РЕГИСТАР
ентитета - привредних друштава и предузетника
за рачуноводствене услуге
Регистар садржи називе ентитета (привредних друштава и предузетника) регистрованих за
рачуноводство, чланова Удружења пружалаца рачуноводствених услуга односно Савеза
РР Србије, који су приступили у чланство и тиме се определили за заједничко деловање, у
складу са професионалним и етичким стандардима, не угрожавајући тржишно понашање и
систем конкуренције у равноправним условима. Овај преглед служи јавности и свим
заинтересованима (клијентима, правним лицима и предузетницима) као понуда - регистар
привредних друштава и предузетника - пружалаца рачуноводствених услуга у јавној
пракси, односно заинтересованим субјектима, који желе да повере вођење пословних
књига и састављање финансијских извештаја у складу са чл. 16. и 17. Закона о рачуноводству и ревизији, а који испуњавају услове утврђене професионалним и етичким стандардима и интерном регулативом.
Поред тога професионалне рачуновође, одговорна лица код ових ентитета, оспособљена су
за пружање професионалних услуга на највишем нивоу стручности, што доказују лиценцом о професионалној оспособљености издатом за 2012. годину, а привредно друштво и
предузетник повељом о испуњености услова професионалних и етичких стандарда за
пружање услуга у јавној пракси, у складу са IFAC-овим Етичким кодексом за професионалне рачуновође.
ABC Global Financial Services Group
Сарајевска 73/5
11000 Београд
011-366-0238
[email protected]
“АВРАМОВИЋ”, агенција
Божидара Аџије 23
11000 Београд
011-244-08-89, 065-244-08-89,
063-653-746
[email protected]
“АКТИВА”
Гражина Пантелић
23. новембар 11
36320 Тутин
063-598-150, 020-811-661
“АДРИАН”
Калачан Ђинуца
Трг Републике - сутерен (локал 22)
23000 Зрењанин
023-236-997
“АГН-МИТРА” д.о.о.
Василев Грозда
Бул. Михајла Пупина 10/вп 18
11070 Нови Београд
311-7038, 311-7036
“АКТИВА”, агенција
Љиљана Лазић
Светог Саве 2-6
22240 Шид
“АКТИВА” С.А.З.К.У.
Трајковић Јовица
Бул. Краља Александра бр. 255/51
11050 Београд
2416-143
“АНА” агенција и СЗР
Јанка Бартоша 10
26210 Ковачица
013-302-152
“АНАЛИТИКА”
Спасојевић Марина
Косте Абрашевића 18
15000 Шабац
015-343-283
100
Регистар привредних друштава и предузетника за рачуноводство и ревизију
“ANEX TIM” д.о.о.
Зорица Стефановска
Корнелија Станковића 9/6
21000 Нови Сад
021-496-800
“BIVAGO-CONTO” д.о.о.
Сандра Цотра
Максима Горког 62/II/8
21000 Нови Сад
021-66-12-522
“ARION”
Малобабић Љиљана
Љубинке Бобић 36
11070 Нови Београд
2166-975, 064-127-3519
[email protected]
“БИЛАНС”
Радојка Бркић
Захумска 26
11000 Београд
2423-621
064-2606-108
“АС-КОНТО”
Душанка Захорјански
Дворска 14
26300 Вршац
013-837-568
[email protected]
“BILANS EUROMARKETING” с.р.
Конц Ержебет
Петрић Радивоја 5
24417 Мартонош
064-820-39-70
“БАЛКАН” с.р
Сармеш Весна
ЈНА 47
26220 Ковин
“БАНКОВИЋ”
Јагодинка Банковић
Момчила Ранковића 5
19300 Неготин
019-570270
“БЕЧЕЈ” д.о.о.
Дејан Ерак
Главна улица 11
21220 Бечеј
021-812-537, 021-69-12-573
“BEST”, агенција
Полдрухи Силвестер
Панонска 25
21460 Врбас
“БЕО-ЛАЛА” д.о.о.
Попов Велибор
Бубањских жртава 8
11000 Београд
026-642-850
“БИЛАНС ПЛУС”
Марија Пантелић
Партизанска 6а
23220 Српска Црња
023/812-400
“БОНУС СИСТЕМ” д.о.о.
Димитрија Туцовића 74
11050 Београд
“BUSINESS CO” д.о.о.
Маја Пармачевић
Пап Павла 17
21000 Нови Сад
021-617-699
“BR MANAGEMENT&CONSULTING” д.о.о.
Нада Чупић
Јужни Булевар 144/303а II спрат
11000 Београд
063-86-23-740
“VERITAS” агенција
за књиговодствене услуге
Милентија Поповића 32/а локал 23
11070 Нови Београд
011-313-06-30
“ВЕЉКО КОМЕРЦ” с.р.
Рада Жугић
Видовдански трг 4/11
22303 Бановци-Дунав
“VIRTUS” д.о.о.
Милосава Раичевић
Штросмајерова 24/2
24000 Суботица
024-670-515, 024-670-516
[email protected]
Именик професионалних рачуновођа
“VIS-STO”
Слободан Стојановић
Доситејева 7
26300 Вршац
013-837-068
“VNV”, агенција
Зорана Вујовић
Карађорђева 12/257
Смедерево 11300
“ГЕОМЕТАЛ” д.о.о.
Мандић Момчило
Драгачевска 8
32000 Чачак
032-222-700, 032-223-520, 063-601-605
“GEA TEAM”, Привредно друштво
за ревизиjу рачуноводство и консалтинг
Субашић Милорад
Пожешка 96 б
11000 Београд
063-233-309
011-2627-454
“GLORIA” д.о.о.
Караџић Зоран
Трг Јакаба и Комора а5
24000 Суботица
101
“ДИАНА” књиговодствена агенција
Диана Ђенић
Средња 2
25260 Апатин
“ДМ”
Драгана Мандић
Вука Караџића 1 б
22320 Инђија
022-556-160, 022-556-500, 063-331-335
“ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ”,
водопривредно друштвено предузеће
“Северна Бачка”
Дебељачки Радослав
Трг Цара Јована Ненада 2/1
24000 Суботица
“ДРАГИЦА РОДИЋ”, агенција
Гундулићева 8
21000 Нови Сад
“ЕКОНОМИК”
Рада Јекић
Јурија Гагарина 231, лок. 305
11070 Нови Београд
318-0838
“GOODWILL”, агенција
Миодраг Перић
Доња Трнава
18000 Ниш
“ЕКОНОМИК”
Неџиб Инајетовић
Санџачких бригада 143
31300 Пријепоље
033-710-014
“GRANT THORNTON REVIZIT” д.о.о.
Мирослав Антовић
11000 Београд
Књегиње Зорке 2
011 308-22-02
[email protected]
“ECONOMICS CONSALTING” д.о.о.
Батаковић Валерија
Раваничка 3
21000 Нови Сад
021-450-511
“ДАБИЋ” д.о.о.
Дабић Миливоје
Кумановска Л2/6
11300 Смедерево
023-223-846
“ДЕНИ”
Ержебет Љујић
Краља Александра 33 - 2 спрат
23000 Зрењанин
023-562-677
“ECONOMY GROUP” д.о.о.
Петра Драпшина 2б,
25260 Апатин,
025-774-579
“ЕКОНОМСКИ БИРО” д.о.о.
Милица Тепавчевић
Љубице Одаџић 92
23000 Зрењанин
023-63-446,
023-35-645
102
Регистар привредних друштава и предузетника за рачуноводство и ревизију
“ЕЛ-БЕ-ФИН” д.о.о.
Будимир Лесковац
Железничка 22
25250 Оџаци
025-5743-199
“ЕУРООДИТОР” д.о.о.
Петровић-Жугић Љиљана
Булевар Ослобођења 174/45
11040 Београд
063-253-215
011-3067-024
“ЕУРОФИН” д.о.о.
Дубравка Илишковић
Доситејева 18
22300 Стара Пазова
“ЕСКАЛИБОР” д.о.о.
Радојица Огњановић
Војводе Путника 3
22320 Инђија
“ESPERTO” о.д.
Олга Ђорђевић
Чедомиља Митровића 3-А
11000 Београд
011-3468-274
“ECONOMY” књиговодствена агенција
Сладок Игор
Проф. Михала Филипа 96
22300 Стара Пазова
022-363-094
[email protected]
“ЖИКИЋ ВЕЉКО” биро за
књиговодствене услуге
Николе Пашића 224
19000 Зајечар
019-423-316
“Звонимир Влчек”
Биро за вршење књиговодствених услуга
Г.М. Миловановића 3
12254 Раброво
012-885-335
"ИНСТИТУТ ЗА
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ" д.о.о.
Добрачина бр. 30
11000 Београд
011-2628-180
“КАЧАРЕВО” а.д.
Косовска 63
26212 Качарево
“КВМ”, агенција за вођење пословних књига
Марија Вењарски
Николе Тесле 73
26210 Ковачица
“КД КРУГ”, агенција за рачуноводство
Данијела Дашић
Бул. Михајла Пупина 10и/ВО 15
11070 Нови Београд
“КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК”, агенција
Зумрета Дупљак
Немањина 8
26000 Панчево
064-41-69-22
“КОМИД” д.о.о.
Грочанска 5
11000 Београд
425-967
063-8325-008
“КОНТИНГ” д.о.о.
Зоран Обрадовић
Светог Саве 2-6
22240 Шид
063-8084-626, 022-715-937
[email protected]
“КОНТО КОРПОРАЦИЈА” д.о.о.
Јурија Гагарина 26-А/5
11070 Нови Београд
063-7799-461, 011-22-89-216
“КРИМ” Шабац
Јасмина Ђукановић
Поп Лукина 1/5
15000 Шабац
015-348-988
“LINEA” д.о.о.
Драган Павловић
Српских владара 242
12300 Петровац на Млави
012/334-886
“МАЈА”, биро за књиговодствене услуге
Новосадска 2
26232 Старчево
Именик професионалних рачуновођа
103
“MADEIRA 2", агенција
Катарина Ђурић
Његошева 3
26000 Панчево
“МОБИ” д.о.о.
Марија Ивковић
Мирослава Антића 32
21410 Футог
“MASTER”
Гордана Иванов
Немањина 1
23000 Зрењанин
023-530-126, 580-140
“МОЈ АПРИЛ” д.о.о.
Невена Бајић
Зидарска 8/42
11000 Београд
“МАЈА” д.о.о.
Мара Шаш
Бранка Радичевића 12-14, локал 15
22300 Стара Пазова
022-313-744
[email protected]
“МАРИНКОВИЋ”
Маринковић Драгица
Ракоци Ференца 172
21235 Темерин
021-844-130
[email protected]
“МАРЈАН” д.о.о.
Марјан Јово
Лењинова 105
25242 Бачки Брестовац
025-881-000
“МАТРИЦА”
Бијелић Вера
Браће Јерковић 185А, лок. II-4
11000 Београд
063-8717-44, 3976-350
[email protected]
“МЕДИСОН”, агенција
Љиљана Ђошић
Карађорђева 12, Т.Ц. Danubius лок. 235
11300 Смедерево
“МЕРИС” д.о.о.
Џелатовић Зоран
Народних хероја 42
11070 Нови Београд
“MICRO BUSINESS”
Драган Ивковић
Светозара Марковића 16
19350 Књажевац
“МОНС”, књиговодствени биро
Остојић Мирка
1. Новембар 20.
22000 Сремска Митровица
“MKM SKY” д.о.о.
Мандрапа Ксенија
Владимира Роловића 84а
11030 Београд
011-36-90-603
“MILLAZ”
Стојанка Тодосијевић
Радомира Јаковљевића 14
37000 Крушевац
037-418-888
“МИНАГОРА”
Наталија Лалић
Вучка Милићевића 41
11306 Гроцка
8500-369
[email protected]
“МИРКИЋ” д.о.о.
Драган Вучковић
Краља Александра 20
31210 Пожега
031-811-536
[email protected]
“МИТ ЕФИКО” д.о.о.
Мирјана Коларић
Булевар Цара Лазара 11
21000 Нови Сад
021-453-757, 063-107-47-55
[email protected]
“МК БИРО”
Марија Кумрић
Светосавска 11
23000 Зрењанин
023-510-931
104
Регистар привредних друштава и предузетника за рачуноводство и ревизију
“ММ МИКИ”
Маријан Хуткаи
Милетићева 45/2
23000 Зрењанин
023-523-441, 023-521-510
“PI-SOFT” д.о.о.
Предрага Бошковића 11, локал 4
18300 Пирот
010-313-844
[email protected]
“МТК - ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР”
Нада Савић-Милосављевић
Браће Глишића 7
32000 Чачак
032-348-125
[email protected]
“PIXEL” д.о.о.
Драгица Радновић
Змај Јовина 3
21208 Сремска Митровица
“НЕВЕНАК”
Зоран Петровнијевић
Кнеза Лазара 169/1
35000 Јагодина
035/22-44-97
“Н.И.Т.”
Небојша Станковић
Трстеничка 20
18000 Ниш
018-335-880
“НИКИ” д.о.о.
Јасенова 8/23
11030 Београд
063-352-441
“NINY”
Вукосава Вучковић
Милана Симовића 2
21000 Нови Сад
021-364-516
[email protected]
“OFFICE II”
Бранка Давидовић
Цара Душана 14
23000 Зрењанин
023-565-576
“ПАЈИЋ” с.з.р.
Гордана Пајић
Стевана Чоловића 2
31230 Ариље
031-896-559
063-895-25-58
“ПДВ”, агенција
Србољуб Димитријевић
Василија Острошког бб
38220 Косовска Митровица
“ПОТЕЗ” д.о.о.
Слободан Томашевић
Карађорђева 12/ локал 211
11300 Смедерево
026-229-303
“ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК” д.о.о.
Славица Плазнић
Карла Сопрона 1
11080 Земун
2618-433
064-666-59-79
[email protected]
“ПОСЛОВНИ БИРО” о.д.
Стоиљковић Драган
Цара Лазара 2/7 ТЦ Стадион
35230 Ћуприја
035-475-814
“PRO ACCOUNT ” д.о.о.
Зоран Одаџин
Новосадска 348
21235 Темерин
021-842-856
“PROFESSIONAL”
Војчић Никола
Змај Јове Јовановића 5/3м
26000 Панчево
013-300-435
[email protected]
“ПРОФИТ”, агенција
Стојкић Виолета
Карађорђева 12, Т.Ц. Danubius локал 209
11300 Смедерево
026-615-143
“ПРОФИТ” д.о.о.
Саве Немањића 3/1
11300 Смедерево
026-228-690
Именик професионалних рачуновођа
“ПРОКОДЕКС” д.о.о.
Љиљана Илић
Карађорђева 12, лок. 241
Т.Ц. Danubius
11300 Смедерево
“ПРОТРКА”, агенција
Протрка Милан
Кнеза Милоша 6/5
34000 Крагујевац
“РАЗУМ”
Радиша Манић
Сврљишки партизански одред 19
18000 Ниш
018-550-039
“RACE SOFTWARE”
Изток Раце
Студенстки трг 10/II
11000 Београд
“РАЧУН - АТ”
Анђелко Томашевић
Козарачка 4
22000 Сремска Митровица
064-138-5912
“РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА”
Миодраг Живковић
Његошева 19
11000 Београд
“РАЧУНОВОДСТВО” д.о.о.
др Перо Шкобић
Његошева 19
11000 Београд
“РАЧУНОВОДСТВО” д.о.о.
Рашков Оливер
Маршала Тита 43/а
23272 Нови Бечеј
023-773-710
“РАЧУНОВОДСТВО” о.д.
Совиљ Драгољуб
Краља Петра I 10
15000 Шабац
063-330-365, 015-325-470
“РАЧУНОВОЂА”
Николић-Пантелић Јела
Ђердапска 21
14000 Ваљево
014-235-322
105
“РОКСИЋ ГОРАН”
Светозара Марковића 10
23233 Српски Итебеј
023-511-551
“ROTA CONSULTING” д.о.о.
Мосорска 9
11000 Београд
011-3910-454
www.rotaconsulting.rs
“РУЖИЋ”, агенција
Ружић Милија
ЈНА 20/1
19300 Неготин
019-547-677
“ROYAL”, агенција
Марко Парошки
Сивч Јовгена 154
21460 Врбас
021-791-439, 063-80-28-798
“САВА АГЕНЦИЈА" д.о.о.
21. Октобра 6
25000 Сомбор
“САЊА-Т”
Јасмина Челекетић
Јанка Веселиновића 33
22000 Сремска Митровица
022-617-821
“SEZAM TIME” д.о.о.
Седларик Мирјана
Устаничка 144/III-31
11000 Београд
011-28-98-569, 064-201-40-22
Симовић Југослав
Грге Јанкеса 10/10
11160 Београд
34-26-920
“SOFTY WP” д.о.о.
Данијела Тешић
Браће Јерковић 185а/15
11000 Београд
“СТОЈКОВИЋ”, агенција
Ненеад Стојковић
Т.Ц. Стиг Л-110
12300 Петровац на Млави
106
Регистар привредних друштава и предузетника за рачуноводство и ревизију
“СТУП ВРШАЦ" а.д.
Љиљана Стојановић
Степе Степановић 9
26300 Вршац
“TEAM ACCOUNT”, агенција
Маја Јовичић
Устаничка 128а
11000 Београд
“СТАНОЈЕВИЋ” СЗР за вођење
пословних књига
Гордана Станојевић
Војвођански булевар 30а,
26000 Панчево
064-22-66-734, 013-311-959
“TEMIDA PRO” д.о.о.
Генерала Милутина Влајића 36
11147 Београд
011-333-0378
Соколов Елена
Балканска 43
18320 Димитровград
063-101-35-16
“С&М”
Ранка Сладојевић
Бранка Сурле 26
23000 Зрењанин
023-548-463
“СОЛВЕНС ПЛУС” д.о.о.
Милана Панић
Косовска 23/1
21000 Нови Сад
021-5511-82
“СТИПАНОВИЋ СЛАЂАНА”
Слађана Стипановић
Војводе Влаховића 49 В стан 5
11000 Београд
011-2667-574
Стојановић Будимир
Булевар Медиана 15Б
18000 Ниш
065-307-48-93
“ТАКНИС” д.о.о.
Саша Тешић
Косовска 9/I
11080 Земун
“TESTUDINES” д.о.о.
Милка Шевић
Задужбинска 7
11080 Земун
102-858
“TMF SERVICES” д.о.о.
Петрина Макакова
Булевар др Зорана Ђинђића 64а
11070 Нови Београд
220-9300, 220-9310
[email protected]
“TS STORK GROUP”
Томић Славко
Индустријска зона бб
25230 Кула
“UMBRA” д.о.о.
Гордана Каузман
Шћербинова 6/1
11000 Београд
“ФЕБ”, финансијско економски биро
Боцокић-Буха Наталија
Нехруова 51/локал 61
11070 Нови Београд
011-318-76-21
“ФИЛИП КОМЕРЦ”
Љиљана Филиповић
9 Југовића 11, спрат 3,стан 9
32000 Чачак
032-348-329, 032-225-595
“ТАНДЕМ М&Ј” д.о.о.
Зорица Луковић
Куршумлијска 6
11000 Београд
“FIP - INSIDE” с.з.т.у.р.
Милетић Слободан
Пионирска 24
11320 Велика Плана
026-522-150
“TARKETT” д.о.о.
Драгослав Грубор
Трг братства и јединства 30-32
21400 Бачка Паланка
“ФИНУС-КОМЕРЦ” д.о.о.
Новокозарачка 148
26000 Панчево
013-522-918
Именик професионалних рачуновођа
107
“ФРКА ЗОП”
Срећковић Љубица
Бул. Краља Александра 231/62
11000 Београд
011-2419-830
“COMPANY MAШИЋ” д.о.о.
Милан Машић
Торбановачка 26
11253 Сремчица
011-80-13-190
“ХЕРЦ”
Миле Вукасовић
Ђуре Јакшића 2/2
26300 Вршац
013-831-241
[email protected]
“CONSULT-G”, агенција за пословне услуге
Герберових 34
21220 Бечеј
021-815-367
“HOME BOX” д.о.о.
Ана Крстић
7. јули 24
18000 Ниш
018/514-338
“CNP PRO CONSULTING” д.о.о.
Радмила Тешић
Димитрија Туцовића 36
31000 Ужице
063-604-886
“ЧАБ АГЕНЦИЈА” д.о.о.
Миле Мијин
Жарка Зрењанина 29
23000 Зрењанин
023-530-477, 023-511-329
“ЧИКИ”, самостална агенција
Ракић Драгана
Моравска 43
11317 Лозовик
026-832-349
“CAPITAL MENAGEMENT”, д.о.о.
Шпанских бораца 22в, локал 17
11000 Нови Београд
011-31-31-303
“ЧИК +”
Инић Крсто
Братства Јединства 83
25230 Кула
025-729-860
“CLEVEX” д.о.о.
Горан Шаренац
Мирослава Крлеже 8
11000 Београд
“ЧИЧА-ДЕ” д.о.о.
Рајко Делић
Главна 176
22400 Рума
Download

8 poveljasi i novi VP10.vp