Мирко Коматина
Образовање и стручно усавршавање
Институција:
Од (год.):
До (год.):
Звање:
Машински факултет
Универзитета у Београду
1983
1988
Дипломирани инжењер
машинства (Mech.
Eng.)
Машински факултет
Универзитета у Београду
1988
1992
Магистар (MSc)
Машински факултет
Универзитета у Београду
1992
1997
Доктор наука (PhD)
Ужа научна област: Термодинамика, преношење топлоте и супстанције, енергетска ефикасност,
обновљиви извори енергије, сагоревање чврстих горива, директна редукција руде гвожђа у
флудизиваном слоју.
Награде и стипендије
•
Alexander von Humboldt Fellowship at Department of Ferrous Metallurgy, RWTH-Aachen University,
2003-2005.
•
Austrian Science Fund, Lise Meitner Fellowship at the Technical University-Vienna, 2004.
•
Први је добитник 2006. године, новоустановљене међународне награде "Willy Korf Award for
Excellent Lecture" за предавање тј. резултате истраживачког пројекта "Direct Reduction of the Iron
Ore with Coal in Fluidized Bed by Circofer® Process" на којем је радио користећи Хумболтову
стипендију у Немачкој. Добијена награда је једна од три награде које фондација "Willy Korf" сваке
године додељује.
•
Развој прототипа уређаја са клизним двостепеним и модуларним системом регулације протока
горива код котлова, МН, 2007-2008, иновациони пројекат, БР-451-01-02960/2006-16 (руководилац
М. Коматина).- Награђен Сребрном Медаљом на изложби ˝Проналазаштво-Београд 2008˝.
Додатне информације (друге активности)
•
Шеф Катедре за Термомеханику (Термодинамику)
•
CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) у Бечу, Национални експерт и
представник Универзитета у Београду у Националној комисији CEEPUS-a.
•
Рецензент пројеката за INTAS, Brussels, Belgium.
•
Рецензент је Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа,
Министарства просвете Републике Србије.
•
Члан је комисије за међународну сарадњу Универзитета у Београду.
•
Подпредседник Управног одбора Хумболтовог клуба Србије
•
Мере за стимулисање штедње енергије у оквирима Републике и локалне самоуправе, (Енергетска
ефикасност), МН, 2006-2007, EE-253013 (руководилац М. Коматина).
•
Представник Министарства просвете и науке у Програмском комитету за Енергију у оквиру FP7.
•
Члан интердисциплинарног научног одбора за енергетику и енергетску ефикасност Министарства
науке и технолошког развоја Србије.
•
Председник Матичног научног одбора за енергетику, рударство и енергетску ефикасност
Министарства просвете и науке Републике Србије.
•
Члан радне групе Министарства просвете и науке Републике Србије за избор опреме из кредита
ЕИБ-а и процену директних материјалних трошкова (ДМТ II), по Програму обезбеђивање и
одржавања научноистраживачке опреме и просторија за научноистраживачки рад.
Download

Проф. Мирко Коматина, Универзитет у Београду Машински