ШАХОВСКИ
САВЕЗ
СРБИЈE
Београд
11. 12. 2014.
Број:
394
Београд
Нушићева 25/II
Тел 0113344172
Факс 0113342730
e-mail:[email protected]
www.serbiachess.net
Шаховском савезу Централне Србије
Шаховском савезу Војводине
Шаховском савезу Београда
Шаховском савезу Косова и Метохије
Клубовима Прве лиге Србије (мушкарци и жене)
На основу члана 31. Статута Шаховског савеза Србије заказујем редовну седницу
Скупштине Шаховског савеза Србије, која ће се одржати у петак, 26. децембра 2014.
године, у Београду, Делиградска 27/II, (Стари ДИФ), са почетком у 12.00 часова.
За седницу Скупштине се предлаже следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д:
1. Избор радних тела
2. Усвајање Пословника о раду Скупштине
3. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине ШСС
4. Избор потпредседника Шаховског савеза Србије
5. Разматрање и усвајање извештаја о раду Извршног одбора ШСС за 2014. годину
6. Разматрање и усвајање извештаја о раду Надзорног одбора ШСС за 2014. годину
7. Разно
Обавештавамо Удружене шаховске савезе, да су у складу са чланом 29. Статута
ШСС, дужни да доставе оверена пуномоћја за своје делегате, потписане од стране
овлашћеног лица и то: Шаховски савез Централне Србије – 9 делегата, Шаховски савез
Војводине – 8 делегата, Шаховски савез Београда – 7 делегата и Шаховски савез Косова
и Метохије – 2 делегата,
Клубови Прве лиге Србије за мушкарце (Раднички Водовод – Крагујевац, Јелица
ПЕП – Горачићи, Словен – Рума, Југовић – Каћ, Новосадски ШК ДДОР – Нови Сад,
Црвена звезда – Београд, Металац Таково – Горњи Милановац, Ласта – Београд и
Спартак – Суботица) и жене (Јелица ПЕП – Горачићи, Југовић – Каћ, БАС – Београд, Рад
– Београд, Шахматни кружок – Нови Сад, Златар – Нова Варош, Рудар – Косовска
Митровица, Раднички – Београд, и Раднички – Рудовци), који су у последњем
такмичарском циклусу задржали прволигашки статус, такође, су дужни да за свог
делегата доставе оверена пуномоћја од стране овлашћеног лица.
Да би Скупштина могла да почне у предвиђено време, пуномоћја морају бити
предата председнику Скупштине најмање 30 минута пре почетка седнице.
Срдачан поздрав,
председник Скупштине ШСС
___________________________
Миодраг Вукотић, с.р.
Download

Preuzmite materijal u pdf formatu