PRIX ST-GEORGES – TAKIM YARIŞMASI Genç Yetişkinler
Yarışma: __________ _______________________________Tarih :__________ Hakem : _______________ Konumu
Yarışmacı No : _____
İsim :
_________________________________ UF : ______ At : ____________________
Süre: 5.50 dakika (sadece bilgi amaçlı)
1.
A
X
Son puan
Katsayı
Düzeltme
10
Kararların, duruşun ve geçişlerin
kalitesi. Atın düzlüğü.
Bağlantı ve başın tepe noktası.
10
Sola volt (8 m çapında)
10
Düzenlilik, esneklik, arka ayakların
atın altına sürülmesi, adımlar ve
çerçevenin uzaması. Her iki geçiş.
Süratlinin düzenlilği ve kalitesi;
vaziyet ve sabit açı. Topluluk, denge
ve akıcılık.
Süratlinin düzenlilği ve
kalitesi, topluluk, ve denge.
Vaziyet; voltun boyutu ve şekli
Süratlinin düzenlilği ve
kalitesi, düzgün vaziyet,
topluluk, denge, akıcılık,
Bacakların çaprazlanması.
Düzenlilik, esneklik, denge, arka
kısmın enerjisi, arka ayakların önlerin
ilerisine basması, Çerçevenin
uzaması. Orta süratliden fark
görülmesi.
Ritmin muhafaza edilmesi,
akıcılık, geçişlerin tam yerinde ve
akıcı olarak yapılması. Çerçevede
değişiklik.
Süratlinin düzenlilği ve
kalitesi; vaziyet ve sabit açı.
Topluluk, denge ve akıcılık.
Süratlinin düzenlilği ve
kalitesi, topluluk, ve denge.
Vaziyet; voltun boyutu ve şekli.
Süratlinin düzenlilği ve
kalitesi, düzgün vaziyet,
topluluk, denge, akıcılık,
Bacakların çaprazlanması.
Düzenlilik, aktiflik, topluluk, yarım
piruetin boyutu, vaziyeti ve
bükülüşü. İleriye gitme arzusu, dört
zamanlı temponun korunması.
3.
4.
B
5.
BG
G
C
Sola yanaşma
Orta hatta giriş
Sola dönüş
10
6.
HXF
FAK
Uzun süratli
Toplu süratli
10
H ve F’deki geçişler
10
7.
Direktifler
Toplu dörtnalda giriş
Duruş- hareketsizlik- selam
Toplu süratliye kalkış
Toplu süratli
Sağa dönüş
Orta süratli
Toplu süratli
Sola omuz içeri
xc
c
MXK
KAF
FB
2.
Puan
Puanlar
Test
Atın minimum yaşı : 7
10
8.
KE
Sağa omuz içeri
10
9.
E
Sağa volt (8 m çapında)
10
10.
EG
G
Sağa yanaşma
Orta hatta giriş
10
11.
Before C
C
H
G ve M
arasında
[Toplu adeta]
[Sola doğru yola giriş]
[Sola dönüş]
Sola yarım piruet
10
2
2
Düşünceler
PRIX ST-GEORGES – TAKIM YARIŞMASI Genç Yetişkinler
12.
G ve H Sağa yarım piruet
arasında
GM
[Toplu adeta]
13.
14.
15.
16.
Toplu adeta C-H-G-(M)-G(H)-G-M
MRXV(K) Uzun adeta
K’den önce Toplu adeta
K
Sola toplu dörtnala kalkış
KAF
Toplu dörtnal
FX
Sola yanaşma
X
Havada ayak değiştirme
17.
XM
M
MCH
18.
H
10
10
2
10
2
10
10
Sağa yanaşma
Havada ayak değiştirme
Toplu dörtnal
10
Toplu dörtnalda X’e doğru gidiş
10
2
H ve X Sola yarım piruet
arasında
19.
HC
C
Ters dörtnal
Havada ayak değiştirme
10
20.
M
Toplu dörtnalda X’e doğru gidiş
10
M ve X Sağa yarım piruet
arasında
21.
MC
C
Ters dörtnal
Havada ayak değiştirme
10
22.
HXF
Diyagonalde her 4 adımda bir 5 kez
havada ayak değiştirme
Toplu dörtnal
10
Diyagonalde her 3 adımda bir 5 kez
havada ayak değiştirme
Toplu dörtnal
10
FAK
23.
KXM
MCH
2
Son puan
Katsayı
Test
Düzeltme
_________________________________ UF : ______ At : ____________________
Puan
İsim :
Puanlar
Yarışmacı No : _____
Direktifler
Düzenlilik, aktiflik, topluluk, yarım
piruetin boyutu, vaziyeti ve
bükülüşü. İleriye gitme arzusu, dört
zamanlı temponun korunması.
Düzenlilik, sırtın yumuşaklığı, aktiflik,
adımların kısalması ve yükselmesi,
atın kendini taşıması. Adetaya geçiş.
Düzenlilik, sırtın yumuşaklığı,
aktiflik, arka ayakların önlerin
ilerisine basması, omzun serbestliği,
kantarmaya doğru uzanma.
Geçişin tam yerinde ve akıcı olarak
yapılması.
Dörtnalın kalitesi.
Dörtnalın kalitesi.
Topluluk, denge, düzgün
vaziyet, akıcılık.
Havada ayak değiştirmenin kalitesi.
Dörtnalın kalitesi.
Topluluk, denge, düzgün
vaziyet, akıcılık.
Havada ayak değiştirmenin kalitesi.
Topluluk, atın kendini taşıması,
denge, boyut, vaziyet ve bükülüş.
Doğru sayıda adım atılması (3-4).
Hareketin önce ve sonrasında
dörtnalın kalitesi.
Ters dörtnalın kalitesi ve topluluğu.
Doğruluk, denge, akıcılık, yokuş
yukarı gitme eğilimi, havada ayak
değiştirmenin düzlüğü.
Topluluk, atın kendini taşıması,
denge, boyut, vaziyet ve bükülüş.
Doğru sayıda adım atılması (3-4).
Hareketin önce ve sonrasında
dörtnalın kalitesi.
Ters dörtnalın kalitesi ve topluluğu.
Doğruluk, denge, akıcılık, yokuş
yukarı gitme eğilimi, havada ayak
değiştirmenin düzlüğü.
Doğruluk, denge,
akıcılık, yokuş yukarı gitme eğilimi,
atın düzlüğü.
Hareketin önce ve sonrasında
dörtnalın kalitesi.
Doğruluk, denge,
akıcılık, yokuş yukarı gitme eğilimi,
atın düzlüğü.
Hareketin önce ve sonrasında
dörtnalın kalitesi.
Düşünceler
PRIX ST-GEORGES – TAKIM YARIŞMASI Genç Yetişkinler
24.
HXF
25.
F
26.
Uzun dörtnal
10
10
FA
Toplu dörtnal ve havada ayak
değiştirme
Toplu dörtnal
A
X
Orta hatta giriş
Duruş – hareketsizlik – selam
10
Son puan
Puanlar
Test
Katsayı
_________________________________ UF : ______ At : ____________________
Düzeltme
İsim :
Puan
Yarışmacı No : _____
Düşünceler
Direktifler
Dörtnalın kalitesi, içtepi, fulelerin ve
çerçevenin uzaması. Denge, yokuş
yukarı gitme eğilimi, atın düzlüğü
Diyagonalde havada ayak
değiştirmenin kalitesi.
Geçişin tam yerinde ve akıcı olarak
yapılması.
Kararın, duruşun ve geçişin kalitesi.
Atın düzlüğü. Bağlantı ve başın tepe
noktası.
A’da uzun dizginle sahadan çıkış
Toplam
320
Genel puanlar
1. Kararlar (serbestlik ve düzenlilik)
2. İçtepi (ileri gitme arzusu, adımların esnekliği, sırtın
yumuşaklığı ve artların ileri sürülmesi)
3. İtaat (dikkat ve güven; uyum; hafiflik ve hareketlerin
rahatlığı; doğruluk; kantarmanın kabul edilmesi ve ön
kısmın hafifliği)
4. Binicinin pozisyonu ve oturuşu; Yardımların
doğruluğu ve etkisi
Toplam
10
1
10
1
10
2
10
2
Genel notlar:
380
Düşülecek puanlar / ceza puanları
İz şaşırmalar (Md. 430.6.1) cezalandırılır
1. Hata= 2 puan
2. Hata = 4 puan
3. Hata= elenme
Her hata için iki (2) puan düşülür.
Madde 430.6.2’ye bakınız.
TOPLAM
Organizatör:
(açık adres)
TOPLAM PUAN
% olarak:
Hakemin imzası:
Download

Genç Yetişkinler Takım Yarışması Testi