Ред.
број
Име
Презиме
Година
рођења
Занимање
Пребивалиште и
адреса стана
01.
Драган
Јевтић
1972.
02.
Вукашин
Јањевић
1971.
03.
Јагода
Недељковић
1949.
Дипломирани
правник
Дипломирани
економиста
Пензионер
04.
Бојан
Стевић
1979.
Милош
Тошанић
1964.
06.
Катарина
Марковић
1984.
07.
Горан
Арсенијевић
1980.
08.
Сава
Павловић
1950.
Саобраћајни
техничар
Дипломирани
менаџермастер
Електро
техничар
Техничар НУ
машина
Пензионер
Степојевац, Седмог
октобра 145
Лазаревац, Др Ђорђа
Ковачевића 25
Лазаревац, Валандовска
18
Лазаревац, Обрада
Радивојевића 3
Лазаревац, Његошева 10
09.
Милена
Станисављевић
1953.
Пензионер
10.
Ђорђе
Максимовић
1980.
Томислав
Рикановић
1987.
Јелена
Јаковљевић
1985.
13.
Алексадар
Николић
1971.
Приватни
предузетник
Студент
Шумарског
факултета
Електро
техничар
погона
Електричар
14.
Светолик
Станисављевић
1946.
Пензионер
Јелена
Марковић
1985.
Михаило
Гајић
1966.
17.
Светомир
Милчановић
1956.
Електро
техничар
погона
магистар
правно
економских
наука
Угоститељ
18.
Биљана
Лазић
1972.
Момчило
Нешковић
1965.
Ђорђе
Ђукнић
1976.
Јелена
Терзић
1984.
Јордан
Младеновић
1980.
Живорад
Радосављевић
1952.
05.
11.
12.
15.
16.
19.
20.
21.
22.
23.
Машински
техничар
Механичар за
рударске
машине
Машин бравар
Апсолвент
Дефектолошког
факултета
Техничар
друмског
саобраћаја
Пензионер
Вреоци, Барска 77
Лазаревац, Др Симе
Ровињског 18
Лазаревац, Николе Тесле
18
Лазаревац, Дула
Караклајића 21
Лазаревац, Пере Ерјавеца
19
Велики Црљени, Бошка
Милутиновића 46
Лазаревац, Проте
Смиљанића 14
Велики Црљени,
Колубарски трг 73
Рудовци
Шопић бб
Лазаревац, Милована
Лазаревића 44
Јунковац бб
Миросаљци бб
Шушњар бб
Лазаревац, Душана
Петровића Шана 21/16
Степојевац, Седмог
октобра 77
Лазаревац,М илована
Лазаревића 118/а
Чибутковица бб
1
24.
Светлана
Стевић
1984.
25.
Дане
Пантелић
1966.
26.
Милош
Милетић
1984.
27.
Љиљана
Симић
1969.
28.
Срећко
Радовановић
1981.
29.
Драгољуб
Васиљевић
1959.
30.
Јасмина
Ивановић
1977.
31.
Милан
Ђорђевић
1978.
32.
Мирослав
Спасојевић
1986.
33.
Ивана
Николић
1990.
Електро
техничар
Рударски
техничар
Геодетски
техничар
Рударски
техничар
Инжињер
организације
Машински
техничар
Цвећар
34.
Срђан
Трифуновић
1986.
Аутомеханичар
35.
Милан
Матијашић
1976.
Студент
Маријана
Марковић
1973.
37.
Жељко
Дојић
1981.
38.
Бранко
Стојановић
1951.
Специјалиста
машинског
инжењерства
Геодетски
техничар
Пензионер
Катарина
Недељковић
1983.
Милорад
Вукић
1953.
Владан
Милојевић
1984.
42.
Јелена
Јањевић
1974.
43.
Добривоје
Ђурић
1965.
44.
Драгиша
Симић
1956.
45.
Биљана
Радосављевић
1980.
46.
Родољуб
Божовић
1961.
47.
Рајко
Петровић
1962.
Катарина
Прендић
1990.
49.
Радосав
Павловић
1958.
50.
Владимир
Марјановић
1978.
36.
39.
40.
41.
48.
Економски
техничар
Саобраћајни
техничар
Економиста
Техничар у
индустрији
неметала
Пензионер
Руковаоц
рударских
машина
Дипломирани
економиста
Машински
техничар
Машински
техничар
Саобраћајни
техничар
Дипломирани
правник
Средња
саобраћајна
Студент
Учитељског
факултета
Столар
Машински
инжењер
Лазаревац, Обрада
Радивојевића 3
Вреоци, Дише Ђурђевића
223
Лазаревац, Дула
Караклајић 24/8
Велики Црљени, Ибарски
пут 18
Лазаревац, Стефана
Немање 62
Јунковац бб
Петка, Ивановића пут 12
Лазаревац, Лукавица бб
Дрен бб
Врбовно бб
Лазаревац, Милована
Лазаревића бб
Лазаревац, Карађорђева
41/6
Лазаревац, Владике
Николаја Велимировића
133
Степојевац, Пролетерских
бригада 14
Трбушница бб
Рудовци бб
Вреоци, Владе
Стевановића 11
Зеоке бб
Лазаревац, Др Ђорђа
Ковачевића 25
Араповац бб
Рудовци бб
Лазаревац, Милана
Којића 17
Петка, Милована
Лазаревића 208
Лазаревац, Душана
Вукотића 5
Велики Црљени, Трећег
октобра 38
Крушевица бб
Лазаревац, Доситеја
Обрадовића бб
2
51.
Милка
Миловановић
1959.
Економски
техничар
Пензионер
Лазаревац, Милована
Лазаревића 11/4
Лесковац 234
52.
Раденко
Живковић
1943.
53.
Бојан
Синђелић
1973.
1972.
Електро
техничар
Пословни
секретар
Машин бравар
Вреоци, Велимира
Степановића 32
Велики Црљени, Стевана
Филиповића 38
Барзиловица бб
54.
Гордана
Пантелић
1958.
55.
Горан
Милановић
56.
Зоран
Радојичић
1953.
Пензионер
Крушевица
57.
Радојка
Васиљевић
1966.
Монтер бравар
Лазаревац, Сакуљинска 4
Славиша
Живковић
1978.
Лазаревац, Колубарски
трг 97
59.
Миодраг
Крсмановић
1952.
Дипломирани
инжењер
саобраћаја
Ватрогасац
60.
Слађана
Васиљевић
1974.
61.
Игор
Ђорђевић
1986.
58.
Рударски
техничар
Виша пословна
Лазаревац, Шопић 446
Миросаљци бб
Лазаревац, Дула
Караклајића 21/б
3
Download

6. ПОКРЕНИМО ЛАЗАРЕВАЦ