УДРУЖЕЊЕ ДУРМИТОРАЦА
Београд, Булевар Ослобођења 56-а
Мат.бр. 28075162, ПИБ: 107453794
Жиро рачун: 165-26445-56, Hypo alpa adria banka
Тел: 064 110 25 28
e-mail: [email protected]
www.udruzenjedurmitoraca.org.rs
Број: 11/13
Датум: 14 новембар 2013. године
Београд
ПОЗИВАМО ВАС
НА
МАНИФЕСТАЦИЈУ - ДАНИ ДУРМИТОРА У БЕОГРАДУ
25, 26 и 27. НОВЕМБАРА 2013
Установа Културе Палилула, Сцена Стаменковић, ул. Митрополита Петра број 8
ПРОГРАМ
Понедељак 25. новембар у 18 часова, (велика сала)
- Отварање Манифестације
- Поздравна реч - Председник Удружења Миломир Грбовић
- Излагање представника дурмиторских општина о плановима развоја општина - Жабљак, Шавник, и
Плужине
- Презентација Веб сајта, реализатор: Милош Пилетић
- Свечана додела захвалница Удружења спонзорима, поводом јубилеја 20 година рада
Удружења Дурмитораца
- Коктел – вечера са гостима
Водитељ: Миле Томчић
Домаћин вечери: Миломир Грбовић, Председник Удружења
Уторак 26. новембар у 18 часова, (мултимедијална сала)
- Научни-популарно вече на тему: Леднички трагови на Дурмитору у светлу теорије Милутина
Миланковића.
Учествују: Удружење Милутин Миланковић – Београд (председник Мр Славко Максимовић и
подпредседник Удружења Слободан Стојановић) и Проф. Др Милутин Љешевић
- Приказ филма: Путник кроз васиону и векове
- Изложба слика
Домаћин вечери : Милорад Обрадовић, члан Управног одбора
Среда 27. новембар у 18 часова, (велика сала)
- Културно-забавно вече у реализацији младих чланова Удружења
Учествују: гуслари (М.Ковачевић, Н. Јекнић, М. Требјешанин и А. Требјешанин), етно група
(сестре Сандић), двојенице (М. Поповић), пјесници (С. Вуковић, М. Грбовић)
Водитељи: И. Грбовић и Љ. Кнежевић
Домаћин вечери: Секција младих чланова Удружења Дурмитораца
Напомена: у среду 20. новембра у 17 часова одржаће се Традиционални шаховски сусрет-двомеч
Удружење Дурмитораца и Удружење Пљевљака у шаховском клубу Електродистрибуција-Београд,
ул. Војводе Драгомира бр.22
Организатори и реализатори: Петар Бадњар и Ратомир Војновић
Добро дошли !
Управни одбор Удружења Дурмитораца
председник
Миломир Грбовић
Download

ПОЗИВАМО ВАС - Удружење Дурмитораца у Београду