Zpráva o činnosti za rok 2012
Českého filmového centra a Czech Film Commission
k 31. 12. 2012
pro
Ministerstvo kultury České republiky
www.filmcenter.cz
www.filmcommission.cz
předkládá:
Česká filmová komora, o.p.s.
Národní 28
110 00 Praha 1
Česká republika
www.filmovakomora.cz
T: +420 221 105 209
F: +420 221 105 303
[email protected]
1. Úvod
(UFD)
a Asociace provozovatelů kin (APK).
ČFK zajišťuje činnost národního zastoupení programu Evropské unie MEDIA – kanceláře
MEDIA Desk Česká republika.
Českého filmového centra
jejímž úkolem je propagace české kinematografie a filmového průmyslu především v
zahraničí, a Czech Film Commission (FC), která má na starosti propagaci ČR jakožto místa
k natáčení a servis pro zahraniční filmové produkce.
Předkládaná Zpráva o činnosti mapuje činnost obou sekcí za rok 2012 a průběh čerpání
dotací k 31. 12. 2012.
ČFK v roce 2012 pokračovala v zajišťování existence všech výše zmíněných složek a v s tím
souvisejících jednáních s Ministerstvem kultury České republiky, které činnosti ČFK majoritně
podporuje. V druhé polovině roku 2012 došlo k dohodě mezi ČFK, Ministerstvem kultury ČR
a Národním filmovým archivem, který je příspěvkovou organizací výše zmíněného
ministerstva, že se ČFC, Czech Film Commission i MEDIA Desk Česká republika od ledna 2013
stane součástí Národního filmového archívu. Tím bude dlouhodobě lépe zajištěna kontinuita
finanční podpory ze strany Ministerstva kultury ČR a pevnější zakotvení těchto činností ve
státním systému podpory filmu a filmového průmyslu.
Helena Uldrichová
V Praze, dne 30. ledna 2013
1
České filmové centrum slaví v září letošního roku deset let své činnosti v oblasti propagace českého
filmu a filmového průmyslu. Během uplynulého desetiletí se nám podařilo vytvořit pro propagaci
české kinematografie pevný základ. Vyvinuli jsme několik stálých aktivit, pomocí kterých je česká
kinematografie pravidelně zviditelněna na mezinárodních akcích, systematicky a kontinuálně se do
zahraničí dostávají novinky o českém filmu, filmy na festivaly a je nastavena přímá komunikace se
zahraničními profesními institucemi a organizacemi.
Mezi hlavní novinky letošní roku patří rozdělení Českého filmového centra na dvě hlavní oddělení.
Film Promotion bude nadále rozvíjet propagaci hotových filmů všech žánrů a Development &
Training se soustředí na filmové projekty, které se nacházejí ve vývoji, a na další vzdělávání českých
filmových profesionálů. Toto nové oddělení se začalo cíleně zabývat českými projekty na
koprodukčních trzích a profesionalizací dosud opomíjeného stavu vývoje. Z toho přímo vyplývá nová
aktivita představená poprvé na MFF Karlovy Vary Pitch & Feedback. Jedná se o prezentaci nově
vyvíjených českých (a slovenských) filmů s potenciálem mezinárodní koprodukce. Tvůrci tak získali
zpětnou vazbu od expertů z řad zkušených mezinárodních filmových profesionálů.
V prvním pololetí byl také odstartován elektronický newsletter (E-NL) o českém filmu a filmovém
průmyslu, který je určen české filmové obci. E-NL informuje o tématech a novinkách týkajících se
legislativy, nových iniciativ a činností dalších subjektů fungujících v českém filmovém průmyslu.
Na festivalu českých filmů Finále Plzeň vyvinulo ČFC další aktivitu, která má dlouhodobě prohloubit
reflexe českého filmového průmyslu v mezinárodním kontextu. Pod názvem Industry Days se konaly
dva tematické panely zaměřené na polskou kinematografii, během kterých se zástupci české a polské
kinematografie sešli v diskusích na téma regionální podpora filmu a nové formy filmové distribuce.
Mezi stálá zastoupení české kinematografie na významných festivalech a trzích, která ČFC již
organizuje na festivalech v Clermont Ferrand, Berlíně a Cannes, se přidal stánek na MFF Karlovy
Vary. Pod společnou střechou Czech Film Corner vzniklo profesionální zázemí ve spolupráci s Czech
Film Commission, MEDIA Desk a Industry Office MFF KV, které poskytuje informace zájemcům
o český film a filmový průmysl.
Nejdůležitější aktivitou v oblasti kulturní propagace českého filmu v zahraničí byla v prvním pololetí
putovní přehlídka New Czech Films US_Tour 2012. V květnu a červnu se v 8 amerických městech
promítl výběr nových českých filmů. Přehlídku osobně doprovodili někteří tvůrci. Ohlasy byly velmi
pozitivní, a to jak ze strany samotných tvůrců, amerických kin, či spolupořádajících institucí.
Jana Černík a Markéta Šantrochová
V Praze, dne 30. ledna 2013
www.filmovakomora.cz
www.filmcenter.cz
2
www.filmcommission.cz
Obsah
1. Úvod……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
2. České filmové centrum (ČFC)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
2.1.
Zahraniční a tuzemské festivaly a trhy ........................................................................................................................................ 5
i.
Spolupráce s programovými odděleními zahraničních festivalů ................................................................................................... 5
ii.
62. ročník MFF Berlinale 2012 a European Film Market, Berlín, Německo ................................................................................... 9
iii.
65. ročník MFF Cannes a 53. ročník Marché du Film, Cannes, Francie ....................................................................................... 11
iv.
24. ročník filmového festivalu Finále Plzeň, Česká republika...................................................................................................... 12
v.
47. ročník MFF Karlovy Vary, Česká republika ............................................................................................................................ 13
vi.
Dny evropského filmu (DEF) – konference Video on Demand ................................................................................................... 14
vii.
17. ročník MFF Busan, Busan, Jižní Korea ................................................................................................................................... 15
viii. 65. ročník MFF Locarno, Locarno, Švýcarsko .............................................................................................................................. 16
ix.
10.ročník MFF Fantoche, Baden, Švýcarsko ............................................................................................................................... 17
x.
MFDF Jihlava .............................................................................................................................................................................. 18
2.2.
Filmové festivaly, trhy a přehlídky krátkometrážní tvorby....................................................................................................... 19
i.
34. ročník MFF krátkých filmů a 27. ročník Marché du Film Court, Clermont- Ferrand, Francie ................................................ 19
ii.
Ostatní účast na festivalech krátkých filmů ................................................................................................................................ 20
iii.
Křest DVD „Czech Short Films Vol. 3, 2012“ ............................................................................................................................... 24
iv.
Dlouhá noc krátkých filmů v rámci Finále Plzeň ......................................................................................................................... 25
v.
Feinkošt – česko-německý večer krátkého filmu –19.10.2012, Drážďany, Německo ................................................................. 26
vi.
Tuplák českých a německých kraťasů – 21. 11. 2012, Praha ...................................................................................................... 26
2.3.
Zahraniční filmové přehlídky ..................................................................................................................................................... 26
i.
New Czech Films US_Tour 2012 – New York, Los Angeles, Salt Lake City, San Francisco, Chicago, Washington, Portland,
Seattle, USA .......................................................................................................................................................................................... 26
ii.
Přehlídka českých filmů na Faerských ostrovech, DÁNSKO ........................................................................................................ 28
iii.
Czech on Tour – Hamburk, Passov, Chotěbuz, Drážďany, Lipsko, Erfurt, Trier, Göttingen, Wiesbaden, Postupim, Německo .... 28
2.4.
Spolupráce se zahraničními koprodukčními trhy ...................................................................................................................... 32
2.5.
Členství v zahraničních organizacích ......................................................................................................................................... 32
i.
European Film Promotion .......................................................................................................................................................... 32
2.6.
Publikační činnost ...................................................................................................................................................................... 34
i.
Pravidelné tiskoviny ................................................................................................................................................................... 34
ii.
Nepravidelné brožury a tiskoviny ............................................................................................................................................... 38
2.7.
Informační činnost a PR ............................................................................................................................................................. 39
i.
Webové stránky www.filmcenter.cz .......................................................................................................................................... 39
ii.
Facebook .................................................................................................................................................................................... 40
iii.
Elektronický newsletter o českém filmu a filmovém průmyslu .................................................................................................. 40
iv.
Marketing a PR ........................................................................................................................................................................... 40
v.
Inzerce ........................................................................................................................................................................................ 41
vi.
Monitoring tisku ......................................................................................................................................................................... 42
2.8.
Development and Trainning ...................................................................................................................................................... 42
i.
Informace a konzultace pro české producenty a filmové profesionály ...................................................................................... 43
ii.
Pitch & Feedback v rámci MFF Karlovy Vary............................................................................................................................... 43
iii.
Prezentace českých připravovaných hraných a animovaných filmů v rámci Finále Plzeň ........................................................... 45
iv.
Prezentace připravovaných dokumentárních filmů v Praze ....................................................................................................... 46
v.
Dramaturgický workshop Jak poznat potenciál příběhu ............................................................................................................. 48
vi.
Přednáška o festivalech a koprodukčních trzích v rámci semináře MEDIA Desk na téma Development .................................... 49
2.9.
Spolupráce s dalšími subjekty z kulturní sféry v ČR .................................................................................................................. 49
i.
Koncepce filmových přehlídek a spolupráce s Českými centry a MZV ........................................................................................ 49
ii.
Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce ................................................................................................................. 49
iii.
Spolupráce s filmovými školami ................................................................................................................................................. 50
iv.
Tisková konference a oslava k 10. výročí ČFC ............................................................................................................................. 50
3. Czech Film Commission……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
3.1.
Propagace a prezentace na odborných akcích v ČR a zahraničí ................................................................................................ 51
i.
MFF Berlin, European Film Market (EFM) .................................................................................................................................. 51
ii.
Finále Plzeň ................................................................................................................................................................................ 52
iii.
65. ročník MFF Cannes, Marché International du Film ............................................................................................................... 53
iv.
AFCI Locations Los Angeles......................................................................................................................................................... 53
3.2.
Informační a konzultační činnost .............................................................................................................................................. 55
i.
Informace a konzultace pro zahraniční producenty a filmové profesionály ............................................................................... 55
ii.
Domácí producenti a filmoví profesionálové .............................................................................................................................. 56
iii.
Internetové stránky www.filmcommission.cz jako hlavní informační nástroj ............................................................................ 56
3.3.
Lokační servis ............................................................................................................................................................................. 58
i.
Location tours pro domácí i zahraniční filmové profesionály ..................................................................................................... 58
ii.
Lokační servis a fam tripy pro zahraniční filmové profesionály .................................................................................................. 58
3.4.
Publikační činnost ...................................................................................................................................................................... 59
i.
Brožurka EuFCN .......................................................................................................................................................................... 59
3.5.
Členství v mezinárodních organizacích ..................................................................................................................................... 59
i.
EuFCN ......................................................................................................................................................................................... 59
ii.
AFCI ............................................................................................................................................................................................ 60
3
3.6.
i.
ii.
3.7.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
PR a práce s médii...................................................................................................................................................................... 60
Zahraniční média a listing ........................................................................................................................................................... 60
Domácí média ............................................................................................................................................................................ 61
Aktivní tvorba prostředí přátelského pro filmová natáčení – spolupráce s institucemi veřejné správy.................................. 61
Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) .................................................................................................................................. 61
CzechTourism ............................................................................................................................................................................. 61
Regiony....................................................................................................................................................................................... 62
Ministerstvo zahraničních věcí a zahraniční zastoupení ČR ...................................................................................................... 62
Velvyslanectví USA v Praze ......................................................................................................................................................... 63
Přílohy:
Příloha č. 1
Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro tiskoviny vyrobeny v rámci účasti na 62. Berlinale, Berlín, Německo
Příloha č. 2 - Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro tiskoviny vyrobeny v rámci účasti na 65. MFF Cannes a 53. Marché du Film,
Cannes, Francie
Příloha č. 3 - Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro tiskoviny vyrobeny v rámci účasti na 24. Finále Plzeň, Česká republika
Příloha č. 4 - Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro tiskoviny vyrobeny v rámci účasti na 47. MFF Karlovy Vary, Česká republika
Příloha č. 5 - Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro tiskoviny vyrobeny v rámci účasti na 34. MFF krátkých filmů a 27. ročník Marché
du Film Court, Clermont- Ferrand, Francie
Příloha č. 6
Czech Film Center - ukázka grafiky a použití grafiky DVD Czech Short Films Vol. 3, 2012
Příloha č. 7 - Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro pohlednice v rámci přehlídky New Czech Films US_Tour 2012, New York, Los
Angeles, Salt Lake City, San Francisco, Chicago, Washington, Portland, Seattle, USA
Příloha č. 8 - Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro Katalog a DVD „České filmy 2011 – 2012”
Příloha č. 9 - Czech Film Center - ukázka použité grafiky brožury „Připravované české hrané a animované filmy 2012
Příloha č. 10
Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro tištěný pravidelný Newsletter doplněný DVD s ukázkami filmů
Příloha č. 11
Czech Film Center - ukázka elektronického newsletteru o českém filmu
Příloha č. 12
Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro tištěný pravidelný leták filmové přehlídky Feinkošt v Německu
Příloha č. 13
Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro tištěnou brožuru k německé filmové přehlídce Czech on Tour
Příloha č. 14
Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro tištěný leták k večeru krátkých filmů - Tuplák českých a německých kraťasů
Příloha č. 15
Czech Film Center - ukázka použité grafiky nové podoby katalogu připravovaných dokumentárních filmů Czech Docs 2012 - 2013
Příloha č.16
Czech Film Center – Pitch & Feedback – ukázka grafiky
Příloha č. 17
Czech Film Commission – přehled poptávaných projektů 2012
Příloha č. 18
Zpráva o čerpání dotace poskytnuté v roce 2012
4
2. České filmové centrum (ČFC)
2.1.
Zahraniční a tuzemské festivaly a trhy
i. Spolupráce s programovými odděleními zahraničních festivalů
Termín:
celoročně
Charakteristika:
•
•
•
•
•
ČFC od počátku svého vzniku spolupracuje s nejvýznamnějšími i méně známými
mezinárodními filmovými festivaly;
během celého roku s nimi udržuje kontakt, informuje je o aktuálních filmech, poskytuje
kontakty a posiluje povědomí nejen o nově vzniklých projektech, ale na základě své
publikační a další činnosti poskytuje i komplexní informace o české kinematografii;
ČFC také průběžně rozšiřuje svou databázi kontaktů, která obsahuje kolem 150 mezinárodních
festivalů a 150 festivalů zaměřených na krátký film;
ČFC dlouhodobě intenzivně spolupracuje s filmovými festivaly MFF Berlín, MFF Cannes, MFF
Benátky, MFF Busan, MFF San Sebastian, MFF Toronto, MFF Sundance, MFF Rotterdam, MFF
Torino, MFF Rotterdam, MFF Cottbus, MFF Wiesbaden a mnoha dalšími a v roce 2012 jim
předalo informace i tzv. screenery (DVD aktuálních celovečerních filmů pro předvýběr do
soutěžních i nesoutěžních kategorií);
ČFC také spolupracuje s koprodukčními trhy v rámci významných festivalů (více v čl. 2.4.)
Uvedení českých filmů na mezinárodních filmových festivalech v roce 2012:
Sundance – 19. – 29. 1. 2012, Utah, USA
Čtyři slunce (r. Bohdan Sláma, CZ, DE 2012, 90 min.) uveden v mezinárodní soutěži
Festival věnoval Slámově tvorbě pozornost již v roce 2009, kdy ho redaktoři prestižního časopisu
Variety zařadili do výběru zajímavých režisérských osobností.
41. mezinárodní filmový festival Rotterdam – 25. 1. – 5. 2. 2012, Rotterdam, Nizozemí
Čtyři slunce (r. Bohdan Sláma, CZ, DE 2012, 90 min.) uveden v nesoutěžní sekci Spectrum, evropská
premiéra
Punk in Africa (r. Keith Jones a Deon Maase, JAR, CZ, ZW, MZ 2011, 82 min.) uveden v nesoutěžní
sekci Spectrum
Mrtvá trať (r. Šimon Špidla, CZ 2012, 52 min.) uveden v sekci Spectrum Shorts – uvedení dokumentu
za osobní účasti režiséra.
12. goEast – 18. – 24. 4. 2012, Wiesbaden, Německo
Čtyři slunce (r. Bohdan Sláma, CZ, DE 2012, 90 min.) uveden v hlavní soutěži v kategorii nejlepší hraný
film
5
Mrtvá trať (r. Šimon Špidla, CZ 2012, 52 min.) uveden v soutěžní sekci dokumentů – uvedení za
osobní účasti režiséra
Odcházení (r. Václav Havel, CZ 2011, 95 min.) uveden v bloku Highlights, určeném pro divácky
úspěšné filmy
Kuky se vrací (r. Jan Svěrák, CZ, DK 2010, 95 min.) uveden v sekci Specials
Kladivo na čarodějnice (r. Otakar Vávra, ČS 1969, 103 min.) uveden v sekci Specials jako in
memoriam.
V rámci festivalu účast děkana FAMU Pavla Jecha – přednáška masterclass na téma dramaturgie
a vývoj filmových projektů.
36. mezinárodní filmový festival Hongkong – 21. 3. – 5. 4. 2012, Kowloon, Hong Kong
Nevinnost (r. Jan Hřebejk, CZ 2011, 100 min.)
Alois Nebel (r. Tomáš Luňák, CZ, DE, SK 2011, 84 min.)
Cigán (r. Martin Šulík, CZ, SK 2011, 103 min.)
14. mezinárodní filmový festival nezávislých filmů Buenos Aires – 11. – 22. 4. 2012, Buenos Aires,
Argentina
Alois Nebel (r. Tomáš Luňák, CZ, DE, SK 2011, 84 min.) uveden v sekci Panorama (podsekce Late
Night)
Osmdesát dopisů (r. Václav Kadrnka, CZ 2011, 75 min.) uveden v sekci Panorama (podsekce Family
Album)
Hot Docs – 26. 4. – 6. 5. 2012, Toronto, Kanada
Největší přehlídka dokumentárního filmu na severoamerickém kontinentě.
Soukromý vesmír (r. Helena Třeštíková, CZ 2012, 118 min.)
21. mezinárodní filmový festival pro děti v Káhiře – 23. – 30. 3. 2012, Káhira, Egypt
Dešťová víla (r. Milan Cieslar, CZ 2010, 100 min.)
Kuky se vrací (r. Jan Svěrák, CZ, DK 2010, 95 min.)
Fimfárum - Do třetice všeho dobrého 3D (r. Vlasta Pospíšilová, Kristina Dufková, David Súkup, CZ
2011, 75 min.) uveden v soutěžní sekci
31. Istanbul Film Festival – 31. 3. – 15. 4. 2012, Istanbul, Turecko
Osmdesát dopisů (r. Václav Kadrnka, CZ 2011, 75 min.)
Cigán (r. Martin Šulík, CZ, SK 2011, 103 min.)
Nevinnost (r. Jan Hřebejk, CZ 2011, 100 min.)
Phoenix Film Festival – 29. 3. – 5. 4. 2012, Phoenix, USA
Nevinnost (r. Jan Hřebejk, CZ 2011, 100 min.)
Lidice (r. Petr Nikolaev, CZ, SK 2011, 123 min.)
RIFF - Rome Independent Film Festival – 12. – 20. 4. 2012, Řím, Itálie
Láska v hrobě (r. David Vondráček, CZ 2011, 80 min.)
Tmář a jeho rod aneb Slzavé údolí pyramid (r. Karel Vachek, CZ, SK 2011, 199 min.)
MFF v Torontu – 6. – 16.9.2012, Toronto, Kanada
Svatá čtveřice (r. Jan Hřebejk, CZ 2012, 78 min.) – v oficiálním programu Contemporary Film Cinema
Na základě členství ČFC v organizaci European Film Promotion (EFP) získal producent finanční
podporu Film Sales Support určenou evropským filmům na mimo evropských festivalech. Za celý rok
2012 doposud poskytlo EFP českým filmům 12 150 EUR.
6
17.MFF Busan - 4. – 13. 10. 2012, Busan, Jižní Korea
Poupata (r. Zdeněk Jiráský CZ 2011, 100min.) - v soutěžní sekci Flash Forward
39. Flanders International Film festival Ghent - 9.- 20. 10. 2012, Ghent, Belgie
Ve Stínu (r. David Ondříček, CZ, PL, SK, US, IL, 2012, 106min.) – mezinárodní premiéra
Příliš mladá noc (r. Olmo Omerzu, CZ, SI, 2012, 65min.) – v oficiální sekci
48. Chicago International Film Festival - 11. – 25. 10. 2012, Chicago, USA
Poupata (r. Zdeněk Jiráský CZ 2011, 100min.)
Yuma (r. Piotr Mularuk PL, CZ, 2012, 120min.) v sekci World Cinema
28. ročník MFF Varšava, Polsko (12.- 21. 10. 2012)
Poupata (r. Zdeněk Jiráský, CZ 2011, 100min.)
Konfident (r. Juraj Nvoty, SK, CZ, PL, 2012, 108min.)
Největší přání (r. Olga Špátová, CZ, SK, 2012, 80min.)
Příliš mladá noc (r. Olmo Omerzu, CZ, SI, 2012, 65min.) – v sekci Objevů
DonT Stop (r. Richard Řeřicha, CZ, SK, 2012, 98min.) – v sekci Objevů
Svatá čtveřice (r. Jan Hřebejk, CZ 2012, 78 min.)
Cockatoo Island Film Festival Sydney 24. – 28. 10. 2012 Sydney, Austrálie
Čtyři slunce (r. Bohdan Sláma, CZ, DE 2012, 90 min.) - v sekci World Dramatic Competition
42. Mezinárodní filmový festival Molodist - 20. – 28. 10. 2012, Kyjev, Ukrajina
Poupata (r. Zdeněk Jiráský, CZ 2011, 100min.)
13. Arras Film Festival, Francie - 9. – 18. 11. 2012, Arras, Francie
DonT Stop (r. Richard Řeřicha, CZ, SK, 2012, 98min.) – v sekci Découvertes Européennes
30. Torino Film Festival 23. 11. – 1. 12. 2012 Turín, Itálie
Příliš mladá noc (r. Olmo Omerzu, CZ, SI, 2012, 65min.)
Mezinárodní filmový festival Braunschweig - 6. – 11. 11. 2012, Braunschweig, Německo
Poupata (r. Zdeněk Jiráský, CZ 2011, 100min.) - v divácky hodnocené soutěžní sekci "Heinrich".
CinEast 2012 - 11. – 28. 10. 2012, Lucemburk, Lucembursko
Tambylles (r. Michal Hogenauer, CZ, 2012, 58min.)
Rodina je základ státu (r. Robert Sedláček, CZ, 2011, 90min.)
Alois Nebel (r. Tomáš Luňák, CZ, DE, SK 2011, 84 min.)
Polski Film (r. Marek Najbrt, CZ, PL, 2012, 113min.)
Až do města Aš (r. Iveta Grófová, SK, CZ, 2012, 82min.)
Horem Pádem (r. Jan Hřebejk CZ, 2004, 108min.)
Eliška má ráda divočinu (r. Otakaro Schmidt, CZ, 1999, 100min.)
Nevinnost (r. Jan Hřebejk, CZ, 2011, 100min.)
Pod sluncem tma (r. Martin Mareček, CZ, 2011, 81min.)
Poupata (r. Zdeněk Jiráský, CZ 2011, 100min.)
Fimfárum - Do třetice všeho dobrého 3D (r. Vlasta Pospíšilová, Kristina Dufková, David Súkup, CZ
2011, 75 min.)
56. BFI London film festival - 10. – 21. 10.2012, Londýn, UK
Až do města Aš (r. Iveta Grófová, SK, CZ, 2012, 82min.)
7
69. La Bienalle - 29. srpna – 8. září 2012, Benátky, Itálie
L'homme qui rit - Muž, který se směje (r. Jean-Pierre Ameris, FR, CZ, 95 min.) - ve světové premiéře
MFF Cottbus – 5. – 10. 11. 2012, Cottbus, Německo
Až do města Aš (r. Iveta Grófová, SK, CZ, 2012, 82min.) – sekce Spectrum
Yuma (r. Piotr Mularuk PL, CZ, 2012, 120min.) v sekci World Cinema
57. Corona Cork Film Festival - 11 – 18. 11.2012
Punk In Africa (r. Keith Jones a Deon Maase, JAR, CZ, ZW, MZ 2011, 82 min.) – v sekci Documentary
Panormama)
IDFA Amsterdam – 14. – 25. 11. 2012, Amsterdam, Nizozemí
Soukromý vesmír (r. Helena Třeštíková, CZ 2012, 83 min)
Ale Kino Poznaň - 2. - 9. 12. 2012, Polsko
Občanský průkaz (r. Ondřej Trojan, CZ, SK, 2010, 137min.) – oceněn „GOLDEN GOATS“ za nejlepší
hraný film pro mladého diváka
Vyběr významnějších festivalů a jejich zájmů o kontakty a screenery:
1) New York Int’l Children's Film Festival 2013 / USA
Zájem o screener Tady hlídám já (r. Juraj Šajmovič CZ, 2012, 107min.)
2) New York Film Festival / USA
Zájem o film Punk in Africa (r. Keith Jones, Deon Maas, JAR / CZ / ZB / MOS, 2012, 82 min
3) 42. Kyiv IFF Molodist / UKRAJINA
Zájem o Týden českého filmu
4) Vilnius IFF “Kino pavasaris” / BĚLORUSKO
Zájem o Týden českého filmu
5) IFF Bratislava, SLOVENSKO
6) Seven Island International Film Festival
7) DOK Leipzig / NĚMECKO
8) Cinequest Film Festival 2013/ USA
9) Trieste International Film Festival 2013 / ITÁLIE
Hodnocení:
Spolupráce s mezinárodními filmovými festivaly je základem práce Českého filmového centra, a proto
je udržování kontaktů a komunikace s filmovými festivaly nedílnou součástí každoročního programu.
Je to časově náročná a často mravenčí práce, která se zúročí většinou až v dlouhodobém horizontu.
Abychom mohli festivalům poradit co nejfundovaněji, musíme na jedné straně znát zaměření festivalu
a jeho jednotlivých sekcí a samozřejmě trochu i osobní vkus členů výběrové komise. Na druhé straně
je potřeba včas vědět o českých projektech a co nejdříve vidět nové české snímky. K tomu napomohou
i projekty nového oddělení Development and Training zaměřené právě na připravované projekty.
Dlouhodobě je třeba více a pravidelněji navštěvovat jednotlivé festivaly a sledovat jimi vybrané filmy,
rozšiřovat naši databázi festivalů, navazovat nové kontakty a samozřejmě udržovat a prohlubovat
kontakty s českými producenty. To vše je ale při nízkém personálním obsazení ČFC a limitovaném
rozpočtu poměrně náročné.
8
ii. 62. ročník MFF Berlinale 2012 a European Film Market, Berlín, Německo
Termín:
9. 2. – 19. 2. 2012
Charakteristika:
• jedna z nejdůležitějších akcí evropského filmového průmyslu;
• festival je rozdělen do několika soutěžních i nesoutěžních programů a sekcí s unikátním
profilem
Součástí Berlinale je:
filmový trh European Film Market (EFM 9. - 17. 2. 2012) je významná událost celosvětového
filmového průmyslu, které se ČFC letos zúčastnilo již podesáté;
ČFC organizačně a finančně zastupovalo českou kinematografii na stánku Central European
Cinema Stand společně se Slovinským filmovým centrem a Slovenským filmovým ústavem;
výstavní plocha Central European Cinema Stand o rozloze 55 m² byla umístěna v 1. patře
budovy muzea Martin Gropius Bau pod č. 130. Stánek byl otevřen denně od 9. do 17. února
2012 od 10.00 do 18.00 hodin a sloužil k propagaci národních kinematografií a také jako
zázemí pro distributory, producenty a prodejce filmů. ČFC zajistilo oficiální partnery MFF
Karlovy Vary a Barrandov Studio;
ČFC se organizačně a finančně podílelo na Central European Cinema Welcome Drink, který se
konal pro pozvané filmové profesionály dne 11. 2. od 17.00 do 19.00 hodin v Homebase
(Köthenerstrasse 44, Berlín);
ČFC poprvé prezentovalo nový katalog a DVD České filmy 2011-12. Tiskoviny byly doplněny
Newsletterem 1/2012 a brožurou, která obsahovala kompletní informace týkající se
zastoupení českého filmu na Berlinale, (více v čl. 2.6. a v Příloze č. 8)
fórum Berlinale Talent Campus zajišťuje budoucnost filmového průmyslu tím, že podporuje
mladé filmové talenty z celého světa, kteří jsou pozváni na workshopy, masterclass a diskusní
fóra s filmovými profesionály;
v roce 2012 se konalo již podesáté, zúčastnilo se ho 350 zástupců z 99 zemí a českým
zástupcem byl producent Petr Horák;
koprodukční trh Berlinale Co-Production Market (12. – 14. 2. 2012) nabízí možnost setkání
a nalezení kontaktů v oblasti mezinárodních koprodukcí, mezi 39 vybranými projekty letos
nebyl vybrán žádný český;
v roce 2012 se Co- Production Marketu zúčastnilo 450 zástupců z 28 zemí;
tým Co-Production Marketu umožnil během dvou dnů celkem 1000 one-to-one meetingů
mezi zástupci projektů a potenciálními zájemci, zájem o projekty byl velký, některé z projektů
měly až 80 žádostí o setkání.
Filmy v programu:
Královská aféra (r. Nikolaj Arcel, DK, CZ, SE, DE 2012, 137 min.) uveden v mezinárodní soutěži
Příliš mladá noc (r. Olmo Omerzu, CZ, SI 2012, 65 min.) uveden v programu Forum, světová premiéra
Filmy na filmovém trhu:
Čtyři slunce (r. Bohdan Sláma, CZ, DE 2012, 90 min.), zastoupeno společností Films Boutique
Perfect Days – I ženy mají své dny (r. Alice Nellis, CZ 2011, 100 min.), zastoupeno společností
Infilm/Marta Lamperová
Cigán (r. Martin Šulík, CZ, SK 2011, 103 min.), zastoupeno společností MK2
Saxána a Lexikon kouzel (r. Václav Vorlíček, CZ, SK, DE 2011, 95 min.), zastoupeno společností
Delphis Films
9
Nevinnost (r. Jan Hřebejk, CZ 2011, 100 min.), zastoupeno společností Le Pacte
Alois Nebel (r. Tomáš Luňák, CZ, DE, SK 2011, 84 min.), zastoupeno společností The Match Factory
Hodnocení:
Festivalu a trhu se zúčastnilo kolem 110 českých zástupců filmového průmyslu a tisku, tedy přibližně
stejný počet jako v roce 2011, stánek jim sloužil také k pracovním setkáním.
Význam Berlinale je pro zástupce českého filmového průmyslu a pro českou kinematografii stále
velký. V posledních letech byl díky úzkým kontaktům a intenzivní spolupráci s programovým
oddělením festivalu zařazen do programu vždy alespoň jeden český film. Po třech filmech v loňském
roce byl letos vybrán do sekce Forum absolventský film z FAMU Přiliš mladá noc (r. Olmo Omerzu).
Sekce Forum, která je určená mladému mezinárodnímu filmu, tak v posledních letech výběrem
českých filmů důsledně splňuje požadavky svého profilu.
Mimo sekci Forum byla do hlavní soutěže vybraná minoritní česká koprodukční (DK, CZ, DE, SE)
Královská aféra (En kongelig affaere). Film byl z největší části natočen v České republice a získal
finanční podporu díky Programu na podporu filmového průmyslu (filmové pobídky). Upozornil tak na
Českou republiku jako místo atraktivních lokací. Na festivalu patřil mezi nejvíce zviditelněné filmy
a byl oceněn Stříbrným medvědem za nejlepší mužský výkon a Stříbrným medvědem za nejlepší
scénář. Viz zprávu Czech Film Commission, která během natáčení úzce komunikovala s dánskou
produkční společností Zentropa.
Pravidelně organizovaný Welcome Drink ve spolupráci se Slovenským filmovým ústavem a Slovinským
filmovým centrem se letos konal na místě mimo budovy EFM. Přišlo kolem 300 zástupců
mezinárodního filmového průmyslu a tisku. Oficiálně byl představen režisér filmu Příliš mladá noc
Olmo Omerzu. Nové místo se osvědčilo díky většímu prostoru a technickým možnostem promítat
ukázky českých filmů na zeď.
Dalším pozitivem je fakt, že z šesti filmů, které se promítaly na filmovém trhu (EFM), mělo pět
zahraničního zástupce neboli sales. Tento vývoj poukazuje na to, že české filmy jsou považovány za
filmy s mezinárodním potenciálem, který se „vyplatí“ nabízet mezinárodně. Nevztahuje se to však
většinou na festivalové tituly. Cílem české kinematografie by mělo být udržování škály různorodých
filmů, jako jsou například tituly vhodné pro tzv. festivaly kategorie A, distribuční tituly do zahraničí
a na DVD. Opět musíme konstatovat, že se nedaří českým filmům v hlavních soutěžích významných
festivalů. Splnit tento cíl je běh na dlouhou trať, který začíná už ve stadiu vývoje každého filmu.
Berlinale nabízí zajímavou kombinaci hned několika oblastí filmového průmyslu na významné úrovni,
a tím přiláká každoročně mezinárodní experty a klíčové osoby z oboru. Pod střechou Berlinale se
nachází koprodukční trh (Berlinale Co-Production Market), burza pro začínající filmaře z celého světa
(Berlinale Talent Campus), filmový veletrh ( European Film Market) a koneckonců i prestižní filmový
program, který se skládá z hlavní soutěže, sekce Panorama, sekce Generation a sekce Forum.
Již samotná účast na festivalu takového druhu je proto pro režiséra, producenta, distributora,
filmového historika a jiných zástupců českého filmového průmyslu potenciálně velkým přínosem
a nabízí případné možnosti mezinárodní spolupráce a networkingu, které český film bezesporu
potřebuje.
www.berlinale.de
10
iii. 65. ročník MFF Cannes a 53. ročník Marché du Film, Cannes, Francie
Termín:
16. – 27. 5. 2012
Charakteristika:
nejvýznamnější mezinárodní filmový festival a trh kategorie A s dlouholetou tradicí;
ČFC před festivalem komunikovalo s jednotlivými sekcemi festivalu, nabídlo nové české filmy
a předalo screenery;
ČFC zajistilo již podeváté organizačně a finančně účast na filmovém trhu Marché du Film,
a stalo se tak opět oficiálním zástupcem české kinematografie;
společně se Slovenským filmovým ústavem provozovalo Česko-slovenský pavilon o rozloze
50 m², letos nově umístěný blíže k festivalovému paláci (Village International, č. 132);
 pavilon (otevřen denně od 10.00 do 20.00 hodin) sloužil jako informační centrála
pro zájemce o český film a českým účastníkům poskytl zázemí pro schůzky atp.;
 ČFC zajistilo oficiální partnery Barrandov Studio a MFF KV;
 po celou dobu konání poskytovalo informace o současných novinkách
a o infrastruktuře českého filmového průmyslu, o zkušenostech a možnostech
jak v oblasti mezinárodních koprodukcí, tak i v oblasti servisu pro zahraniční
filmové štáby;
 ČFC uspořádalo v pavilonu dne 18. 5. od 17.00 hodin Welcome drink pro filmové
profesionály;
 ČFC spoluorganizovalo v pavilonu dne 23. 5. od 17.00 hodin s produkční
společností Negativ a francouzským koproducentem Sacrebleu Productions
prezentaci krátkého filmu Tramvaj za osobní účasti režisérky M. Pavlátové;
ČFC zkoordinovalo letošního českého zástupce v programu Producer on the Move (více v čl.
2.5.i) ČFC finančně podpořilo propagaci filmu Tambylles studenta FAMU Michaela
Hogenauera vybraného studentskou sekcí Cinéfondation;
ČFC propagovalo české filmy na MFF Cannes a na Marché du Films prostřednictvím stánku
a speciálních tiskovin. (více v čl. 2.6. a v Příloze č. 5)
Filmy v programu:
Tambylles (FAMU, r. Michael Hogenauer, CZ 2012, 58 min.) uveden v sekci Cinéfondation
Tramvaj (r. Michaela Pavlátová, CZ, FR 2012, 7 min.) uveden v sekci Quinzaine des Réalisateurs
Filmy na filmovém trhu:
Čtyři slunce (r. Bohdan Sláma, CZ, DE 2012, 90 min.)
Saxána a Lexikon kouzel (r. Václav Vorlíček, CZ, SK, DE 2011, 95 min.)
Až do města Aš (SK, CZ 2012, 84 min.)
Příliš mladá noc (r. Olmo Omerzu, CZ, SI 2012, 65 min.)
Hodnocení:
Česko-slovenský pavilon byl letos nově umístěn na lépe viditelném místě, což výrazně pomohlo jeho
návštěvnosti. Opět velmi dobře posloužil pro poskytování informací a pro zájemce o český filmový
průmysl, ale i jako výborné zázemí pro sjednávání schůzek a jako kontaktní místo.
Zahraniční, ale i čeští a slovenští filmoví profesionálové si umístění, vzhled a funkčnost pavilonu velmi
pochvalovali. Z ČR se letos zúčastnilo přibližně 70 profesionálů, oproti předchozím ročníkům bylo více
společností nabízejících servis pro filmové štáby.
11
V rámci networkingové akce Welcome drink jsme letos zaznamenali výrazně vyšší účast, a to přes 300
filmových profesionálů, zástupců institucí, televizních stanic, filmových produkcí a novinářů.
Podobně vysoká návštěvnost byla během prezentace krátkého filmu Tramvaj Michaely Pavlátové.
ČFC informovalo zájemce o českou kinematografii nejen prostřednictvím vydaných publikací,
ale především na osobních schůzkách, které jsou pro úspěšné navázání kontaktů nejdůležitější.
Z celkového hlediska byl letošní ročník Cannes úspěšný – účast dvou filmů v oficiálním programu
festivalu, nové umístění pavilonu, úspěšné akce, vysoká účast českých profesionálů. Nicméně jsme
zaznamenali méně zástupců zahraničních filmových festivalů, kteří se přišli samostatně informovat.
Na druhou stranu bylo více zájemců o natáčení v ČR a o filmové pobídky.
V příštím roce bychom chtěli opět navázat na výbornou spolupráci se Slovenským filmovým ústavem
a pokračovat v prezentaci české kinematografie v Česko-slovenském pavilonu. Zároveň také
uvažujeme o možnosti uspořádání odborných akcí v pavilonu, např. koprodukčního brunche.
www.festival-cannes.fr
iv. 24. ročník filmového festivalu Finále Plzeň, Česká republika
Termín:
23. – 28. 4. 2012
Charakteristika:
Finále Plzeň je každoroční soutěžní a bilanční přehlídka českých celovečerních hraných filmů,
dokumentárních a krátkých filmů, se kterou ČFC dlouhodobě spolupracuje;
ČFC v rámci festivalu uspořádalo 2 tradiční akce s názvy „Panel připravovaných hraných
a animovaných českých filmů“ (více v čl. 2.8.) a „Dlouhá noc krátkých filmů“ (více v čl. 2.2).
v rámci Industry Days připravilo ČFC nově 2 tematické panely zaměřené na polskou
kinematografii, během kterých se zástupci české a polské kinematografie sešli v diskusích na
téma meziregionální spolupráce a nové formy filmové distribuce. Diskusní panely byly
podpořeny Polským filmovým institutem a agenturou CzechTourism;
Panel 1: „Podpora filmové produkce v regionech a možnosti využití filmů pro
marketing destinace“ se konal 26. 4. 2012 a představil několikaletou zkušenost
regionálních filmových kanceláří a fondů v Polsku a možnosti a zájem regionů v ČR.
Panelisté: Rafał Bubnicki (Lower Silesia Film Fund), Monika Głowacka (Łódź Film Commission), PhDr.
Mgr. Hana Cívelová (Magistrát města Ostravy, Odbor ekonomického rozvoje) a Alena Horáková
(Destinační společnost Východní Čechy)
Cílové publikum: Zástupci regionů, měst a krajů, destinačních agentur, producenti, novináři, hosté
festivalu
Panel 2: „Jaké cesty vedou k divákovi aneb jak přežít jako distributor v dnešní době“
se konal 28. 4. 2012 a představil možnosti a nové cesty českých a polských
distribučních společností.
Panelisté: Jakub Duszyński (distributor Gutek film), Přemysl Martínek (distributor Artcam), Petr
Zelenka (režisér a scenárista)
Cílové publikum: distributoři, producenti, novináři, hosté festivalu
12
Hodnocení:
Festival Finále Plzeň je jediný festival v ČR, který se bez výjimky zabývá českým filmem, a to jak
současným, tak archivním. Tvoří proto v ČR výjimečnou platformu pro český film a filmový průmysl. Je
především určen tuzemským filmařům, ale také zahraničním festivalům méně významné kategorie,
znalcům českého filmu v zahraničí a koneckonců i zástupcům Českých center, kteří se informují
o nových filmech a trendech pro své pracovní účely v zahraničí.
V souvislosti s touto skutečností se ČFC rozhodlo na iniciativu festivalu rozšířit své aktivity v oblasti
industry a zavedlo společně novou kategorii Industry Days, která má za cíl upozornit na oblast, která
se zabývá podporou, vývojem, výrobou a exploatací českého filmu včetně novinek na českém trhu.
Z původně plánovaných tří diskusních panelů se konaly nakonec jen dva, a to o regionální podpoře
filmů a o možnostech distributorů dnes. Vše zahrnovalo i pohled a zkušenosti polské kinematografie
a jejích zástupců.
Původně plánovaný třetí panel o polské a české zkušenosti v oblasti financování filmů byl odřeknut,
protože se nepodařilo zajistit polskou účast podstatnou pro průběh diskuse.
Panel o regionální podpoře organizovala Czech Film Commission ve spolupráci s CzechTourismem (viz
zprávu od Czech Film Commission). V publiku byli zástupci různých krajů z ČR, kteří informace od
polských kolegů hodnotili kladně.
Panel o distribuci byl velice informativní díky profesionální přípravě moderátorky Dominiky Prejdové,
která v úvodu charakterizovala český a polský distribuční trh.
Celkově ale musíme konstatovat, že zájem ze strany českých filmových profesionálů byl minimální.
Odvádíme to z faktu, že neexistuje tradice vest veřejný diskurs, který pomůže reflektovat v dané
oblasti dílčí problémy.
Nicméně ČFC hodlá pokračovat v organizační spolupráci s Finále Plzeň a v jeho obsahové náplni na
Industry Days 2013, které se budou pravděpodobně věnovat Německu a jeho kinematografii.
www.festivalfinale.cz
v. 47. ročník MFF Karlovy Vary, Česká republika
Termín:
29. 6. – 7. 7. 2012
Charakteristika:
nejvýznamnější mezinárodní filmový festival kategorie A ve střední a východní Evropě
a jediný festival kategorie A v České republice;
ČFC letos ve spolupráci s Czech Film Commission, MEDIA Desk a Industry Office MFF KV
rozšířilo svou činnost o profesionální zázemí stánku „Czech Film Corner“ pro zájemce
o český film a filmový průmysl;
 vzniklo zázemí na základě zájmu z předchozích účastí jako reprezentativní
platforma, která zastupovala nejen hotové filmy, ale poskytovala i
kontakty
a důležité informace o aktuálním stavu české kinematografie;
 stánek se nacházel v prvním patře hotelu Thermal mezi Industry
a Programovým oddělením MFF KV, a to od 30. 6. do 8. 7. od 10.00 do
18.00 hodin;
 ČFC prezentovalo svoji účast nejen pravidelnými tiskovinami, ale připravilo
i speciální leták o aktuálně uváděných českých filmech na MFF KV, tj. o 30
filmech v různých festivalových sekcích (více v č. 2.6. a v Příloze č. 4);
13
ČFC ve spolupráci se Slovenským filmovým ústavem a Industry Office MFF KV poprvé
rozšířilo svoji účast o prezentaci Pitch & Feedback, ke které vznikla i speciální publikace
(více v čl. 2.8.);
ČFC spolu s MEDIA Desk a Industry oddělením MFF Karlovy Vary uspořádalo na Moser
terase hotelu Thermal dne 1. 7. slavnostní zahajovací Welcome Drink, jehož součástí bylo
připomenutí 10 let činnosti obou organizací a aktuální aktivity na MFF Karlovy Vary.
Hodnocení:
Nově vzniklý stánek Czech Film Corner sloužil pro konkrétní informace týkající se českých filmů
a podmínek podpory nebo výroby. Industry oddělení MFF KV iniciativu ČFC podpořilo zejména proto,
že samo není schopno na tyto dotazy reagovat. Cíl poskytování informací z oblasti vývoje, výroby,
podpory a distribuce českých filmů a dále informací o festivalech, včetně dodání všech potřebných
kontaktů, byl sice v prvním roce naplněn pro menší počet filmových profesionálů, než ČFC očekávalo,
ale na základě vyhodnocení ČFC i MFF KV by obě strany tuto platformu v příštích letech rády
zachovaly.
Nový formát industry aktivity Pitch & Feedback byl hodnocen kladně ze všech stran.
Na Welcome Drinku všechny organizace a oddělení, které zastřešuje ČFK, informovaly o svých
aktivitách na MFF Karlovy Vary. Poprvé promluvila i vedoucí Film Industry oddělení Andrea Szczuková
o propojenosti festivalu a organizací zastřešených společným stánkem Czech Film Corner. Drinku se
zúčastnilo kolem 200 tuzemských i zahraničních filmových profesionálů.
www.kviff.com
vi. Dny evropského filmu (DEF) – konference Video on Demand – Nový kanál distribuce
filmů
Termín:
12. – 19. 4. 2012 – festival DEF
18. 4. 2012 – konference VoD
Charakteristika:
ČFC ve spolupráci s festivalem DEF a EuroVod letos představila novou společnou iniciativu
evropských VoD platforem EuroVoD ;
akce se konala v Evropském domě (Jungmanova 24, Praha 1) 18. 4. od 10.30 hodin (více
v Příloze č. 14);
zástupci EuroVod Jean-Luc Ormières a Dragoslav Zachariev prezentovali možnosti
a zkušenosti pro 53 účastníků (převážně producentů a distributorů);
prezentace zahrnovala možnosti technického vývoje, pořizování, propagace a šíření filmů
na různých VoD trzích v Evropě;
po skončení přednášky ČFC zorganizovalo osobní schůzky zástupců EuroVod a českých
producentů (Film&Sociologie, Maur film, Bionaut, Axman Production a Negativ) a zástupců
NFA a Ateliéry Bonton Zlín o možnostech nákupu českých filmů pro portály VoD.
Hodnocení:
Internet a moderní technologie zahájily novou éru tvorby, produkce a distribuce filmů a přinesly také
nové výzvy a příležitosti. V důsledku toho se očekávání diváků a způsob, jakým sledují filmy, vyvíjí
směrem k modelu nelineární distribuce – ke způsobu Video on Demand. VoD dává filmům šanci dostat
se k divákům jinak než uvedením v kině či televizi.
Prezentace byla výborná a srozumitelně objasnila základní principy fungování VoD.
14
Ohlasy zúčastněných profesionálů byly velmi kladné a byla vyjádřena prosba uskutečňovat přednášky
na toto téma pravidelně.
ČFC uvažuje o organizování podobných akcí v rámci DEF každoročně.
www.eurofilmfest.cz
vii. 17. ročník MFF Busan, Busan, Jižní Korea
Termín:
4. - 10. 10. 2012
Charakteristika:
• jeden z nejvýznamnějších světových festivalů kategorie A a filmových trhů, je bránou na
asijský trh;
• ČFC se díky členství v organizaci European Film Promotion pravidelně podílí na prezentaci
evropských filmařů na festivalu - EFP se na festivalu v Busanu již tradičně stará o propagaci
všech evropských filmů, o tiskový servis, pořádá koktejl pro distributory a nákupčí filmů;
• v rámci společného stánku EFP bylo ČFC zastoupeno svými materiály, zázemí využila i
přítomná Jitka Procházková z České televize;
• ČFC k festivalu vydalo svůj třetí newsletter, který distribuovalo přítomným filmovým
profesionálům a který byl primárně věnován filmu Poupata v sekci Flash Forward;
• ČFC také finančně podpořilo účast režiséra filmu Zdeňka Jiráského, který osobně uvedl svůj
film a zúčastnil se diskuze s diváky;
Filmy v programu:
• v soutěžní sekci Flash Forward věnované začínajícím neasijským režisérům byl uveden film
Poupata Zdeňka Jiráského, který zde získal hlavní cenu.
Hodnocení:
Festival a filmový trh v Busanu jsou nejstaršími a největšími filmovými akcemi v Asii. Díky dobrému
povědomí o České republice a její obecné oblibě v Koreji bývá na festivalu každoročně uveden aspoň
jeden český snímek. ČFC s festivalem dlouhodobě spolupracuje, v roce 2010 zde pořádalo samostatný
program českých filmů. Díky členství v European Film Promotion také pravidelně podporuje osobní
účast českých režisérů vybraných filmů na festivalu. Busanské publikum, složené často z mnoha
mladých studentů univerzit je velmi vnímavé a obyčejně velice dobře chápe poetiku a témata českých
filmů, jak již mnohokrát vyplynulo z diskuze po filmu.
Díky EFP se ČFC také může za velmi výhodných podmínek prezentovat na filmovém trhu. Bohužel v
loňském roce nebylo z časových a finančních důvodů možné, aby se zúčastnil někdo z ČFC osobně,
proto ČFC pouze zaslalo své publikace a newsletter, který také elektronicky rozeslalo dle své databáze
zahraničních filmových profesionálů.
15
viii. 65. ročník MFF Locarno, Locarno, Švýcarsko
Termín:
1. - 11. 8. 2012
Charakteristika:
• jeden z nejvýznamnějších světových festivalů kategorie A;
• oddělení Industry v loňském roce spustilo za podpory MEDIA Programu nový projekt; pod
názvem Step-In vznikla zcela nová platforma výměny zkušeností a problémů spojených
s distribucí autorských a nezávislých filmů – tentokrát ve střední a východní Evropě;
• během tzv. Industry Days od 4. do 6. 8. měli účastníci možnost prodiskutovat jednotlivé
problémy a odlišnosti spojené s distribucí „arthousových“ snímků v jejich zemi, pobavit se o
možnostech společné strategie v distribuci artových snímků a podobně;
• projektu Step-In se zúčastnilo 12 klíčových představitelů vybraného regionu (distributoři a
kinaři vybraní společně s CICAE a Europa Distribution, reprezentující středo a
východoevropské země, účastnící se v programu MEDIA), za Českou Republiku byl účastníkem
Artemio Benki ze společnosti Artcam, kromě něj se zúčastnili například zástupci z Polska,
Bulharska, Maďarska, Slovinska, Slovenska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Chorvatska a
Bosny a Hercegoviny;
• program se skládal z úvodní panelové diskuze, kterou moderovala Anna Franklin z Film New
Europe a na které ve dvou blocích vždy po šesti představili vybraní zástupci jednotlivých zemí
situaci na jejich domácí scéně, problémy distribuce, situaci ohledně digitalizace a sítě kin a tak
podobně, problémy doplnili a okomentovali i v publiku přítomní zástupci filmových institucí,
ostatní distributoři či sales agenti;
• odpoledne následovaly konkrétní jednání v pracovních skupinách pouze pro distributory či
sales agenty;
• festivalu se každoročně účastní celá řada mezinárodních prodejců a nákupčích – v loňském
roce jich bylo přibližně 280, kteří kromě oficiálního programu festivalu a několika industry
projekcí měli možnost shlédnout filmy i v digitální knihovně, tam jim byly ve speciální sekci
jako doprovod projektu Step-in nabídnuty i nejnovější filmy z teritoria střední a východní
Evropy – z ČR i filmy Až do města Aš a Don´t Stop;
dalším bodem programu byl diskusní panel o výuce filmu nazvaný Teaching Cinema, kterého
se zúčastnil Pavel Marek z FAMU, který spolu se zástupci švýcarských, bulharských a polských
filmových škol diskutoval o rozdílném přístupu k výuce filmu a filmu samému v těchto
zemích;
ČFC bylo partnerem projektu Step-In, zajistilo účast obou filmů ve videotéce a finančně jejich
účast podpořilo a dojednalo a finančně podpořilo účast Pavla Marka na panelové diskuzi;
CFC také dodalo podklady o ČR pro srovnávací materiál o jednotlivých zemích pro panelovou
diskuzi Step-In.
Hodnocení:
Festival v Locarnu má velmi specifickou pozici mezi festivaly kategorie A a sice díky svému vždy
velmi uměleckému a filmově inovativnímu programu zaměřenému na artové snímky. Díky tomu
se jej každoročně účastní mnoho mezinárodních prodejců a nákupčích, kteří se zde soustředí
16
právě na tyto filmy. Díky tomu bylo rozšíření aktivit Industry oddělení právě se zaměřením na
artovou distribuci zcela logické a výborně doplnilo program ostatních festivalů.
Bohužel panelová diskuze v tomto rozsahu nenaplnila všechna očekávání. Ukázalo se, že každá
z představovaných 12 zemí je ve zcela jiné situaci a řeší úplně jiné problémy. Důslednější
moderátorská koncepce by bývala mohla navodit podobná kritéria pro všechny země, aby
jednotlivé srovnání bylo objektivnější a bylo možné se zaměřit na konkrétní problémy. V záplavě
informací a v limitovaném čase byla pouze nastíněna celá řada problémů bez možnosti je řádně
prodiskutovat či jen domyslet. Také připravované materiály by bylo dobré získat předem, aby si
zúčastnění filmoví profesionálové v publiku mohli udělat lepší představu o problémech každé
země.
Oba filmy ve videotéce byly poměrně slušně navštívené, každý shlédlo přibližně 10 nákupčích.
Diskusní panel o filmové výuce byl zajímavý hlavně pro studenty a zájemce o jednotlivé školy.
Jejich zástupci velmi dobře představili jednotlivé obory a celkovou koncepci té které školy
z hlediska výuky teorie a praxe filmu.
ix. 10.ročník MFF Fantoche, Baden, Švýcarsko
Termín:
4. - 9. 9. 2012
Charakteristika:
• významný mezinárodní festival animovaného filmu, je rozdělen do osmi soutěžních i
nesoutěžních sekcí a zaměřuje se na nejlepší a nejzajímavější mezinárodní animovanou tvorbu
z celého světa;
• v soutěžní sekci byl uveden film Tramvaj Michaely Pavlátové a sekce Focus Czech Republic
byla věnována české animaci;
• filmový program doprovodila večerní přednáška tzv. master class s názvem Making-Of Alois
Nebel, které se osobně zúčastnil spoluscenárista a autor ilustrací Jaroslav Rudiš;
• proběhla i prezentace českých animačních studií – hlavně Studia Anima
• 5. září se konal společenský večer, na kterém se pozvaní hosté mohli osobně setkat
s Jaroslavem Rudišem i dalšími představiteli české animace (Aurel Klimt, Martin Kotík)
- Česká republika byla prezentována i studentskou tvorbou v programu Visegrád Student
Works, který představil animovanou tvorbu nejen z České republiky, ale i z Maďarska,
Slovenska a Polska; program zaměřený na sedm různých filmových škol představil filmy
rozmanitých žánrů a animačních technik FAMU a UTB Zlín;
• v mezinárodní porotě zasedl tajemník Asociace animovaného filmu a filmový publicista Michal
Procházka;
• České filmové centrum přispělo Asociaci animovaného filmu a podpořilo českou účast
finančně.
Filmy v programu:
- v mezinárodní soutěži Tramvaj M. Pavlátové;
- program Drama of Pupets (Drama loutek) – retrospektiva děl Jiřího Trnky
- program School of Czech Animation (Škola české animace) – krátké filmy Hermíny Týrlové
(Lullaby, CZ 1948), Karla Zemana (Inspirace, CZ 1949) nebo Břetislava Pojara (Lev a písnička,
CZ 1959);
17
-
-
-
program Hidden Treasures and Secrets (Skryté poklady a tajemství) – méně známé krátké
animované filmy od Emila Radoka (Johannes Doktor Faust, CZ 1958), Františka Vystrčila
(Místo na Slunci, CZ 1959) nebo Miroslava Štěpánka (Siesta, CZ, 1969);
další programy zaměřené na tvorbu z devadesátých let například od Pavla Koutského, Aurela
Klimta, Michala Žabky nebo na současnou moderní tvorbu Václava i Jana Švankmajerových
anebo Aleše Pachnera;
celovečerní filmy Fimfárum, do třetice všeho dobrého
Alois Nebel (Tomáš Luňák, CZ 2011);
Visegrád Student Works – od Anety Kýrové (In vino veritas, CZ 2012, FAMU), Martiny
Vybíralové (KLÍČení, CZ 2011, FAMU) a Veroniky Szemlové (Nesejdeš z cesty, CZ 2011,
Univerzita Tomáše Bati Zlín)
Hodnocení:
Uvedení tak obsáhlého českého programu na významném mezinárodním filmovém festivalu Fantoche
bylo dobrou příležitostí představit starší i nové české animované filmy a pro České filmové centrum
bylo prestižní záležitostí na tuto prezentaci se napojit. Asociace animovaného filmu, která celou účast
koordinovala a připravovala, ČFC oslovila s nabídkou k této prezentaci se připojit. ČFC kromě finanční
podpory dodalo i další publikace o českém filmu. I díky tomu se podařilo v Badenu vytvořit opravdu
reprezentativní „výkladní skříň“ české animace.
x. MFDF Jihlava
Termín:
25. 10. 2012
Charakteristika:
ČFC organizovalo ve spolupráci s MFDF Jihlava workshop pro zástupce českých festivalů, které již buď
pořádají řadu industry aktivit anebo plánují se těmto aktivitám intenzivněji do budoucna věnovat.
Cílem workshopu bylo ujasnit si, že filmový festival dnes není jenom přehlídka filmů, ale že nabízí i
výjimečnou platformu pro různé typy aktivit, které mají za cíl reflektovat filmový průmysl, poskytovat
prostor pro setkávání filmových profesionálů a rozvoj české kinematografie a tím zapojovat české
tvůrce a filmové profesionály do evropské audiovizuální scény. Dlouhodobým cílem organizátorů bylo
posílit povědomí o industry aktivitách u českého publika a českých novinářů.
Program workshopu:
1. Stručná prezentace každého zúčastněného festivalu, jeho dosavadních a plánovaných
industry aktivit.
2. Volná diskuse na téma:
Co chybí na českém trhu/ v českém filmovém průmyslu
Jak by měl vypadat ideální Industry office na festivalu v ČR
Systém financování industry aktivit
18
Synergie mezi industry aktivitami a filmovým programem: Jak je nejlépe
propojit? (zápory a klady)
Zúčastnili se následující zástupci festivalů:
Zlín film festival: Markéta Pášmová, Kateřina Buzková
Finále Plzeň: Eva Šafránková
Anifilm: Aida Abbassová
AFO: Eva Votrubová
KVIFF: Martin Horyna
MFDF Jihlava: Markéta Cisářová
ČFC: Jana Černík
Hodnocení:
Účastníci přivítali možnost setkat se v malém kruhu a vyměnit si zkušenosti. Zástupci všech festivalů
potvrdili, že když se jedná o téma z oblasti industry, mají problém dostat se do medií. Jednotlivé
prezentace industry aktivit přivítali a hodnotili jako inspirující.
ČFC plánuje v podobných setkáních zástupců industry oddělení českých festivalů na festivalu Finále
Plzeň pokračovat.
2.2.
Filmové festivaly, trhy a přehlídky krátkometrážní tvorby
i. 34. ročník MFF krátkých filmů a 27. ročník Marché du Film Court, ClermontFerrand, Francie
Termín:
27. 1. – 4. 2. 2012
Charakteristika:
nejvýznamnější mezinárodní filmový festival a filmový trh krátkých filmů a největší
evropská odborná akce věnovaná krátkému filmu;
trh na rozloze 1000 m² s přibližně 200 vystavovateli a s návštěvností kolem 3 000 filmových
profesionálů;
filmový trh kromě vystavovacích ploch a zajímavého oficiálního programu nabízí také
odborné akce věnované problematice krátkého filmu (např. prezentace evropských
televizních stanic, filmových agentur atd.);
ČFC zajistilo již potřetí prezentaci prostřednictvím vlastního stánku o rozloze 8 m²
 stánek slouží pro lepší navázání a udržování kontaktů v krátkometrážní tvorbě,
představení českých filmových škol, festivalů a pro udržení kontaktů z oblasti
filmového průmyslu;
 zajistilo partnery Anifest, Anifilm a FAMU;
19
 v rámci stánku uspořádalo Happy hour (30. 1. od 17.30 hodin) – seznámení
s vystavovateli a se zájemci z řad filmových profesionálů o českou krátkometrážní
tvorbu, akce vhodná pro networking při drobném občerstvení;
 poprvé představilo DVD „Czech Short Films Vol. 3, 2012“;
 zrealizovalo projekci krátkých filmů z pásma Czech Short Films Vol. 3 na filmovém
trhu;
ČFC vydalo pro tuto příležitost informační leták o filmech na trhu a v hlavní soutěži (více v čl.
2. 6. a v Příloze č. 5);
ČFC finančně podpořilo osobní účast režiséra Libora Pixy a jeho soutěžní snímek Graffitiger.
Filmy v programu:
Graffitiger (r. Libor Pixa, 10 min., animace) uveden v hlavní mezinárodní soutěži
Filmy na filmovém trhu:
Malý okruh pozornosti (r. Josef Tuka, CZ 2011, 25 min.)
Poslední blboun (r. Jiří Novák, CZ 2011, 10 min.)
Pan Pozdě (r. Jiří Sadek, CZ 2011, 15 min.)
O Tondovi, který svítil (r. Filip Pošivač, CZ 2011, 3 min.)
Džihád masem (r. Natálie Císařovská, CZ 2011, 15 min.)
Helga L-520 (r. Miloš Zvěřina, CZ 2011, 20 min.)
Písně kosmické (r. Katarína Dědičová, CZ 2011, 12 min.)
Hodnocení:
Filmového trhu se letos zúčastnilo 34 vystavovatelských zemí, 247 filmových a media organizací, přes
500 producentů, 73 TV nákupčích, 76 distributorů a 464 festivalových kurátorů. Akreditováno bylo
více než 3 000 filmových profesionálů.
Účast ČFC byla hodnocena ze strany organizátorů trhu i spoluvystavovatelů již jako tradiční. Cestu na
stánek ČFC si našlo kolem 100 zájemců. ČFC se podařilo zodpovědět dotazy zájemců a nabídnout
kolekci krátkých filmů mnoha zahraničním filmovým festivalům, které již pravidelně vyhledávají filmy
z ČR do svých programů.
Projekce pásma ČFC, která je určená výhradně profesionálním návštěvníkům trhu, se zúčastnilo více
než 40 návštěvníků.
Díky pravidelné účasti ČFC v Clermont-Ferrand se během 3 let podařilo navázat kontakty s hlavními
festivaly a organizacemi v oblasti krátkého filmu. Každoročně tak hlavně studentské filmy nacházejí
ohlas na několika desítkách filmových festivalů.
www.clermont-filmfest.com
ii. Ostatní účast na festivalech krátkých filmů
Úvod:
O českou krátkometrážní tvorbu (nejen studentskou) roste rok od roku zájem. ČFC ji pravidelně
zviditelňuje prezentací v rámci filmového trhu v Clermont-Ferrand a také výrobou a distribucí DVD
edice Czech Short Films.
v průběhu roku 2012 se na ČFC obrátilo přes 40 festivalů zaměřených na krátkometrážní filmy
ČFC nabízí programátorům nejen krátké filmy ze svých edičních DVD, ale i obecný přehled
o krátkometrážní tvorbě v ČR dle zájmu.
20
Zájem festivalů o zařazení krátkých filmů z DVD kolekcí Czech Short Films do předvýběru
pro soutěžní i nesoutěžní sekce:
1) 9. Neisse-Filmfestival / NĚMECKO
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
2) International Short Film Festival Oberhausen / NĚMECKO
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
3) Doxs! – MFF dokumentárních filmů pro děti a mládež/ NĚMECKO
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
4) 7. Berkshire International Film Festival/ USA
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
5) International Short Film festival in Philadelphia/USA
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
6) Palm Springs International ShortFest/ USA
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
7) New York Int’l Children's Film Festival 2013 / USA
O Tondovi, který svítil (r. F. Pošivač)
8) 18. Aye Aye Film Festival Nancy/ FRANCIE
Písně kosmické (r. K. Dědičová)
9) 12. Silhouette Film Festival Paris/ FRANCIE
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
10) Courts des lyceens Paříž Le CLAP/ FRANCIE
Graffitiger (r. L. Pixa)
11) Festival international du film d'Amiens/ FRANCIE
Graffitiger (r. L. Pixa)
12) 17. Milano Film Festival / ITÁLIE
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
13) 11. CONCORTO Film Festival / ITÁLIE
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
14) River Film Festival v Padově / ITÁLIE
Malý okruh pozornosti (r. J. Tuka)
15) Odense International Film Festival / DÁNSKO
O Tondovi, který svítil (r. F. Pošivač)
16) Opuzen Film Festival /CHORVATSKO
Malý okruh pozornosti (r. J. Tuka)
17) Kinnookus Dubrovnik / CHORVATSKO
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
18) 7. NAFF, Neum Animated Film Festival /BOSNA A HERCEGOVINA
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
19) Rio de Janeiro International Short Film Festival 2012/ BRAZÍLIE
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
20) 21. Cairo International Film Festival for Children/EGYPT
Lucas aneb Prokletí utopence (r. J. Císař), Domino (r. Ž. Zajíčková), Graffitiger (r. L. Pixa),
21) 20. Network Ireland Television /IRSKO
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
22) 25. MFF pro děti a mládež Teheran/ IRAN
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
21
23) 11. Young Filmmakers Festival Muestra Joven /KUBA
do nesoutěžní sekce Swimming Pool (r. A. Hetmerová), Domino (r. Ž. Zajíčková), Na povel
(r. F. Barta), Graffitiger (r. L. Pixa), Elevator (r. J. Drozda)
24) 15. Guanajuato International Film Festival / MEXICO
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
25) 20. Curtas Vila do Conde International Short Film Festival /PORTUGALSKO
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
26) 21. DokumentART / POLSKO
5 Kč (r. Marek Ciccotti)
27) 18. Bristol Encounters Short Film and Animation Festival/ UK
O Tondovi, který svítil (r. F. Pošivač) Blízký přítel (P. Soukup), Poslední blboun (r. J. Novák)
Helga L-520 (r. M. Zvěřina, Dezert (r. A. Mastníková, Evolution? (M. Dubnický)
28) 42. ALCINE Madrid/ ŠPANĚLSKO
Jáma (r. J. Stejskal), Neplavci (r. J. Šmíd), O Tondovi, který svítil (r. F. Pošivač), Blízký přítel
(r. P. Soukup), Tramvaj (M.Pavlátová)
29) 31. Upssala International Film Festival – Upsalla/ŠVÉDSKO
5 CZK (M. Ciccotti)
30) Ozu Film Festival / ITÁLIE
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
31) Soria International Film Festival / ŠPANĚLSKO
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
32) Odense Film Festival / DÁNSKO
O Tondovi, který svítil (r. F. Pošivač)
33) Bristol Encounters / VELKÁ BRITÁNIE
kolekce Czech Short Films Vol. 3, 2012
34) Cinekid/ NIZOZEMÍ
O Tondovi, který svítil (r. F. Pošivač)
35) 28. Interfilm Short film festival Berlin/ NĚMECKO
Czech school of animation program
36) Trieste Film Festival 2013 / ITÁLIE
Blízký přítel (r. Pavel Soukup)
Filmy z edicí DVD Czech Short Films uvedené na zahraničních filmových festivalech v roce 2012:
1) LICHTER Filmtage Frankfurt /special screening in Offenbach
59 / 184 / 84 (r. Lukáš Kokeš 2009)
2) 9. Neisse-Filmfestival / NĚMECKO
Blízký přitel (r. Pavel Soukup, 2011)
Pan Pozdě (r. Jiří Sádek, 2011)
Helga L-520 (r. Miloš Zvěřina, 2011)
3) Plein La Bobine/ La Borboule, FRANCIE
4) Oddense Film Festival / DÁNSKO
O Tondovi, který svítil (r. F. Pošivač, 2012)
5) 21. Cairo International Film Festival for Children/EGYPT
Swimming Pool (r. Alexandra Hetmerová, 2010)
22
Elevator (r. Jan Drozda, 2010)
Na povel (r. František Barta, 2010)
Lucas aneb Prokletí utopence (r. Jaromír Císař, 2010)
Domino (r. Žofie Zajíčková, 2010)
Graffitiger (r. Libor Pixa, 2010)
6) EU Shorts European Short Film Festival/ MAĎARSKO
Písně kosmické (r. Katarina Dedičová, 2011)
7) Rio de Janeiro International Short Film Festival 2012/ BRAZÍLIE
Písně kosmické (r. Katarina Dedičová, 2011)
Džihád masem (r. Natálie Císařovská, 2011)
8) 18. Aye Aye Vo Film Festival/ FRANCIE
Písně kosmické (r. Katarina Dedičová, 2011)
9) 30. Film Festival Ale Kino/ POLSKO
O Tondovi, který svítil (r. F. Pošivač, 2012)
Dezert (r. Anna Mastníková, 2011)
10) 12. goEast Festival of Central and Eastern European film/ NĚMECKO
Nocturno (r. Marek Berger, 2009)
11) River River Film Festival v Padově / ITÁLIE
Malý okruh pozornosti (r. Josef Tuka, 2011) – oceněn za nejlepší filmová hudba a čestné uznání za
hereckou interpretaci
12) Premiere Plans Angers - mezinárodní festival studentských filmů / FRANCIE
Neplavci (r. Jakub Šmíd, 2011) - účast režiséra podpořena ČFC
Life is a Bitch (r. Michaela Hoffová, 2011) uveden v soutěžní sekci European animated films
13) 21. DokumentART / POLSKO
14) 31. Upssala International Film Festival – Upsalla/ŠVÉDSKO
15) Ozu Film Festival – Ozu/ ITÁLIE
16) Soria International Film Festival/ ŠPANĚLSKO
5 CZK (r. Marek Ciccotti)- oceněn 1000 EURO za nejlepší krátký dokument
17) LURU Leipzig – večer krátkých filmů 26.10 / NĚMECKO
5 CZK (r. Marek Ciccotti)- oceněn 1000 EURO za nejlepší krátký dokument
Graffitiger (r. Libor Pixa, 2010)
Džihád masem (r. Natálie Císařovská, 2011)
Jáma (r. Jiří Stejskal, 2011)
Swimming Pool (r. Alexandra Hetmerová, 2010)
Pan Pozdě (r. Jiří Sádek, 2011)
Dezert (r. Anna Mastníková, 2011)
Tramvaj (M.Pavlátová 2012)
Malý okruh pozornosti (r. Josef Tuka, 2011)
Srdcová dáma (UTB Zlín 2011)
18) Nacht des radikalen Films festival 7.12. Leipzig/ NĚMECKO
Džihád masem (r. Natálie Císařovská, 2011)
23
Jáma (r. Jiří Stejskal, 2011)
19) 13. Sopot film festival /POLSKO
Malý okruh pozornosti (r. Josef Tuka, 2011) – oceněn „Čestné uznání“
20) Opuzen Film Festival/ CHORVATSKO
Malý okruh pozornosti (r. Josef Tuka, 2011)
21) 21.Festival Séquence court-métrage Toulouse/ FRANCE
Swimming Pool ( r. Alexandra Hetmerová, 2010)
22) Fantastic Film Festival / ŠVÉDSKO
Dezert (r. Anna Mastníková, 2011)
23) 28. Interfilm Short film festival Berlin/ NĚMECKO
Elevator (r. Jan Drozda, 2010)
Graffitiger (r. Libor Pixa, 2010)
Blízký přitel (r. Pavel Soukup, 2011)
Swimming Pool ( r. Alexandra Hetmerová, 2010)
24) Cockatoo Island Film Festival Sydney / AUSTRÁLIE
Blízký přitel (r. Pavel Soukup, 2011)
O Tondovi, který svítil (r. F. Pošivač, 2012)
Neplavci (r. Jakub Šmíd, 2011)
Písně kosmické (r. Katarina Dedičová, 2011)
Dezert (r. Anna Mastníková, 2011)
Pan Pozdě (r. Jiří Sádek, 2011)
25) CinEast Lucemburk 2012/ LUCEMBURSKO
Dezert (r. Anna Mastníková, 2011)
Jáma (r. Jiří Stejskal, 2011)
26) 11. Open St.Petersburg Student Film Festival BEGINNING
Duše mluvící knihy (r. David Havas 2010)
Blízký přitel (r. Pavel Soukup, 2011)
iii. Křest DVD „Czech Short Films Vol. 3, 2012“
Termín:
26. 1. 2012 od 20:00 hodin
Charakteristika:
slavnostní křest DVD „Czech Short Films Vol. 3, 2012“, vydaného ČFC, proběhl
v pražském kině Oko v rámci večerů iShorts od 20:00 hodin;
DVD představuje to nejlepší z české krátkometrážní tvorby roku 2011, výběr provedla
odborná porota a obsahuje 12 filmů domácích filmových škol a 1 film vytvořený v nezávislé
produkci (více v 2.6. a v Příloze č. 6);
akci moderovala Markéta Šantrochová za ČFC a Vojtěch Rynda a byla tlumočena do
angličtiny;
24
po úvodním slavnostním zahájení následovalo pásmo 5 krátkých filmů
a diskuse se zástupci vybraných filmů;
ČFC pro tuto příležitost pozvalo režiséry a producenty všech na DVD uvedených filmů a také
hosty z řad filmových profesionálů, novinářů a osoby, které se produkčně na výrobě DVD
podílely.
Hodnocení:
ČFC ke slavnostnímu křtu DVD Czech Short Films přistoupilo letos poprvé a křest se setkal s velmi
vstřícným ohlasem jak od filmových profesionálů, autorů vybraných filmů, tak i z řad běžných
návštěvníků večerů iShorts. Povedlo se tak přiblížit činnost ČFC, představit významný projekt, který
pro krátký film ČFC již třetím rokem vytváří, a povzbudit mladé tvůrce, kteří akci velmi pozitivně přijali.
Zároveň je to příležitost pozvat nejen tvůrce, ale i zástupce filmových škol a další spolupracovníky,
se kterými ČFC na DVD spolupracuje.
Celkový počet prodaných vstupenek/návštěvníků byl 248.
iv. Dlouhá noc krátkých filmů v rámci Finále Plzeň
Termín:
26. 4. 2012
Charakteristika:
ČFC již potřetí v rámci festivalu Finále Plzeň zorganizovalo pásmo krátkých filmů s názvem
Dlouhá noc krátkých filmů;
promítáno bylo 6 titulů z kolekce „Czech Short Films Vol. 3, 2012“ výběr filmů
všech žánrů z produkce filmových škol FAMU, FAMO, UTB Zlín a VŠUP;
po projekci své filmy osobně představili a s diváky diskutovali i pozvaní hosté Jiří Stejskal
a Tereza Papalová;
na pásmo ČFC poté navazovala kolekce filmů vyrobených Ústavem umění a designu
Západočeské univerzity Plzeň (ZUP).
Filmy v pásmu:
Písně kosmické (r. Katarína Dědičová, FAMO, 10 min.)
Blízký přítel (r. Pavel Soukup, VŠUP, 6 min.)
5 Kč (r. Marek Ciccotti, FAMO, 14 min.)
Neplavci (r. Jakub Šmíd, FAMU, 23 min.)
Jáma (r. Jiří Stejskal, UTB Zlín, 23 min.)
Dezert (r. Anna Mastníková, VŠUP, 4 min.)
Hodnocení:
ČFC se od roku 2010 intenzivně věnuje krátkometrážní tvorbě a podpoře mladých talentů, která může
začínajícím filmařům otevřít bránu do mezinárodního světa filmu. Dlouhá noc krátkých filmů se stala
oblíbeným doprovodným programem v rámci festivalu Finále Plzeň a letos se jí zúčastnilo kolem 80
diváků. V Plzni funguje při Západočeské univerzitě i Ústav umění a designu a jeho studenti jsou již
tradičními hosty Noci krátkých filmů. Díky přítomnosti tvůrců je možné po projekci o filmech
diskutovat a probrat i celkově situaci v současné školní tvorbě. Tento typ výměny názorů mezi tvůrci
a diváky je obzvlášť pro začínající autory velmi důležitý.
www.festivalfinale.cz
25
v. Feinkošt – česko-německý večer krátkého filmu –19.10.2012, Drážďany, Německo
V rámci přehlídky Czech on Tour se konal v Drážďanech již třetí večer krátkého filmu. V kině
Programmkino Ost jej ČFC pořádalo společně s AG-Kurzfilm.
Viz také bod 2.3.
vi. Tuplák českých a německých kraťasů – 21. 11. 2012, Praha
Opakování česko-německého večera krátkých filmů z Drážďan v rámci přehlídky Czech on Tour.
Viz. také bod 2.3.
2.3.
Zahraniční filmové přehlídky
i. New Czech Films US_Tour 2012 – New York, Los Angeles, Salt Lake City, San
Francisco, Chicago, Washington, Portland, Seattle, USA
Termín:
9.5. - 1. 7.2012
Charakteristika:
putovní přehlídka českých filmů po USA, která navazovala na tradiční uvedení českých filmů
v New Yorku pořádané ve spolupráci BAMcinématek (Brooklyn Academy of Music) a Českého
centra New York;
přehlídku pořádá ČFC, kurátorem je Irena Kovářová, která na projektu pracuje již od jeho
spuštění v roce 2000 v New Yorku;
spoluorganizátory byly České centrum New York, Generální konzulát České republiky v Los
Angeles, který zaštítil uvedení přehlídky v pěti městech na západním pobřeží US,
Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, Generální konzulát ČR v Chicagu, honorární konzulové
v Salt Lake City, San Franciscu, Portlandu a Seattlu (zde prostřednictvím organizace Center for
Czech Education and Culture, jejímž je honorární konzul v Seattlu zakladatelem a ředitelem);
po New Yorku přehlídka letos poprvé pokračovala v Los Angeles, Salt Lake City, San
Francisca, Chicaga, Portlandu, Washingtonu a Seattlu;
z americké strany spolupracovaly na turné následující artová kina představující v mnoha
případech významné kulturní instituce s renomé přesahujícím teritorium měst, ve kterých
působí:
 BAMcinématek – repertoárový filmový program Brooklyn Academy of Music, která
letos oslavila 150. výročí své kontinuální existence na kulturním poli v NYC,
 The Cinefamily v Los Angeles,
 Salt Lake Film Society v Salt Lake City,
 Roxie Theater v San Franciscu,
 Gene Siskel Film Center v Chicagu,
 NorthWest Film Center v Portlandu,
 AFI Silver Theater v metropolitni oblasti hlavního města Washington, kino je součástí
American Film Institute,
 SIFF Cinema v Seattlu, nový celoroční program mezinárodního festivalu v Seattlu
promítnuty byly nejnovější české filmy Alois Nebel, Čtyři slunce, Rodina je základ státu,
Odcházení, Nesvatbov, Občanský průkaz a Pouta;
26
v Los Angeles byl program doplněn i o archivní české filmy (Valerie a Týden divů,
Sedmikrásky, Ovoce stromů rajských jíme a kolekce filmů Jana Švankmajera);
turné se osobně zúčastnili a své filmy divákům představili režiséři Radim Špaček (doprovodil
celé turné), Tomáš Luňák (uvedení Aloise Nebela v New Yorku a Los Angeles)a Bohdan Sláma
(uvedení Čtyř sluncí v New Yorku);
všechny filmy byly uvedeny v originále s anglickými titulky;
pro každé město byla připravena speciální pohlednice (více v č. 2.6. a v Příloze č. 7)
s konkrétním programem, nicméně všechny materiály měly společnou vizuální podobu; tisk
zrealizovaly online tiskárny v USA Modern Postcards;
ČFC k přehlídce spustilo i samostatnou webovou podstránku v angličtině
www.filmcenter.cz/NewCzechFilms
Hodnocení:
Program New Czech Films byl zahájen jako každoroční přehlídka nových českých filmů v New Yorku
v roce 2000 ve spolupráci Českého centra New York a BAMcinématek (v roce 2000 vzniknuvší filmový
repertoárový art program kulturní instituce Brooklyn Academy of Music). Byl pořádán každoročně
v říjnu či listopadu jako součást širšího programu ČCNY Czech Independence Day. Irena Kovářová
působila od roku 2000 jako spolukurátorka programu ze své tehdejší pozice zástupkyně ředitele ČCNY
zodpovědné za kulturní program centra a od roku 2004 se na programu podílí kurátorsky a produkčně
jako nezávislá dramaturgyně a produkční. Jedenáct let se tak každým rokem v NYC prezentovalo 5-7
českých filmů s minimálně dvěma hosty, nejčastěji filmovými režiséry.
Po jedenácté sezoně programu došlo k dohodě spolupořadatelů, že bude program prezentován pouze
jednou za dva roky. Ve stejné době vznikla myšlenka uvést přehlídku také v Los Angeles a u této
příležitosti oslovila Irena Kovářová České filmové centrum a vyzvala jej ke spolupráci na potenciálním
turné přehlídky po USA s možným uvedením v New Yorku, Los Angeles a dalších městech
s významným českým zastoupením, tj. v hlavním městě Washingtonu, a Chicagu. V létě 2011 došlo ke
schůzce s panem Michalem Sedláčkem, tehdy novým generálním konzulem v Los Angeles, a na
základě jeho zájmu se rozšířil plán turné také o další města na západním pobřeží, například San
Francisco a Seattle, které se zavázal GK v LA zaštítit ve spolupráci s místními honorárními konzuly, což
se také stalo.
Turné přehlídky bylo velmi úspěšné. Přesto že letošní ročník byl v tomto rozsahu zkušební, ukázalo se,
že akce tohoto typu má šanci se konat pravidelně.
Celková návštěvnost dosáhla téměř 2400 diváků. Podle jednotlivých výsledků se ukázalo, že v místech,
kde se prezentace české kultury nekonají pravidelně, byl zájem o přehlídku největší.
Účast režisérů byla také důležitým lákadlem a velký dík tak patří hlavně Radimu Špačkovi, který
programu obětoval téměř dva měsíce. Navíc díky své komunikativní povaze a jazykové vybavenosti
velmi dobře zvládal navázat v kině příjemnou atmosféru. Opět se tak potvrdilo, že výběr vhodného
zahajovacího filmu a hosta je velmi důležitý.
Po letošních zkušenostech bude také možné lépe předvídat náročnost takové akce a s předstihem
upevnit produkční rámec spolupráce s jednotlivými partnery a případné zajištění sponzorů pro celé
turné. To snad také umožní účast více než jednoho režiséra během turné, protože dvouměsíční pobyt
v USA je pro jednoho hosta příliš náročný a dlouhý.
Do budoucna bychom přehlídku v obdobném či větším rozsahu rádi zopakovali v horizontu 2 let
a následně pravidelně každé dva roky. Tím bude možné připravit kvalitní program a finanční zajištění
přehlídky.
27
ii. Přehlídka českých filmů na Faerských ostrovech, DÁNSKO
Termín:
14. - 19. 5. 2012
Charakteristika:
přehlídka českých filmů konaná v rámci širšího programu Českých dnů na Faerských
ostrovech a organizovaná českým velvyslanectvím v Dánsku (projekt inicioval pan velvyslanec
Z. Lyčka);
jednalo se o první samostatnou akci České republiky na Faerských ostrovech, jejímž záměrem
bylo přispět ke zvýšení povědomí o ČR v destinaci, kde Česká republika, její kultura ani české
podniky nejsou průběžně reprezentovány;
ČFC spolupracovalo na zajištění filmového programu, program byl ale několikrát změněn
a následně dokončen Českými centry;
filmová přehlídka byla rozdělena do dvou částí: 14. května se v prestižním Severském domě
uskutečnila jednodenní přehlídka filmů pro dospělé (8 krátkých filmů z kolekce Czech Short
FIlms, Miloš Forman – co tě nezabije… a Kolja), 18. a 19. května byly v Městské knihovně
v Tórshavnu promítnuty filmy pro děti (Kuky se vrací, Kozí příběh, Krtečkova dobrodružství
a Na půdě);
Hodnocení:
Přehlídka byla od původního záměru několikrát změněna, jak termínově, tak hlavně rozsahem. ČFC
oslovilo v únoru velvyslanectví v Kodani, ČFC tedy navrhlo filmový program a zajistilo domluvené
filmy. ČFC také zajistilo program krátkých filmů z kolekce Czech Short Films. Následně se však podoba
přehlídky několikrát změnila. ČFC ještě dvakrát dohody s držiteli práv upravilo a předalo program ZÚ
v Kodani. Následně program převzala Česká centra a finální podoba doznala ještě dalších změn.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o první podobnou akci na Faerských ostrovech, je jistě úspěchem,
že se její realizace podařila. Nicméně z pohledu ČFC byly časté změny v podobě akce poměrně
negativním faktorem. Do budoucna by bylo dobré takovým změnám zamezit. Jednak je to časově
náročné a neefektivní, jednak dohody s držiteli práv, které ČFC domluví, jsou často výsledkem
dlouhodobé solidní spolupráce, a pokud jsou tyto dohody následně nerealizovány, škodí to jednáním
ČFC o podobných projektech.
iii. Czech on Tour – Hamburk, Passov, Chotěbuz, Drážďany, Lipsko, Erfurt, Trier,
Göttingen, Wiesbaden, Postupim, Německo
Termín:
24. 9. 2012 – květen 2013
Charakteristika:
• putovní přehlídka českých filmů po německých městech navazující na podobné projekty
z minulosti (přehlídka českých filmů v Hamburku v roce 2004, přehlídka Czech on Tour
v Německu a Rakousku v roce 2006 a 2007, přehlídka animovaného filmu v Drážďanech
v listopadu 2009, přehlídka Made in Prague v Hamburku v červnu 2010 či týden českého filmu
v Drážďanech na podzim 2011);
• přehlídku pořádalo ČFC společně s německým svazem komunálních kin Bundesverband
kommunale Filmarbeit a sponzorem Budweiser Budvar Importgesellschaft za podpory MK ČR,
Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie a Česko-německého fondu
budoucnosti, partnerem zahájení bylo České centrum Berlín a Mnichov; partnerem večera
krátkých filmů v Drážďanech byla agentura AG-Kurzfilm a Česko-německé dny kultury a
nadace Brücke-Most Stifftung, v Praze bylo partnerem sdružení iShorts;
28
•
•
•
•
•
•
•
•
jednotliví partneři také získali pro podporu programu vlastní sponzory, a to German Films a
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen (via AG-Kurzfilm) a Frontend, Close(r), Respekt, Scholz
& Friends Praha, Kodak, FAMU (via iShorts);
ČFC společně s německými partnery připravilo balík 9 českých filmů, který byl prostřednictvím
sítě komunálních kin nabídnut německým kinům;
všechny filmy byly opatřeny německými titulky, otitulkování filmů, které v německé verzi
neexistovaly, připravilo a zajistilo ČFC;
oficiální zahájení proběhlo v září v Hamburku v kině Metropolis (…a bude hůř a host Petr
Nikolaev)a následně ještě v říjnu v Cottbusu v Obenkino (Grandhotel a host Klára Issová)a
v prosinci v Postupimi ve Filmuseum (Lidice a host filmový historik Petr Koura);
přehlídka Czech on Tour se v roce 2012 konala v deseti německých městech:
 Metropolis, Hamburk
 Scharfrichterkino, Pasov
 Obenkino, Chotěbuz
 Programmkino Ost, Drážďany
 Kinobar Prager Frühling, Lipsko
 Kinoklub am Hirchlachufer, Erfurt
 CineAsta, Trier
 Lumière, Göttingen
 Deutsches Filminstitut, Wiesbaden
 Filmmuseum, Postupim
důležitým partnerem byl také německý VoD portál ReelEyez, který na území Německa nabízí
přibližně 70 českých filmů; ČFC s portálem vyjednalo doprovodný projekt k přehlídce –
ReelEyez nabídl na období 22. 9 až 6. 12. na svých stránkách ve speciální akci 5 českých filmů
za sníženou cenu (Ženy pro měny, Obsluhoval jsem anglického krále, Český sen a Rok ďábla).
Akci doplnila i soutěž pro návštěvníky stránek – pokud správně odpověděli na otázku, mohli
vyhrát DVD českého filmu s německými titulky;
ČFC vytvořilo k přehlídce několik nástrojů
 brožura – německy psaná brožurka obsahující informace o všech celovečerních
filmech v přehlídce a o programu krátkých filmů, včetně přehledu participujících kin
(náklad 5000 ks);
 plakát Czech on Tour (náklad 250 ks);
 leták Feinkošt – německo-český leták k večeru v Drážďanech s informacemi o
promítaných filmech (náklad 300 ks);
 plakát Feinkošt (náklad 50 ks);
 leták Tuplák českých a německých kraťasů – anglicko-český leták k pražskému večeru
krátkých filmů s informacemi o promítaných filmech (náklad 300 ks);
 plakát Tuplák českých a německých kraťasů (náklad 50 ks);
 webová stránka Czech on Tour – ČFC v rámci svých stránek www.filmcenter.cz
vytvořilo samostatnou podstránku v němčině www.filmcenter.cz/CzechOnTour, kde
jsou v němčině veškeré informace k filmům, rozhovory s režiséry a ukázky z filmů,
informace o kinech a také materiály ke stažení jednak pro kina a veřejnost, jednak pro
novináře;
 webová stránka Feinkošt – samostatná podstránka k večerům krátkých filmů opět
s informacemi o promítaných filmech a o kinech a s materiály ke stažení;
PR – v Německu se o propagaci a kontakt s novináři postarala mediální agentura ZOOM
Medienfabrik, která zajistila propagaci v lokálních médiích i celoněmeckých, ČFC k přehlídce
vydalo 5. září 2012 tiskovou zprávu v češtině a angličtině
29
•
•
•
přehlídka celovečerních filmů byla dále doplněna dvěma večery krátkého filmu –
v Drážďanech se 19. října konal již potřetí česko-německý večer krátkého filmu pod názvem
Feinkošt (alias Feine Kurzfilme im Programmkino Ost) pořádaný společně s drážďanskou
agenturou AG-Kurzfilm, následně se podobný večer konal 21. listopadu v pražském kině Oko
v rámci večerů iShorts pod názvem Tuplák českých a německých kraťasů;
oba večery krátkého filmu doprovodili autoři uváděných snímků, kteří své filmy osobně
představili – v Drážďanech byli za ČR Michaela Pavlátová a Kateřina Černá (Tram), Pavel
Soukup, Jiří Stejskal, za Německo Sandra Strauβ (producentka, Herr Alptraum…) Arvid Neid,
(spolurežisér Testfahrer) a Grit Wiβkirchen (producentka Der Schatz); v Praze byli za ČR všichni
režiséři a z Německa přijeli Sylke Gottlebe a Anne Reinsch z AG-Kurzfilm a tvůrci Mark Michel,
Alina Cyranek, Arvid Neid a Florian Arndt
každý film byl představen zástupcem české či německé pořádající organizace a případným
přítomným autorem. Večer byl rozdělen do dvou bloků (pauza po filmu Jáma), mezi kterými
byl prostor na diskuzi a osvěžení se pivem Budweiser.
Filmy v programu:
-
…a bude hůř / Petr Nikolaev / CZ 2007 / hraný / 84 min / Blu-Ray
Grandhotel / David Ondříček / CZ 2006 / hraný / 95 min / 35mm
Ivana & Václav – Manželské etudy po 20 letech / Helena Třeštíková / CS 1987 a CZ 2006 /
dokumentární / 92 min / Blu-Ray
Lidice / Petr Nikolaev / CZ, SK 2011 / hraný / 123 min / Blu-Ray
Nesvatbov / Erika Hníková / CZ, SK 2010 / dokumentární / 72 min / 35mm
Občan Havel / Pavel Koutecký, Miroslav Janek / CZ, US 2008 / dokumentární / 120 min /
35mm
Občanský průkaz / Ondřej Trojan / CZ, SK 2010 / hraný / 137 min / Blu-Ray
Osmdesát dopisů / Václav Kadrnka / CZ 2011 / hraný / 75 min / 35mm
Příliš mladá noc / Olmo Omerzu / CZ, SI 2012 / hraný / 65 min / 35mm
Program večera krátkých filmů tvořily tyto snímky:
- Herr Alptraum und die Segnungen des Fortschritts / Schwarwel / DE 2011 / animovaný / 11
min / Blu-Ray
- O-Ring / Ondřej Hudeček / CZ 2011 / hraný / 11 min / Blu-Ray
- TELH 78 / Alina Cyranek, Eicke Goreczka / DE 2011 / experimentální / 5 min / Blu-Ray
- Veronika / Mark Michel / DE 2012 / dokumentární / 7 min / Blu-Ray
- Jáma / Jiří Stejskal / CZ 2011 / dokumentární / 23 min / Blu-Ray
- Blízký přítel / Pavel Soukup / CZ 2011 / animovaný / 6 min / Blu-Ray
- Der Schatz / Fancie Liebschner / DE 2011 / animovaný / 10 min / Blu-Ray
- Testfahrer / Florian Arndt / DE 2011 / dokumentární / 15 min /Blu-Ray
- Tramvaj / Michaela Pavlátová / CZ, FR 2012 / animovaný / 7 min / Blu-Ray
Hodnocení:
Turné přehlídky bylo velmi úspěšné. Vzhledem k velmi malému počtu českých snímků, které se
dostanou do německé distribuce, má běžný německý divák jen velmi zřídka šanci vidět v kině nějaký
český film. Díky putovní přehlídce se tato situace mění a filmy se dostávají k běžným divákům. Přesto,
30
že Německo je naším nejbližším sousedem, je povědomí o České republice a naší kultuře v Německu
poměrně omezené. Záleží také samozřejmě na každé lokalitě – protože např. v Drážďanech je zájem a
povědomí velké.
Celková návštěvnost v uvedených 10 městech dosáhla přibližně 1000 diváků, což dává průměrný
počet 21 diváků na představení. A to jistě není úplně špatný výsledek, když si uvědomíme, jak těžké je
dnes obecně dostat diváky do kina. Podle jednotlivých výsledků se ukázalo, že větší návštěvnost byla
ve větších městech, jako je Hamburk či Drážďany, kde je více diváků se zájmem o pestřejší filmový
program.
Večery krátkého filmu v Drážďanech i v Praze byly velmi dobře navštívené – v Drážďanech byl sál o
kapacitě 120 míst vyprodán, v Praze přišlo celkem 221 diváků.
Účast režisérů a společenská akce při projekci byla také určitě důležitým lákadlem pro diváky. Diskuze
nad filmy jako je …a bude hůř či třeba Lidice byla vždy velmi zajímavá. Německé publikum bylo
informované a mělo zájem dozvědět se více nejen o tématech, ale i o podmínkách vzniku filmů v České
republice.
Opět se potvrdilo, že je nesmírně důležité zapojit do propagace kino, které v mnoha případech má své
pravidelné kanály propagace programu a může tedy diváky do kina nalákat.
Určitě hodně napomůže i PR a spolupráce s místními deníky a týdeníky.
To vše potvrzuje dlouholetou zkušenost ČFC, že u takovýchto akcí je nesmírně důležité
- najít dobré partnery na daném území
- navázat spolupráci s kiny, která jsou angažovaná a mají zájem se do projektu zapojit a
informovat o něm své diváky
- najmout PR agenta, který zná národní i lokální média a má zkušenost s propagací filmové
akce
- dobře vybrat zahajovací filmy a zajistit zajímavé hosty – tady většinou narážíme na problém,
že čeští režiséři ani herci nejsou v Německu absolutně známi, právě proto, že české filmy zde
v kinech neběží a o to složitější je protlačit informace o zahájení do novin či nalákat diváky
- dobře připravit materiály k přehlídce – jednak pro kina, ale také pro média
Zapojení platformy VoD přineslo zajímavé rozšíření dopadu akce – během období mezi zářím a
začátkem prosince stránky navštívilo 967 lidí a došlo ke 259 transakcím, tedy nákupům. To znamená,
že každý třetí návštěvník si na základě nabídky koupil nějaký český film. A to je velmi uspokojivé.
Opakovaně tak byly zakoupeny např. filmy Rodina je základ státu, Obsluhoval jsem anglického krále,
Návrat idiota, Graffitiger či Rok ďábla.
Spolupráce se všemi partnerskými kiny i dalšími německými organizacemi, se kterými jsme po dobu
trvání komunikovali, probíhala výborně. Účast režiséra či herce na jednotlivých zahájeních přehlídky
vždy navodila plodnou diskuzi s diváky, zvláště zahájení v Hamburku bylo v tomto směru výjimečné.
Výborně také funguje již osvědčený večer krátkého filmu v Drážďanech, kde před vyprodaným sálem
své filmy představili čeští i němečtí režiséři, pro které bylo navíc před samotným večerem i po něm
uspořádáno neformální setkání, aby se lépe poznali. Jelikož jsme stejný večer opakovali i v Praze
měsíc po Drážďanech, kdy už se tvůrci znali, bylo možné navázat na předchozí diskuze i s podrobnější
znalostí jednotlivých filmů.
Na základě nabídky balíku filmů celé síti komunálních kin se přihlásila další kina, která přehlídku Czech
on Tour uvedou na jaře roku 2013.
31
Přestože je příprava a produkční zajištění takové přehlídky velmi náročné, dobrý výsledek dává naději,
že opakováním podobných akcí je šance vycvičit si diváckou obec a získat pravidelnou pozornost.
Horizont opakování by i díky pokračování přehlídky v roce 2013 mělo smysl až v roce 2014.
Naprosto zásadní pro celou realizaci byla podpora sponzora přehlídky společnosti Budweiser Budvar a
institucí jako Ministerstvo kultury ČR, Státní fond na podporu a rozvoj české kinematografie či Českoněmeckého fondu, které přehlídku podpořily.
2.4.
Spolupráce se zahraničními koprodukčními trhy
V prvním pololetí se konaly tři koprodukční trhy: When East Meets West (19. – 21. 1. 2012) v rámci
MFF Trieste, CineMart (27. – 30. 1. 2012) v rámci MFF Rotterdam a Berlinale co-production market
(12. – 14. 2. 2012) v rámci MFF Berlín. Žádný český film nebyl vybrán.
Koncem července byly uzávěrky na následující trhy, o kterých ČFC informovalo producenty:
New Cinema Network – 14. – 17. 11. v Římě / IT
Cross Roads – 6. – 10. 11. v Soluni / GR
Connecting Cottbus – 8. – 9. 11. v Chotěbuzi /DE
Na základě přístupných informací o připravovaných projektech a v souladu s profilem daného trhu,
poskytla ČFC zástupcům všech trhů svá doporučení.
Hodnocení:
Kromě projektu Rodinný film (Endorfilm/Jří Konečný/režie: Olmo Omerzu), který byl vybrán na
Connecting Cottbus nebyly vybrány žádné další české projekty.
2.5.
Členství v zahraničních organizacích
i. European Film Promotion
Úvod:
European Film Promotion je organizace, která propaguje evropské filmy, mladé talenty a filmový
průmysl v celém světě. Byla založena v roce 1997 s 10 zakládajícími členy a nyní tvoří síť 33
evropských profesních organizací a institucí, které jsou experty v oblasti propagace a marketingu své
národní kinematografie. Všechny tyto organizace jsou společně aktivní při propagování evropského
filmu a mladých evropských talentů. EFP je již od začátku podpořena MEDIA Programem. ČR je
členem této organizace od roku 2002.
Aktivity EFP jsou rozděleny na 3 základní oddíly – propagace talentů, networking a pronikání na
filmové trhy. Mezi nejdůležitější akce EFP patří „Shooting Stars“ v rámci MFF Berlín a „Producer on
the Move“ na MFF Cannes. Kromě již zmíněných aktivit pořádá EFP na MFF v Karlových Varech ve
spolupráci s časopisem Variety přehlídku „Variety's Ten Euro Directors To Watch“. Kritici časopisu
vyberou 10 evropských filmů, které se pomocí EFP dostanou do povědomí mezinárodního tisku. Dále
nabízí EFP další promo aktivity pro evropské producenty v rámci „Producers Lab Toronto“. Kromě
32
toho organizuje také společný stánek na filmovém trhu Asian Film Market pořádaném při MFF
v Pusanu v Jižní Koreji a další projekty, jako jsou projekce v USA, společné stánky na filmových trzích,
podpora prodeje filmů („Film Sales Support“) a mnohé další.
Členství ČFC v EFP umožňuje českým producentům také využití podpory Film Sales Support (FSS). FSS
je podpůrný program, o který mohou žádat i české filmy v případě, že jsou vybrány jedním ze sedmi
mimoevropských festivalů či filmových trhů (Sundance Film Festival, Hong Kong International Film
& TV Market (FILMART) , Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Shanghai International Film
Festival , Toronto International Film Festival , Asian Film Market , American Film Market). O podporu
může žádat pouze etablovaný mezinárodní prodejce filmu.
Charakteristika:
vzhledem k nové organizační struktuře ČFC a rozdělení na projekty Film Promotion
a Development and Training se v roce 2012 stala zástupcem ČFC v EFP Markéta
Šantrochová;
na jaře byla sestavena nová poradní komise složená z Radima Procházky (PoM 2011),
Kryštofa Hádka (poslední Shooting Star), Václava Kadrnky (režisér), Marka Hovorky
(festival) a Jiřího Svobody (filmový publicista);
ČFC se v květnu zúčastnilo již tradiční akce Producer on the Move během MFF
v Cannes;
Za pomoci poradní komise byl za letošního českého zástupce vybrán Ondřej Zima ze
společnosti Evolution Films, který v Cannes absolvoval třídenní odborný program
složený z prezentace projektů, osobních setkání one-to-one s producenty, distributory
a mezinárodními prodejci, networkingových akcí a společenských událostí.
Letošní akce se zúčastnilo 25 evropských producentů a proběhla od 19. do 22. 5. 2012;
na filmovém festivalu v Busanu se ČFC zapojilo do obvyklé prezentace evropských
režisérů a společné prezentace evropských institucí pod hlavičkou EFP na filmovém
trhu Asian Film Market (viz. bod 2.1)
díky členství ČFC v EFP získaly české filmy finanční podporu Film Sales Support
v celkové výši 12.426,90 Eur, jednalo se o tyto filmy a filmové trhy či festivaly:
 MFF Sundance – Čtyři slunce, společnost Films Boutique
 MFF Hong Kong a Filmart – Alois Nebel, společnost The Match Factory a Modrý
tygr, společnost levelK
 MFF Toronto – Svatá čtveřice, společnost In Film Praha
Hodnocení:
ČFC je členem EFP od svého založení a za uplynulých deset let je možné zhodnotit, že členství v EFP má
pro nás značné výhody. Aktivity, kontakty a výměna zkušeností, které EFP nabízí, podporují v mnoha
pohledech i český film a průmysl. Účast na různých programech je dobrovolná a určuje si ji každý člen
sám. Přitom se jednotlivé aktivity každý rok mění, přizpůsobují se požadavkům členů EFP a zároveň
jim nabízejí stabilní platformu pro prezentaci jejich kinematografie.
Míra napojení na jednotlivé projekty souvisí jednak s finančními prostředky, které do projektů
můžeme dát, ale i s tím, zda jsou aktuálně mezi českými profesionály či filmy vhodní adepti.
Díky poradní komisi je výběr účastníků jednotlivých projektů objektivní a nezávislý.
33
Český „Producer on the Move“, Ondřej Zima z Evolution Films, byl s účastí v programu velmi
spokojený a podařilo se mu navázat užitečné kontakty s dalšími účastníky, které možná v budoucnu
povedou ke spolupráci na nějakém filmovém projektu.
Bohužel díky nedostatku finančních prostředků muselo ČFC odmítnout účast na dalších projektech,
které se konaly – např. projekcích filmů nominovaných na Oscara v Los Angeles či účast na filmovém
trhu a festivalu v Torontu atd.
www.efp-online.com
2.6.
Publikační činnost
Pravidelnou i nepravidelnou publikační činnost zajišťuje ČFC již od počátku svého vzniku. Pravidelně
připravuje texty a navazuje na grafiku z minulých let, a tím vznikají edice v jednotném grafickém
stylu. Letos ČFC zvolila pro veškerou pravidelnou publikační činnost tyrkysovou barvu.
i. Pravidelné tiskoviny
a. Katalog a DVD „České filmy 2011 – 2012”
Termín vydání, náklad:
únor 2012, 2500 ks (katalog), 4000 ks (DVD)
Charakteristika:
katalog je vydáván pravidelně od roku 2002 vždy na počátku kalendářního roku, DVD vychází
od roku 2004;
obsahuje informace o 26 hraných filmech, 24 dokumentech a o vybraných 13 krátkých
filmech a 18 připravovaných hraných a dokumentárních filmech (premiéra 2011 – 1. pol.
2012);
obsahuje technické informace, synopse, kontakt na produkci či prodejce, fotografie,
filmografii režiséra;
obsahuje vybrané statistické údaje a základní adresář společností a institucí z oblasti
audiovize v ČR;
DVD obsahuje informace, ukázky a rozhovory s režiséry, herci a producenty k hraným
a dokumentárním filmům uvedeným do kin v roce 2011 a v diskové pdf verzi katalogu České
filmy 2011 – 2012;
DVD i katalog vychází dvojjazyčně anglicky a česky.
(více v Příloze č. 8)
Hodnocení:
Záměrem ČFC je pokračovat v dlouholeté linii každoročních katalogů a DVD, které mapují českou
filmovou produkci v daném roce a zároveň informují o chystaných premiérách,
což umožňuje plánovat představení filmů na významných i méně významných mezinárodních
filmových festivalech v Evropě i na jiných kontinentech. Katalog i DVD se za uplynulých 10 let stalo
vyhledávaným zdrojem informací a nástrojem propagace české kinematografie.
34
b. DVD „Czech Short Films Vol. 3, 2012“
Termín vydání, náklad:
leden 2012, 3000 ks
Charakteristika:
vydáváno od roku 2010;
obsahuje výběr 13 krátkých filmů zejména z filmových škol České republiky (FAMU, VŠUP,
FAMO, UMK FTB aj.);
slouží jako vizuální informace o aktuální české krátkometrážní tvorbě;
filmy vybírala 5člená porota – Karel Spěšný, Kateřina Fričová, Vojtěch Rynda, Petr Horák,
Kristián Suda;
filmy na DVD jsou opatřené anglickými, německými, francouzskými titulky, letos se přidaly
nově titulky španělské, DVD je v náhledové kvalitě.
DVD „Czech Short Films Vol. 3, 2012“ obsahuje výběr filmů:
Malý okruh pozornosti (r. Josef Tuka, FAMU, CZ 2011, hraný, 25 min.)
Blízký přítel (r. Pavel Soukup, VŠUP, CZ 2011, animovaný, 6 min.)
Džihád masem (r. Natálie Císařovská, FAMU, CZ 2011, dokumentární, 15 min.)
O Tondovi, který svítil (r. Filip Pošivač, VŠUP, CZ 2011, animovaný, 3 min.)
5 Kč (r. Marek Ciccotti, FAMU, CZ 2011, dokumentární, 14 min.)
Pan Pozdě (r. Jiří Sádek, FAMO, CZ 2011, hraný, 15 min.)
Evoluce? (r. Michal Dubnický, FAMO, CZ 2011, animovaný, 12 min.)
Jáma (r. Jiří Stejskal, FMK UTB, CZ 2011, dokumentární, 23 min.)
Neplavci (r. Jakub Šmíd, FAMU, CZ 2011, hraný, 6 min.)
Poslední blboun (r. Jiří Novák, FMK UTB, CZ 2011, animovaný, 14 min.)
Písně kosmické (r. Katarína Dědičová, FAMO, CZ 2011, hraný, 12 min.)
Helga L - 520 (r. Miloš Zvěřina, CZ 2011, animovaný dokument, 20 min.)
Dezert (r. Anna Mastníková, VŠUP, CZ 2011, animovaný, 4 min.)
(více v Příloze č. 6)
Hodnocení:
Hlavním cílem je upozornit na českou krátkometrážní tvorbu, propagovat ji v zahraničí
a navázat užší spolupráci s filmovými školami a začínajícími filmaři. ČFC se rozhodlo k tomuto kroku již
v roce 2010, kdy vydalo první díl edice s názvem „Czech Short Films Vol. 1, 2010“, a rozšířilo jej
úspěšně od prezentace na filmovém trhu v Clermont Ferrand 2010 zahraničním filmovým institucím,
nákupčím, distributorům a programovým kurátorům vybraných festivalů krátkých filmů. DVD bylo od
té doby prezentováno více než stovce mezinárodních festivalů a pásma krátkých filmů byla uvedena
na festivalech či přehlídkách ve Francii, Německu, Velké Británii, Dánsku, Japonsku apod. ČFC tímto
krokem zahájilo soustavnou péči o české krátké filmy. Rozšíření o španělské titulky umožňuje oslovit
další množství festivalů a nabídnout filmy poměrně velkému teritoriu nejen v Evropě.
35
c. Brožura „Připravované české hrané a animované filmy 2012“
Termín vydání, náklad:
duben 2012, 1500 ks
Charakteristika:
vychází každoročně od roku 2002;
slouží k lepšímu mapování českých filmů, které se nacházejí v různých fázích přípravy;
podává informace o filmových projektech v různé fázi rozpracovanosti (41 dokončených
scénářů, 16 projektů ve výrobě a 9 filmů v postprodukci);
vybraný zástupce osobně prezentuje projekt na tradičním Panelu připravovaných filmů
v rámci filmového festivalu Finále Plzeň;
v letošním roce proběhl redesign vizuální podoby;
vychází v českém a anglickém jazyce.
(více v Příloze č. 9)
Hodnocení:
Potenciální zájemci o koprodukce čerpají z materiálu důležité informace. ČFC je jediná organizace,
která vydává a shrnuje tento druh informací. Navazuje na grafiku z minulých let, a tím vzniká edice
v jednotném stylu.
d. Katalog „Czech Docs 2012-2013“
Termín vydání, náklad:
září 2012, 1000 ks
Charakteristika:
vychází každoročně od roku 2002;
ve spolupráci s Institutem dokumentárního filmu
slouží k lepšímu mapování českých filmů, které se nacházejí v různých fázích přípravy;
podává informace o vybraných 20 dokumentech uvedených do kin roku 2012 a o
připravovaných dokumentárních filmech ve stavu rozpracovaného scénáře, výroby nebo
postprodukce, obsah čítající 318 stránek, obsahuje: 141 filmů (20 po premiéře, ve vývoji – 9,
ve výrobě 60, v postprodukci 23, před premiérou 15, dokončené 14).
vybraný zástupce osobně prezentuje projekt na tradičním Panelu připravovaných
dokumentárních filmů konaném v kině Světozor v Praze.
v letošním roce proběhl redesign vizuální podoby;
vychází v českém a anglickém jazyce.
(více v Příloze č. 15)
Hodnocení:
Potenciální zájemci o dokumentární film čerpají z materiálu důležité informace. ČFC a IDF jsou
jedinými organizacemi, které vydávají a shrnují tento druh informací.
36
e. Newsletter ČFC
Termín vydání, náklad:
únor 2012, 500 ks
květen 2012, 600 ks
říjen 2012, 300 ks
Charakteristika:
vychází 3krát – 4krát ročně;
poskytuje informace o aktuálních premiérách českých filmů a novinkách týkajících se českého
filmu a filmového průmyslu;
vydán u příležitosti české účasti na MFF Berlín 2012, MFF Cannes a MFF Karlovy Vary;
součástí bývá i DVD České filmy 2011–2012;
distribuován na významných mezinárodních filmových festivalech jako aktuální informační
publikace;
má jednotný grafický styl a vychází v anglickém jazyce.
(více v Příloze č. 10)
Hodnocení:
Newsletter přináší informace o české účasti na MFF, ke kterým je vydán, a jeho součástí je
i DVD České filmy 2010–2011. ČFC je distribuuje na významných mezinárodních filmových festivalech
jako aktuální informační publikaci.
f. Brožura Berlinale 2012
Termín vydání, náklad:
únor 2012, 500 ks
Charakteristika:
informace o českých filmech v programu festivalu, o projekcích na trhu a dalších akcích
spojených s českým filmem;
v anglickém jazyce;
(více v Příloze č. 1)
g. Pohlednice MFF Cannes 2012
Termín vydání, náklad:
květen 2012, pohlednice 600 ks, pozvánka 300 ks, VIP kartička 200 ks
Charakteristika:
poskytují informace o zúčastněných a promítaných filmech na MFF Cannes;
spolu s pohlednicí je distribuována pozvánka na Welcome drink a VIP kartička – zajímavá
forma propagace a motivace udržet návštěvníky v českém pavilonu;
vydány ve speciální grafické úpravě;
v anglickém jazyce.
(více v Příloze č. 2)
37
h. Leták MFF krátkých filmů Clermont-Ferrand 2012
Termín vydání, náklad:
leden 2012, 500 ks
Charakteristika:
poskytuje informace o českých filmech uvedených na projekci v rámci filmového trhu;
je distribuován na stánku ČFC a prostřednictvím boxů návštěvníkům festivalů, distributorům,
prodejcům a zástupcům televizních stanic;
vydán v anglickém jazyce;
(více v Příloze č. 5)
i. Leták MFF Karlovy Vary 2012
Termín vydání, náklad:
květen 2012, 800 ks
Charakteristika:
poskytuje informace o českých filmech, které jsou promítány v soutěžních i nesoutěžních
sekcích karlovarského festivalu
v anglickém jazyce
(více v Příloze č. 4)
ii.
Nepravidelné brožury a tiskoviny
a. Pitch and Feedback
Termín vydání a náklad:
květen 2012, 50 ks
Charakteristika:
vydaná k příležitosti aktivity, kterou letos poprvé přichystalo ČFC na MFF Karlovy Vary
ve spolupráci se Slovenským filmovým ústavem;
poskytuje informace o prezentovaných připravovaných projektech z České republiky
a ze Slovenska, které se nacházejí ve stavu vývoje a míří formou mezinárodní koprodukce
do zahraničí, a CV přítomných expertů;
v anglickém jazyce;
(více v Příloze č. 16)
b. Ostatní tiskoviny
V rámci filmových přehlídek byly dle potřeby vytištěny pohlednice a letáky na doprovodné akce
konané ČFC.
38
Např.:
pohlednice k přehlídce New Czech Films US_TOUR 2012 – pohlednice s informacemi o
filmech promítaných v amerických městech, s krátkými synopsemi a promítacími časy
(náklad: Los Angeles – 4000 ks, Seattle – 2000 ks, San Francisco – 3000 ks, Salt Lake City –
3000 ks, Portland – 2000 ks, Washington – 3000 ks, New York – 4000 ks, Chicago 3000 ks
((více v Příloze č. 7)
leták Industry Days – leták přinesl informace o promítaných krátkých filmech a o akcích ČFC
konaných během festivalu Finále 2012 – náklad 300 ks. (více v Příloze č. 3)
brožura a plakát Czech on Tour – brožura a plakát k přehlídce českých filmů promítaných
v německých městech, s krátkými synopsemi a promítacími časy (více v příloze č. 13)
leták Feinkošt – čeko-německá noc krátkých filmů konaná ve spolupráci s AG Kurzfilmem
v Německu (více v příloze č. 12)
leták Tuplák českých a německých kraťasů – leták k přehlídce českých a německých krátkých
filmů v rámci večerů iShorts (více v příloze č. 14)
Hodnocení:
Všechny publikace ČFC jsou distribuovány nejen na místě akce v tištěné podobě,
ale i v elektronické podobě jsou rozesílány dle distribučních seznamů ČFC českým zahraničním
novinářům,
festivalům,
organizacím
a
dalším
profesionálům
z oblasti
audiovize
a také jsou umístěny ke stažení na webových stránkách ČFC. Díky tomu jsou dostupné všem
zájemcům. ČFC je také celoročně distribuuje na svých akcích v ČR i v zahraničí.
2.7.
Informační činnost a PR
i. Webové stránky www.filmcenter.cz
Charakteristika:
užitečný zdroj informací pro zahraniční i české profesionály;
obsahují údaje o českých filmech od roku 1991, připravovaných projektech, domácích
i zahraničních festivalech a filmových a koprodukčních trzích, základní legislativě a také
kontakty a aktuální novinky z oblasti českého filmu a audiovize;
pravidelně aktualizovány;
tvořeny podstránky pro aktuální přehlídky filmů (New Czech Films_US Tour 2012, Czech on
Tour, Feinkošt)
v českém a anglickém jazyce.
Hodnocení:
Webové stránky jsou primárně určeny filmovým profesionálům z České republiky a ze zahraničí,
ale využívají je i zájemci o český film.
Za rok 2012 navštívilo web 58 318 návštěv, z toho je přes 45 958 z České republiky
a zbývajících necelých 12 360 z ostatních zemí, nejvíce ze Slovenska, USA, Velké Británie, Německa,
39
Francie, Polska, Kanady (v tomto pořadí). Průměrně měsíčně navštívilo stránky přibližně 4 860
návštěv.
V období od ledna do prosince 2012 ČFC napsalo a distribuovalo pomocí interní databáze
a vlastních webových stránek více než 20 tiskových zpráv v češtině a angličtině o českém filmu
a filmovém průmyslu, což je v průměru kolem 2 a 3 měsíčně.
ii. Facebook
Charakteristika:
zřízený profil ČFC funguje jako informační prostředek pro komunikaci se širokou veřejností;
přináší širší spektrum všeobecných informací, které nejsou uvedené na webových stránkách;
obsahuje fotografie, odkazy na filmové trailery českých filmů, informace z dění na festivalech,
reporty z akcí ČFC, komenty různých přispěvovatelů atd.;
má přes 566 návštěvníků - z České republiky, poté Itálie, Slovenska, Německa, Spojených
států amerických, Velké Británie, Francie atd.
Hodnocení:
Facebook je rozsáhlý společenský webový systém sloužící hlavně k tvorbě sociálních sítí, ke
komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat, informací. Pro České filmové centrum je
důležité udržovat stálý kontakt s jeho uživateli.
iii. Elektronický newsletter o českém filmu a filmovém průmyslu
Termín vydání:
Březen 2012, květen 2012, srpen 2012, říjen 2012 a prosinec 2012
Charakteristika:
obsahuje informace pro odbornou veřejnost o aktuálním dění ve filmovém průmyslu;
články z oblasti filmové legislativy u nás i v zahraničí;
informace týkající se filmové výroby a distribuce, rozhovory s filmovými profesionály, faktické
údaje a další informace.
(více v Příloze č. 11)
Hodnocení:
Prostřednictvím tohoto E-newsletteru bychom rádi propojili subjekty, které se aktivně podílejí na dění
v domácím filmovém průmyslu.
iv. Marketing a PR
Charakteristika:
jednotný styl a grafika;
jasná identifikace ČFC;
letošní barva – tyrkysová;
40
u brožury Připravované české hrané a animované filmy proběhl v letošním roce redesign
vizuální stránky;
u ediční řady DVD krátkých filmů navazuje ČFC na grafiku z předchozího roku – letošní
obrázek ucha vyjadřuje smysl „sluchu“ a navazuje na předchozí obrázek oka vyjadřující smysl
„zraku“;
od ledna do prosince 2012 se Uljana Donátová starala o PR – vztahy s českými novináři;
v období od ledna do prosince 2012 ČFC napsalo a distribuovalo pomocí interní databáze
a vlastních webových stránek 20 tiskových zpráv v češtině a angličtině o českém filmu
a filmovém průmyslu, což je v průměru kolem 2 a 3 měsíčně

















České filmové centrum – 10 let existence a budoucnost
Ceny Magnesia 2012
České filmy na zahraničních festivalech podzimu 2012
Nové české dokumenty – Od Václava Havla k všednodennímu životu
Czech on Tour – české filmy se představují v Německu
MFF animace Fantoche se letos zaměří na českou tvorbu
České filmové aktivity na MFF Locarnu
České filmové centrum rozšiřuje aktivity na MFF v Karlových Varech
Česká účast na MFF v Cannes 2012
Prezentace připravovaných hraných a animovaných českých filmů na Finále Plzeň
České filmy na cestě po USA - New Czech Films US_Tour_2012
Čtyři slunce zahájí goEast
České filmové centrum na Finále Plzeň
České filmy s jarem vyrazily do světa
České krátké filmy doma i ve světě
České zastoupení na MFF v Berlíně
České krátké filmy na DVD
 České filmy na světových festivalech
Hodnocení:
V rámci Public relations informuje ČFC nejen o své publikační činnosti, ale i aktuálním dění širokou
odbornou veřejnost a využívá k tomu vlastní databázi, která obsahuje kontakty na české a zahraniční
novináře, festivaly, instituce, producenty, distributory a zahraniční prodejce. ČFC také připravuje
odborné texty a překlady do několika jazykových mutací pro zahraniční trhy a své webové stránky,
dále připravuje texty a titulky na svá DVD a do všech svých vydaných tiskovin.
v. Inzerce
Inzerce ČFC za rok 2012:
-
Industry Guide na East Doc Platform 03/2012, 1/1 strana
katalog Jeden Svět, 03/2012, 1/1 strana
Katalog Anifest, 04/2012, 1/1 strana
katalog Finále Plzeň, 04/2012, 1/1 strana
Katalog Anifilm, 05/2012, 1/1 strana
katalog MFF Zlín, 06/2012, ½ strana
brožura Indrustry Guide MFF Karlovy Vary, 06/2012, 1/1 strana
brožura Works in Progress MFF Karlovy Vary, 06/2012, 1/1 strana
katalog LFŠ Uherské hradiště, 07/2012, 1/2, strana
katalog Jihlava 10/2012, 1/1, strana
41
vi. Monitoring tisku
pravidelný monitoring denního tisku a internetu;
shromažďování a vyhodnocení nejen vlastní aktivity a sledování veřejné diskuse v oblasti
českého filmu a filmového průmyslu;
archiv rozdělen do skupin dle festivalů a aktuálních filmových projektů, aktuálních témat
a oblastí týkajících se pobídek a natáčení.
2.8.
Development and Trainning
Úvod
Hlavním dlouhodobým cílem ČFC je od začátku jeho fungování vytváření pozitivní image současného
českého filmu v zahraničí.
Původně spočívala činnost ČFC především v propagačních aktivitách a zajišťovaní účasti českých filmů
a jejich tvůrců na zahraničních festivalech a trzích a v organizování filmových přehlídek českých filmů
mimo festivaly. Na základě desetileté zkušenosti v ČFC se však ukázalo, že pokud chceme dostat
český filmy z malého českého rybníka, je nutné věnovat se činnostem spojeným s vývojem filmových
projektů, zvlášť takových, které mají potenciál uspět na mezinárodní půdě. Vývoj projektu je jedno z
rozhodujících, často několik let trvajících, stadií filmového procesu a je nutné mu věnovat více
pozornosti. Je to okamžik, který rozhoduje o přístupu ke zdrojům zahraničních filmových fondů.
Okamžik, kde je výhodné, aby se producent se svým projektem zúčastnil vzdělávacího programů
(např. EAVE, ScriptEast) nebo koprodukčních trhů, což je platforma, kde mají producenti možnost
najít další potenciální partnery. (např. Berlinale Coproduction Market, When East meets West,
Connecting Cottbus, Crossroads na MFF Thessaloniki, Sofia Meetings).
ČFC shromažďuje tento typ informací (uzávěrky, výzvy, mapuje nové aktivity), zpracovává a předává
je českým filmovým profesionálům. Zároveň funguje jako neutrální zdroj informací o českém filmu
pro zahraniční organizace a instituce.
Proto dnes mezi důležité aktivity ČFC patří jak konzultační a networkingové aktivity, tak i účelové
prezentace připravovaných filmových projektů (např. panel připravovaných hraných a animovaných
filmů na Finále Plzeň, prezentace dokumentárních projektů v Praze, prezentace Pitch & Feedback na
MFF Karlovy Vary).
Malý filmový trh, jako je ten český, navíc potřebuje více mezinárodních koprodukcí, které by se
prosadily i mimo ČR, ať už v zahraniční filmové a televizní distribuci nebo na mezinárodních
festivalech. Mezinárodní koprodukce jsou jedna z možností, jak to dosáhnout.
Aktivity D&T zahrnují
poskytování konzultací producentům a tvůrcům v různých oblastech – například při hledání
finančních zdrojů a vytváření strategie výběru zahraničních partnerů;
42
organizování vzdělávacích workshopů v oblasti formulování filmových námětů, dramaturgie,
scenáristiky ale i marketingu;
komunikace ČFC s koprodukčními trhy v zahraničí, které slouží jako platforma pro hledání
potenciálních partnerů. Na základě katalogu připravovaných projektů konzultují s ČFC
zahraniční trhy jednotlivé české hrané projekty. My naopak upozorňujeme koprodukční trhy
podle jejich profilu a požadavků na vhodné české projekty. A zároveň upozorňujeme české
producenty či tvůrce na takové aktivity, které by mohly být zajímavé pro jejich konkrétní
projekty;
zmapovat potřeby českých profesionálů a možnosti, jak jejich podmínky systematicky
zlepšovat.
i. Informace a konzultace pro české producenty a filmové profesionály
V druhé polovině roku poskytlo ČFC konzultace českým producentům k následujícím projektům:
Křižáček (produkce Václav Kadrnka)
Projekt se nachází v počátečním stádiu, píše se první verze scénáře. Dotazy se týkaly strategie
pro koprodukční trhy a hledání potenciálních partnerů.
Albatros (produkce: K Film plus)
Projekt, který už dostal podporu na development od MEDIA programu má být natočen
v anglickém jazyce. Zatím existuje pouze námět, producenti by chtěli napsat scénář přímo
v angličtině. ČFC doporučilo jako scenáristu píšící v AJ Martina Daniela. Zároveň ČFC poskytl
kontakt na konzultantku pro koprodukce s Východní Evropou z Medienboard Berlin
Brandenburg, jelikož se část filmu bude odehrávat v Berlíně. První reakce z MBB byla
pozitivní.
Schmittke (produkce Tomáš Vach)
Absolventský film FAMU a HFF Potsdam má už hotový scénář, dostal podporu od SF a čeká na
rozhodnutí Medienboardu Berlin Brandenburg. Producent se u ČFC informoval na další
možnosti fiancování (sponzorství), pro případ, že by podporu z berlínského fondu nezískal.
Čapek missing (Produkce Synergie/Aleš Hudský)
Producent hledá partnery pro dokument, který se zčásti odehrává v Hamburku. Dostal
kontakt na místní fond a potenciální koproducenty. ČFC mu doporučilo konkrétního
producenta a zprostředkovalo s nim přímý kontakt.
ii. Pitch & Feedback v rámci MFF Karlovy Vary
Termín:
3. 7. 2012
Charakteristika:
ČFC společně se Slovenským filmovým ústavem a MFF Karlovy Vary připravilo v rámci MFF KV
letos poprvé prezentaci připravovaných projektů z ČR a SK;
43
prezentace se uskutečnila v Becherově vile za podpory Barrandov studia a moderována byla
za ČFC Janou Černík a za Slovenský filmový ústav Alexandrou Strelkovou;
prezentace byla určena pro projekty v raném stadiu vývoje a mířící formou a potenciálem
mezinárodní koprodukce do zahraničí;
k panelu byl vydán speciální katalog o projektech (více v čl. 2.6. a v Příloze č. 9)
prezentujícím byla poskytnuta ihned zpětná vazba od profesionálních osobností z oblastí
fondů, vzdělávacích programů, koprodukčních trhů a prodeje;
účastníci z řad expertů: Guillaume de Seille (FR), producent a distributor, Matteo Lovadina
(FR), mezinárodní prodejce, Manfred Schmidt (DE), zástupce filmového fondu Mitteldeutsche
Medienfoerderung, Simon Perry (FR), zástupce vzdělávacího programu ACE - Ateliers du
cinéma europeén, Martina Bleis (DE), koprodukční trh Berlinale a Connecting Cottbus;
prezentované projekty:
za SK:
Marko Škop (projekt Eva Nová); Jiří Strach (projekt Wilsonovo/ Wilson City); Lukáš Hanulák
(projekt PIARGY: zrodenie Antikrista)
za CZ:
Martin Krejčí (projekt Erwin/Johanna´s Son); Jan Bušta (projekt Krvavá pomlázka/Bloody
Easter);
Arkaitz Basterra (projekt Café Louvre); Olmo Omerzu (projekt Rodinný film/Family Film)
prezentující režiséři, scenáristé, producenti měli možnost prezentovat projekt v limitu 5
minut a během následných 10 minut obdržet zpětnou vazbu, reagovat na ni a na další dotazy
od zkušených profesionálů, kteří pokryli svými funkcemi celou škálu mezinárodně klíčových
oblastí;
cílem tohoto formátu je
a) seznámit zahraniční experty s českými projekty, a to podrobnějším způsobem,
který umožní na ně upozornit již v raném stadiu
b) dát možnost českým tvůrcům prezentovat před řadou zahraničních expertů
a získat vzácnou zpětnou vazbu
c) otevřít prostor pro mezinárodní profesionály v publiku, aby uslyšeli analyzující
dotazy expertů zkoumajících koprodukční potenciál projektů a hlubší explikace
prezentujících
d) dát víc prostoru kreativní části projektů, kterou zastupoval buď scenárista, nebo
režisér, a tím zdůraznit podstatný stav filmů, což je vývoj.
Hodnocení:
ČFC vnímá „neúspěch“ českých filmů na významných filmových festivalech a vidí nedostatky
v oblasti vývoje a napojení na mezinárodní struktury v oblasti financování a prodeje. Cílem je proto
dlouhodobě pracovat na tom, aby vznikaly umělecky pozoruhodné české filmy, které mají
potenciál vytvořit v zahraničí značku ´Czech Film´ – podobně jako rumunské nebo maďarské
kinematografie. ČFC se proto ve své působnosti chce zaměřit na prezentace typu Pitch
& Feedback, kde české projekty dostanou konkrétní šance se posunout pod „dozorem“ zkušených
profesionálů. Tato aktivita spojuje hned několik užitečných významů. Kromě rad a konkrétních tipů
jak případně pokračovat ve vývoji projektů se dostanou producenti do přímého kontaktu s
klíčovými osobnostmi mezinárodního filmu. Navíc vznikají možnosti tzv. individuálních schůzek
mezi potenciálními koproducenty. Tím splňujeme jeden z našich cílů – věnovat se vývoji českých
projektů již v raném stadiu vzniku.
Ohlasy byly vesměs kladné jak ze strany prezentujících, tak i ze strany expertů. Online verze deníku
Hospodářské noviny hodnotila tento nový formát jako „…zásadní inovace letošního festivalu“.
44
Konkrétní výsledky jsou mj. ty, že francouzský producent a distributor Arizona Films podepsal
smlouvu o spolupráci na projektu Eva Nová a nachází se v jednání ohledně projektu Rodinný film.
Německý filmový fond MDM taktéž vyjádřil zájem o Rodinný film. A několik koprodukčních trhů,
které se budou konat na podzim, jako New Cinema Network v Římě, Connecting Cottbus
a Crossroads v Thessaloniki, vyzvalo jednotlivé projekty na základě Pitch & Feedback, aby se
zúčastnily.
iii. Prezentace českých připravovaných hraných a animovaných filmů v rámci Finále
Plzeň
Termín:
27. 4. 2012
Charakteristika:
tradiční prezentace připravovaných hraných a animovaných českých filmů zorganizovalo
ČFC v rámci Finále Plzeň letos již pojedenácté;
jedná se o nejkomplexnější a nejucelenější přehled vznikajících a připravovaných snímků
domácí tvorby různých žánrů;
prezentaci doprovází vydání podrobného katalogu Připravované české hrané a animované
české filmy 2012 ( více v čl. 2.6. a v Příloze č. 9)
prezentace se konala v Malém sále Měšťanské besedy a byla moderována Tomášem
Baldýnským;
prezentace byla rozdělena do dvou bloků (10.30 – 13.00 hodin) dle stadia příprav projektu
(ve vývoji, v produkci a v postprodukci)
na prezentaci navázala prezentace Midpointu, MEDIA Desk a agentura CzechTourism
projekty:
1.
Bolest (prezentující Kateřina Borecká, Jan Oraský, Jiří Dufek)
2.
Cesta do Říma (prezentující Mikuláš Novotný, Tomasz Mielnik)
3.
Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů (prezentující Viktor Krištof)
4.
Gaston (prezentující Martin Dušek)
5.
Lips Tullian (prezentující Veronika Finková)
6.
Rodinný film (prezentující Jiří Konečný)
7.
Město Otol (prezentující Veronika Finková, Michaela Strnad)
8.
Trilogie Kaktusák (prezentující Jan Bubeníček, Ondřej Trojan)
9.
Život k sežrání (prezentující Kristina Dufková, Veronika Sobová, Bára Dřevíkovská)
10. Martin a Venuše (prezentující Kristina Dufková, Andrea Jarošová, Adam Dvořák)
11. Já, Olga Hepnarová (prezentující Petr Kazda, Tomáš Weinreb, Zuzana Stavná)
12. Lichožrouti (prezentující Ondřej Trojan)
13. Můj pes Killer (prezentující Mira Fornay)
14. á-B-C-D-é-F-G-H-CH-í-JONESTOWN (prezentující Lubomír Konečný, Jan Bušta)
15. Andělé na kolejích (prezentující Ondřej Hejna, Václav Maixner, Vojtěch Frič)
16. Až do města Aš (prezentující Jiří Konečný)
Hodnocení:
ČFC pořádalo Prezentaci připravovaných hraných a animovaných projektů v rámci festivalu Finále
Plzeň pojedenácté. Letos ČFC ocenilo navýšení počtu zájemců ze strany koproducentů, prezentace se
zúčastnila aktivně i Česká televize jako největší český koproducent. Pro většinu prezentujících
znamená panel možnost osobně představit nové projekty. Dále funguje panel jako neformální setkání
45
českých producentů a dalších organizací působících v českém filmu, jako např. ČT, Česká centra
a Midpoint.
V programu festivalu Finále Plzeň je panel čím dál tím větší platformou pro producenty, kteří přijíždějí
speciálně na tuto páteční akci do Plzně.
Mezi organizacemi hostujícími na panelu byly letos MEDIA Desk ČR, vzdělávací program pro
scenáristy a dramaturgy Midpoint a Agentura CzechTourism, která významně rozšiřuje své aktivity na
podporu filmového průmyslu s důrazem na regiony. Regionální podpora filmové produkce je
v evropských zemích běžná – filmové kanceláře nabízejí logistickou podporu a prostřednictvím
regionálních fondů jsou dotovány filmy s regionálním aspektem.
ČFC chce udržet tuto platformu a plánuje ji do budoucna zprofesionalizovat. Jeden z našich cílů pro
příští rok je zlepšit úroveň prezentací na panelu a více zapojit českou filmovou obec do tematických
diskusí, které reflektují situaci české kinematografii v mezinárodním kontextu.
Česko-anglický katalog připravovaných projektů „Připravované české filmy hrané/animované
2012“ letos obsahoval celkem 84 rozpracovaných projektů, byl k dispozici návštěvníkům panelu
a bude posléze distribuován na všechny tuzemské i zahraniční festivaly, na kterých ČFC prezentuje
českou kinematografii. Na základě tohoto katalogu např. zástupci ČFC s organizátory koprodukčního
fóra Connecting Cottbus vytipovali několik projektů, které měly možnost se představit před odborným
fórem. Projekt Petra Zelenky Ztraceni byl pak v Mnichově oceněn za nejlepší prezentaci. To vše
upozorňuje na české filmy již ve stadiu vzniku a pomáhá jim při dalším vývoji.
Novinkou letošního katalogu bylo i rozšíření kategorií o dvě nové, které se týkají lokality a motivů
filmů, a o konkrétní místa natáčení.
Ohledně nových projektů, které se objevují v novém katalogu, lze konstatovat, že se stále připravuje
ještě poměrně dost debutů (letos jich je v katalogu představeno 18) a mezinárodních koprodukcí.
Mezi koprodukujícími zeměmi se objevují nově skandinávské státy. Žánrově se spektrum kreativním
způsobem rozšířilo o nové kombinace, jako detektivní thriller, dobrodružná sci-fi, loutkový roadmovie
muzikál, hudební drama, kriminální komedie a experimentální doku-drama.
Prezentace poskytuje spolu s vydaným katalogem komplexní přehled připravovaných snímků domácí
tvorby různých žánrů. Katalog je jediným systematickým přehledem aktuální domácí filmové tvorby.
Je užitečnou příručkou pro české novináře, ale slouží také jako informační nástroj pro práci Českého
filmového centra v zahraničí.
iv. Prezentace připravovaných dokumentárních filmů v Praze
Termín:
25. 9. 2012
Charakteristika
ČFC ve spolupráci s Institutem dokumentárního filmu (IDF) uspořádalo, v pořadí již osmou,
pravidelnou prezentaci připravovaných dokumentárních filmů v kině Světozor. Letos vyšel katalog
v novém designu, který zahájil čtyřletou edici.
101 připravovaných, roztočených či dokončovaných dokumentárních filmů se představilo formou
dvojjazyčného katalogu „České dokumentární filmy 2012 – 2013“ obsahujícího informace o
připravovaných i 20 dokončených českých dokumentech. (viz čl. 2.6. odst. iv.)
Pro prezentaci bylo vybráno celkem deset nejzajímavějších českých dokumentů, které by měly
vzniknout v průběhu roku 2012.
Samotná prezentace slouží jako informační platforma pro české dokumentaristy, festivaly a novináře.
Součástí prezentace každého projektu byly i ukázky - buď sestřih aktuálního materiálu nebo trailer.
46
Prezentovány byly tyto projekty:
1. Klovací pořádek
Režie: Bubeníčková Kateřina, Bystřičan Ivo
Producent: Plešák Pavel
Produkční společnost: Česká televize, Inventura o.s.
2. František Kriegel - Sklizeň svědomí
Režie: Janeček Vít
Producent: Poláková Jarmila
Produkční společnost: Film & Sociologie, Česká televize
3. Vojta Lavička: Nahoru a dolu.cz
Režie: Třeštíková Helena
Producent: Třeštíková Hana, Třeštíková Helena
Produkční společnost: Trestikova Production, Česká televize
4. Jakub Špalek: Život s Kašparem
Režie: Třeštíková Helena
Producent: Třeštíková Hana, Třeštíková Helena
Produkční společnost: Trestikova Production, Česká televize
5. Mýtus Šedé
Režie: Gogola ml. Jan
Producent: Konečný Jiří
Produkční společnost: Endorfilm s. r. o. , Česká televize
6. Malá Hanoj
Režie: Sakova Martina
Producent: Kleinmichel Martin, Sakova Martina
Produkční společnost: PROJECTOR23, HBO Europe, Film Frame
7. Yallah! Underground
Režisér: Eslam Farid
Producent: Eslam Farid
Produkční společnost: Mind Riot Media s.r.o., Mortal Coil Media, FAMU - Filmová a televizní
fakulta Akademie múzických umění v Praze
8. Pevnost
Režisér: Kokeš Lukáš, Tasovská Klára
Producent: Hrubý Tomáš, Kubečková Pavla
Produkční společnost: nutprodukce, FAMU - Filmová a televizní fakulta Akademie múzických
umění v Praze
9. Nový život
Režisér: Oľha Adam
Producent: Berčík Pavel
Produkční společnost: Evolution Films, s.r.o., FAMU - Filmová a televizní fakulta Akademie
múzických umění v Praze, Artileria
47
10. Václav Havel, Praha – Hrad 2
Režisér: Jančárek Petr
Producent: Müllerová Alena
Produkční společnost: Česká televize
Hodnocení
Celý projekt, tedy prezentace a katalog, je nejkomplexnějším a vlastně jediným souhrnným
materiálem, každoročně mapujícím stav české dokumentární tvorby a už několik let se přesvědčujeme
o jeho užitečnosti pro tvůrce, novináře i všechny, kdo se o dokumentární tvorbu zajímají.
Letošní prezentace opět potvrdila formální různorodost českého dokumentárního filmu, který vychází
ze silné tradice autorského přístupu k zaznamenání a interpretaci skutečnosti. Možná také díky tomu
je pozice českého dokumentu v kulturním a společenském kontextu naší země stabilní a obecně
vysoce ceněná: Portréty, observační záznamy, investigativní reporty, sociálně angažované
dokumenty, infotainmenty, autorské výpovědi, osobní kroniky, dokumentární romány či thrillery.
Lze konstatovat, že dokumentární filmy patří již řadu let k úspěšnému filmařskému odvětví a zvláště
v posledních letech sbírají na mezinárodním fóru i více ocenění než česká hraná tvorba. ČFC plánuje
v prezentaci a vydávaní katalogu pokračovat.
v. Dramaturgický workshop Jak poznat potenciál příběhu
Termín:
18. - 19. 10. 2013, FAMU
Charakteristika
ČFC ve spolupráci s MEDIA Desk CZ a MIDPOINTEM připravilo již podruhé workshop v oblasti
dramaturgie, tentokrát pro scenáristy, kteří pracují na konkrétním scénáři a pro další vývoj látky
potřebují profesionální feedback.
Jeden ze základních předpokladů vzniku dobrého filmu je jeho kvalitní vývoj. Během práce s
hotovým scénářem lektoři provedli scenáristy analýzou projektu celovečerního hraného filmu za
využití různých dramaturgických přístupů. Workshop byl zaměřen na analýzu scénářů celovečerních
hraných filmů určených primárně do kinodistribuce. Seminář byl určen především tvůrčím týmům ve
složení scenárista/producent nebo - v případě, že se jednalo o televizní projekt – scenáristadramaturg.
Dvoudenní práce na workshopu vycházela z principu analýzy konkrétního scénáře a rozvíjení jeho
silných stránek. Workshop probíhal formou diskuse v menších skupinách (max. 4 osoby) a zahrnoval i
individuální schůzky s lektory. Po skončení workshopu dostali účastníci možnost on-line konzultace
rozvinuté verze scénáře.
Lektoři Martin Daniel a Jan Fleischer jsou mezinárodně uznávaní dramaturgové a pedagogové
s dlouhodobou profesionální zkušeností v zahraničí.
Hodnocení
Dramaturgie scénářů je jednou z oblastí, ve které má český film velké rezervy. V českém
prostředí, s výjimkou filmových škol, neexistuje možnosti pracovat na vlastním scénáři
s profesionály. Proto chceme pokračovat ve spolupráci s Martinem Danielem a Janem
Fleischerem, kteří mají oba bohatou zkušenost ze zahraničí a zároveň vedou workshop
v češtině.
48
vi. Přednáška o festivalech a koprodukčních trzích v rámci semináře MEDIA Desk na
téma Development
Termín:
23. 10. 2013
Charakteristika
V rámci prezentace MEDIA Desk na téma Development, novinky a podmínky programu MEDIA,
připravilo ČFC přednášku s názvem Festivaly a koprodukční trhy - Jakou strategii zvolit a jak využít
jejich potenciál? Jádrem přednášky byla doporučení pro producenty, týkající se výběru mezinárodních
festivalů a strategie účasti na koprodukčních trzích. Přednáška obsahovala také praktické postupy, jak
se připravit na festival, v jakém časovém pořadí vyrobit konkrétní propagační materiály, atd.,
s důrazem na návaznost koprodukčních trhů a festivalů.
Hodnocení
Hodinová přednáška představila festivalové strategie a zdůraznila výhody koprodukčních trhů. Bylo
patrné, že mezi producenty je o takový druh informací zájem.
2.9.
Spolupráce s dalšími subjekty z kulturní sféry v ČR
i. Koncepce filmových přehlídek a spolupráce s Českými centry a MZV
ČFC v roce 2011 na žádost MK ČR vypracovalo návrh koncepce organizování kulturních přehlídek
v oblasti kinematografie a možné spolupráce s Českými centry (ČC) a zastupitelskými úřady. Tento
požadavek navázal na četná jednání s odborem krajanských a kulturních vztahů při MZV v roce 2010.
V červnu 2012 došlo ke schůzce zástupců OMA a ČFC s ředitelem odboru mezinárodních vztahů
panem Petrem Hnízdem. Ke schůzce byla přizvána i programová ředitelka Českých center Vilma
Anýžová. Na základě této schůzky přepracovala M. Šantrochová z ČFC znění koncepce a předložila ji
MK ČR, které ji prostřednictvím odboru mezinárodních vztahů postoupilo MZV a ČC k projednání.
Obsahem koncepce je návrh, jak by se společnými silami ČFC, MZV a ČC mohly v budoucnu řešit
filmové přehlídky v zahraničí a jak zajistit průběžné titulkování českých filmů.
Hodnocení:
Cílem je zajistit kvalitní kulturní prezentaci české kinematografie v zahraničí, efektivně využívat
finanční prostředky ze státního rozpočtu a zamezit dublování aktivit podobného charakteru.
ii. Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce
Termín:
10. – 17. 6. 2012 – služební cesta do Čínské lidové republiky/ Šanghaj
Charakteristika:
ČFC obdrželo pozvání do ČLR od Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce jako
člen delegace, která byla do Šanghaje pozvána 18. šanghajským TV festivalem konajícím se
od 11. do 15. 6. 2012;
cesty se za ČFC zúčastnila Daniela Hurábová, koordinátorka festivalů;
49
delegace byla tvořena zástupci ČT, Medea Group, Země Pohádek aj., byla oficiálně přijata
formou pozvání na zahajovací a závěrečný ceremoniál, obdržela akreditace na filmový trh a
setkala se se zástupci tohoto festivalu na půdě Shanghai Media Group (SMG), kde byla přijata
panem Chen Liang, viceprezidentem této společnosti;
na základě této cesty mělo ČFC možnost setkat se s ředitelkou MFF Shanghai paní Tang Lijun,
která je zároveň i výkonnou ředitelkou Shanghai TV festivalu, a stručně jí přestavit ČFC,
publikace a české filmy – trailery na DVD;
Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce projevila během cesty zájem o spolupráci
s ČFC, a to zejména při koordinaci navázání spolupráce mezi šanghajským a karlovarským
mezinárodním filmovým festivalem.
Hodnocení:
ČFC zhodnotilo tuto cestu jako přínosnou zejména z hlediska možnosti seznámit se osobně
s ředitelkou šanghajského mezinárodního festivalu a představit jí alespoň stručně činnost ČFC.
Posláním Smíšené česko-čínské komory je navazování a poskytování kontaktů v oblasti obchodu a
kultury v obou zemích. Jelikož aktivita Komory spočívá zejména v koordinaci těchto zájmů, nevidí
v tuto chvíli ČFC průsečík, na kterém by mohla spolupracovat, nicméně se případné další nabídce na
spolupráci ze strany Komory nebrání.
iii. Spolupráce s filmovými školami
Charakteristika:
ČFC od počátku svého vzniku intenzivně spolupracuje s filmovými školami v České republice.
S vedením a festivalovými koordinátory škol spolupracuje na různých typech projektů a workshopů
(např. KinoWorld – Labo Off-Courts Trouville ve Francii).
ČFC aktivně sleduje studentskou tvorbu a konzultuje zájem ze stran zahraničních festivalů,
komunikuje při festivalových strategiích a propaguje filmové školy v zahraničí.
V roce 2012 finančně podpořilo účast studentského filmu Tambyllles (r. Michael Hogenauer, FAMU)
v Cannes – v sekci Cinéfondation, film Graffitiger (r. Libor Pixa, FAMU) a vydalo další DVD Czech
Short Films Vol. 3 2012 (viz čl. 2.6) obsahující filmy z FAMU, FAMO, VŠUP a UTB Zlín.
iv. Tisková konference a oslava k 10. výročí ČFC
Termín:
1. 11. 2012 oslava ve Veletržním paláci
5. 11. 2012 Tisková konference v kině Ponrepo
Charakteristika:
Desetileté výročí bylo odstartováno již na začátku roku 2012 speciálním logem a formou
pravidelných zmínek v každé tiskové zprávě ČFC;
konala se tisková konference v kině Ponrepo;
TK se zúčastnili Pavel Strnad, Helena Uldrichová, Jana Černík, Helena Fraňková a Michal
Bregant;
50
vyšla obsáhlá tisková zpráva;
konalo se několik rozhovorů pro ČT a Čro;
pro oslavu byl vyroben speciální vizuál;
na seznamu bylo přes 500 filmových profesionálů;
pro pozvání hostů byla využita databáze Eventival;
poprvé bylo veřejně vyhlášeno, že ČFC, MEDIA Desk a Czech Film Commission se od 1. 1.
2013 stávají součástí NFA.
Hodnocení:
10. výročí ČFC bylo důstojným završením jedné důležité etapy jeho fungování. Oslavou v zajímavém
prostředí Veletržního paláce i tiskovou konferencí se ČFC znovu připomnělo odborné veřejnosti i
médiím.
3. Czech Film Commission (FC)
3.1.
Propagace a prezentace na odborných akcích v ČR a zahraničí
i. MFF Berlin, European Film Market (EFM)
Termín:
9. 2. – 19. 2. 2012
Charakteristika:
již devátá účast Czech Film Commission (dále jen „FC“) na filmovém trhu European Film
Market;
součást prezentace Českého filmového centra na stánku Central European Cinema;
poskytnutí informací a konzultací zahraničním producentům se zájmem o natáčení v ČR
(rámcové podmínky natáčení v ČR, informace nutné pro výběr a zajištění lokací, finanční
podmínky - zejména program pobídek pro filmový průmysl, doporučení potenciálních
produkčních partnerů a dodavatelů služeb);
účast na pravidelném pracovním setkání členů EuFCN v prostorách Velvyslanectví České
republiky v Berlíně, logistická příprava setkání;
zprostředkování a zajištění rozhovorů českých médií se zástupci štábu dánského filmu
Královská aféra – film, uvedený v hlavní soutěži Berlinale, se v roce 2011 natáčel v ČR jako
minoritní koprodukce a čerpal pobídky z PPFP a dotaci od Státního fondu.
Hodnocení:
Prezentace na festivalu a trhu v Berlíně se příliš nelišila od předchozích let. Czech Film Commission se
účastnila společné prezentace Českého filmového centra a reagovala zejména na dotazy zkoumající
51
možnosti natáčení v ČR, finanční podmínky, možné lokace a také potenciální produkční partnery či
dodavatele služeb.
Výjimkou oproti minulým letům byla přítomnost českého koprodukčního filmu v soutěži. Na realizaci
dánského filmu Královská aféra v České republice měla podíl i FC, která projekt s dánskými
producenty diskutovala již od festivalu v Cannes 2010 a průběžně poskytovala producentům
informační podporu. Na Berlinale 2012 se s producenty zástupkyně FC opět setkala a diskutovala
s nimi o jejich dalších projektech a o možném natáčení v ČR. V současné době probíhá průzkum
realizace a lokační scouting pro dva z projektů. Jejich realizace však bude záviset na přítomnosti
pobídek v roce 2013.
ii. Finále Plzeň
Termín:
22. 4. – 28. 4. 2012
Charakteristika:
obsahová koncepce a příprava diskusního panelu na téma „Regionální podpora filmové
produkce“ za účasti zástupců tří regionů (Ostrava, Východní Čechy a Jeseníky) a panelistů
z Polska (Lodž Film Commission a Filmový fond Dolní Slezsko);
prezentace agentury CzechTourism v rámci Panelu připravovaných českých hraných a
animovaných filmů.
Hodnocení:
Záměrem diskusního panelu „Regionální podpora filmové produkce“ bylo představit několikaleté
zkušenosti regionálních filmových kanceláří a fondů v Polsku nově vznikajícím regionálním filmovým
kancelářím v České republice. Dále také ukázat ekonomický přínos a možnosti reklamy a propagace
daného regionu. Cílovou skupinou byli zástupci českých regionů, měst a destinačních agentur, které
aktivně pracují na vytvoření filmových kanceláří a „film friendly“ podmínek pro natáčení v regionu.
Panel sledovalo kolem třiceti lidí a setkal se s výbornými ohlasy. Na prezentaci navázala osobní
setkání s producenty připravovaných filmů.
Cílem prezentace agentury CzechTourism na panelu připravovaných filmů bylo informovat filmové
profesionály o jejím zájmu o spolupráci na vybraných filmových projektech. Zástupkyně agentury
představila konkrétní možnosti podpory a součinnosti při realizaci filmových projektů. Záměrem
CzechTourismu je marketing destinace prostřednictvím filmu.
Úzká spolupráce FC s agenturou CzechTourism se začala rozvíjet od počátku roku 2011. Nyní se
iniciativně zapojují i samotné regiony (zejména např. Ostrava, Východní Čechy a Jeseníky).
52
iii. 65. ročník MFF Cannes, Marché International du Film
Termín:
16. 5. – 25. 5. 2012
Charakteristika:
prezentace FC jako součásti Českého filmového centra v Česko-slovenském pavilonu na
Village International;
předávání informací zájemcům o natáčení v ČR – konzultační a informační činnost, informace
o programu pobídek pro filmový průmysl, zprostředkování kontaktů na české produkční a
servisní společnosti;
podpora při organizaci recepce EuFCN konané v Česko-slovenském pavilonu, kterou navštívily
přes dvě stovky českých i zahraničních filmových profesionálů;
účast na pravidelném pracovním setkání členů EuFCN v prostorách bruselského stánku.
Hodnocení:
Stejně jako prezentace v Berlíně ani účast FC na festivalu a trhu v Cannes se příliš nelišila od
předchozích let. FC se účastnila společné prezentace Českého filmového centra a reagovala zejména
na dotazy zkoumající možnosti natáčení v ČR, finanční podmínky, možné lokace a také potenciální
produkční partnery či dodavatele služeb.
Přestože je image ČR mezi filmovými produkcemi pozitivní, chybí širší koncepce a institucionální
propojení jednotlivých českých subjektů, které by mohly zefektivnit příliv filmových natáčení do ČR, a
tím i následnou propagaci země. Je sice pravdou, že ČR v roce 2010 zavedla systém pobídek, v jejichž
rámci si společnosti mohou zažádat u MK ČR o navrácení 20 % z celkových nákladů utracených v ČR,
ovšem pod tlakem rostoucí konkurence nabízejí jiné destinace kromě fiskálních pobídek také širší
systém výhod a zapojují do projektu jak své kanceláře film commission, tak turistické centrály,
jednotlivé regionální municipality a další instituce. V ČR se až doposud systematický a dlouhodobý
přístup snažila prosazovat pouze FC (součást ČFK).
Pokrokem v této souvislosti je nyní poměrně čerstvá snaha agentury CzechTourism o propojení
marketingu destinace s filmy, které se v destinaci natáčejí. Je třeba aktivněji jednat se zahraničními
produkcemi o jejich nových projektech a možnostech jejich natáčení v ČR a zvát relevantní zástupce
produkčních společností na lokační fam trip do ČR apod.
iv. AFCI Locations Los Angeles
Termín:
15. 6. – 16. 6. 2012
53
Charakteristika:
pátá účast FC na lokačním trhu organizovaném AFCI, který se letos konal v nové lokaci – Los
Angeles Convention Center;
trh se uskutečnil v návaznosti na dvoudenní konferenci „Produced by Conference“,
organizovanou asociací Producers Guild of America paralelně se zahajovacím víkendem Los
Angeles Film Festival;
účast na panelových diskusích probíhajících na Produced by Conference, (9. – 10. června) v
Sony Studios, následné schůzky s producenty;
na stáncích AFCI Locations se prezentovalo cca 150 film commissions z celého světa
a další subjekty (dodavatelé služeb, jako např. hotely, dopravci, apod.);
FC se prezentovala mezi stánky ostatních evropských film commissions; na stánku byly
k dispozici publikace FC a propagační materiály Prahy;
prezentace na AFCI Locations 2012 se uskutečnila s finanční podporou Magistrátu hl. m.
Prahy.
Hodnocení:
Prezentace v USA v rámci AFCI Locations a několik osobních schůzek s producenty potvrdily
přetrvávající zájem o natáčení v ČR. Na české straně, jak bylo výše zmíněno, chybí
dlouhodobá koncepce a institucionální propojení jednotlivých českých subjektů tak, aby
propagace v zahraničí a nástroje pro přilákání zahraničních produkcí do ČR byly nasazeny
efektivněji.
Časté dotazy producentů směřovaly k Programu podpory filmového průmyslu. Bohužel tento
program nemá ani letos (2012) dostatečné finanční zdroje pro pokrytí všech zahraničních
zájemců o natáčení v ČR. Česká republika tímto přichází o mnoho filmových projektů, které
producenti odcházejí natáčet do Maďarska, Velké Británie a dalších zemí, kde pobídky fungují.
v. 47. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary
Termín:
29. 6. – 7. 7. 2012
Charakteristika:
ve spolupráci s ČFC a MEDIA Desk se FC prvním rokem prezentovala na stánku „Czech
Film Corner“;
na stánku byly k dispozici tištěné materiály FC;
FC zprostředkovala zástupcům Ostravy prezentaci v rámci aktivit Industry Office –
zástupkyně města představily Ostravu jako „film friendly“ region a nabídly konkrétní
formy podpory; následovaly osobní schůzky s producenty.
54
Hodnocení:
Z hlediska FC má stánek „Czech Film Corner“ v Karlových Varech smysl. Je to výborné zázemí
pro schůzky, předávání informací z filmového oboru a distribuci FC materiálů.
FC iniciovala na festivalu prezentaci města Ostravy jako zástupce jednoho z regionů, který se
aktivně zapojuje do podpory filmového natáčení v oblasti. Ve spolupráci s Film Industry
Office FC rozeslala pozvánky na prezentaci, které se zúčastnilo kolem 30 producentů a dalších
filmových profesionálů. Prezentace vzbudila zájem u některých producentů, kteří pak také
zástupkyně města Ostravy oslovily v souvislosti s jejich projektem. FC chce do budoucna
k podobným krokům povzbudit i další regiony.
vi. Koprodukční workshop Cine East – Luxemburg
Termín:
15.10. -16.10. 2012
Charakteristika:
koprodukční workshop v rámci filmového festivalu za účasti zástupců z dalších
evropských zemích (producenti, film commission, filmové fondy)
celodenní workshop zaměřený na možnosti financování koprodukčních projektů
mezi zeměmi střední a východní Evropy a Lucemburskem
Hodnocení:
Workshop byl velice přínosný z hlediska předání informací ohledně finacování filmů a
fungování fondů v jiných zemích a u nás, vysvětlení možností a různých cest koprodukce mezi
Lucemburkem a ostatními evropskými zeměmi. Prvním koprodukčním snímkem mezi
Lucemburkem a ČR je právě dokončený film Klauni, režiséra Viktora Tauše.
3.2.
Informační a konzultační činnost
i. Informace a konzultace pro zahraniční producenty a filmové profesionály
průběžná informační a konzultační činnost zaměřená zejména na zahraniční filmové
producenty, televizní štáby a další filmové profesionály;
zpracování několika desítek emailových a telefonických dotazů, konkrétní zpracované
poptávky viz Příloha č. 18 – Přehled poptávek a projektů 2012;
průběžná aktualizace databáze kontaktů na místní dodavatele služeb (veřejně přístupná
online na www.filmcommission.cz)
okruhy poskytovaných informací je obecně možné rozdělit do těchto oblastí:
 podmínky natáčení v ČR (povolení natáčení, víza, právní regulace apod.)
 informace nutné pro výběr a zajištění lokací (vytipování lokací, informace
o procesu povolení natáčení, kontakty na odpovědné osoby, informace
o lokaci);
55
 finanční podmínky (koprodukce, fondy, pobídky na základě v červnu 2010
zavedeného Programu podpory filmového průmyslu);
 filmová infrastruktura a dostupné služby (technické vybavení, ateliéry, fundusy);
 další služby, jako např. ubytování, stravování, doprava;
 kontakty na potenciální produkční partnery (vytipování lokálních partnerů)
a na dodavatele služeb.
ii.
Domácí producenti a filmoví profesionálové
informace o podmínkách poskytování pobídek na základě PPFP;
poskytování kontaktů na zahraniční produkční a koprodukční společnosti;
informování o možnostech využití zahraničních zdrojů financování a služeb kanceláří film
commission v zahraničí;
předávání informací o různých službách souvisejících s natáčením;
nově jsou zřízeny webové stránky FC v českém jazyce jako informační nástroj pro domácí
filmové profesionály, ale i širokou laickou veřejnost;
dopis producentům – odeslán dopis českým produkčním společnostem se žádostí o
pravidelné a systematické informování FC o nových projektech, za účelem
koordinovaného PR;
10. Schůzka s právníky BDO – právnická kancelář, která se specializuje na Pobídky a audit;
schůzka s webovým portálem Filmová místa – možnosti spolupráce, zprostředkování
kontaktu s Film Ostrava!!! a agenturou CzechTourism;
Konzultace Audiovizální Cluster a regionální filmový fond ve Zlíně – Dr. Pavla Břusková.
iii.
Internetové stránky www.filmcommission.cz jako hlavní informační nástroj
průběžná aktualizace databáze Directory a Filmography;
aktivní oslovování nových společností a filmových profesionálů pro zveřejnění jejich
profilu v Directory;
průběžné umísťování novinek z dění v českém filmovém průmyslu do sekce News,
informace o práci FC nebo z natáčení v ČR (sekce obsahuje i ohlasy z tisku), vloženy jsou
dvě až tři novinky týdně;
sekce Locations se postupně naplňuje – bude to průřez lokacemi a prostředími, které
jsou v ČR k dispozici;
od konce června 2012, je spuštěna česká verze webových stránek, která je rovnocenná
s anglickou verzí, její obsah je však trochu jiný – protože je určen českým filmovým
profesionálům.
iv. Nový komunikační kanál FC: sociální síť Facebook
v červenci 2012 byl vytvořen profil FC na sociální síti Facebook a Twitter;
pravidelné zveřejňování novinek z filmové branže cílené jak na domácí, tak i zahraniční
filmové profesionály;
upozorňování na zajímavá místa a lokace.
56
Ukázka facebookové stránky FC a Twitter
Hodnocení:
Od svého založení v roce 2004 se FC stala respektovanou informační a konzultační platformou pro
zahraniční zájemce o natáčení v ČR. Zástupkyně FC reagují na dotazy a poptávky jednotlivců či malých
štábů zajímajících se o základní informace o natáčení v ČR – povolení natáčení, kontakty na lokace
apod. Poskytují též komplexní informace filmařům, kteří připravují natáčení větších filmových projektů
a zajímají se o finanční podmínky natáčení v ČR (PPFP), potenciální produkční a koprodukční partnery
a dodavatele filmových a dalších služeb.
Relevantní informace o natáčení v ČR jsou pro zahraniční, ale i české filmaře k dispozici na
internetových stránkách www.filmcommission.cz. Zájemci zde naleznou rozsáhlou internetovou
databázi lokálních kontaktů na produkční společnosti a další dodavatele služeb. V brzké době bude
spuštěna sekce lokací, která se nyní připravuje a poslouží jako ukázka různorodosti lokací
nacházejících se v ČR. Nově vzniklá verze webových stránek v českém jazyce má za úkol informovat
nejen domácí filmové profesionály, ale také laickou veřejnost.
Cílem je vysvětlit občanům tradici filmového průmyslu v ČR a poukázat na důležitost a přínosy
zahraničních produkcí pro ekonomiku země. Na stránkách budou informace o vznikajících
regionálních kancelářích, systémech podpory filmového průmyslu a jiné zajímavé informace z oboru.
57
Další přínos vidíme ve spuštění profilu na sociální síti Facebook. Facebook je silná sociální síť, na které
umístilo své profily mnoho dalších kanceláří film commissions, filmových organizací a zájmových
skupin. Tento systém umožňuje jednoduché propojení s ostatními filmovými profesionály a rychlé
sdílení informací. Twitter slouží především jako informační platforma pro zahraniční filmaře.
3.3.
i.
Lokační servis
Location tours pro domácí i zahraniční filmové profesionály
Location tour Ostrava - ve dnech 20. a 21. září se uskutečnila už druhá location tour
v Ostravě a okolí, kterou zorganizovala ostravská filmová kancelář Film Ostrava!!! ve
spolupráci s Czech Film Commission pro české i zahraniční filmové profesionály. Dvoudenní
program poskytl účastníkům prohlídku těch nejzajímavějších lokací v Ostravě a nedalekém
okolí a byl inspirativním zážitkem hlavně pro cizince, kteří byli v Ostravě poprvé. Díky
ostravské filmové kanceláři se filmaři mohli podívat a vyfotit si místa, kam by se normálně
nedostali. Někteří si dokonce s provozovateli nebo majiteli objektů už i předběžně domlouvali
podmínky natáčení. A konkrétním výsledkem bylo natáčení mezinárodního videoklipu
v ostravském dolu Michal už v listopadu 2012.
na květen 2013 plánuje FC ve spolupráci s Filmovou kanceláří Východní Čechy location tour,
tematicky zaměřenou na koně, architekturu a vojenské objekty v regionu.
ii.
Lokační servis a fam tripy pro zahraniční filmové profesionály
lokační servis (podpora při obhlídkách lokací není nabízena plošně, je poskytována pouze u
vytipovaných projektů);
jedná se jak o prvotní vyhledávání referenčních fotografií, tak o logistickou a finanční
podporu location scoutingů (obhlídek lokací) na místě;
od začátku roku 2011 probíhá úzká spolupráce s agenturou CzechTourism při organizaci
a financování location scoutingů a fam tripů.
Uskutečněný lokační scouting: Pro projekt Little Cunning Vixen (USA, UK) organizovala a
finančně podpořila FC společně s agenturou Czechtouris dvoudenní lokační scouting. Projekt
byl zajímavý svým obsahem odkazujícím na českou kulturu (hudba a život Leoše Janáčka).
Hodnocení:
Location tours určené pro domácí i zahraniční producenty, režiséry, scenáristy, lokační experty a další
filmové profesionály mají za cíl představit potenciální lokace pro filmová natáčení. Od roku 2009
organizovala FC již pět location tours (Šumava-Bavorsko, památky Plzeňska, pražské podzemí, a
dvakrát Ostrava). Vzhledem jak k pozitivnímu ohlasu těchto akcí u odborné veřejnosti z řad filmařů,
tak i k vzrůstajícímu zájmu regionů by chtěla FC ve spolupráci s agenturou CzechTourism uskutečnit
každoročně nejméně dvě až tři takovéto akce.
Lokační servis – Ve spolupráci s lokačními agenturami a manažery FC poskytuje obecné informace o
potenciálních lokacích a těží přitom ze spolupráce s nezávislými lokačními agenturami nebo
manažery. FC mimoto průběžně doplňuje vlastní databázi kontaktů a informací o jednotlivých
lokacích, ze které je možno čerpat zejména v případě malých TV natáčení nebo dokumentárních
58
projektů (kdy není třeba rozsáhlé přípravné práce lokačních manažerů a postačí přímý kontakt na
správce/vlastníky lokací).
U film commissions v zahraničí je běžné, že producentům bezplatně vyhledávají lokace (location
scouting) a také často vyřizují s nimi spojená povolení k natáčení. Lokační servis v podobě vytipování
a vyhledávání lokací nabízí v malé míře (v závislosti na rozpočtu) také FC, vždy jen ověřeným
projektům.
3.4.
i.
Publikační činnost
Brožurka EuFCN
tisk 4. vydání brožurky EuFCN Directory and Notebook začátkem roku 2012, změněný grafický
návrh a tisk proběhly v Praze v nákladu 2 500 ks;
brožurka obsahuje informace o asociaci, adresář jejích členů a rozsáhlou část
pro zápisky; byla distribuována na MFF Berlin, Cannes, AFCI Los Angeles, MFF Karlovy Vary.
ii.
iii.
Filmová mapa
Tisk aktualizovaného 3. vydání Filmové mapy v nákladu 10 000 ks jako objednávka
Magistrátu hl. města Prahy s vyznačenými filmovými lokacemi velkých zahraničních natáčení.
Quick Guide
Aktualizace informační brožury Quick Guide, která se distribuuje hlavně na mezinárodních
festivalech a trzích a obsahuje kontakty na domácí producenty a důležité informace potřebné
k natáčení v ČR, PPFP a možnosti koprodukce
Hodnocení:
Na základě pozitivních reakcí na současný „zápisník“ Quick Guide to shooting in the Czech Republic
(praktický kapesní formát, souhrnný a rychlý přehled informací) se FC rozhodla v případě potřeby
k tisku aktualizovaného 3. vydání této publikace. Hlavním informačním zdrojem o natáčení v ČR jsou
internetové stránky www.filmcommission.cz, které mohou být aktualizovány během celého roku,
tištěný Guide je vnímán především jako zajímavý propagační materiál, který upozorní na Czech Film
Commission a v kostce představí a shrne důležité informace a kontakty.
FC uvažuje o vydání Location Guide ve spolupráci s CzechTourism nebo řady publikací Location Guide
či lokačních CD.
3.5.
i.
Členství v mezinárodních organizacích
EuFCN
FC je zakládajícím členem evropské asociace filmových komisí European Film Commissions
Network (EuFCN), a to od roku 2007;
v současné době je členem EuFCN 84 film commissions z 27 evropských zemí;
EuFCN bylo zastoupeno na FFM v Berlíně, Marché du Film v Cannes, Locations Trade Show
v Los Angeles, MFF v Karlových Varech;
v české produkci se také uskutečnila výroba 4. vydání brožurky (EuFCN Directory and
Notebook) obsahující základní informace o asociaci a kontaktní údaje všech členů.
59
Hodnocení:
Společným úsilím asociace EuFCN je posílení marketingu "filmové destinace Evropa".
Ke společným marketingovým a informačním aktivitám patří účast na filmových trzích
a festivalech, webové stránky www.eufcn.net a společná tisková práce. Členové asociace rovněž úžeji
spolupracují na meziregionálních filmových natáčeních, aktivně si vyměňují zkušenosti a informace,
dávají doporučení producentům ze svého regionu, kteří se chystají natáčet v jiné z členských zemí. FC
se tak může o tyto kontakty opírat zejména v případě dotazů českých producentů na evropské
koproducenty a dalších dotazů na natáčení v zahraničí.
EuFCN svým členům nabízí mimo jiné i různé workshopy.
ii.
AFCI
FC je od 1. 1. 2011 členem AFCI (Association of Film Commissioners International) –
neziskové oficiální profesní asociace a vzdělávací organizace sdružující filmové kanceláře
z celého světa;
AFCI má více než 300 členů a nabízí jim následující výhody:
 přístup a členské slevy na akce pořádané AFCI – kurzy AFCI, Location Trade Show,
inzerce v Locations Magazine
 školení a kurzy – od základní úrovně po kurzy certifikovaného „filmového komisaře“
 být součástí mezinárodně uznávané asociace a uvedení v databázi
 další vzdělávání na výroční konferenci Cineposium a lokačním trhu AFCI Locations
 uvedení v Locations Magazine
 přístup k AFCI Newsletteru
Hodnocení:
Od začátku roku 2011 je FC také členem světové asociace AFCI. Vstup do asociace byl motivován
zejména podmínkami účasti na trhu lokací v Los Angeles, na kterém byly zvýšeny ceny pronájmu
stánků pro nečleny. V minulosti FC nepovažovala členství za nutné zejména kvůli tomu, že témata
asociace jsou převážně „americká“ a dosti odlišná od praxe evropských film commissions (cca ¾ členů
AFCI je z USA a Kanady). FC chce z členství nyní vytěžit maximum, tj. využít zejména vzdělávacích
kurzů, z nichž část je nabízena online. První z kurzů „AFCI Film Commission Fundamentals Online“ FC
absolvovala v roce 2011.
3.6.
i.
PR a práce s médii
Zahraniční média a listing
FC je v pravidelném kontaktu s předními odbornými zahraničními časopisy
a publikacemi (tištěnými a internetovými);
pozitivní zprávy o příznivém "podnikatelském prostředí" v ČR, informace o filmech
natáčených v ČR a zejména o systému pobídek;
média, se kterými FC spolupracovala: Variety, The Hollywood Reporter, Screen International,
Rhythms Monthly (Tchaj-wan), Film New Europe
60
ii.
Domácí média
informování veřejnosti o dění v českém filmovém průmyslu, pozitivní ovlivnění veřejného
mínění, upozornění politických a veřejných činitelů na problémy a potřeby filmového
sektoru;
FC zorganizovala pro novináře návštěvu natáčení a rozhovory s producenty norského filmu
The Journey to the Christmas Star a korejsko-amerického filmu Snow Piercer. Rovněž byl
zprostředkován kontakt na producenty amerického filmu Serena (návštěva natáčení nebyla
povolena);
FC aktivně přispěla do článků a příspěvků v těchto médiích: MF Dnes, EURO, E15,
www.ceskapozice.cz, ČTK, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Týden, Reflex, Český rozhlas 1,
Česká televize, TV Nova, Prague Post.
Hodnocení:
Do budoucna chce FC organizovat pro média častější návštěvy natáčení. Zkušenost ukázala, že osobní
kontakt novinářů s filmaři, ale třeba i správci objektů, ve kterých se natáčí, příspěvky médií velmi
obohatí. Novinářům je dána příležitost zažít atmosféru natáčení, vidět filmaře při práci, udělat
rozhovory a dovědět se tak více o zákulisí filmové výroby, což má pozitivní odraz ve vyznění článků/AV
příspěvků.
FC v první polovině roku 2012 nepublikovala žádnou inzerci. Ceny inzerátů v důležitých odborných
magazínech jsou vysoké, a proto zejména z finančních důvodů není inzerce pro FC pravidelným
marketingovým nástrojem. FC však nadále udržuje placené záznamy v odborných online adresářích a
databázích (The Location Guide www.thelocationguide.com, www.kftv.com)
3.7. Aktivní tvorba prostředí přátelského pro filmová natáčení –
spolupráce s institucemi veřejné správy a se soukromým sektorem
i.
Magistrát hlavního města Prahy (MHMP)
FC získala grant ve formě Partnerství na prezentaci Prahy v rámci zahraničních festivalů a trhů
– Cannes a AFCI Locations Los Angeles. Na stáncích v Cannes a Los Angeles proto byly v roce
2012 distribuovány propagační materiály MHMP;
ii. CzechTourism
FC je v pravidelném kontaktu s agenturou CzechTourism;
FC se aktivně zapojila také do přípravy koncepce na stimulování a podporu natáčení
v regionech, která je v současné době agenturou CzechTourism rozpracována; FC poskytla
odbornou literaturu a odkazy, nakontaktovala CzechTourism na zahraniční film commissions
propojené s centrálami cestovního ruchu (např. Tyrolsko);
v dubnu agentura CzechTourism vystoupila s prezentací na podporu cestovního ruchu
v regionech prostřednictvím filmu na festivalu Finále Plzeň 2012, kde nabídla producentům
spolupráci na vybraných projektech;
CzechTourism a FC budou v budoucnosti spolupracovat při organizacích fam tripů pro
producenty (FC zejména svým know-how, organizací lokací a poskytnutím lokačních
manažerů, CzechTourism pokrytím cestovních a ubytovacích nákladů);
CzechTourism chce do budoucna efektivněji využít marketingové možnosti spojené
s natáčením v ČR – v současné době připravuje publikaci Film a cestovní ruch, zaměřenou na
61
odbornou veřejnost (kraje, obce, destinační agentury); FC poskytla do knihy informace a
korigovala část manuskriptu týkající se specifik filmové produkce;
Konzultace CzechTourism Los Angeles: nově vzniklá kancelář v LA, konzultace o případné
budoucí spolupráci, CzechTourism bude se finančně podílet na pronájmu stánku na AFCI –
Location Trade Show v LA, v červnu 2013.
Konzultace CzechTourism Čina: nově vzniklá kancelář, zájem o spolupráci, návrh na
uspořádání Location tour pro čínské filmaře
iii. Regiony
na základě poznatků ze spolupráce agentury CzechTourism s FC oslovila agentura české
regiony s tématem marketingu destinace prostřednictvím filmu. Téma se u řady regionů
(zejména regionálních destinačních agentur) setkalo s velkým zájmem;
zástupkyně FC se s některými z nich setkala v lednu v Brně na veletrhu Regintour a objasnila
jim fungování a náplň činností filmových kanceláří;
film friendly regiony: V roce 2012 vzniklo pět nových regionálních filmových kanceláří:
Ostrava, Východní Čechy, Jižní Čechy, Broumovsko a Jeseníky. Zájem projevil i Zlínský region,
Jižní Morava, Český Ráj a nově Olomouc. FC na svých webových stránkách zveřejnila profily
jednotlivých kanceláří, s fotografiemi nejzajímavějších lokací a kontakty. FC bude se zástupci
kanceláří v kontaktu, bude je podporovat a podávat potřebné informace a konzultace;
nejrozvinutější činnost má filmová kancelář Ostrava, které má již za sebou Location tour na
podzim 2011, další na podzim 2012, prezentace na Finále Plzeň v dubnu 2012, prezentace na
MFF Karlovy Vary v květnu 2012 a v minulém roce spustila vynikající webové stránky.
plánována je Location tour do Východních Čech v květnu 2013 a další Location tour do
Ostravy.
Na podzim FC prezentovala svoji činnost na několika domácích konferencích věnovaných
cestovnímu ruchu například na Workshopu v Pardubicích nebo Hradci Králové, dále pak na
konferenci Kreativní Zlín, v prosinci 2012. FC na těchto konferencích navázala nové kontakty
s různými regionálními agenturami, které mají zájem o založení filmové kanceláře.
iv. Ministerstvo zahraničních věcí a zahraniční zastoupení ČR
• V návaznosti na pracovní cestu ministra Schwarzenberga uskutečněnou v roce 2011,
jejíž součástí byla jednání se zástupci filmových studií v Los Angeles, informuje FC
průběžně MZV a zastupitelské úřady v USA o natáčení v ČR, zejména o zájmu amerických
studií a produkčních společností, a o aktuálním stavu pobídek (disponibilních finančních
prostředků);
• Zástupci ZÚ s FC konzultují případné prezentace na podporu českého filmového
průmyslu (např. prezentace pobídek a české filmové infrastruktury v květnu 2012 v Los
Angeles, příprava prezentace v září ve Washingtonu v rámci akce Mutual Inspirations
Festival 2012 - Miloš Forman);
• FC se účastní nepravidelných neformálních pracovních setkání svolávaných MZV na
téma prezentace české kultury a umění v zahraničí.
62
v. Velvyslanectví USA v Praze
Již v roce 2011 FC navázala aktivní kontakt s kulturním radou velvyslanectví, který postupuje
informace velvyslanci;
velvyslanec je velmi aktivní v lákání amerických produkcí do ČR a vyžádal si informace
zejména o českých pobídkách pro své setkání s novou ministryní kultury.
Hodnocení:
Částečně dochází již v praxi k naplňování některých kroků nastíněných v materiálu TEZE-Podpora
přílivu natáčení v regionech a propagace ČR jako filmové destinace z 9. 5. 2011. Spolupráce s MHMP,
CzechTourism a některými (výše zmíněnými) regiony probíhá již v praxi a nabývá konkrétních
rozměrů. Zakládány jsou další regionální filmové kanceláře (Broumovsko, Jeseníky, Český ráj, Jižní
Čechy). V praxi zástupci těchto iniciativ např. pomáhají FC s vyhledáváním lokací a kontaktem
na jejich správce, připravují již zmíněné Location tour atd.
Bylo by nyní vhodné nastavit konkrétní parametry těchto navázaných kooperací, aby nedocházelo
pouze k tomu, že FC neustále poskytuje své know-how jiným organizacím, které mají silnější
personální a finanční zázemí, a tudíž více možností využít poskytnuté informace ke své vlastní
propagaci (častý případ u agentury CzechTourism).
63
Příloha č. 1
Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro tiskoviny vyrobeny v rámci účasti na 62. Berlinale,
Berlín, Německo
64
Příloha č. 2
Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro tiskoviny vyrobeny v rámci účasti na 65. MFF Cannes
a 53. Marché du Film, Cannes, Francie
65
Příloha č. 3
Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro tiskoviny vyrobeny v rámci účasti na 24. Finále Plzeň,
Česká republika
66
Příloha č. 4
Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro tiskoviny vyrobeny v rámci účasti na 47. MFF Karlovy
Vary, Česká republika
67
68
Příloha č. 5
Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro tiskoviny vyrobeny v rámci účasti na 34. MFF krátkých
filmů a 27. ročník Marché du Film Court, Clermont- Ferrand, Francie
69
70
Příloha č. 6
Czech Film Center - ukázka grafiky a použití grafiky DVD Czech Short Films Vol. 3, 2012
71
Příloha č. 7
Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro pohlednice v rámci přehlídky New Czech Films
US_Tour 2012, New York, Los Angeles, Salt Lake City, San Francisco, Chicago, Washington, Portland,
Seattle, USA
72
Příloha č. 8
Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro Katalog a DVD „České filmy 2011 – 2012”
73
Příloha č. 9
Czech Film Center - ukázka použité grafiky brožury „Připravované české hrané a animované filmy
2012“
74
Příloha č. 10
Czech Film Center - ukázka použité grafiky pro tištěný pravidelný Newsletter doplněný DVD
s ukázkami filmů
75
Příloha č. 11
Czech Film Center - ukázka elektronického newsletteru o českém filmu
76
Příloha č. 12
ukázka letáku Feinkošt
77
Příloha č. 13
ukázka brožury k Czech on Tour
78
Příloha č. 14
ukázka letáku – Tuplák českých a německých kraťasů
79
Příloha č. 15.
ukázka z katalogu Czech Docs 2012-2013
80
Příloha č. 16
Czech Film Center – Pitch & Feedback – ukázka grafiky
81
82
Příloha č. 17
Czech Film Commission – Přehled poptávek 1.pololetí
Číslo
Jméno společnosti Popis
projektu a osoby
poptávky/projekty
Zpracování poptávky a odpověď Termín
zpracování
poptávky
Natáčení v ČR
ANO
1
Arte TV - Stefan
Mischer
dokument o české
kultuře
informace o povolení k natáčení
v Praze, kontakty na vybrané
lokace
4. 1. 2012
2
Birgir Freyr
spojení na filmový
štáb a ateliéry
kontakty na členy štábu a
ateliéry
16.1. - 20. 1.
2012
3
ITV Studios - Alex
Horsfall
dokument o židovské
komunitě
informace o natáčení v Terezíně
a kontakty na město Terezín
20.1. - 24. 1.
2012
4
Films Jad - Jeremy archivní filmové
záběry Prahy během
Resnikoff-Azria
2.světové války
poptávka po archivních záběrech, 24.1. - 25. 1.
předány kontakty na NFA
2012
5
Gerhard Büttner
natáčení na Praze 1
informace o povolení k natáčení
na Praze 1
30. 1. 2012
6
Michael Karesky
natáčení v Praze
informace o natáčení v Praze
26. 2. 2012
7
Channel Fix natáčení v Praze
Samuel Schneider
informace o natáčení v Praze,
doporučení produkčních
managerů
1.3. - 3. 3.
2012
8
Amazing Facts Marsha Schick
vyhledání a zprostředkování
vhodného kontaktu
2. 3. 2012
9
The Box Films fotografování v ČR
Antonio
Cappuzzello, Italia
vyhledání vhodných lokací,
zaslání referenčních fotografií
24.3. - 3. 4.
2012
10
Peterpan Pictures
- Jane Hyejin
Yoon, China
licence k seriálu "Pat a zaslání odpovídajících kontaktů
Mat"
3. 4. 2012
11
Ilya Sherstobitov,
Russia
natáčení celého filmu
v ČR
odeslán e mail s dotazy ohledně
projektu
13. 4. 2012
12
Richard Lasater,
USA
3D Scanning
zaslány informace ohledně
vyřízení povolení + kontakty na
28.4. - 1. 5.
2012
natáčení v Betlémské
kapli
83
NE
ANO
lokační manažery
13
Schiwago Film
FF Göggingen
Berlin, Anna K.
Guddat, Germany
odeslány fotky lokací +
domluvena schůzka v Cannes
3. 5. 2012
14
Moskus Film,
Norway, Jan Eirik
Langoen, Norway
Children TV series
předány informace a kontakty
na televizní společnosti +
domluvená schůzka v Cannes
2. 5. 2012
15
Tom Walker,
England
FF Lucidity
zaslány fotografie lokací
11. 5. 2012
16
Severine Lebrun,
TV France
castingové agentury + byly zaslány kontakty na
castingové společnosti a
pobídky
informace k pobídkám
17
Hicham Boutaleb, pobídky
India
18
Coproduction
Office, Ben von
Dobecek, France
19
pobídky, koprodukční vysvětlení PPFP, Státního fondu 20. 5. 2012
na podporu a rozvoj
partneři
Mia Production,
kinematografie, podpory ze
strany ČT, byly předány kontakty
Mia Frank, France
na české potenciální
koproducenty
20
Wayfare
Entertainment,
Evelynda Rivera,
USA
21
22
byly zaslány informace o PPFP
pobídky, koprodukční předány informace o pobídkách,
lokacích a ateliérech, v Cannes
partneři
osobní schůzka, koprodukční
partneři
4. 5. 2012
17. 5. 2012
20. 5. 2012
zaslány fotografie lokací a
informace o natáčení v ČR
27. 5. 2012
Prague Film &
vyjádření podpory při
Theater Center,
realizaci filmového
David West, Czech festivalu s
pakistánskými umělci
zaslán "zvací dopis" pro
pakistánské umělce
30. 5. 2012
Scrix, Giulia
Salvadori, Italy
zaslány fotky lokací a informace
o produkčních společnostech,
osobní schůzka v Cannes
31. 5. 2012
lokace v horách
Indický celovečerní
film, lokace
84
ANO
23
East West
Synergy,
Guillaume Catala,
Indonesia
Indonéský film, dotazy
na povolení k
natáčení, lokální
servisní produkce
zaslány informace k povolení
natáčení, honoráře štábu,
kontakty na lokální produkce,
osobní schůzka v Cannes
20. 6. 2012
pravděpodobně
srpen 2012
24
Curro Sánchez
Varela, Spain
Pacco de Lucia
dokument, dotaz na
osvětlovací a
kamerovou techniku
zaslány kontakty na dodavatele
techniky a produkční manažery
20. 6. 2012
ANO
25
Steven Brown, US
pobídky, lokace,
honoráře štábu, lokální
produkce
pobídky, lokace, honoráře štábu,
lokální produkce
20. 6. 2012
26
Sparks Network,
Ruth Mc Cance,
Sweden
kontakty na lokální TV
společnosti, osobní
schůzka v Praze
kontakty na lokální TV společnosti,
osobní schůzka v Praze
21. 6. 2012
27
Dimitri Lemoine,
France
lokace a pobídky
zaslány fotky lokací, kontakty na
21. 6. 2012
produkční společnosti, informace o
pobídkách, osobní schůzka v Cannes
28
Enrico Storico, Italy produkční společnosti,
pronájmy techniky
29
Michele, Wonder
Struck Group, US
30
produkční společnosti, pronájmy
techniky
20. 6. 2012
postprodukční
společnosti
zaslány kontakty na postprodukční
společnosti
25. 6. 2012
Dor
Filmproduktions
Ges.m.b.H., Andrea
Grassl, Germany
dokument, povolení k
natáčení a zajištění
lokačního manažera
doporučení local Fixer, povolení k
natáčení, zjištění potřebných
kontaktů na vlastníky konkrétních
lokací, zajištění členů štábu
26.6. - 14.7.
31
Garg Film
Enterprises,
Surinder Kumar,
India
lokální produkční
společnosti
zaslán seznam produkčních
společností
11. 7. 2012
32
Grrenlight, Les
Nordhauser,
Thailand
nabídka workshopů pro
filmové profese
vysvětlení situace v České republice,
osobní schůzka v LA
20. 6. 2012
33
Octavia Peissel,
Jeremy Dawson,
US
pobídky, lokační
scouting
zaslány informace o PPFP +
informace o natáčení v ČR, proběhly
obhlídky
od května do
července
34
Lisa Howard, US
TV seriál, pobídky
zaslány informace o PPFP
4. 7. 2012
35
Diksha Sekhri, TV
Star, India
dotazy na podporu při
location scoutingu a
natáčení
naplánovány obhlídky ve spolupráci s červen Czechtourism, předány informace o
červenec 2012,
lokálních produkčních společnostech obhlídky srpen
2012
85
ANO
plánovány
obhlídky srpen
2012
pravděpodobně
ANO
36
Krico Ho, VP
Vision, Korea
dotazy na pronájmy
techniky a ceny
zaslány kontakty na dodavatele
techniky
10. 7. 2012
37
Beverly Lewis,
Placer California,
US
dotazy na hotely a
pobídky
zaslány informace o hotelech a
pobídkách, osobní schůzka v LA a
Praze
11. 7. 2012
38
Laufey
Guðjónsdóttir,
Icelandic Film
Centre, Iceland
dotazy na pobídky
zaslány podrobné informace k PPFP
12. 7. 2012
39
Cine 2000 intl.,
Kevin, S. Korea
akční film , lokace a
finanční podpora
zaslány informace o PPFP +
fotografie lokací, osobní schůzka v
LA
13.7.2012
40
Wonder World
Pictures, Marta
Muñoz, Panama,
Spain
dotazy na pobídky
zaslány informace o PPFP
20.6.2012
41
AARI Productions,
Alexander E. von
Richthofen, US
dotazy na pobídky
zaslány informace o PPFP
20.6.2012
42
Francesca Church,
UK
kontakty na lokační
manažery
zaslány kontakty na lokační
manažery
20.5.2012
43
FILM & ROLL,
Veronika Finková,
Czech Republic
kontakty na filmové
kanceláře v USA
zaslány kontakty na požadované
filmové kanceláře
12.7.2012
86
Czech Film Commission - poptávky 2012, 2.pololetí
Číslo
Jméno společnosti
projektu ,stát
Jméno
Projekt / poptávka
Termín
zpracování
poptávky
Natáčení v
ČR
červenec
NE
1
SCRIX , Italy
Guilia Salvadory
Film, fotky lokací pro indickou
produkční společnost
2
India
Disha Sekhri
3
Dor
Filmproduktions,
Germany
Andrea Grassl
4
Leopard film, US
Caithlin Hart
TV dokument o Praze, kontakty na
červenec -srpen
lokační manžery a produkce, povolení k
natáčení
Dokumentární film, kontakty na
červenec
příslušné organizace a lokace využité
pro natáčení, zajištění Produkčního
manažera
3D počítačová hra, scanning,dotaz na
červenec
povolení k natáčení, zajištění lokačního
manžera
5
Gard Film
Enterprices, India
Surinder Kumar
6
Vidhu Vinop
Chopra, India
7
US
8
Videoklip, dotaz na lokace, povolení k
natáčení
červenec -srpen
Film, dotaz na lokace, povolení k
natáčení, zaslání fotografií lokací a
kontaktů na produkční společnosti
červenec
Lisa Howard
TV seriál, dotaz na pobídky a odbory
červenec
Sandcastle
Pictures, US
Michael Gyori
červenec
9
The Location
Guide, UK
David Lewis
Film, kontakty na produkční
společnosti, castingové agentury,
studia, rekvizity
aktualize dat pro brožuru, informace o
natáčení v ČR
10
Mia Films, France
Anthony Michiels
Film o Antonínu Dvořákovi, dotaz na
koprodukční partnery, možnosti
financování
červenec srpen
11
Greta
Informace o pobídkách
červenec
12
European
producers Club,
France
China
Krico Hou
Dokument, kontakty na kamerovou
techniku, povolení k natáčení
červenec
13
Hrad Kounice, ČR
František Zoubek
Nabídka hradu Kounice jako lokace pro červenec
natáčení, kontakty na lokační manažery
a producenty
14
Lake Tahoe Film
Office, US
Beverly Levis
červenec srpen
15
Icelandic Film
Centre
Greenlight films,
Thailand
Laufey Guðjónsdóttir
Výměna informací o natáčení,
financování, následně osobní schůzka
v Praze
Dotaz na pobídky, osobní schůzka na
FFKV
Dotaz na uspořádání workshopu pro
jednotlivé členy filmového štábu
Studentka, ČR
Miša Čajková
Podklady pro její seminární práci,
vyhodnoceni programu podpory
filmového průmyslu
červenec
16
17
Les Nordhauser
87
červenec
červenec
červenec
NE
ANO
ANO
červenec -říjen
18
US
Jeremy Dawson, Octavia
Peissel
Film rež. Wese Andersona, The Grand
Budapest Hotel, podpora při
vyhledávání lokací, zajištění lokačního
manažera a obhlídky lokací, opakované
osobní schůzky, informace o pobídkách
19
Film and Roll, ČR
Veronika Finková
Kontakty na americké Film Commission červenec
ohledně natáční dokumentu v USA
20
Soft Pillow
Production, ČR
Jiří Marek
Konzultace ohledně prezentace nového červenec
projektu 10 krátkých filmů, propojení s
regionálními filmovými kancelářemi a
CzechTourism
21
South Korea
Kevan Chang
osobní setkáni v LA, následně pomoc
při vyhledávání vhodných lokací pro
filmový projekt
červenec
22
Wonder World
Pictures,Panama,
Spain
Marta Munoz
Informace ohledně pobídek
červenec
23
Madisonian Films
Bill Muehl
Kontakty na lokální produkční
společnosti a studia, následné
domluvení osobních schůzek při jejich
návštěvě Prahy
červenec
24
4-13 Studio,
Calgary
Saro Biegler
TV seriál, dotaz na pobídky a lokální
produkční společnosti
červenec
25
CNN, UK
Francesca Church
Dokument, dotaz ohledně povolení k
natáčení
červenec
26
Flimmer Film,
Norway
Marianne Ronning
Dokument, dotaz na povolení k
červenec
natáčení, předání kontaktů na příslušné
instituce
Workshop pro filmaře, předány kontakty červenec
na příslušné organizace
27
28
Morgane Baudin
Association Autour
du Cinéma, France
International
production
Company, US, ČR
Philip Waley
TV seriál, dotaz na pobídky
červenec
29
Ultimate
Destination, India
Meeta Jhunjhunwala
Film, dotaz na povolení k natáčení,
fotky lokací, lokální produkční
společnosti, studia, techniku…osobní
schůzka
červenec - říjen
30
Cotesbrothers, US
Rene Delgado
Dotaz na pobídky
červenec
31
Kumar Raj
production, India
Kumar Raj
Videoklip, dotaz na lokace, povolení k
natáčení, techniku, lokální produkční
společnosti
červenec
Hebron Simckes-Joffe
Film, informace ohledně pobídek,
lokální produkční společnosti, osobní
schůzka
Konzultace ohledně výstavby nového
studia na Ukrajině, předání kontaktů
červenec
32
červenec
33
Ukraian Film
Commission
Tanya Siryatskaya
34
Khayal film, SAU
Ahmad Arafat
Dokument, propojení s lokálními
produkcemi
červenec
Wendy Rosenthal
Film, žádost o fotky lokací a informace
o pobídkách
srpen
35
88
plánované
2013, v
současné
době probíhají
obhlídky
ANO - USA
ANO
NE
36
BBP Films, US
37
Irfan, India
38
France
39
Promo film, kontakty na lokální
producenty, castingové agentury
srpen
Film, dotaz na lfotky lokaci, povolení k
natáčení, štáb, lokální producenty
srpen
Dimitri Lemoine
Film, dotaz na lokace, zaslány lokační
fotky, osobní schůzka v Cannes
srpen
Megan Bridges
Dokument, informace o romské
komunitě u nás
srpen
Hamid Shams
40
48 hours project
Petra Ratner
Soutěž, CFC jako porota v soutěži 48
hours project
srpen
41
UK
Paul Williams
Dotaz na lokální produkční společnosti,
studia, filmovou techniku, snaha o
vytvoření vlastního studia v ČR,
konzultace
srpen
42
KSP, US
Niels - Christian
TV reklama, dotaz na lokace a ceny za
ně, lokační fotografie
srpen
43
Filmová místa
Jiří Kuruc
Webové aplikace, osobní schůzka a
konzultace, možnost spolupráce
srpen
44
Hospodářské
noviny
Jindřiška Bláhová
Shromažďování podkladů pro článek
srpen
Michel Teicher
TV reklama, dotaz ohledně lokací a
servisu, propojení s lokální produkční
společností
srpen
45
46
ČR
Juan David Salazar
Konzultace ohledně založeni produkční
společnosti v ČR, natáčení videoklipu
srpen
47
ČR
Tomáš Vach
Konzultace ohledně natáčení filmu,
předány kontakty na příslušné instituce
srpen
48
Italy
Enzo Storico
Konzultace ohledně založení produkční
společnosti v ČR, Film: předány
kontakty na lokální koproducenty,
studia apod.
srpen-prosinec
49
Focus fetaure, US
Jamie Zelermyer
Film, dotaz na fotografie Prahy, zaslány srpen-září
fotky lokací
50
EP, US
Jill Simpson
Informace ohledně pobídek
srpen
Anna Franklin
srpen - září
52
CzechTourism, ČR
Nela Cajthamlová
Článek pro FNE, komentáře k
pobídkám
Fotky a informace pro marketingovou
kampaň založenou na filmu Královská
aféra
53
Brigal Magazine
Group
Monika Olejing
Focení, dotaz na lokace a povoleni k
natáčení
září
54
Alsalam Media
Group
Fahad Almusalam
Film, dotaz na rozpočet, propojení s
lokálními servisními produkčními
společnostmi
září
55
Corsan, Belgium
Michael John Fedun
Film, dotaz na pobídky, lokální filmové
produkce
září
56
Polish Audiovizual
Producer Chamber
Aleksandra Szerback
Dotaz na pobídky a další možnosti
finacování filmů
září
57
ČR
Peter Chmela
Dotaz na možnosti financování fimů,
pobídky, koprodukce
září
51
89
srpen -září
ANO
Film, dotaz na rozpočet projektu,
propojení s lokálními servisními
produkcemi
Dokument pro BBC, doporučení
produkčního manažera, informace o
povolení k natáčení
září
John Malahy
Informace o filmech Jana Hřebejka,
předány odpovídající kontakty
září
Bug, Norway
Eirik Heldal
Informace ohledně postrpodučních
studii, předány odpovídající kontakty
září
62
Ukrainian Film
Commission
Tanya Siryatskaya
TV reklama, dotaz na castingové
společnosti, lokální servisní produkce,
předány odpovídající kontakty
říjen
63
Magilla
Entertainment, US
Saleda Bryant
říjen
ANO
64
Producer, UK
Mark Westaway
Reality show, dotaz na povolení k
natáčení a kontakty na osoby na
vybraných lokacích
Film, The Cunning little Vixen,
informace o pobídkách, lokálních
koproducentech, studiích, štábu,
opakované osobní schůzky, následně
podpořený location scouting
říjen - prosinec
plánované na
léto 2013
65
UK
Liam Dále
66
India, Srí Lanka
Niranjan
67
ZDF, Germany
Jan Hermann
68
Charleville Films
James Bolton
69
Producer, Australia
Wendy Kate Howel
70
Signature
production
Joyce Jredini
71
Producer, US
72
58
Mug Shot Films, US Mark Andrews
59
BackTo Back, UK
Anna Dangoor
60
Emory University,
US
61
září
Dokument o Praze, doporučení
říjen
vhodného lokálního produkčního
manažera
Hudební videoklip, propojení s lokálními říjen - listopad
produkčními společnostmi, osobní
schůzka, obhlídky lokací
Reality show, dotaz na povolení k
natáčení a kontakty na osoby na
vybraných lokacích
Film, dotaz na lokální producenty,
pobídky
Film, dotaz na pobídky a lokální
koproducenty
Dotaz na showreely českých režisérů,
zaslány kontakty na lokální produkční
společnosti
říjen
Warren Durso
Informace o pobídkách
říjen
Lime pictures
Anna Librae
Reality show, dotaz na povolení k
natáčení a kontakty na osoby na
vybraných lokacích, doporučení
lokálního produkčního manažera
říjen-listopad
73
Goodwin
International
Services, India
Madhuri
Film, dotaz na lokace, lokální servisní
produkce, povolení k natáčení, visa
apod.
listopad
74
Production
International
Daniel Frisch
Film, dotaz na aktuální stav pobídek
listopad prosinec
75
Atlanta University
Naia Williams
prosinec
76
Eichler Media
Peretz Eichler
77
Studentka,
Argentina
Valentina Kaminker
Práce o filmovém průmyslu v Čechách,
dotaz na pobídky, lokace, štáb,
herce..apod
Film, lokace v ČR, informace o
pobídkách
Dotaz na internship ve filmovém obory,
předány odpovídající informace a
kontakty
90
ANO
ANO
plánované na
léto 2013
říjen
říjen
říjen
prosinec
prosinec
ANO
78
Nexus factory,
belgium
Francoise Delville
Film, dotaz na lokální koproducenty,
informace o pobídkách, následně
osobní schůzka
prosinec
79
Producer, US
Butch Kaplan
Dotaz na aktuální stav pobídek
prosinec
80
Germany
Reinhild Blashke
Film, dotaz na konkrétní lokace a
lokální produkční společnosti
prosinec
81
Germany
Viktor Gasic
Film, dotaz na lokální koproducenty,
informace o pobídkách
prosinec
82
Dramedy
production, ČR
Martin Prokeš
Dotaz na nové znění zákona o audiovizi prosinec
83
Setak Film, Iran
Sattar Chamani Gol
Film, dotaz ohledně financování filmu,
koprodukce, propojení s lokálními
produkcemi
prosinec
84
UK
Stephen Jones
Film, dotaz na aktuální stav pobídek
prosinec
85
The Hollywood
reporter
Kirril Galetski
Informace o pobídkách, akruálním
stavu
prosinec
91
92
Download

Výroční zpráva 2012 - Česká filmová komora