Ред.
број
Име
Презиме
01.
Бранко
Борић
02.
Гордана
Дражић
1964.
03.
Милан
Миловановић
1976.
04.
Видан
Тимотијевић
1961.
Ненад
Пауновић
05.
Година
рођења
1959.
1970.
06.
Весна
Анђелковић
1975.
07.
Владимир
Каменица
1976.
08.
Мирослав
Петронијевић
1965.
09.
Радмила
Лазић
1956.
10.
Радован
Ранковић
1950.
11.
Миомир
Сарић
1959.
12.
Марија
Иванковић
1983.
13.
Милоје
Максимовић
1960.
Владан
Миловановић
14.
1972.
Занимање
Архитекта
Доктор
медицине
Доктор
медицине
Дипл.инж.пољо
привреде
Струковни
инжењер
машинства
Економски
техничар
Дипломирани
правник
Рударски
техничар
Саобраћајни
техничар
Машински
техничар
Машински
техничар
Дипломирани
економиста
Електроинжењ
ер
Руковаоц
рударских
машина
Угоститељ
15.
Љиљана
Илић
1956.
16.
Милош
Игњатовић
1968.
17.
Слободан
Жујовић
1955.
Електромехани
чар
Професор
18.
Ивана
Спасић
1987.
Студент
19.
Драгослав
Васиљевић
1957.
20.
Драган
Славковић
1957.
21.
Верица
Герасимовић
1953.
22.
Драган
Томаш
1956.
23.
Иван
Петковић
1976.
Надица
Ђорђевић
24.
25.
1963.
Михаило
Павловић
1961.
Приватни
предузетник
Дипл.инж.елект
ротехнике
Менаџер у
трговини
Дипломирани
математичар
Економиста за
царине
Професор
књижевности
Машински
техничар
Пребивалиште и
адреса стана
Николе Вујачића 12,
Лазаревац
Краља Петра I бр.21/6
Лазаревац
Доситеја Обрадовића 46,
Лазаревац
Јанка Стајчића 57, Шопић
3.Октобра 126 Велики
Црљени
Мали Црљени
Вељка Влаховића 50/7,
Лазаревац
Шестог августа бр.7,
Рудовци
Душана Радовића 31,
Лазаревац
Врбовно бб
Миросаљци бб
Војводе Мишића бр. 6,
Лазаревац
Барзиловица бб
Соколово бб
Лукавица 131
Јанка Стајчића 77, Шопић
Видовданска 16,
Лазаревац
Партизанска бр.24
Велики Црљени
Араповац 114
Јове Гркинјића бр.8,
Лазаревац
Насеље ТЕК бр.54,
Велики Црљени
Медошевац 47
Душан Петровић Шане 8/5
Лазаревац
Др.Ђорђа Ковачевић
25б/14,
Лазаревац
Стубица 43
1
27.
Светлана
Милошевић
1954.
Дипломирани
саобраћајни
инжењер
Стоматолог
28.
Мирослав
Миловановић
1965.
ВК Заваривач
Милан
Платанић
Милош
Радовановић
26.
1984.
29.
1983.
30.
Лана
Радић
1983.
31.
Момир
Илић
1963.
32.
Војкан
Клипић
1967.
Биљана
Раковић
33.
34.
1967.
Милован
Милојевић
Драган
Вељковић
1952.
35.
1953.
36.
Снежана
Матовић
Дејан
Новаковић
37.
1969.
1971.
38.
Горан
Милинковић
1967.
39.
Весна
Павловић
1956.
40.
Зоран
Радовановић
1965.
41.
Владимир
Булатовић
1979.
42.
Ана
Здравковић
1982.
43.
Радивоје
Максимовић
1964.
44.
Миломир
Ђурђевић
1958.
Милица
Живановић
45.
1991.
Слободан
Дипл.грађевинс
ки инж.за
конструкције
Дипломирани
економиста
Електротехнич
ар
Рударски
техничар
Дипл.инж.произ
водног
менаџмента
Пензионер
В.Степановића 41,
Вреоци
Марије Бурсаћ 14,
Лазаревац
Трбушница бб
Стефана Немање бр.5,
Лазаревац
Шушњар бб
Владике Николаја
Велимировића 24, Петка
Седмог Октобра бр.100,
Степојевац
Л.Спасојевића 6,
Лазаревац
Зеоке бб
Дипл.машински
инжењер
Рачуноводстве
ни техничар
Руковаоц
рударских
машина
Машинбравар
Краља Петра 19/8
Лазаревац
Стевана Филиповића 92/a
Велики Црљени
Дипломирани
правник
Бравар
Луке Спасојевића 19,
Лазаревац
Екон. пор. и
цар.
Инжењер
информатике
Машински
техничар
ВК Електичар
Студент
правног
факултета
Пркосава бб
Стрмово 70
Јунковац бб
Дула Караклајића 51/25
Дула Караклајића 45/24,
Лазаревац
Миросаљци бб
Сумеђ бб
Степојевац
Степојевац бб
Радојичић
46.
Земљорадник
1944.
Радничка 23, Велики
Црљени
Колубарски трг бр. 14,
Лазаревац
1971.
ВКВМашинбравар
Дипл. инж.
пољопривреде
Машин-бравар
1972.
Новинар
Зеоке
47.
Миодраг
Алексић
1959.
48.
Марина
Милутиновић
1963.
49.
Драган
Миљковић
50.
Горан
Станојевић
Дрен бб
Чибутковица 407
2
51.
Милица
Лукић
1974.
52.
Ненад
Ратковић
1977.
53.
Синиша
Нешић
1962.
54.
Марија
Ђурђевић
1983.
55.
Слободанка
Васић
1966.
Мирослав
Павловић
56.
1969.
Мира
Миловановић
57.
58.
1973.
Срећко
Ђорђевић
Јовиша
Пантелић
59.
60.
61.
1971.
1961.
Вукосава
Гајић
Горан
Перишић
1952.
1966.
Електромехани
чар погона
Електротехнич
ар
Машински
технолог
Дипломирани
економиста
Просветни
радник
Механичар за
одржавање
машина
Сарадник у
природним
наукама
Машин-бравар
Руковаоц
рударских
машина
Пензионер
Дипломирани
индустријски
менаџер
Лесковац бб
др Воје Даниловића 57,
Чибутковица
Другог октобра бр.30,
Вреоци
Јунковац бб
13.Пролетерске бр.7
Велики Црљени
Дудовица 13
Радована Драговића бр.5,
Лазаревац
Барзиловица 5
Крушевица 47
Колубарска 9,
Велики Црљени
Рудовци бб
3
Download

2. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ