245 326
Fax:
011 3244 642
E-mail:
office@uokpl.rs
Website:
www.uokpl.rs
Naziv:
UDRUŽENJE ODBOJKAŠKIH KLUBOVA REPUBLIČKIH LIGA
Adresa:
11000 Beograd, Terazije 35/2
Telefon:
011 26 222 46
Fax:
011 26 222 46
E-mail:
uokrl@ossrb.org
Website:
www.uokrl.org
Naziv:
UDRUŽENJE ODBOJKAŠKIH SUDIJA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Terazije 35/II
Telefon:
011 3231 357, 3232 985
Fax:
011 3231 357, 3232 985
E-mail:
office@uoss.rs
Website:
www.uoss.rs
Naziv:
UDRUŽENJE FUDBALSKIH SUDIJA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Terazije 35
Telefon:
011 3233 447, 3246 208
Fax:
011 3233 433
E-mail:
office@fss.rs
Website:
www.fss.rs
Nacionalni sportski savezi
i u d r u ž e n j a | 31
Naziv:
UDRUŽENJE PLIVAČKIH TRENERA SRBIJE
Adresa:
11 000 Beograd, Blagoja Parovića 150
Telefon:
011 3572 985
Fax:
011 3572 985
E-mail:
office@serbia-swim.org.rs
Website:
www.serbia-swim.org.rs
Naziv:
UDRUŽENJE SPORTSKIH FOTOGRAFA
Adresa:
11000 Beograd, Deligradska 27/3
Telefon:
065 2242 111
E-mail:
tosafoto@gmail.com
Naziv:
ZAJEDNICA TRENERA RUKOMETNOG SAVEZA SRBIJE
Adresa:
11000 Beograd, Obilićev Venac 4/II
Telefon:
011 2621 450, 2621 454, 2634 782
Fax:
011 3036 775, 3036 776
E-mail:
treneri@trenerirss.rs
Website:
www.trenerirss.rs
Naziv:
Adresa:
UDRUŽENJE NOSILACA NACIONALNIH SPORTSKIH
PRIZNANJA
11030 Beograd, Ada Ciganlija 10
Telefon:
063 239 694
E-mail:
nac.priznanja@gmail.com
Nacionalni sportski savezi
SPORTSKA DRUŠTVA
Naziv:
SD CRVENA ZVEZDA
Adresa:
11000 Beograd, Ljutice Bogdana 1a
Telefon:
011/3672-516
Fax:
011/2662-227
E-mail:
kabinet@sd-crvenazvezda.net
Website:
www.sd-crvenazvezda.net
Naziv:
SD PARTIZAN
Adresa:
11000 Beograd, Humska 1
Telefon:
011 2648-222
Fax:
011 2648-678
E-mail:
jsd@partizan.rs
Naziv:
SD RADNIČKI BEOGRAD
Adresa:
11000 Beograd, Vojvode Šupljikca 31
Telefon:
011 2455 393
E-mail:
sdr@sbb.rs
i u d r u ž e n j a | 32
Download

Nacionalni sportski savezi i udruženja | 1 KROVNE NACIONALNE