На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", бр.101/04 18/05 и 42/05), члана 44. Статута Општине Козарска Дубица ("Службени
гласник oпштине Козарска Дубица",број: 5/06 - пречишћен текст, 6/07, 12/07 и 2/08) и члана
11. Одлуке о стипендирању студената ("Службени гласник Општине Козарска Дубица", бр.
10/09, Начелник Општине Козарска Дубица, д о н о с и
ОДЛУКУ
о додјели стипендија у школској 2010/11 години
I
Овом Одлуком додјељују се стипендије студентима који испуњавају услове Конкурса
за додјелу стипендија у школској 2010/11 и то како слиједи:
РАНГ ЛИСТА 1 – Кандидати који добијају стипендију без обзира на просјек оцјена
Ред
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Смјер/ одсјек
Презиме и име
Радуловић Данијел
Црљеница Стојанка
Грбић Маријана
Кос Горан
Кордановић Соња
Драгаш Тања
Татић Дарија
Столић Горан
Саџак Синиша
Булић Сања
Гавран Соња
Батајић Милорад
Вукмировић Драгана
Кос Радмила
Вуковић Душан
Радуловић Жељана
Буква Дијана
Параш Бојана
Тепић Јово
Буква Бојан
Вуковић Давор
Пјевић Драгана
Миљуш Милан
Црљеница Јелена
Балабан Биљана
Ћосић Дадо
Стојнић Милош
Драгаш Драган
Петковић Мира
Клипина Ирена
Боројевић Никола
Тепић Младенко
факултет
Европски универзитет
Филолошки факултет
ПМФ
Висока медицинска шк
Економски факултет
Технолошки факул
Технички универзитет
Пољопривредни факултет
Архитектон-грађевин. ф.
ПМФ
Пољопривред. факул.
Технички факултет
Пословна економија
Филозофски факултет
Грађевин. Архитектон. Ф
ПМФ
Правни факултет
Вис шк за екон и информ
Шумарски факултет
Привредни факултет
Вис шк за екон и информ
Економски факултет
Паневропски Ун Апеирон
ПМФ
Филолошки факултет
Акад. Драмске умјетн.
Саобраћајни факултет
Филозофски факултет
ПМФ
Паневропски факАпеирон
Пољопривредни факултет
Вис шк за прим и прав н.
Инж.интернац.менаџм
Српски језик и књиж.
Биологија
Здравствена њега
Агроекон. и агробиз.
Текстил. инжињер.
Архиктетура
Хортикултура
Геодетски одсјек
Просторно планирање
Воћар и виноград
Прехрамбени
Предузетн. менаџм.
Педагогија
Грађевина
Биологија
Правосуђе
Информатика
Општи смјер
Спољна трговина
ФЗН
Просторно планирање
Енглески јез и књиж.
Студио глуме
Друмски
Историја
матем и информатике
Сестринство
Хортикултура о воћар
Економски смјер
Мјесто
студирања
Београд
Бања Лука
Бања Лука
Приједор
Нови Сад
Бања Лука
Беч
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Београд
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Нови Сад
Приједор
Бања Лука
Нови Сад
Приједор
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Загреб
Добој
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Год.
студ.
3
4
2
2
3
2
3
3
2
4
3
2
3
Апс.
5
2
Апс
2
4
4
2
3
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
Просј
студ.
9,44
8,24
8,10
8,00
7,84
7,77
7,66
7,61
7,55
7,53
7,38
7,28
7,20
7,00
6,88
6,88
6,68
6,50
6,28
6,25
6,25
6,21
6,18
6,15
4,67
4,64
3,65
3,14
3,08
2,79
2,64
2,55
РАНГ-ЛИСТА 2 – Остали студенти
Смјер/ одсјек
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
Презиме и име
Јајчанин Милена
Суботић Вања
Злокапа Наташа
Поповић Далибор
Грбић Сања
Шекеровић Дијана
Продановић Милош
Стевановић Бојан
Грбић Дијана
Богуновић Милица
Савић Вања
Студен Сњежана
Пупавац Душанка
Грубљешић Здравка
Репаја Бранко
Тешановић Никола
Петковић Дејан
Умичевић Саша
Маричић Маја
Арежина Бојана
Вученовић Мирјана
Суботић Славиша
Секулић Никола
Злојутро Немања
Саџак Моника
Буква Драган
Новаковић Раде
Комадина Вања
Плавањац Славиша
Пупавац Кристина
Будимир Тања
Вејић Марко
Тркуља Данијела
Илић Дијана
Ћорковић Биљана
Рокић Леонида
Буразор Гавро
Опардија Нађа
Ћибић Татјана
Грубор Ненад
Бакић Дарко
Тркуља Маријана
Будимир Маја
Пилиповић Немања
Гајић Бојана
Миљковић Јована
Ћикић Борислав
Тривић Биљана
Аџић Дијана
Кољанчић Роберт
Угреновић Дајана
факултет
Елекектротехнички ф
Технички Факултет
Архитект-грађев фак
Академија умјетности
Медицински факултет
Техничке науке
Филолошки факултет
Архитект.-грађевин ф
Медицински факултет
Филолошки факултет
Филолошки факул.
Филозофски факултет
ФТН
Филозофски факултет
Православ богослов ф
Ф. Техничких наука
Пољопривредни ф.
Електротехн. факул
Електротехнички ф
Медицински факултет
Ф. техничких наука
Академија умјетности
Вис шк. за обр васпит
Ф. физ васп и спорта
Медицински факултет
Електротехнички фак
Акад. музич. умјетн
Ф. Техничких наука
Пољопривредни фак.
Ф Техничких наука
Електротехнич.фак
Факул. полит. наука
Филозофски факултет
Пољопривредни фак
Филозофски факултет
Медицински факултет
Филозофски факулте
Архит-грађев. фак.
Филозофски факултет
Саобраћајни факултет
Медицински факултет
Правни факултет
Економски факултет
Филолошки факултет
Пољоприв.факултет
Електротехнич. факул
Техничке науке
Медицински факул.
Медицински факултет
Факул технич наука
Медицински факултет
Електроенергет сист
Електротехика
Архитектура
Музички
Фармација
Инд.инжињ. и менаџ
Енглески језик
Грађевина
Фармација
Франц јез и књижев
Енгл јез и књиж
Педагогија
Архиктетура и урбан
Српски јез и књижев
Грађевина
Ветеринарска медиц
Енергетика
Телекомун.системи
Фармација
Грађевинарство
Музички одсјек
Стр васпит предш дј
Наставнички
Општи
Електрое и инд сист
Општи/МТП
Електротехника
Ветеринарска медиц
Електротехника
Електрон и телеком
Новинар. и ком.
Разредна настава
Агр екон и рур раз
Педагогија
Стоматологија
Историја
Архитектонски
Психологија
Жељез саобр и тран
Општа медицина
Општи
Рачунов и ревизија
итал. и срп.јез и књ
Ветеринар.мед.
Рачунар и информ
грађевинарство
Фармација
Стоматологија
Зашт. живот сред
Општи
Мјесто
студирања
Нови Сад
Грац
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Н. Сад
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Нови Сад
Бања Лука
Београд
Нови Сад
Нови Сад
Београд
Нови Сад
Бања Лука
Нови Сад
Бања Лука
Суботица
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Нови Сад
Н. Сад
Нови Сад
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Београд
Нови Сад
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Нови Сад
Бања Лука
Нови Сад
Бања Лука
Бања Лука
Нови Сад
Бања Лука
Год.
студ.
3
4
Апс
3
2
3
Апс.
Апс.
2
3
Апс.
Апс.
4
3
3
2
3
4
Апс.
3
3
1
2
4
4
2
3
3
апс
Апс.
1
2
2
3
3
6
Апс.
Апс.
2
4
3
4
4
3
3
2
2
1
2
2
2
Просј
студ.
9,00
8,53
9,24
8,72
8,43
9,20
9,05
8,38
8,25
9,03
8,88
8,86
8,51
8,85
8,81
8,27
8,00
7,92
7,78
7,63
7,50
5,00
8,93
8,53
8,12
8,00
7,95
7,86
7,57
7,00
4,86
8,64
8,64
8,57
8,46
8,33
8,32
8,29
8,25
8,23
8,07
7,95
7,83
7,66
7,58
7,42
7,40
4,90
8,56
8,50
8,50
Бод
24
22
20
20
20
19
19
19
19
18
18
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
14
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
Јукић Ања
Драгичевић Владимир
Тубица Александар
Црномарковић Жељка
Шоп Данијела
Миљатовић Наташа
Котаран Љиљана
Пекић Бојана
Каран Слађана
Лотиња Љиљана
Славнић Дајана
Миљковић Биљана
Марковић Ивана
Новаковић Бојан
Личанин Марина
Алаша Неда
Бакић Ђорђе
Грујић Дејан
Тешинић Славен
Зорић Драгиша
Бијелић Нина
Коњевић Ведран
Балтић Арсеније
Мирић Марија
Аћимовић Гордана
Грујичић Јелена
Кондић Драгиша
Чупић Сузана
Козарац Данијел
Мијук Предраг
Саџак Бојан
Родић Дарко
Хрњак Драгана
Дрљача Јелена
Петраковић Марија
Гогић Драгана
Бабић Александра
Родић Наташа
Бараћ Владимир
Радуловић Дуња
Николић Ђорђе
Ковачевић Рајко
Ковачевић Лена
Личанин Миланка
Лукић Весна
Пећанац Дијана
Ћикић Младен
Суботић Романа
Караћ Милица
Мирић Ивана
Прибић Јована
Старчевић Невена
Кос Бојана
Милановић Гојко
Ђукић Бојан
Правни факултет
Правни факултет
Филозофски факултет
Пословна школа
Филозофски факултет
ПМФ
Пољопривредни фак
ПМФ
Технолошки факулте
Медицински факултет
Ф. политичких наука
Ф. политичких наука
Висока медиц. школа
Стоматолошки фак
Београдска послов шк
Техничке науке
Факул. Технич наука
Електротехнич. факул
Електротехнич факул
Архитектон -грађев ф
Привредна академија
Ф. физ васп и спорта
Правни факултет
Природно математ ф.
Филолошки факултет
Вис медицинска шк
Технолошки факултет
Економски факултет
Вис Посл шк струк ст
Ф.Техничких наука
Електротехнич. факул
Електротехн факултет
Пољопривред. факул.
Медицински факултет
Ун. за посл инж и мен
Архитект-грађев фак.
Медицински факултет
Правни факултет
Архитект-грађевин ф
Вис шк унутраш.посл
Пољопривредни фак
Ф. спорта и физ васп
Факул технич. наука
Београдска послов шк
Технолошки ф.
Филозофски факултет
Архитектон. грађев
Економски факултет
ПМФ
Примј и прав. науке
Технолошки факултет
Пољопривредни
Медицински факултет
Пољопривредни фак
Филолошки факултет
Педагогија
Финан рачун. и банк
Енгл језик и књижев
зашт животне сред
Сточарство
Просторно план.
Општи
Журналистика
Социјални рад
Физиотерапија
98.
Банк, фин и рачунов
Осигурање
Електроенергет сист
Електротехн. сист
Електроен и инд сис
Грађевина
Посл екон и финан
Општи наставнички
Општи
Хемија
Енглески јез и књиж
Лаборатор. инжињ
Биотехнолош произв
Општи
Пословна информат
Електротехника
Рачунар. и информат
Рачун. и информ.
Агр екон и рурал раз
Фармација
Општи
Архиктетура
Здравствена њега
Општи
Геодетски
Анимална производ
физич васп и спорт
зашт животне сред
Порези и царине
прехрамбени
Разредна настава
архитектура
Економија
Матем и информ
Пословна економија
Хемијски технолог
Хортикултура
Општи
Заштита биља
Њем. јез и књиж
Београд
Бања Лука
Бања Лука
Београд
Бања Лука
Нови Сад
Нови Сад
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Приједор
Н. Сад
Београд
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Бања Лука
Бања Лука
Нови Сад
Бања Лука
Бања Лука
Нови Сад
Бања Лука
Приједор
Бања Лука
Бања Лука
Нови Сад
Нови Сад
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Нови Сад
Нови Сад
Београд
Б. Лука
Бања Лука
Б.Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
2
2
2
3
3
2
Апс.
2
Апс.
4
Апс.
2
3
3
3
5
2
3
3
5
3
2
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
4
Апс.
апс
4
5
1
1
3
2
3
3
3
1
8,50
8,50
8,40
8,30
8,25
8,12
8,11
8,07
8,06
8,00
8,00
8,00
7,88
7,80
7,75
7,74
7,55
7,45
7,44
7,21
9,08
8,33
8,25
8,22
8,08
8,00
8,00
8,00
7,72
7,36
7,21
7,00
4,80
4,75
8,67
8,13
8,11
8,00
8,00
8,00
7,70
7,64
7,22
7,17
7,16
7,08
7,04
5,00
4,54
8,65
7,28
7,22
7,19
7,10
4,83
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
11
11
II
Студенти, којима је додјељена стипендија, закључиће уговор о стипендирању са
Општином Козарска Дубица којим ће се регулисати права и обавезе стипендиста и даваоца
стипендије.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 10.11.2010. год. на огласној табли и интернет страници Општине Козарска
Дубица, као и локалним средствима информисања објављен је Конкурс за додјелу стипендија
у школској 2010/11 години. Рок за подношење пријава на Конкурс истекао је дана 10.12.2010.
год. На конкурс се укупно пријавило 236 студента.
Разматрајући захтјеве, односно испуњеност услова за додјелу стипендија Комисија за
додјелу стипендија сачинила је прелиминарне ранг листе. Ранг листа број 1 односила се на
студенте који имају право на стипендију без обзира на просјек оцјена уколико испуњавају
опште услове конкурса. Ранг- листа број 2 сачињена је на основу бодовања кандидата за
стипендију који испуњавају опште, али и посебне услове конкурса. Кандидати који нису
испунили опште и посебне услове за додјелу стипендија нису бодовани и издвојени су на
посебну листу.
Дана 04.01.2011. године објављена је прелиминарна ранг листа студената, кандидата за
стипендију на коју је у прописаном року пристигао 21 приговор. Утврђено је да је 1 приговор
основан, јер студент није добио додатне бодове за државне факултете, пошто је његов
факултет третиран као приватни, те је тај студент, Козарац Данијел, поново бодован и
уврштени у ранг листу.
Студенткиња Стојаковић Драгана, искључена је са ранг листе 1 јер је утврђено да
именована има признато право на мјесечно примање, али не и статус породице погинулог
борца.
На основу дописа предузећа ХПК Драксенић 4 студената је по основу кориштења
стипендије овог предузећа искључено са ранг листе стипендиста и то: Рашић Марко, Ћирић
Игор, Змијањац Драгана и Змијањац Бранко.
Након објављивања прелиминарне ранг листе од стране Министарства просвјете и
културе 16 студената је одустало од захтјева за додјелу стипендије од стране Општине
Козарска Дубица.
С обзиром да је буџетом општине Козарска Дубица за стипендије одобрен износ од
130.000 КМ, те да се пријавио велики број студената који испуњавају услове конкурса,
одлучено је да се ранг листа стипендиста прошири до броја 138, односно до износа средстава
који је одобрен од стране скупштине општине, јер се на ранг листи налази 17 студената,
апсолвената који добијају само пола износа предвиђеног за стипендије.
Број: 01-67-1/10
Дана: 21.02.2011. год.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Нино Јауз, дипл. економиста
Download

Odluka o dodjeli stipendija u školskoj 2010/2011 godini