СПИСАК РАДНИКА ДИРЕКЦИЈЕ БАСЕНА „ КОЛУБАРА“ ЛАЗАРЕВАЦ
КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕНА РЕКРЕАЦИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ
ЗЛАТИБОР
ТРЕЋА СМЕНА
ОД 23.05.2013.год-30.05.2013.год.
Р. Бр.
1.
Име и презиме
Обрадовић Душко
Сектор
71
Мат.број
286625
Напомена
ЗЛАТИБОР
ТРЕЋА СМЕНА
ОД 23.05.2013.год-30.05.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
3.
4.
Име и презиме
Спасић Милица
Павловић Дејан
Драмићнин Маја
Павловић Зорица
Сектор
04/08
04/03
04/09
04/07
Мат.број
091850
366203
396622
191494
Напомена
ЗЛАТИБОР
ЧЕТВРТА СМЕНА
ОД 30.05.2013.год-06.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
Име и презиме
Ивковић Славица
Терзић Драгана
Сектор
72
72
Мат.број
183755
379842
Напомена
РАЈАЦ
ПРВА СМЕНА
ОД 01.06.2013.год-08.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
Име и презиме
Бељић Драгица
Томић Миланка
Сектор
04/09
04/05
Мат.број
197350
362186
Напомена
ПЕФКОХОРИ
ПРВА СМЕНА
ОД 25.05.2013.год-04.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
Име и презиме
Оташевић Гордана
Павловић Милош
Јосиповић Гордана
Ћурчић Душица
Мојсин Мирела
Сектор
04/09
04/05
04/03
04/09
04/04
Мат.број
102313
189118
141846
328476
355699
Напомена
Отказао
ПАРАЛИЈА
ПРВА СМЕНА
ОД 31.05.2013.год-10.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Име и презиме
Никићијевић Борика
Јестрић Милица
Плевник Љиљана
Димитријевић Звонко
Михић Милован
Савић Јелена
Сектор
04/07
0407
04/08
04/03
04/03
04/05
Мат.број
113324
232199
199349
275404
124511
369926
Напомена
КОП
КОП
Коп
отказала
ЗЛАТИБОР
ПЕТА СМЕНА
ОД 06.06.2013.год-13.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
2
Име и презиме
Дума Љиљана
Димитријевић Љиљана
Сектор
04/05
04/09
Мат.број
171579
179531
Напомена
ЗЛАТИБОР
ШЕСТА СМЕНА
ОД 13.06.2013.год-20.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
3.
4.
Име и презиме
Пухача Десанка
Недељковић Љиљана
Петровић Драгана
Иванковић Биљана
Сектор
04/08
04/08
04/03
04/04
Мат.број
108464
168344
371427
388561
Напомена
коп
ЗЛАТИБОР
СЕДМА СМЕНА
ОД 20.06.2013.год-27.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Име и презиме
Жижић Ружица
Живановић Снежана
Синђелић Злата
Бранковић Вера
Столић Олгица
Радовановић Милина
Суботић Гордана
Сектор
04/07
04/07
04/05
04/09
04/07
04/07
04/07
Мат.број
376012
178517
367235
244996
267062
390070
191932
Напомена
Коп
Коп
Коп
Коп
ЗЛАТИБОР
ОСМА СМЕНА
ОД 27.06.2013.год-04.07.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
Име и презиме
Стевановић Надежда
Баловић Мирјана
Јовановић Бранко
Терзић Гордана
Урошевић Јасмина
Сектор
04/09
04/07
04/02
72
04/07
Мат.број
328492
191320
273235
124776
272088
Напомена
Коп
Коп
ПРФКОХОРИ
ДРУГА СМЕНА
ОД 04.06.2013.год-14.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Име и презиме
Миличић Катарина
Маговчевић Весна
Момчиловић Снежана
Рајковић Силвана
Грчић Драган
Радосављевић Живка
Милутиновић Љиљана
Сектор
04/07
04/07
04/08
72
04/03
72
04/07
Мат.број
399915
244285
219014
216440
200147
172411
125492
Напомена
Коп
прерада
ПЕФКОХОРИ
ТРЕЋА СМЕНА
ОД 14.06.2013.год-24.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
Име и презиме
Ћирић Ружица
Игњатовић Вера
Бањанин Владимир
Сарић Љиљана
Глишовић Смиљка
Сектор
04/05
04/05
04/07
04/07
04//03
Мат.број
158873
272302
402891
288787
181123
Напомена
ПАРАЛИЈА
ДРУГА СМЕНА
ОД 10.06.2013.год-20.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
3.
4.
Име и презиме
Милић Гордана
Тошић Љиљана
Тривић Милица
Марковић Весна
Сектор
04/07
04/07
04/09
04/09
Мат.број
361857
201194
197608
267419
Напомена
ПАРАЛИЈА
ТРЕЋА СМЕНА
ОД 20.06.2013.год-30.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
3.
Име и презиме
Костић Зорица
Милетић Радослава
Тимотијевић Борисав
Сектор
04/09
04/07
04/07
Мат.број
349506
105379
174144
Напомена
ЧАЊ
ДРУГА СМЕНА
ОД 10.06.2013.год-20.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
Име и презиме
Пајевић Радиша
Сектор
04/03
Мат.број
237537
Напомена
ЧАЊ
ТРЕЋА СМЕНА
ОД 20.06.2013.год-30.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
Име и презиме
Јеремић Катарина
Терзић Ненад
Сектор
04/07
04/03
Мат.број
389734
336552
Напомена
РАЈАЦ
ДРУГА СМЕНА
ОД 20.06.2013.год-27.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
3.
4.
Име и презиме
Једоксић Славка
Илић Ивана
Бановић Душица
Огњановић Радмила
Сектор
04/07
98
04/04
72
Мат.број
281766
424069
378307
271387
Напомена
БЈЕЛА
ДРУГА СМЕНА
ОД 10.06.2013.год-20.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
Име и презиме
Богдановић Драган
Филиповић Славица
Јовановић Зоран
Маринковић Степановић
Снежана
Радовановић Владимир
Сектор Мат.број
04/03
238832
72
174664
04/03
285635
04/05
312801
04/13
Напомена
386672
БЈЕЛА
ТРЕЋА СМЕНА
ОД 20.06.2013.год-30.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
3.
Име и презиме
Јовановић Љубица
Павловић Дејан
Јовановић Милош
Сектор
04/06
04/05
04/08
Мат.број
274431
282657
138289
Напомена
БЕЧИЋИ
ПРВА СМЕНА
ОД 08.06.2013.год-18.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Име и презиме
Миливојевић Љубодраг
Миливојевић Радица
Јовановић Бојан
Игњатовић Ивица
Симић Немања
Ненезић Невена
Перишић Марија
Сектор
04/04
04/08
04/05
04/05
04/05
72
72
Мат.број
171215
270876
392837
411504
396739
421313
411280
Напомена
БЕЧИЋИ
ДРУГА СМЕНА
ОД 18.06.2013.год-28.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Име и презиме
Јовановић Татјана
Ристановић Божо
Каменица Момчило
Мирковић Љиљана
Начић Марко
Васић Микица
Сектор
04/03
04/10
04/09
04/08
04/05
98
Мат.број
304683
212662
140517
268383
395228
278978
Напомена
ПЕРУЋАЦ
ПРВА СМЕНА
ОД 23.06.2013.год-30.06.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
3.
Име и презиме
Жарковић Јелена
Самарџић Маја
Иванковић Марина
Сектор Мат.број
04/05
376855
04/05
360032
04/08
363895
Напомена
ПЕРУЋАЦ
ДРУГА СМЕНА
ОД 30.06.2013.год-07.07.2013.год.
Р. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
Име и презиме
Глишић Јелена
Радовановић Слободанка
Богдановић Драгослав
Матијевић Соња
Матијевић Предраг
Сектор Мат.број
04/08
364679
04/06
204370
04/05
357105
71
196501
04/05
212332
Напомена
Download

СПИСАК РАДНИКА ДИРЕКЦИЈЕ БАСЕНА „ КОЛУБАРА