На основу члана 15. став 1. тачка 7. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“ бр. 129/07,
34/10 и 54/11),
Изборна комисија општине Лучани на седници одржаној 15. 12. 2014. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 28. ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ
I. УТВРЂУЈЕ СЕ Збирна изборна листа за избор одборника Скупштине општине Лучани:
1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
Кандидати:
магистар економије
1. Слободан Јоловић
2. Милош Веланац
магистар машинства
3. Весна Стамболић
професор народне одбране
4. Александар Пајовић
лекар специјалиста
5. Миливоје Доловић
дипл. економиста
6. Вања Савић
мастер економије
7. Предраг Илић
дипл. технолог
8. Миленко Рудинац
предузетник
9. Наташа Мајсторовић
специјалиста машинства
10. Радиша Василић
дипл. економиста
трговац
11. Ратко Главоњић
12. Зорица Милошевић
дипл. инж. пољопривреде
правник
13. Миломир Бешевић
14. Марко Рајовић
дипл. официр полиције
дипл. правник
15. Наташа Вујичић
16. Владимир Кнежевић
тренер скијања
17. Милисав Јовановић
машинбравар
дипл. политиколог
18. Марија Неранџић
19. Милун Буквић
пензионер
трговац
20. Драгиша Тодоровић
21. Жаклина Новичић
економски техничар
22. Драган Јечменић
трговац
23. Душко Милутиновић матурант гимназије
студент
24. Биљана Ћебић
25. Горан Ћурчић
столар
26. Миљко Сретеновић
пензионер
27. Љиљана Јовановић
дипл. технолог
28. Мирослав Милутиновић пољопривредник
29. Младомир Николић
пензионер
30. Радмила Јовашевић
пензионер
31. Миомир Станојевић
машински техничар
32. Милинко Лазаревић
пензионер
33. Милица Грујовић
студент
34. Владан Лазовић
машинбравар
35. Милан Ружић
машинбравар
36. Ана Ружић
економиста
37. Миленко Перишић
електротехничар
38. Боривоје Тодоровић
пензионер
39. Дана Перовић
хемијски техничар
40. Миломир Вукашиновић пензионер
41. Љубиша Милић
пољопривредник
42. Биљана Пртењак
економиста
43. Миладин Златић
пензионер
44. Адам Јовановић
аутомеханичар
45. Ружица Зоћевић
шивач
13. 02. 1955.
22. 09. 1953.
17. 05. 1956.
30. 09. 1958.
22. 10. 1986.
11. 12. 1986.
25. 05. 1962.
03. 10. 1953.
26. 02. 1984.
25. 12. 1948.
15. 10. 1954.
21. 03. 1973.
02. 07. 1958.
26. 04. 1985.
17. 05. 1956.
23. 08. 1970.
30. 07. 1957.
14. 09. 1983.
13. 10. 1940.
13. 04. 1958.
15. 08. 1980.
27. 10. 1975.
28. 05. 1959.
05. 11. 1990.
23. 08. 1985.
27. 05. 1959.
31. 05. 1961.
30. 04. 1970.
02. 12. 1944.
13. 05. 1941.
22. 07. 1980.
15. 09. 1955.
17. 09. 1993.
13. 08. 1981.
26. 10. 1977.
03. 12. 1987.
21. 10. 1965.
02. 10. 1943.
21. 01. 1981.
22. 02. 1940.
26. 10. 1965.
20. 02. 1989.
02. 01. 1953.
22. 05. 1988.
02. 07. 1967.
Гуча, Браће Дмитровић 5
Лучани, ЈА 18
Лучани, Ива Андрића 1
Гуча, Републике 62
Котража
Гуча, Проте Гучанина 4
Лучани, Омладинска 2 ц
Горњи Дубац
Пухово
Гуча, Браће Дмитровић 7
Вича
Велес
Горачићи
Гуча, Горачићке буне 20
Лучани, Николе Тесле
Каона
Крстац
Гуча, Богдана Капелана 2
Лучани, ЈА 8
Негришори
Драгачица
Губеревци
Лучани, Драгачевски батаљон 32
Дљин
Милатовићи
Рти
Лучани, ЈА 10
Живица
Губеревци
Марковица
Доњи Дубац
Турица
Тијање
Лис
Лисице
Милатовићи
Кошани
Пухово
Горња Краварица
Ртари
Глог
Котража
село Лучани
Вучковица
Рогача
2. ИВИЦА ДАЧИЋ - СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ, ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА
Кандидати:
1. Славко Радосавчевић
дипл. економиста
2. Милорад Јевђовић
дипл. инж. технологије
3. Анка Радојичић
економиста
4. Зоран Плазинић
економски техничар
енергетичар
5. Бранко Божанић
6. Снежана Капларевић
студент
7. Миленко Милекић
економски техничар
8. Миливоје Рајовић
пољопривредник
9. Милка Ђедовић
геометар
10. Никола Тадић
пољопривредник
11. Борис Милисављевић студент
12. Славица Корићанац
конфекционар
13. Иван Милутиновић
саобраћајни техничар
14. Горан Нешовић
радник
предузетник
15. Снежана Ружичић
16. Милан Пртењак
бравар
17. Милан Нешовановић хемијски техничар
18. Сузана Савић
машински техничар
радник
19. Десимир Јанковић
20. Милан Тодоровић
радник
21. Љубица Ковачевић
пензионер
22. Недељко Кузмановић пензионер
23. Миломир Маринковић пољопривредник
стоматолошки техничар
24. Неда Каровић
25. Бранислав Јовашевић хемијски техничар
26. Светозар Терзић
КВ ливац
економски техничар
27. Даница Недељковић
машински техничар
28. Стеван Никетић
29. Светолик Велисављевић пољопривредник
30. Данка Јовичић
машински техничар
студент
31. Слађан Милекић
32. Дејан Богићевић
возач
33. Светлана Јевремовић економски техничар
34. Слободан Зечевић
машинбравар
35. Алекса Симовић
пензионер
36. Драгана Василић
бродомашиниста
37. Тихомир Петровић
аутомеханичар
38. Зоран Ђуровић
металостругар
39. Катарина Бошковић
трговачки техничар
40. Милан Шипетић
трговачки техничар
41. Иван Симеуновић
машински техничар
42. Кристина Поповић
студент
43. Зоран Милекић
машински техничар
44. Радојле Вучићевић
пензионер
пензионер
45. Љубинка Баралић
29. 10. 1966.
08. 11. 1944.
26. 07. 1961.
05. 08. 1964.
10. 07. 1964.
22. 11. 1990.
22. 05. 1961.
28. 06. 1977.
28. 02. 1953.
19. 12. 1991.
29. 01. 1993.
21. 01. 1968.
11. 12. 1989.
02. 03. 1970.
26. 03. 1963.
23. 10. 1958.
10. 06. 1966.
12. 04. 1970.
06. 07. 1978.
23. 04. 1971.
28. 01. 1956.
04. 03. 1929.
27. 07. 1953.
31. 07. 1990.
01. 07. 1969.
04. 01. 1959.
30. 08. 1963.
08. 02. 1954.
13. 05. 1958.
02. 10. 1994.
17. 09. 1991.
04. 05. 1971.
25. 04. 1980.
07. 03. 1975.
13. 01. 1941.
16. 10. 1966.
08. 06. 1062.
09. 02. 1973.
03. 08. 1994.
29. 09. 1990.
25. 12. 1954.
18. 01. 1995.
09. 03. 1974.
27. 10. 1948.
19. 05. 1951.
Горачићи
Лучани, ул. Омладинска 2 ц
Горња Краварица
Губеревци
село Гуча
Милатовићи
Вича
Каона
Лучани, ул. 4. децембар 1
Доњи Дубац
Ђераћ
Каона
Луковићи
Вича
Милатовићи
Котража
Пухово
Гуча, ул. Чеде Васовића 4
Крстац
село Лучани
Гуча, ул. Проте Гучанина 24
Дљин
Горњи Дубац
Зеоке
Марковица
Рти
Гуча, ул. Богдана Капелана бб
Негришори
Глог
Пухово
Вича
Доњи Дубац
Гуча, Радничка бб
Живица
Лучани, ул. Воје Пајића 10
Доња Краварица
Расовац
Драгачица
Тијање
Граб
Турица
Гуча, ул. Радничка 21
Гуча, ул. Републике бб
Дљин
Гуча, ул. Албанске споменице 43
3. ДВЕРИ, ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ И ОМЛАДИНА ЗА СПАС НАШЕ ОПШТИНЕ МИЛАН ПАРЕЗАНОВИЋ
Кандидати:
1. Милан Парезановић
службеник
2. Милан Радичевић
студент
3. Душица Марковић
незапослена
радник
4. Милутин Кузмановић
5. Перица Велисављевић пољопривредник
6. Даница Радосављев-Савић пензионер
7. Ацо Луковић
службеник
8. Владан Томашевић
радник
9. Мирјана Стевановић
професор
10. Ацо Николић
студент
11. Вукашин Вујовић
радник
12. Александра Новаковић радник
13. Раде Драговић
пољопривредник
14. Александар Шкулетић комерцијалиста
15. Стамена Рајић
пензионер
пољопривредник
16. Ненад Рендулић
17. Милутин Јаковљевић пољопривредник
пољопривредник
18. Вера Ружић
19. Радован Обрадовић
пољопривредник
20. Петар Достанић
пензионер
21. Данијела Миловановић радник
22. Марко Милетић
пољопривредник
радник
23. Ненад Радуловић
24. Софија Вујовић
студент
25. Милинко Јовашевић
радник
радник
26. Страјин Васовић
пензионер
27. Олга Милованчевић
28. Радиша Цогољевић
пољопривредник
29. Никола Васиљевић
студент
пензионер
30. Дрина Јовичић
31. Иван Обрадовић
пољопривредник
радник
32. Саша Славковић
33. Александра Вујичић
радник
34. Сања Вукадиновић
радник
35. Љубиша Новаковић
пољопривредник
36. Далиборка Томић
домаћица
37. Стефан Недељковић
студент
38. Милош Илић
студент
39. Драга Станојевић
домаћица
40. Саша Николић
студент
41. Дејан Котуровић
пољопривредник
42. Стана Кнежевић
радник
43. Вилиман Ђуричић
пољопривредник
радник
44. Бобан Јањић
45. Александра Рудинац
радник
31. 07. 1981.
26. 08. 1988.
23. 04. 1979.
06. 08. 1984.
24. 12. 1975.
29. 07. 1938.
27. 09. 1982.
10. 10. 1972.
31. 08. 1971.
28. 11. 1989.
02. 03. 1991.
30. 03. 1994.
31. 07. 1980.
08. 07. 1981.
06. 08. 1953.
31. 12. 1971.
02. 05. 1970.
03. 02. 1975.
18. 10. 1980.
15. 07. 1941.
08. 04. 1987.
30. 12. 1983.
12. 07. 1972.
25. 12. 1995.
03. 01. 1968.
01. 12. 1974.
29. 03. 1951.
13. 05. 1974.
21. 07. 1991.
01. 07. 1947.
01. 12. 1972.
03. 11. 1971.
08. 05. 1974.
09. 11. 1975.
01. 10. 1971.
02. 09. 1978.
22. 03. 1993.
21. 11. 1993.
20. 09. 1973.
06. 08. 1991.
07. 05. 1973.
25. 09. 1960.
11. 01. 1972.
20. 09. 1973.
13. 10. 1987.
Гуча, Горачићке буне 18
Милатовићи
Дљин
Лучани, ул. 4. децембар 5 б
Доњи Дубац
Гуча, ул. Пионирска 24/11
Гуча, ул. Чеде Васовића бб
Гуча, ул. Чеде Васовића бб
Лучани, Драгачевски батаљон 16
Пухово
Бели Камен
Гуча, Браће Јечменић 1
Рогача
Лучани, ул. 4. децембар 29
Гуча, ул. Републике 75
село Лучани
Горачићи
Милатовићи
Вича
Турица
Дљин
Каона
Крстац
Гуча, ул. Милене Лазаревић 9
Марковица
Граб
Крстац
Губеревци
Гуча, ул. Републике бб
Лис
Рти
Гуча, ул. Богдана Капелана 3
Гуча, ул. Милене Лазаревић 9
Гуча, ул. Албанске споменице 33
село Гуча
Милатовићи
Гуча, ул. Пионирска 29
Гуча, ул. Републике 14
село Гуча
Пухово
Доњи Дубац
Лучани, ул. Браће Марковић 2
Котража
Горачићи
Лучани, ул. Ратка Јоковића 4
4. НОВА СРБИЈА - ВЕЛИМИР ИЛИЋ
Кандидати:
1. Радомир Драмлић
2. Др Зорица Ковачевић
3. Др Стеван Бабић
4. Томислав Обренић
5. Снежана Чворовић
6. Александар Ивановић
7. Милољуб Пантелић
8. Светлана Давидовић
9. Радисав Николић
10. Драгољуб Аџемовић
11. Славенка Маринковић
12. Милан Радичевић
13. Тихомир Рановић
14. Наташа Кузмановић
15. Љубиша Драгићевић
16. Владе Ристивојевић
17. Слађана Бабић
18. Милош Радоњић
19. Душан Милутиновић
20. Мирјана Обреновић
21. Никола Јеринић
22. Милан Цогољевић
23. Славица Тодоровић
24. Гвозден Росић
25. Ђорђе Тупајић
26. Слађана Караџић
27. Бранко Јаћимовић
28. Видан Велисављевић
29. Марија Вулићевић
30. Милан Главоњић
31. Милета Топаловић
32. Татјана Зечевић
33. Драгомир Пајовић
34. Милика Радоњић
35. Драгана Јеринић
36. Раде Јовановић
37. Драгутин Јечменић
38. Марија Домановић
39. Никола Симеуновић
40. Љубинко Дукић
41. Гина Алемпијевић
42. Владан Мирковић
43. Никола Јовичић
44. Невена Јанковић
45. Слободан Васиљевић
геодетски инжењер
доктор медицине
доктор пољопривр. наука
пољопривредник
хемијски техничар
саобраћајни техничар
спец. ТТ водова
сарадник у прир. наукама
возач у пензији
наставник историје
предузетник
машински техничар
електромеханичар
машински техничар
електротехничар
машинбравар
машински техничар
угоститељ
предузетник
економски техничар
бравар монтер
пољопривредник
економиста у туризму
трубач
машински инжењер
домаћица
возач
пољопривредник
економски техничар
економиста
машинбравар
ученица
машинбравар
економиста
трговац
пољопривредник
пољопривредник
дипл. фармацеут
професор
предузетник
конфекционар
металобрусач
механичар
трговац
аутомеханичар
10. 08. 1960.
11. 01. 1965.
01. 11. 1957.
27. 06. 1952.
10. 09. 1966.
05. 10. 1964.
26. 02. 1962.
23. 10. 1973.
03. 08. 1940.
25. 03. 1943.
13. 03. 1971.
28. 11. 1968.
02. 08. 1964.
13. 11. 1990.
01. 01. 1961.
23. 03. 1975.
11. 03. 1990.
10. 07. 1959.
16. 02. 1954.
22. 07. 1987.
28. 08. 1967.
20. 09. 1943.
21. 12. 1990.
03. 05. 1963.
08. 12. 1985.
28. 10. 1976.
19. 09. 1955.
01. 07. 1965.
30. 07. 1952.
15. 05. 1986.
12. 04. 1960.
08. 08. 1996.
12. 07. 1952.
02. 10. 1952.
01. 11. 1992.
05. 06. 1972.
20. 03. 1979.
21. 09. 1982.
25. 08. 1982.
29. 11. 1963.
26. 06. 1956.
01. 09. 1962.
29. 09. 1983.
24. 01. 1988.
12. 03. 1991.
село Гуча
Дучаловићи
Вича
Котража
Доња Краварица
село Гуча
Дучаловићи
Властељице
Лучани, ул. Воје Пајића 28
Гуча, ул. Пионирска 24
Дљин
Горња Краварица
село Лучани
Гуча, ул. Богдана Капелана бб
Властељице
Дљин
Крстац
Вича
Котража
Марковица
Горачићи
Горачићи
Вучковица
Рти
Зеоке
Вича
Пухово
Доњи Дубац - Глог
Доњи Дубац
Гуча, ул. Милене Лазаревић 12
Негришори
Живица
Гуча, ул. Албанске споменице 27
Лучани, ул. Николе Тесле 2
Расовац
Милатовићи
Губеревци
Лучани, ул. Југослов. армије 39
Лучани, ул. Омладинска 12
Горњи Дубац
село Лучани
Ртари
Лис
Ђераћ
Турица
5. ГРУПА ГРАЂАНА „ЈЕДАН ТИМ“
Кандидати:
1. Милан Раичић
правник
књиговођа
2. Ивица Вукићевић
3. Јована Чакаревић
економски техничар
4. Дејан Јанковић
хемијски техничар
5. Борко Рашковић
професор историје
6. Јелена Алемпијевић
дипл. економиста
7. Драган Милутиновић
проф. технике и информ.
8. Жељко Славковић
рендген техничар
9. Данијела Радовановић проф. разредне наставе
10. Радиша Ковачевић
дипл. инг. електротехнике
11. Иван Тодоровић
воћар
наставник франц. језика
12. Марија Рајић
13. Милош Вукићевић
дипл. инг. пољопривреде
14. Милош Пајић
професор
дипл. географ
15. Верица Поповић
16. Мићо Милосављевић електротехничар
17. Александар Ракићевић студент
18. Катарина Богићевић
дипл. васпитач
дипл. правник
19. Љубомир Радичевић
20. Бранко Протић
трговац
пољопр. техничар
21. Тања Радоњић
22. Ненад Стевановић
дипл. инг. заштите биља
23. Александар Радовановић предузетник
гимназија
24. Данијела Лазаревић
25. Василије Седларевић пољопривредник
26. Иван Дуканац
економски техничар
27. Станика Суруџић
медицинска сестра
дипл. економиста
28. Иван Протић
29. Ацо Ђуровић
угоститељ
хемијски техничар
30. Ивана Домановић
пољопривредник
31. Бранислав Броћић
32. Радован Милошевић
радник
трговац
33. Маријана Луковић
ветеринарски техничар
34. Ацо Домановић
35. Жељко Сарић
натуролог
36. Ивана Пајовић
пекар
37. Милош Пропадовић
електромонтер погона
38. Иван Вукићевић
пољопривредник
39. Негослава Капларевић студент
40. Александар Ковачевић машински техничар
41. Иван Достанић
техн. за управне послове
42. Гордана Нешовановић машински техничар
43. Миленко Томашевић машински техничар
44. Бранко Давидовић
пољопривредник
45. Наташа Кузмановић
инжењер машинства
23. 07. 1977.
09. 12. 1976.
27. 04. 1988.
06. 08. 1977.
09. 06. 1979.
01. 06. 1975.
18. 07. 1980.
21. 07. 1973.
28. 02. 1980.
16. 07. 1979.
13. 12. 1978.
02. 09. 1980.
14. 12. 1984.
13. 10. 1977.
15. 04. 1984.
12. 12. 1972.
25. 08. 1991.
06. 08. 1985.
13. 02. 1978.
14. 10. 1978.
05. 01. 1984.
17. 08. 1985.
11. 01. 1977.
06. 03. 1976.
20. 12. 1985.
09. 10. 1960.
01. 03. 1967.
28. 02. 1983.
01. 02. 1977.
06. 09. 1983.
15. 05. 1976.
21. 02. 1983.
28. 08. 1986.
10. 09. 1976.
23. 07. 1976.
25. 09. 1993.
17. 09. 1984.
24. 07. 1974.
18. 10. 1995.
07. 03. 1989.
31. 08. 1965
09. 12. 1978.
17. 11. 1961.
04. 08. 1984.
30. 08. 1988.
Гуча, ул. Пионирска 24
Гуча, ул. Браће Дмитровић 4
Лучани, ул. Иве Андрића 2
Лучани, ул. ЈА 14/12
Лучани, ул. Иве Андрића 2
Лучани, ул. Драгач. батаљон 11
Котажа
Гуча, ул. Пионирска 26
Гуча, ул. Републике 182
Дучаловићи
Пухово
село Гуча
Гуча, ул. Браће Дмитровић 4/10
Лучани, ул. ЈА 14
Вича
Дљин
Милатовићи
Крстац
Гуча, ул. Пионирска 17/2
Гуча, ул. Републике 83
Турица
Гуча, ул. Републике бб
Лучани, ул. ЈА 17
Гуча, ул. Богдана Капелана 16
Драгачица
Вучковица
Горачићи
Гуча, ул. Републике 83
Драгачица
село Лучани
Гуча, ул. Радничка бб
Лучани, ул. ЈА 10/10
Луковићи
Лучани, ул. ЈА 39
Лучани, ул. Омладинска 2 б
Горачићи
Рогача
Милатовићи
Милатовићи
Гуча, ул. Албанске споменице бб
Турица
Пухово
Доња Краварица
Лучани, ул. ЈА 19
Котража
II. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Лучани“.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ
У Лучанима, 15. 12. 2014. године, број 06-90-1/2014-I
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Јован Ковачевић
Download

решење о утврђивању збирне изборне листе за