ЦЕНОВНИК ИЗДАЊА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Редни
Назив издања
број
НАУЧНО-СТРУЧНА ИЗДАЊА И МОНОГРАФИЈЕ
Црвена књига флоре Србије
1.
Заштићена природна добра Србије
2.
Црвена књига дневних лептира Србије
3.
Метохијске Проклетије
4.
Les cholevinae des territories de l ancienne
Yugoslavie
5.
6.
Међународно значајна станишта за птице
у Србији
Аутор
Guido
Nonveiller,Dragan
Pavicevic et Momcilo
Popovic
др Слободан
Пузовић
Година
издања
Цена са ПДВ-ом
1999.
2011.
2003.
2003.
1999.
2.300,00
1.630,00
1.900,00
1.900,00
50,00
2009.
1490,00
Биодиверзитет Србије, стање и
перспективе
група аутора
2012.
800,00
B.P.M. Ćurčić, R.N.
Dimitrijević, A. Legakis
2004.
1.900,00
2008.
3,500,00
11.
The pseudoscorpions of Serbia,
Montenegro, and the Republic of Macedonia
Advences in the studies of the fauna of the
Balkan
Научни скуп о геонаслеђу Србије
Туризам у заштићеним природним
добрима Србије
2005.
2006.
1.000,00
није у продаји
12.
Заштита природе број 62/1
2012.
260,00
Заштита природе, број 51/1, 52/1, 52/2
1999.
260,00
Заштита природе, број 54/1-2
Заштита природе, број 55/1-2, 56/1-2
2000.
2003.
260,00
260,00
Заштита природе,број 57/1-2
2004.
260,00
Заштита природе, број 59/1-2
Заштита природе, број61/1, 61/2
Фотопринт часописа Заштита природе
бр.1 и посебно издање 23
2005.
2011.
2008.
2012.
260,00
260,00
260,00
2004.
нема у продаји
2005.
нема у продаји
2011..
230,00
Како населити птице
Наставни листови
Посебни примерци дрвенастих врста НП
Тара
2008.
2006.
2011.
нема у продаји
300,00
820,00
Заштићена природна добра Србије, карта
2005.
130,00
Корњаче и гуштери Србије, постер
2012.
260,00
7.
8.
9.
10.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Стеван Николић
СТРУЧНО-ПОПУЛАРНА И ОБРАЗОВНА ИЗДАЊА
Откривање Таре
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
28.
Природа Србије – аспекти и значај
заштите
Еко буквар НП Ђердап
Бранка Настасијевић
МУЛТИМЕДИЈАЛНА ИЗДАЊА
Научнодокументарни филм „Орао
29.
крсташ“ ДВД
„Орао крсташ“ на енглеском језикуДВД
30.
Документарно-играни филм „Мој пријатељ
31.
штиглић“ДВД
34.
Научнодокументарни филм „Стара
планина“ ДВД
Научнодокументарни филм „Беле роде
моје равнице“ДВД на енглеском језику
Научнодокументарни филм "Птица и
човек"
35.
ОБРАЗОВНИ ПАКЕТ
32.
33.
Братислав Грубач
2004.
330,00
Братислав Грубач
Оливер Фојкар
2004.
2005.
330,00
није у продаји
редитељ Синиша
Алексић
Оливер Фојкар
2006.
330,00
Откривање Таре
Монографија Национални паркови Србије
-Научно документарни филм Орао крсташ
-Еколошки документарни филм Мој пријатељ штиглић
Плакат Биљне врсте –ендемити Србије
-Плакат Рибе Србије
-ДВД Парк природе Стара планина
-Наставни листови
330,00
2011.
330,00
нема у продаји
Download

овде - Завод за заштиту природе Србије