01.
Миодраг
Ранковић - Пици
1961.
Рударски техничар
Миросаљци,Лазаревац
02.
Милан
Ђорђевић-Ђокин
1961.
Рударски техничар
Барошевац,Лазаревац
03.
Светлана
Ковачевић
1959.
Дипл. правник
Лазаревац,Др В.Даниловића 10
04.
Немања
Ђорђевић
1980.
Виши спорт. тренер
Барошевац,Ивањданска 10
05.
Раде
Живановић
1969.
машински техничар
Миросаљци,Лазаревац
06.
Гордана
Стошић
1960.
дипл. туризмолог
Лазаревац,Ј.Катића 8
07.
Жикица
Ђорђевић
1962.
рударски техничар
Лазаревац,Д.Обрадовића 18
08.
Зоран
Чолић
1962.
рударски техничар
Степојевац
09.
Вера
Милинковић
1959.
медицинска сестра
Лазаревац,К.Станоја 34
10.
Горан
Жарковић
1968.
мех. за руд. машине
Лазаревац,В.Влаховића 32
11.
Драган
Кондић
1963.
електро техничар
Лазаревац,М.Лазаревића 50
12.
Наташа
Гашић
1975.
мат. гимназије
Лазаревац,С.С.Црног 84
13.
Предраг
Симић
1964.
дипл.инг.рударства
Рудовци
14.
Драган
Марјановић
1962.
рударски техничар
Дудовица
15.
Слађана
Недељковић Ђокић
1976.
проф. социологије
Лазаревац, М.Ракића 19
16.
Милош
Петровић
1988.
комуниколог
Лазаревац,Б.Радичевића 38
17.
Мирослав
Лазаревић
1974.
ауто - дизаличар
Лазаревац,Н. Велимировића 46
18.
Љиљана
Димитријевић
1966.
дипл.инг.рударства
Лазаревац,С.Немање бб
19.
Јовица
Живковић
1955.
саобраћајни
техничар
Лазаревац,Б.Миловановић 30
20.
Саша
Марјановић
1967.
дипл.инг.рударства
Лазаревац
21.
Мира
Богдановић
1960.
рударски техничар
Шопић
22.
Мирослав
Радосављевић
1963.
машин - бравар
Лазаревац,Б. Ступице 1
23.
Никола
Петровић
1983.
рударски техничар
Велики Црљени,Лазаревац
24.
Дејана
Мијатовић
1962.
правник
Лазаревац,В.Караџића бб
25.
Манојле
Опанчина
1962.
рударски техничар
Трбушница
26.
Бојан
Миловановић
1979.
машински инжењер
Мали Црљени бб
27.
Добринка
Влаисављевић
1962.
рударски техничар
Велики Црљени,Радничка 25
28.
Слободан
Пантелић
1964.
маш.техничар
Вреоци,Лазаревац
29.
Александар
Дамњановић
1962.
рударски техничар
Зеоке,Лазаревац
30.
Славица
Степановић
1966.
дипл.инг.екологије
Лазаревац,Његошева 18
31.
Томислав
Иванковић
1951.
в.к.в.електричар
Степојевац
32.
Ненад
Ђурђевић
1957.
електро - техничар
Велики Црљени, Партизанска 10
33.
Виолета
Милић
1967.
метало-техничар
Вреоци,Д.Ђурђевића 252
34.
Миле
Јеремић
1959.
саобраћајни
техничар
Дрен,Лазаревац
35.
Живко
Јанковић
1963.
в.в.машин бравар
Араповац, Лазаревац
36.
Сања
Милојевић
1982.
дипл.инг.рударства
Петка,Лазаревац
37.
Немања
Начић
1980.
виша саобраћајна
Лазаревац,Орашачка 18
38.
Славко
Вулићевић
1957.
економиста
Рудовци,Лазаревац
Вреоци,Лазаревац
39.
Радмила
Миљанић
1965.
виша медицинска
сестра
40.
Владимир
Стајчић
1980.
елект.инжењер
Шопић
41.
Радосав
Крсмановић
1970.
в.к.електичар
Степојевац
42.
Драгица
Катић
1959.
дипл. новинар
Јунковац,Лазаревац
43.
Мирослав
Мијаиловић
1984.
електро-техничар
Врбовно
44.
Зоран
Давидовић
1972.
машински техничар
Рудовци,Лазаревац
45.
Снежана
Недељковић
1981.
дипл.правник
Лазаревац,Ж.Јездимировића 15
46.
Владан
Васиљевић
1961.
рударски техничар
Лазаревац,В.Путника 35
47.
Иван
Милутиновић
1990.
ауто-механичар
Брајковац
48.
Магдалена
Јеремић
1986.
туристички
техничар
Лазаревац,Колубарски трг 62
49.
Раде
Кумрић
1965.
рударски техничар
Медошевац
50.
Дејан
Аћимовић
1972.
в.к.електричар
Крушевица
51.
Ивана
Милошевић
1990.
студент
Лазаревац,Шумадијска 14
52.
Драган
Марковић
1967.
инструктор саобр.
Лесковац,Лазаревац
53.
Звонко
Радосављевић
1981.
дипл.инг.рударства
Бурово
54.
Ана
Стеванов
1983.
дипл.прост.планер
Лазаревац,Д.Караклајића 32а
55.
Мирослав
Раденковић
1969.
рук. руд. машина
Чибутковица
56.
Драган
Гавриловић
1985.
машинска струка
Стрмово
57.
Весна
Филиповић
1961.
дипл.туризмолог
Лазаревац,Н.Велимировића 11
58.
Зоран
Гњатовић
1961.
дипл.менаџер
Лазаревац,Д.Петровића Шанета
33
59.
Владан
Петровић
1976.
60.
Јована
Поповић
1986.
61.
Милан
Милић
1983
дипл.инг.произ.мен
аџер
дипл.менаџер у
спорту
фриго механичар
Лазаревац,Ђ.Јакшића 5
Лазаревац,Козарачка 14
Соколово
Download

Миодраг Ранковић - Пици Милан Ђорђевић