СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ДИРЕКЦИЈА БАСЕНА „КОЛУБАРА“
ЛАЗАРЕВАЦ
БРОЈ: 459
ДАТУМ: 19.04.2013. године
ЛАЗАРЕВАЦ
ЗАПИСНИК
Са 8. седнице Извршног Одбора Синдикалне организације Дирекције
Бaсена „Колубара“ Лазаревац и Комисије за рекреацију одржане 19.04.2013.
године, са почетком у 09.00 часова, у просторијама Синдиката, у улици
Карађорђева број 22, у Лазаревцу.
Састанку су присуствовали чланови ИО : Дејана Мијатовић,
Видосава Герасимовић, Смиљка Глишовић, Славица Живановић,
Славица Филиповић, Милош Милошевић и Данојла Ђуровић.
Изостанак са седнице оправдала је Снежана Живановић.
Састанку су присуствовали чланови Комисије за спорт, рекреацију и
културу : Гордана Веселиновић, Младен Савић, Срђан Вељановић,
Иван Петковић, Драгиша Милошевић и Божидар Станојевић.
Седницу је отворила и истом председавала председник Синдикалне
организације Дирекције Басена „Колубара“ Лазаревац, Дејана Мијатовић,
на чији предлог је усвојен следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са 7. Седнице ИО СО Дирекција
2. Рекреација радника за 2013. годину
3. Текућа питања
На почетку седнице председница Синдиката Дирекције, Дејана
Мијатовић, је констатовaла да постоји кворум да Извршни одбор пуноважно
ради и одлучује.
ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Након утврђивања кворума за рад Одбора, једногласно је усвојен
записник са претходне, 7. седнице Извршног Одбора, одржане 17.04.2013.
године, у просторијама Синдиката, у улици Карађорђева број 22, у
Лазаревцу.
ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Председавајућа, Дејана Мијатовић саопштила је да су одређене термини
смена и цене аранжмана за пролећну рекреацију радника за 2013. годину,
као и број запослених који ће бити упућен. Пријаве за прве две смене
рекреације за дестинацију Златибор, од 09.05. и 16.05.2013. године ће се
примати до понедељка, 29.04.2013.године. Све пријаве се достављају у
централу СО Дирекције или синдикалним повереницима до назначеног
рока. За преостале смене пролећне рекреације радника одређена су укупно
два рока за пријављивање: до 17.05. и до 22.05.2013. године.
Понуђене дестинације су: Златибор – укупно 8 смена, Перућац – 2
смене, Рајац – 2 смене, с тим што ће, поред 2 смене које су наглашене,
уколико има слободних капацитета, рекреација моћи да се користи у било
ком термину у току године, Бечићи – 2 смене на бази полупансиона и
остале морске дестинације Чањ, Бјела, Пефкохори и Паралија – 3 смене.
Свака смена за морске дестинације траје 10 дана, док за Златибор, Рајац и
Перућац смене трају по 7 дана.
Дестинација
Бијела
Бечићи
Чањ
Паралиа
Пефкохори
Перућац
Рајац
Златибор
Термини и број места
10.06.-20.06. (4
31.05.-10.06. (3 места)
20.06.-30.06. (3 места)
места)
08.06.-18.06. (7 места)
18.06.-28.06. (6 места)
10.06.-20.06. (4
31.05.-10.06. (3 места)
20.06.-30.06. (3 места)
места)
10.06.-20.06. (4
31.05.-10.06. (3 места)
20.06.-30.06. (3 места)
места)
04.06.-14.06. (5
25.05.-04.06. (5 места)
14.06.-24.06. (5 места)
места)
23.06.-30.06. (5 места)
30.06.-07.07. (5 места)
01.06.-08.06. (укупно 5 места)
20.06.-27.06.
09.05.16.05.
(5 места)
16.05.23.05.
(5 места)
23.05.30.05.
(5 места)
30.05.06.06.
(5 места)
06.06.13.06.
(5 места)
13.06.27.06.
(5
места)
20.06.27.06.
(5
места)
27.06.04.07.
(5
места)
Превоз ће се плаћати у 8 полумесечних рата. За Грчку – Пефкохори и
Паралију цена превоза је урачуната у цену аранжмана, док ће за Рајац
радници користити сопствени превоз.
Што се тиче броја места, Мијатовићка је саопштила да је за раднике
Дирекције одобрено укупно 310 места за рекреацију током целе године – за
пролећну, летњу и јесењу рекреацију. Како би се места што праведније
расподелила запосленима, уколико има више пријављених од одобрених
места , биће уведени одређени критеријуми на основу којих ће Комисија за
спорт, рекреацију и културу извршити поделу. Уколико неко од запослених
не добије смену за коју је изразио жељу, биће му понуђена друга у којој има
слободних места.
ИО је постигао договор око Обавештења и свих детаља везаних за
пролећну рекреацију.
Обавештење о терминима, цени и року за пријављивање, као и
формулар пријаве за пролећну рекреацију биће истакнути на огласним
таблама и на сајту СО Дирекције www.sindikatdirekcije.org.rs, а све
информације се могу добити и код синдикалних повереника или у централи
СО Дирекције.
ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА
Није било никаквих плаћања између две седнице Извршног Одбора.
Како је овим дневни ред исцрпљен, састанак је завршен у 11.00
часова.
Председавајући
__________________________
Дејана Мијатовић, председник
Синдикалне
организације
Дирекције Басена „Колубара“
Записник водила
_________________________
Тамара Тодоровић, секретар СО Дирекције
Download

синдикална организација дирекција басена „колубара“